0‘zbekist0n respublikasixalq ta’limi vazirining buyrug‘i hududlarda xalq ta’limi tizimida islohotlarning amalga oshirilishi va mavjud muammolarni o6rganish bo‘yicha doimiy ishchi guruhini tuzish to‘g‘risida


Download 110.52 Kb.
Sana25.08.2020
Hajmi110.52 Kb.

0‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASIXALQ TA’LIMI VAZIRINING

BUYRUG‘I

Hududlarda xalq ta’limi tizimida islohotlarning amalga oshirilishi va mavjud muammolarni o6rganish bo‘yicha doimiy ishchi guruhini tuzish to‘g‘risida

Hududlarda xalq ta’limi tizimida olib borilayotgan islohotlar holatini o‘rganish, tahlil qilish hamda amalga oshirilayotgan ishlar samaradorl^gini oshirishni ta’minlash maqsadida buyuraman: 1. Hududlarda xalq ta’limi tizimida islohotlarning amalga oshirilishi va mavjud muammolarni o‘rganish bo‘yicha doimiy ishchi guruhi (keyingi o‘rinlarda ishchi guruh deb yuritiladi) tarkibi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

 2. Belgilansinki, ishchi guruh a’zolari hududlarga tashrif oldidan xalq ta’limi tizimida joylarda amalga oshirilayotgan ishlar, tasdiqlangan davlat dastikrlari va Hukumat qarorlarining ijrosi, xalq ta’limi boshqaruvi idoralari va ta’lim muassasalarining xalqimiz va davlatimiz oldida o‘z vazifalarini bajarishlari bo‘yicha, shuningdek ushbu hududlardan kelib tushgan murojaatlar, oxirgi 3-6 oy davomida OAV va internet tarmoqlarida chop etilgan materiallami o‘rganish asosida tegishli ma’lumotlar va tahliliy materiallami umumlashtirgan holda ishchi guruh rahbariga muvofiqlashtirish uchun taqdim etadilar.

 3. Ishchi guruh (I.Djurayev)ga:

ishchi guruh a’zolarining belgilangan muddatlarda hududlarga yetib bor^shini ta’minlash va o‘z yo‘nalishlari bo‘yicha vazifalarini taqsimlash;

ocrganish natijalari yuzasidan yakuniy ma’lumotnoma tayyorlash h&mda aniqlangan kamchiliklami bartaraf etish choralarini ko‘rish bo‘yicha rahbariyatga asoslantirilgan takliflar kiritish vazifalari yuklatilsin. 1. Ishchi guruh rahbariga aniqlangan kamchiliklami joyida bartaraf etish bo4yicha vazir bilan kelishilgan holda tegishli choralar ko‘rish huquqi berilsinj

 2. Jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boiimi (A.Umarov), hududiy boiinmalar matbuot kotiblari ishchi guruh so4roviga muvofiq tegishli hudud bo‘yicha oxirgi 3-6 oyda OAV va internet tarmoqlarida chop etilgan materiallami umumlashtirgan holda taqdim etib borsin.

 3. Vazir o‘rinbosarlari, vazirlikning markaziy apparati barcha tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari ishchi guruh taqdimnomasiga ko‘ra vazir bilan kelishilgan ishchi guruh a’zolarini xizmat safariga yuborilishini ta’minlasinlar.

 4. Xodimlar bilan ishlash boshqarmasi (A.Xasanov) ishchi guruh a’zolarini xizmat safariga yuborish to‘g‘risidagi buyruqlami belgilangan tartlbda rasmiylashtirib borsin.

 5. Vazir o‘rinbosari (T.Komilov):

bir oy muddatda ishchi guruh a’zolarining toiaqonli faoliyat yuritishi ucfchun zarur shart-sharoitlar yaratsin;

xizmat safari bilan bog‘liq sarf-xarajatlami o‘z vaqtida to‘lash choralarini ko'rsin. 1. Qoraqalpog4iston Respublikasi xalq ta’limi vaziri, Toshkent shahar ixalq ta’limi bosh boshqarmasi va viloyatlar xalq ta’limi boshqarmalari boshliqlari:

ishchi guruh a’zolarining faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharcjitlar yaratish;

ishchi guruhga taqdim etilayotgan ma’lumotlaming haqqoniyligi bo‘yiicha shaxsan mas’ul ekanligi belgilab qo‘yilsin. 1. Devonxona (X.Raximbayeva) ushbu buyruqni vazirlikning boshqarma va boiimlari, hududiy boshqarmalarga yetkazilishini ta’minlasin.

 2. Mazkur buyruqning ijrosini nazorat qilishni o‘z zimmamda qoldiraman.

Vazir 1 * Й / Sh.Shermatbv

Toshkent sh., 2020-yil “^_”-iyun, .//^? “8011O'zbekiston Respublikasi Xalq ta’liriji vazirining

2020-yil“/'” fjtC-tsL. IM -son buyrug4iga ILOVAHududlarda xalq ta’limi tizimida islohotlarni amalga oshirilishi va mavjud muammolarni o‘rganish bo‘yicha doimiy ishchi guruhi

TARKIBI ‘

T/r

Ismi,

familiyasi

Tarkibiy bo‘linmasi va lavozimi

Majburiyati

1.

I.Djurayev

Vazir o4rinbosari, ishchi guruh rahbari

2.

Z.Shodmonov

Hududlar boshqarmasi boshlig‘i, ishchi guruh rahbari о ‘rinbosari

-Ishchi guruh a’zolarining belgiJangan muddatlarda hududlarga xizmat safariga borishini vazir bilan kelishish;

 • ishchi guruh a’zolarining o‘z yo4nalishlari bo‘yicha vazifalarini taqsimlash;

 • o‘rganish natijasida kamchiliklami aniqlash, ularni joyida bartaraf etish, kamchiliklarga yo‘l qo4ygan mas’ullarga intizomiy choralar ko‘rish bo‘yicha vazirga asoslantirilgan takliflar kiritish va o‘rganish yuzasidan yakuniy ma’lumotnoma tayyorlash.

3.

X.Yusupov

ljro apparati bosh mutaxassisi, ishchi guruh rahbari о ‘rinbosari

 • Ishchi guruh a’zolarining belgilangan muddatlarda hududlarga yetib borishini ta’minlash;

 • ishchi guruh a’zolarining o4z yo4nalishlari bo‘yicha vazifalarini taqsimlashni muvofiqlashtirish;

 • o‘rganish natijalari yuzasidan yakuniy ma’lumotnoma tayyorlash hamda aniqlangan kamchiliklami joyida bartaraf etish choralarini ko4rish bo4yicha vazirga takliflar kiritilishini ta’minlash.

Ishchi guruh a’zolari:

4.

Tegishli mas’ul xodim

Nazorat-huquqiy xizmati bosh mutaxassisi

 • VXTB boshlig4i, TXTB mudirlari maktab direktorlari hamda boshqa xodimlami lavozimlarga tayinlanishida malaka talablariga rioya qilinganligi;

 • tuzilmada normativ hujjatlami yuritilishida o4matilgan tartibga rioya etilganligi;

 • bitiruvchi sinf o‘quvchilariga umumiy o‘rta ta’lim ma’lumot to4g4risidagi shahodatnoma (attestat)lami tarqatilish holati;


-

 • malaka toifa sertifikatlarini tarqatilishi va bunda belgilangan talablarga amal qilinganligi;

 • ta’lim muassasalarida noqonuniy videokuzatuv va turniket moslamalarining mavjudligi, ularni moliyalashtirish manbalari;

 • ta’lim-tarbiya berish borasidagi majburiyatlami bajarmagan ota-onalarga nisbatan qoilanilgan choralar;

 • tuman xalq ta’limi bo‘limi markazlashgan buxgalteriya orqali mablag4 laming maqsadsiz yo‘naltirilganlik holatlari (majburiy obuna, kommunal’ soliq to‘lovlariga pul o‘tkazilishi, turli ko‘rinishdagi majburiy yig‘imlar va h.z.);

 • tizimdagi xodimlar tomonidan kasbga oid odob-axloq qoidalariga amal qilish ahvoli, ular orasida korrupsiyaga oid qonunbuzilishlarga moyil shaxslami aniqlash, fosh etilgan holatlar yuzasidan ko'rilgan choralar tobg‘risida ma’lumotlar;

 • mahalliy hokimiyat va davlat boshqaruvi organlari hamda boshqa tashkilotlarning xalq ta’limi muassasalari faoliyatiga asossiz aralashuviga, ta’lim- tarbiya jarayoniga to‘sqinlik qilinishiga, pedagog kadrlarning sha’ni va qadr qimmati kamsitilishiga, ulaming majburiy mehnatga jalb etilishiga qarshi ko'rilgan choralar;

 • o‘rganish davomida zaruriyatdan kelib chiqqan holda boshqa yo‘nalishlar ham qamrab olinishi mumkin.

5.

L.Magay

Xodimlar boshqarmasi boshlig4i o‘rinbosari

 • Umumta’lim muassasalari pedagog kadrlarining sifat tarkibi, pedagog kadrlar bilan ta’minlanganligi va ularga bo‘lgan qo4shimcha ehtiyoj, ehtiyojning qoplanishi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar tahlili;

 • tashkilot va muassasalardagi vakant lavozimlar va ularning to‘ldirilish holati;

 • tashkilot va muassasalarda kadrlarga oid hujjatlaming yuritilishi.

6.

D.Nurmatov

T ashkiliy-nazorat va tahlil boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

 • Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarining ko‘rib chiqilishi qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilganligi;

 • o4gan yilning shu davriga nisbatan murojaatlarning oshganligi yoki kamayganligi bo4yicha tahliliy ma’lumot.

7.

Q.Oqilov

Maktablar boshqarmasi boshlig‘i o4rinbosari

- Asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik hisobotlar tayyorlash;

- maktab bitiruvchilari, ulami oliy ta’lim muassasalariga qamrab olish ko4rsatkichlarini tahlil qilish.

8.

M.Ibragimov

Ta’lim sifati boshqarmasi boshlig4i

 • 0‘qituvchilar tom yuritilayotgan hujjatlar, hisobotlar tahli

 • ta’lim muassasalari administra va hududiy xalq ta’limi boshqaruv id tomonidan ta’lim sifati monitorin yo‘lga qo‘yilganligi va natijadorligi;

 • pedagog kadrlar attes jarayonlarining tashkil

va natijadorligi;

ta’lim muassasalarida D jamg4armasi hisobidan pedagog xodii har oylik ustama haqlar belgilash maq pedagog kadrlar faoliyatini bahola to4g‘ri yo‘lga qo4yilganligi;

on i dan

Ш;

tsiyasi

bralari

Igining

tatsiya

etilishi

irektor

(nlarga

sadida

shning

Itlariga

ta’lim

Ishlar.

9.

M.Maxmudov

Malaka oshirish boiimi boshlig4i

 • Xalq ta’limi vazirining 2020-yil 3-yanvardagi 2-son buyrug4i bilan tasdiqlangan “O'quv reja”larini inalaka oshirish kurslaridagi ta’lim jarayonig^ tatbiq etilishi:

 • malaka oshirish kurslari o4quv metodik majmualarining yangilab borilganligi;

XTXQTMO hududiy markazining pedagog kadrlar bilan ta’minlanganlik darajasi va professor-o'qituvchilar tarkibi (ma’lumoti, toifasi, mutaxassisligi, ilmiy salohiyati, yoshi, pedagogik staji, ilmiy salohiyati va mutaxassisligining dars berayotgan faniga mosligi;

 • mashg4ulotlar jadvalining mavjudligi va unga rioya qilinishi;

bitiruv va malaka ishlarining sifatii tayyorlanishi;

kurs jurnallarining yuritilishi, ularda qayd qilingan mavzulaming o4quv-mavzu rejaga mosligi;

 • mashg'ulotlar sifatining rah|3ariyat tomonidan tahlil etilganligi, mashg4ujotlami o4zaro kuzatish va muhokama qilish;

 • professor-o'qituvchilarning darslarga tayyorgarligi, ma’ruza matni, ko4rgazmali qurollari, didaktik va taqdimot material lari mavjudligi;

fan o‘qituvchilarini attesj:atsiya jarayoniga tayyorlash va ularga amaliy yordam ko4rsatish bo4yicha malaka oshirish kurslari jarayonida (markaz negiziaa) va tayanch maktablar bazasida mashg4ulotlaming o‘tkazib borilganligi;

 • qayta tayyorlash kurslari o4quv jarayonini samarali yo4lga qo4yilsanligi, shuningdek Xalq ta'limi vazirining 2018-yil 10-sentabrdagi 228-son buyrug4i bilan tasdiqlangan “Tayanch o4quv reja”larini malaka oshirish kurslaridagi ta’lim jarayoniga tatbiq etish holati, kurslarga qabul qilingan tinglovchilaming xalq ta’limi vazirining 2019-yil 28-martdagi 115-son buyrug4! bilan tasdiqlangan qayta tayyorlash yo4nalishlariga mosligi;

 • XTXQTMO hududiy maiikazida yuqori tashkilotlardan kelgan hujjatlar bilan ishlashni tashkil etish va ijro intizomini mustahkamlash borasida amalga oshirilgan ishlar tahlili;

 • masofadan o4qitishni hadudiy muvofiqlashtirish bo4limining moddiy texnik bazasi (kompyuter texnikasi, internet tarmog4i bilan ta’minlanganligi);

masofadan malaka oshirish bo4yicha me’yoriy-huquqiy hujjatlaming mavjuiiligi;

tinglovchilar uchun yaratilgan shart- sharoitlar tahlili;

o4quv binosi atrofi va o4quv xonalarining tozaligi, obodonlashtirish ishlarini tashkil etilganligi.

10.

S.Mo4minov

АКТ bo'limi bosh mutaxassisi

- Umumta’lim muassa!5alarini kompyuter texnikalari bilan ta’minlanganligi va ma’lumot tarmoqlariga ulanganligij

umumta’lim muassasalari o4quvchilari hamda pedagog xodimlarida АКТ sohasida amaliy bilim, malaka va ko4nikmalaming shakllanganligi.

11.

P.Usanov

Integratsiya boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

Umumta’lim muassasal psixologlar tomonidan o4quvchi у с kasbga yo4naltirish ishlari olib borilga:' maktab bitiruvchilarini ta’I keyingi bosqichiga yo4naltirish b' amalga oshirilgan ishlar.

aridagi

shlami

aligi;

imning

}6yicha

12.

S.Sadullayev

Davlat xususiy sherikchilik boshqarmasi boshlig‘i

- Nodavlat umumta’lim muassa^ ta’lim jarayoni, ulaming faoliyatida kelayotgan muammolami o4rganish;

.alarida

yuzaga

 • davlat-xususiy sheriklik asosida ajratilishi mumkin bo‘lgan xalq ta’limiltizimi obyekllarini tahli! qilish;

 • hududlardagi davlat-xususiy sheriklik loyihalarining amalga oshirish jarayonini joyiga chiqqan holda monitoring qilish;

 • xalq ta’limi sohasida davlat-x|ususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish istagida bo‘lgan tadbirkorlar bilan uchrashish.

13.

- Umumta’lim muassasalarida


ma’naviy-axloqiy tarbiyaning olib borilishi;

E.Axmadaliyev


Ma’naviyat boshqarmasi bosh mutaxassisi


- umumta’lim


maktablaridagi


Vatanparvarlik ruhida yoshlarni tayyorlash bo‘yicha direktor o‘rinbosari - Harbiy chaqiriqqacha tayyorlash rahbarlari tarkibini mutaxassis kadrlar bilan ta’minlanish darajasi;


- Xalq ta’limi vazirining 2017-yil 1-martdagi “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining hovlisini, bino yo laklari hamda sinf xonalarini banner va stendlar bilan jihozlashning namunaviy talablarini tasdiqlash to‘g‘risida"gi 67-son buyrug‘ining ijrosi.

Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta’lim muassasalari (maktablar, maktab-intematlar, mehriibonlik uylari, bolalar shaharchalari) bo‘yicha:


 • muassasada ta’lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda qonun va normativ-huquqiy hujjatlar yuzasidan ijro intizomi holati;

 • muassasa pedagog xodimlarining kasbiy tayyorgarligi;

 • muassasada ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va ma’naviy-ma’rifiy ishlar monitoringi;

 • muassasa tarbiyalanuvchi arining ijtimoiy va tibbiy muhofazasi;

 • muassasa moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va homiylar bilan ishllash.

14.

S.Xoliqov


Ijtimoiy himoya boshqarmasi boshlig‘i
о‘rinbosari

15.

A.Abdullayev


 • Umumta’lim muassasalaridagi yoshlar yetakchilarining faoliyati va ulaming yoshlar bilan ishlash holati;

 • umumta’lim muassasalarida psixologik xizmatning yo‘lga qo‘yilg^.nligi.

Integratsiya boshqarmasi bosh mutaxassisi
16.

M.Karabayev

Maktabdan tashqari ta’lim boshqarmasi boshlig'i

 • 5 ta muhim tashabbus yo4nalishlari bo‘yicha umumta’lim muassasalarida tashkil etilgan to4garaklar va ulaming samaradorligi;

 • maktab kutubxonasi faoliyatj, ish hujjatlari va kitobxonlikni targ‘ib qilish borasida olib borilayotgan ishlar;

 • fan to‘garaklari rejasi va uning bajarilishi;

 • Barkamol avlod” bolalar maktablari faoliyati, ulardagi to‘garaklar samaradorligi, budjetdan tashqari mablag4 topish borasida tashkil etilgan to‘garaklaming natijadorligi;

 • Bolalar kutubxona”lari faoliyati va kitobxonlar bilan ishlash samaradorligi;

 • o‘quvchilaming ma’naviy dunyoqarashini yuksaltirish bo4yicha teatr, muzey va galereyalarga olib borilishi hamda ulaming sayohatlarga olib borish borasida amalga oshirilgan ishlar;

 • yoz mavsumida bolalami dam oldirish borasida olib borilayotgan ishlar va o4quvchilarning bo4sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan tajdbirlar samaradorligi.

17.

Sh.Rasulov

Qurilish boshqarmasi bosh mutaxassisi

 • Investitsiya dasturi va Respublika budjetidan ajratilgan mablag4 lar asosida umumta’lim muassasalarini yangi qurish, rekonstruksiya qilish hamda kapital ta’mirlash ishlari olib borilayotgan (rejalashtirilgan) obyektlardagi ishlaming haqiqiy holati;

 • xalq ta’limi muassasalarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo4yicha olib borilayotgan (joriy ta’mirlash, singan oynani almashtirish, ko4mir (briket) yetkazish) ishlarining holati;

 • xalq ta’limi muassasalarining infratuzilmasi holatini o4rganish mablag4lari hisobidan bajarilishi bo‘yicha maktablarda (atrofni o4rash, hojatxonalar holati, ichimlik suvi bilan ta’minlash bo4yicha amalga oshirilayotgan ishlami tahlil qilish;

 • yangi qurilayotgan uy-joy massivlarida yangi maktab qurilishi bo4yicha ishlami tahlil qilish va "Zamonaviy maktab" talablari asosida yangi maktablar qurilishi bo4yicha ishlami o4rganish.

18.

B.Xasanov

Xalq ta’limi muassasalari mulkidan

- Umumta’lim muassasalarini jihozlar bilan ta’minlanganligi;

zarurDownload 110.52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling