1-§. Diyorimiz jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri qaysi so’z qabila begi, hukmdor degan ma’noni anglatadi?


Naqshbandiya tariqati asoschisi Bahouddin Naqshband qanday oilada dunyoga keladi?


Download 0.53 Mb.
bet10/14
Sana06.04.2020
Hajmi0.53 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

61. Naqshbandiya tariqati asoschisi Bahouddin Naqshband qanday oilada dunyoga keladi?

A) matolarga naqsh bosuvchi hunarmand oilasida

B) binolarga naqsh bosuvchi me’mor oilasida

C) qog’ozlarga naqsh bosuvchi hunarmand oilasida

D) badavlat savdogar oilasida
30-§. ME’MORCHILIK, SAN’AT VA MUSIQA

1. IХ-ХIII asr boshlarida qaysi shaharlarda ko’plab saroy, masjid, madrasa, minora, maqbara, tim va karvonsaroylar quriladi?

A) Samarqand, Buxoro, Termiz, O’zgan, Toshkent

B) Afrosiyob, Varaxsha, Buxoro va Poykand

C) Samarqand, Buxoro, Urganch, Termiz, O’zgan, Marv

D) Toshkent, Samarqand, Buxoro, Taroz, Urganch, Qoshg’ar

2. Ismoil Somoniy, Namozgoh, Minorayi Kalon kabi o’rta asr me’morchiligining yuksak namunalari qaysi shaharda joylashgan?

A) Samarqand shahrida B) Buxoro shahrida

C) Toshkent shahrida D) Urganch shahrida

3. Nurota tizmalaridagi Pastog’ darasi to’silib barpo etilgan Xonbandi nomli suv omboriga necha mln metr kub suv to’plangan?

A) 1 mln. B) 1,5 mln. C) 2 mln. D) 2,5 min.4. Qachon Nurota tizmalaridagi Pastog’ darasi to’silib Xonbandi nomli suv ombori barpo etilgan?

A) IX asr. B) X asr. C) XI asr. D) XII asr.5. Xonbandi to’g’oni qurilishida asosiy xomashyo sifatida nimalardan foydalanilgan?

A) shag’al va qumlardan B) tosh va sementdan

C) marmar va xarsang toshlardan

D) granit toshi va suvga chidamli qurilish qorishmasidan6. XVII asr mashhur fransuz fizigi Blez Paskal tomonidan suvning bosim kuchi to’g’risida yaratilgan qonun kashfiyotchisidan necha asr muqaddam Movarounnahrlik muhandislarga ma’lum bo’lgan?

A) 5 asr. B) 6 asr. C) 7 asr. D) 8 asr.7. Nechanchi asrdan boshlab binokorlikda sinchkori imoratlar keng tarqaladi?

A) IX asr. B) X asr. C) XI asr. D) XII asr.8. Quyidagi qaysi shahar xarobalarida kovlab ochilgan turar joy qoldiqlaridan X-XI asrlarda ham paxsa va xom g’ishtdan qurilgan imoratlar shahar me’morchiligida asosiy o’rinni egallaganligi ma’lum bo’lgan?

A) Afrosiyob, Varaxsha, Buxoro va Poykand

B) Samarqand, Buxoro, Termiz, O’zgan

C) Buxoro, Samarqand va Toshkent

D) Marv, Samarqand, Buxoro va Shosh

9. IX-XIII asr boshlarida “Rost”, “Xusravoniy”, “Boda”, “Ushshoq”, “Zerafkanda” “Buslik”, “Sipohon”, “Navo”, “Basta”, “Tarona” kabi kuylar tojik va o’zbek xalqlarining qaysi mumtoz kuyi uchun poydevor bo’lgan?

A) “Isfahoniy” B) “Ushshoq”

C) “Shashmaqom” D) “Usuli ravon”


31-§. XIV ASRNING O‘RTALARIDA

MOVAROUNNAHRDA IJTIMOIY-SIYOSIY VAZIYAT

1. XIV asrning 50-60-yillarida Movarounnahr nechaga yaqin mustaqil bekliklarga bo’linib ketgan?

A) 9. B) 10. C) 11. D) 12.2. Qaysi hududda tashkil topgan Mo‘g‘uliston xonlari bir necha bor Movarounnahr ustiga yurish qilib, uni talaydilar?

A) Sharqiy Turkiston va Yettisuv B) Mo’g’uliston va Yettisuv

C) Mo’g’uliston D) Yettisuv

3. Amir Temur qachon tavallud topgan?

A) 1336-yil 9-aprel. B) 1336-yil 10-aprel.

C) 1336-yil 11-aprel. D) 1336-yil 12-aprel.

4. Amir Temur qayerda tavallud topgan?

A) Kesh. B) Naxshab. C) Choch. D) Poykand.5. Kesh hozirgi qaysi shahar?

A) Shahrisabz. B) Chiroqchi.

C) Yakkabog’. D) Mirishkor.

6. Xojailg’or qishlog’i qaysi shahar yaqinida joylashgan?

A) Kesh. B) Naxshab. C) Choch. D) Poykand.7. Xojailg’or qishlog’i qaysi tumanda joylashgan?

A) Shahrisabz. B) Chiroqchi. C) Yakkabog’.

D) Mirishkor.

8. Amir Temurning onasining ismi?

A) Takina xotun. B) Turkon xotun.

C) To’kal xotun. D) Tamara xotun.

9. Amir Temurning otasining ismi?

A) Amir Xudoydot. B) Amir Tarag’ay.

C) Amir Yasovuriy. D) Amir Qazog’on.

10. Amir Temurning otasi qaysi urug’ning oqsoqollaridan bo’lgan?

A) Mang’it. B) Sulduz. C) Nayman. D) Barlos.11. Amir Temurning ajdodlari qayerlarda o’z mulklariga ega bo’lgan?

A) Sug’d va Marv. B) Eloq va Shosh.

C) Balx va Dovon. D) Kesh va Nasaf.

12. Amir Temurning yoshligi qayerda kechdi?

A) Kesh. B) Naxshab. C) Choch. D) Poykand.13. Necha yoshga to’lgach, otasi Amir Temurni o’qishga beradi?

A) 5 yosh. B) 6 yosh. C) 7 yosh. D) 8 yosh.14. Amir Temur necha yoshidan boshlab bolalarga xos bo‘lgan ermak o‘yinlardan voz kechib, keyinchalik o‘z tengqurlari bilan sipohiylikka oid o‘yinlar bilan shug‘ullanadi?

A) 15 yosh. B) 12 yosh. C) 11 yosh. D) 10 yosh.15. Amir Temur qaysi ilmlardan yaxshigina xabardor bo‘lgan?

1. Tibbiyot 2. Matematika 3. Falakiyot

4. Me’morchilik 5. Tarix 6. Astronomiya

A) 1,2,3 B) 1,2,3,4

C) 1,2,3,4,5 D) 1,2,3,4,5,6

16. Amir Temur bilan yuzma-yuz o‘tirib suhbatlashishga muyassar bo‘lgan buyuk arab faylasufi?

A) Ibn Arabshox B) Ibn Xaldun

C) Ibn Xavqal D) Ishtaxriy

17. O’zining ilk harbiy faoliyatini Amir Temur nimadan boshlagan?

A) mo’gul xonlariga xizmat qilishdan

B) otasining qo’shinida xizmat qilishdan

C) amakisi Amir Hoji Barlosga xizmat qilishdan

D) ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan

18. Amir Temur Qazog’onning nabirasi, Amir Husaynning singlisi kimni o’z nikohiga oladi?

A) Turmush og’a B) Uljoy Turkon oga

C) Malika Xotun D) Mehri Xotun

19. Qachon Movarounnahrda amirlarning o’zaro kurashi kuchayib, mamlakatda siyosiy parokandalik avjiga chiqadi?

A) XIV asrning 50-yillari boshida

В) XIV asrning 50-yillari oxirida

С) XIV asrning 50-yillari o’rtasida

D) XIV asming 40-yillari oxirida

20. Tug’luq Temur qachon Movarounnahrga birin-ketin ikki marta bostirib kiradi?

A) 1360-1361-yillarda. B) 1361-1362-yillarda.

C) 1362-1363-yillarda. D) 1363-1364-yillarda.

21. Amir Hoji Barlos qaysi viloyatning hukmdori bo’lgan?

A) Kesh. B) Naxshab. C) Choch. D) Poykand.22. Amir Hoji Barlos Amir Temurning kimi edi?

A) Otasi. B) Tog’asi. C) Jiyani. D) Amakisi.23. Tug’luq Temurning Movarounnahrga birin-ketin ikki marta bostirib kirishi natijasida Amir Hoji Barlos qayer tomonga qochadi?

A) Yettisuv. B) Kavkaz. C) Xuroson. D) Oltoy.24. Tug’luq Temurning yorlig’i bilan Amir Temur qaysi viloyatning dorug’asi etib tayinlanadi?

A) Kesh. B) Naxshab. C) Choch. D) Poykand.25. Dorug’a so’zining ma’nosi qanday?

A) Arabcha so’z bo’lib, qal’a boshqaruvchisi.

B) Uygurcha so’z bo’lib, qal’a qorovuli

C) Mo’g’ulcha so’z bo’lib, nazoratchi, shahar boshlig’i

D) Sug’dcha so’z bo’lib, hukmdor

26. Mo'g'ullar davlatida mahalliy hokimlar huzuridagi ulug‘ qoon vakili hisoblangan dorug'alar zimmasiga qanday vazifalar yuklatilgan?

1) mahalliy xalqdan qo'shin to'plash;

2) aholini ro'yxatga olish;

3) saroy va lashkarning oziq-ovqat ta’minoti va sifati ustidan nazorat qilish;

4) pochta aloqalarini yo'lga qo'yish;

5) soliqlar yig'ish;

6) ulug' qoon farmonlari, shariat va axloq qoidalarining aholi tomonidan bajarilishini nazorat qilish;

7) to'plangan soliq-to'lovlarni ulug' qoon saroyiga yetkazish.

A) 1,2,3,5,6 B) 2,3,5,6,7 C) 1,2,4,5,7 D) 1,3,5,6,7

27. Tug’luq Temur kimni Movarounnahrning hukmdori etib tayinlab, Mo’g’ulistonga qaytib ketadi?

A) Yunusxo’ja. B) Ilyosxo’ja.

C) Murodxo’ja. D) Tohirxo’ja.

28. Movarounnahrning qaysi hukmdori bilan Amir Temurning murosasi to’g’ri kelmaydi?

A) Yunusxo’ja. B) Ilyosxo’ja.

C) Murodxo’ja. D) Tohirxo’ja.

29. Qachon Amir Temur va Amir Husayn Amudaryoning chap sohilida, Qunduz shahri yonida umumiy dushman ustidan g’alaba qozonadilar?

A) 1361-yil. B) 1362-yil. C) 1363-yil. D) 1364-yil.30. Qachon Amir Temur va Amir Husayn mo’g’ullarni Movarounnahrdan quvib chiqaradilar?

A) 1361-yil. B) 1362-yil. C) 1363-yil. D) 1364-yil.31. Ilyosxo’ja qachon Movarounnahr ustiga yana qo’shin tortadi?

A) 1366-yil bahorida В) 1365-yil bahorida

С) 1364-yil oxirida D) 1365-yil 22-mayda

32. 1365-yil 22-mayda ...

A) Mo’g’ullar Movaraunnahrdan quvib chiqarildi

B) Amir Temur jangda yarador bo’ldi

C) “Loy jangi” bo’lib o’tadi

D) Amir Temur Amir Husayn bilan mo’g’ullarga qarshi kurashni qayta boshladi

33. “Loy jangi” kimlar o’rtasida bo’lib o’tgan?

A) Amir Temur va Amir Husaynning qo’shini bilan Tug’luq Temur o’rtasida

B) Amir Temur va Amir Hoji Barlos qo’shini bilan Ilyosxo’ja o’rtasida

C) Amir Temur va Amir Husayn qo’shini bilan Abu Bakr Kuluiy o’rtasida

D) Amir Temur va Amir Husayn qo’shini bilan Ilyosxo’ja o’rtasida

34. “Loy jangi” qayerda sodir bo’ladi?

A) Samarqand bilan Kattaqo’rg’on yaqinidagi Zarafshon daryosi bo’yida

B) Toshkent bilan Chinoz o’rtasidagi Chirchiq daryosi bo’yida

C) Kesh bilan Nasaf yaqinidagi Qashqadaryo yaqinida

D) Qunduz shahri yonida

35. “Loy jangi” qanday natija bilan tugaydi?

A) Ilyosxo’ja g’alabasi bilan

B) Amir Temur g’alabasi bilan

C) o’zaro sulh bilan

D) Ilyosxo’ja mag’lubiyatga uchrasada, Amir Husayn bilan bir tomonlama sulh tuzishga erishdi

36. 1365-yil Ilyosxo’ja hech qanday qarshilikka uchramay, qaysi shaharlarni egallab, Samarqand ustiga yuradi?

1. O’ratepa. 2. Termiz. 3. Xo’jand. 4. Jizzax.

A) 1-2. B) 3-4. C) 1-3. D) 2-4.

37. Sarbadorlar harakati Movarounnahrda qachon va nima sababdan vujudga keldi?

A) XIV asrning 60-yillarida Amir Temur mag’lubiyati bilan B) XIV asrning 60-yillarida Ilyosxo’ja mag’lubiyati bilan C) XIV asrning 60-yillarida Erondagi turkmanlar hujumi bilan

D) XIV asrning 60-yillarida mo’g’ul xonlarining hujumi munosabati bilan

38. Samarqand sarbadorlariga kimlar boshchilik qiladilar?

A) Abbos Bahodir, Jahonshohbek, Qimori Inoq

B) Sulaymonshohbek, Sayfuddinbek, Abu Sadr Duriy

C) Mavlonzoda Samarqandiy, Abu Bakr Kalaviy, Xurdaki Buxoriy

D) Amir Husayn, Amir Yasovuriy

39. Samarqand sarbadorlaridan kim mudarris bo’lgan?

A) Xurdaki Buxoriy. B) Mavlonzoda Samarqandiy.

C) Abu Bakr Kuluiy. D) A,B,C.

40. Samarqand sarbadorlaridan kim hunarmand bo’lgan?

A) Xurdaki Buxoriy. B) Mavlonzoda Samarqandiy.

C) Abu Bakr Kuluiy. D) A,B,C.

41. Samarqand sarbadorlaridan kim mohir mergan bo’lgan?

A) Xurdaki Buxoriy. B) Mavlonzoda Samarqandiy.

C) Abu Bakr Kuluiy. D) A,B,C.

42. 1366-yilning bahorida Amir Temur va Amir Husayn Samarqandning qayeriga kelib tushadilar?

A) Urgut tumaniga B) Kattaqo’rg’on tumaniga

C) Konigil mavzeyiga D) Chelak tumaniga

43. Samarqand sarbadorlaridan kimni Amir Temur o’rtaga tushib qutqarib qoladi?

A) Xurdaki Buxoriy. B) Mavlonzoda Samarqandiy.

C) Abu Bakr Kuluiy. D) A,B,C.

44. Nechanchi yillar davomida Amir Temur va Amir Husaynlar o’rtasida bir necha bor o’zaro to’qnashuvlar ham bo’ladi?

A) 1365-1369-yillarda. B) 1366-1370-yillarda.

C) 1367-1371-yiIlarda. D) 1368-1372-yillarda.

45. Sarbadorlar so’zining ma’nosini aniqlang?

A) forscha sar – bosh, dor – dor

B) Arabcha sar-bosh, dor- yog’och

C) Turkcha sar-qo’l, dor-ip

D) Forscha sar-bosh, dor-qilich

46. Sarbadorlar harakati XIV asrda qayerlarda mo‘g‘ullar zulmiga qarshi xalq qo‘zg‘oloni qatnashchilari edi?

A) Xuroson va Movarounnahr B) Eron va O‘rta Osiyo

C) Eron va O‘rta Sharq D) Iroq va O‘rta Osiyo


32-§. AMIR TEMUR – MARKAZLASHGAN

DAVLAT ASOSCHISI

1. Amir Temur markazlashgan davlat tuzishda aholining qaysi tabaqalariga suyanadi ?

1) hokimlar 2) oqsoqollar 3) dehqonlar 4) harbiylar

5) qozilar 6) savdogarlar 7) chorvadorlar 8) shahar hunarmandlari

A) 1,2,4,6 B) 3,6,7,8 C) 1,3,4,6 D) 2,4,6,82. 1370-yilning bahorida Amir Temur kimga qarshi yo’lga chiqadi?

A) Amir Xudoydot. B) Amir Ismoil.

C) Amir Yasovuriy. D) Amir Husayn.

3. 1370-yilning bahorida Amir Temur qayerga qarshi yo’lga chiqadi?

A) Marv. B) Kobul. C) Balx. D) Hirot.4. Qayerda Amir Temurning huzuriga taniqli ulamolardan Sayyid Baraka tashrif buyuradi?

A) Balxdagi Somon qishlog'ida.

B) Urganchdagi Karaul qishlog’ida.

C) Termizdagi Biyo qishlog’ida.

D) Keshdagi Xojailg’or qishlog’ida.

5. Sayyid Baraka Amir Temur faoliyatini qo’llab-quvvatlab, unga nima tortiq qiladi?

A) Oq tulpor B) Oliy hokimiyat ramzi qilich va qalqon

C) Oliy hokimiyat ramzi tabl bilan yalovbayroq

D) Oliy hokimiyat ramzi oltin toj va tarozi6. Qachon Balx shahri Amir Temurga taslim bo’ladi?

A) 1370-yil 9-aprel. B) 1370-yil 10-aprel.

C) 1370-yil 11-aprel. D) 1370-yil 12-aprel.

7. Qachon Amir Husayn qatl etiladi?

A) 1370-yil 9-aprel. B) 1370-yil 10-aprel.

C) 1370-yil 11-aprel. D) 1370-yil 12-aprel.

8. Qachon Amir Temurning hukmdorligi rasman tan olinib, u Movarounnahrning amiri deb e’lon qilinadi?

A) 1370-yil 9-aprel. B) 1370-yil 10-aprel.

C) 1370-yil 11-aprel. D) 1370-yil 12-aprel.

9. Qayerdagi qurultoyda Amir Temurning hukmdorligi rasman tan olinib, u Movarounnahrning amiri deb e’lon qilinadi?

A) Kesh. B) Samarqand. C) Balx. D) Hirot.10. Amir Temur qachon mamlakatni birlashtirishga muvaffaq bo’ladi?

A) 1369-yil. B) 1370-yil. C) 1371-yil. D) 1372-yil.11. Amir Temur 1370-yil iyul oyida qayerda qurultoy chaqirdi?

A) Xorazm. B) Samarqand. C) Buxoro. D) Toshkent.12. Qachon Samarqand Amir Temur davlati poytaxti deb e’lon qilindi?

A) 1370-yil aprelda B) 1370-yil iyulida

C) 1370-yil iyunida D) 1370-yil avgustida

13. Amir Temur taxtga o‘tirgach, qaysi davlatning barcha yerlariga o‘zini voris deb bildi?

A) Oltin O’rda B) Oq O’rda

C) Chig‘atoy ulusi D) Turkiya

14. Qaysi viloyat amirlari Amir Temur hokimiyatini tan olib, unga bo’ysundilar?

A) Hisor, Badaxshon, Qunduz

B) Farg’ona vodiysi, O’tror, Yassi va Sayram

C) Saraxs, Jom, Qavsiya, Sabzavor

D) Hirot, Seiston, Mozandaron

15. 1381-yilda Amir Temur tomonidan qayerlar egallandi?

1. Fors. 2. Kermon. 3. Shibirg’on.

4. Hirot. 5. Seiston. 6. Mozandaron.

A) 1-2-3. B) 4-5-6. C) 1-3-5. D) 2-4-6.16. Qaysi shaharlar jangsiz Amir Temurga bo’ysundi?

1. Tabriz. 2. Ray. 3. Sultoniya. 4. Mashhad. 5. Saraxs.

6. Jom. 7. Qavsiya. 8. Sabzavor.

A) 1-2-3-4. B) 5-6-7-8. C) 1-3-5-7. D) 2-4-6-8.17. Amir Temur Xorazmga necha marta harbiy yurish qildi?

A) 5. B) 6. C) 7. D) 8.18. Amir Temur qachondan boshlab Xorazmga harbiy yurish qildi?

A) 1369-yil. B) 1370-yil. C) 1371-yil. D) 1372-yil.19. Amir Temur tomonidan Xorazm qachon uzil-kesil bo’ysundirildi?

A) 1385-yil. B) 1386-yil. C) 1387-yil. D) 1388-yil.20. Amir Temur qayerlarni birlashtirib, yirik markazlashgan davlat tuzdi?

A) Oltin O’rda, Chig’toy ulusi, Mo’g’ulistonni

B) Jo’ji ulusi, Xurosonni

C) Movarounnahr, Xuroson va Xorazmni

D) Eron va Hindistonni

21. Amir Temur taxtga o‘tirgach, Chig‘atoy ulusining barcha yerlariga o‘zini voris deb bildi. Sohibqiron qaysi hududlarni o‘z hukmronligi ostiga kiritdi?

1. Sirdaryoning quyi havzasi 2. Toshkent viloyatini

3. Farg‘ona vodiysini 4. Xorazmni

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,2,4 D) 1,2,3,433-§. AMIR TEMUR SALTANATIDA DAVLAT

BOSHQARUVI VA HARBIY TIZIM

1. Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi ikki idoradan..... iborat edi?

A) Kengash va raislikdan B) Majlis va amirlikdan

C) Dargoh va vazirlikdan D) O’rda va beklikdan

2. Amir Temur saltanatida ijroiya hokimiyatni kim boshqargan?

A) Qo’shbegi. B) Shig’ovul.

C) Devonbegi. D) Ko’kaldosh.

3. Amir Temur saltanatida bosh vazir qanday atalgan?

A) Qo’shbegi. B) Shig’ovul.

C) Devonbegi. D) Ko’kaldosh.

4. Temuriylar davrida ijroiya hokimiyat - devonda devonbegi boshchiligida qanday vazirliklar faoliyat yuritgan?

1) harbiy vazir; 2) ziroatchilik vaziri; 3) moliya vaziri; 4) mulkchilik va soliq ishlari vaziri; 5) davlat hujjatlari va elchilik aloqalari vaziri; 6) sarhadlar va tobe mamlakatlarning boshqaruvi bilan shug‘ullanuvchi vazirlar.

A) 1,2,4,6 B) 1,3,4,6 С) 1,3,5,6 D) 1,3,4,5

5. Amir Temur saltanatida sarhadlar va tobe mamlakatlaming boshqaruvi bilan shug’ullanuvchi ... vazir bo’lib, ular Devonbegiga hisobot berib turgan?

A) ikki vazir B) uch vazir

C) to’rt vazir D) besh vazir

6. Amir Temur saltanatida qo’shin to’plovchi qanday atalgan?

A) Yasovul. B) Dodxoh. C) Muhassil. D) Tavochi.7. Har bir yomda necha boshdan ot-ulov tutilgan?

A) 60-150 B) 50–200

C) 100-200 D) 150-200

8. Amir Temur ulkan saltanat tasarrudagi o‘lkalarni asosan … qism (ulus)ga bo‘lib, o‘g‘illari, nabiralari va xizmat ko‘rsatgan amirlarga … tarzida in’om qiladi?

A) 5, tanho B) 4, jogir

C) 3, suyurg’ol D) 4, suyurg’ol

9. Amir Temur Mironshohga qaysi hududlarni boshqarishni qoldirgan?

1.Xuroson 2.Jurjon 3.G‘arbiy Eron 4.Ozarbayjon 5.Iroq

6.Armaniston 7.Mazondaron 8.Seyiston

A) 1,2,4,6 B) 3,4,5,6

C) 2,3,6,8 D) 1,3,5,7

10. Amir Temur tomonidan Shohruxga qaysi hududlar beriladi?

1.Xuroson 2. Mazondaron 3.Jurjon 4.Mazondaron 5.Seyiston 6. Afg‘oniston 7. Ozarbayjon 8. Iroq

A) 1,2,3,5 B) 1,4,5,8

C) 1,3,5,6 D) 1,3,4,511. Amir Temur tomonidan Umarshayxga qaysi hududlar berilgan?

A) Fors (Eronning janubi) B) Iroqi ajam

C) Xuroson D) Kobul

12. Amir Temur tomonidan Pirmuhammadga suyurg‘ol qilib berilgan?

1. Afg‘oniston 2.Shimoliy Hindiston

3.Ozarbayjon 4.Xuroson

A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,313. Mironshoh davlatining markazi qayer edi?

A) Xirot B) Tabriz

C) Sheroz D) G’azna (Balx)

14.Shoxrux davlatining markazi qayer edi?

A) Xirot B) Tabriz

C) Sheroz D) G’azna (Balx)

15. Pirmuhammad davlatining markazi qayer edi?

A) Xirot B) Tabriz

C) Sheroz D) G’azna (Balx)

16. Umarshayx davlatining markazi qayer edi?

A) Xirot B) Tabriz

C) Sheroz D) G’azna (Balx)

17. Amir Temur saltanatida uluslarning markaziy hukumatga tobeligi nimalardan iborat edi?

A) yagona pul zarb qilinishi

B) yagona xazinaning mavjudligi

C) xirojning bir qismini Samarqandga yuborib turish va oliy hukmdor harbiy yurishlarida o’z qo’shini bilan qatnashish yoki talab qilingan askarni yuborib turishdan D) yagona qo’shinning mavjudligi18. Amir Temurning o’n minglik lashkari nima deb atalgan?

A) Tuman. B) Hazora. C) Qo’shun. D) Ayl.19. Amir Temurning minglik lashkari nima deb atalgan?

A) Tuman. B) Hazora. C) Qo’shun. D) Ayl.20. Amir Temurning yuzlik lashkari nima deb atalgan?

A) Tuman. B) Hazora. C) Qo’shun. D) Ayl.21. Amir Temurning o’nlik lashkari nima deb atalgan?

A) Tuman. B) Hazora. C) Qo’shun. D) Ayl.22. Amir Temur o’n minglik askarni boshqarish uchun qanday harbiy mansabni ta’sis etadi?

A) Tuman og’asi. B) Mirihazora.

C) Qo’shunboshi. D) Aylboshi.

23. Amir Temur minglik askarni boshqarish uchun qanday harbiy mansabni ta’sis etadi?

A) Tuman og’asi. B) Mirihazora.

C) Qo’shunboshi. D) Aylboshi.

24. Amir Temur yuzlik askarni boshqarish uchun qanday harbiy mansabni ta’sis etadi?

A) Tuman og’asi. B) Mirihazora.

C) Qo’shunboshi. D) Aylboshi.

25. Amir Temur o’nlik askarni boshqarish uchun qanday harbiy mansabni ta’sis etadi?

A) Tuman og’asi. B) Mirihazora.

C) Qo’shunboshi. D) Aylboshi.

26. Sohibqiron Sharqda birinchilardan bo‘lib qo‘shinga qaysi qurolni olib kirgan?

A) Palaxmon B) Pilta miltiq

C) To‘p D) Zambarak

27. Kimning guvohlik berishicha, Sohibqiron qo‘shinida ayollardan iborat bo‘linmalar bo‘lib, ular erkaklar bilan bir safda turgan, qahramonlik va matonat namunalarini ko‘rsatgan?

A) Ibn Xaldun B) Ibn Fadlan

C) Ibn Arabshoh D) Ibn Battuta

28. Amir Temur harbiy yurish paytida qo’shin qaysi tartibda borardi?

A) oldinda izofa, ular orasidan xabarchilar bo’linmasi, undan keyinroqda manglay-avangard qism borardi

B) oldinda xabarchilar, ular orasidan yasovul bo’linmasi, undan keyinroqda manglay-avangard qism

C) oldinda manglay-avangard, ular orasidan xabarchilar bo’linmasi, undan keyinroqda izofa qism borardi

D) oldinda yasovul bo’linmasi, ular orasidan xabarchilar, undan keyinroqda qanbullar borardi

29. Amir Temur harbiy yurishi paytida manglay bilan qo’shinning asosiy qismlari oralig’ida nima joylashgan?

A) markaz, burong’or va juvong’or

B) qo’mondonning qarorgohi va izofa

C) xabarchilar, yasovul bo’linmasi, manglay

D) qanbullar

30. Amir Temur qo’shinidagi qo’riqchi askariy qo’shilmalar qanday nom bilan yuritilgan?

A) yasovul, xosovul B) g’ulu, izofa

C) burong’or,juvong’or D) avangard, qanbul

31. Amir Temur qo’shinining zaxira (rezerv) qismi nima deb atalgan?

A) “Burong’or” B) “Izofa”

C) “Juvong’or” D) “Qanbul”

32. Amir Temur qo’shinining o’ng qanoti nima deb atalgan?

A) “Burong’or” B) “Izofa”

C) “Juvong’or” D) “Qanbul”

33. Amir Temur qo’shinining so’l qanoti nima deb atalgan?

A) “Burong’or” B) “Izofa”

C) “Juvong’or” D) “Qanbul”

34. Amir Temur qo’shini necha qism-qo’llardan iborat edi?

A) to’rt B) besh C) olti D) yetti35. Sharafiddin Ali Yazdiy Amir Temur qo’shindagi qaysi tartibni birinchi bo’lib joriy qilgan deb yozgan?

A) qo’shinni tuman, hazora, qo’shun va aylga bo’lib joylashtirish

B) qo’shinni markaz, burong’or va juvong’orga bo’lib joylashtirish

C) qo’shinda tuman og’asi, mirihazora, qo’shunboshi va aylboshi harbiy lavozimlarni joriy qilishi

D) qo’shinni yetti qo’lga - qismga bo’lib joylashtirish

36. Amir Temur yordamida chingiziylardan qaysi biri Oltin O’rda taxtini egalladi?

A) Mahmud Yalavoch B) Suketu Cherbi

C) Munke D) To’xtamish

37. Amir Temur To’xtamishga qarshi necha marta qo’shin tortishga majbur bo’ladi?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.38. Amir Temur bilan To’xtamish qo’shinlari o’rtasidagi so’nggi shiddatli jang qachon Shimoliy Kavkazda Tarak (Terek) daryosi bo’yida sodir bo’Idi?

A) 1395-yil 13-aprel. B) 1395-yil 14-aprel.

C) 1395-yil 15-aprel. D) 1395-yil 16-apreI.


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling