1. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida informatika kursining mazmuni


Download 11.58 Kb.
Sana02.07.2022
Hajmi11.58 Kb.
#783212
Bog'liq
7-Variant
sistema upravleniya transportnymi potokami s ispolzovaniem nechetkogo (2), 15-Ilmiy seminar, 3-Ilmiy seminar, Курс иши БЛАНКАЛАРИ 2021 lotin, Ekologiya, Entomologiya kurs ishi, Pestitsidlar - Vikipediya, 0000, O‘zbekiston davlatchiligi test, 3402108496, STOL TENNIS, 14-mavzu(4), TAJRIBA MASHG’ULОT №1 BЕRNULLI TЕNGLАMАSINI TАJRIBА YORDАMIDА O’RGАNISH (1), {=2002 yil 30 mayda

7-variant

1.Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida informatika kursining mazmuni


Akademik litsey va kasb - hunar kollejlarida dastur shaxsiy kompyuterlarning dasturiy ta'minotini o‘rganish asos qilib olingan. Ushbu fanni uzluksiz ta'lim tizimining bu bosqichiga kiritilishidan maqsad o‘quvchilarni axborotni izlab topish, tanlash, ish jarayonida va hayotda axborot texnologiyalari yordamida ulardan foydalanish va tasvirlashga o‘rgatishdan iborat.Informatika kursining mazmuni va tuzilishini aniqlashda, shuningdek, uni o‘qitish jarayonida umumiy didaktika(o‘qitish nazariyasi) tomonidan ko‘rsatilgan asosiy tamoyillarga rioya qilish zarur: ilmiylik; sistemali va izchil bayon qilishdir; tushunarlilik;ko‘rgazmalilik; nazariyaning amaliyot b-n bog‘lanishi;faollik;bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish.Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish nazariyasi va metodikasi» fаnining mаzmunini аniqlаshdа infоrmаtikаning fаn vа ikkinchi tоmоndаn o’quv prеdmеti еkаnligi hаqidаgi tаsаvvurlаrdаn kеlib chiqish kеrаk. Infоrmаtikа fаni vа o’quv prеdmеti bir-biridаn аvvаlаmbоr mаzmunining hаjmi vа chuqurligi bilаn fаrq qilаdi. Infоrmаtikа o’quv prеdmеti infоrmаtikа fаnidаn o’quvchilаrdа infоrmаtikа hаqidа bir butun, yaхlit bilimlаr tizimini hоsil qilаdigаn vа kеlаjаk аmаliy fаоliyatlаridа zаrur bo’lаdigаn mа’lumоtlаrniginа оlаdi. Infоrmаtikа o’quv prеdmеti sifаtidа o’quv dаsturlаri vа dаrsliklаrdа o’z аksini tоpаdi.Infоrmаtikа o’quv prеdmеti tаrkibigа kiritilgаn o’quv mаtеriаlining hаjmi to’g’risidаgi mаsаlа hаl еtilgаndаn so’ng, ushbu o’quv mаtеriаlini o’quvchilаrgа qаndаy kеtmа-kеtlikdа еtkаzib bеrish mаqsаdgа muvоfiq еkаnligini аniqlаsh lоzim.

2.Testlarni bir qancha turlari mavjud: eslash va to‘ldirish uchun testlar; tanlov testlari. Tanlov testlari o‘z navbatida alternativ, ko‘p tanlovli va kesishuvchi tanlovli testlarga bo‘linadi.Muqobil test - bu o‘quvchi ikkita “ha yoki yo‘q” javoblarini tanlash kerak bo‘lgan vazifalar.Kesishuvchi tanlovli testlar bir qancha vazifalardan iborat bo‘lib, bu vazifalar bajarilgandan so‘ng o‘quvchi olgan natijalar va taxmin qilingan natijalar o‘rtasida muvofiqni tekshiradi.Ko‘p tanlov testlari vazifa va javoblar to‘plamidan (javoblardan biri to‘g‘ri) iborat. O‘quvchi ushbu to‘plamdan uning fikriga to‘g‘ri hisoblangan javobini tanlash kerak.Hozirgi vaqtda bir necha xil ARM “Test” lari mavjud. Ularning har biri o‘zining afzallik va kamchiliklariga ega. Ammo kompyuterda test olish ko‘p jihatdan o‘qituvchi va o‘quvchi ishida yengillik yaratadi.Test yechish nihoyatda keng qo'llanilishi sababli alohida metod sifatida qaraladigan bo'ldi. Mavzuni o'rganishda testlardan foy­dalanish, ayniqsa, guruhda test o'tkazilgach, uning javoblarini mu­hokama qilish alohida ahamiyatga ega.Testlar — bu qisqa, standartlashtirilgan yoki standartlashtiril- magan sinov, mashq bo'lib, qisqa vaqt davomida o'qituvchiga tala­balarning o'quv jarayoni davomida egallagan bilimlari darajasini baholashga yordam beruvchi metoddir.Testni qo'llashning nihoyatda keng qamrovligidan unga turli jihatdan yondashib berilgan ta’riflar ham xilma-xil.


3. Hozirgi vaqtda axborot va axborot texnologiyalari sohasidan tashqarida mavjudlikni tasavvur qilish qiyin. Har xil turdagi axborotlarning tobora ko'payib borishi bizni uni qayta ishlashning yangi, ilg'or usullari va vositalarini joriy etishga majbur qilmoqda va zamonaviy hayot sharoitlari uni saqlash, uzatish va xavfsizligini ta'minlash yo'llariga tobora ko'proq talablarni kuchaytirmoqda. Ta'lim inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ayni paytda ushbu sohada yangi bilimlar manbai va ushbu bilimlarni qo'llash sohasi hisoblanadi.


Shunday qilib, o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish hisoblanadi tegishli muammo zamonaviy ta'lim. Bugungi kunda har qanday maktab intizomi bo'yicha o'qituvchi AKTdan foydalangan holda dars tayyorlash va o'tkazishi kerak. AKTdan foydalangan dars ko'rgazmali, rang-barang, ma'lumotli, interaktiv bo'lib, o'qituvchi va talabaning vaqtini tejaydi, talabaga o'z tezligida ishlashga imkon beradi, o'qituvchiga o'quvchi bilan har xil va individual ravishda ishlashga imkon beradi, o'quv natijalarini tezkor kuzatib borish va baholash imkoniyatini yaratadi.Asosiy maqsadi Ushbu muammoni hal qilishda o'quv jarayonini takomillashtirish, yagona o'quv muhitini yaratish, ta'lim sifatini oshirish kiradi.

4.Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashning eng samarali usullardan biri sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish hisoblanadi.Informatikadan o‘tkaziladigan sinfdan tashqari ishlaiarning mazmuni dars mashg‘ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqudashtirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Shundagina sinfdan tashqari mashg‘ulotlar dars mashg‘ulotlarining mantiqiy davomi bo‘lib xizmat qila oladi.Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashning eng samarali usullardan biri sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish hisoblanadi.Informatikadan o‘tkaziladigan sinfdan tashqari ishlaiarning mazmuni dars mashg‘ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqudashtirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Shundagina sinfdan tashqari mashg‘ulotlar dars mashg‘ulotlarining mantiqiy davomi bo‘lib xizmat qila oladi.Maktab tajribasida informatikadan sinfdan tashqari ishlarning quyidagi turlari uchraydi: viktorina, tanlov, olimpiada, informatikadan devoriy gazetalar, to‘garak va boshqalar.Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar haqida ma'lumotlar Informatikadan sinfdan tashqari mashg‘ulotlar deganda o‘quvchilarning Informatikadan bilitmlarini kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan mashg‘ulotlarni tushunamiz.5.Maxsus kompyuter dasturlari xuddi bir varak oq qog’ozga qalam yoki ruchka bilan xar xil rasmlarni solish singari kompyuter ekranida sichkoncha yordamida rasm chizish, ya'ni tasvir tuzish, tuzatish va ularni harakatlantirish imkonini yaratdi. Bu dasturlar rasm solish programmalari yoki grafik redaktorlar h isoblanib, ular yordamida rasmning elementlari boshqarib boriladi.Kompyuter grafikasining juda tez rivojlanib borishi va uning texnikaviy va dasturiy vositalarining yangilanib turilishi kursni h amisha takomillashtirishga, bu sohadagi yangi yo’nalishlarni tinmay o’ rganib borishni takozo etadi.Hech qaysi zamonaviy mulptimedia dasturi komppyuter grafikasisiz bo’lmaydi. Ommaviy foydalanish uchun dasturlar yaratuvchi dasturchi mutaxassislarning 90% gacha ish vaqti grafika bilan ishlashga ketadi. Redaksiya va nashriyotda asosiy me'nat sarfini grafik dasturlar bilan badiiy va bezash ishlari tashkil etadi.Grafik dasturlarning keng foydalanishga ehiyoj Internetning rivojlanishi, eng avvalo millionlab alohida "sahifa"larni yagona to’rga birlashtiruvchi WWW xizmati bilan bog’liq ravishda sezilarli darajada oshdi.Kompyuter grafikasi nafaqat ilmiy xodimlar, balki rassomlar, turli soha loyihachilari, reklama bilan shug’ullanadigan mutaxxasislar, Internet sahifalarini yaratish, o’qitish jarayoni uchun va boshqa soxalarda muxim rol o’ynamoqda. Uning ayniqsa, matbaa sohasida qo’llanilishi keyingi paytlarda rang - barang suratli adabiyotlar, o’quv qo’llanmalari, badiiy asarlarning paydo bo’lishiga yuksak bezak texnikasidan foydalanishni taqazo qilmoqda. Diqqatni o’ziga jalb qiluvchi videoroliklar, internet sahifalarini yaratishni kompyuter grafikasiz tasavvur qilish qiyin bo’lib qoldi.
Download 11.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling