1. Chuqurlashtirilgan 3 sinflarda ona tili necha soat bo‘ladi


Download 22 Kb.
Sana24.01.2020
Hajmi22 Kb.

ГУЗАЛ-78:

Testdan namuna.

1. Chuqurlashtirilgan 3 sinflarda ona tili necha soat bo‘ladi

2. 4 sinf ona tili muallifi

3. Diksiya nima?

4. Insho so‘zining ma'nosi qaysi tildan olingan----Insho arabcha so‘zdan olingan Арабча яратмок

5. Texnologiya darsida qaychi qaysi tomonda turadi

6. PIRLS nima

7. qaysi tashkilot tomonidan tashkil topgan----O‘ng tarafda turadi

8. Savodxonlik davrida sinfdan tashqari o‘qish darslari qanday tashkil etiladi

9. kvadratning tomoni 3 marta oshsa yuzi necha marta oshadi

10. Tarbiyaviy ish rejasini tuzib eng avvalo nima qilasiz

11. Yana 2 sinf onatili nechi soat otiladi nechi bob

12. Tarbiyaviy soat necha bosqichda o‘rgatiladi

13. Ona tiliga nechta kametensiya

14. Matematika necha bosqichda o‘rgatiladi

15. Sinf raxbar rejalari qanday tuziladi

16. Qachondan oquvchila 1 ta chiziqli daftarga yozadi

17. Kasr nechanchi sinfdan o‘rgatila boshlaydi

18. 5 m mato uchun 400 som tolashdi. Bir metri 20 som qimmat bolgan boshqa matodan 3 m sotib olish uchun qancha tolash kerak boladi? -- 400÷5=80 80+20=100 100×3=300

19. Olmaxon 1-kuni 3 ta yongoq topib, iniga olib keldi. ertasi kuni esa 4 ta yongoq topdi. Shu tarzda keying har bir kuni oldingi kundagidan 1 ta ortiq yongoq topib, iniga olib keldi. Olmaxon 7 kunda iniga nechta yongoq tashib kelgan?----- 3+4+5+6+7+8+9=42 та

20. Imlo malakalarini mustahkamlash uchun qaysi tahlilni samarali deb bilasiz?-----Fonetik tahlil

21. Bogga 170 tup oq olma,2 marta ortiq qizil olma,oq va qizil olmalar birgalikda nechta bolsa,ulardan 190 tup ortiq nok otqazildi.Necha tup nok otqazilgan?— 170+(170×2)+190=700

22. Togri tortburchakning yuzi 8 kv.sm. Bu togri tortburchakning perimetri qanday bolishi mumkin?-- P=2×(a+b)=2×(2+4)=12sm

Aniqlovchi – hokim bo‘lakdan anglashilgan predmetning belgisini yoki uning kimga qarashli ekanini bildiruvchi bo‘lak.

Buyruq gap – buyurish, da’vat qilish mazmunini bildiruvchi gap.

Darak gap – xabar, darak mazmunini bildiruvchi gap.

Dialog – ikki kishi o‘rtasidagi suhbat.

Ega – kesimga bog‘lanib, kim? nima? qayer? so‘roqlariga javob bo‘luvchi bosh bo‘lak.

Fonetika – nutqning tovush tizimini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.

Gap – ohang va fikr tugalligiga ega bo‘lib, kesimlik shakllari orqali ifodalanuvchi so‘z yoki so‘zlar qo‘shilmasi.

Grafika – yozma nutqning harflar tizimini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.

Hol – kesimga bog‘lanib, uning belgisini bildiruvchi bo‘lak.

Ibora – ma’nosi bir so‘zga teng keladigan ko‘chma ma’nodagi so‘zlar qo‘shilmasi.

Istak gap – istak, xohish mazmunini bildiruvchi gap.

Kesim – gapning mazmuniy markazi.

Ko‘chirma gap – o‘zgalarning aynan keltirilgan gapi.

Leksikografiya – lug‘at va uning turlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.

Leksikologiya – so‘z va uning xususiyatlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.

Morfologiya – so‘z turkumlari va ularning xususiyatlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.

Mustaqil so‘zlar – atash ma’nosiga ega bo‘lgan, so‘roqqa javob bo‘ladigan,sintaktik vazifa bajaradigan so‘zlar.

Orfoepiya – so‘zlarning to‘g‘ri talaffuz qilinishini o‘rgatadigan tilshunoslik bo‘limi.

Orfografiya – so‘zlarning to‘g‘ri yozilishini o‘rgatadigan tilshunoslik bo‘limi.

Paronim – aytilishi va yozilishiga ko‘ra bir-biriga yaqin so‘zlar.

Punktuatsiya – tinish belgilari haqidagi tilshunoslik bo‘limi.

Sintaksis – so‘zlarning bog‘lanishi, gap va uning turlarini o‘rga￾nuvchi tilshunoslik bo‘limi.

So‘roq gap – so‘roq ma’nosini bildirgan gap.

So‘z birikmasi – ikki va undan ortiq so‘zlardan birining ikkinchisiga tobelanishi natijasida hosil bo‘lgan so‘zlar qo‘shilmasi.

Takroriy so‘z – bir asosning takrorlanishidan hosil bo‘lgan so‘zlar qo‘shilmasi.

Tasviriy ifoda – narsani aniq atamay, tasvirlash uchun qo‘llangan so‘zlar qo‘shilmasi.

To‘ldiruvchi – hokim bo‘lakka kelishik qo‘shimchalari yoki ko‘makchilar orqali bog‘langan bo‘lak.

Undalma – so‘zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki narsani bildiruvchi bo‘lak.

Undov gap – buyurish, yalinish, do‘q-po‘pisa mazmunini bildirgan gap.

Uyadosh so‘zlar – bir umumiy mavzu ostiga birlashuvchi so‘zlar.

Uyushiq bo‘lak – gapda bir xil so‘roqqa javob bo‘lib, bir xil vazifa bajarib keluvchi bo‘laklar.

Yordamchi so‘zlar – atash ma’nosini anglatmaydigan, so‘roqqa javob bo‘lmaydigan va sintaktik vazifa bajarmaydigan so‘zlar.

Zid ma’noli so‘zlar – qarama-qarshi ma’noli so‘zlar.

Shakldosh so‘zlar – yozilishi va aytilishi bir xil, lekin ma’nosi turlicha bo‘lgan so‘zlar.Shevaga xos so‘zlar – faqat ma’lum bir hududdagina ishlatiluvchi so‘zlar
Download 22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling