1 curxondaryo viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayy


Download 1.88 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/8
Sana17.09.2020
Hajmi1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. 

  Individuallik 

shaxsning betakror bioijtimoiy xususiyatlari 6. 

  Laboratoriya ishi  asbob-uskunalar 

va 


boshqa 

texnik 


moslamalardan  foydalangan  holda  tajribalar 

o‘tkazish, biologik jarayonlarni maxsus jihozlar 

yordamida o‘rganish 

7. 

  Laboratoriya ishi   • maxsus 

jihozlangan 

o`quv-laboratoriya 

xonasida  tashkil  etilib,  o`qituvchi  ishning 

maqsadini 

tushuntiradi 

va 

o`quvchilarni topshiriqni  bajarish  algoritmi  (tartibi)  bilan 

tanishtiradi.  Laboratoriya  ishida  bajarilishi 

lozim  bo`lgan  amallar  aniq  o`rnatilgan  tartibda 

bajarilishi talab etiladi.  

 

8. 

  Laboratoriya 

mashg`uloti 

• maxsus 

jihozlangan 

o`quv-laboratoriya 

xonasida  tashkil  etilib,  o`quvchilar  egallagan 

bilimlarini  aniqlashtirish,  uni  tajribaviy  uslubda 

isbotlash, 

tushunchalarini 

mustahkamlash, 


82 

 

o`quv-laboratoriya  jihozlari  bilan  ishlashda amaliy  malaka    va  ko`nikmalarni  shakllantirish 

maqsadida o`tkaziladi 9. 

  Namoyishli 

tajriba 

• o`tilgan  mavzu,  olingan  nazariy  bilimlarni   

tajribada  tasdiqlash  va  ko`rsatish  maqsadida 

o`quv-laboratoriya  sharoitida  o`qituvchi  (yoki 

maxsus 

tayyorgarlik ko`rgan 

assistent) 

tomonidan namoyish etiladigan tajriba 

10. 

  Kuzatish 

hodisa  va    obyektni  tabiiy    sharoitda  kuzatish. 

 

11. 

  Amaliy ish 

• o`quvchilar  egallagan  bilimlarga  asoslangan 

holda  muayyan  mehnat  malaka-ko`nikmalarini 

talab  etuvchi  topshiriq  (xona  o`simliklarini 

ko`paytirish, urug`larni undirish).  

12. 

  Amaliy 

mashg`ulot 

• o`qituvchi rahbarligida va uning hamkorligida 

bajariladi.  Mashg`ulot  bir  nechta  tashkiliy 

qismlarga      boiinadi.  Amaliy  mashg'ulotni 

darsga qiyoslash mumkin. 

•  


13. 

  Pedagogik 

jarayon 

ta’lim-tarbiya masalalari, uning taraqqiyotini hal 

qilishga  qaratilgan,  maxsus  tashkil  etilgan 

pedagog  va  tarbiyalanuvchilarning  maqsadli 

o‘zaro munosabatlari 

14. 

  Maqsad 

faoliyat natijasini oldindan fikran belgilash 15. 

  Malaka 

ko‘nikmalarning  avtomatlashgan  ko‘rinishi, 

shaxsning  o‘zi  egallagan  bilimlari  asosida 

ularning  yangi  sharoitdagi  yangiliklar  bilan 

birga,  ma’lum  bir  faoliyatni  samarali  bajarish 

qobiliyati 83 

 

16.   Metod 

1) 


tabiiy  va  ijtimoiy  hayot  hodisalarini  tadqiq 

qilish, bilish usuli; 

2) 

harakat qilish usuli, tarzi 17. 

  Metodologiya 

1) 


dunyoni ilmiy bilish metodi haqidagi ta’limot; 

2) 


biror  fanda,  shu  jumladan,  pedagogikada 

qo‘llaniladigan metodlar 18. 

  Pedagogika 

yosh avlod ta’lim va tarbiyasi haqidagi fan 19. 

  Refleksiya 

takrorlash,  aks  etish,  o‘z  harakatlari  va 

holatlarini tahlil qilish 

20. 

  Ekskursiya  

• tabiiy  sharoitda  biron-bir  obyekt,  tabiiy 

hodisani  o`rganish  imkoniyatini  yaratuvchi 

tashkiliy-pedagogik jarayon 21. 

  Eksperiment 

• sinov, tajriba, ilmiy-tadqiqot metodlaridan biri 

bo`lib,  pirovard  natijada    ilmiy  bashorat  o`z 

isbotini topishi lozim 22. 

   

•  


 

  

  

 

  

 

  

 

  

84 

 

 ADABIYOTLAR RO’YHATI 

85 

 

Foydalanish tavsiya etiladigan o’quv-uslubiy adabiyotlar ro’yxati I.  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari 

1.  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi.  -O’zbekiston  Respublikasi 

qonun hujjatlari to’plami, 2018 y. 14-son, 213-modda, 22-son, 406-modda. 

2. Mirziyoev  Sh.M.  “Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini 

mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan  birga  quramiz”  mavzusidagi  O’zbekiston 

Respublikasi  Prezidenti  lavozimiga  kirishish  tantanali  marosimiga  bag’ishlangan 

Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqi. – T.: “O’zbekiston”, 2016. – 

56 b. 


3. Mirziyoev Sh. M. “Konstitutsiya va  qonun ustuvorligi huquqiy demokratik 

davlat va fuqarolik jamiyatining eng muhim mezonidir” mavzusidagi O’zbekiston 

Respublikasi  Konstitutsiyasi  qabul  qilinganining  27  yilligiga  bag’ishlangan 

tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – T.: “Xalq so‘zi”, 2019 yil 8-dekabr. 

4. Mirziyoev  Sh.  M.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy 

javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  –T.: 

“O’zbekiston”. – 2017.– 102b. 

5. Mirziyoev  Sh.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  halqimiz  bilan 

birga quramiz. – T.: “O’zbekiston”, 2017. – 488 b. 

6. Mirziyoev  Sh.  M.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat 

Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: “O’zbekiston”, 2018. – 80 b. 

7. Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat  –  yengilmas  kuch.  –T.:  “Ma’naviyat”, 

2008.–176 b. 

8. Karimov  I.A.  O’zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.  –T.: 

“O’zbekiston”, 2011.–440 b. 

9. Karimov  I.A.  Ona  yurtimiz  baxti  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo’lida  xizmat 

qilish – eng oliy saodatdir. –T:. “O’zbekiston”, 2015. – 302 b. 

 

II. Normativ-huquqiy hujjatlar 

1. 

O’zbekiston  Respublikasining  “Ta’lim  to’g’risida”gi  Qonuni  –O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2013 y. 41-son, 543-modda.

 


86 

 

2. O’zbekiston  Respublikasi  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi.  –O’zbekiston 

Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2013 y. 41-son, 543-modda.

 

3. 


O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7  fevraldagi 

“O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi 

to’g’risida”gi PF-4947-sonli Farmoni

 

4. O’zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

2017 

yil  


15  martdagi  “Umumiy  o’rta  ta’lim  to’g’risida  Nizomni  tasdiqlash  to’g’risida”gi 

№140-sonli Qarori

 

5.O’zbekiston Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

2017 


yil  

6 apreldagi “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim 

standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi № 187-sonli Qarori 

6.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  14  avgustdagi  “Yoshlarni 

ma’naviy-axloqiy  va  jismoniy  barkamol  etib  tarbiyalash,  ularga  ta’lim-tarbiya 

berish  tizimini  sifat  jihatidan  yangi  bosqichga  ko’tarish  chora-tadbirlari 

to’g’risidagi”gi PQ

3907-son  Qarori.–  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari  milliy  bazasi, 15.08.2018 y., 07/18/3907/1706-son.  

7.  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta’limi 

tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ

3931-son  Qarori.  –  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari  milliy  bazasi,  06.09.2018  y., 

07/18/3931/1841-son. 

8.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  5  sentyabrdagi  “Xalq 

ta’limi  boshqaruv  tizimini  takomillashtirish  bo’yicha  qo’shimcha  chora-tadbirlar 

to’g’risida”gi PF

5538-son Farmoni. 9.  O’zbekiston 

Respublikasi  Prezidentining2019  yil  29  apreldagi 

«O’zbekiston  Respublikasi  xalq  ta’limi  tizimini  2030  yilgacha  rivojlantirish 

konsepsiyasini  tasdiqlash  to’g’risida»gi  PF-5712-son  farmoni.  Qonun  hujjatlari 

ma’lumotlar imilliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son. 

 

III. Maxsus adabiyotlar 


87 

 

1. Pratov  O’,  To’xtayev  A.  va  boshqalar.  Biologiya  (Botanika).  Umumiy 

o’rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. “O’zbekiston” nashriyot-matbaa 

ijodiy uyi Toshkent-2017y. 

2. 


Mavlonov  O.  Zoologiya.  Davlat  ilmiy  nashriyoti.  Umumiy  o’rta  ta’lim 

maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Toshkent, 2017 y. 

3. 

Mavlonov  O,  Toshmanov  N.  Zoologiya  darslari.  Umumiy  o’rta  ta’lim maktablarining  biologiya  o’qituvchilari  uchun  o’quv-metodik  qo’llanma.  (7-sinf) 

“Tafakkur” nashriyoti. Toshkent-2012 y. 

1. 

 Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To’rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015 

2. 


Mutalipova M., Imomov M. Ta’limda ilg’or xorijiy tajribalar moduli 

bo’yicha o’quv-uslubiy majmua. T.:TDPU, 2017  

3. 

Zikiryayev A., To’xtayev A., Azimov I., Sonin N. Biologiya (Sitologiya va genetika asoslari). 9-sinf uchun darslik. T.:  “Yangiyo’l poligraf service”, 2019 

y. 


4. 

 G’ofurov A. va boshqalar. Biologiya. O’rta ta’lim muassasalarining 10-

sinfi  va  o’rta  maxsus,  kasb  hunar  ta’limi  muassasalarining  o’qituvchilari  uchun 

darslik.  “Sharq”  nashriyot-matbaa  aksiyadorlik  kompaniyasi  bosh  tahririyati. 

Toshkent-2017 y. 

5. 


 G’ofurov A. va boshqalar. Biologiya. O’rta ta’lim muassasalarining 11-

sinfi    uchun  darslik.  “Sharq”  nashriyot-matbaa  aksiyadorlik  kompaniyasi  bosh 

tahririyati. Toshkent-2018 y. 

6. 


Shaxmurova  G.A.,  Azimov  I.T.,  Raxmatov  U.E.,  Axmadaliyeva  B.SH. 

Biologiyadan  masala  va  mashqlar  yechish  (Odam  va  uning  salomatligi)  O’quv-

uslubiy qo’llanma. “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti. Toshkent-2017 y.  

7. 


Tolipova  J.O.,  Umaraliyeva  M.T.  Botanika  darslari  (O’qituvchi  kitobi) 

Umumiy  o’rta  ta’lim  maktablarining  biologiya  o’qituvchilari  uchun  metodik 

qo’llanma. “Tafakkur” nashriyoti. (5-sinf) Toshkent-2016 y. 


88 

 

8. Tolipova  J.O.,  Umaraliyeva  M.T.,  Abdurizayeva  S.  Botanika  darslari 

(O’qituvchi  kitobi)  Umumiy  o’rta  ta’lim  maktablarining  biologiya  o’qituvchilari 

uchun metodik qo’llanma. (6-sinf) “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent-2016 y. 

9. 


Tolipova  J.O.  va  boshqalar.  Odam  va  uning  salomatligi  darslari 

(O’qituvchi  kitobi)  Umumiy  o’rta  ta’lim  maktablarining  biologiya  o’qituvchilari 

uchun metodik qo’llanma. (8-sinf) “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent-2016 y. 

10.  Tolipova 

J.O., 

Azimov 


I.T., 

Sultonova 

N.B. 

Biologiya darslari.(Oqituvchi  kitobi)  O’qituvchilari  uchun  metodik  qo’llanma.  (9-sinf) 

“Tafakkur” nashriyoti. Toshkent-2016 y. 11. 

 Shaxmurova  G.,  Raxmatov  U.,  Xo’janazarov  O’.,  Tog’ayeva  G. 

“Biologiya  fanini  o’qitish  metodikasi”  moduli  bo’yicha  o’quv-uslubiy  majmua. 

Toshkent  davlat  pedagogika  universiteti  huzuridagi  xalq  ta’lim  xodimlarini 

kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  xududiy  markazi, 

Toshkent, 2018. 

12.   Shaxmurova  G.,  Raxmatov  U.,  Xo’janazarov  O’.,  Tog’ayeva  G. 

“Biologiya  fanini  o’qitishda  zamonaviy  yondashuvlar  va  innovatsiyalar”  moduli 

bo’yicha  o’quv-uslubiy  majmua.  Toshkent  davlat  pedagogika  universiteti 

huzuridagi xalq ta’lim xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish 

xududiy markazi, Toshkent, 2018. 

13. 


 Ziyomuxammadov  B.  Pedagogik  mahorat  asoslari.  T.:TIB-KITOB, 

2009 


14. 

Yo’ldoshev  J.,  Hasanov  S.  Pedagogik texnologiyalar.  –  T.:  “Moliya-

iqtisod” nashriyoti, 2009. 

15. 


 Ro’ziyeva  D.,  Usmonboyeva  M.,  Holiqova  Z.  Interfaol  metodlar: 

mohiyati va qo’llanilishi / Met.qo’ll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013  

16. 

 Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. 

17. 


 Xoshimov  K.,  Nishonova  S.  Pedagogika  tarixi.-T.:  Alisher  Navoiy 

nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005. 

18. 

“O’smir  psixologiyasi:  yuz  bilmagan  jihatlar”  Sh.Mustafoyeva. 89 

 

Farg’ona nashriyoti. T:2015. 19. 

Nishonova 

Z.T., 

Alimova 


G.K. 

Bolalar 


psixologiyasi 

va 


psixodiagnostikasi T.: TDPU 2017 – 264 b. 

20. 


 G’oziyev  E.  Ontogenez  psixologiyasi  Nazariy-  eksperimental  tahlil 

T.: Noshir 2010. – 356 b. 

 

IV. Elektron ta’lim resurslari 

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 

elektron sayti: 

www.edu.uz

  

2. O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining elektron sayti: www.uzedu.uz

  

3. Xalq ta’limi sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazining elektron sayti:

 

www.multimediya.uz  

4. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi huzuridagi 

Bosh ilmiy-metodik markazining elektron sayti: 

www.bimm.uz

 

 

5. www. pedagog

.uz 


6.

www.thelearningweb.net

. Ta’lim tarmog‘i. 

7. 


www.inetlibrary.com

.Internet-kutubxona  

8. 

www.ziyonet.uz 

9. 


www. nature.uz

 

  

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

  

 

 

 

 

Download 1.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling