1-dars Fan : Yozuv Sana: Mavzu


Download 0.79 Mb.
bet10/10
Sana30.06.2020
Hajmi0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gapning mazmun jihatidan turlicha bo`lishi va gpaning oxiriga turli xil tinish belgilari qo`yilashi aytib o`tiladi. Gapning oxiriga nuqta (.), so`roq belgisi (?), yoki undov belgisi (!) qo`yiladi.

177-mashq. Har bir qatordagi so`zlardan gap tuzing va yozing.

Yashil o`tlar ko`kardi.

Daraxtlar barg yozdi.

Qizil gullar ohildi.

Bulbullar so`x sayradi.

Gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo`ydingiz? Nima uchun?

178-mashq. O`qing. Matn nechta gapdan tuzilgan? Gaplar oxiriga nima uchun so`roq belgisi yoki nuqta qo`yilgan?

Maktub tashuvchi kabutar haqida eshitganmisiz?

Ular bir yurtdan ikkinchi yurtga xat tashiydi.

Ko`chiring. Maktub va xat so`zlari qanday ma`noni bildiradi?

Aqli hujum orqali o`quvchilardan o`rganilgan mavzular yuzasidan savol-javoblar o`tkaziladi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 179-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi

65-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Unli va undosh tovushlar

1)O`quvchilarni tovush haqidagi bilimlarini mustahkamlash, so`z tarkibidagi tovuishlarni aniqlashga o`rgatish.

2) O`quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o`quvchilarda Vatanga sadoqat, mehr-muhabbat ruhini o`stirish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

“Adashgan harflar” didaktik o`yini o`ynatiladi.k

t

m

a

b

a

m

a

k

t

a

b
u

ch

O`

i

v

q

O`

q

u

v

ch

i

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

 1. Mustahkamlash

Tovushlar haqida va harflarning yozilishi haqidagi bilimlari takrolanadi.

 1. O`zbektilida nechta harf va nechta tovush bor?

 2. Tovushlarni nima qilamiz?

 3. Harflarnichi?

 4. Alifbodagi harflar necha tuirga bo`linadi?

 5. Undosh tovushlar ta;laffuzi haqida gapiring.

 6. Unli tovushlar talaffuzi haqida gapiring.

Barcha savollarda berilgan javoblar tinglanadi va o`qituvchi tomonidan to`g`irlanib, umumlashtiriladi.So`ng darslikdagi mashqlar bajariladi.

131-mashq.

Ko`chiring. Unlilar tagiga bitta, undoshlar tagiga ikkita chiziq chizing.

Orzu.


Biz Vatanning yulduzi,

Erasi- umid ko`zi.

Xizmat qilmoq baxt o`zi.

Tilimizda shu orzu,

Dilimizda shu orzu.

132-mashq. O`qing. Harflar birikmasi ishtirok etgan so`zlarni bo`g`inlarga bo`ling.

Ilmning cheki yo`q. Qancha ko`p po`qisangiz, bilimingiz shuncha oshadi. Odam ilm bilan yuksaklikka ko`tariladi.

Aqliy hujum orqali o`quvchilardan o`rganilgan mavzular yuzasidan savol-javoblar o`tkaziladi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 183-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntir

66-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: O`tilganlarni takrorlash

1)O`quvchilarni tovush haqidagi bilimlarini mustahkamlash, so`z tarkibidagi tovuishlarni aniqlashga o`rgatish.

2) O`quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o`quvchilarda Vatanga sadoqat, mehr-muhabbat ruhini o`stirish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.
 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.O`quvchilar bilan saylanma diktant yoziladi. Diktantdagi ot so`z turkuniga oid so`zlar aniqlanadi.

“Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.
 1. Mustahkamlash

O`tilgan mavzularni takrorlash maqsadida darslikdagi mashqlar bajartiriladi.

184-mashq Ajratilgan so`zlarga so`roq bering. Ular nimalarni bildiryapti?Oyog`i yo`q-ku, lekin

Pastga qarab chopadi.Bog`-rogh`lar-u sahrolar

Undan hayot tpadi.

Agar chiqmasa quyosh,

Xafa bo`lib to`kar yozsh.


185-mashq Ko`chiring. Shaxs , narsa va harakatni bildirgan so`zlarning tagiga tgishlicha chizing.

Bolalar bilan hayvonot bog`iga bordik. U yerda cho`l va sahrolarda , tog` va o`rmonlarda yashaydigan hayvonlarni ko`rdik.


186-mashq. Kimlar? Nima? Nimalar? Nima qildilar? So`roqlariga javob bo`lgan so`zlarni toping.

Non.


Kishilar qadimzamonlardan buyon nonni e`zozlaydilar. Uni oltinga, quyoshga qiyoslaydilar. Nonni tejaydilar. Non- hammamizning rizq-ro`zimiz.
Aqliy hujum orqali o`quvchilardan o`rganilgan mavzular yuzasidan savol-javoblar o`tkaziladi.


 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.


 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 187-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntir

67-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Nima qildi? So`rog`i

1)O`quvchilarni nima qildi? So`rog`iga javob bo`lgan so`zlar haqidagi bilimlarini mustahkamlash, o`rganilgan mavzuga oid so`zlarni aniqlashni `orgatish.

2) O`quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o`quvchilarda Vatanga sadoqat, mehr-muhabbat ruhini o`stirish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi. O`quvchilarga lug`at diktant yozdiriladi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mustahkamlash

O`quvchilar bilan nima qildi? So`rog`iga javob bo`lgan so`zlarga misollar lkeltirishlari so`raladi. Shuningdek darslikdagi bverilgan mashqlar bajartiri;ladi.

188-mashq. Ko`chiring. Gaplarning oxiriga qaysi tinish belgisi qoyilgan? Nima uchun? • Kecha –kunduz necha sozt,

Qani , ayt-chi , Adolat?

U yigirma to`rt soat.

189-mashq. Matnda nechta gap bor? Ajratib ko`rsatilgan so`zlarga so`roq bering. Ular qanday ma`no bildiryapti? • Quchoiq- quchoq lola teribsizlar. Tog`da chiqdinglarmi?

 • Ha , tog` etagidagi sariq, qizil lolalarni terdik.

 • Ilgari lolallar bog`larda, dalalarda ko`p bo`lardi. Odamlar uzib bitirishdi. Sizlar uzgan lolalar ham kelguzi yili unib chiqmaydi. Uzaversangiz, tog`dagi lolalar ham tugaydi.

O`tkir Hoshimovdan.

Aqliy hujum orqali o`quvchilardan o`rganilgan mavzular yuzasidan savol-javoblar o`tkaziladi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 190-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntir


68-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Yakuniy dars

1)O`quvchilar bilan yil davomida o`rganilgan mavzular yuzasidan takrorlash o`tkaziladi.

2) O`quvchilarda tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo`lishga , hayot xavsizligi uchun ma`suliiyatni oshirishga e`tibor qaratish haqida tushuncha berish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

“Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mustahkamlash

Yil davomida o`rganilgan mavzularni takrorlash va mustahkamlash uchun test topshiriqlari beriladi.

 1. Qanday so`zlar kim? So`rog`iga javob bo`ladi?

 1. Shaxsni bildirgan so`zlar B) narsani bildirgan so`zlar d) belgini bildirgan so`zlar

 1. Qanday so`zlar nima so`rog`iga javob bo`ladi?

 1. Shaxsni bildirgan so`zlar B) narsani bildirgan so`zlar d) belgini bildirgan so`zlar

 1. Shaxs va harakatni bildirgan so`zlar qatorini aniqlang.

 1. Anor, kitob b) nordon, shirin d) yozdi, kuyladi

 1. Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so`zlar qanday so`roqqa javob bo`ladi?

 1. Kim? Nima? Qayer? B) Nima qildi? Nima qilyapti? Nima qiladi? D) qanday? Qanaqa?

 1. Qanday bola elga manzu?

 1. Odobli b) yaxshi D) aqlli

 1. Shaxs va narsaning sanog`ini , tartibni bildirgan so`zlar qatorini aniqlang.

 1. Beshta, birinchi b) kuldi, o`qidi d) kichkina, dumaloq.

 1. Gap nimalardan tuziladi?

 1. Gaplardan b) so`zlardan d) bo`g`inlardan

 1. Gapning oxirig qanday belgilar qo`yiladi?

 1. Faqat nuqta b) chiziqchalar d) nuqta, so`roq, undov belgisi

 1. Gapning birinchi so`zi qanday harf bilan yoziladi?

A) kichik harf bilan b) bosh harf bilan d) a va b javob to`gri.

10. Topishmoqning javobini toping:

Ikki yaproq bir tanda.

Yozda kezar chamanda.A0 qaldirg`och b) kapalak d) ninachi

 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.


 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa yozgi ta`til vaqtida barcha o`rganilgan mavzular yuzasidan takrorlash topshiriladi.
Download 0.79 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling