1-dars Fan : Yozuv Sana: Mavzu


O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi


Download 0.79 Mb.
bet3/10
Sana30.06.2020
Hajmi0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 • Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 28-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.
  12-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu:X va H harflari.

  1)O`quvchilarga tovushlar ovoz va shovqinning ishtirokiga ko`ra 2 turga bo`linishi, undosh tovushlar va undosh harflar haqidagi bilimlarini aniqlash va mustahkamlash, undoshlarni so`z tarkibida aniqlashga o`rgatish.

  2) O`quvchilarga tabiat ne`matlarining foydasi haqida elementar tushuncha berish, ularni asrashga va parvarish qilishga odatlantirish.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Aralash.

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  O`quvchilarga “Rasmli diktant’ yozdiriladi. Barcha o`quvhilarninh imloviy xatolari to`g`irlanadi va to`gri yozish ko`nikmalari shakllantiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Ll harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  Ll

  Lobar lola terdi.


  1. Yangi mavzu bayoni.

  O`quvchilar bilan undosh tovushlarning talaffuzi yozilishi va o`qilishi haqida tushunchalar beriladi. So`ng X va H undoshlari o`quvchilarga talaffuz qildiriladi. Nutqimizda talaffuz qilinayotgan har bir so`zni to`gri yozish uhchun biz harflarni to`g`ri taklaffuz qilishimiz lozim. X tovushu undosh tovush bo`lib, talaffuz qilinayotganda tomoqning orqa qismidan qirilib hosil bo`ladi. X tovushi- xo`roz, xurmo, xursand, Xakim, Xolida kabi so`zlarda ishlatiladi.

  H tovushini talaffuz qilganimizda og`iz uchida yumshoq holda talaffuz qilinadi. H tovushi- hassa, hurmat, Hakim, Husan kabi so`zlarda qo`llaniladi.  1. Mustahkamlash.

  Darslikdagi 29-mashq orqali undosh tovushlarning harf bilan ifodalanishi mustahkamlanadi. S`zlarni to`g`ri talaffuz qilib o`qing. Ko`chiring. X va h harflarining tagiga chizing.

  Xiva, Buxoro, Xorazm, mehmon, hovli, Jizzax, hammom, mehribon.

  Dam olish daqidasi o`tkaziladi.

  O`quvchilar bilan 30-mashq doskada va daftarlarida yozdiriladi.O`quvchilarga yaqinlariga xat yozish haqida tushuncha beriladi, xat yozish qoidalari o`rgatiladi.

  Assalomu alaykum, Xolida xola! Tuzalib qoldingizmi? Xat orqali sog`lig`ingizni ma`lum qiling.

  Onam sizga salom yo`llayaptilar.

  Xayr. Jiyaningiz Hakima.

  2016-yilning 28-yanvari.  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 31-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.

  13-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: J harfi

  1)O`quvchilarga tovushlar ovoz va shovqinning ishtirokiga ko`ra 2 turga bo`linishi, undosh tovushlar va undosh harflar haqidagi bilimlarini aniqlash va mustahkamlash, undoshlarni so`z tarkibida aniqlashga o`rgatish, j harfining ikki xil tovush anglatishini tushuntirish.

  2) O`quvchilarni Vatanga , ona yurtga mehr- muhabbat ruhida tarbiyalash.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  O`quvchilarga so`zlar yozilgan konvertlar ko`rsatiladi. Konvertdagi so`zlardan 1 tadan harf tushib qolgan, shu joyga x yoki h undoshini to`gri qo`yib , so`zlarni o`qiymiz.

  Konvertdagi so`zlar: Ya-malak, _ona, _ola, ta_ta, _irmon, mi_, _olva, ba_o, ja_on, _avo.

  O`quvchilardan Assalomu alaykum so`zining ma`nosi, kimlarga oldin salom berish so`raladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Mm harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  MmMehnat- mehnatning tagi rohat.


  1. Yangi mavzu bayoni.

  Doskada j harfi mavzusi va j harfi ishtirok etgan so`zlar ikki ustun shaklida yozib qo`yiladi.

  O`quvchilarga o`qitiladi.

  Jo`ja jurnal

  Jahon jirafa

  Jizza jemfer


  1. 1-ustundagi so`zlarda birinchi qaysi undosh ishtirok etgan? (j tovush)

  2. 2-ustundagi so`zlarda birinchi qaysi tovush ishtirok etgan? (j tovushi0

  3. Qaysi harf ikki tovushni ifodalaydi (j tovushi)

  4. O`quvchilar berilgan so`zlarni daftarlariga husnixat tarzida yozadilar, j harfining tagiga chizadilar.

  32-mashq. Bu mashq multimedia orqali yoki bo`lmasa kattalashtirilgan rasm asosida o`tiladi.

  “Ona tabiat” mavzusida hikoya tuzish. O`quvchilarga rasmni kuzatish, rasmdagi predmetlar nomini aytish topshirig`i beriladi.

  Ular jilg`a, jiyda, jayron, jar, jala kabi so`zlarni aytadilar. O`qituvchi savollar yordamida o`quvchilarga hikoya tuzishga yordam beradi, rasmdgi barcha detallarga etibor qaratiladi.


  • Rasmda qayer tasvirlangan?(rasmda o`rmondagi jar yoqasi tasvirlangan)

  • Tabiatning ko`rinishi sizga yoqdimi? Nima uchun?( Tabiatning ko`rinishi yoqdi. Hammayoq yam-yashil.

  • Tabiat bizga nima beradi? ( tabiat bizga hamma narsa beradi: suv, ovqat, kiyim-kechak)

  • Siz ham shunday joylrda bo`lganmisiiz?.....

  • Kim shu rasmga qarab hikoya tuza oladi?

  Shundan so`ng darslikdagi savollarga javob olinadi. O`quvchilarning tuzgan gaplari doskaga yozib boriladi va hikoya shakliga keltiriladi.

  Rasmda ona tabiat tasvirlangan. Havo ochiq. Yoqimli shabada esmoqda. Jilg`a yoqasida jiyda daraxti o`sib turibdi. Jar yon bag`rida jayron o`tlamoqda.

  1. Mustahkamlash.

  “Ortiqchasini top” o`yini. Bunda o`quvchi j harfi ishtirok etmagan so`zlarni aniqlab, ortiqcha so`z ekanligini topadi va so`z ustiga bir chiziq chizib qo`yadi.

  Jilg`a

  Maysa

  Jar

  Tosh

  Ortiqchasini top!

  Jirafa

  jayra

  Jayron

  osmon

  33-mashq sharti bilan tanishtiriladi. So`zlarni o`qib j harfining o`qilishiga e`tibor qaratiladi, so`ng ko`chirilib, j harfining tagiga chizib qo`yiladi.

  Jamol, Jir`at, jiyda, ajdar, ijro, ijozat, jiblajibon.  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 34-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.


  4-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Harf Birikmalari

  1)O`quvchilarga harf birikmalari tanishtirish, harf birikmasini hosil qilgan shakllar ajratilmasligini , bir tovush sifatida talaffuz qilinishi o`rgatish, so`zlarni grafik va imloviy to`g`ri yozish malakalarini shakllantirish.

  2) O`quvchilarni o`rtoqlik, do`stlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Lug`at diktant yozdiriladi.

  O`quvchilar quyidagi so`zlarni eshitish orqali J tovushli ( jo`ja) bir ustunga, J tovushi ( jurnal) 2-ustunga yozish topshirig`i beriladi.

  I ustun: joy, jiyda, javon, jayron

  II ustun: jurnal, jirafa, ajdod, ajdar.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Sh, Ch, ng harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi  Sh sh, Ch ch, ng

  Shirin so`yla, do`sting ko`p bo`ladi.

  1. Yangi mavzu bayoni.

  Buyuk bobomiz A.Navoiyning tug`ilgan kuni munosabati bilan unig portreti, kitoblari ko`rsatiladi. “So`zni top” ta`limiy o`yini orqaliu A. Navoiyning hikmatli so`zlari yodga olinadi. Buning uchun hikmnatli so`zlardagi bir so`z tushirib qoldiriladi va o`quvchi tushib qolgan so`zni topadi. Dars multimedia asosida yoki ko`rgazmalar asosida tashkil etiladi.

  • Oz-oz o`rganib ______ bo`lur,

  Qatra- qatra yig`ilib _____bo`lur.

  • Bilmaganin so`rab o`rgangan ____,

  Orlanib so`ramagan o`ziga ____.

  • Tilga e`tiborsiz- ______ e`tiborsiz.

  Foydalanish uchun so`zlar: dono, daryo, olim, zolim, elga.

  1. Mustahkamlash.

  Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

  35-mashqdagi she`r ifodali o`qitiladi. She`r nima haqida ekanligi so`ralib, harf birikmalarini topib, tagiga chizish aytiladi. She`r yoddan husnicxat asosida yoziladi.

  O`qituvchi quyidagi savol orqali harf birikmasi ishtirok etgan so`zlarni aniqlaydi:


  • Qaysi so`zda harf birikmasi bor ekan? ( shamol, chopyapsan, ishim)

  • Shamol so`zi ustida tovush-harf tahlili o`tkaziladi.

  Shamol to`rtta harf, bitta harf birikma, ikkita unli, uchta undsh bor.

  36-mashq multimedia ilova asosida tashkil etiladi.

  Mashq shartiga ko`ra o`quvchilar uchrashdilar, isming, seniki-chi, topishdi, chopishdi so`zlarini daftarlariga bo`g`inga bo`lish bilan ko`chirib yozadiladr.

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  “Raqamli joylashuv” o`yini o`tkaziladi.


  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 37-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.

  15-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Q va G` harflari.

  1)O`quvchilarga tovushlar ovoz va shovqinning ishtirokiga ko`ra 2 turga bo`linishi, undosh tovushlar va undosh harflar haqidagi bilimlarini aniqlash va mustahkamlash, undoshlarni so`z tarkibida aniqlashga o`rgatish.

  2) O`quvchilarga tabiat ne`matlarining foydasi haqida elementar tushuncha berish, ularni asrashga va parvarish qilishga odatlantirish.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Aralash.

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  O`quvchilarga “Rasmli diktant’ yozdiriladi. Barcha o`quvhilarninh imloviy xatolari to`g`irlanadi va to`gri yozish ko`nikmalari shakllantiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Nn harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  Nn

  Non ham non, ushog`i ham non..


  1. Yangi mavzu bayoni.

  O`quvchilar bilan undosh tovushlarning talaffuzi yozilishi va o`qilishi haqida tushunchalar beriladi. So`ng Q va G` undoshlari o`quvchilarga talaffuz qildiriladi. Nutqimizda talaffuz qilinayotgan har bir so`zni to`gri yozish uhchun biz harflarni to`g`ri taklaffuz qilishimiz lozim. Q tovushu undosh tovush bo`lib, talaffuz qilinayotganda tomoqning orqa qismidan qirilib hosil bo`ladi. Q tovushi- qang, qandil , qurbaqa kabi so`zlarda ishlatiladi.

  G` tovushini talaffuz qilganimizda og`iz old qismida talaffuz qilinadi. G` tovushi- g`alla, G`ayrat, g`oza kabi so`zlarda qo`llaniladi.

  Ayrim holatlarda so`z oxiridagi g` tovushi q tarzida eshitiladi. ( tog`ga- toqqa, bog`ga- boqqa)


  1. Mustahkamlash.

  Darslikdagi 38-mashq orqali undosh tovushlarning harf bilan ifodalanishi mustahkamlanadi. Ko`chiring, Aytilishi va yozilishida farq qilgan undoshlarning tagiga chizing.

  Ona qarg`a

  ...Ona qarg`a nobud bo`lgan bolasi oldiga asta qo`ndi. Boshini egganicha uzoq turdi. Keyin o`zi ham yiqildi. U qaytib turmadi.

  Dam olish daqidasi o`tkaziladi.

  O`quvchilar bilan 39-mashq doskada va daftarlarida yozdiriladi.O`quvchilar bo`sh kataklarga q yoki g` harflaridan mosini qo`yib o`qiydilar va yozadilar.

  Qaymoq, qishloq, tog`, pishloq, quloq, dog`.

  Har bir so`zning ma`nosi ustida ishlanadi.


  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 40-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.

  16-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Harf Birikmalari (mustahkamlash)

  1)O`quvchilarga harf birikmalari tanishtirish, harf birikmasini hosil qilgan shakllar ajratilmasligini , bir tovush sifatida talaffuz qilinishi o`rgatish, so`zlarni grafik va imloviy to`g`ri yozish malakalarini shakllantirish.

  2) O`quvchilarni o`rtoqlik, do`stlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Aralash

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Lug`at diktant yozdiriladi.

  Shamol, chaqmoq, bodring, shaftoli, chana, tong, sharshara, achchiq, bong..

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Oo harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi  Oo

  Oltin olma, duo ol.

  1. Mustahkamlash.

  Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

  Harf birikmalari bo`g`in ko`chirganda bir-biridan ajratilmasligi yana bir bor eslatib o`tiladi. So`ng darslikdagi 41-mashq shartiga ko`ra bajariladi.

  Qo`lsiz, oyoqsiz eshik ochar. (shamol)

  42-mashq. Ifodali o`qing. Ajratib ko`rsatilgan so`zlarni ko`chiring. Undoshlarning tagiga chizing.

  Top, o`rtoq!

  Shu tik turgan joyingda  Shimol-u sharq, g`arb qayoq? Top, o`rtoq!

  Oymi, quyosh yo yulduz

  Qaysi biri yaltiroq?

  Top, o`rtoq!

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  “Raqamli joylashuv” o`yini o`tkaziladi.

  O`quvchilar bilan savol-javob o`tkaziladi.  1. O`zbek tilida nechta undosh tovush bor?

  2. O`zbek alifbosida undosh tovushlarni ifodalagan nechta harf bor?

  Har bir o`quvchining javobi tinglanadi, o`qituvchi tomonidan to`ldiriladi.

  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 43-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.
  17-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: So`zdagi tovush va harflarni aniqlash

  1)O`quvchilarga so`zlardagi tovush va harflarni aniqlashni o`rgatish, so`zlarni grafik va imloviy to`g`ri yozish malakalarini shakllantirish.

  2) O`quvchilarni o`rtoqlik, do`stlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Aralash

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Rasmli diktant yozdiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Oo harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  Pp

  Po`lat pilla terdi.


  1. Mustahkamlash.

  Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

  Har bir so`zdagi harf va tivushlarni aniqlash uchun avval harflarning va tovushlarning hususiyatlari haqida eslatib o`tiladi.

  Harflarni ko`ramiz, yozamiz, o`qiymiz. Tovushlarni talaffuz qilamiz va eshitamiz.

  Buning uchun “O`zingni sina” o`yini o`ynatiladi.

  O`quvchilar xohlagan rasmlaridan birini tanlab oladi. Bu rasmdagi so`zni talaffuz qiladi va to`g`ri yozishga harakat qiladi. So`zni yozgandan song, unda nechta harf va nechta tovush bo`rligi tovush-harf tahlili o`tkaziladi. Masalan: Quyosh- 5 ta tovush, 4 ta harf , 1 ta harf birikma, 2 ta unli harf.

  So`ng darslikdagi 44-mashq shartiga ko`ra bajariladi.

  Tug-tuk, yod-yot, qarz-qars, tub-tup.

  Har bir so`zning ma`nosi va harf o`zgarishi bilan ma`no o`zgarishi o`quvchilarga tushuntiriladi. So`ng aytilishi va yozilishida o`zgarib turadigan harflarni ko`rsatib tushuntiriladi.

  B -D, D - T, G -K, Z - S.

  45-mashq bajariladi.Harflarni to`gri yozish uchun so`z oxiriga uli harf qo`yib o`qish kifoya.

  Choyshab- choyshabi, hizob- hisobi, rubob-rubobi, Umid-Umida, Ozod- Ozoda, Xurshid-Xurshida.

  “Raqamli joylashuv” o`yini o`tkaziladi.  1. Download 0.79 Mb.

   Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling