1-dars Fan : Yozuv Sana: Mavzu


O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi


Download 0.79 Mb.
bet4/10
Sana30.06.2020
Hajmi0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 • Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 46-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.

  18-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Aytilishi va yozilishida farqlanuvchi undoshlar.

  1)O`quvchilarga so`zlarning talaffuzi va yozilishini o`rgatish, ularning imlosini o`zlashtirishga erishish.

  2) O`quvchilarni kitobga mehr-muhabbat, tabiatni sevish ruhida tarbiyalash.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  II. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Lug`at diktant yozdiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Qq harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi  Qq

  Qat-qat qatlama, aqling bo`lsa tashlama. (kitob)

  Sinf imkon darajasida guruhlarga bo`linadi. Har bir guruh nomlanadi. 1. Quvnoqlar. 2 Zukkolar. 3. Bilimdonlar. 4. Shodon;lar. 5. Donolar.

  O`quvchilar darsdagi faolliklariga qarab turli nominatsiyalar bilan taqdorlanishi aytib o`tiladi.

  “Bugungi darsning eng faol o`quvchisi”, “Bugungi darsning eng tirishqoq o`quvchisi”, “Bugungi darsning eng intiluvchan o`quvchisi”  1. Mustahkamlash

  1-topshiriq 47-mashq asosida amalga oshiriladi.

  “Kim topog`on ” o`yini multimedia ilova asosida yoki organayzer usulida tashkil etiladi.  A3 formatda jadval asosida quyidagi topshiriq beriladi. Bu o`yinda o`quvchilar so`zlar qatoriga qaysi undosh mos kelsa, shu undoshga Qo`shuv (+) belgisi qo`yadi. So`ng o`quvchilar javoblariu tekshiriladi. To`gri bajargan guruhlar rag`bat kartochkasiga ega bo`lishadi.

  So`zlar

  b

  p

  d

  t

  g

  k

  z

  s

  Javoblar

  Davla__


  +

  Davlat

  Ozo__  +
  Ozod_

  Tu_
  +  Tup

  Tarvu_  +
  Tarvuz

  Hiso_

  +


  Hisob

  Rubo_

  +


  Rubob

  Zayna_

  +


  Zaynab

  Kopto_
  +  Koptok

  Abbo_


  +

  Abbos

  Talaffu_  +
  Talaffuz

  Bar_

  +


  Barg

  2-topshiriq.(multimedia ilova asosida)

  Ekranda qish fasli tabiati manzarasi aks etgan. Shamol bilan kitob uchib kelib yerda turgan to`nka ustiga tushadi. Bilarjon kitobni qo`liga olib ochgach, harflar kitob sahifasidan chiqib, ekranda she`r paydo bo`ladi.

  Tanishaylik , men kito_,

  Asl bilimlarga kon.

  Boylik beray behiso_,

  Bol`sang agar qadrdon (Qudrat Hikmat)

  O`quvchilar tushib qolgan harfni topib joyiga qo`yishadi.

  Multimedia ilova 48-mashq sharti asosida tashkil etiladi. Nuqtalar o`rniga zarur harflarni qo`yib ko`chirish, she`rning birinchi misrasidagi undoshlarning tagiga chizish aytiladi. She`r yuzasidan savol-javob asosida suhbat o`tkaziladi.

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.


  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 49-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.
  19-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Tutuq belgisi

  1)O`quvchilarga tutuq belgili so`zlarning to`g`ri talaffuzi va yozilishi, uning so`z ma`nosini farqlashdagi vazifasi haqida bilim, tushuncha berish.

  2) O`quvchilarni va`daga vafo qilishga, keksalarning duosini olishga , atrofdagi odamlarga hurmat bilan munosabatda bo`lishga o`rgatish.

  3) O‘quvchilarning tutuq belgili so`zlarni yozish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Rasmli diktant yozdiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Rr harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  Rr

  Raim marraga birinchi keldi.


  1. Yangi mavzu bayoni.

  Doskaga tutuq belgisi ishtirok etgan bir necha so`zlarni yozib, o`quvchilarga o`qitiladi. So`ng o`quvchilar yo`l qo`ygan kamchiliklar o`qituvchi tomonidan to`g`ri talaffuz qilib, o`qib beriladi. O`quvchilar so`zlarni takorlaydilar. Doskada na`matak, san`at, mash`al, qit`a, ma`no so`zlari yozilgan bo`ladi.

  Shundan so`ng o`qituvchi undoshdan so`ng qo`yilgan tutuq belgisi o`zidan oldingi undosh tovushni keyingi unlidan ajratib talaffuz qilish kerakligini bildirishini aytib, tutuq belgisi qo`yilgan so`zlarning ma`nosida yuz beradigan o`zgarishlarni izohlaydi.

  Qal`a- qala,

  Qal`a- devorlari mustahkam qilib o`ralgan shahar yoki qishloq.

  Qala- o`tin qala.

  Unlidan keyin tutuq belgisi o`zidan oldingi unlini cho`ziqroq talaffuz qilishni bildiradi. Masalan: she`r, da`vo, ta`na so`zlarida unli harf cho`zibroq talaffuz qilinadi.

  Bundan tashqari tutuq belgisi so`z ma`nosini farqlashga ham xizmat qilishi tushuntiriladi.


  1. Mustahkamlash.

  Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

  50-mashq dosjada yoziladi. Tutuq belgili so`zlarning aytilishi va yozilishiga o`quvchilar diqqati qaratilib, maqollarning ma`nosi tushuntiriladi.

  Rahmat olgan omondir,

  Lan`at olgan yomondir.

  Va`daga vafo- mardning ishi.

  Mashqdagi maqollar izohlanadi, lan`at, va`da so`zlarining ma`nosi tushuntiriladi.

  51-mashqdagi so`zlar tutuq belgisiga rioya qilib o`qitiladi.

  Da`vo-davo, sur`at- surat, she`r- sher, ta`na-tana.

  Har bir so`z ustida lug`at ishi o`tkaziladi.

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  “Raqamli joylashuv” o`yini o`tkaziladi.

  O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi.  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 52-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.

  20-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Tutuq belgili so`zlarning talaffuzi.

  1)O`quvchilarga tutuq belgili so`zlarning to`g`ri talaffuzi va yozilishi, uning so`z ma`nosini farqlashdagi vazifasi haqida bilim, tushuncha berish.

  2) O`quvchilarni va`daga vafo qilishga, keksalarning duosini olishga , atrofdagi odamlarga hurmat bilan munosabatda bo`lishga o`rgatish.

  3) O‘quvchilarning tutuq belgili so`zlarni yozish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Dars turi:Mustahkamlovshi

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Rasmli diktant yozdiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Ss harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  Ss

  Saida Salim otaga salom berdi.


  1. Mustahkamlash

  Doskaga tutuq belgisi ishtirok etgan bir necha so`zlarni yozib, o`quvchilarga o`qitiladi. So`ng o`quvchilar yo`l qo`ygan kamchiliklar o`qituvchi tomonidan to`g`ri talaffuz qilib, o`qib beriladi. O`quvchilar so`zlarni takorlaydilar. Doskada na`matak, san`at, mash`al, qit`a, ma`no so`zlari yozilgan bo`ladi.

  Shundan so`ng o`qituvchi undoshdan so`ng qo`yilgan tutuq belgisi o`zidan oldingi undosh tovushni keyingi unlidan ajratib talaffuz qilish kerakligini bildirishini aytib, tutuq belgisi qo`yilgan so`zlarning ma`nosida yuz beradigan o`zgarishlarni izohlaydi.

  Qal`a- qala,

  Qal`a- devorlari mustahkam qilib o`ralgan shahar yoki qishloq.

  Qala- o`tin qala.

  Unlidan keyin tutuq belgisi o`zidan oldingi unlini cho`ziqroq talaffuz qilishni bildiradi. Masalan: she`r, da`vo, ta`na so`zlarida unli harf cho`zibroq talaffuz qilinadi.

  Bundan tashqari tutuq belgisi so`z ma`nosini farqlashga ham xizmat qilishi tushuntiriladi.

  Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

  53-mashqda tez va ko`p aytishga tayyorlanish topshirig`i beriladi.

  Sa`va saharda sadada sayradi.

  Tal`at tandir tagidan tanga topdi.

  Sa`va-sava, Tal`at- talat so`zlari ustida lug`at ishi o`tkaziladi.

  54-mashq. Sher`ni ko`chirib yozish topshiriladi.

  Ayoz dedi: - Sha`nimga she`r,

  Yozmasang ham rahmat senga.

  Qizdiraman oyoq-qo`ling

  Birpas o`ynab bersang menga. (abdurahmon Akbar)

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi.


  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 55-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi.

  21-dars

  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: 3-Nazorat ishi. Tutuq belgili so`zlar imlosi

  1)O`quvchilarning bog`lanishli nutqini o`stirish, og`zaki nutqini yozma nutqda ifodalay olishlarini , tutuq belgili so`zlarni to`gri yozishni tekshirish.

  2) O`quvchilarni tabiatdagi o`zgarishlartni kuzatishga o`rgatish va ahillik, inoqlik xislatlarini tarkib toptirish.

  3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi: Nazorat darsi.

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, “aqliy hujum’

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash:

  Uy vazifasi 52-mashq parta oralab tekshiriladi, o`rganilgan mavzu yuzasidan savol-javobo`tkaziladi.

  1. Nazorat ishini tashkil etish:

  Mavzu o`qituvchi tomonidan e`lon qilinadi. Barcha o`quvchilarga nazorat ishi haqida yana bir bor tushuncha beriladi., nazorat ishi daftarlari tarqatiladi va diktant yozdiriladi.

  Lug`at diktant.

  A`lo, ma`no, e`lon, ta`lim, Ra`no, sa`va, e`zoz, e`tibor.
  O`quvchilarning nazorat ishi daftarlari yig`iladi va darsdan tashqari tekshiriladi.

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  Yozib charchar qo`limiz,

  O`qib tolar ko`zimiz.

  Boshimiz qo`yib asta,

  Dam olamiz ohista.  1. O`quvchilarni baholash.

  Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.


  1. Darsni yakunlash va uyga vazifa berish.

  Uyga vazifa o`rganilgan mavzular yuzasidan takrorlash beriladi. Dares yakunlandi.

  .

  22-dars  Fan : Ona tili

  Sana:

  Mavzu: Alifbo

  1)O`quvchilarga alifbo haqida ma`lumot berish, so`zlarni bo`g`in-tovush, tovush-harf jihatdan tahlil qilish orqali so`zlarning tovush tarkibini aniqlashga o`rgatish

  2) O`quvchilarni va`daga vafo qilishga, keksalarning duosini olishga , atrofdagi odamlarga hurmat bilan munosabatda bo`lishga o`rgatish.

  3) O‘quvchilarning so`zlarni alifbo tartibida yozddirish orqali lug`atdan foydalanish ko`nikma va malakalarini rivojlantirish.  Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

  Dars turi:Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

  Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  Salomlashish.

  Navbatchi axborotini tinglash.

  O`quvchilarni darsga hozirlash.

  O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

  So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


  1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

  1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

  Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

  Rasmli diktant yozdiriladi.

  Multimedia ilova asosida bosh va kichik Uu harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

  Uu

  Umida ukasini yaxshi ko`radi.


  1. Yangi mavzu bayoni.

  Yangi mavzu 56-mashq asosida tushuntiriladi.

  O`qituvchi tovush va harflarni “Alifbo” kitobi yordamida bilib olganliklarini aytib , suhbat asosida mavzuni tushuntirishda davom etib, quyidagi savollar bilan o`quvchilarga murojaat etiladi.  • Alifbe kitobi sizlarga nechta harflarni o`rgatdi? (29 ta)

  • Ulardan nechtasi harf birikmasi? (3 tasi)

  O`quvchilarga Alifbo ko`rsatiladi.

  • Bu nima? (Alifbo)

  • Barakalla! Unda nimalarni ko`ryapsiz?(harflarni)

  • Unda harflar qanday joylashtirilgan? (tartib bilan)

  • “Alifbe” kitobida 1-, 2-, 3-bo`lib qaysi harflar o`rganilgan? ( O, n, a)

  • Barakalla! Bolajonlar siz birinchi bo`lib ?ona/ so`zini o`qishni va yozishni o`rgangan ekansiz/ Endi diqqat qiling, “Alifbo” da qaysi harflar 1-, 2-, 3- o`rinda turibdi? ( Aa, Bb, Dd)

  • Demak, bolajonlar:

  Alidboda harflar tartib bilan joylashadi.

  O`quvchilar birgalikda alifboni tartib bilan aytib chiqishadi.  1. Mustahkamlash.

  Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

  57-mashq dosjada yoziladi. Mashq shartiga ko`ra bajartiriladi, tushirib qoldirilgan harflarni qo`yib so`zlar o`qitiladi va alifbo tartibida joylashtiriladi.

  Gulsapsar, karnaygul, chinnigul.

  Onamning tug`ilgan kuniga bir dasta chinnigul sovg`a qildim.

  Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  “Davom ettir” o`yini o`tkaziladi.O`yin shartiga ko`ra har bir o`quvchi alifbo tartibida bittadabn so`z aytadi. Bu o`yinda sinfdagi barcha o`quvchilar qatnashadi.

  58-mashqni o`quvchilar og`zaki bajaradilar.

  Izzat, kassa, mitti, naqqosh, novvot, rassom, varrak.

  O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi.


  1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

  2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

  Uyga vazifa 59-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi


  Download 0.79 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling