1-dars Fan : Yozuv Sana: Mavzu


Download 0.79 Mb.
bet6/10
Sana30.06.2020
Hajmi0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Qizil rang taqiq belgisi- mumkin emas! Bo`g`inlab ko`chirish mumkin emas! Masalan: o-na, o-ta, a-ka, u-ka so`zlarida ikkita unli harf, lekin yolg`iz qoldirib ko`chirish mumkin emas.

Sariq rang- ogohlantiruvchi belgi- o`tish mumkin emas. Ma`no, sa`va, da`vo so`zlaridagi tutuq belgisi birinchi bo`g`inda qoladi, ikkinchi bo`g`inga o`tish mumkin emas.

Yashil rang- o`tish mumkin. Barcha ikki, uch bo`g`inli so`zlarni bo`g`inga bo`lib ko`chirish mumkin, -deb svetofor misolida tushuntiriladi.

Darslikdagi amshqlar bajariladi.

72-mashq. So`zlardagi unli tovushlar sonini ayting. Berilgan so`zlar niam uchun bir satrdan ikkinchi satrga bo`g`inlab ko`chirilmaydi?

Asr, qasr, harf, sharf, mart, mard, qadr, go`sht.

74-mashq. So`zlarni bo`g`inlarga bo`lib o`qing. Ajratib jko`rsatilgfan so`zlarni ko`chirish qoidasiga ko`ra bo`g`inlarga ajratib yozing.

Jib-la-ji-bon, qush, ba-hor0da, uchib, ha-sha-rot-lar.

Shu o`rinda o`quvchilarga qushlarga g`amho`rlik qilish haqida tushuncha berib o`tiladi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

75-mashq. Maqolni o`qing. Ajratilgan so`zlarnik`ochirish qoidasiga ko`ra bo`g`inlarga bo`lib yozing. Maqolning ma`nosini tuishuntiring.

Kat-tani hurmat qil,

Ki-chik-ni iz-zat qil.

O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 76-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi

29-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Bo`g`inlab ko`chirib bo`lmaydigan so`zlar

1)O`quvchilarga so`zlarni bo`g`inlab bir satrdan ikkinchi satrga ko`chirish malakasini shakllantirish, bo`g`in ko`chirish qoidalariga rioaya qilish.

2) O`quvchilarga svetofordan foydalanish, yo`l harakati xavfsizligiga rioya qilish, kattalarni hurmat qilishga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning bo`g`in ko`chirish qoidalaridan yozma nutqda to`g`ri foyadalana olish ko`nikmalarini rivojlantirish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


 1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

O`quvchilar bilan bir nechta so`zlar fonetik tahlil qilinadi.

Multimedia ilova asosida bosh va kichik Sh sh harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

Sh sh

Shoshilmasdan oz yozamiz, lekin juda soz yozamiz..


 1. Mustahkamlash

Multimedia ilovasida svetofor rasmi ko`rsatiladi. O`quvchilarga yana bir bor tushuntiriladi, har bir chiroqqa tegishli so`zlar yozilgan bo`ladi va tushuntiriladi.

Qizil rang taqiq belgisi- mumkin emas! Bo`g`inlab ko`chirish mumkin emas! Masalan: o-na, o-ta, a-ka, u-ka so`zlarida ikkita unli harf, lekin yolg`iz qoldirib ko`chirish mumkin emas.

Sariq rang- ogohlantiruvchi belgi- o`tish mumkin emas. Ma`no, sa`va, da`vo so`zlaridagi tutuq belgisi birinchi bo`g`inda qoladi, ikkinchi bo`g`inga o`tish mumkin emas.

Yashil rang- o`tish mumkin. Barcha ikki, uch bo`g`inli so`zlarni bo`g`inga bo`lib ko`chirish mumkin, -deb svetofor misolida tushuntiriladi.

Darslikdagi amshqlar bajariladi.

77-mashq. Bir xil undoshli so`zlarni bo`g`in-tovush tomonidan tahlil qiling.\

Nashvati.

Meni derlar Mazzalarning

Nashvati. Mazzasi.

Sharbatlarning Lazzatlarning

Sharbati. Lazzati.

78-mashq. She`rni o`qing. Ajratilgan so`zlarni tahlil qiling.

Yurtim chiroyli,

Yashnagan bahor.

Bog`larda gullar

Bizga intizor.

Shu o`rinda o`quvchilarga vatannisevish, vatandagi bo`layotgan o`zgarishlar haqida tushuncha beriladi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

79-mashq bajariladi.

Savollarga javob beriladi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 80-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi
30-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: 4-Nazorat ishi. Bo`g`inga bo`lish va bo`g`in ko`chirish.

1)O`quvchilarning bog`lanishli nutqini o`stirish, og`zaki nutqini yozma nutqda ifodalay olishlarini , bo`ginga bo`lish va bo`g`in ko`chirish qoidalariga rioya qilinishini tekshirish.

2) O`quvchilarni tabiatdagi o`zgarishlartni kuzatishga o`rgatish va ahillik, inoqlik xislatlarini tarkib toptirish.

3) O‘quvchilarning yozuv ko`nikmalarini rivojlantirish, so`z boyligini o`stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi: Nazorat darsi.

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, “aqliy hujum’

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


 1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash:

Uy vazifasi 80-mashq parta oralab tekshiriladi, o`rganilgan mavzu yuzasidan savol-javobo`tkaziladi.

 1. Nazorat ishini tashkil etish:

Mavzu o`qituvchi tomonidan e`lon qilinadi. Barcha o`quvchilarga nazorat ishi haqida yana bir bor tushuncha beriladi., nazorat ishi daftarlari tarqatiladi va diktant yozdiriladi.

Bo`gbon.


Abdulla aka bo`g`bon. U uzumlarni yaxshi parvatish qiladi. Shuning uchun uzum hosili mo`l bo`ldi.
O`quvchilarning nazorat ishi daftarlari yig`iladi va darsdan tashqari tekshiriladi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

Yozib charchar qo`limiz,

O`qib tolar ko`zimiz.

Boshimiz qo`yib asta,

Dam olamiz ohista. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.


 1. Darsni yakunlash va uyga vazifa berish.

Uyga vazifa o`rganilgan mavzular yuzasidan takrorlash beriladi. Dares yakunlandi.

.

31-darsFan : Ona tili

Sana:

Mavzu: So`zning ma`nosi

1)O`quvchilarga so`zning ma`nosi haqida bilim berish, erkin, mustaqil ishlashga o`rgatish.

2) O`quvchilarda ona tabiatga bo`lgan mehr-muhabbat tuyg`ularini tarbiyalash, uni asrab-avaylashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning bo`g`in ko`chirish qoidalaridan yozma nutqda to`g`ri foyadalana olish ko`nikmalarini rivojlantirish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Yangi bilim beruvchi

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


 1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi. So`ng “Bilarjonni kim yengadi?” o`yini orqali savol-javoblar o`tkaziladi.

 1. So`zlar nimalarga bog`lanadi?

 2. Qaysi tovushlar bo`g`in hosil qiladi?

 3. So`zlar birinchi satrdan ikkinchi satrga qanday ko`chiriladi>?

 4. “Qaldirg`och ” so`zi nechta bo`g`inli so`z?

 5. Alifboda nechta unli tovush bor?

 6. Alifboda nechta undosh tovush bor?

Multimedia ilova asosida bosh va kichik Ch ch` harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

Ch ch

Charos chiroyli gul ekdi.

 1. Yangi mavzu bayoni.

Yangi mavzu multimedia orqali tushuntiriladi.

Tabiat manzarasi tasvirlangan rasmda ketma-ket osmonda uchayotgan qushlar, chopib ketayotgan ot, suvda suzayotgan baliq va kitob o`qiyotgan qizchaning rasmlari ko`rsatiladi. Rasmdagi shaxs va narsalarga Kim?, Nima? Nima qiladi? So`roqlari berilib , ularning nomlari va ular qanday harakatni bajarishlari aniqlanadi. 1. Bu nima ? (Qush)

Qush rasmi ekranda kattalashtirilib, uchib ketayotgan holati ko`rsatiladi.

 1. Qush nima qiladi? (Uchadi)

Shunda qush rasmining pastki qismida “Qush uchadi” yozuvi paydo bo`ladi?

Shu tariqa rasmdagi barcha narsalar va shaxslarning nomi va holati aniqlanadi va har bir so`zning o`z ma`nosi borligi aytib o`tiladi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.


 1. Mustahkamlash.

Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

82-mashq asosida videolug`at diktant mashqi o`tkaziladi.

Sariq gul, qizil olma, aqlli qiz, beshta nok.

83-mashq . “Raqamli joyl;ashuv ” ko`rgazmasi asiosida bajariladi.O`quvchilar avval kim? , so`ng nima? nima qildi? Nechta, qanday so`rog`iga javob bo`lgan so`zlarni aniqlaydilar va so`zlarni guruhlab yozadilar.
1

qizil


2

Gulsara


3

kuldi


4

bodom


5

ochildi


6

shirin


7

besh


8

uxladi


9

ishchi


10

Durdona


11

Ko`za


12

O`nta


Javoblar:

Kim? 2,9,10 Gulsara, ishchi, Durdona

Nima? 4,11 bodom, ko`za

Nima qildi? 3,5,8 kuldi, ochildi, uxladi

Qanday? 1,6 qizil, shirin

Nechta? 7,12 besh, o`nta
O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi.


 1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 65-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi

32-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Kim? Nima? so`rog`iga javob bo`lgan so`zlar.

1)O`quvchilarga so`zning ma`nosi haqida bilim berish, erkin, mustaqil ishlashga o`rgatish.

2) O`quvchilarda ona tabiatga bo`lgan mehr-muhabbat tuyg`ularini tarbiyalash, uni asrab-avaylashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning bo`g`in ko`chirish qoidalaridan yozma nutqda to`g`ri foyadalana olish ko`nikmalarini rivojlantirish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


 1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi. So`ng “Bilarjonni kim yengadi?” o`yini orqali savol-javoblar o`tkaziladi.

Tabiat manzarasi tasvirlangan rasmda ketma-ket osmonda uchayotgan qushlar, chopib ketayotgan ot, suvda suzayotgan baliq va kitob o`qiyotgan qizchaning rasmlari ko`rsatiladi. Rasmdagi shaxs va narsalarga Kim?, Nima? Nima qiladi? So`roqlari berilib , ularning nomlari va ular qanday harakatni bajarishlari aniqlanadi. 1. Bu nima ? (Qush)

Qush rasmi ekranda kattalashtirilib, uchib ketayotgan holati ko`rsatiladi.

 1. Qush nima qiladi? (Uchadi)

Shunda qush rasmining pastki qismida “Qush uchadi” yozuvi paydo bo`ladi?

Shu tariqa rasmdagi barcha narsalar va shaxslarning nomi va holati aniqlanadi va har bir so`zning o`z ma`nosi borligi aytib o`tiladi.


Multimedia ilova asosida bosh va kichik Ng ng harf va harf unsurlarining yozilishi ko`rsatiladi. Gap yozishda harflarning bog`lanishi tushuntiriladi

Ng ng

Tong otdi..

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mustahkamlash.

Mavzuni mustahkamlash uchun darsklikdagi mashqlar bajartiriladi.

85- mashq.

Juftlab berilgan so`zlarning ma`nosiga diqqat qilking. Qaysi so`zlar harakat ma`nosini, qaysilari narsa ma`nosini bildiryapti?

Kul- ko`l, qol-qo`l, qo`y-to`y, bil—bol.

86-mashq. Tabiat manzarsi rasmi o`quvchilar e`tiboriga havola qilinadi. Rasmda lola terayotgan, varrk uchirayotgan bolalarning rasmlari aks etgan Bollarga ism qoyiladi va savollarga rasm asosida javob beriladi. So`ng javoblar yoziladi.


 1. Qaysi fasl boshlandi? ( Hozir bahor fasli boshlandi)

 2. Kimlar sayrga chiqdi” ( Komila, Sayyora va Abror sayrga chiqdi)

 3. Bolalar qirda nima qildilar? ( Komila va Sayyora lola terdilar, Abror varrak uchirdi)

Berilgan javoblar ichidan kim? Nima ? so`roqlariga javob bo`lgan so`zlar aniqlanadi.

Kim? Komila, Sayyora, Abror.

Nima? lola, varrak.

O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi. 1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 87-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi

33-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Kim? Nima qildi ? so`roqlariga javob bo`lgan so`zlar.

1)O`quvchilarga so`zning ma`nosi haqida bilim berish, erkin, mustaqil ishlashga o`rgatish.

2) O`quvchilarda ona tabiatga bo`lgan mehr-muhabbat tuyg`ularini tarbiyalash, uni asrab-avaylashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning bo`g`in ko`chirish qoidalaridan yozma nutqda to`g`ri foyadalana olish ko`nikmalarini rivojlantirish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.


 1. Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi.

 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi. So`ng “Bilarjonni kim yengadi?” o`yini orqali savol-javoblar o`tkaziladi.

Tabiat manzarasi tasvirlangan rasmda ketma-ket osmonda uchayotgan qushlar, chopib ketayotgan ot, suvda suzayotgan baliq va kitob o`qiyotgan qizchaning rasmlari ko`rsatiladi. Rasmdagi shaxs va narsalarga Kim?, Nima? Nima qiladi? So`roqlari berilib , ularning nomlari va ular qanday harakatni bajarishlari aniqlanadi.

“Sinkveyn” metodi. Multimedia ilova asosida amalga oshiriladi yoki quyidagi usuldan foydalaniladi.

Bu metoddan foydalanganda o`qituvchi mavzuga mos bitta so`z tanlaydi va sinkveyn tuziladi. Bunda keyingi so`zlar ma`nosiga qarab savol asosida yoziladi va oxirida gap hosil qilinadi.

Quruvchilar so`ziga sinkveyn tuzishadi. Buning uchun gapda ishtirok etgan so`zlarga savollar beriladi:


 1. Quruvchilar- kimlar?

 2. Ko`rkam va chiroyli- qanday?

 3. Bino- nima?

 4. Qurdilar- nima qildilar?

 5. Quruvchilarko`rkam va chiroyli bino qurdilar.

 6. Har bir so`z izohlanadi, savol beriladi, quruvchilik kasbi haqida ma`lumot beriladi.

 1. Yangi mavzu bayoni.

Yangi amvzu 88-mashq asosida “Mozaika ” usulida tushuntiriladi.O`quvchilar kitobini yopishadi. O`qituvchi tomonidan konvertga solingan so`zlar qirqimlari tarqatiladi. Vaqt belgilanadi. Har bir guruh konvertdagi so`zlardan gap hosil qiladi. Vaqt tugagach , o`qituvchi guruh sardorlariga taqdimot uchun navbat beradi.

89-mashqni guruh a`zolaridan biri doskaga yozadi. Kim? Nima qildi? So`roqlariga javob bo`lgan so`zlarning tagiga chiziladi., doskada husnixat tarzida yoziladi.

O`quvchilar bilan savol-javoblar o`tkaziladi. Dam olish daqiqasi o`tkaziladi

To`p, to`p, to`p , to`p

Futbolchilar tepar to`p.

Darvozabon xo`p shoshar,

Iushqibozlar qarashar.

Ana, ana gol bo`ldi,

Hisob bir-u nol bo`ldi.

Ushbu dam olish daqiqasida kim? Kimlar? So`ro`giga javob bo`lgan so`zlar aniqlanadi. 1. Mustahkamalsh.

Mavzuni mustahkamalsh uchun “Beshinchisi ortiqcha” metodidan foydalanib o`tilgan mavzu mustahkamlanadi.

1.Bog`bon, darvozabon, muallim, quruvchi, yomg`ir. (kim?)

2. Chiroyli, baland, ko`rkam, mevali, keldi. (qanday?)

3. Tindi, o`rmaladi, boshlandi, keldi, chumoli. (nima qildi?) 1. O`quvchilarni baholash. Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 2. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 90-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi
34-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu:Shaxs va narsaning nomini bildirgan so`zlar..

1)O`quvchilarda kim? Nima? so`roqlari yordamida shaxs va narsani bildirgan so`zlarni aniqlash, so`zlarni o`z o`rnida qo`llay bilish, erkin, mustaqil ishlashga o`rgatish.

2) O`quvchilarnin ona-Vatanga bo`lgan mehr-muhabbat tuyg`ularini tarbiyalash.

3) O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, tasavvur qilish ko`nikmalarini shakllantirish va chiroyli yozuv malakalarini rivojlantirish..Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi. So`ng “Bilarjonni kim yengadi?” o`yini orqali savol-javoblar o`tkaziladi.

Tabiat manzarasi tasvirlangan rasmda ketma-ket osmonda uchayotgan qushlar, chopib ketayotgan ot, suvda suzayotgan baliq va kitob o`qiyotgan qizchaning rasmlari ko`rsatiladi. Rasmdagi shaxs va narsalarga Kim?, Nima? Nima qiladi? So`roqlari berilib , ularning nomlari va ular qanday harakatni bajarishlari aniqlanadi. 1. Yangi mavzu bayoni.

Multimedia ilova asosida yangi mavzu tushuntiriladi. 91-mashqdagi she`r o`qib eshittiriladi.

O`quvchilarga quyidagi savollar bilan murojaat etilib, she`r matni ustida ishlanadi; • She`r sizga yoqdimi?

 • She`r nima hqida ekan?

 • Vatanimizni kim sevgan, sig`ingan ekan?

 • Vatanimizni kim doim sog`inib yashagan ekan?

 • Qo`msab so`ziga ma`nodosh so`z toping.

Multimedia ilovada kim? So`rog`iga javob bo`lgan so`zlarni she`r matnidan aniqlaganlarida Amir Temur hamda Bobur Mirzo rasmi ekranda paydo bo`ladi. O`qituvchi ulug` siymolar haqida qisqacha suhbat uyushtiradi..

 1. Download 0.79 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling