1-dars Fan : Yozuv Sana: Mavzu


Mavzu: Matndagi gaplarni aniqlash


Download 0.79 Mb.
bet9/10
Sana30.06.2020
Hajmi0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mavzu: Matndagi gaplarni aniqlash

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish.

2) O`quvchilarni suvni asrashga, hayvonlarni avaylashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mavzu bayoni..

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

159-mashqni bajarish orqali matndagi gaplarning aniqlanishi haqida tushuncha beriladi.

Matn o`quvchilar tomonidan o`qiladi, har bir gapning mazmuni yoritiladi. Matnda nechta gap berilganligi, gapning boshi qanday harf bilan yozilganligi yana bir bor sio`raladi.

Farhod bobosi bilan dala hovliga bordi. Bobosi daraxtlarni , toklarni parvarish qildi. Farhod bobosining ishlariga yordamlashdi.

Shu o`rinda o`quvchilarni mehnatsevarlikka undaladi, o`quvchilarni tabiatni asrab-avlashga chaqiriladi.

“Pochtachi” o`yini orqali yangi mavzu haqida tushuncha kengaytiriladi. 1. Mustahkamlash.

Mavzuni mustahkamalsh uchun darslikdagi mashqlar bajariladi.

160-mashq sharti o`gzaki tushuntiriladi. Mashq og`zaki o`qitiladi. O`qituvchi savol beradi. Nechta gap o`qidingiz? Gapning birinchi so`zi haqday harf bilan boshlangan?

Qadim zamonda bir kampir bilan chol yashagan ekan. Ular ovchilik bilan kun ko`richar ekan.

Chol tuzoq qoy`ibdi. Tuzoqqa katta laylak tushibdi. Shu payt laylak odamday so`zlay boshlabdi....

Matn ustida ishlar olib boriladi. Birinchi va to`rtinchi gaplar kim va nima haqida aytilgan? Ertakni davom ettiring.

O`quvchilar “Ur to`qmoq” ertagi ekanligini anlab, ertak mazmunini davom ettirishadi. O`qitruvchi tomonidan halollik fazilati haqida alohida tushuncha berialdi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 161-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi.

Dars yakunlandi59-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Gapning oxiriga qo`yiladigan tinish belgilari.

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish, gapning oxirida qo`yiladigan tinish belgilar haqida tushuncha berish.

2) O`quvchilarni suvni asrashga, hayvonlarni avaylashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mavzu bayoni..

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

Gapning mazmun jihatidan turlicha bo`lishi va gpaning oxiriga turli xil tinish belgilari qo`yilashi aytib o`tiladi. Gapning oxiriga nuqta (.), so`roq belgisi (?), yoki undov belgisi (!) qo`yiladi.

162-mash. Ko`chiring. She`rdagi har bir gapning oxiriga qaysi tinish belgilari qo`yilgan? Nima uchun?

Yurak kerak.


 • Yomg`ir quysa, osmonda

Nima kerak?

 • Chelak kerak.

 • Qo`r yog`sachi, osmonga

Nima kerak?

 • Elak kerak.

 • Yomg`ir , qordan qo`rqqanga

Nima kerak?

 • Yurak kerak!

 1. Mustahkamlash.

Mavzuni mustahkamalsh uchun darslikdagi mashqlar bajariladi.

163-mashq sharti o`gzaki tushuntiriladi. Ayrim gaplar oxiriga nima uchun so`roq belgisi qo`yilgan?Sizningcha, dunyoda kim qudratli? Nima uchun?

Tog`dan so`rashdi:


 • Sendan qudratli narsa bormi?

 • Bor, Inson bilan Mehnat.

 • Sen-chi, sen nima deysan, ona Yer?

 • Men Inson va Mehnat bilan tirikman.

 • Ha, azim Tog`, ona Zamin hukmdori Inson va Mehnatdir.

 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 164-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi


60-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Gapning oxiriga qo`yiladigan tinish belgilari.

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish, gapning oxirida qo`yiladigan tinish belgilar haqida tushuncha berish.

2) O`quvchilarni suvni asrashga, hayvonlarni avaylashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mavzu bayoni..

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

Gapning mazmun jihatidan turlicha bo`lishi va gpaning oxiriga turli xil tinish belgilari qo`yilashi aytib o`tiladi. Gapning oxiriga nuqta (.), so`roq belgisi (?), yoki undov belgisi (!) qo`yiladi.

165-mashq. Qo`zichog`im so`zini harakatni bildirgan so`zlar bilan ko`chiring. Gaplarning oxiriga nima uchun nuqta qo`yilgan?

Sezgir cho`pon.

Qo`zichog`im ma`raydi,

Menga zimdan qaraydi.

Bu qarashning ma`nosi-

O`t bilan suv so`raydi.


 1. Mustahkamlash.

Mavzuni mustahkamlash uchun darslikdagi mashqlar bajariladi.

166-mashq. Ertakka sarlavha qo`ying. Birinchi va oxirgi gaplarda nima haqida so`z boryapti.

Chumoli bug`doyni iniga olib ketayotgan edi. Chunchuq pirillab uningh yoniga tushdi va dedi:


 • Chumoli, bug`doyni menga ber.

Chumoli dedi:

 • Qanoting bor, ko`zing bor. O`zing topib ye.

Shu o`rinda o`quvchilarni dangasalik girdobiga tushib qolmaslikka, har doim mehnat bilan do`st bo`lishga undaladi. 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 167-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi
61-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Gap oxiriga zarur tinish belgilarini qo`yish.

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish, gapning oxirida qo`yiladigan tinish belgilar haqida tushuncha berish.

2) O`quvchilarni kattalarni hurmat qilishga, qariyalarni e`zozlashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mustahkamlash

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

Gapning mazmun jihatidan turlicha bo`lishi va gpaning oxiriga turli xil tinish belgilari qo`yilashi aytib o`tiladi. Gapning oxiriga nuqta (.), so`roq belgisi (?), yoki undov belgisi (!) qo`yiladi.

168-mashq. Tinish belgilariga e`tibor berib, suhbatni o`qing.Gaplarning oxiuriga nima uchun nuqta, so`roq belgisi yoki undov belgisi qo`yilgan?

Ra`noning buvisi aytgan gaplarni ko`chiring.

Bir kuni Ra`no buvisi bilan suhbatlashdi. • Biychechak qayerda o`sadi?

 • Huv osha qir-adirlarda o`sadi.Tepalik etagida boychechak uxlab yotibdi.

 • U qachon uyg`onadi?

 • ... Bahor kelganda eng birinchi bo`lib boychechak uyg`onadi!

169-mashq. O`xiriga so`roq va undov belgisi qo`yilgan gaplarni k`ochiring. Gaplar oxiriga inish belgilarining qo`yilish sababini tushuntiring.

Qasos.


Qalaysan, babaq xo`roz?

Qo`lga tushding,

Qanday soz!

Uyqum buzib har safar,

Qishqirarding har sahar.

Quvsam, tutqich bermasding,

Hech gapimga kirmasding.

Berolmausan endi pand,

Seni yeyman, xo`rozqnd!


 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 170-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi

62-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Tinish blgilari

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish, gapning oxirida qo`yiladigan tinish belgilar haqida tushuncha berish.

2) O`quvchilarni kattalarni hurmat qilishga, qariyalarni e`zozlashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi. Lug`at diktant yozdiriladi.Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

 1. Mustahkamlash

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

Gapning mazmun jihatidan turlicha bo`lishi va gpaning oxiriga turli xil tinish belgilari qo`yilashi aytib o`tiladi. Gapning oxiriga nuqta (.), so`roq belgisi (?), yoki undov belgisi (!) qo`yiladi.

171-mashq. Gaplar oxiriga nima uchun so`roq belgisi qo`yilgan? 1. Siz ona tili darsida nimalkarni o`rgandingiz?

 2. Ona tilidan uyga qanday vazifa berildi?

 3. Uy vazifasini o`zingiz bajarasizmi?

Savollarga javob yozing. Yozgan gaplaringizning oxiriga qaysi tinish belgisini qo`ydingiz? Nima uchun?
172-mashq.Topishmoqning javobini ayting. Topishmoq nechta gapdan tuzilgan?

Maydoni tekis, oppoq,

Urug`i qora munchoq.

Qo`l bilan ekiladi,

Ko`z bilan teriladi. (harflar)
Ko`chiring. Qanday? So`rog`iga javob bo`ladigan so`zlarning tagiga chizing.


 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 173-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi
63-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Tinish blgilari

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish, gapning oxirida qo`yiladigan tinish belgilar haqida tushuncha berish.

2) O`quvchilarni kattalarni hurmat qilishga, qariyalarni e`zozlashga o`rgatish o`quvchilarni kjasb-hunarga yo`naltirish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

Test yozdiriladi. Dam olish daqiqasi o`tkaziladi. 1. Mustahkamlash

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

Gapning mazmun jihatidan turlicha bo`lishi va gpaning oxiriga turli xil tinish belgilari qo`yilashi aytib o`tiladi. Gapning oxiriga nuqta (.), so`roq belgisi (?), yoki undov belgisi (!) qo`yiladi.

174-mashq. Tengdoshingiz kim haqida hikoya qilib berdi?


Mening bobomni bilasizmi? Mening bobom- cho`pon. Bobomning qirda qo`ylari ko`p. Bobom doim otda yuradi. Bobom uloqda hech kimni oldiga tushirmaydi?

Ko`chiring. Gaplar oxiriga so`roq belgisi va nuqta nima uchun qoyilgan?


175-mashq. Ibn Sino bilan otasining gapini yopib ko`chiring.

Ibn Sino.

Bir kuni otasi Inb Sinodan so`radi:


 • Bolam, katta bo`lganingizda kim bo`lasiz?

Ibn Sino shunday javob beribdi:

 • Men tabib bo`laman. Sizni, onamni , hamma odamlarni davolayman.

“Asotir va rivoyatlar” dan.

Ko`chirgan gaplaringiz oxirida qanday tinish belgilari qo`yilgan? Nima uchun.
 1. O`quvchilarni baholash.

Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.

 1. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash.

Uyga vazifa 176-mashq topshiriladi. Mashqning sharti tushuntiriladi. Dars yakunlandi
64-dars

Fan : Ona tili

Sana:

Mavzu: Gap oxiriga tinish belgilarini qo`yish

1)O`quvchilarni gapning muhim belgilari bilan tanishtirish, og`zkai va yozma nutq tuzishga o`rgatish, gapning oxirida qo`yiladigan tinish belgilar haqida tushuncha berish.

2) O`quvchilarni kattalarni hurmat qilishga, qariyalarni e`zozlashga o`rgatish.

3) O‘quvchilarning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish, husnixat ko`nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish.Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish. Fanga oid kompetensiyalar:o’quvchilarda matematikaga bo’lgan tasavvurni uyg’otish

Dars turi:Aralash

Dars metodlar: Suhbat,tushuntirish, ko`rsatmali, ta`limiy o`yin

Dars jihozlari: Doska, turli xil kartochkalar, mavzuga mos rasmlar, multimediya ilovalar.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

Salomlashish.

Navbatchi axborotini tinglash.

O`quvchilarni darsga hozirlash.

O`quvchilar diqqati turli xil mashqlar yordamida jamlanadi.

So`ng, o`quvchilarga yaxshi kayfiyat tilash va darsning “Do`stona kelishuv’ qoidalari eslatib o`tiladi.

1.Intizom. 2. O`zaro hurmat 3. Faollik 4. Aniqlik 5. Ahillik 6. O`ng qo`l qoidasi. 1. O`tilgan mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirish.

Uy vazifasi parta oralab tekshiriladi. Husnixat bilan yozgan o`quvchilar baholanadi.

“Adashgan harflar” didaktik o`yini o`ynatiladi.k

t

m

a

b

a

m

a

k

t

a

b
u

ch

O`

i

v

q

O`

q

u

v

ch

i

Dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

 1. Mustahkamlash

Gap haqida o`rganilgan bilimlar takrorlanadi, qoida mustahkamlanadi.

Gap so`zlardan tuziladi. Gapning birinchi so`zi bosh harf bilan boshlanadi. Gapda so`zlar o`zaro bog`lanadi.

Download 0.79 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling