1. Davriy jadvalda nechta elementning kimyoviy belgisi bitta harfdan iborat?


Download 42 Kb.
Sana16.04.2022
Hajmi42 Kb.
#640369
Bog'liq
mart NAZORATtest
документ 1, документ 1, Курсга розилик аризаси, КИ амалиёт дастури, Mundarija, HURINISO SAIDOVA (1), Kurs ishi (6), boqiyeva mat, exam 23.11.2021, Uyg\'onish davri, tex, Toqimachilik, 3333, Refarat yuzi

1. Davriy jadvalda nechta elementning kimyoviy belgisi bitta harfdan iborat?
A. 13 B. 12 C. 14 D. 15
2. Tarkibida 27.09*1023 dona vodorod atomlari bo’lgan ortofosfat kislotaning massasini (g) hisoblang?
A. 73.5 B. 147 C. 441 D. 220.5
3. Atomlari soni teng bo’lgan kislorod, neon va ammiak aralashtirildi. 33.6 litr (n.sh.da) shunday gaz aralashmasining massasini (g) aniqlang.
A. 34.5 B. 20.5 C. 40.25 D. 44.25
4. Konsentratsiyasi 5% (p=1.06g/ml) bo’lgan 700 ml va 400 ml 15% li (p=1.17g/ml) natriy gidroksid eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan eritmaning molyar konsentartsiyasini hisoblang.
A. 2.3 B. 2.44 C. 2.0 D. 2.8
5. 27° C va 83 kPa bosimda 20 litr ammiakdagi vodorod atomlari soniga teng sonda vodorod atomlari tutgan metanning massasini aniqlang?
A. 16 B. 12 C. 8 D. 10.67
6. Eng yuqori oksidi E2O5 bo’lgan, gidrididagi vodorodning massa ulushi 3.85% ni tashkil etgan elementni toping?
A. As B. Sb C. N D. P
7. X2- ionining elektronlar soni Ti2+ ionining elektronlar sonidan 2 marta kam bo’lsa, titanning yadro zaryadi X ning yadro zaryadidan necha marta katta?
A. 2 B. 1.6 C. 2.75 D. 3
8. Tartib raqamlari keltirilgan quyidagi elementlarning toq elektronlari soni qanday o’zgaradi? 26→27→42→43→44
a) ortadi; b) kamayadi; c) o’zgarmaydi.
A. 3-b, 2-a, 1-b, 4-b B. 1-a, 2-b, 3-c, 4-a
C. 2-a, 4-c, 1-b, 3-b D. 4-b, 3-c, 2-b, 1-a
9. 258Md → xa + y­­-B + 61n + Cm Ushbu yadro reaksiyasida 15.48 mg mendeleyviy yemirilganda 108.36*1018 ta elektron hosil bo’lgan. Kyuriy izotopidagi neytronlar sonini aniqlang.
A. 236 B. 233 C. 140 D. 137
10. Berilgan juftliklarning qaysilarida har ikki element uchun umumiy bo’lgan valentlik mavjud emas? 1) xlor / oltingugurt; 2) uglerod / xrom;
3) yod / marganes; 4) fosfor / qalay:
A. 1,3 B. 2,4 C. 2,3 D. 1,4
11. Allotropik shakl o’zgarish elementlariga ega bo’lmagan birikmalar keltirilgan qatorni tanlang?
A. NaBr, KF, HCl B. FeS, H2O
C. FeCl2, HCl, K2S D. Zn2P3, CuCl2, NaCl
12. 2:3 hajmiy nisbatda olingan azot-metan aralashmasining necha l (n.sh.) miqdorida 67.2 g azot bor?
A. 89.6 B. 134.4 C. 107.52 D. 67.2
13. Metan va noma’lum gaz teng massada aralashtirilganda neonga nisbatan zichligi 1.2 ga teng bo’lgan gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Noma’lum gazni aniqlang.
A. Ne B. C2H6 C. O3 D. Ar
14. Xn(YZ4)2 birikmasidagi “n” ning qiymati quyidagilardan qaysi biri bo’ladi. (elementlarning mos ravishda oksidlanish darajalari +2, +5, -2)?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
15.Alyuminiy gidrosulfat molekulasidagi sigma va pi bog’lar soni nisbatini aniqlang.
A. 5:2 B. 3:1 C. 4:1 D. 5:2
16. 273 K harorat va 3 atm bosimda noma’lum 3.6 g A gaz 13.44 litr hajmni egallasa, A gazni aniqlang?
A. H2 B. He C. H2O (bug’i) D. N2
17. X-H tarkibidagi barcha zarrachalar (p,n,e) yig’indisi 5 ga teng bo’lsa, X ni aniqlang?
A. H B. T C. D D. Li
18. Qutbsiz kovalent bog’ga ega bo’lgan moddalarni aniqlang?
1)metan 2) azot (II) oksid 3) natriy ftorid 4) azot 5)ammiak 6) brom 7) vodorod bromid 8) vodorod.
A. 1,2,3 B. 4,5,6 C. 4,6,8 D. 1,2,5,7
19. 3A+2B=xC ushbu reaksiya tenglamasi bo’yicha muvozanat qaror topganda, moddalarning konsentratsiyalari (A)=2mol/l, (B)=4mol/l, (C)=4mol/l bo’lsa, x ning qiymatini aniqlang. (K=2)
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
20. Na2CO3*nH2O kristallogidratdagi suvning massa ulushi 62.94% ni tashkil etadi. n ni toping.
A. 10 B. 8 C. 7 D. 5
21. Eng yuqori oksidi EO3 formulaga ega bo’lgan va vodorod bilan 2.47% vodorodli birikma hosil qiladigan element nomini toping.
A. Se B. S C. Po D. Te
22. Quyidagi berilgan jadvaldan foydalanib, II birikmaning formulasini toping.

Birikma

Birikma formulasi

A ning massasi

Birikmaning massasi

I

A2B3

5

9.8

II

?

7.5

13.9

A. AB2 B. A3B4 C. AB3 D. A2B
23. Tirik organizmda bo’ladigan insulin gormoni C254H377N65O75S6. Shuning bitta atomidagi massasini toping.
A. 1·10-23 B. 0.9·10-23 C. 951·10-1 D. 9.51·10-21
24. Geliyga nisbatan zichligi 8 bo’lgan gazning 11.2 litr (n.sh.) hajmining massasini toing.
A. 6.4 B. 12 C. 16 D. 48
25. Reaksion muhitni 65° C dan 35°C gacha sovutilganda reaksiya tezligi 27 marta sekinlashadi. Shu reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini toping.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
26. Silan va kremniy tetraxloridida valent burchaklari nechaga teng?
A. 109°29 B. 128° C. 180° D. 120°
27. Yod, oltin, qum, litiy yodidda kristal panjara turi qanday?
A. atom, metall, molekulyar, ion B. metall, metall, molekulyar, molekulyar
C. atom, metal, atom, ion D. molekulyar, metal, atom, ion
28. 0.5 mol sulfat kislotaga necha gramm suv qo’shilganda, hosil bo’lgan eritmadagi vodorod va kislorod atomlari nisbati 2.8:2 bo’ladi?
A. 74 B. 36 C. 90 D. 54
29. 2A+B = 3C + 2D. Quyidagi qaytar reaksiyada A va D moddalar konsentratsiyasini 2 marta kamaytirilsa, B va C moddalar konsentratsiyasini esa 2 marta oshirilsa muvozanat qaysi tarafga siljishini ko’rsating?
A. o’ngga B. chapga C. o’zgarmaydi D. konsentartsiya o’zgarishi muvozanatga ta’sir qilmaydi.
30.40Ca va 37Cl- zarrachalariga xos bo’lgan umumiy xususiyatlarni toping.
1) energetik pog’onalar soni; 2) s-elektronlar soni: 3) p-elektronlar soni: 4) zaryadsiz nuklonlar soni.
A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 4 D. 3,4

Download 42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling