1. Dinamika qatorlari deganda nimani tushunasiz? Dinamika qatorlari qanday elementlardan tuziladi?


Download 18.28 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi18.28 Kb.
#1107019
Bog'liq
саволлар
O’LAT KASALLIGI 2020, byudjet hisobi, byudjet hisobi, O’zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyal, Texnologik xarita hamma uchun namuna, sinf-soati-rejasi-baxtiyor.uz , Erktin\' buziliwi, Услубий қўлланма лотин, Kompyuter tarmaqlari, 555555555555555555555555555555555555555555, Insоniyatning tariхiy o, mustaqil ish FREYD, taqvim reja 2022 amaliyot, Мақолалар рўйхати, Kerakli saytlar

1. Dinamika qatorlari deganda nimani tushunasiz?
2. Dinamika qatorlari qanday elementlardan tuziladi?
3. qator darajasi deganda nimani tushunasiz?
4. Dinamika qatorlari mohiyati va ifodalanishi nuqtai nazaridan qanday turlarga bo’linadi?
5. qator o’rtacha darajasini hisoblang.
6. Dinamika qatorlarini tahlil qilish ko’rsatkichlari.
7. O’rtacha yillik o’sish sur’ati va qo’shimcha o’sish sur’ati.
8. qanday hollarda dinamika qatorlari bir asosga keltiriladi?
9. Dinamika qatorlarida o’sish tendentsiyalarini hisoblash.
10. Dinamika qatorlarini tekislash.
11. Mavsumiylik tebranishlar nima va ular qanday hisoblanadi?
12. Iterpolyatsiya va ekstropolyatsiya haqida tushuncha.
13. Indeks deganda nimani tushunasiz?
14. Indekslarni tasniflash haqida nima bilasiz?
15. Indeksning qanday turlari mavjud?
16. Individual va umumiy indekslar deganda qanday indekslarni tushunasiz?
17. O’rtacha indekslar qanday hosil qilinadi?
18. O’zgarmas tarkibli indeks qanday aniqlanadi va u nimani ifodalaydi?
19. O’zgaruvchan tarkibli indeks qanday aniqlanadi va u nimani tasvirlaydi?
20. Struktura siljish indeksi qanday hisoblanadi va u nimani ifodalaydi?
21. Indekslar o’rtasida qanday bog’lanishlar mavjud?
22. qanday indekslar hududiy indekslar deb ataladi va ular qan day isoblanadi?h
23. Zanjirsimon va bazisli indekslar haqida nima bilasiz va ular qanday hisoblanadi?
24. Statistikada belgilar o’rtasida bog’lanishlar qanday usullar yordamida o’rganiladi?
25. Funktsional va korrelyatsion bog’lanish deganda nimani tushunasiz?
26. To’g’ri va teskari bog’lanishlar deganda nimani tushunasiz?
27. Korrelyatsion tahlil nimadan boshlanadi?
28. Regression va korrelyatsion tahlilni qo’llash uchun statistik to’plam qanday talablarga javob berishi kerak?
29. Regressiyaning to’g’ri chiziqli ifodasi qanday yoziladi? U qays i ollarda o’llaniladi? Bu yerda ah q 0 va a, parametrlari qanday topiladi?
30. Korrelyatsion bog’lanish regressiyaning giperbola tenglamasi qanday yechiladi?
31. Regressiya tenglamasini baholash uchun qanday ma’lumotlarni hisoblash zarur?
32. Determinatsiya indeksi qanday hisoblanadi va u nimani tavsiflaydi?
33.Korrelyatsiya indeksi nima uchun hisoblanadi va u nimani tavsiflaydi?
34. elastiklik koeffitsienti nima va qanday hisoblanadi?
35. Ko’p omilli korrelyatsiyaning mohiyati nimada?
36. Ko’p omilli korrelyatsiyaning koeffitsienti qanday hisoblanadi?
14.Fexner koeffitsienti qaysi hollarda qo’llaniladi va u qan day ani lanadi?q
37.Spirmen koeffitsienti qanday hollarda qo’llaniladi?
38. Assotsiatsiya va kontingentsiya koeffitsientlari qanday hisoblanadi?
39. Konkordatsiya koeffitsienti qanday hollarda qo’llaniladi?
40. Tanlanma kuzatish haqida tushuncha.
41. Tanlanma kuzatishni qo’llashning sabablari.
42. Tanlanma kuzatish yordamida qanday vazifalar bajariladi.
43. Tanlanma kuzatish xatoliklari.
44. Reprezentativ xatolik.
45. O’rtacha xatolikni hisoblash.
46. Tanlanmani hosil qilish usullari.
47. Tanlanma to’plam ma’lumotlarini bosh to’plamga tarqatish.
48. Tanlanmaning zaruriy miqdorini (hajmini) aniqlash.
49. Belgi variatsiyasi deganda nimani tushunasiz?
50. Qanday variatsiya ko’rsatkichlarini bilasiz?
51. Variatsion kenglik nima? Uning kamchiliklari nimadan iborat?
52. O’rtacha absolyut tafovut qanday hisoblanadi?
53. Dispersiyaning kamchiligi nimada?
54. O’rtacha kvadratik tafovut qanday hisoblanadi?
55. Dispersiyaning qanday matematik xossalari bor?
56. Dispersiyaning soddalashtirilgan (momentlar) usulida qanday hisoblanadi?
57. Dispersiya turlari haqida nima bilasiz?
58. Alternativ belgilar uchun dispersiya qanday hisoblanadi?
59. empirik korrelyatsion nisbat haqida nima bilasiz?
60. O’rtacha miqdor deganda nimani tushunasiz? 2. O’rtachani to’g’ri hisoblash uchun qanday qoidalarga rioya qilish kerak?
61. Statistikada qanday o’rtacha miqdorlar qo’llaniladi?
62. O’rtacha oddiy va tortilgan arifmetik miqdorlar qanday hisoblanadi?
63.O’rtacha oddiy va tortilgan garmonik miqdorlardan qanday hollarda foydalaniladi?
64. O’rtacha arifmetik miqdor qanday matematik xossalarga ega?
65. O’rtacha miqdor momentlar usulida qanday hisoblanadi?
66. Moda va mediana haqida nimalarni bilasiz?
67. Statistik ko’rsatkichlarning mohiyati va ahamiyati
68. Mutloq miqdorlar deganda nimani tushunasiz?
69. Mutloq miqdorning qanday turlari mavjud?
70. Mutloq miqdorlar qanday ifodalanadi?
71. Nisbiy miqdorlar deb nimaga aytiladi?
72. Nisbiy miqdorlar qanday ifodalanadi?
73. Dinamika nisbiy miqdorlari qanday hisoblanadi?
74. Tuzilma va koordinatsiya nisbiy miqdorlari qanday aniqlanadi?
75. Reja va shartnoma bajarilishi nisbiy miqdorlari qanday hisoblanadi?
76. Jadallik nisbiy miqdorlari qanday aniqlanadi?
77. Taqqoslash nisbiy miqdorlari qanday hisoblanadi?
78. Mutloq va nisbiy miqdorlarini birgalikda qo’llash zaruriyati to’g’risida nimalar deya olasiz?

79. Statistik jadvallarning mohiyati va ahamiyati.


80. Statistik jadvallarning turlari.
81. Statistik jadvallarni tuzish qoidalari.
82. Statistik jadvallarni o’qish va tahlil qilish.
83. Statistik ko’rsatkichlarni grafiklarda tasvirlashning
ahamiyati.
84. Statistik jadvallar va grafiklardan amaliyotda foydalanish.
85. Statistik ma’lumotlarni tahlil qilishda statistik jadvallar va statistik grafiklardan kompleks foydalanish va uning ahamiyati.

86. Statistik jamlash nima?


87. Jamlashning turlari.
88. Guruhlash deganda nima tushunasiz?
89. Guruhlashning vazifalari va turlari.
90. Guruhlash belgisi haqida nimalarni bilasiz?
91. Guruhlash intervali.
92. Guruhlash bosqichlari.
93. Ikkilamchi guruhlash.
94. Atributiv va miqdoriy belgilar bo’yicha guruhlash.
95.Statistik kuzatish nima?
96.Kuzatishning tashkiliy shakllari.
97.Kuzatish turlari.
98.Kuzatish usullari.
99.Kuzatish ob’ekti va birligi.
100.Kuzatish dasturi va rejasi.
101.Kuzatishning tashkiliy masalalari.
102.Kuzatish maqsadi va vazifalari.
103.Kuzatish formulyari, anketasi.
104.Kuzatish ma’lumotlarini tekshirish.
105.Statistika to’g’risida umumiy tushuncha.
106,Statistikaning vujudga kelish tarixi va axamiyati
107.Statistika fani predmeti va uning o’ziga xos xususiyatlari.
108.Statistika fani asosiy kategoriyalari va tushunchalari.
109.Statistika fani uslubiyati.
110. Bozor iqtisodiyoti sharoitida statistikaning tutgan o’rni va ahamiyati.
Download 18.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling