1. Elementning massa soni nimadan tashkil topadi? A proton va neytronlar soni yig’indisi; b neytronlar sonidan; c protonlar sonidan; d proton va neytronlar ayirmasidan; 2


Download 382.84 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.10.2020
Hajmi382.84 Kb.

2-вариант 

1. Elementning massa soni nimadan tashkil topadi? 

A) proton va neytronlar soni yig’indisi; 

B) neytronlar sonidan

C) protonlar sonidan; 

D) proton va neytronlar ayirmasidan; 

2. Qaysi qatordagi zarrachalar skandiy atomi 

(Z=21, Ar=45) tarkibiga kiradi? A) 21 ta proton, 21 ta neytron, 45 ta elektron; 

B) 24 ta proton, 45 ta neytron, 24 ta elektron; 

C) 21 ta proton, 24 ta neytron, 21 ta elektron; 

D) 24 ta proton, 24 ta neytron, 21 ta elektron; 

3. 235

92 yadrosidagi neytron va protonlar sonini 

hisoblang. 

A) 143 ва 92 B) 145 ва 90 

C) 143 ва 90 D) 1455 ва 92 

4. Kimyoviy element bromning tartib raqami 35 

va atom massasi 80 m.a.b. ga teng bo’lsa, uning 

proton, neytron va elektronlari yig’indisini toping. 

A) 105 B) 100 C) 110 D) 115 

5. Yadrosida 9 ta proton va 10 ta neytron bo’lgan 

elementni tanlang. A) fosfor B) kalsiy C) ftor D) kaliy 

6. Quyidagi ifodaning davomini toping: Barcha 

uglerod atomlarida… 1) neytronlar soni 6 ta; 2) protonlar soni 6 ta; 

3) neytronlar soni 7 ta; 4) protonlar soni 7 ta; 

5) nisbiy atom massasi 12 ga teng; 

7. Elementlarning izotoplarida quyidagilarning 

qaysilari bir xil bo’ladi? 

1) yadro zaryadlari; 2) neytronlar; 3) elektronlar; 

4) protonlar; 5) atomlarning massa sonlari; A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 1,3,4 D) 1,3,5 

 

8. Izotoplarning qanday kattaliklari bir xil 

bo’ladi? 

1) protonlar soni; 2) neytronlar soni; 

3) elektronlar soni; 4) yadro zaryadlari; 

5) atomlarning massa soni; A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 1,3,4 D) 1,3,5 

9. Kislorodning uchta izotopi mavjud deyilganda 

nima tushuniladi. 1) tabiatdagi kislorod atomlari uch xil massaga 

ega ekanligi; 

2) proton va neytronlar yig'indisi bilan farq 

qiladigan uch xil kislorod atomlar bor ekanligi; 3) 

neytronlar soni bilan farq qiladigan uchta kislorod 

atomlar bor ekanligi; 

4) Protonlar soni bilan farq qiladigan uchta 

kislorod atomlar bor ekanligi; 

5) kislorodning har xil agregat xolatda bo`lishi; 

6) proton va neytronlar yig’indisi bilan farq 

qilmaydigan uch xil kisiorod alomlari bor ekanligi. 

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 3, 5 C) 4, 5, 6 D) 2, 3, 4, 6 

10. Kislorodning uchta izotopi bor. Ularning 

yadrosidagi neytronlar sonini (atom massasi ortib 

borish tartibida) aniqlang. 

A) 8, 9, 10 B) 10, 8, 9 C) 9, 8, 10 D)11, 8, 9 

11. Izobarlarga tegishli ta’rifni toping. 

A) yadrosidagi protonlar soni bir xil, neytronlar 

soni har xil bo’lgan atomlar; 

B) yadrosidagi neytronlar soni bir xil, protonlar 

soni har xil bo’lgan atomlar; 

C) yadrosidagi protonlar va neytronlar soni bir xil 

bo’lgan atomlar; 

D) yadrosidagi protonlar va neytronlar yig’indisi 

bir xil bo’lgan atomlar. 

12. Izoelektronli zarrachalarni toping. 

1) metan 2) ammiak 3) vodorod ftorid 

4) ammoniy ioni 5) ftor atomi; 6) ftor anioni 

A) 1,2,3 B) 1,2,3,4,6 C) 3,4,6 D) 3,4,5,6 

13. Qaysi zarrachada elektronga nisbatan protonlar 

ko’proq? A) Na B) Na+ C) S D) S 2- 

14. Qaysi metallning nitrididagi elektronlar soni 

uning oksididagiga qaraganda 2,5 marta ko’proq 

bo’ladi. 

A) Ca B) Cu C) Fe D) Mg 

15. Qaysi birikmada protonlar va neytronlar 

nisbati 5:3 ga teng? A) NH3 B) H2O C) HF D) CH4 

 

Download 382.84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling