1. Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar


Download 20.43 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi20.43 Kb.
#1106191
Bog'liq
yakuniy,boshlang\'ich ta\'lim pedagogikasi
ENA 1 AMALIY, Kucharova Shahlo. Individual loyiha, Kucharova Shahlo. Individual loyiha, Документ Microsoft Word (2), 2 5217917826169309267, 1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1, malumotnoma-2, Géographie de la France Etre situé-fayllar.org

1-bilet
1. Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar.
2. Muammoli ta’lim metodlarini o’quv jarayoniga tadbiq etish imkoniyatlari.
3. Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova
2-bilet
1. VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O‘rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar.
2. Boshlang‘ich maktabda integratsiyalashgan ta’limdan foydalanish.
3. Atamalarga izoh bering: interfaol o’yinlar,pedagogik texnologiyalar,axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya, shaxs
Tuzuvchi: D.Atadjonova

3-bilet
1. Sharq uyg‘onish davrida pedagogik fikrlarning rivojianishi


2. O'quvchilami ma’naviy-axloqiy tarbiyalash
3. Atamalarga izoh bering: pedagogik jarayon,muommoli ta’lim,masofaviy ta’lim, muommoli vaziyat, keys texnologiyasi

Tuzuvchi: D.Atadjonova

4-bilet
1. XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movarounnaxrda tarbiya va maktab.
2. Tarbiya bolalar jamoasi -yagona pedagogik jarayonning asosiy shakli.
3. Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova

5-bilet
1. XVII asrdan XX asrning birinchi yarmigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar rivoji.


2. Nafosat tarbiyasining maqsad va vazifalari.
3. Atamalarga izoh bering: interfaol o’yinlar,pedagogik texnologiyalar,axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya, shaxs

Tuzuvchi: D.Atadjonova

6-bilet
1. Hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta’Iim tizimi va pedagogika fani rivoji.
2. Mehnat tarbiyasining maqsad va vazifalari.
3.Atamalarga izoh bering: pedagogik jarayon,muommoli ta’lim,masofaviy ta’lim, muommoli vaziyat, keys texnologiyasi

Tuzuvchi: D.Atadjonova

7-bilet
1. ljtimoiy pedagogika faoliyat pedagogika fani sohasi sifatida .
2. Oilada tarbiya asoslari.
3. Atamalarga izoh bering:pedagogik faoliyat, pedagog,baho, o’rnak, rag’batlantirish
Tuzuvchi: D.Atadjonova

8-bilet
1. Oila bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat.


2. Pedagogik faoliyatda tarbiya turlari va usularidan foydalanish imkoniyatlari.
3. Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova

9-bilet
1. Pedagogik mahorat haqida tushuncha, uning o‘qituvchi faoliyatidagi o‘rni va ahamiyati.


2. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ekologik tarbiya berishning maqsad va vazifalari
3. Atamalarga izoh bering: interfaol o’yinlar,pedagogik texnologiyalar,axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya, shaxs

Tuzuvchi: D.Atadjonova

10-bilet
1. Pedagogik fikr tarixi va m aktab amaliyotida o‘qituvchi mahorati masalalari
2. Maktab hujjatlarini o’rganish va tahlil qilish.
3. Atamalarga izoh bering: pedagogik jarayon,muommoli ta’lim,masofaviy ta’lim, muommoli vaziyat, keys texnologiyasi

Tuzuvchi: D.Atadjonova

11-bilet
1. Innovatsiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etishning tashkiliy pedagogik asoslari.
2. Pedagogik faoliyatda tarbiya turlari va usularidan foydalanish imkoniyatlari.
3. Atamalarga izoh bering:pedagogik faoliyat, pedagog,baho, o’rnak, rag’batlantirish
Tuzuvchi: D.Atadjonova

12-bilet
1. Maktabni innovatsion boshqaruv modeli


2. Boshlang’ich ta'Iim fanlarini o’qitilish jarayonida sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish.(o’qish va odobnoma darslari misolida).
3. Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova

13-bilet
1. Boshlang‘ich maktabda integratsiyalashgan ta ’limdan foydalanish.


2. A.Navoiyning “Mahbub- ul- qulub” asarining pedagogik tahlili.
3. Atamalarga izoh bering: interfaol o’yinlar,pedagogik texnologiyalar,axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya, shaxs

Tuzuvchi: D.Atadjonova

14-bilet
1. Integratsiya-ta’lim jarayonini qulaylashtirishning muhim prinsipi sifatida.
2. Avloniyning pedagogik qarashlari.
3. Atamalarga izoh bering: pedagogik jarayon,muommoli ta’lim,masofaviy ta’lim, muommoli vaziyat, keys texnologiyasi

Tuzuvchi: D.Atadjonova

15-bilet
1. Nafosat va ekologik tarbiya haqida tushuncha.
2. Pedagogik masala va vaziyatlarni echishda kasbga oid bilimlardan foydalanish.
3. Atamalarga izoh bering:pedagogik faoliyat, pedagog,baho, o’rnak, rag’batlantirish

Tuzuvchi: D.Atadjonova

16-bilet
1. Jismoniy tarbiya haqida tushuncha.
2. Pedagoglik kasbi haqida sharq va g'arb olimlarining qonuniyatlaridan foydalanish.
3. Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova

17-bilet
1. Maktabni boshqarish va unga rahbarlik qilishning qonun qoidalari.


2. Pedagogik faoliyatni tashkil etishda muloqatga kirishishinini rivojlantirish.
3. Atamalarga izoh bering: interfaol o’yinlar,pedagogik texnologiyalar,axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya, shaxs

Tuzuvchi: D.Atadjonova

18-bilet
1. Maktab hujjatlarini o‘rganish va tahlil qilish
2. O'quv materialini didaktik jihatdan qayta ishlay olishni shakllantirish
3. Atamalarga izoh bering: pedagogik jarayon,muommoli ta’lim,masofaviy ta’lim, muommoli vaziyat, keys texnologiyasi

Tuzuvchi: D.Atadjonova

19-bilet
1. Pedagogika tarixi fan sifatida.
2. Dars jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanishda o'qituvchining mahorati va ijodkorligi.
3. Atamalarga izoh bering:pedagogik faoliyat, pedagog,baho, o’rnak, rag’batlantirish

Tuzuvchi: D.Atadjonova

20-bilet
1. Pedagogik mahorat fanining umumiy asoslari.
2. Tarbiya texnologiyalari.
3. Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova

21-bilet
1. Pedagogik fikr tarixi va maktab amaliyotida o’qituvchi mahorati masalalari


2. Hozirgi davrda O‘zbekiston ta’lim tizimi va hamkorlik yo‘nalishlari
3. Atamalarga izoh bering: interfaol o’yinlar,pedagogik texnologiyalar,axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya, shaxs

Tuzuvchi: D.Atadjonova

22-bilet
1. 1jtimoiy pedagogika qarashlaming paydo bo‘lishi va rivojlanishi.
2. Maktab yoshidagi bolalar bilan olib boriladigan faoliyati
3. Atamalarga izoh bering: pedagogik jarayon,muommoli ta’lim,masofaviy ta’lim, muommoli vaziyat, keys texnologiyasi

Tuzuvchi: D.Atadjonova

23-bilet
1. Oila maxalla bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat.
2. Dars jarayonida muammoli vaziyatdan foydalanishda o‘qituvchining mahorati va ijodkorligi
3. Atamalarga izoh bering: pedagogik faoliyat, pedagog,baho, o’rnak, rag’batlantirish

Tuzuvchi: D.Atadjonova24-bilet
1. O’zbekistonda innovatsion o’quv maskanlari.
2Maktab yoshidagi bolalar bilan olib boriladigan faoliyati
3.Atamalarga izoh bering: ta’lim,tarbiya ,ijtimoiy muhit, pedagogik mahorat,dars
Tuzuvchi: D.Atadjonova
Download 20.43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling