1 Fan bobi 2; Fan bo`limi 1; qiyinchilik darajasi 2


Download 63.76 Kb.
bet1/10
Sana12.02.2020
Hajmi63.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

«Texnologik jarayonlar va qurilmalar» fanidan test savollari
1 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

O‘xshashlik nazariyasi nima?

tajriba natijalarini ilmiy umumlashtirish usulllari haqida ma’lumot

suyukliklarni oqish rejimlari

tajribalar o‘tkazishni rejalashtirish

tajriba grafiklarini o‘rganish

2 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Geometrik o‘xshashlik nima?

natura va modelning mos tushadigan o‘lchamlari paralel va ularning nisbati o‘zgarmas kattaliklar bilan xarakterlanadi

vaqt davomida maxsulotlar rejimini o‘zgarmasligi bilan xarakterlanadi

vaqt davomida maxsulotlar miqdorlari o‘zgarmasligi bilan xarakterlanadi

fazoda joylashgan ikki sistemani fizik xossalarini nisbati vaqt birligida o‘zgarmasdir

3 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Fizik o‘xshashlik nima?

fazoda joylashgan ikki sistemani fizik xossalarini nisbati vaqt birligida o‘zgarmasdir

natura va modelning mos tushadigan o‘lchamlari

vaqt davomida maxsulotlar rejimini o‘zgarmasligi bilan xarakterlanadi

vaqt davomida maxsulotlar miqdorlari o‘zgarmasligi bilan xarakterlanadi

4 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

“Jarayon sikli” atamasining mohiyatini nima?

xom-ashyo yoki materialni qayta ishlash operatsiyalari uchun zarur va yetarli bo‘lgan vaqt

xom-ashyo yoki materialni qayta ishlashga tayyorlash operatsiyasi

xom-ashyo yoki materialni yetkazib berish operatsiyalari

xom-ashyo yoki materialni saqlash operatsiyalari

5 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

“Texnologik apparat” atamasi nima?

texnologik jarayonni amalga oshirish uchun qo‘llaniladigan jihoz, qurilma yoki moslama

texnologik o‘lchash amalga oshirish uchun qo‘llaniladigan jihoz

texnologik jarayonni rostlashni amalga oshirish uchun qo‘llaniladigan jihoz

texnologik jarayonni nazoratni amalga oshirish uchun qo‘llaniladigan jihoz

6 Fan bobi - 4; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Moddiy balans qaysi qonunga tayanib tuziladi?

massaning saqlanish qonuniga asosan

nyutonning 4-qonuniga

energiya saqlanishi

nyutonning 2-qonuniga

7 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Qurilmani mexanik ishonchligi nima?

mustahkamlik, qattiqlik, turg‘unlik, germetiklik

kam material sarflanishi

soddaligi, eksplutatsiya vaqti

narxi arzonligi

8 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Qurilmaning eksplutasion afzalligi nima?

soddaligi, eksplutatsiya vaqtida kam xarajatligi, xizmat ko‘rsatish qulayligi

kam material sarflanishi,texnologik moyilligi

kam material sarflanishi,texnologik moyilligi

mustahkamlik, turg‘unlik, germetiklik

9 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Mashina konstruksiyasing mukammalligi nima?

kam material sarflanishi,texnologik moyilligi, yuqori foydali ish koeffisenti

mustahkamlik, qattiqlik, turg‘unlik, germetiklik

soddaligi, eksplutatsiya vaqtida kam xarajatligi

narxi arzonligi, uzoq muddat ishlashi, servis xizmat mavjudligi

10 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

“Gidrostatika” nimani o‘rganadi?

suyuqliklarning muvozanatini o‘rganadi

diferensial tenglamalar

Nyuton kriteriylar

suyuqlik harakati

11 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Bosim ta’sirida absolyut siqilmaydigan, temperatura ortishi bilan zichligi o‘zgarmaydigan va qovushqoqlikka ega bo‘lmagan suyuqlik qanday suyuqlik deyiladi?

suyuqliklarning muvozanatini o‘rganadi

real

aralashmali

emulsiya

12 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Birinchi o‘xshashlik teoremasini kim kashf etgan.

Issak Nyuton

Reynolds

Prantdel

Frud

13 Fan bobi - 5; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qurilmaning matematik modeli nima?

qurilmani ifodalovchi matematik ifodalar to‘plami

qurilmani ifodalovchi geometrik ifodalar to‘plami

qurilmani ifodalovchi mexanik chizmalar to‘plami

qurilmani ifodalovchi fizik jismlar to‘plami

14 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Gidravlik mashinani belgilang?

Gidravlik press

Absorber

Ekstraktor

Desorber

15 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Suyuqliklar harakatini tasniflovchi asosiy kattaliklar qaysilar?

tezlik, sarf, miqdor

qovushqoqlik, zichlik

konsentratsiya, zichlik

zichlik, tezlik

16 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Vaqt birligi ichida ko‘ndalang kesim orqali oqib o‘tayotgan suyuqlik miqdoriga nima?

suyuqlik sarfi

gaz zichligi

gaz konsenratsiyasi

gaz miqdori

17 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Vaqt birligi ichida ko‘ndalang kesim yuzadan oqib o‘tuvchi suyuqlik massalari yig‘indisi nima?

massaviy miqdor

suyuqlik sarfi

suyuqlik zichligi

suyuqlik konsenratsiyasi

18 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Suyuqlik va gazlarning muvozanat va harakat qonunlariga asoslangan jarayonlar?

gidrostatik va gidrodinamik jarayonlar

modda almashinuv jarayonlari

mexanik jarayonlar

issiqlik almashinish jarayonlari

19 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 4; qiyinchilik darajasi - 2;

Cho‘ktirish jarayonining xarakatlantiruvchi kuchi?

Arximed va og‘irlik kuchlari orasidagi farq

zarracha temperaturalari farqi

Bosim

Qovushqoklik

20 Fan bobi - 4; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Haydash jarayonining erkinlik darajasi?

2

3

4

5

21 Fan bobi - 4; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Ekstraksiya jarayonining erkinlik darajasi?

3

5

4

6

22 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 5; qiyinchilik darajasi - 2;

Siklonlar nima maqsadda ishlatiladi?

siklonlar, gazsimon turli jinsli sistemalarni ajratish uchun

gazsimon aralashmalar xosil kilish uchun

suyuqliklar aralashmasi xosil kilish uchun

moddalarni bir biriga eritish uchun

23 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 2; qiyinchilik darajasi - 2;

Siklonda markazdan kochma kuch qanday hosil qilinadi?

siklonga kirish kanalini tangensial joylashishi natijasida

aralashtirgichning aylanishi natijasida;

kirish teshigi radial holatda bo‘lganda

gazlar aralashmasini katta tezlikda berilishi

24 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtrlash jarayonining tezligi -

filtrlash bosimlar farqiga to‘g‘ri, muhit qovushqoqligi va filtrning umumiy qarshiligiga teskari proporsional

qovushqoqlikka to‘g‘ri, bosimlar farkiga teskari proporsional

bosimlar farkiga va to‘g‘ri, filtrning umumiy qarshiligiga va muxit temperaturasiga teskari

bosimlar farqiga teskari, filtrning umumiy qarshiligiga to‘g‘ri proporsional

25 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;



Nasosning so‘rish balandligini oshirish uchun nima qilish kerak?

suyuqlikni tezligini kamaytirish va uzatish idishidagi bosimini oshirish kerak

suyuqlikning tezligini oshirish kerak

so‘rish trubasidagi gidravlik qarshiliklarni oshirish kerak

suyuklik temperaturasini oshirish kerak

26 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 13; qiyinchilik darajasi - 2;

Turli jinsli sistemalarni ajratish usullari qaysilar?

filtrlash, cho‘ktirish, sentrafugalash, suyuqlik yordamida ajratish

sentrafugalash, suyuqlik yordamida ajratish, qizdirish

filtrlash, cho‘ktirish, ekstraksiyalash

suyuqlik yordamida ajratish va ekstraksiyalash

27 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Quyidagilardan qaysi biri gidromexanik jarayondir?

suyuqlik muhitlarda aralashtirish va ajratish usullari

gazlarni suyuqlik tomonidan yutilishi

suyuq aralashmani bug‘latish

suyuqliklarning isishi

28 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 5; qiyinchilik darajasi - 2;

Dinamik kompressorlarga qanday turdagi kompressorlar misol bo‘la oladi?

marqazdan qochma, o‘qli va oqimli

o‘qli, porshenli

plunjerli, o‘qli, shesternali

diafragmali, plunjerli

1 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Suyuqlik yoki gazlar qatlamlari o‘zaro harakatlanganda bir biriga qarshilik ko’rsatish xususiyati?

Qovushqoklik

Bosim

Zichlik

og‘irlik

29 Fan bobi - 2; Fan bo`limi – 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Erkin cho‘kayotgan zarrachaga qanday kuchlar ta’sir qiladi?

muhitning qarshilik kuchi, og`irlik kuchi, Arximed kuchi

muhitning qarshilik kuchi

ogirlik kuchi, markazdan kochma kuch

markazdan kochma kuch, Arximed kuchi

30 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 4; qiyinchilik darajasi - 2;

Skrubberlar nima maqsadda ishlatiladi?

gazlarni suyuqlik yordamida tozalash uchun

suspenziyalarni fazalarga ajratish

havoni qizdirish uchun

Emulsiyalarni olinishi

31 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to‘g‘ri.

suyuqlikni tezligini oshirsak, gidravlik qarshilik ham ortadi

suyuqlik tezligini oshirsak, uni uzatish uchun zarur bo‘lgan trubani tayerlash xarajatlari ortadi

gidravlik qarshiliklarni kamaytirish uchun rostlovchi organlarni kuprok urnatish kerak

trubada oqadigan suyuqlik tezligini oshirsak, suyuqlikni uzatishda sarflanadigan energiya sarfi kamayadi;

32 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Mavhum qaynash holati nima?

qatlamning gidravlik qarshiligi kamayiiib fazalarning kontakt yuzasi ortadi

fazalarning kontakt yuzasi kamayadi

gidravlik qarshilik ortadi

jarayonning tezligi kamayadi

33 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Kavitatsiya hodisasi qachon sodir bo‘ladi?

uzatilayotgan suyuqlik temperaturasi katta bo’lsa

idishda bosim katta bulsa

uzoq masofaga uzatilayotgan bulsa

qovushqoqligi katta bulsa

34 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Turli jinsli sistemalarni ajratish usullari qaysilari?

filtrlash, cho`ktirish, sentrafugalash, suyuqlik yordamida ajratish

filtrlash, cho`ktirish, ekstraksiyalash

sentrafugalash, suyuqlik yordamida ajratish, qizdirish

suyuqlik yordamida ajratish va ekstraksiyalash

35 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Donasimon zarrachalar qatlamining mavhum qaynash holatida bo‘lishi uchun qanday shart bajarilishi zarur?

donasimon zarrachalar orasidan o‘tayotgan gaaz yoki suyuqlik tezligi birinchi va ikkinchi kritik tezliklar orasida bo‘lishi shart

donasimon zarrachalar o‘lchami 1-2 mkm bo‘lishi shart

donasimon zarrachalar quruq bo‘lishi kerak

qatlamdan o‘tayotgan gaz quruq havo bo‘lishi shart

36 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Nasosning asosiy parametrlari qaysilari?

ish unumdorlik,, napor va nasos quvvati

napor, ish unumdorlik

napor, suyuqlik miqdori

napor, nasos hajmi, bosim

37 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Modda zichligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi?










Download 63.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling