1 Fan bobi 2; Fan bo`limi 1; qiyinchilik darajasi 2


Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2


Download 63.76 Kb.
bet5/10
Sana12.02.2020
Hajmi63.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
80 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Yengli filtrlarning asosiy kamchiligini aniqlang?

yuqori haroratli va nam gazlarni tozalash mumkin emas

nam gazlarni tozalash mumkin emas

yuqori haroratli

kamchiligi yo‘q

81 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Dinamik nasoslar qanday nasoslarga bo‘linadi?

parrakli va ishqalanish kuchi yordamida ishlaydigan

ishqalanish kuchi yordamida ishlaydigan

porshenli

parrakli, gazlarni siqish darajasiga

82 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Kompressor mashinalar nima uchun ishlatiladi?

gazlarni siqish va uzatish

gazlarni siqish

suyuqlikni uzatish

gazni uzatish

83 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Mavhum qaynashda Ikkinchi kriterik tezlik deb nimaga aytiladi?

donalarni gaz oqimi bilan qurilmadan oqib chiqib ketishiga aytiladi

donalarning o‘zgarmay qolishiga

donalarning muvozanatini buzilishiga

donalarning harakatiga

84 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Aralashtirgichlar necha turli bo‘ladi?

parrakli, propellerli va turbinali

turbinali, valli

parrakli, turbinali

turbinali, gildirakli

85 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Aralashtirish jarayoni qanday kattaliklar bilan xarakterlanadi?

energiya sarfi va aralashtirish samaradorligi

aralashtirish samaradorligi

g‘ildiraklar soni

energiya sarfi, napori

86 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Suspenziya deb nimaga aytiladi?

suyuqlik va qattiq zarrachalar aralashmasiga

suyuqliklar to‘plamiga

suyuqlik, gaz zarrachalarga

ko‘piklarga

87 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Chang deb …….

mayda zarrachalarni tutun gazlar sistemasiga

mayda zarrachalarga, suyuqlik va qattiq zarrachalar aralashmasiga

qattiq zarrachalarga, suyuqlik va qattiq zarrachalar aralashmasiga

suyuq va qattiq zarrachalarga, suyuqlik va qattiq zarrachalar aralashmasiga

88 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Tindirish deb nimaga aytiladi?

og‘irlik kuchi ta’sirida zarrachaning idish tubiga cho‘ktirishga aytiladi

inersiya kuch ta’sirida cho‘ktirishga aytiladi

qattiq zarrachalarni ajratishga aytiladi

elastik kuch ta’sirida cho‘ktirishga

89 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Sanoatda filtrlanishdan so‘ng qanday qo‘shimcha jarayonlar bajariladi?

cho'kmani yuvish, havoda dudlash va quritish

havoda quritiladi

cho‘kma yuviladi

qayta ishlanadi

90 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik almashinish jarayonining tezligi nima?

vaqt birligida bir jismdan ikkinchisiga o‘tkazilgan issiqlik miqdori

ma’lum bir miqdordagi modda olish uchun

jarayon natijasida, vaqt birligida

ma’lum bir vaqt davomida

91 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Nurlanish yo’li bilan tarqaladigan issiqlik miqdorini oshirish uchun nima ish qilish kerak?

jismlarning temperaturasini va qoralik darajasini oshirish kerak

oqim tezligini oshirish kerak

jism sirtini silliklash kerak

devor qalinligini kamaytirish

92 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qobiq trubali issiqlik almashinish apparatida` yo’llar soni oshirilsa….

issiqlik uzatish koeffisienti, gidravlik qarshilik ortadi

issiqlik uzatish koeffisienti kamayib, gidravlik qarshilik ortadi

issiqlik uzatish koeffisienti va gidravlik qarshilik kamayadi

issiqlik uzatish koeffisienti oshadi va gidravlik qarshilik kamayadi

93 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik almashinish apparatlari samaradorligini qanday oshirish mumkin.

yo`nalishlar sonini oshirish;

mahsulotni qizdirish vaktini uzaytirish;

yo`nalishlar sonini va yuzasini kamaytirish;

apparatning geometrik ulchamlarini kattalashtirish;

94 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Quyidagi javoblarning qaysi birida jismlari issiqlik o‘tkazuvchanligi kamayib borish tartibida joylashtirilgan

po`lat, suyuqlik, gazlarda

gaz, metall, suyuqlikda va po`latda;

gaz, suyuqlik, metal va suvlarda

metall, gaz, suyuqlikda va polimerlarda;

95 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik o‘tkazish koeffisientiga teskari bo‘lgan kattalik…….

termik qarshilik deyiladi

solishtirma issiqlik sigimi deyiladi

Temperatura o‘tkazuvchanlik koeffisienti deyiladi

hajmiy kengayish koeffisienti deyiladi

96 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Devor va suyuqlik temperaturalari orasidagi farq 1 gradus bo‘lganda birlik yuzadan vaqt birligi ichida kattik jism sirtidan suyuqlikka (yoki teskari yo‘nalishda) beriladigan issiqlik mikdoriga……

isssiqlik berish koeffisienti deyiladi

issiqlik va sovuqlik o‘tkazish koeffisienti deyiladi

issiqlik va temperatura o‘tkazuvchanlik koeffisienti deyiladi

sovuqlik va temperatura o‘tkazuvchanlik koeffisienti deyiladi

97 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik balans qaysi qonunga tayanib tuziladi?

energiya saqlanish qonuniga

Avagadro doimiysi

Nyutonning qonunlariga

massaning saqlanish

98 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Jarayonlarning issiklik balansi qanday maqsadda tuziladi?

kechayotgan muayyan jarayonga kirayotgan issiqlik, unda issiqlikning hosil bo‘lishi va qurilmadan chiqib ketishini hisoblash.

konsentratsiyaning o‘zgarishi va qurilmadan chiqib ketishini hisoblash.

kechayotgan muayyan jarayonga kirayotgan issiqligi

issiqlikning hosil bo‘lishi va qurilmadan chiqib ketishini hisoblash.

99 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik almashinuv jarayonining borishi uchun zaruriy shart.

ikki jism orasida temperaturaturalar farqi bo‘lishi;

suyuqlik va gaz sistemalarining idish devori bilan ajratilgan bo‘lishi;

ikki jismning bir biri bilan tegib turishi, sistemalarining idish devori bilan ajratilgan bo‘lishi;

ikki jismning turli fazalarda bo‘lishi, sistemalarining idish devori bilan ajratilgan bo‘lishi;

100 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Muhit tezligini oshirganda qaysi usul bilan issiqlik tarqalishi jadallashadi.

Konvektiv

nurlanish jadallashadi

issiqlik o‘tkazuvchanlik

issiqlik o‘tkazuvchanlik va konveksiya

101 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Ko‘p apparatli bug‘latish qurilmasining bir apparatli bug‘latish qurilmasidan afzalligi.

isituvchi bug‘ sarfining kamayishi

jarayon borishining qisqarishi jadallashadi

isituvchi bug‘ sarfining ko`p miqdorda sarflanishi

bug‘lanuvchi aralashma konsentratsiyasini oshishi

102 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik qaysi muhitda faqat issiqlik o‘tkazuvchanlik yo‘li bilan tarqaladi.

qattiq jismlarda

gaz va suyuqliklarda

qattiq va suyuqliklarda

gazlarda va bug`larda

103 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Quyidagi jismlarning kaysi biri nurni yutish, qaytarish va o‘tkazib yuborish xususiyatiga ega.

kulrang jismlar

absolyut shaffof jismlar

absolyut qora jismlar

absolyut oq jismlar

104 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik energiyasining elektromagnit to‘lkinlar yordamida tarqalishiga……

issiqlikning nurlanishi

issiqlik o‘tkazuvchanlik deyiladi

issiqlikning o‘tishi deyiladi

issiqlik berish koefsenti deyiladi

105 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Bir biriga tegib turgan kichik zarrachalarning tartibsiz xarakati natijasida yuz beradigan issiqlikning o‘tish jarayoni “_____”.

issiqlik utkazuvchanlik koeffisienti

termik qarshilik koeffisienti deyiladi

isitish tezligi deb ataladi

isitilganlik darajasi deb ataladi

106 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Issiqlik o’tkazish jarayonining xarakatlantiruvchi kuchi quyidagiga teng.

issiq va sovuq jismlar temperaturalarining o‘rtacha farqiga

issiq va sovuq agentlarni istemol qiluvch jismlar temperaturalar farqiga deb aytiladi

isituvchi birlamchi bug‘ning temperaturasi va ikkilamchi bug‘ning boshlangich temperaturasi o‘rtasidagi farqqa

mahsulot, bug‘ temperaturalarining farqiga va hosil bo`lishiga aytiladi

107 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Qobiq trubali isitgichlarda truba va qobiq temperaturalari orasidagi farq 50 gradusdan oshganda, ularning har xil uzayishidan hosil bo‘ladigan deformatsiyani yo`qotish uchun nima qilish kerak?

qurilmaning truba to‘ri qo‘zgaluvchan bo‘lishi kerak

apparatni vertikal urnatish kerak

apparatni gorizontal urnatish kerak

apparatni kup yulli kilish kerak

108 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Asosiy jarayonlar qaysi qatorda to’liq keltirilgan?

gidromexanik, issiqlik almashinish, modda almashinish, kimyoviy, mexanik

gidromexanik va kimyoviy, mexanik

gidromexanik, kimyoviy, issiqlik almashinish

kimyoviy, modda almashinish, issiqlik almashinishi

109 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Bir texnik atmosfera necha mm simob ustuniga teng?

760

778

780

790

110 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Qanday jarayon turg'un jarayon deyiladi?

jarayon kechishi vaqti davomida parametrlarning o'zgarishi

temperatura va qolgan parametrlar o'zgarmasa

vaqt davomida parametrlarníng o'zgarmasligi

tezlik o'zgarib, qolgan parametrlar o'zgarmasa

111 Fan bobi - 3; Fan bo`limi - 3; qiyinchilik darajasi - 2;

Qanday jarayon turg'unmas jarayon deyiladi?

jarayon kechishi vaqti davomida bi tekis parametrlarníng o'zgarmasligi

temperatura o'zgarib, qolgan parametrlar o'zgarmasa

tezlik o'zgarib, qolgan parametrlar o'zgarmasa

vaqt davomida parametrlarning o'zgarishi

112 Fan bobi -3; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Birlik hajmdagi suyuqlik massasiga nima deyiladi?

solishtirma og’irlik;

Zichlik

Hajm

qovushqoqlik;

113 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Suyuqlik hаjmiy sаrfining ko’ndаlаng kesim yuzаsigа nisbаtigа nimа deyilаdi?

Suyuqlík tezligi

Qovushqoqlik

Vaqt

Sаrf

114 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Vаqt birligi ichidа, ko’ndаlаng kesim orqаli oqib o’tаdigаn suyuqlik miqdorigа ……..deyilаdi.

Sarf

qovushqoqlik, sirt taranglik

suyuqlík tezligi

vaqt, qovushqoqlik

115 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Ushbu formula: nimani bildiradi?

uzluksízlik tenglamasi formulasi

Bosimni

moddiy balans

issiqlik balansi

116 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Moddа zichligining suv zichligigа nisbаti nimа deyilаdi?

nisbiy zichlik

og’irlik

Miqdor

Hajm


Download 63.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling