1. Fenotipik o’zgaruvchanlikka xos bo’lgan belgilarni aniqlang


Download 0.69 Mb.
bet1/11
Sana13.01.2022
Hajmi0.69 Mb.
#329599
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
BIOLOGIYA 2016666666666666666666666
Bog'liq
2 5271880847543239123, 1 мавзу, asal[1], majburiy matematika 2, Topics 7 - 12, bilingvizm va diglossiya, таъсис шартномаси, ПЕЦ-12 03RE v02, chiqindilar muammosi, chiqindilar muammosi, chiqindilar muammosi, amaliy matem metodikasi, Лекция , Лекция , 2020-2021 ўқув йилида нашр этишга мўлжалланган ўқув ва илмий адабиётлар GR

Biologiya 2016

1. Fenotipik o’zgaruvchanlikka xos bo’lgan belgilarni aniqlang.

1) individual shaxsiy taraqqiyotning turli bosqichlarida o’xshash 2) individlarning tashqi ko’rinishi o’zaro farq qiladi 3) genotip bilan belgilanadi 4) o’zgarishlar bir tur vakillarining barchasi uchun bir xil bo’ladi 5) muhit sharoitlari ta’sirida belgilarning o’zgarishi chegarasiz 6) har doim ham genotip bilan bog’liq bo’lavermaydi 7) suvi serob va suvi kam tuproqda o’sgan o’simliklarning turlicha bo’lishi

A) 7,2,3 B) 4,1,2 C) 5,3,6 D) 6,7,2


2. Agar erkak Daun sindromi bilan kasallangani ma’lum bo’lsa, spermatogenez jarayonida bitta birlamchi jinsiy hujayradan hosil bo'lgan spermatozoidlarning nechtasi 23 ta xromosomaga ega bo’ladi? A) 2 B) 0 C) 4 D) 1
3. Agar erkak Daun sindromi bilan kasallangani ma’lum bo’lsa, spermatogenez jarayonida bitta birlamchi jinsiy hujayradan hosil bo'lgan spermatozoidlarning nechtasi 24 ta xromosomaga ega bo’ladi?

A) 2 B) 0 C) 4 D) 1


4. To’g’ri fikrni belgilang.

1) genlar tarkibidagi nukleotidlar almashinuvi hamma vaqt oqsil tarkibidagi aminokislotalar o’zgarishiga sabab bo’ladi 2) bir gen doirasida bir nechta nukleotidlarning almashinishi nuqtali mutatsiya deyiladi 3) xromosoma mutatsiyasi tufayli genlarning yangi kombinatsiyasi paydo bo’ladi 4) genlar tarkibidagi nukleotidlar almashinuvi hamma vaqt oqsil tarkibidagi aminokislotalar o’zgarishiga sabab bo’lavermaydi. 5) har bir aminokislotani oqsil molekulasidagi almashinuvi faqat ikki va undan ortiq nukleotidning o’zgarishi bilan aloqador 6) har bir aminokislotani oqsil molekulasidagi almashinuvi faqat bir nukleotidning o’zgarishi bilan aloqador 7) gen tarkibidagi har bir nukleotid mutatsiyaga uchrashi mumkin

A) 7,1,6 B) 3,2,4 C) 4,3,5 D) 2,7,1
5. To’g’ri fikrni belgilang.

1) oqsil tarkibiga kiruvchi barcha aminokislotalarning genetic kodi 1 dan ortiq 2) oqsil tarkibiga kiruvchi 18 xil aminokislotaning genetic kodi 1 dan ortiq 3) oqsil tarkibiga kiruvchi 18 xil aminokislotaning genetic kodi 2 dan ortiq 4) 20 xil aminokislotani ifodalashda 64 ta triplet kodondan foydalaniladi

A) 2 B) 4,2 C) 2,3 D) 1,2,3
6. Yo’nalishi bir xil, namoyon bo’lish darajasi har xil bo’lgan hodisa.

A) mikroevolutsiya B) tabiiy tanlanish

C) fenotipik o’zgaruvchanlik D) moslanish

7. Modifikatsion o’zgaruvchanliklar keltirilgan javoblarni aniqlang.

1) melanin pigmenti to’planishi tufayli terining qorayishi 2) suvi serob va suvi kam tuproqda o’sgan o’simliklarning turlicha bo’lishi 3) odatdagiga nisbatan yirik quyon 4) nilufar gulda suv osti va ustidagi barglari har xil shaklda bo’lishi 5) qoramtir qayin odimchi kapalagining paydo bo’lishi 6) suv yong’og’ida ----------suv osti va ustidagi barglarining bir x+il shaklda bo’lishi

A) 4,2,1 B) 6,4,1 C) 5,3,2 D) 2,6,5


8. Rekombinativ o’zgaruvchanlik tegishli javoblarni belgilang.

1 ) suvi serob va suvi kam tuproqda o’sgan o’simliklarning turlicha bo’lishi 2) krossingover 3) gomologik xromosomalarni tasodifiy tarqalishi 4) organizm yoshi bilan bog’liq ro’yobga chiqadigan o’zgarishlar 5) organizm yashovchanligini pasaytirib, ayrim hollarda o’limga olib keladigan o’zgarishlar 6) turli xil genotipli organizmlarni chatshtirishdan hosil bo’ladigan o’zgarishlar

A) 3,2 B) 5,3,6 C) 2,5 D) 1,4
9. ABCDEFHG >>>>> ABEFHG. Bu holat qaysi mutatsiyaga misol bo’ladi?

A) translatsiya B) translokatsiya

C) induksiya D) deletsiya
10. Fenotipik o’zgaruvchanlikka xos bo’lmagan belgilarni aniqlang.

1) individual shaxsiy taraqqiyotning turli bosqichlarida o’xshash 2) individlarning tashqi ko’rinishi o’zaro farq qiladi 3) genotip bilan belgilanadi 4) o’zgarishlar bir tur vakillarining barchasi uchun bir xil bo’ladi 5) muhit sharoitlari ta’sirida belgilarning o’zgarishi chegarasiz 6) har doim ham genotip bilan bog’liq bo’lavermaydi 7) suvi serob va suvi kam tuproqda o’sgan o’simliklarning turlicha bo’lishi

A) 7,2,3 B) 4,3,2 C) 5,3,6 D) 6,4,2
11. Qanday genotipli ota-ona organizmlari chatshtirilganda hamma farzandlar polidaktiliya bilan kasallangan bo’ladi?

1) Aa x AA 2) AA x AA 3) aa x aa

4) AA x aa 5) Aa x Aa

A) 1,3,5 B) 2,4 C) 1,5 D) 2,3

12. Qanday genotipli 6 barmoqli ota-ona organizmlari chatshtirilganda hamma farzandlar polidaktiliya bilan kasallangan bo’ladi?

1) Aa x AA 2) AA x AA 3) aa x aa

4) AA x aa 5) Aa x Aa

A) 1,4 B) 5,2 C) 2,1 D) 3,5


13. Xromosomasi poliploid to’plamli o’simliklar guruhini belgilang 1) g’o’za 26; 2) tamaki 48; 3) tamaki 24; 4) bug’doy 14; 5) xrizantema 90; 6) no’xot 14

A) 1,5 B) 3,5 C) 5,2 D) 3,1


14. Yangi dunyo g’o’zasini markaziy hujayra va spermiy qo’shilishidan hosil bo’lgan hujayradagi xromosoma to’plami ituzumdoshlar oilasiga kiruvchi qaysi o’simlikning diploid to’plamidan 1.625 marta ko’p.

A) qalampir B) xrizantema C) tamaki D) bug’doy


15. Yangi dunyo g’o’zasini markaziy hujayra va spermiy qo’shilishidan hosil bo’lgan hujayradagi xromosoma to’plami ituzumdoshlar oilasiga kiruvchi qaysi o’simlikning poliploid to’plamidan 1.625 marta ko’p.

A) qalampir B) xrizantema C) tamaki D) bug’doy


16. Kelib chiqishi va vazifasi bir xil bo’lgan organlar to’g’ri berilgan qatorni aniqlang.

A) qush va kapalak qanoti B) kaktus va burchoq tikani

C) ko’rshapalak va qush oyog’i

D) salamandra va krot oyog’i


17. 1 kg uran 10 mln. yilda qancha qo’rg’oshin(a), geliy (b) va uran (c) ni hosil qiladi?

A) a-1.3; b-0.2; c-9,985 B) a-0.13; b-0.2; c-99.85

C) a-1.3; b-0.2; c-998.5 D) b-0.2; a-1.3; c-99.85
18. Qalampir (a) va kartoshka (b) ning kelib chiqish markazlarini aniqlang?

A) a-neotropik; b-neoarktik B) a-neoarktik; b-neotropik

C) a-neotropik; b-neotropik D) a-neoarktik; b-neoarktik
19. Gk(3)+(5) Gt5 Ch Ugul formulasiga mos keluvchi navlarni belgilang.

A) toshkent-2, samarqand-3, omad

B) lola, sanzor, toshkent-3

C) samarqand, obidov, nimrang

D) gultish, daroyi, charos
20. Gk(5) Gt5 ChU1-5,∞ gul formulasiga mos keluvchi navlarni belgilang.

A) toshkent-2, samarqand-3, omad

B) lola, zarg’aldoq, qozi dastor

C) samarqand, obidov, nimrang

D) gultish, daroyi, charos
21. Gk(5) Gt (5) Ch5 U1 gul formulasiga mos keluvchi navlarni belgilang.

A) nimrang, samarqand-3, chillaki

B) lola, zarg’aldoq, qozi dastor

C) samarqand, obidov, nimrang

D) gultish, daroyi, charos
22. Odamning otnogenez jarayonidagi filogenetik (a) va filembriogenetik (b) belgilarni aniqlang.

1) halqum atrofida jabra 2) amyobasimon bosqich 3) teri osti soch xaltasi 4) xorda 5) dum 6) peshonani bo’rtib chiqishi 7)jag’ni oldinga bo’rtib chiqishi

A) a-1,2,4; b-7,6,3

B) a-6,7; b-1,5,4

C) a-1,4; b-7,6

D) a-5,2,4; b-6,3


23. Mikrospora qanday yo’l bilan bo’linadi?

A) avval meyoz va keyin mitoz B) avval mitoz va keyin meyoz

C) meyoz D) mitoz
24. Changdondagi ayrim hujayralarning qanday bo’linishi natijasida mikrospora hosil bo’ladi?

A) avval meyoz va keyin mitoz B) avval mitoz va keyin meyoz

C) meyoz D) mitoz
25. 100 gramm uran 10 mln. yilda qancha qo’rg’oshin(a), geliy (b) va uran (c) ni hosil qiladi?

A) a-1.3; b-0.2; c-9.985 B) a-0.13; b-0.02; c-99.85

C) a-1.3; b-0.2; c-99.85 D) b-0.2; a-0.13; c-99.85
26. Chirigan to’nka nima sababdan ekosistema bo’la oladiyu, lekin biogeotsenoz bo’la olmaydi?

A) tarkibida tirik organizmlar bo’lmagani sabab

B) tarkibida produtsentlar bo’lmagani uchun

C) hech qachon ekosistema biogeotsenoz bo’la olmaydi

D) modda va energiya oqimi to’xtagani uchun
27. Parxesh yo’li bilan ko’paytirilgan tok ildiz sistemasini qanday ildiz(lar) tashkil qiladi? 1) asosiy ildiy 2) havo ildizi 3) qo’shimcha ildiz 4) yon ildiz

A) 1,3,4 B) 2,4 C) 3 D) 1,3


28. Metamorfoz natijasida yo’qolib ketadigan organlarni belgilang?

1) povituxa yuragi 2) assidiya xordasi 3) kapalak qurtining soxta oyoqlari 4) ninachi lichinkasining og’iz organlari 5) amfibiya lichinkasining yon chiziq organi

A) 3,5,2 B) 1,2,3 C) 4,5,2,3 D) 4,3,5
29. Yomg’ir chuvalchangiga xos bo’lgan belgilarni aniqlang?

1) tana bo’shlig’i yupqa parda bilan bo’lmalarga ajralgan 2) qadimgi erada paydo bo’lgan 3) ayrim nerv tugunlaridan ichki organlarga nervlar chiqadi 4) birinchi hayot erasida kelib chiqdi 5) hamma nerv tugunlaridan ichki organlarga nervlar chiqadi 6) suv yo’qatilishiga fiziologik chidamlilik paydo bo’lgan 7) biron narsa tegib ketsa tanasini qisqartirib oladi 8) qish qattiq kelgan yillari ham yashay oladi 9) tana massasi ancha yo‘qotilganda ham suv mavjudligida tez tiklanadi 10) tuklari harakatlanish vazifasini bajaradi

A) 1,9,2,6 B) 10,2,6,9 C) 3,1,9,6 D) 6,4,9,5
30. Gastrasel nima?

A) zigota bo’shlig’I B) gastrula bo’shlig’i

C) birlamchi tana bo’shlig’I D) blastomer ichidagi suyuqlik
31. Blastosel qayerda joylashgan?

A) ektoderma qavati bilan o’ralgan

B) endoderma orqa tomonida joylashgan

C) ekto va endodermaning o’rtasida joylashadi

D) devori bir qavat hujayralardan tashkil topgan
32. Gastrula bo’shlig’i qayerda joylashgan?

A) endoderma qavati bilan o’ralgan maxsus bo’shliq

B) birlamchi tana bo’shlig’i

C) ektoderma qavati bilan o’ralgan maxsus bo’shliq

D) devori bir qavat hujayralardan tashkil topgan bo’shliq
33. Gastraseldan nima hosil bo’ladi?

A) keyinchalik yo’qolib ketadi B) ichak nayi

C) yaxlit ikkilamchi tana bo’shlig’I D) ichak bo’shlig’i
34. Lipaza fermenti qayerdan ajralib chiqadi (a) va qayerda faoliyat ko’rsatadi(b) ?

1) og’iz bo’shlig’i 2) me’da 3) so’lak bezlari 4) ko’richak 5) me’da osti bezi 6) ingichka ichak 7) 12 barmoq ichak 8) jigar

A) a-2,5,6; b-2,6,7 B) a-7,6,1; b-5,6,8

C) a-3,6,2; b-6,1,2 D) a-8,2,5; b-1,7,2


35. Afrikada yashaydigan (a) va faqat qishlaydigan (b) qushlarni juftlab ko’rsating? 1) O’rta Osiya laylagi 2) o’rdak 3) oq laylak 4) pingvin 5) kotib qush 6) qirg’ovul 7) tuyaqush 8) kalxat

A) a-4,5,7; b-3,2,8 B) a-7,6,5; b-1,3,8

C) a-5,2,7; b-3,4,1 D) a-8,2,4; b-4,7,5
36. Gul formulasi Gk(5) Gt5 ChU1-5,∞ bo’lgan o’simlik navlarini aniqlang.

1) obidov 2) samarqand 3) samarqand-3 4) AN-402 5) toshkent-1 6) qozidastor 7) zarafshon 8) farxod 9) vatan 10) gultish 11) yulduz 12) toshkent-2

A) 9,6,7,8 B) 3,4,11,5 C) 10,2,1,6 D) 1,2,3,10
37. Ko'payishning qaysi shakillarida avlodlar o'rtasidagi bog'lanish genlar orqali yuzaga chiqadi? a) vegetative; b) jinssiz; d) jinsiy; A)a,b,d B)a,b C)faqat d D)faqat b
38. Odamdagi qaysi belgilarda chala dominatlik kuzatiladi?

A) oqsil tuzilishi, organlar joylashuvi

B) ferment faolligi, garmon konsentratsiyasi

C) hujayra shakli, to’qimalar tuzilishi

D) organlar tuzilishi, tana tuzilishi
39. Bir yillik(a) va ko’p yillik(b) guli qiyshiq o’simliklarni aniqlang?

1.rayhon 2.beda 3.lola 4.yeryong’oq 5.shirinmiya 6.na’matak 7.sebarga 8.loviya 9.kiyiko’t 10.no’xot

A)a-6,7,9,3; b-2,10,4 B)a-8,10,4,1; b-6,3,9

C)a-2,1,10; b-3,9 ,6 D)a-8,1,4; b-9,7,5


40. Allel genlar qanday holatda bo’ladi?

A) to’la va to’la bo’lmagan B) birikkan va birikmagan

C) dominant va resessiv D) to’liq va chala

41. Andiz o’simligida qo’sh urug’lanishdan keying jarayonlarni ketma-ketlikda belgilang.

A) zigota – murtak – nish – maysa B) urug’ – qubba – meva - chang

C) yosh hujayra – murtak – maysa - nish

D) murtak – nish – urug’pallabarg – maysa
42. Tirik va o’lik hujayralarga ega to’qima turini belgilang.

A) mexanik va asosiy B) qoplovchi va mexanik

C) o’tkazuvchi va jamg’aruvchi D) po’kak va o’tkazuvchi
43. Gorilla va o’rgimchak maymun uchun xos umumiy belgilarni aniqlang. 1) barmoqlarida yassi tirnoqlar bo’ladi 2) primatlar turkumi vakili 3) odamsimon maymun 4) oyoq kaftida jun bo’lmaydi 5) dumi bilan shaxlarga osiladi 6) novda yordamida tor teshiklardan hasharotlarni kovlab oladi 7) hursandchiligini ifodalay oladi 8) quloq suprasi rivojlangan 9) buyumlargacha masofani aniqlay oladi

A) 1,8,2,7 B) 2,7,4,1 C) 6,4,8,2 D) 9,1,4,8


44. Orangutan (a) va martishka (b) ga xos xususiyatlarni juftlab ko’rsating.

1) qo’l kaftlarida jun bo’lmaydi 2) odamsimon maymum 3) buyumlar rangini yaxshi aniqlaydi 4) tovoni asosiy tuy’gu a’zosi 5) dumi daraxtda osilib yurishda ahamiyatga ega emas 6) ichki kechinmalarini ifodalay oladi 7) dumi bilan shaxlarga osiladi 8) buyumlargacha masofani aniqlay oladi 9) tanasi jun bilan qoplangan

A) a-1,6,5; b-9,3,4 B) a-9,8,1; b-1,7,6

C) a-1, 4,9; b-3,8,7 D) a-4,6,2; b-5,8,9


45. Hamma hayotiy shakllarda mavjud bo’lgan tuzilmalarni belgilang.

1) sitoplazmatik membrane 2) lizasoma 3) adenine 4) uratsil 5) ribosoma 6) pentoza 7) sentriola 8) sitozin 9) mitotic ip 10) gameta

A) 1,5,3 B) 7,9,10 C) 6,3,8 D) 4,8,5
46. Quyidagi organizmlardan qaysilarida metomorfoz turning tarqalishi bilan bopg’liq.

1) jigar qurti 2) ninachi 3) qurbaqa 4) korall polip 5) korall aspidi 6) assidiya 7) qayin odimchisi 8) oq planariya 9) baliq 10) aureliya

A) 6,1,4 B) 10,6,8 C) 2,5,6 D) 8,9,7
47. Metamorfoz hayot tarzi (a) va yashash muhiti (b) ni almashinishi bilan bog’liq organizmlarni aniqlang.

1) assidiya 2) apollon 3) bronza qo’ng’izi 4) ninachi 5) jigar qurti

A) a-1,4; b-2,3,5 B) a-4,2; b-5,1

C) a-3,1; b-2,4 D) a-2,3,5; b-1,5,2


48. No’xat o’simligiga xos xususiyatlarni belgilang.

1) ….. oq kapalagi 2) ….. arvoh kapalagi 3) tarkibidagi oqsil murakkab 4) xushbo’y xidli formasida gulning rangi epistaz irsiylanadi 5) zuhrasoch sorusiga gomologik bo’lgan organga ega 6) qulupnay gajagiga anologik bo’lgan organga ega 7) gulining rangi va changchi shakli birikmagan holda irsiylanadi 8) madaniy o’simlik hisoblanadi

A) 4,2,7 B) 5,1,8 C) 6,8,1 D) 5,6,8,1,3
49. Onasi qo’y ko’z, otasi jingalak sochli bo’lgan taram-taram sochli ona bilan xuddi shunday genotipli ota oilasidagi farzandlar orasidan ko’k ko’z jingalak sochli (a), qo’y ko’z jingalak sochli farzandlar necha xil genotipga ega?

A) a-1; b-2 B) a-2; b-4 C) a-1; b-4 D) a-2; b-2


50. Onasi qo’y ko’z, otasi jingalak sochli bo’lgan taram-taram sochli ayol digeterozigota erkakka turmushga chiqdi. Tug’ilishi mumkin bo’lgan farzandlar orasidan genotipik guruhning necha foizini taram sochli qo’y ko’z fenotipli farzandlar tashkil etadi?

A) 56,25 B) 25 C) 22,2 D) 16,6


51. Onasi qo’y ko’z, otasi jingalak sochli bo’lgan taram-taram sochli ayol digeterozigota erkakka turmushga chiqdi. Tug’ilishi mumkin bo’lgan farzandlar orasidan fenotipik guruhning necha foizini taram sochli qo’y ko’z fenotipli farzandlar tashkil etadi?

A) 6,25 B) 11,1 C) 22,2 D) 16,6


52. Chakka suyagining chegaralarini belgilang?

1) peshana 2) ensa 3) tepa 4) yuqori jag’ 5) pastki jag’ 6) burun suyagi 7) ko’z yosh suyagi

A) 2,3,5 B) 1,2,3 C) 3,1,4 D) 5,2,1,6

53. Odamda sut tishlari soniga teng bo’lgan doimiy tishlar (a) va suyaklarni (b) belgilang.

A) katta oziq, qoziq, pastki jag’dagi kichik oziq; b-kurak, ko’krak umurtqasi

B) qoziq, kichik oziq, kurak; b-ko’krak umurtqasi, bo’yin umurtqasi, to’sh

C) kichik oziq, katta oziq; b-to’sh, yelka, bitta qo’ldagi barmoqlar

D) miya qutisi, to’sh; b-ko’krak qafasi


54. Odamda sut tishlari soniga teng bo’lmagan suyaklarni yig’indisi belgilang.

A) to’sh, yelka, bitta qo’ldagi barmoqlar, peshana

B) chin va soxta qovurg’alar

C) kurak, ko’krak umurtqasi, dumg’aza, to’sh

D) chin qovurg’alar, qoziq, bilak
55. O’simliklar olamidagi kuksoniya (a) va funariya (b) ga tegishli aramorfozni belgilang

A) a-ildiz, poya; b-barg, rizoid B) a-poya; b-barg

C) a-barg; b-poya, anteridiy D) a-ildiz; b-arxegoniy
56. Gidra embrional rivojlanishining ketma-ketligi tog’ri ko’rsatilgan javobli aniqlang?

A) zigota > blastula > gastrula > organogenez

B) zigota > maydalanish > blastula > gastrula

C) tuxum hujayra > blastula > gastrula > ixtisoslashish

D) zigota > blastula > gastrula > yosh gidra
57. Skerdaning o’simligining sistematik guruhlarini to’g’ri berilgan javobni aniqlang. 1.qarag’aytoifa 2.lolasimon 3.magnoliyatoifa 4.magnoliyasimon 5.soyabonguldoshlar 6.moychechakdosh 7.sachratqi 8.qoqio’tdosh 9.kungaboqar

A) 3,4,6,7 B) 4,3,6,9 C) 3,2,8,7 D) 3,4,8


58. Og’riq (a), eshitish (b) va vestibular (c) retseptorlarning o’tish yo’llarini ketma-ketlikda aniqlang. 1) sezuvchi nerv tolasi 2) bosh miya kata yarimshari 3) vestibular nerv 4) o’rta miya 5) miyacha 6) oraliq miya 7) miya ko’prigi 8) orqa miya

A) a-1,7,4,2; b-1,7,8,2; c-1,7,6,2 B) a-3,5,7,2; b-1,4,7,2; c-1,7,6,4,2

C) a-1,8,6,2; b-1,7,4,2; c-3,7,5,2 D) a-3,5,7,6,2; b-1,8,4,2; c-1,4,7,2
59. Eukariot hujayraning kelib chiqishi haqidagi simbioz (a), invaginatsiya gipotezasi (b) ni ularning taxminlari bilan juftlang.

1) har xil tipga mansub prokariot hujayralarning o'zaro ijobiy bog'lanishi tufayli eukariotlar paydo bo'lgan; 2) mitoxondriya va xloroplastlar prokariot hujayra sifatida paydo bo'lgan; 3) mitoxondriya va xloroplastlar mustaqil kelib chiqishga ega; 4) eukariot hujayra organellalari hujayra tashqi membranasining sitoplazmaga botib kirishi tufayli hosil bo'lgan; 5) bu gipoteza eukariot hujayra bitta prokariot hujayradan kelib chiqqan deb tushuntiradi.

A) a-3,1; b-2,4,5 B) a-1,2,3; b-5,4

C) a-4,1,5; b-2,3 D) a-2,1,4; b-5,3


60. Embrion blastomerlari soni 128 taga yetishi uchun necha foiz xujayralar ekvator tekisligida bo’lingan?

A) 66,14 B) 57,15 C) 42,85 D) 33,86


61. Evalutsiya qanday xarakterga ega?

A) o’zgarmas B) azaliy C) vaqtinchalik D) nisbiy


62. Salamandra embrional rivojlanishining dastlabki bisqichida qanday sistematik birlikka xos belgi va xossalarni namoyon qiladi?

A) tur B) shaxsiy C) tip D) sinf


63. Salamandra embrionining rivojlanish jarayonida embrional divergensiya tufayli qaysi sistematik guruhga xos belgilar paydo bo’ladi?

1) tur 2) shaxsiy 3) tip 4) sinf 5) molekula

A) 4,1,2 B) 3,4,1 C) 4,1,5 D) 3,4,1,3,5
64. Salamandra embrionining rivojlanish jarayonida embrional divergensiya tufayli dastlab qaysi sistematik guruhga xos belgilar paydo bo’ladi? A) tur B) shaxsiy C) tip D) sinf
65. Qisqa muddatda o’tadigan jarayonlarni belgilang

1) filogenaz 2) zigotaning bo’linishi 3) bo’linishga tayyorgarlik 4) ontogenez 5) tur doirasida ro’y beradigan jarayonlar 6) turli sinflardagi o’zgarishlar 7) ovogenez

A) 5,2,4 B) 3,1,6 C) 1,2,7,6 D) 4,6,2
66. Sekvoyadendron (a), tyulen (b) va partenotsissus (c) larning qaysi biogeografik viloyatda tarqalganligi bilan juftlang

A) a-neoarktik; b-neoarktik; c-neoarktik

B) a- neoarktik; b- neotropik; c-polearktik

C) a- neotropik; b- neoarktik; c-avstraliya

D) a- neoarktik; b- neoarktik; c-hindomalay
67. Koatservatlarga xos xususiyatlar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

1) xususiy fermentga ega 2) ATF paydo bo’lgan 3) moddalar almashinuviga ega 4) matritsali sintez 5) o’sish xususiyati 6) oqsilning kolloid birikmasi 7) biologic evolutsiyada paydo bo’ldi

A) 7,2,6 B) 1,5,2 C) 5,1,6 D) 6,5,3
68. Qon aylanish sistemasi (a), nerv nayi (b), chang xujayralari (c) qaysi eralarda paydo bo’lgan?

A) a-poleaoy; b-proterazoy; c-paleozoy

B) a-proterazoy; b-poleazoy; c-paleozoy

C) a-proterazoy; b-poleazoy; c-mezazoy

D) a-proterazoy; b-proterazoy; c-paleozoy
69. Plakoxelis paydo bo’lgan davr

A) devon B) trias C) toshko’mir D) perm


70. Fenilalanin aminokislotasini kodlovchi kadonning antikodoni sintezlangan DNK zanjirining ikkinchi juftidagi nukleotidlar qatorini belgilang.

A) UUU B) AAA C) TTT D) GGG


71. Geneologik usul nima maqsadda qo’llaniladi?

1) irsiyatni o’rganish uchun 2) nasldan naslga o’tuvchi resessiv kasalliklarni aniqlash uchun 3) xromosoma mutatsiyalarini aniqlash uchun 4) nasldan naslga o’tuvchi dominant kasalliklarni aniqlash uchun 5) xromosomadagi nozik o’zgarishlarni o’rganish uchun 6) leykositlardagi xromosomalarni sanash uchun

A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 3,5,6 D) 1,2,4
72. Qaysi oila vakillarida gulkosachabarglar yaxshi taraqqiy etmagan va juda qisqarib ketgan?

1) sho’radoshlar 2) piyozdoshlar 3) qoqio’tdoshlar 4) tokdoshlar 5) soyabonguldoshlar 6) qovoqdoshlar

A) 1,2,3,4,6 B) 1,3,5 C) 3,4 D) 1,2,5
73. Quyidagi berilganlardan tikanli o’simliklarni aniqlang?

1) burchoq 2) zirk 3) no’xat 4) do’lana 5) yovvoyi sabzi 6) oq akatsiya 7) na’matak 8) malina

A) 1,3,5 B) 2,7,8,4,6 C) 3,4,7,8 D) 2,4,6,5
74. Genlarni komplementar o’zaro ta’siriga xos fikrni belgilang.

1) belgilar ikki va undan ortiq juft allel bo’lmagan genlarning o’zaro ta’siri natijasida yuzaga chiqadi 2) ikkinchi avlod duragaylari 9:7 nisbatda ajralish beradi 3) F2 duragaylar 13:3 nisbatda ajraladi 4) bir allel gen boshqa noallel gen ustidan dominantlik qiladi 5) ingibitor gen faoliyat ko’rsatadi 6) noallel genlar bir-birini to’ldirib yangi belgini yuzaga chiqaradi 7) xo’rozlarning tojini irsiylanishi misol bo’ladi 8) tovuqlarning pat rangini irsiylanishi misol bo’ladi 9) itlarning jun rangini irsiylanishi misol bo’ladi 10) bir allel gen ko’p belgini rivojlantiradi

A) 1,2,3,9 B) 4,1,7,10 C) 7,1,2,6 D) 2,7,6,9
75. Quyida keltirilgan gul formulalarning qaysilari qovoqdoshlar oilasiga xos emas?

1) Gk(5) Gt5 Ch(2)+(2)+1 U0; 2) Gk(5) Gt (5) Ch(5) U1; 3) Gk0 Gt (5) Ch(5) U1;

4) Gk0 Gt (5) Ch(5) U0; 5) Gk(5) Gt5 Ch U1; 6) Gk(5) Gt (5) Ch0 U(3);

A) 4,5,6 B) 1,6 C) 5,2 D) 1,2,3

76. Harakatlantiruvchi neyronga tegishli bo’lmagan qatorni aniqlang?

A) ichki organlardan tashqi va ichki ta’sirlarni qabul qiladi

B) skelet muskullarini faoliyatini boshqaradi

C) ichki organlarning silliq muskullari faoliyatini boshqaradi

D) yurak muskullarining faoliyatini boshqaradi
77. Odam buyragi tuzilishi va faoliyatiga tegishli belgilarni aniqlang.

1) buyrak to’qimasi po’st va mag’iz qavatidan iborat 2) buyrak to’qimasi murakkab mikroskopik tuzilishga ega nefronlardan tashkil topgan 3) birlamchi siydik tarkibida eritrosit va trombosit bor 4) ikkilamchi siydik tarkibida qonning shaklli elementlari mavjud emas 5) moddalar almashinuvining ikkinchi bosqichida ishtirok etadi 6) moddalar almashinuvining uchinchi bosqichida ishtirok etadi 7) birlamchi siydik tarkibida plazma oqsillari bor 8) buyrak to’qimasining mag’iz qismi qoramtir 9) filtratsiya yo’li bilan hosil bo’lgan siydik siydik yo'li orqali siydik pufagiga uzluksiz quyilib turadi 10) ADG kalavasimon kanalchalar devoriga ta’sir etib, reabsorbsiya jarayonini kuchaytiradi

A) 2,4,6,10 B) 1,2,3,5,6 C) 2,4,5,8 D) 7,9,6,2
78. Orqa miyaning bo’yin qismiga xos belgilarni ko’rsating?

1) yuz muskullarini harakatini boshqaruvchi nerv markazlari joylashgan 2) diafragma harakatini boshqaradigan markaz 3) parasimpatik nerv markazlari joylashgan 4) undan adashgan nerv chiqadi va ichki organlarga boradi 5) simpatik nerv sistemasining markazlari joylashgan 6) bosh muskullarining harakatlanish funksiyasini ta’minlaydi 7) qovurg’alararo muskullar ishini boshqaradi 8) yulduzsimon, duksimon hujayralar uchraydi 9) ichki qavati kulrang moddadan iborat 10) tikuvchi muskul ishini boshqaradi

A) 2,6,9 B) 5,9,8 C) 1,4,2 D) 3,10,7
79. Ekologik piramida fitoplankton, zooplankton, baliq va tyulendan iborat. Piramida asosi 1 tonna va uning tarkibida 30% oqsil mavjud bo’lsa, tyulen tanasidagi oqsildan ajralgan energiya miqdorini (kj) aniqlang.

A) 1760 B) 3890 C) 10560 D) 5280


80. Gul formulasi Gk(3)+(5) Gt5 Ch Ubo’lgan o’simlik navlarini aniqlang. 1) obidov 2) samarqand 3) samarqand-3 4) AN-402 5) toshkent-1 6) qozidastor 7) zarafshon 8) farxod 9) vatan 10) gultish 11) yulduz 12) toshkent-2

A) 9,6,7,8 B) 3,4,11,5 C) 10,2,1,6 D) 2,12,5,11


81. Quyidagi belgilar qaysi organizmlarga tegishli.

1) zaharsiz 2) issiqlikni sezuvchi organi bor 3) qovurg’alarga tayangan holda harakatlanadi 4) tullashda terisi butunligicha tushib ketadi

a) bo’g’ma ilon b) sariq ilon c) urchuqsimon kaltakesak d) shaqildoq ilon

A) 1-a,b,c,d; 2-a; 3-a; 4-b,c,d B) 1-a,d; 2-a,b,d; 3-a,d; 4-a,d

C) 1-a,b,c; 2-d,a; 3-a,d; 4-a,b,d D) 1-c,b,a; 2-a,d; 3-a,d,b,c; 4-a,d
82. Tush ko’rish bu - ?

A) uyqu davrida ro’y beradigan sub’ektiv-psixik hodisa

B) bosh miya po’stloq qismining to’liq tormozlanishi

C) uyqu davrida ro’y beradigan ob’yektiv-psixik hodisa

D) bosh miyaning shikastlanish oqibati
83. Otasi gemofilik, II qon guruhi bo’yicha gomozigotali, rezus-musbat, onasi esa qoni normal iviydigan (ota-onasi ham sog’) III qon guruhi bo’yicha gomozigotali, rezus-musbat bo’lsa, shu oilada tug’ilgan qizning eritrositlarida qanday moddalar bor?

1) antigemofil omil 2) antitana 3) vitaminlar 4) agglutinin betta 5) uglevodlar 6) lipid 7) agglutinogen B 8) mineral tuzlar 9) agglutinin alfa 10) gormonlar 11) agglutinogen A 12) rezus omil 13) gemoglobin 14) ferment

A) 13,12,1,2,7,11 B) 1,2,4,7,9,12,13

C) 11,12,7,13 D) 14,10,8,6,5,3,2,1


84. Qaysi hayvonlarning yetilmagan organizmlari uchun suv yashash muhiti hisoblanadi?

1) kolorado qo’ng’izi 2) ninachi 3) uy pashshasi 4) chivin 5) yomg’ir chuvalchangi 6) kunlik 7) chigirtka 8) salamandra

A) 8,6,4 B) 7,5,3 C) 1,4,2 D) 3,5,7
85. Ra’nodoshlar oilasiga xos gul formulalarini aniqlang?
1) Gk(5) Gt5 ChU1-5; 2) Gk5 Gt5 ChU1; 3) Gk(5) Gt (5) Ch5 U1; 4) Gk(5) Gt5 ChU1; 5) Gk(5) Gt5 ChU(5); 6) Gk(3)+(5) Gt5 Ch U

A) 1,4,5 B) 1,3,5 C) 1,2,5,6 D) 2,3,6

86. Oraliq xo’jayinga ega bo’lgan hayvonni ko’rsating. 1) jigar qurti

2) vertisillum 3) zang zamburug’i 4) nematoda 5) exinokokk

A) 1,2,5 B) 1,4,3 C) 3,5,1 D) 1,5
87. Baland atmosfera bosimida quyidagi qaysi holatlar kuzatilmaydi?
1) qonda erigan gazlar miqdori ortadi 2) qonda erigan gazlar miqdori kamayadi 3) to’qimalarda erigan gazlar miqdori ortadi 4) erigan kislorod pufakchaga aylanadi 5) hujayra suyuqligida erigan gazlar miqdori ortadi 6) erigan azot miya qon tomirlariga tiqiladi

A) 2,6 B) 1,3,5 C) 5,4,3 D) 4,2


88. Tuyoqli hayvonlarni belgilang.

1) los 2) sargan 3) tilyapiya 4) kabarga 5) mindano 6) gambuziya 7) bug’u 8) sayg’oq

A) 2,3,5,6 B) 1,2,6,8 C) 3,5,6,8 D) 8,7,4,1

89. Ho’kiz DNK si odam DNK siga necha foiz o’xshamaydi?

A) 28 B) 66 C) 72 D) 17
90. Quyidagi suyaklar tuzilish jihatdan bir guruhga kiradi. Ortiqcha suyakni aniqlang.

A) peshona B) tepa C) ensa D) yuz


91. Xlorofillga ega bo’lmagan qaysi organizmlar avtotrof hisoblanadi?

1) nitrifikator bakteriyalar 2) achituvchi bakteriya 3) sianobakteriya 4) oltingugurt bakteriyasi 5) temir bakteriyasi 6) agrobakteriya

A) 1,3,5 B) 4,5,3 C) 2,3,6 D) 1,5,4
92. Tuzilishiga ko’ra qaysi suyaklar o’pka atrofini o’rab turadi?

1) uzun g’ovak 2) kalta g’ovak 3) uzun naysimon 4) kalta naysimon 5) yassi

A) 3,4 B) 5,6,4,3 C) 2,4 D) 1,2
93. Odam qoni plazmasida antigemofil omil, antitana, vitamin, gamonlar, uglevodlar, lipid, mineral tuzlar, agglutinin betta, eritrositlarida rezus-omil, gemoglobin, a gglutinogen A bor. U qaysi qon guruhi uchun retsipiyent bo’la oladi?

A) I, II B) II, IV C) III, IV D) I, III


94. Qaysi oila vakillarida ikki yillik o’simliklar mavjud emas?

A) sho’radoshlar, dukkakdoshlar B) karamdoshlar, soyabonguldoshlar

C) ra’nodoshlar, tokdoshlar D) dukkakdoshlar, soyabonguldoshlar
95. Adaptiv tip - yashash sharoitiga biologik reaksiya normasi bo‘lib, insonning o‘sha sharoitga yaxshi moslashishini ta’minlovchi .... belgilar kompleksining rivojlanishi bilan ta’riflanadi.

1) morfofunksional 2) anatomik 3) immunologik 4) sistematik 5) ekologik 6) biokimyoviy

A) 1,3,6 B) 1,2,4 C) 2,1,5 D) 2,4,6
96. Anologik organlarni berilgan javobni aniqlang.

a) qirqbo’g’im sporafili va zirk tikani b) zirk va kaktus tikani c) beshyaproqli partenotsissus va qulupnay jingalagi d) do’lana tikani va tok gajagi e) akatsiya va atirgul tikani f) burchoq va tok gajagi g) no’xat va liftok gajagi

A) e, f, g B) b, g, e C) b, c, d D) d, a, c
97. Biokimyoviy sikl jarayonida atmosferadagi kislorod (1), CO2 (2) va suv (3) necha yil davomida tirik moddalar orqali o’tadi?

a) 2000 yil b) 200-300 c) 20000 d) 2 mln e) 1 mln

A) 1a; 2b; 3d B) 1a; 2d; 3b C) 1d; 2b; 3c D) 1b; 2d; 3e
98. Qaysi o’simlilarda gultojibarg kattaligi tashqi muhit ta’sirida kam o’zgaradi?

1) oqquray 2) g’o’za 3) tol 4) afsonak 5) yong’oq 6) astragal 7) terak 8) beda

A) 3,2,5 B) 7,4,6 C) 8,2,1 D) 1,3,7
99. Oraliq xo’jayinga ega bo’lgan organizmni ko’rsating.

1) jigar qurti 2) vertisillum 3) zang zamburug’i 4) nematoda 5) exinokokk 6) askarida

A) 1,2,5 B) 1,4,3 C) 3,5,1 D) 1,5,6
100. Gomologik organlarni berilgan javoblarni aniqlang.

a) qirqbo’g’im sporafili va zirk tikani b) zirk va kaktus tikani c) beshyaproqli partenotsissus va qulupnay jingalagi d) do’lana tikani va tok gajagi e) akatsiya va atirgul tikani f) burchoq va tok gajagi g) no’xat va liftok gajagi

A) e, f, g B) b, g, e C) b, c, f D) d, a, c
101. Ginko biloba va gazanda uchun umimiy jihatni aniqlang?

A) gul hosil qilishi B) urug’ hosil qilishi

C) meva hosil qilishi D) meva tuzilishi
102. Odam DNK si kalamushnikiga necha % o’xshaydi (a) va ho’kiznikiga necha % o’xshamaydi (b) ?

1) 28; 2) 83; 3) 72; 4) 8; 5) 33; 6) 17 7) 27

A) a-6; b-3 B) a-1; b-7 C) a-6; b-1 D) a-4; b-5
103. Odam qoni plazmasida antigemofil omil, antitana, vitamin, gamonlar, uglevodlar, lipid, mineral tuzlar, agglutinin betta, agglitinin alfa, eritrositlarida rezus-omil, gemoglobin bor. U qaysi qon guruhi uchun donor bo’la oladi?

A) faqat II, IV B) faqat IV C) faqat III, IV D) I, III, II va IV

104. Orqa miyaning ko’krak qismiga xos belgilarni ko’rsating?

1) yuz muskullarini harakatini boshqaruvchi nerv markazlari joylashgan 2) diafragma harakatini boshqaradigan markaz 3) parasimpatik nerv markazlari joylashgan 4) undan adashgan nerv chiqadi va ichki organlarga boradi 5) simpatik nerv sistemasining markazlari joylashgan 6) bosh muskullarining harakatlanish funksiyasini ta’minlaydi 7) qovurg’alararo muskullar ishini boshqaradi 8) yulduzsimon, duksimon hujayralar uchraydi 9) ichki qavati kulrang moddadan iborat 10) tikuvchi muskul ishini boshqaradi

A) 2,6,9 B) 5,9,7 C) 4,8,1 D) 3,10,7
105. Otasi gemofilik, II qon guruhi bo’yicha gomozigotali, rezus-musbat, onasi esa qoni normal iviydigan (ota-onasi ham sog’) III qon guruhi bo’yicha gomozigotali, rezus-manfiy bo’lsa, shu oilada tug’ilgan gemolitik qizning eritrositlarida qanday moddalar bor?

1) antigemofil omil 2) antitana 3) vitaminlar 4) agglutinin betta 5) uglevodlar 6) lipid 7) agglutinogen B 8) mineral tuzlar 9) agglutinin alfa 10) gormonlar 11) agglutinogen A 12) rezus omil 13) gemoglobin 14) ferment

A) 13,7,11,1 B) 1,2,4,7,9,12,13 C) 11,12,7,13 D) 14,10,8,6,5,3,2,1
106. Otasi gemofilik, II qon guruhi bo’yicha gomozigotali, rezus-musbat, onasi esa qoni normal iviydigan (ota-onasi ham sog’) III qon guruhi bo’yicha gomozigotali, rezus-musbat bo’lsa, shu oilada tug’ilgan qizning qon plazmasida qanday moddalar bor?

1) antigemofil omil 2) antitana 3) vitaminlar 4) agglutinin betta 5) uglevodlar 6) lipid 7) agglutinogen B 8) mineral tuzlar 9) agglutinin alfa 10) gormonlar 11) agglutinogen A 12) rezus omil 13) gemoglobin 14) ferment

A) 1,2,7,11,12,13 B) 2,3,1,8,6,9,4 C) 11,12,7,13 D) 14,10,8,6,5,3,2,1
107. Quyida berilgan turkumlarni hayotiy shakllari bilan juftlang.

1) sallagul 2) shuvoq 3) karnaygul 4) sarsabil

a) bir yillik b) ko’p yillik c) buta d) daraxt e) yarim buta

A) 1-b,c,a; 2-c,a,b; 3-b; 4-b,e B) 1-b,c; 2-c,a,b; 3-a; 4-b

C) 1-c,b; 2-a,c,b; 3-b; 4-a D) 1-a,c; 2-b,c; 3-a,c; 4-b
108. Quyida berilgan ichki sekretsiya bezlaridan ajraladigan garmonlarni vazifalari bilan juftlang.

I-gipofiz II-qalqonsimon III-me’da osti IV-ayrisimon

a) melatonin b) samototrop c) insulin d) tiroksin e) timozin f) neyrogarmon g) intermidin

1.immunitet xususiyatini oshiradi 2.pigment almashinuvini boshqaradi 3.oqsil sintezini boshqaradi 4.yurak ishini gumoral boshqaradi 5.qonda qand miqdorini nazorat qiladi 6.gipofiz bezini funksiyasini boshqaradi

A) II-d,4; III-c,5; I-b,3 B) I-f,6; IV-d,4; II-a,2

C) I-b,3; I-g,2; IV-e,1 D) IV-e,1; I-a,2; II-b,3


109. Rezavor mevali daraxtlarni belgilang. 1) ituzum 2) itqovun 3) tok 4) pomidor 5) na’matak 6) partenotsissus 7) tuxumak 8) gilos

A) 1,2,3 B) 6,3 C) 7,8,1 D) 4,1


110. Quyidagilar orasidan mevali daraxtlarni belgilang.

1) terak 2) pista 3) qatrong’i 4) anor 5) zuhrasoch 6) yapon noki 7) do’lana 8) oqquray

A) 3,2,7 B) 1,4,6 C) 8,5,3 D) 1,2,6
111. Zubturumga xos xususiyatlatni ko’rsating 1) erta bahorda gullab, urug’ tugib bo’ladi 2) iliq kuz oylarida ham gullashda davom etadi 3) mevasi shamol yordamida taraladi 4) mevasi tuklar hosibiga uchadi 5) mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega 6) to’pgulda gulpoya sholanmaydi 7) to’pgulda gulpoya sholanadi 8) gullari gulpoyada bandsiz 9) gullari gulpoyada uzun band bilan birlashgan

A) 1,3,4,7,8 B) 2,5,6,8 C) 1,3,4,7,9 D) 5,8,7


112. Zararkunanda hasharotlar – xasva, olma qurti, ko’sak qurti, shira va h.k largaqarshi kurashda quyidagi eukariotlarning qaysilaridan foydalaniladi?

1) mikrofanus 2) oltin ko’z 3) trixogramma 4) afelinus 5) podoliya 6) g’o’za tunlami 7) entobakteriyalar

A) 2,3,6 B) 1,2,3,4,5,7 C) 1,3,4,6 D) 1,2,3,4
113. Yurakdan chiqqan aorta tananing chap tomoniga yo’naladigan organizmlarni belgilang. 1) kojan 2) and kondori 3) nektarxo’r 4) vikunya 5) ko’rgalak 6) qashqaldoq 7) kuropatka

A) 1,4,6 B) 1,2,6,7 C) 3,5,7 D) 2,3,5,7

114. Yuragi oqish, 3 juft teshikli (a), muskulli naysimon (b), ikki kamerali (c) organizmlarni belgilang 1) krab 2) bitiniya 3) perlovitsa 4) manta 5) dengiz tulkisi 6) omar 7) maxaon 8) belyanka 9) zorka

A) a-1,6; b-7,8,9; c-2,3,4,5 B)a-1,6; b-8,9; c-2,5,7

C)a-2,3,4; b-7,6,8; c-1,6,5 D) a-5,7,8; b-2,3,9; c-1,4,6
115. Yumronqoziqlarga xos bo’lmagan xususiyatlarni belgilang

1) 60% iloq o’simligini yeb qo’yadi 2) 40% qo’ng’irbosh piyozini yeb qo’yadi 3) mo’ynasi uchun ovlanadi 4) mo’ynasi uchun ovlanmaydi 5) Qizil kitobga kiritilgan 6) kutak tishlari o’tkir bo’ladi 7) yirtqich tishlari orqasida emal bo’lmaydi

A) 2,4,5,7 B) 3,2 C) 1,3,6 D) 1,4,5

116. Yozish, yugurish, birir bir jismoniy mashq bajarish markazi yarimsharlar po’stlog’ining qaysi qismida joylashgan?

A) peshonaning ostki ichkari soxasida

B) tepa qismining oldingi markaziy pushtasida

C) chap chakkaning ichki soxasida

D) ensa soxasida


117. Yomg’ir chuvalchangida suv tanqisligiga qanday moslanish mavjud

1) qalin kutikulaning mavjudligi 2) teri ajratishning kamayishi 3) uyalarda yashirinish 4) yog’ holatida suvni zahiralash 5) tana massasi ancha kamaygandan keyin ham suv mavjudligida tez tiklanishi 6) pillaga o’ralib yozda uyquga ketish 7) nafas teshiklarining klapanlar bilan bekilishi

A) 1,3,4 B) 5,6 C) 2,7 D) 2,3,7

118. Xemosintetik organizmlar qaysi birikmalarning oksidlanishidan ajralib chiqqan energiyadan foydalanadi? 1) vodorod sulfid 2) ammiak 3) lipid 4)temir va oltingugurt 5) oqsil 6) nitrit

A) barchasi B) 3,5 C) 1,2,4,6 D) 1,2,5

119. Klaynfelter sindromi bilan kasallangan o’g’ilning onasida gametagenezning qaysi bosqichida xromosomalarning qutblarga noto’g’ri taqsimlanishi kuzatiladi?

A) I meyoz bo’linishdan keyin yo’naltiruvchi tanachaga 24ta, tuxum hujayraga 22ta xromosoma o’tganda

B) I meyoz bo’linishdan keyin yo’naltiruvchi tanachaga 22ta, tuxum hujayraga 24ta xromosoma o’tganda

C) II meyoz bo’linishdan keyin yo’naltiruvchi tanachaga 24ta, tuxum hujayraga 22ta xromosoma o’tganda

D) II meyoz bo’linishdan keyin yo’naltiruvchi tanachaga 22ta, tuxum hujayraga 24ta xromosoma o’tganda


120. Agar ovogenezning yetilish davrida yo’naltiruvchi tanachaga 22ta (22+0) va tuxum hujayraga 24ta (22+XX) xromosomalar tarqalgan v ular normal spermatozoid bilan urug’lansa, avlodda qanday genotip hosil bo’lishi mumkin?

A) 44+X0; 44+Y0 B) 44+X0; C) 44+X0; 44+XXX; 44+XXY; 44+0Y

D) 44+XXX; 44+XXY

121. Agar ovogenezning yetilish davrida yo’naltiruvchi tanachaga 24ta (22+XX) va tuxum hujayraga 22ta (22+0) xromosomalar tarqalgan v ular normal spermatozoid bilan urug’lansa, avlodda qanday genotip hosil bo’lishi mumkin?

A) 44+X0; 44+Y0 B) 44+X0;

C) 44+X0; 44+XXX; 44+XXY; 44+0Y

D) 44+XXX; 44+XXY
122. Ayiqtovon o’simligiga xos belgilar. 1) vegetatsiya davri qisqa 2) qurg’oqchilikda barglarini to’kib yuboradi 3) botqoqlikda zaharli turi uchraydi 4) sernam yerda sudraluvchi turi o’sadi

A) 2,3 B) 2,4 C) 1,4 D) 1,3


123. Suzgich pufagi bo’Igan organizmni belgilang

A) sigirquyruq B) qizilquyruq C) qilquyruq D) oqquyruq


124. Havo pufakchalariga ega organizmni aniqlang

A) sigirquyruq B) qizilquyruq C) qilquyruq D) oqquyruq


125. Bargi qalin tuklar bilan qoplangan organizmni belgilang

A) sigirquyruq B) qizilquyruq C) qilquyruq D) oqquyruq


126. Moyqut qanday organism?

A) hasharot B) tuban o’simlik C) qush D) yuksak o’simlik


127. Hayvon zotlarini mos holda juftlang

a) tovuq b) kaptar c) qirg’ovul

1) yakobin 2) liven 3) murg'ob 4) manjur 5) rod aylend 6) kavkaz

A) a-3,5; b-1,4; c-2,6 B) a-2,5; b-1; c-3,4,6

C) a-4,5; b-1,2; c-3,6 D) a-1,5; b-3,4,6; c-2
128. Yirtqichlar turkumiga kiruvchi, suvda yashaydigan hayvonni belgilang

A) bo’ri B) qo’ng’ir ayiq C) ilvirs D) vidra


129. Bargi 2 karra patsimon o’simlikni juftlang

1) yovvoyi sabzi 2) partenosissus 3) liftok 4) zuxrasoch 5) suv qirqqulog’i 6) albitsiya 7) totim 8) sallagul

A) 1,2,4,6 B) 1,4,6,7 C) 2,3,5,8 D) 2,4,5,8

130. Yo’sinlar bo’limiga xos belgilarni juftlang

1) arxegoniy va anteridiyga ega 2) jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 3) jinsiy vs jinssiz bo’g’in gallanadi 4) spermatozoidi 2 xivchinli 5) spermatozoidi ko’p xivchinli 6) sporalari boshoqda hosil bo’ladi

7) sporalari ko’sakda yetiladi 8) spora sorusda rivojlanadi 9) tropik va subtropik mintaqalarda daraxtsimon vakillari uchraydi 10) erkak va urg’ochi o’simta farqlanadi 11) bahorgi va yozgi poya hosil qiladi 12) yuraksimon o’simtaga ega 13) ildiz va o’tkazuvchi sistemasi yo’q 14) ildizpoyali ko’p yillik o’t

A) 1,2,3,4,7,13 B) 1,3,5,6,10,11,14

C) 1,3,5,8,9,12,14 D)2,4,6,10,12,13


131. Qirqbo’g’imlarga xos belgilarni ko’rsating

1) arxegoniy va anteridiyga ega 2) jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 3) jinsiy vs jinssiz bo’g’in gallanadi 4) spermatozoidi 2 xivchinli 5) spermatozoidi ko’p xivchinli 6) sporalari boshoqda hosil bo’ladi 7) sporalari ko’sakda yetiladi 8) spora sorusda rivojlanadi 9) tropik va subtropik mintaqalarda daraxtsimon vakillari uchraydi 10) erkak va urg’ochi o’simta farqlanadi 11) bahorgi va yozgi poya hosil qiladi 12) yuraksimon o’simtaga ega 13) ildiz va o’tkazuvchi sistemasi yo’q 14) ildizpoyali ko’p yillik o’t

A) 1,2,3,4,7,13 B) 1,3,5,6,10,11,14

C) 1,3,5,8,9,12,14 D) 2,4,6,10,12,13


132. Qirqquloqlarga xos belgilarni ko’rsating 1) arxegoniy va anteridiyga ega 2) jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 3) jinsiy vs jinssiz bo’g’in gallanadi 4) spermatozoidi 2 xivchinli 5) spermatozoidi ko’p xivchinli 6) sporalari boshoqda hosil bo’ladi 7) sporalari ko’sakda yetiladi 8) spora sorusda rivojlanadi 9) tropik va subtropik mintaqalarda daraxtsimon vakillari uchraydi 10) erkak va urg’ochi o’simta farqlanadi 11) bahorgi va yozgi poya hosil qiiadi 12) yuraksimon o’simtaga ega 13) ildiz va o’tkazuvchi sistemasi yo’q 14) ildizpoyali ko’p yillik o’t

A) 1,2,3,4,7,13 B) 1,3,5,6,10,11,14

C) 1,3,5,8,9,12,14 D) 2,4,6,10,12,13
133. Ochiq urug’lilarga xos belgilami ko’rsating

1) chang hujayrasi mavjud 2) tuxum hujayra arxegoniyda yetiladi 3) tuxum hujayra murtak xaltada yetiladi 4) urug’i qubbada yetiladi 5) urug’i meva ichida yetiladi 6) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 7) gul hosil qiladi 8) bennitit turkumini o’z ichiga oladi 9) 250 000 turi mavjud 10) 660-700 turi A) 1,3,4,6,9 B) 2,5,7,8,10 C) 1,3,5,6,7,9 D) 1,2,4,8,10


134. Yopiq urug’lilarga xos belgilami ko’rsating 1) chang hujayrasi mavjud 2) tuxum hujayra arxegoniyda yetiladi 3) tuxum hujayra murtak xaltada yetiladi 4) urug’i qubbada yetiladi 5) urug’i meva ichida yetiladi 6) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 7) gul hosil qiladi 8) bennitit turkumini o’z ichiga oladi 9) 250 000 turi mavjud 10) 660-700 turi

A) 1,3,4,6,9 B) 2,5,7,8,10 C) 1,3,5,6,7,9 D) 1,2,4,8,10


135. Angishvonagul (1) va qo’ng’iroqgul (2) tuzilishini aniqlang a-to’g’ri gul b- qiyshiq gul A) 1-a;2-a B) 1-b,2-b C) 1-b,2-a D) 1-a,2-b
136. Spiralsimon meva qaysi o’simlikka xos?

A) zirako’t B) bangidevona C) burchoq D) beda


137. Achituvchi bakteriyalar qayerda yashaydi? 1) tuproqda 2) sutda

3) sersuv sabzavotda 4) gul va mevada 5) barg va poyada 6) suvda

A) 1,4,6 B) 2,3,5 C) 1,3,6 D) 2,4,5
138. Mikroblarni mikroskop ostida birinchi bo’lib ko’rgan olim kim?

A) Robert Guk B) Robert Braun

C) Karl Linney D) Anton Levenguk
139. Batsidiyaga xos xususiyatni belgilang 1) tayoqchasimon bakteriya 2) yopishqoq lishaynik 3) bargsimon lishaynik 4) tarkibida mezasoma bor 5) tarkibida lixenin bor 6) qobig’i murein 7) qobig’i pektin 8) qobig’i xitin A) 1,4,6 B) 2,5,8 C) 3,4,6 D) 3,5,8
140. Batsillaga xos xususiyatni belgilang 1) tayoqchasimon bakteriya 2) yopishqoq lishaynik 3) bargsimon lishaynik 4) tarkibida mezasoma bor 5) tarkibida lixenin bor 6) qobig’i murein 7) qobig’i pektin 8) qobig’i xitin A) 1,4,6 B) 2,5,8 C) 3,4,6 D) 3,5,8
141. Magnoliyasimonlar sinfiga xos belgilami ko’rsating 1) O’zbekistonda 3700 turi mavjud 2) O’zbekistonda 800 turi mavjud 3) bargi patsimon tomirlangan 4) bargi yoysimon tomirlangan 5) poyasi kambiyli 6) poyasi kambiysiz 7) murtagi noaniq 8) murtagi aniq

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,7 C) 1,3,5,8 D) 2,4,6,8


142. LolasimonIar sinfiga xos belgilami ko’rsating 1) O’zbekistonda 3700 turi mavjud 2) O’zbekistonda 800 turi mavjud 3) bargi patsimon tomirlangan 4) bargi yoysimon tomirlangan 5) poyasi kambiyli 6) poyasi kambiysiz 7) murtagi noaniq 8) murtagi aniq

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,7 C) 1,3,5,8 D) 2,4,6,8


143. Kuksoniyaga xos belgilar 1) suvdan quruqqa chiqqan o’simlik 2) quruqlikdan suvda yashashga o’tgan 3) bo’yi 50-70 sm 4) tanasi ildiz va bargga bo’lingan 5) shoxlagan poya va sporangiyga ega 6) Buyuk Britaniyadan topilgan 7) Shotlandiyadan topilgan 8) Kanadadan topilgan 9) poyasi yo’g’onligi 5-10 sm 10) poyasi yog’onligi 1-1,5 m

A) 2,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,8,9 C) 1,3,5,6,9 D) 1,3,4,7,9


144. Psilofitga xos belgilar 1) suvdan quruqqa chiqqan o’simlik 2) quruqlikdan suvda yashashga o’tgan 3) bo’yi 50-70 sm 4) tanasi ildiz va bargga bo’lingan 5) shoxlagan poya va sporangiyga ega 6) Buyuk Britaniyadan topilgan 7) Shotlandiyadan topilgan 8) Kanadadan topilgan 9) poyasi yo’g’onligi 5-10 sm 10) poyasi yog’onligi 1-1,5 m

A) 2,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,8,9 C) 1,3,5,6,9 D) 1,3,4,7,9


145. Riniyaga xos belgilar 1) suvdan quruqqa chiqqan o’simlik 2) quruqlikdan suvda yashashga o’tgan 3) bo’yi 50-70 sm 4) tanasi ildiz va bargga bo’lingan 5) shoxlagan poya va sporangiyga ega 6) Buyuk Britaniyadan topilgan 7) Shotlandiyadan topilgan 8) Kanadadan topilgan 9) poyasi yo’g’onligi 5-10 sm 10) poyasi yog’onligi 1-1,5 m

A) 2,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,8,9 C) 1,3,5,7,9 D) 1,3,4,7,9


146. Yo’sinlarning boshqa yuksak o’simliklardan farqini toping 1) rizoidlarning bo’lmasligi 2) ildiz bo’lmasligi 3) hayotida jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 4) arxegoniy va anteridiy mavjud 5) jinsiy va jinssiz bo’g’in gallanadi 6) zigota hosil qiladi

A) 4,5,6 B) 2,3 C) 1,5 D) 3,4,6


147. Yo’sinlarning sporali o'simliklarga o’xshash xususiyatini belgilang 1) rizoidlarning bo’lmasligi 2) ildiz bo’lmasligi 3) hayotida jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 4) arxegoniy va anteridiy mavjud 5) jinsiy va jinssiz bo’g’in gallanadi 6) zigota hosil qiladi

A) 4,5,6 B) 2,3 C) 1,5 D) 3,4,6


148. Belyayev biologiyaning qaysi sohasida ish olib borgan?

A) sun’iy tanlash orqali tulkilarni xonakilashtirgan B) ichki kasalliklarni o’rgangan C) botanika taraqqiyotiga xissa qo’shgan D) gelmentlarni o’rgangan


149. Bug’doydoshlar bargida “tilcha” qanday vazifani bajaradi?

A) suv bug’latish B) bargni ushlab turish

C) barg qiniga suv kirishidan asrash D) barg tubida suvni ushlab turish
150. Qo’ng’irbosh qanday o’simlik? 1) bug’doydoshlar oilasi vakili 2) burchoqdoshlar oilasi vakili 3) oziq-ovqat sifatida doni ishlatiladi 4) yem xashak o’simlik 5) arpa turkumiga kiradi 6) qo’ng’irbosh turkumi vakili 7) 26 turi mavjud 8) 24 turi mavjud 9) qo’shoyoq uyasidan topilgan 10) yumronqoziq 60 % ini yeb qo’yadi A) 1,3,5,7,10 B) 2,4,6,7,9 C) 1,4,6,7,9 D) 2,3,5,8,10
151. Xarduma qanday o’simlik? 1) arpa turkumiga kiradi 2) jo’xori turkumiga kiradi 3) adirda o’sadi 4) tog’dagi yalanglikda o’sadi 5) uzunligi 50-150 sm 6) uzunligi 70-140 sm 7) to’pguli oddiy shingil 8) to’pguli murakkab boshoq 9) javdar deb nomlanadi 10) ikkinchi nomi g’umay

A) 1,4,5,7,8,10 B) 2,3,5,6,8,9 C) 2,4,6,8,10 D) 1,3,4,5,8,9


152. Tok o’simligiga xos belgilarni juftlang 1) jingalagi barg o’zgarishidan hosil bo’lgan 2) jingalagi novda shakli o’zgarishidan hosil bo’lgan 3) to’pguli oddiy shingil 4) to’pguli ro’vak 5) gultoji qalpoqqa o’xshab changchi va urug’chini o’rab turadi 6) guli yoshligida qobiqqa o’ralgan 7) adirda o’sadi 8) yaylovda o’sadi

A) 1,3,6,7 B) 2,4,5,7 C) 1,4,6,8 D) 2,3,5,8


153. Chuchmomadoshlarning sistematik birliklari to’g’ri berilgan qator? 1) loladoshlar oilasi 2) lolasimonlar sinfi 3) chuchmomadoshlar oilasi 4) ikki pallalilar sinfi 5) magnoliyatoifalilar bo’limi 6) qarag’aytoifalilar bo’limi

A)2,4,5 B) 1,4,6 C) 2,3,5 D) 1,2,6


154. Ziynatliligiga qarab xona o’simliklari qaysi turlarga bo’linadi? 1) ampel o’simliklar 2) shox-shabbasi ziynatli 3) bargi ziynatli 4) mevasi ziynatli 5) ildizpoyasi ziynatli 6) ildizmevasi ziynatli

A) 2,3,5,6 B) 1,4,5 C) 3,4,5,6 D) 1,2,3,4


155. Yovvoyi sabzi (a) va ziraga (b) xos xususiyatlar 1) 2 yillik o’t 2) ko’p yillik o’t 3) poyasi silliq 4) poyasi tuksiz 5) begona o’t 6) efir moyli

A) a-2,3,5; b-1,4,6 B) a-1,4,5; b-2,5,6

C) a-1,4,6; b-2,3,5 D) a-1,3,5; b-2,4,6

156. Zaharli (I) va zaharsiz (II) meduzalarni yashash joyi bilan juftlab ko’rsating 1.aureliya 2.ildizog’iz 3.qutb meduzasi a) Qora dengiz b) Shimoliy dengiz c) Orol dengizi d) barcha dengiz

A) I-1-d,2-a; II-3-b B) I-2-a,3-b; II-1-d

C) I-1-d; II-2-a,3-b D) I-1-c,3-c; II-2-a,b
157. Korall riflarining ahamiyatini belgilang 1) ohaktosh sifatida foydalaniladi 2) zeb-ziynat buyum tayyorlanadi 3) baliq chavoqlarini yeb ziyon keltiradi 4) cho’miluvchilar uchun havfli 5) baliqlar uchun makon 6) riflar tarqalgan joyda buyurtmaxonalar tashkil etilgan 7) riflar tarqalgan joyda qo’riqixonalar tashkil etilgan

A) 1,2,4,6 B) 1,3,5,6 C) 1,2,5,7 D) 2,3,4,5


158. Yassi chuvalchanglar tipiga umumiy xarakteristika bering 1) tanasi 2 tomonlama simmetriyali 2) tanasi nursimon simmetriyati 3) 12000dan ortiq turi mavjud 4) ichki organlari tana bo’shlig’ida joylashgan 5) tana bo’shlig’i g’ovak to’qima bilan to’lgan 6) so’rg’ichlari rivojlangan 7) yopishuv organlari bo’lmaydi 8) ayrim jinsli 9) germafrodit 10) anal teshigi mavjud

A) 1,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,6,9 C) 2,3,4,6,8 D) 1,3,4,6,10


159. To’garak chuvalchanglar tipiga umumiy xarakteristika bering 1) tanasi 2 tomonlama simmetriyali 2) tanasi nursimon simmetriyati 3) 12000dan ortiq turi mavjud 4) ichki organlari tana bo’shlig’ida joylashgan 5) tana bo’shlig’i g’ovak to’qima bilan to’lgan 6) so’rg’ichlari rivojlangan 7) yopishuv organlari bo’lmaydi 8) ayrim jinsli 9) germafrodit 10) anal teshigi mavjud

A) 1,3,4,7,8,10 B) 13,5,6,9 C) 2,3,4,6,8 D) 1,3,4,6,10


160. Exinakokk bilan zararlanish oldini olish uchun qanday choralarni qo’llash kerak? 1) daydi itlarni yo’qotish 2) ko’lmak suvni ichmaslik 3) sabzavotlarni yuvib iste’mol qilish 4) go’shtni yaxshi pishirib yeyish 5) ko’katlarni tozalab yeyish 6) qiymani tatib ko’rmaslik lozim 7) qushxonalardagi go’shtni nazorat qilish 8) shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish 9) zararlangan organlarni itlarga bermaslik

A) 3,5,8 B) 1,4,7,8 C) 2,5 D) 3,8


161. Jigar qurti bilan zararlanish oldini olish uchun qanday choralarni qo’llash kerak? 1) daydi itlarni yo’qotish 2) ko’lmak suvni ichmaslik 3) sabzavotlarni yuvib iste’mol qilish 4) go’shtni yaxshi pishirib yeyish 5) ko’katlarni tozalab yeyish 6) qiymani tatib ko’rmaslik lozim 7) qushxonalardagi go’shtni nazorat qilish 8) shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish 9) zararlangan organlarni itlarga bermaslik

A) 3,5,8 B) 1,4,7,8 C) 2,5D) 3,8


162. Askarida bilan zararlanish oldini olish uchun qanday choralarni qo’llash kerak? 1) daydi itlarni yo’qotish 2) ko’lmak suvni ichmaslik 3) sabzavotlarni yuvib iste’mol qilish 4) go’shtni yaxshi pishirib yeyish 5) ko’katlarni tozalab yeyish 6) qiymani tatib ko’rmaslik lozim 7) qushxonalardagi go’shtni nazorat qilish 8) shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish 9) zararlangan organlarni itlarga bermaslik

A) 3,5,8 B) 1,4,7,8 C) 2,5 D) 3,8


163. Finna nima?

A) tuxumli bachadon B) lichinka yetiladigan pufak

C) zaxarli suyuqlik bilan to’lgan pufak D) jinsiy ko’payish usuli
164. Jigar qurti uzunligi qancha?

A) 3-4 sm B) 2-3 sm C) 0,3-0,6 mm D) 5-10 mm


165. Uzunligi 15-25 sm, dumi ilmoqli organism?

A) bolalar gijjasi B) jigar qurti C) urg’ochi askarida D) erkak askarida


166. Anjir qaysi hasharot yordamida changlanadi?

A) asalari B) yovvoyi ari C) tukli ari D) qizilari


167. Kanaga xos xususiyatlarni belgilang 1) tanasi mayda tuklar bilan qoplangan 2) tanasi yassi oval shaklida 3) ogiz apparati sanchib-so’ruvchi xartumcha 4) og’iz apparati yalovchi xartumcha 5) kasallik tarqatadi 6) hayvon va odam qonini so’radi 7)o'z xo’jayinini xididan topadi 8) lichinkasi axlatxona va hayvon go’ngida rivojlanadi 9) terlama, tulyaremiya va ensefalit tarqatadi 10) ichburug’, tif, vabo, sil, bo’g’ma, gijja tuxumlarini tarqatadi

A) 2,3,5,6,7,9 B) 1,4,5,8,10 C) 1,5,6,7,10 D) 1,3,4,7,10


168. Qisqichbaqasimonlarga xarakteristika bering

1) ko’zi mozaikali ko’radi 2) ko’zi oddiy ko’radi 3) jabra bilan nafas oladi 4) o'pka xalta va traxeya bilan nafas oladi 5) 70 000 dan ortiq turi bor 6) 30 000 dan ortiq turi bor 7) yuragi bosh-ko’krak qismida joylashgan 8) yuragi qorin qismida joylashgan 9) xitin po’st bilan qoplangan 10) qon ayIanishi ochiq

A) 1,4,5,7,9 B) 1,3,6,7,9,10 C) 2,4,5,8,9,10 D) 2,3,6,8,10

169. O’rgimchaksimonlarga xarakteristika bering.

1) ko’zi mozaikali ko’radi 2) ko’zi oddiy ko’radi 3) jabra bilan nafas oladi 4) o'pka xalta va traxeya bilan nafas oladi 5) 70 000 dan ortiq turi bor 6) 30 000 dan ortiq turi bor 7) yuragi bosh-ko’krak qismida joylashgan 8) yuragi qorin qismida joylashgan 9) xitin po’st bilan qoplangan 10) qon ayIanishi ochiq

A) 1,4,5,7,9 B) 1,3,6,7,9,10 C) 2,4,5,8,9,10 D) 2,3,6,8,10
170. Tana bo’shlig’i g’ovak to’qima bilan to’lgan organizmlarni belgilang 1) dreysena 2) oq planariya 3) nereida 4) qizil chuvalchang 5) tridakna 6) o’troq ko’p tuklisi 7) jigar qurti 8) askarida

A) 1,2,5,7 B) 3,4,6,8 C) 1,3,4,5 D) 2,7,8


171. Qorinoyoqlilarga xos belgilarni juftlang 1) tanasi mantiya teri bilan qoplangan; 2) chig’anog’i yo’qolib ketgan; 3) chig’anoq spiralsimon buralgan; 4) o’pka bilan nafas oladi; 5) jabra bilan nafas oladi; 6) bosh miya kuchli rivojlangan 7) murakkab refleks hosil qiladi; 8) 100 000 turi bor 9) 650 ga yaqin turi ma’lum 10) qon aylanishi ochiq; 11) qon aylanishi yopiq; 12) bir necha juft nerv tuguni bor

A) 1,2,4,5,6,8,10,12 B) 1,3,4,5,8,10,12 C) 1,3,4,6,7,9,11 D) 1,2,5,6,7,9,10


172. Boshoyoqlilarga xos belgilarni juftlang 1) tanasi mantiya teri bilan qoplangan; 2) chig’anog’i yo’qolib ketgan; 3) chig’anoq spiralsimon buralgan; 4) o’pka bilan nafas oladi; 5) jabra bilan nafas oladi; 6) bosh miya kuchli rivojlangan 7) murakkab refleks hosil qiladi; 8) 100 000 turi bor 9) 650 ga yaqin turi ma’lum 10) qon aylanishi ochiq; 11) qon aylanishi yopiq; 12) bir necha juft nerv tuguni bor

A) 1,2,4,5,6,8,10,12 B) 1,3,4,5,8,10,12 C) 1,3,4,6,7,9,11 D) 1,2,5,6,7,9,10


173. lchagi xalqasimon buralgan organizmni toping

A) siklop B) nereida C) suv shillig’i D) nematoda


174. Ichki organlari tana bo’shlig’ida joylashgan organizmlarni belgilang 1) dreysena 2) oq planariya 3) nereida 4) qizil chuvalchang 5) tridakna 6) o’troq ko’p tuklisi 7) jigar qurti 8) askarida

A) 1,2,5,7 B) 3,4,6,8 C) 1,3,4,5 D) 2,7,8


175. Zuluklar qaysi tip vakili hisoblanadi?

A) molluska B) yassi chuvalchanglar C) to’garak chuvalchanglar

D) xalqali chuvalchanglar
176. Gemoblobin a-zanjiri 141 ta, b-zanjiri 145 ta aminokislotadan iborat. Ushbu oqsil sinteziga javobgar DNK dagi nukleotidlar sonini aniqlang?

A) 47,48 B) 423,435 C) 846,870 D) 94,96


177. Gemoblobin a-zanjiri 141 ta, b-zanjiri 145 ta aminokislotadan iborat. Ushbu oqsil sintezida qatnashgan gendagi nukleotidlar sonini aniqlang?

A) 47,48 B) 423,435 C) 846,870 D) 94,96


178. Mioglobin oqsili 155 ta aminokislotadan iborat. Agar 2 ta nukleotid orasidagi masofa 0,34 nm bo’lsa, genning uzunligini aniqlang?

A) 455,9 B) 52,7 C) 17,5 D) 158,1


179. Mioglobin oqsili 155 ta aminokislotadan iborat. Shu oqsilni kodlovchi gendagi nukleotidlarsonini belgilang?

A) 465 B) 51,7 C) 103,4 D) 930


180. Oshqozon osti bezidan ajraladigan ribunukleaza fermenti 16 ta animokislotadan tashkil topgan. Shu oqsilni kodlovchi gendagi nukleotidlar sonini toping A) 96 B) 5,4 C) 10,8 D) 48
181. Oshqozon osti bezidan ajraladigan ribonukleaza fermenti 16ta aminokislotadan tashkil topgan, Shu oqsilni sintezlovchi gen uzunligini toping (nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm)

A) 16,32 B) 32,64 C) 163,2 D) 326,4


182. Seleksioner olim tajriba asosida 5000 ta urug’ oldi. Ekilgan urug’dan 1210 ta o’simlik past bo’yli bo’lgan. Past bo’yli o’simlikning irsiylanish xarakterini aniqlang A) epistaz B) oraliq C) dominant D) retsessiv
183. Seleksioner olim tajriba asosida 5000 ta urug’ oldi. Ekilgan urug’dan 1210 ta o’simlik past bo’yli bo’lgan. Ota-ona fenotipini toping

A) uzun poyali B) kalta poyali

C) uzun va kalta poyali D) normal poyali
184. Seleksioner olim tajriba asosida 5000 ta urug’ oldi. Ekilgan urug’dan 1210 ta o’simlik past bo’yli bo’lgan. Ota-ona genotipini toping

A) AA x aa B) Aa x aa C) Aa x Aa D) AaBb x AaBb


185. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o’zaro chatishtirilsa, fenotip bo’yicha qanday ajralish kuzatiladi?

A) 12 yashil; 3 sariq; 1 oq B) 1 yashil; 2 sariq; 1 oq

C) 13 sariq; 1 oq D) 9 yashil; 3 sariq; 4 oq
186. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o’zaro chatishtirilsa, avlodda olingan duragaylarning necha foizi gomozigotali yashil rangli bo’ladi?

A) 25% B) 6,25 % C) 12,5% D) 56,25%


187. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o’zaro chatishtirilsa, avlodda olingan duragaylarning necha foizi digomozigotali bo’ladi?

A) 25% B) 6,25 % C) 12,5% D) 56,25%


188. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o’zaro chatishtirilsa, avlodda olingan duragaylarning necha foizi oq rangli gomozigotali bo’ladi?

A) 25% B) 6,25 % C) 12,5% D) 56,25%


189. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o’zaro chatishtirilsa, avlodda olingan duragaylarning necha foizi faqat yashil rangli bo’ladi?

A) 25% B) 6,25 % C) 12,5% D) 56,25%


190. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o’zaro chatishtirilsa, nechta genotipik sinflar hosil bo’ladi?

A) 4 B) 8 C) 9 D) 27


191. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Xlorofill pigmentiga ega bo’lgan o’simliklarni genotipi qanday bo’lishi mumkin?

1) AABB 2) aaBB 3) Aabb 4) AaBb 5) aabb 6) AABb 7) aaBb 8) AaBB

A) 2,3,5,7 B) 1,4,6,8 C) 1,3,4,6 D) 2,5,7,8
192. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Xlorofill pigmentiga ega bo’lmagan o’simliklarni genotipi qanday bo’lishi mumkin?

1) AABB 2) aaBB 3) Aabb 4) AaBb 5) aabb 6) AABb 7) aaBb 8) AaBB 9) AAbb

A) 2,5,7 B) 1,4,6,8 C) 3,9 D) 2,3,7,9
193. Arpa o’simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo’lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar fermentning bittasi bo’lmasa o’simliklar oq rangda, 2-fermentning bo’lmasligi sariq rangda bo’lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo’lmasligi o’simlikning oq rangini, birgalikda bo’lishi yashil rangini ta’minlaydi. Sariq rangli o’simlilarni genotipini toping?

1) AABB 2) aaBB 3) Aabb 4) AaBb 5) aabb 6) AABb 7) aaBb 8) AaBB 9) AAbb

A) 2,5,7 B) 1,4,6,8 C) 3,9 D) 2,3,7,9
194. Bolalarda immunitet yetishmasligi qonda y-globulin sintezlanmasligi oqibatida vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nomlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Оnа ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning avlodlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, tug’ilgan qizlarning necha foizi fenotip jihatdan sog’?

A) 100 B) 25 С) 50 D) 75


195. Bolalarda immunitet yetishmasligi qonda y-globulin sintezlanmasligi oqibatida vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nomlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Оnа ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning avlodlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, tug’ilgan qizlarning necha foizi genotip jihatdan tashuvchi bo’ladi?

A) 100 B) 25 С) 50 D) 75


196. Bolalarda immunitet yetishmasligi qonda y-globulin sintezlanmasligi oqibatida vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nomlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Оnа ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning avlodlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, tug’ilgan qizlarning necha foizi 1-belgi bo’yicha tashuvchi bo’ladi?

A) 100 B) 25С) 50 D) 75


197. Bolalarda immunitet yetishmasligi qonda y-globulin sintezlanmasligi oqibatida vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nomlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Оnа ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning avlodlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, necha foiz o’g’il bolalar genotip jihatdan sog’ bo’ladi?

A) 100 B) 25С) 50 D) 75


198. Bolalarda immunitet yetishmasligi qonda y-globulin sintezlanmasligi oqibatida vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nomlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Оnа ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning avlodlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, tug’ilgan farzandlarning necha foizi 1-belgi bo’yicha geterozigotali bo’ladi?

A) 100 B) 25 С) 50 D) 75


199. Bolalarda immunitet yetishmasligi qonda y-globulin sintezlanmasligi oqibatida vujudga keladi. Bu kasallik agammaglobulinemiya deb nomlanadi. Ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi genning bir turi autosomada, ikkinchi turi jinsiy X xromosomada joylashgan. Kasallik belgisi ikkala holda ham retsessiv irsiylanadi. Оnа ikki belgi bo'yicha geterozigotali, ota sog'lom va uning avlodlarida kasallik kuzatilmagan bo'lsa, tug’ilgan o’g’illarning necha foizi 2-belgi bo’yicha kasal bo’ladi?

A) 100 B) 25 С) 50 D) 75


200. Gemorragik diatez – allergik kasallik bo’lib, retsessiv gen bilan ifodalanadi. Gen alleli X va Y xromosomada joylashgan. Ona va uning avlodlari sog’, ota kasal bo’lsa, bolalari qanday tug’iladi?

A) genotip jihatdan 100% sog’ B) fenotip jihatdan 100% sog’ C) faqat qizlar kasallanadi D) barcha farzandlar kasal


201. Gemorragik diatez – allergik kasallik bo’lib, retsessiv gen bilan ifodalanadi. Gen alleli X va Y xromosomada joylashgan. Ona va uning avlodlari sog’, ota kasal bo’lsa, farzandlarning necha foizi sog’ tug’iladi?

A) faqat qizlar fenotipik sog’lom

B) faqat o’g’illar genotipik sog’lom

C) barcha farzandlar sog’ D) barcha farzandlar kasal


202. Xromosomaga berilgan to’g’ri ta’rifni aniqlang.

1) bo’linayotgan hujayrada mavjud bo’ladi 2) spirallashgan qismi genetic jihatdan nofaol 3) somatic hujayralarda gaploid to’plamda bo’ladi 4) jinsiy hujayralarda xromosoma soni 2 barobar kam 5) zog’ora baliq tuxum hujayrasida 52 ta 6) shimpanze spermatozoidlarida 48 ta 7) erkak va urg’ochi organizmdagi bir xil xromosomalar autosoma deyiladi 8) allel genlar gomologik xromosomalarda joylashadi

A) 1,2,3,7,8 B) 2,4,5,6 C) 2,4,5,7,8 D) 1,3,5,6,7
203. Xromosomaga berilgan noto’g’ri ta’rifni aniqlang.

1) bo’linayotgan hujayrada mavjud bo’ladi 2) spirallashgan qismi genetic jihatdan nofaol 3) somatic hujayralarda gaploid to’plamda bo’ladi 4) jinsiy hujayralarda xromosoma soni 2 barobar kam 5) zog’ora baliq tuxum hujayrasida 52 ta 6) shimpanze spermatozoidlarida 48 ta 7) erkak va urg’ochi organizmdagi bir xil xromosomalar autosoma deyiladi 8) allel genlar gomologik xromosomalarda joylashadi

A) 1,2,3,7,8 B) 3,6 C) 2,4,5,7,8 D) 1,3,5,6,7

204. Yog’ qanday moddalardan tashkil topgan

A) asetat va yog’ kislota B) glitserin va glikolipid C) glikogen va glikolipid D) steroid va xitin
205. Yuqori atmosfera bosimida quyidagi qaysi holatlar kuzatiladi?
1) qon tarkibida erigan gazlar miqdori ortadi 2) qonda erigan gazlarning miqdori kamayadi 3) to’qimalarda erigan gazlar miqdori ortadi 4) kislorod ergan holda miyaning qon tomirlarida pufakchaga aylananib tiqilib qoladi 5) hujayra suyuqligida erigan gazlar miqdori ortadi 6) azot gazi erigan holda miya qon tomirlarida to’planadi

A) 1,3,5,6

B) 4,2

C) 5,4,3,1D) 2,6
206. Yuqori atmosfera bosimida quyidagi qaysi holatlar kuzatilmaydi?
1) qon tarkibida erigan gazlar miqdori ortadi 2) qonda erigan gazlarning miqdori kamayadi 3) to’qimalarda erigan gazlar miqdori ortadi 4) kislorod ergan holda miyaning qon tomirlarida pufakchaga aylananib tiqilib qoladi 5) hujayra suyuqligida erigan gazlar miqdori ortadi 6) azot gazi erigan holda miya qon tomirlarida to’planadi

A) 1,3,5,6

B) 4,2

C) 5,4,3,1D) 2,6
207. Atmosfera bosimi past bo’lganda havo tarkibida qanday o’zgarish sodir bo’ladi?

A) CO2 kamayadi B) O2 ko’payadi

C) O2 kamayadi D) azot gazi erigan holga o’tadi
208. Oqqushlarga xos belgilarni juftlang

1) erta uchib ketuvchi qush 2) kech uchib ketuvchi qush 3) laylaksimonlat turkumi vakili 4) g’ozsimonlar turkumiga kiradi 5) o’rdaksimon qush hisoblanadi 6) bir marta olgan havosidan 2 marta nafas oladi 7) tuxumidan chiqqan jo’jalari urg’ochisi orqasidan ergashib yuradi 8) jo’jasining quloq teshigi yopiq bo’ladi

A) 2,5,7,8 B) 1,3,5,8 C) 2,4,6,7 D) 1,4,6,8
209. Oqqushlarga mos kelmaydigan belgilarni juftlang

1) erta uchib ketuvchi qush 2) kech uchib ketuvchi qush 3) laylaksimonlat turkumi vakili 4) g’ozsimonlar turkumiga kiradi 5) o’rdaksimon qush hisoblanadi 6) bir marta olgan havosidan 2 marta nafas oladi 7) tuxumidan chiqqan jo’jalari urg’ochisi orqasidan ergashib yuradi 8) jo’jasining quloq teshigi yopiq bo’ladi

A) 2,5,7,8 B) 1,3,5,8 C) 2,4,6,7 D) 1,4,6,8

210. Pleyotropiya hodisasiga mos keluvchi javoblarni tanlang

1) bitta genning bir qancha belgini rivojlanishiga ta’siri 2) allel bo’lmagan bir necha genning bitta belgini rivojlanishiga ta’siri 3) organizmning miqdoriy belgilarida uchraydi 4) organizmning nobud bo’lishiga sabab bo’ladi 5) tovuq pati jingalak bo’lishi hayotchanlikka salbiy ta’sir ko’rsatadi 6) gul, poya va shoxlarning to’q qizil bo’lishiga olib keladi 7) lavlagi ildizmevasidagi shaker miqdorini belgilaydi 8) bug’doy boshog’i uzunligi shu hodisa tufayli ta’minlanadi

A) 1,3,5,7 B) 1,4,5,6 C) 2,3,7,8 D) 2,4,6,8


211. Polimeriya hodisasiga mos keluvchi javoblarni tanlang

1) bitta genning bir qancha belgini rivojlanishiga ta’siri 2) allel bo’lmagan bir necha genning bitta belgini rivojlanishiga ta’siri 3) organizmning miqdoriy belgilarida uchraydi 4) organizmning nobud bo’lishiga sabab bo’ladi 5) tovuq pati jingalak bo’lishi hayotchanlikka salbiy ta’sir ko’rsatadi 6) gul, poya va shoxlarning to’q qizil bo’lishiga olib keladi 7) lavlagi ildizmevasidagi shaker miqdorini belgilaydi 8) bug’doy boshog’i uzunligi shu hodisa tufayli ta’minlanadi

A) 1,3,5,7 B) 1,4,5,6 C) 2,3,7,8 D) 2,4,6,8
212. Rafleziyaga xos xususiyatlarni juftlang

1) eng yirik gul 2) boshqa o’simlik shirasi hisobiga yashaydi 3) avtotrof oziqlanadi 4) gulining diametri 1 m 5) gultojibargi 2 sm 6) qo’lansa hidli 7) poyasi va bargi yirik 8) seyshel orolidan topilgan

A) 3,5,7,8 B) 1,2,4,6 C) 1,3,6,8 D) 1,3,6,7
213. Rafleziyaga xos bo’lmagan xususiyatlarni juftlang

1) eng yirik gul 2) boshqa o’simlik shirasi hisobiga yashaydi 3) avtotrof oziqlanadi 4) gulining diametri 1 m 5) gultojibargi 2 sm 6) qo’lansa hidli 7) poyasi va bargi yirik 8) seyshel orolidan topilgan

A) 3,5,7,8 B) 1,2,4,6 C) 1,3,6,8 D) 1,3,6,7
214. Oleandga xos belgilarni juftlab ko’rsating 1) qalamchasidon ko'paytiriladi 2) ampel o’simlik 3) xona o’simligi 4) urug’idan ko’payadi 5) mevasi uchun ekiladi 6) zaxarli o’simlik

A) 2,4,5 B) 1,4,5 C) 2,4,6 D) 1,3,6


215. Biokimyoviy evolyutsiya nazariyasi bo’yicha dastlab nuklein kislota paydo bo’lgan, degan fikrni ilgari surgan olim kim?

A) Xoldeyn B) A.Oparin C) G. Miller D) S.Foks


216. Biokimyoviy evolyutsiya nazariyasi bo’yicha dastlab oqsil paydo bo’lgan, degan fikrni ilgari surgan olim kim?

A) Xoldeyn B) A.Oparin C) G. Miller D) S.Foks


217. Koatservatlarga xos belgilarni juftlang 1) oqsilning kalloid gidrofil kompleksi 2) yog’ tomchilaridan iborat quyqa 3) moddalar almashinuvi sodir bo’lgan 4) ATFga o’xshash birikma paydo qilgan 5) tashqi tomondan membrana bilan o’ralgan 6) matritsali sintez vujudga kelgan 7) oqsillar va nuklein kislolalardan tashkil topgan 8) koferment va ferment paydo bo'lgan 9) keraksiz moddalarni ajratib chiqargan

A) 1,3,5,9 B) 2,4,6,7 C) 4,6,7,8 D) 1,2,4,8


218. Protobiontga xos belgilarni juftlang 1) oqsilning kalloid gidrofil kompleksi 2) yog’ tomchilaridan iborat quyqa 3) moddalar almashinuvi sodir bo’lgan 4) ATFga o’xshash birikma paydo qilgan 5) tashqi tomondan membrana bilan o’ralgan 6) matritsali sintez vujudga kelgan 7) oqsillar va nuklein kislolalardan tashkil topgan 8) koferment va ferment paydo bo'lgan 9) keraksiz moddalarni ajratib chiqargan

A) 1,3,5,9 B) 2,4,6,7 C) 4,6,7,8 D) 1,2,4,8


219. Hasharotxo’rlar turkumiga kiruvchi hayvonlarga mos belgilarni ajrating 1) yo’ldoshli sut emizuvchilarning qadimgisi 2) sohil qushlari hisoblanadi 3) kaynazoy erasining uchlamchi davrida rivojlangan 4) kaynazoy erasining to’rtlamchi davrida paydo bo’lgan 5) tipratikan quruqlikda yashovchi vakili hisoblanadi 6) suvda va quruqlikda yashovchi turiga kutora kiradi

A) 1,3,6 B) 2,4,5 C) 1,3,5 D) 1,4,6


220. Vixuxolga mos keluvchi belgilarni juftlang 1) xaltalilar kenja siafiga kiradi 2) hasharotxo’rlar turkumi vakili 3) Avstraliya biogeografik viloyatida uchraydi 4) Paleoarktik biogeografik viloyatida tarqalgan 5) ikkita turdan iborat 6) faqat bitta turi uchraydi 7) biologik progress holatida 8) biologik regress holatida

A) 1,3,6,7 B) 2,4,5,7 C) 2,3,6,8 D) 2,4,5,8

221. Vixuxolga mos kelmaydigan belgilarni juftlang

1) xaltalilar kenja siafiga kiradi 2) hasharotxo’rlar turkumi vakili 3) Avstraliya biogeografik viloyatida uchraydi 4) Paleoarktik biogeografik viloyatida tarqalgan 5) ikkita turdan iborat 6) faqat bitta turi uchraydi 7) biologik progress holatida 8) biologik regress holatida

A) 1,3,6,7 B) 2,4,5,7 C) 2,3,6,8 D) 2,4,5,8
222. Koalaga mos keluvchi belgilarni juftlang 1) primatlar turkumiga kiradi 2) xaltalilar kenja sinfi vakili 3) xaltali ayiq 4) dumli maymun 5) bolasini opichlab olib yuradi 6) bolasini erkagi xaltasida olib yuradi 7) Avstraliya biogeografik viloyatida tarqalgan 8) Neoarktik viloyatda uchraydi

A) 1,4,5,8 B) 2,3,6,7 C) 2,3,5,7 D) 1,4,6,7


223. Koalaga mos kelmaydigan belgilarni juftlang 1) primatlar turkumiga kiradi 2) xaltalilar kenja sinfi vakili 3) xaltali ayiq 4) dumli maymun 5) bolasini opichlab olib yuradi 6) bolasini erkagi xaltasida olib yuradi 7) Avstraliya biogeografik viloyatida tarqalgan 8) Neoarktik viloyatda uchraydi

A) 1,4,5,8 B) 2,3,6,7 C) 2,3,5,7 D) 1,4,6,7


224. Hind maynasi uchun xos belgilarni toping 1) biologik progress holatida 2) biologik regress holatida 3) o’troq qush 4) ko’chib yuruvchi qush 5) tanasi yirik, tajovuzkor 6) tez urchiydi 7) qarg’alar bilan gala hosil qiladi 8) xilma-xil oziq bilan oziqlanadi

A) 2,4,6,8 B) 1,4,7,8 C) 2,3,7,8 D) 1,3,5,8


225. Hind maynasi uchun xos bo’lmagan belgilarni toping 1) biologik progress holatida 2) biologik regress holatida 3) o’troq qush 4) ko’chib yuruvchi qush 5) tanasi yirik, tajovuzkor 6) tez urchiydi 7) qarg’alar bilan gala hosil qiladi 8) xilma-xil oziq bilan oziqlanadi

A) 2,4,7 B) 1,4,7,8 C) 2,3,7,8 D) 1,3,5,8


226. Otoskleroz - o’rta quloq suyakchalarining noto’g’ri rivojlanishidan kelib chiqadi. Karlikka olib keluvchi bu kasallik autosoma dominant holda irsiylanadi. Ota-ona geterozigotali bo’lgan oilada sog’lom bola tug'ilish ehtimolini toping.

A) 100% B) 75% C) 50% D)25%


227. Otoskleroz - o’rta quloq suyakchalarining noto’g’ri rivojlanishidan kelib chiqadi. Karlikka olib keluvchi bu kasallik autosoma dominant holda irsiylanadi. Ota-ona geterozigotali bo’lgan oilada kasal bola tug'ilish ehtimolini toping.

A) 100% B) 75% C) 50% D)25%


228. Otoskleroz - o’rta quloq suyakchalarining noto’g’ri rivojlanishidan kelib chiqadi. Karlikka olib keluvchi bu kasallik autosoma dominant holda irsiylanadi. Ota-ona geterozigotali bo’lgan oilada genotipi ota-onanikiga o’xshash bolalarning tug'ilish ehtimolini toping.

A) 100% B) 75% C) 50% D)25%


229. Otoskleroz - o’rta quloq suyakchalarining noto’g’ri rivojlanishidan kelib chiqadi. Karlikka olib keluvchi bu kasallik autosoma dominant holda irsiylanadi. Ota-ona geterozigotali bo’lgan oilada gomozigota kasal bolalarning tug'ilish ehtimolini toping.

A) 100%B) 75% C) 50% D)25%


230. Yog’ning tirik organizmdagi vazifasini toping 1) energiya manbai 2) qurilish birligi 3) 1 g parchalanganda 17,6 kj energiya ajratadi 4) 1g parchalanganda 38,9 kj energiya ajratadi 5) suv manbai 6) zaxira sifatida urug’da to’planadi 7) hayvon hujayrasida 5% bo’ladi 8) o’simlik hujayrasining 95% ni tashkil etadi 9) issiqlikni saqlaydi 10) hasharotlarning tashqi skeletini hosil qiladi 11) membrana tarkibiga kiradi 12) hujayra qobig’i tarkibiga kiradi

A) 2,3,6,7,8,10 B) 1,4,5,6,9,11

C) 1,3,5,8,11 D) 2,4,6,9,11,12
231. Uglevodlarning tirik organism uchun ahamiyatini belgilang 1) energiya manbai 2) qurilish birligi 3) 1 g parchalanganda 17,6 kj energiya ajratadi 4) 1g parchalanganda 38,9 kj energiya ajratadi 5) suv manbai 6) zaxira sifatida urug’da to’planadi 7) hayvon hujayrasida 5% bo’ladi 8) o’simlik hujayrasining 95% ni tashkil etadi 9) issiqlikni saqlaydi 10) hasharotlarning tashqi skeletini hosil qiladi 11) membrana tarkibiga kiradi 12) hujayra qobig’i tarkibiga kiradi

A) 2,3,6,7,8,10 B) 1,4,5,6,9,11

C) 1,3,5,8,11 D) 2,4,6,9,11,12
232. Suvning tirik organizm uchun ahamiyati qanday? 1) yashash muhiti 2) yaxshi erituvchi 3) moddalarni membrana orqali o’tishini ta’minlaydi 4) buferlikni ta’minlaydi 5) hujayrani kuchsiz ishqoriy holatda ushlab turadi 6) hujayra harorati doimiyligini ta’minlaydi 7) pH qiymati doimiyligini ta’minlaydi 8) qo’zg’aluvchanlikni amalga oshiradi A) 2,4,6,8 B) 1,3,5,8 C) 4,5,7,8 D) 1,2,3,6
233. Mineral tuzlarning tirik organizm uchun ahamiyati qanday? 1) yashash muhiti 2) yaxshi erituvchi 3) moddalarni membrana orqali o’tishini ta’minlaydi 4) buferlikni ta’minlaydi 5) hujayrani kuchsiz ishqoriy holatda ushlab turadi 6) hujayra harorati doimiyligini ta’minlaydi 7) pH qiymati doimiyligini ta’minlaydi 8) qo’zg’aluvchanlikni amalga oshiradi A) 2,4,6,8 B) 1,3,5,8 C) 4,5,7,8 D) 1,2,3,6
234. To'g’ri metamarfoz bilan rivojlanuvchi organizmlami belgilang 1) tukan 2) suqsun 3) assidiya 4) yashil qurbaqa 5) poliksina 6) gavial 7) gekkon 8) kolorado A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,8 C) 1,2,6,7 D) 3,4,5,8

235. Noto'g’ri metamarfoz bilan rivojlanuvchi organizmlarni belgilang 1) tukan 2) suqsun 3) assidiya 4) yashil qurbaqa 5) poliksina 6) gavial 7) gekkon 8) kolorado A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,8 C) 1,2,6,7 D) 3,4,5,8

236. Pleyotropiya hodisasiga mos keluvchi organizmlarni ajrating 1) tovuqlarda patning jingalak bo’lishi 2) xo’roz tojining shakli 3) bug’doy donining rangi 4) tovuq patining oq bo’lishi 5) sichqon junining sariq gomozigota bo’lishi 6) drozofilla tanasining kulrang bo’lishi 7) drozofilla ko’zida pigment bo’lmasligi 8) o’simlik organlarining to’q qizil bo’lishi 9) makkajo’xori so’tasining uzun bo’lishi 10) lavlagi ildizmevasidagi shakar miqdori 11) o’simlik tarkibidagi vitaminlar miqdori 12) tovuqning tuxum qilishi

A) 1,5,7,8 B) 2,4,6,9 C) 1,4,5,6,11 D) 3,9,10,11,12


237. Polimeriya hodisasiga mos keluvchi organizmlami ajrating 1) tovuqlarda patning jingalak bo’lishi

2) xo’roz tojining shakli 3) bug’doy donining rangi 4) tovuq patining oq bo’lishi 5) sichqon junining sariq gomozigota bo’lishi 6) drozofilla tanasining kulrang bo’lishi 7) drozofilla ko’zida pigment bo’lmasligi 8) o’simlik organlarining to’q qizil bo’lishi 9) makkajo’xori so’tasining uzun bo’lishi 10) lavlagi ildizmevasidagi shakar miqdori 11) o’simlik tarkibidagi vitaminlar miqdori 12) tovuqning tuxum qilishi

A) 1,5,7,8 B) 2,4,6,9 C) 1,4,5,6,11 D) 3,9,10,11,12
238. Komplementariyaga mos keluvchi ta’rifni toping 1) belgining rivojlanishi bir necha gen nazorati ostida bo’ladi 2) allel bo’lmagan genlarning o’zaro ta’siri hisoblanadi 3) ikkinchi bo’g’inda ajralish nisbati 9:7 4) F2 da 13:3 nisbatda ajralish boradi 5) bir dominant gen ikkinchi dominant gendan ustunlik qiladi 6) ingibitor gen ta’sirida boradi 7) to’ldiruvchi ta’sir tufayli yangi belgi paydo bo’ladi 8) xo’rozning toji irsiylanishi misol bo’ladi 9) tovuq pati oq va qora rangda irsiylanadi 10) yangi belgilar rivojlanadi A) 1,2,3,6,10 B) 2,4,5,6,9,10

C) 1,2,3,7,8,10 D) 1,2,4,6,8,10

239. Epistaz ta’sirning ta’rifini belgilang 1) belgining rivojlanishi bir necha gen nazorati ostida bo’ladi 2) allel bo’lmagan genlarning o’zaro ta’siri hisoblanadi 3) ikkinchi bo’g’inda ajralish nisbati 9:7 4) F2 da 13:3 nisbatda ajralish boradi 5) bir dominant gen ikkinchi dominant gendan ustunlik qiladi 6) ingibitor gen ta’sirida boradi 7) to’ldiruvchi ta’sir tufayli yangi belgi paydo bo’ladi 8) xo’rozning toji irsiylanishi misol bo’ladi 9) tovuq pati oq va qora rangda irsiylanadi 10) yangi belgilar rivojlanadi A) 1,2,3,6,10 B) 2,4,5,6,9,10

C) 1,2,3,7,8,10 D) 1,2,4,6,8,10


240. Sovutboshlilarning quruqlikka moslashuvini toping 1) juft suzgichning oyoqqa aylanishi 2) terining qalinlashuvi 3) o’pka orqali nafas olish 4) ichki urug’lanish 5) tashqi urug’lanish 6) qumqlikka tuxum qo’yish A) 1,3,5 B) 2,4 6 C) 1 4 6 D) 2,5,6

241. Tritikale o’simligiga xos belgilami aniqlang 1) karam va turpni chatishtirib olingan 2) bug’doy va bug’doyiq duragayi 3) bug’doy va javdar duragayi 4) yem-xashakbop o’simlik 5) yuqori oziqlik xususiyatiga ega 6) mevasi 2 qismdan iborat 7) ko’p miqdorda yashil massa to’playdi 8) tur ichidagi duragay hisoblanadi

A) 2,3,5,8 B) 1,4,7,8 C) 3 4,5,7 D) 1,6,7,8
242. Qur qaysi turkum vakili? A) chumchuqsimonlar B) tovuqsimonlar C) tuvaloqlar D) yirtqichlar
243. Biopolimerlarga tegishli javobni belgilang 1) monomerlardan iborat 2) yog’lar kiradi 3) tuzilmalarni hosil qiladi 4) tirik organizmda turli xil vazifalami bajaradi 5) axborot saqlovchi nuklein kislota kiradi 6) oqsillar transport vazifasini bajaradi 7) oqsil monomeri aminokislota 8) pigment biopolimer hisoblanadi

A) 2,4,5,7,8 B) 1,3,4,5,6 C) 1,2,3,7,8 D) 2,8


244. Biopolimerlarga tegishli bo’lmagan javobni belgilang 1) monomerlardan iborat 2) yog’lar kiradi 3) tuzilmalarni hosil qiladi 4) tirik organizmda turli xil vazifalami bajaradi 5) axborot saqlovchi nuklein kislota kiradi 6) oqsillar transport vazifasini bajaradi 7) oqsil monomeri aminokislota 8) pigment biopolimer hisoblanadi

A) 2,4,5,7,8 B) 1,3,4,5,6 C) 1,2,3,7,8 D) 2,8

245. Yumaloq oqsillarni ajrating 1) amilaza 2) odam sochi 3) muskul oqsili 4) peptidaza 5) ipak oqsili 6) lipaza A) 1,4,6 B) 2,3,5 C) 1,2,4 D) 2,5,6
246. Tolasimon oqsillarni ajrating 1) amilaza 2) odam sochi 3) muskul oqsili 4) peptidaza 5) ipak oqsili 6) lipaza A) 1,4,6 B) 2,3,5 C) 1,2,4 D) 2,5,6
247. Neyrogarmonlar qayerdan ajraladi?

A) gipofiz B) gipotalamus C) talamus D) epifez


248. Basketbolchini ko’zi bog’langan holda to'pni savaiga tushirishi qaysi retseptorga bog’Iiq?

A) proprioretseptor B) visteroretseptor C) vestibulyar D) taktil


249. Xitin qanday modda? 1) uglevod 2) yog’ 3) zamburug’ qobig’ini tashkil etadi 4) hasharotlarning tashqi skeletini tashkil etadi 5) asalari uya quradi 6) o’simlik suv yuqtirmasligini ta'minlaydi

A) 2,5,6 B) 1,3,4 C) 2,4,6 D) 1,3,5


250. Mum qanday modda? 1) uglevod 2) yog’ 3) zamburug’ qobig’ini tashkil etadi 4) hasharotlarning tashqi skeletini tashkil etadi 5) asalari uya quradi 6) o’simlik suv yuqtirmasligini ta'minlaydi

A) 2,5,6 B) 1,3,4 C) 2,4,6 D) 1,3,5


251. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Ota-ona genotipini toping.

A) aaXDXd x aaXDY B) AaXDXd x AaXDY

C) AAXDXd x aaXdY D) aaXDXD x aaXdY
252. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Ikkita belgi bo’yicha kasal bola tug’ilish ehtimolini aniqlang.

A) 25% B) 43,75% C) 0 % D) 56,25%


253. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Tug’ilgan farzandlarning necha foizi ikki belgi bo’yicha fenotipik sog’lom.

A) 25% B) 75% C) 18,75% D) 56,25%


254. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Tug’ilgan farzandlarning necha foizi ikki belgi bo’yicha gomozigotali.

A) 25% B) 75% C) 18,75% D) 56,25%


255. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Tug’ilgan farzandlarning necha foizi digeterozigotali.

A) 12,5% B) 0 % C) 18,75% D) 56,25%


256. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Tug’ilgan farzandlarning necha foizi bitta belgi bo’yicha geterozigotali.

A) 25% B) 75% C) 18,75% D) 56,25%


257. Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, rangni ajrata olmaslik X xromasomada joylashgan retsessiv belgi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ota-onadan rangni ajrata oladigan va bitta daltonik bola tug’ildi. Tug’ilgan farzandlarning necha foizi daltonizm tashuvchisi.

A) 12,5% B) 43,75% C) 18,75% D) 56,25%


258. Replika olish usuli qanday tartibda amalga oshiriladi? 1) yog’och moslamaga sterillangan barxat mato tortiladi 2) Petri idishining sun’iy ozuqali toza sathiga ko’chiriladi 3) Petri idishida o’sayotgan bakteriyalarga mato tekkiziladi

A) 1,2,3 B) 3,2,1 C) 1,3,2 D) 2,3,1


259. “lac” minus shtammi qanday xususiyatga ega? 1) laktozani parchalovchi ferment geni mavjud 2) ferment geni yo’q 3) mutant, nofaol ferment sintezlanadi 4) faol laktaza sintez qiladi

A) 1,4 B) 2,3 C) 1,3 D) 2,4


260. Geneologik usul nima maqsadda amalga oshiriladi? 1) nasl-nasabni o’rganish 2) retsessiv kasalliklarni nasldan naslga o’tishini aniqlash mumkin 3) xromosoma mutatsiyalarini aniqlash mumkin 4) dominant kasalliklarni naldan naslga o’tishini o’rganish 5) xromosomadagi nozik o’zgarishlami o’rganish 6) leykotsitlardagi xromosoma sonini sanash mumkin A) 1,2,4 B) 3,5,6 C) 1,3,5 D) 2,4,6
261. Sitogenetik usul nima maqsadda amalga oshiriladi? 1) nasl-nasabni o’rganish 2) retsessiv kasalliklarni nasldan naslga o’tishini aniqlash mumkin 3) xromosoma mutatsiyalarini aniqlash mumkin 4) dominant kasalliklarni naldan naslga o’tishini o’rganish 5) xromosomadagi nozik o’zgarishlami o’rganish 6) leykotsitlardagi xromosoma sonini sanash mumkin A) 1,2,4 B) 3,5,6 C) 1,3,5 D) 2,4,6
262. “lac” minus shtammi qanday xususiyatga ega emas? 1) laktozani parchalovchi ferment geni mavjud 2) ferment geni yo’q 3) mutant, nofaol ferment sintezlanadi 4) faol laktaza sintez qiladi

A) 1,4 B) 2,3 C) 1,3 D) 2,4


263. Oz tishlilar turkumiga kiruvchi organizmlarni juftlang 1) maral 2) zirxli 3) lemur 4) yalqov 5) chumolixo’r 6) martishka 7) sargan 8) revun

A) 2,4,5 B) 1,3,6 C) 6,7,8 D) 1,5,8


264. Tuyoqli hayvonlarni belgilang 1) los 2) sargan 3) tilyapiya 4) kabarga 5) mindanoo 6) gambuziya 7) yelik 8) sayg’oq

A) 1,2,6,8 B) 1,4,7,8 C) 2,3,5,6 D) 3,5,6,8


265. Baliqlarni ajrating 1) los 2) sargan 3) tilyapiya 4) kabarga 5) mindanoo 6) gambuziya 7) yelik 8) sayg’oq

A) 1,2,6,8 B) 1,4,7,8 C) 2,3,5,6 D) 3,5,6,8


266. Qaysi organizmlar boshqa turga kirsa ham chatishib nasl bera oladi? 1) drozofilla 2)kalamush 3) tovushqon 4) kanareyka 5) terak 6) tol 7) ayiqtovon A) 1,4,5,6 B) 1,3,4,7 C) 3,4,5,6 D) 2,3,4,6
267. O’simliklardagi urug’lanishni toping 1) tashqi urug’lanish mavjud 2) ichki urug’lanish sodir bo’ladi 3) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 4) spermatazoid tuxum hujayra qobig'ini eritadi 5) ikkita spermiy hosil bo’ladi 6) vegetative hujayra chang nayini hosil qiladi 7) generativ hujayra ikkita spermiyga aylanadi 8) kichik teshikcha orqali spermatazoid yadrosi kirib tuxum hujayra yadrosi bilan qo’shiladi

A) 1,2,4,8 B) 3,5,6,7 C) 1,4,5,8 D) 2,4,7,8


268. Hayvonlardagi urug’lanishni toping 1) tashqi urug’lanish mavjud 2) ichki urug’lanish sodir bo’ladi 3) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 4) spermatazoid tuxum hujayra qobig'ini eritadi 5) ikkita spermiy hosil bo’ladi 6) vegetative hujayra chang nayini hosil qiladi 7) generativ hujayra ikkita spermiyga aylanadi 8) kichik teshikcha orqali spermatazoid yadrosi kirib tuxum hujayra yadrosi bilan qo’shiladi

A) 1,2,4,8 B) 3,5,6,7 C) 1,4,5,8 D) 2,4,7,8


269. Neandertal odamga mos keluvchi ta’rifni tanlang 1) paleantrop 2) neantrop 3) miya hajmi 1400 sm3 4) miya hajmi 1600 sm 5) ibtidoiy dehqonchilik bilan shug’ullangan 6) muzliklar davrida yashagan 7) suyak qoldiqlari teshiktosh va Obiraxmat g’oridanlopilgan 8) Yevropa, Osiyo, Avstraliyadan suyak qoldiqlari topilgan A) 1.3,6,7 B) 2,4,5,8 C) 1,4,5,7 D) 2,3,6,8
270. Kromanyon uchun mos keluvchi ta’rifhi tanlang 1) paleantrop 2) neantrop 3) miya hajmi 1400 sm3 4) miya hajmi 1600 sm 5) ibtidoiy dehqonchilik bilan shug’ullangan 6) muzliklar davrida yashagan 7) suyak qoldiqlari teshiktosh va Obiraxmat g’oridan topilgan 8) Yevropa, Osiyo, Avstraliyadan suyak qoldiqlari topilgan A) 1,3,6,7 B) 2,4,5,8 C) 1,4,5,7 D) 2,3,6,8
271. Suksessiya tushunchasiga mos keluvchi ta’rifni belgilang 1) bir biogeosenozni ikkinchisi bilan almashinishi 2) birlamchi va ikkilamchi bo’ladi 3) o'simliklar jamoasining vertikal bo’ylab joylashishi 4) to’rtta yarusdan iborat 5) hayot bo’lmagan joyda yangi biogeosenozning rivojlanishi 6) eng yuqori qatlamida yorug’sevar o’simliklar joylashadi 7) buzilgan biogeosenozning o’rniga yangisining rivojlanishi 8) past qatlamlarida soyasevarlar joylashgan

A) 1,4,6,7 B) 2,3,5,6 C) 3,4,6,8 D) 1,2,5,7


272. Yaruslilik tushunchasiga mos keluvchi ta’rifni belgilang 1) bir biogeosenozni ikkinchisi bilan almashinishi 2) birlamchi va ikkilamchi bo’ladi 3) o'simliklar jamoasining vertikal bo’ylab joylashishi 4) to’rtta yarusdan iborat 5) hayot bo’lmagan joyda yangi biogeosenozning rivojlanishi 6) eng yuqori qatlamida yorug’sevar o’simliklar joylashadi 7) buzilgan biogeosenozning o’rniga yangisining rivojlanishi 8) past qatlamlarida soyasevarlar joylashgan

A) 1,4,6,7 B) 2,3,5,6 C) 3,4,6,8 D) 1,2,5,7


273. Biomlar uchun mos keluvchi javobni tanlang 1) o'simliklar dunyosiga ega yirik regional biosistema 2) quyosh bilan energiya almashinuvi holatidagi tirik organizmlar kompleksi 3) o’ziga xos hayvonot dunyosiga ega biogeosenoz 4) tundra, tayga, o’rmon misol bo’ladi 5) akvarium va tuvakdagi gul misol bo’la oladi 6) urbanoekosistemalar kiradi

A) 1,2,4 B) 1,3,6 C) 1,4 D) 5,6


274. Suniy ekosistema uchun mos keluvchi javobni tanlang. 1) o'simliklar dunyosiga ega yirik regional biosistema 2) quyosh bilan energiya almashinuvi holatidagi tirik organizmlar kompleksi 3) o’ziga xos hayvonot dunyosiga ega biogeosenoz 4) tundra, tayga, o’rmon misol bo’ladi 5) akvarium va tuvakdagi gul misol bo’la oladi 6) urbanoekosistemalar kiradi

A) 1,2,4 B) 1,3,6 C) 1,4 D) 5,6


275. Organizmning kecha-kunduz va mavsumiy o’zgarishlariga javob reaksiyalari nima deb ataladi?

A) evolyutsion soat B) biologik soat

C) yer soati D) chidamlilik chegarasi
276. Radioaktiv elementlarning parchalanishidan hosil bo'lgan mahsulotlar qoldig’ini o’zaro taqqoslash orqali era va davrlarning davomiylik muddati qanday o’lchanadi?

A) evolyutsion soat B) biologik soat

C) yer soati D) chidamlilik chegarasi
277. Oqsil tarkibidagi aminokislotalar almashinuviga qarab tiplarning divergensiya muddatini aniqlash nima yordamida amalga oshiriladi?

A) evolyutsion soat B) biologik soat

C) yer soati D) chidamlilik chegarasi
278. Plaunlarga xos belgilarni juftlang 1) sporali o’simlik 2) ochiq urug’li o’simlik 3) suvni ko’p yo’qolganda ham hayot faoliyatini saqlaydi 4) toshko’mir davrida ko’plab o’sgan 5) devon davrida dastlabki o’rmon hosil qilgan 6) ildizi uzun va chuqur joylashgan

A) 1,3,6 B) 2,3,4 C) 1,3,5 D) 2,4,5


279. Vixuxolga xos xususiyatlarni tanlang 1) 2 turi mavjud 2) tuxum qo’yib ko’payadi 3) hasharotxo’r turkumiga kiradi 4) biologic progress holatida 5) biologic regress holatida 6) suvsarsimonlar turkumi vakili A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 1,3,6 D) 1,5,6
280. Hasharotxo’r turkumiga kiruvchi organizmlarni toping 1) vixuxol 2) plakoxelis 3) tripsopetops 4) kutora 5) kabarga 6) yelik 7) krot 8) tipratikan A) 1,2,4,7,8 B) 2,3,4,7 C) 1,4,7,8 D) 5,6,8
281. Sudralib yuruvchilar sinfiga kiruvchi organizmlarni toping 1) vixuxol 2) plakoxelis 3)tripsopetops 4) kutora 5) kabarga 6) yelik 7) krot 8) tipratikan

A) 1,2,4,7,8 B) 2,3,4,7 C) 1,4,7,8 D) 2,3


282. Tuyoqli hayvonlarni aniqlang 1) vixuxol 2) plakoxelis 3) tripsopetops 4) kutora 5) kabarga 6) yelik 7) krot 8) tipratikan

A) 1,2,4,7,8 B) 2,3,4,7 C) 1,4,7,8 D) 5,6


283. Viskonsiya universiteti olimlari tomonidan populyatsiyani o’rganishga oid qanday hodisalar aniqlangan? 1) sichqonlarning ovqat etishmasligidan emigratsiya qilishi 2) yashash joyi torlik qilganda kannibalizm kuzatilishi 3) mo’ynali hayvonlarni ovlash muddati belgilanishi 4) populyatsiyani ko’payishi yosh sichqonlarning o’limiga sababchi bo’ldi 5) ayrim qushlarning uyasi torlik qilganda bolalarini uyasidan tashlab yuborishi 6) ichak kasalliklarini qo’zg’atuvchi bakteriyalarning issiq yoz kunlarida ko’payishi

A) 1,2,5,6 B) 2,3,4,6 C) 3,5,6 D) 1,2,4


284. Eshitish analizatoriga mos keluvchi javobni tanlang 1) Yevstaxiy nayi burun-halqumga tutashgan 2) bolg’acha, sandon va uzangi suyakchalari mavjud 3) kolbasimon va tayoqchasimon retseptorlardan tashkil topgan 4) fibroz, qon tomirli va to’rsimon pardadan iborat 5) vestibulyar analizator xaltasimon tuzilmada joylashgan 6) shishasimon tana optik qismiga kiradi 7) biriktiruvchi to’qima 0,1 mm 8) perilimfa va endolimfa suyuqliklari mavjud 9) kipriksimon muskul yordamida akkomodatsiyani ta’minlaydi

A) 1,2,7,8 B) 2,4,5,8 C) 3,4,6,9 D) 1,3,5,8


285. Ko’rish analizatoriga mos keluvchi javobni tanlang 1) Yevstaxiy nayi burun-halqumga tutashgan 2) bolg’acha, sandon va uzangi suyakchalari mavjud 3) kolbasimon va tayoqchasimon retseptorlardan tashkil topgan 4) fibroz, qon tomirli va to’rsimon pardadan iborat 5) vestibulyar analizator xaltasimon tuzilmada joylashgan 6) shishasimon tana optik qismiga kiradi 7) biriktiruvchi to’qima 0,1 mm 8) perilimfa va endolimfa suyuqliklari mavjud 9) kipriksimon muskul yordamida akkomodatsiyani ta’minlaydi

A) 1,2,7,8 B) 2,4,5,8 C) 3,4,6,9 D) 1,3,5,8


286. Ikkita ko’zning qorachiqlari bir vaqtda kengayib torayishi sabablarini toping 1) ko’rish nervi miyaning pastki qismida kesishadi 2) nerv tolalari oraliq miyaning talamus qismiga boradi 3) nerv tolalari o’rta miyaning to’rtta tepalik nerv markaziga boradi 4) o’ng ko’zning ko’rish nervi miyaning chap tomoniga boradi 5) chap ko’zning ko’rish nervi miyaning chap tomoniga boradi 6) ko’z qorachig’i qorong’ida torayadi 7) ko’z qorachig’i yorug’da torayadi 8) ko’z qorachig’ining kengayib torayishi akkomadatsiya deyiladi

A) 1,2,4,5,6 B) 2,3,5,6,7 C) 1,3,4,7 D) 2,3,5,7


287. Taloq funksiyasini toping 1) qon deposi 2) trobotsitlar parchalanadi 3) limfotsit hosil bo’ladi 4) eritrotsit parchalanadi 5) leykosit parchalanadi 6)organizmni yuqumli kasalliklardan ximoya qiladi 7) o't suyuqligi hosil qiladi

A) 3,3,4,5,6 B) 2,4,5,7 C) 1,3,4,7 D) 2,3,5,7


288. Kesson belgilarini ko’rsatilgan javobni toping 1) yuqori atmosfera bosimi sharoitida kuzatiladi 2) past atmosfera bosimi sharoitida kuzatiladi 3) kislorod yetishmaydi 4) azot erigan holda miya qon tomirlarida to’planadi 5) bosh og’riydi 6) ko’ngil ayniydi 7) bo’g’imda, belda og’riq vujudga keladi 8) nafas olish va yurak urishi tezlashadi

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,8 C) 1,4,6,7 D) 2,3,5,6,8


289. Gipoksiya belgilarini ko’rsatilgan javobni toping 1) yuqori atmosfera bosimi sharoitida kuzatiladi 2) past atmosfera bosimi sharoitida kuzatiladi 3) kislorod yetishmaydi 4) azot erigan holda miya qon tomirlarida to’planadi 5) bosh og’riydi 6) ko’ngil ayniydi 7) bo’g’imda, belda og’riq vujudga keladi 8) nafas olish va yurak urishi tezlashadi

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,8 C) 1,4,6,7 D) 2,3,5,6,8


290. Pavlovning fanga qo’shgan xissasini aniqlang 1) dastlab fistula o’rnatgan 2) soxta ovqatlanish operatsiyasini amalga oshirgan 3) so’lak beziga fistula o’rnatgan 4) 1863-yilda “Bosh reflekslari" kitobini yozgan 5) oliy nerv faoliyatini 4 tipga bo’lgan 6) proprioretseptorlarni o’rgangan 7) kichik me’da hosil qilgan 8) tush ko’rish uyqudagi aralash-quralash ko’rinishdir, degan

A) 1,2,3,5 B) 2,3,5,7 C) 4,6,8 D) 1,6,8


291. Sechenovning fanga qo’shgan hissasini aniqlang 1) dastlab fistula o’rnatgan 2) soxta ovqatlanish operatsiyasini amalga oshirgan 3) so’lak beziga fistula o’rnatgan 4) 1863-yilda “Bosh reflekslari" kitobini yozgan 5) oliy nerv faoliyatini 4 tipga bo’lgan 6) proprioretseptorlarni o’rgangan 7) kichik me’da hosil qilgan 8) tush ko’rish uyqudagi aralash-quralash ko’rinishdir, degan

A) 1,2,3,5 B) 2,3,5,7 C) 4,6,8 D) 1,6,8


292. Avitaminoz A belgilarini toping 1) teri quruqlashadi 2) oshqozon-ichak shilliq qavati yallig’lanadi 3) nerv tolalari falajlanadi 4) qo’l-oyoq muskuli harakati kuchsizlanadi 5) qorong’ida yaxshi ko’ra olmaydi 6) beri-beri rivojlanadi 7) oyog’ini kishan solingandek bosadi 8) nafas yo’li shilliq pardasiya yallig’lanadi

A) 3,4,6,7 B) 1,2,5,8 C) 1,3,5,8 D) 2,4,6,7


293. Avitaminoz B1 belgilarini toping. 1) teri quruqlashadi 2) oshqozon-ichak shilliq qavati yallig’lanadi 3) nerv tolalari falajlanadi 4) qo’l-oyoq muskuli harakati kuchsizlanadi 5) qorong’ida yaxshi ko’ra olmaydi 6) beri-beri rivojlanadi 7) oyog’ini kishan solingandek bosadi 8) nafas yo’li shilliq pardasiya yallig’lanadi

A) 3,4,6,7 B) 1,2,5,8 C) 1,3,5,8 D) 2,4,6,7


294. Evolyutsiyani isbotlashda qo’llaniladigan molekulyar biologiya fan dalillari qanday usullardan foydalaniladi 1) oqsillar tarkibidagi aminokislotalarning joylashish tartibini aniqlash 2) qazilma holidagi qoldiqlardan organizm qiyofasini tiklash 3) rekonstruksiya metodidan foydalanish 4) nukleotidlar almashinuvini o’rganish 5) sitoxrom oqsilini o’rganish 6) korrelyatsiya qonuni

A) 1,4,5 B) 2,3,6 C) 1,3,5 D) 2,4,6


295. Evolyutsiyani isbotlashda qo’llaniladigan poleantologiya fan dalillari qanday usullardan foydalaniladi 1) oqsillar tarkibidagi aminokislotalarning joylashish tartibini aniqlash 2) qazilma holidagi qoldiqlardan organizm qiyofasini tiklash 3) rekonstruksiya metodidan foydalanish 4) nukleotidlar almashinuvini o’rganish 5) sitoxrom oqsilini o’rganish 6) korrelyatsiya qonuni

A) 1,4,5 B) 2,3,6 C) 1,3,5 D) 2,4,6


296. Makkajo’xorining gaploid(a), diploid(b) xromosomalar soni va birikkan genlar guruhining soni (d) to’g’ri ko’rsatilgan javob variantini tanlang? 1)20; 2)10; 3)5; 4)15 A)a-2,b-1,d-3 B)a-2,b-1,d-4 C)a-2,b-1,d-2 D)a-2,b-1,d-1
297. Barglari navbat bilan joylashgan bir yillik(a), ko’p yillik(b) va ikki yillik(c) o’simliklarni aniqlang? 1.pomidor 2.kiyiko’t 3.karam 4.yeryong’oq 5.sebarga 6.rayhon 7.g’o’za 8.shirinmiya 9.sholg’om 10.yalpiz 11.beda

A) a-11,4,10; b-5,8; c-9

B) a-6,1;4; b-2,5,11,8; c-3

C) a-4,1; b-8,5,11; c-9,3

D) a-1,7,6,4; b-5,11; c-3,9
298. Xordasi umri davomida saqlanadigan hayvonni aniqlang?

1.kit akulasi 2.assidiya 3.lansetnik 4.beluga 5.delfin 6.qilquyruq 7.qiloyoq

A) 6,3,4

B) 1,2,7


C) 4,2,3,6

D) 7,6,5,4


299. Hayvonlarda idoiadaptatsiyani aniqlang.

1.nerv sistemasining murakkablashuvi 2.himoya rangi 3.baliqlar rangining o’ziga xosligi 4.qushlar sinfining kelib chiqishi 5.nafas olish organining paydo bo’lishi 6.hasharotxo’rlarning quruqlikda, suvda va yer ostida yashashga o’tishi 7.mimikriya 8.cho’chqa solityorida ichak yo’qligi 9.baliqlarning kelib chiqishi

A) 6,7,9,2,3

B) 4,1,9,5

C) 9,7,1,2,8

D) 2,6,3,7


300. Sakrovchi qaysi turkumga mansub va qaysi muhitga moslashgan

A) hasharotxo’r, suvda hamda quruqlikda

B) to’g’riqanotlilar turkumi, quruqlik

C) hasharotxo’r, quruqlikda

D) sutemizuvchi, havo
301. Pleziozavr qaysi sinfga mansub va qaysi muhitga moslashgan

A) sutemizuvchi, tuproq

B) qush, havo

C) sudralib yuruvchi, suv

D) sudralib yuruvchi, quruqlik
302. Qunduzsimon yerqazar qaysi turkumga mansub va qaysi muhitga moslashgan

A) hasharotxo’r, suvda hamda quruqlikda

B) oz tishlilar turkumi, quruqlik

C) hasharotxo’r, quruqlikda

D) sutemizuvchi, suvda
303. Oddiy vampir qaysi sinfga mansub va qaysi muhitga moslashgan

A) sutemizuvchi, havo

B) qush, havo

C) sutemizuvchi, quruqlik

D) sudralib yuruvchi, quruqlik
304. Massasi 0.5 t bo’lgan delfin oziq zanjirida 2ta yirtqich baliq-4ta yirtqichmas baliq-zooplankton-fitoplankton bor bo’lsa, 1ta yirtqichmas baliqning is’temol qilgan ozuqasi massasini hisoblang?

A) 500 t


B) 12,5 t

C) 125 t


D) 25 t
305. Sitoplazmada(a), mitoxondriyada(b) va xloroplastda(c) sodir bo’ladigan ATF sintazi jarayonining o’ziga xos jihatlarini juftlang.

1.yorug’lik energiyasi hisobiga boradi 2.organik birikmalarning oksidlanishidan hosil bo’lgan energiya hisoboga boradi 3.kislorodli sharoitda boradi 4.glukozaning parchalanishidan ajralgan energiya ATF tarkibiga o’tadi 5.kislorod ishtirokisiz boradi 6.2molekula ATF hosil bo’ladi 7.30 matra ko’p ATF hosi bo’ladi 8.36 molekula ATF hosil bo’ladi 9.hujayraning barcha faoliyati uchun sarflanadi

A) a-2,6; b-8,3,9; c-5,7,1

B) a-5,6,9; b-8,9,8,3; c-7,1

C) a-4,5,6; b-2,3,9; c-1,5

D) a-3,6,1; b-8,9; c-7,5


306. Yo’lbars oziqlanadigan hayvonning qon aylanish sistemasini aniqlang.

A) 2 qon aylanish doirasi, 4 kamerali yurak

B) 1 qon aylanish doirasi, 3 kamerali yurak

C) 1 qon aylanish doirasi, 2 kamerali yurak

D) 2 qon aylanish doirasi, 3 kamerali yurak
307. Umurtqa pog’onasida kifozni hosil qilgan umumiy suyaklar sonini aniqlang?

A) 12


B) 33

C) 17


D) 15
308. Bir turga mansub bo’lgan turli organizmlarni belgilang

1) turli oroldagi vyuroklar 2) oddiy va xaltali krot 3) qizg’ish va qoramtir ikki nuqtali tugmachaqo’ng’izlar 4) oq va qoramtir rangli qayin odimchi kapalaklari 5) och va to’q jigarrang yetti nuqtali tugmachaqo’ng’izlar 6) qishloq va shahar qaldirg’ochlari 7) Toshkent va Taraz dalalaridagi kolarado qo’ng’izlari 8) ko’p bargli va sariq lyupin

A) 1,8,4

B) 7,3,5


C) 2,6,3

D) 1,3,8
309. Bir turga mansub bo’lmagan turli organizmlarni belgilang

1) turli oroldagi vyuroklar 2) oddiy va xaltali krot 3) qizg’ish va qoramtir ikki nuqtali tugmachaqo’ng’izlar 4) oq va qoramtir rangli qayin odimchi kapalaklari 5) och va to’q jigarrang yetti nuqtali tugmachaqo’ng’izlar 6) qishloq va shahar qaldirg’ochlari 7) Toshkent va Taraz dalalaridagi kolarado qo’ng’izlari 8) ko’p bargli va sariq lyupin

A) 1,8,4


B) 7,3,5

C) 2,6,7


D) 1,5,8
310. Anjir (a) va xrizantemaning (b) gullarini o’zgarishi uchun reaksiya normasini belgilang?

A) a-tor; b-tor

B) a-tor; b-keng

C)a-keng; b-keng

D) a-keng; b-tor
311. Qur va karqurning urchish paytida urg’ochi organizmlar bilan qo’shilish uchun bo’ladigan kurash yashash uchun kurashning qaysi shakliga misol bo’ladi?

A) tur ichida

B) turlararo

C) anorganik tabiatning noqulay sharoitlariga qarshi

D) turli sinflararo raqobat
312. Dissimilatsiya jarayonida 7 mol glukoza parchalangan. Agar 2 mol glukoza to'liq parchalangan bo'lsa, necha mol CO2 hosil bo'ladi?

A) 12 B) 7 C) 6 D) 14


313. Dissimilatsiya jarayonida 7 mol glukoza parchalangan. Agar 2 mol glukoza to'liq parchalangan bo'lsa, necha mol ATF hosil bo'ladi?

A) 82 B) 14 C) 86 D) 76


314. Dissimilatsiya jarayonida 7 mol glukoza parchalangan. Agar 2 mol glukoza to'liq parchalangan bo'lsa, issiqlik sifatida tarqalgan energiyani miqdorini aniqlang (kj)?

A) 3160 B) 6600 C) 3440 D) 5600


315. Yorug'lik mikroskopining muhim jihati

A) ko'rish xususiyati bo'lib, ikki nuqtani farqlash uchun zarur bo'lgan minimum masofa bilan belgilanadi va uning chegarasi yorug'lik to’lqin uzunligining yarmidan kichik

B) kattalashtirish bo'lib, ikki nuqtani farqlash uchun zarur bo'lgan minimum masofa bilan belgilanadi C) kattalashtirish bo'lib, yorug'lik to'lqin uzunligi bilan belgilanadi

D) ko'rish kuchi bo'lib, uning chegarasi yorug'lik to'lqin uzunligining yarmiga teng


316. Oksidlanishga xos bo’lgan xususiyatlarni ko’rsating.

1) organic moddalarning CO2 va H2O ga parchalanishi 2) anorganic moddalarning CO2 va H2O ga parchalanishi 3) organic moddalarning O2 ishtirokida parchalanishi 4) organic moddalarning O2 ishtirokisiz parchalanishi 5) bakteriyalar faoliyatida uchraydi 6) zamburug’lar faoliyatida uchraydi 7) bu jarayon natijasida sut kislota hosil bo’ladi 8) bu jarayon natijasida spirt hosil bo’ladi 9) bu jarayon natijasida 2 ta ATF hosil bo’ladi

A) 1,3,5

B) 2,5,6,7

C) 1,2,3,6,7

D) 2,3,4,9


317. Oksidlanishga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating.

1) organic moddalarning CO2 va H2O ga parchalanishi 2) anorganic moddalarning CO2 va H2O ga parchalanishi 3) organic moddalarning O2 ishtirokida parchalanishi 4) organic moddalarning O2 ishtirokisiz parchalanishi 5) bakteriyalar faoliyatida uchraydi 6) zamburug’lar faoliyatida uchraydi 7) bu jarayon natijasida sut kislota hosil bo’ladi 8) bu jarayon natijasida spirt hosil bo’ladi 9) bu jarayon natijasida 2 ta ATF hosil bo’ladi

A) 1,3,5

B) 2,5,6,7

C) 1,2,3,6,7

D) 2,4,7
318. Lansetnikda embrion maydalanish bosqichida 3 marta ekvatorial bo'lingandan so'ng uning blastomerlari soni nechta bo'ladi?

A) 32 B) 128 C) 16 D) 8
319. I qon guruhli daltonizm va albinism bo’yicha sog’lom gomozigotali ayol daltonik bo’lmagan va qolgan ikki belgi bo’yicha geterozigotali II qon guruhli yigitga turmushga chiqdi. Ushbu oilada tug’ilgan o’g’il bolalardan necha foizi I qon guruhli va ikkala belgi bo’yicha sog’lom bo’lish ehtimolini toping.

A) 25 B) 0 C) 75 D) 50
320. Sebarga o'simligida bir vaqtning o’zida hosil bo’lgan umumiy ATF miqdorini 186 ga teng bo’lsa, shu jarayonda yorug’lik energiyasi hisobiga hosil bo’lgan ATF uchun sarflangan energiya miqdorini (kj) aniqlang?

A) 240 B) 2800

C) 7200 D) 7440

402. kkLljjCCPpTteeYy (a) va DdxxqqRrPpGg (b) genotipga ega organizmlar necha yil gameta hosil qiladi J:16 tadan

403.KkLljjCCPPTteeYy (a) va DdXxqqRRPpGg (b) nechta gameta J:16tadan

404. qaysi genotipdan 16 ta gameta olinadi

1)CcNNMnLLPpIi; 2) kkLljjCCPpTteeYy; 3) qqYyXxiiDDSsPpEe;

4) DdXxqqRRPpGg; 5) YyGgKkllsPpwwUu

A )1,3 B) 2,4 C) 4,5 D )3,5

405. qaysi benotipdan 32 ta gameta olinadi

1)CcNNMnLLPpIi; 2) kkLljjCCPpTteeYy; 3) qqYyXxiiDDSsPpEe;

4) DdXxqqRRPpGg; 5) YyGgKkllsPpwwUu

A )1,3 B) 2,4 C) 4,5 D )3,5

406. qaysi holat mendelning birinchi qonuniga mos kelmaydi

A) duragaylash geterozigota B) duragaylash gomozigota

C )dominant beelgining namoyon bo’lishi

D) duragaylar ota ona organizmlarning bitta belgisiga ega

407. digeterozigota ipak qurtining kapalaklari o’zaro chatishtirilganda 9:7 nisbatta sariq va oq pillali organism hosil bo’ldi. Sariq pillali qurtlarning genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB;

7)aaBb; 8 )AABb

A ) 1,5,6,8 B )2,3,47 C) 3,4,,6,8 D )2,5,6,7

408. digeterozigota ipak qurtining kapalaklari o’zaro chatishtirilganda 9:7 nisbatta sariq va oq pillali organism hosil bo’ldi. Oq pillali qurtlarning genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB;

7)aaBb; 8 )AABb

A ) 1,5,6,8 B )2,3,47 C) 3,4,,6,8 D )2,5,6,7

409. digeterozigota no’xat o’simligi o’zaro chatishtirilganda 9:7 nisbatta sariq va oq gulli organism hosil bo’ldi. Qizil gulli genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB; 7

)aaBb; 8 )AABb

A ) 1,5,6,8 B )2,3,47 C) 3,4,,6,8 D )2,5,6,7

410. digeterozigota no’xat o’simligi o’zaro chatishtirilganda 9:7 nisbatta sariq va oq gulli organism hosil bo’ldi. Oq gulli genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB;

7)aaBb; 8 )AABb

A ) 1,5,6,8 B )2,3,47 C) 3,4,,6,8 D )2,5,6,7

411. digeterozigota qovoq o’simligi o’zaro chatishtirilganda 12:3:1 nisbatta oq, sariq va yashil qovoqlar hosil bo’ldi. Oq rangli qovoq genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB;

7)aaBb; 8 )AABb

A ) 1,5,6,8 B )2,3,47 C) 3,4,,6,8 D )2,5,6,7

412. digeterozigota qovoq o’simligi o’zaro chatishtirilganda 12:3:1 nisbatta oq, sariq va yashil qovoqlar hosil bo’ldi. Sariq rangli qovoq genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB;

7)aaBb; 8 )AABb

A ) 5,6 B )3,7 C) 4,8 D )1,2

413. digeterozigota qovoq o’simligi o’zaro chatishtirilganda 9:6:1 nisbatta yassi, yumaloq va uzunchoq qovoqlar hosil bo’ldi. YAssi qovoq genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB; 7)aaBb;

8 )AABb


A ) 1,5,6,8 B )2,3,4,7 C) 3,4,6,8 D )2,5,6,7

414. digeterozigota qovoq o’simligi o’zaro chatishtirilganda 9:6:1 nisbatta yassi, yumaloq va uzunchoq qovoqlar hosil bo’ldi. Yumaloq qovoq genotipini toping

1) AaBb; 2) Aabb; 3) aaBB; 4) aabb; 5) AaBB; 6 )AABB;

7)aaBb; 8 )AABb

A ) 1,5,6,8 B )2,3,4,7 C) 3,4,6,8 D )2,5,6,7

415. Mendel(a) Morgan va Myuller kashfiyotlarini aniqlang

1) belgilarning birikkan holda irsiylanishi 21) irsiyatning xromosoma nazariyasi 3) gametalarning sofligi fazari

4) Birlamchi yer sharoitining modeli: 5) hayotning o’z o’zidan paydo bo’lmasligini 6) meyoz gomologik xrmosomalarning jinsiy hujayralarga tarqalishi

A) a-3 b-5 c-6 B) a-3 b-2 c-4 C )a-2 b-1 c-5 D) a-2 b-4 c-3

416. . Mendel(a) Morgan va Miller kashfiyotlarini aniqlang

1) belgilarning birikkan holda irsiylanishi 2) irsiyatning xromosoma nazariyasi 3) gametalarning sofligi fazari 4) Birlamchi yer sharoitining modeli: 5) biogenetic qonun 6) meyoz gomologik xrmosomalarning jinsiy hujayralarga tarqalishi

A) a-3 b-4 c-6 B) a-3 b-2 c-5 C )a-2 b-1 c-4 D) a-2 b-5 c-3

420. ko’zi qo’yko’z bo’lib, uning genotipi AA bo’lgan odamning teri hujayrasidagi mitoz siklining G1 va anafazadagi ko’z rangini belgilovchi A geni allellari soni to’g’ri ko’rsatilgan jovobnibelgilang

A) 2;2 B) 2; 4 C) 1,2 D )4;4

421. ko’zi qo’yko’z bo’lib, uning genotipi AA bo’lgan odamning teri hujayrasidagi mitoz siklining G2 va metafazadagi ko’z rangini belgilovchi A geni allellari soni to’g’ri ko’rsatilgan jovobnibelgilang

A) 2;2 B) 2; 4 C) 1,2 D )4;4

412. ko’zi qo’yko’z bo’lib, uning genotipi AA bo’lgan odamning rivojlanayotgan spermatozoidining meyoz interkenezi va anafaza II bosqichida ko’z rangini belgilovchi A geni allellari soni to’g’ri ko’rsatilgan jovobnibelgilang

A) 2;2 B) 2; 4 C) 1,2 D )4;4

423. oq ko’zli erkak drozofila pashsha sining somatic hujayrasi mitoz sikli metafaza bosqichida ko’z rangini belgilovchi allellardan A va a genlari soni nechaga teng J : A-0 va a-2

424. Oq ko’zli, kulrang tanali gomozigota erkak drozofila pashshasinig teri hajayrasi mitoz sikli anafazasi bosqichida faqat tana rangini belgilovchi allellardan A va a genlari sonini aniqlang J: A-4 va a-0

425. namoyon bo’lish harakteriga ko’ra (a) sodir bo’ladigan joyiga ko’ra (b) paydo bo’lish darajasiga ko’ra (c) mutatsiya turlarini aniqlang

1) dominant mutatsiya 2) somatic mutatsiya 3) xromosoma mutatsiya 4) generative mutatsiya 5) genom mutatsuya

6) retsessiv mutatsiya 7) gen mutatsiya

J a-1,6; b- 2,4 c-3,5,7

426. namoyon bo’lish harakteriga ko’ra (a) paydo bo’lish darajasiga ko’ra (b)) mutatsiya turlarini aniqlang

1) polidaktiliya 2) somtik mutatsiya 3) inversiya 4) generative mutatsiya 5 ) poliploidiya 6 )daltoxizm 7) nuqtali mutatasiya

A) a-1,7; b-2,4 B) a-1,6l b-3,5,7

C) a-3,5,7; b -1,6 D) a-1,3,4; b- 2,5,6

427. namoyon bo’lish harakteriga ko’ra (a) sodir bo’ladigan joyiga ko’ra (b) paydo bo’lish darajasiga ko’ra (c) mutatsiya turlarini aniqlang

1) braxidaktiliya 2) somtik mutatsiya 3) duplikatsiya 4) generative mutatsuya 5 ) aneuploidiya 6)gemofiliya 7) nuqtali mutatasiya

J a-1,6; b- 2,4 c-3,5,7

428. namoyon bo’lish harakteriga ko’ra (a) sodir bo’ladigan joyiga ko’ra (b) paydo bo’lish darajasiga ko’ra (c) mutatsiya turlarini aniqlang

1) albinizm 2) somtik mutatsiya 3) translokatsiga 4) generative mutatsuya 5 ) aneuploidiya 6)gemofiliya 7) nuqtali mutatasiya

J a-1,6; b- 2,4 c-3,5,7

429. guruhli xarakretga ega o’zgaruvchanlik haqida to’g’ri fikrni aniqlang

A) o’zgarish bir xil yo’nalishga ega, ularning namoyon bo’lish darajasi har xil organizmlarda turlicha bo;ladi

B) tur ichidagi xilma-xillikning birdan- bir manbai oraliq formalarsiz paydo bo’ladi

C) o’zgaruvchanlik chegaralari genotip bilan anbioqlanadi, har hil yo’nalishli bo’ladi, irsiylanish xususiyatiga ega

D) tur vakillarining deyarli barchasi uchun bir xilda bo’ladi, genotipik o’zgaruvchanlik deyiladi

430. guruhli xarakretga ega o’zgaruvchanlik haqida noto’g’ri fikrni aniqlang

A) o’zgarish bir xil yo’nalishga ega, ularning namoyon bo’lish darajasi har xil organizmlarda turlicha bo;ladi

B) tur ichidagi xilma-xillikning birdan- bir manbai oraliq formalarsiz paydo bo’ladi

C) o’zgaruvchanlik chegaralari genotip bilan anbioqlanadi, hil yo’nalishli bo’ladi, irsiylanish xususiyatiga ega

D) tur vakillarining deyarli barchasi uchun bir xilda bo’ladi, genotipik o’zgaruvchanlik deyiladi

431. guruhli xarakretga ega o’zgaruvchanlik haqida noto’g’ri fikrni aniqlang

A) o’zgarish bir xil yo’nalishga ega, ularning namoyon bo’lish darajasi bir xil organizmlarda turlicha bo’ladi

B) tur ichidagi xilma-xillikning birdan- bir manbai oraliq formalarsiz paydo bo’ladi

C) o’zgaruvchanlik chegaralari genotip bilan anbioqlanadi, bir hil yo’nalishli bo’ladi, irsiylanish xususiyatiga ega

D) tur vakillarining deyarli barchasi uchun bir xilda bo’ladi, genotipik o’zgaruvchanlik deyiladi

432. ota va onaning genotipida gemofiliya kasalligining bittadan gen bo’lsa, shu oila a’zolaridan kimlarda kasallik fenotipda namoyin bo’lishi mumkin?

A) ota va o’g’ilda B) ona va o’g’il C) ota va qiz D) barcha oila farzandlarida

433. ota va onaning genotipida daltonizm kasalligining bittadan ben bo’lsa , shu oila a’zolaridan kimlarda kasallik fenotipda namoyin bo’lishi mumkin?

1) ta; 2) ona 3) barcha o’g’il farzandlar 4)qiz farzandlar

A) 1,4 B) 1,3 C )2,3 D ) 2,4

434. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo'lishi patsizlikka (b) nisbatan, no'xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va В xo'rozlar, С va D tovuqlarning hammasida oyog‘i patli, toji no'xatsimon edi. A xo'roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no'xatsimon tojli, oyog'i patli jo'jalar olingan. В xo'roz С tovuq bilan chatishtirilganda no'xatsimon tojli, oyoqlari patli va patsiz jo'jalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no'xatsimon va oddiy tojli, oyoqlari patli jo'jalar olingan. A xo'rozning genotipini toping. J BBPP

435. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo'lishi patsizlikka (b) nisbatan, no'xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va В xo'rozlar, С va D tovuqlarning hammasida oyog‘i patli, toji no'xatsimon edi. A xo'roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no'xatsimon tojli, oyog'i patli jo'jalar olingan. В xo'roz С tovuq bilan chatishtirilganda no'xatsimon tojli, oyoqlari patli va patsiz jo'jalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no'xatsimon va oddiy tojli, oyoqlari patli jo'jalar olingan. В xo'rozning genotipini toping. J BbPp

436.Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. C tovuqning genotipini toping B)BbPP 437. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. D tovuqning genotipini toping C)BBPp 438. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. A xo’roz va C tovuqning jo’jalari genotipini toping C)BbPP,BBPP

439. . Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. A xo’roz va D tovuqning jo’jalari genotipini toping A)BBPP,BBPp 440. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. B xo’roz va C tovuqning jo’jalari genotipini toping

1)BBPP 2)BBPp 3)BbPp 4)bbpp 5)BBpp

6)bbPP 7)BbPP 8) bbPp 9)Bbpp

A)1,2,3,4 B)3,6,7,8 C)2,3,5,9 D)4,6,8,9

441. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. B xo’roz va D tovuqning jo’jalari genotipini toping

1)BBPP 2)BBPp 3)BbPp 4)bbpp 5)BBpp 6)bbPP

7)BbPP 8) bbPp 9)Bbpp

A)1,2,3,4 B)3,6,7,8 C)2,3,5,9 D)4,6,8,9

442. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. B xo’roz va C va D tovuqning jo’jalari genotipini toping

1)BBPP 2)BBPp 3)BbPp 4)bbpp 5)BBpp

6)bbPP 7)BbPP 8) bbPp 9)Bbpp

A)1,2,3,4 B)3,6,7,8 C)2,3,5,9 D)5,6,8,9

443. Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. B xo’roz va C tovuqning qaysi genotipli jo’jalari B xo’roz va D tovuqningjo’jalarida uchramaydi?

1)BBPP 2)BBPp 3)BbPp 4)bbpp 5)BBpp

6)bbPP 7)BbPP 8) bbPp 9)Bbpp

A)1,3,4B)6,8 C)2,5,7 D)5,9 444. . Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. B xo’roz va D tovuqning qaysi genotipli jo’jalari B xo’roz va C tovuqningjo’jalarida uchramaydi?

1)BBPP 2)BBPp 3)BbPp 4)bbpp 5)BBpp

6)bbPP 7)BbPP 8) bbPp 9)Bbpp

A)1,3,4B)6,8 C)2,5,7 D)5,9 445.Odamlarda rang ajratolmaslik (daltonizm) va shapkorlik genlari jinsiy xromosomada joylashgan bo’lib, retsessiv holda irsiylanadi. Ular orasidagi chalkashuv 48foizni tashkil etadi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ayol (otasi daltonik, onasi shabkor) normal ko’radifan erkakka turmushga chiqsa, fenotip jihatdan sog’lom farzandlar tug’ilish ehtimolini (%) aniqlang?

A)48 B)52 C)76 D)62 446. Odamlarda rang ajratolmaslik (daltonizm) va shapkorlik genlari jinsiy xromosomada joylashgan bo’lib, retsessiv holda irsiylanadi. Ular orasidagi chalkashuv 48foizni tashkil etadi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ayol (otasi daltonik, onasi shabkor) normal ko’radifan erkakka turmushga chiqsa, genotip jihatdan sog’lom farzandlar tug’ilish ehtimolini (%) aniqlang?

A)24 B)52 C)76 D)62 447. Odamlarda rang ajratolmaslik (daltonizm) va shapkorlik genlari jinsiy xromosomada joylashgan bo’lib, retsessiv holda irsiylanadi. Ular orasidagi chalkashuv 48foizni tashkil etadi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ayol (otasi daltonik, onasi shabkor) normal ko’radifan erkakka turmushga chiqsa, faqat shapkorlik bilan kasallangan farzandlar tug’ilish ehtimolini (%) aniqlang?

A)48 B)12 C)13 D)24 448. . Odamlarda rang ajratolmaslik (daltonizm) va shapkorlik genlari jinsiy xromosomada joylashgan bo’lib, retsessiv holda irsiylanadi. Ular orasidagi chalkashuv 48foizni tashkil etadi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ayol (otasi daltonik, onasi shabkor) normal ko’radifan erkakka turmushga chiqsa, faqat rang ajratolmaydigan farzandlar tug’ilish ehtimolini (%) aniqlang?

A)48 B)12 C)13 D)24 449. . Odamlarda rang ajratolmaslik (daltonizm) va shapkorlik genlari jinsiy xromosomada joylashgan bo’lib, retsessiv holda irsiylanadi. Ular orasidagi chalkashuv 48foizni tashkil etadi. Normal ko’rish qobiliyatiga ega ayol (otasi daltonik, onasi shabkor) normal ko’radifan erkakka turmushga chiqsa, har ikki belgi bilan kasallangan farzandlar tug’ilish ehtimolini (%) aniqlang?

A)48 B)12 C)13 D)26 450.Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1a1A2A2 va a1a1a2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda genotip bo’yicha nisbat qanday bo’ladi ?

A)1:1 B)1:2:1 C)1:1:1:1 D)1:4:6:4:1

451. .Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1A1a2a2 va a1a1A2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda genotip bo’yicha nisbat qanday bo’ladi ?

A)1:1 B)1:2:1 C)1:1:1:1 D)1:4:6:4:1

452. .Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1A1a2a2 va a1a1A2A2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda qanday rangli bug’doylar hosil bo’ladi?

A)pushti B)qizil C)och pushti D)oq

453. Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1a1A2A2 va a1a1a2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda qanday rangli bug’doylar hosil bo’ladi?

A)pushti va och pushti B)qizil C)faqat och pushti D) oq 454. .Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1a1A2a2 va a1a1a2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda fenotip bo’yicha nisbat qanday bo’ladi ?

A)1:1 B)1:2:1 C)1:1:1:1 D)1:3:3:1

455. .Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1a1A2A2 va a1a1a2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda genotip bo’yicha nisbat qanday bo’ladi ?

A)1:1 B)1:2:1 C)1:1:1:1 D)1:4:6:4:1

456. .Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1a1A2a2 va A1a1a2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda fenotip bo’yicha nisbat qanday bo’ladi ?

A)1:1 B)1:2:1 C)1:1:1:1 D)1:3:3:1

457. .Bug’doy donining rangi ikki juft kumulyativ polimer genlarga bog’liq. Agar A1a1A2a2 va A1a1a2a2 genotipli bug’doylar chatishtirilsa, olingan avlodda genotip bo’yicha nisbat qanday bo’ladi ?

A)1:1:2:2:1:1 B)1:2:1 C)1:1:1:1 D)1:3:3:1 458.Ona organizmida ro’y bergan disomiya hodisasida gametalarning biriga 1juft gomologik xromosomalarning ikkalasi o’tadi. Odamda gametalarning normal spermatazoid bilan urug’lanishidan so’ng qanday jarayonlar kuzatiladi? 1)ikkala ota-onaning gametalarida xromosomalar soni farq qilgani sababli urug’lanish sodir bo’lmaydi 2)nasl kariotipida 46ta xromosoma bo’ladi va rivojlanish normal o’tadi 3)nasl kariotipi nostabil holatda bo’ladi 4)Shershevskiy-Terner sindromli farzand tug’ilishi mumkin 5)Daun sindromli farzand tug’ilishi mumkin 6)Klaynfelter sindromli farzand tug’ilishi mumkin

A)1,2 B)2,3 C)4,5,6 D)2,5,6 459. Modifikatsion o’zgaruvchanlik uchun xarakterli jihatlarni aniqlang 1)guruhli harakterga ega 2)individual harakterga ega 3)o’zgaruvchanlik chegarasi genotip bilan aniqlanadi 4)reaksiya normasi bilan chegaralangan 5)faqat fenotipning o’zgarishiga olib keladi 6)fenotip va genotipning o’zgarishiga olib keladi. 7)asta-sekin paydo bo’ladi 8)to’satdan paydo bo’ladi

A)3,4,5,7 B)1,4,6,8 C)2,3,6,8 D)1,3,4,6 460. . Mutatsion o’zgaruvchanlik uchun xarakterli jihatlarni aniqlang 1)guruhli harakterga ega 2)individual harakterga ega 3)o’zgaruvchanlik chegarasi genotip bilan aniqlanadi 4)reaksiya normasi bilan chegaralangan 5)faqat fenotipning o’zgarishiga olib keladi 6)fenotip va genotipning o’zgarishiga olib keladi. 7)asta-sekin paydo bo’ladi 8)to’satdan paydo bo’ladi

A)2,6,8 B)1,3,4 C)2,4,7 D)3,5,8 461.Mutatsiya turi va sababi o’rtasidagi muvofiqlikni aniqlang. 1)genom mutatsiyasi 2)gen mutatsiyasi a)xromosoma tuzilmasining o’zgarishi b)xromosoma sonining kamayishi c)bir purinning boshqa puringa almashishi d)dezoksiribonukleotidlar almashishi e)nukleotidlarning yo’qolishi f)xromosoma gaploid to’plamining ortishi

A)1-b,f 2-c,d,e B)1-a,d,f 2-b,c C)1-c,d,e 2-b,f D)1-a,b,c 2-d,e 462. .Mutatsiya turi va sababi o’rtasidagi muvofiqlikni aniqlang. 1)xromosoma mutatsiyasi 2)gen mutatsiyasi a)xromosoma tuzilmasining o’zgarishi b)xromosoma sonining kamayishi c)nukleotidlar ketma ketligini ozgarishi d)bir purinning boshqa puringa almashishi e)nukleotidlarning yo’qolishi f)xromosoma gaploid to’plamining ortishi

A)1-a2-c,d B)1-b 2-a,c C)1-a,d,f 2-c,e D)1-c,d,e 2-a,b,f 463.D vitamin bilan davolanmaydigan raxit kasalligi ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Ota kasal, ona sog’ bo’lsa tug’ilgan o’gil farzandlar sog’lom , ota sog’ ona gomozigota kasal bo’lsa farzandlarning barchasi kasal tug’ildi. Sog’lom ota onadan tugilgan bolalarning barchasi soglom boladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A)X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 464. D vitamin bilan davolanmaydigan raxit kasalligi ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Ota kasal, ona sog’ bo’lsa tug’ilgan o’gil farzandlar sog’lom , ota sog’ ona gomozigota kasal bo’lsa farzandlarning barchasi kasal tug’ildi. Sog’lom ota onadan tugilgan bolalarning barchasi soglom boladi. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini aniqlang

A)qonning normal ivishi B)tug’ma karlik

C)rangni ajrata olmaslik D)ortiqcha barmoqlilik

465. Odamlarda kurak tushlarining yo’qligi ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Ota kasal, ona sog’ bo’lsa tug’ilgan o’gil farzandlar sog’lom , ota sog’ ona gomozigota kasal bo’lsa farzandlarning barchasi kasal tug’ildi. Sog’lom ota onadan tugilgan bolalarning barchasi soglom boladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A)X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 466. Odamlarda kurak tushlarining yo’qligi ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Ota kasal, ona sog’ bo’lsa tug’ilgan o’gil farzandlar sog’lom , ota sog’ ona gomozigota kasal bo’lsa farzandlarning barchasi kasal tug’ildi. Sog’lom ota onadan tugilgan bolalarning barchasi soglom boladi. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini aniqlang.

A)qonning normal ivishi B)tug’ma karlik

C)rangni ajrata olmaslik D)ortiqcha barmoqlilik 467.Retinoblastoma ko’zning ankologik kasalligi bo’lib, erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi. Kasal ota-onalardan kasal farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 75%dan 100%gacha bo’ladi. Otasi gomozigota kasal, onasi sog’ bo’lgan qiz sog’lom yigitga turmushga chiqsa, bolalarning 50%i kasal bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A)X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 468. .Retinoblastoma ko’zning ankologik kasalligi bo’lib, erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi. Kasal ota-onalardan kasal farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 75%dan 100%gacha bo’ladi. Otasi gomozigota kasal, onasi sog’ bo’lgan qiz sog’lom yigitga turmushga chiqsa, bolalarning 50%i kasal bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi tipi bilan bir xil bo’lgan belgini toping.

A)ortqcha barmoqlilik B)qonning normal ivishi

C)tugma karlik D)rangni ajrata olmaslik 469. Odamlarda ko’z shox pardasining irsiy degeneratsiyasi erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi. Kasal ota-onalardan kasal farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 75%dan 100%gacha bo’ladi. Otasi gomozigota kasal, onasi sog’ bo’lgan qiz sog’lom yigitga turmushga chiqsa, bolalarning 50%i kasal bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A)X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 470. Podagra-bo’g’im kasalligi bo’lib, bu kasallikda siydik kislotasi almashinuvi buziladi. erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi. Kasal ota-onalardan kasal farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 75%dan 100%gacha bo’ladi. Otasi gomozigota kasal, onasi sog’ bo’lgan qiz sog’lom yigitga turmushga chiqsa, bolalarning 50%i kasal bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A)X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 471. . Podagra-bo’g’im kasalligi bo’lib, bu kasallikda siydik kislotasi almashinuvi buziladi. erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi. Kasal ota-onalardan kasal farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 75%dan 100%gacha bo’ladi. Otasi gomozigota kasal, onasi sog’ bo’lgan qiz sog’lom yigitga turmushga chiqsa, bolalarning 50%i kasal bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini aniqlang.

A)sil kasalligiga moyillik B)gemofiliya

C)tug’ma karlik D)rangni ajrata olmaslik 472.Tallasemiya-gemoglabinning normal sintezlanishi buzilishi bilan xarakterlanadigan kasallik. Bu kasallikda eritrotsitlarning morfologiyasi o’zgarishidan tashqari skelet sistemasi o’zgaradi va sariq kasalligining har xil darajasi namoyon bo’ladi. Kasallik erkaklar va ayollarda bir xilda kuzatiladi. Kasal ota-onalardan tug’ilgan farzandalarning 25%i sog’lom bo’ladi. Agar ota kasal ona sog’lom bo’lsa, 50%farzandlar kasal tug’iladi. Ushbu kasallikning irsiylanishiga doir malumotni aniqlang.

A)bitta genning bir necha belgiga tasiri

B)noallel genlarning polimer tasiri

C)noallel genlarning epistaz tasiri

D)noallel genlarning komplementar tasiri. 473.O’roqsimon anemiya gemoglabin zanjirida ro’y beradigan mutatsiya natijasida kelib chiqadi. Ayrim hollarda kasal organizmlar balog’at yoshiga yetguncha nobud bo’ladi. Otasi kasal, onasi sog’lom bo’lgan kasal qiz sog’lom yigitga turmushga chiqsa, 50% farzandlar kasal bo’lib tug’iladi. Kasal ota onalardan tug’ilgan farzandlarning 25%i nobud bo’ladi. Kasallik erkak va ayollarda bir xilda uchraydi. Ushbu kasallikning irsiylanishiga oid malumotni aniqlang. .

A)bitta genning bir necha belgiga tasiri

B)noallel genlarning polimer tasiri

C)noallel genlarning epistaz tasiri

D)noallel genlarning komplementar tasiri. 474.Gallaktozemiya-uglevodlar almashinuvining buzilishi bilan kechadigan kasallik. Kasallik avlodalrda kam kuzatilib, erkak va ayollarda bir xilda uchraydi. Geterozigota ota onalardan tugilgan bolalarning 25%i ushbu kasallik bilan kasallangan boladi. Ota soglom ona kasal bo’lsa, farzandlarning barchasi sog’lom bo’lishi mumkin. Ushbu kasallikning irsiylanish qanday genga bog’liq?

A)X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 475. .Gallaktozemiya-uglevodlar almashinuvining buzilishi bilan kechadigan kasallik. Kasallik avlodalrda kam kuzatilib, erkak va ayollarda bir xilda uchraydi. Geterozigota ota onalardan tugilgan bolalarning 25%i ushbu kasallik bilan kasallangan boladi. Ota soglom ona kasal bo’lsa, farzandlarning barchasi sog’lom bo’lishi mumkin. Ushbu kasallikning irsiylanishi qaysi belgi bilan bir xil?

A)albinism B)daltonizm C)polidaktiliya D)qonning nirmal ivishi 476.Tug’ma karlik erkaklar va ayollarda bir xilda uchraydi. Kasallik avlodalrda kam kuzatiladi. Kasal ota onadan sog’lom farzandlar tug’ilish ehtimolligi 0%. Ota kasal ona sog’lom bo’lganda sog’lom farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 50% yoki 100%. Geterozigota ota-onalardan tug’iladigan farzandlarning 25%i ushbu kasallik bilan kasallangan bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A )X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 477. .Tug’ma karlik erkaklar va ayollarda bir xilda uchraydi. Kasallik avlodalrda kam kuzatiladi. Kasal ota onadan sog’lom farzandlar tug’ilish ehtimolligi 0%. Ota kasal ona sog’lom bo’lganda sog’lom farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 50% yoki 100%. Geterozigota ota-onalardan tug’iladigan farzandlarning 25%i ushbu kasallik bilan kasallangan bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi tipi bilan bir xil bo’lgan belgini korsating ?

A)albinism B)daltonizm C)polidaktiliya D)qonning nirmal ivishi 478. Tug’ma karlik erkaklar va ayollarda bir xilda uchraydi. Kasallik avlodalrda kam kuzatiladi. Kasal ota onadan sog’lom farzandlar tug’ilish ehtimolligi 0%. Ota kasal ona sog’lom bo’lganda sog’lom farzandlarning tug’ilish ehtimolligi 50% yoki 100%. Geterozigota ota-onalardan tug’iladigan farzandlarning 25%i ushbu kasallik bilan kasallangan bo’ladi. Ushbu kasallikning irsiylanishi tipi bilan bir xil bo’lgan belgini korsating

A)shizofreniya B)gemofiliya

C)broxidaktiliya D)qonning normal ivishi 479.Shabkorlik odamlarda A vitamin yetishmasligi bilan bog’liq bo’lgan kasallik bo’lib, ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Kasal ayolning otasi ham kasal. Kasallik otadan o’g’ilga o’tmaydi. Geterozigotali ona va kasal ota oilasida tug’ilgan farzandlarning yarmi kasal. Ushbu kasallikning irsiylanishi qanday genga bog’liq?

A )X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 480. Shabkorlik odamlarda A vitamin yetishmasligi bilan bog’liq bo’lgan kasallik bo’lib, ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Kasal ayolning otasi ham kasal. Kasallik otadan o’g’ilga o’tmaydi. Geterozigotali ona va kasal ota oilasida tug’ilgan farzandlarning yarmi kasal. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini ko’rsating

A)daltonizm B)albinism C)polidaktiliya D) qonning normal ivishi 481. . Shabkorlik odamlarda A vitamin yetishmasligi bilan bog’liq bo’lgan kasallik bo’lib, ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Kasal ayolning otasi ham kasal. Kasallik otadan o’g’ilga o’tmaydi. Geterozigotali ona va kasal ota oilasida tug’ilgan farzandlarning yarmi kasal. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini ko’rsating

A)gemofiliya B)albinism

C)fenilketonuriya D)qonning normal ivishi 482.Odamlarda miopatiya yurak-qon tomiri tizimi bilan bog’liq kasallik bo’lib, , ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Kasal ayolning otasi ham kasal. Kasallik otadan o’g’ilga o’tmaydi. Geterozigotali ona va kasal ota oilasida tug’ilgan farzandlarning yarmi kasal. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini ko’rsating

A)gemofiliya B)albinism

C)fenilketonuriya D)qonning normal ivishi 483. .Odamlarda miopatiya yurak-qon tomiri tizimi bilan bog’liq kasallik bo’lib, , ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Kasal ayolning otasi ham kasal. Kasallik otadan o’g’ilga o’tmaydi. Geterozigotali ona va kasal ota oilasida tug’ilgan farzandlarning yarmi kasal. Ushbu kasallikning irsiylanish tipi bilan bir xil bo’lgan belgini ko’rsating

A)daltonizm B)albinism C)fenilketonuriya D)qonning normal ivishi 484. .Odamlarda miopatiya yurak-qon tomiri tizimi bilan bog’liq kasallik bo’lib, , ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko’p uchraydi. Kasal ayolning otasi ham kasal. Kasallik otadan o’g’ilga o’tmaydi. Geterozigotali ona va kasal ota oilasida tug’ilgan farzandlarning yarmi kasal. Ushbu kasallikning irsiylanish qanday genga bog’liq?

A )X xromosomaga birikkan dominant genga

B)X xromosomaga birikkan retsessiv genga

C)autosomaga birikkan dominant genga

D)autosomaga birikkan retsessiv genga 485. . Tovuqlarda oyoqning patli (B) bo’lishi patsizlikka (b) nisbatan, no’xatsimon toj (P) oddiy tojga (p) nisbatan dominantlik qiladi. Chatishtirish uchun olingan A va B xo’rozlar, C va D tovuqlarning hammasida oyog’I patli toji no’xatsimon edi. A xo’roz ikkala tovuq bilan chatishtirilganda faqat no’xatsimon tojli, oyog’I patli jo’jalar olingan. B xo’roz C tovuq bilan chatishtirilganda no’xatsimon tojli , oyoqlari patli va patsiz j’ojalar, D tovuq bilan chatishtirilganda esa no’xatsimon va oddiy tojli , oyoqlari patli jo’jalar olingan. B xo’roz hamda C va D tovuqning jo’jalarida qaysi genotiplar o’xshash bo’ladi?

1)BBPP 2)BBPp 3)BbPp 4)bbpp 5)BBpp

6)bbPP 7)BbPP 8) bbPp 9)Bbpp

A)1,2,3,7 B)3,6,7,8 C)2,3,5,9 D)4,6,8,9 486.Noyob gen va xromosomalarni bir organizmdan boshqa organizmga ko’chirish irsiyat va o’zgaruvchanlikning qaysi metodiga mansub?

A)ontogenetik B)sitogenetik

C)molekulyar genetika D)genetic injeneriya 487.Quyidagi keltirilgan olimlarning yaratgan kashfiyotlari bilan juftlang.

1)Joshua 2)Tuort 3)Ester Lederberg 4)Griffit 5)D’Errel 6)Lui Paster

a)bakteriyalrda genlar mutatsiyasining o’z o’zidan sodir bo’lishi b)bakteriyalarda irsiyat mavjudligi c)bir organizm irsiy molekulasi bo’lagining ikkinchi organizm irsiy molekulasi tarkibiga birikishi d)faglarning zaralangan bakteriyalar ichida o’z o’zidan ko’payib, ularni nobud qilishi mumkunligi

A)a-1,3 b-6 c-4 d-2,5 B)a-2,5 b-4 c-6 d-1,3

C)a-1,3 b-4 c-6 d-2,5 D)a-2,5b-6 c-4 d-1,3 488. .Quyidagi keltirilgan olimlarning yaratgan kashfiyotlari bilan juftlang. 1)Tuort 2)Joshua 3)D’Errel 4)Griffit 5)Ester Lederberg 6)Lui Paster a)bakteriyalrda genlar mutatsiyasining o’z o’zidan sodir bo’lishi b)bakteriyalarda irsiyat mavjudligi c)bir organizm irsiy molekulasi bo’lagining ikkinchi organizm irsiy molekulasi tarkibiga birikishi d)faglarning zaralangan bakteriyalar ichida o’z o’zidan ko’payib, ularni nobud qilishi mumkunligi

A)a-1,3 b-6 c-4 d-2,5 B)a-2,5 b-4 c-6 d-1,3

C)a-1,3 b-4 c-6 d-2,5 D)a-2,5b-6 c-4 d-1,3 489. .Quyidagi keltirilgan olimlarning yaratgan kashfiyotlari bilan juftlang. 1)Joshua 2)Tuort 3)Ester Lederberg 4)Lui Paster 5)D’Errel 6)Griffit a)bakteriyalrda genlar mutatsiyasining o’z o’zidan sodir bo’lishi b)bakteriyalarda irsiyat mavjudligi c)bir organizm irsiy molekulasi bo’lagining ikkinchi organizm irsiy molekulasi tarkibiga birikishi d)faglarning zaralangan bakteriyalar ichida o’z o’zidan ko’payib, ularni nobud qilishi mumkunligi

A)a-1,3 b-6 c-4 d-2,5 B)a-2,5 b-4 c-6 d-1,3

C)a-1,3 b-4 c-6 d-2,5 D)a-2,5b-6 c-4 d-1,3 490.Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang a)sabzi b)sholi c)soya d)zig’ir e)kartoshka f)tariq g)kakao daraxti

A)c,f B)e,g C)a,b D)c,d

491. .Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang 1)makkajoxori 2)ananas 3)goza 4)tamaki 5)zig’ir 6)karam 7)loviya 8)suli

A)1,3,7 B)2,4,6 C)1,5,8 D)2,7,8

492. Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)sholi 2)sabzi 3)qalampor 4)beda 5)ananas

6)shakarqamish 7)tariq 8)kofe daraxti

A)1,6 B)3,4 C)5,8 D)2,7

493. Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)sholi 2)sabzi 3)qalampor 4)beda 5)ananas

6)makkajoxori 7)zig’ir 8)kofe daraxti

A)1,6 B)3,4 C)5,8 D)2,7

494. Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)beda 2)sabzi 3)banan 4)oshqovoq 5)qand lavlagi 6

)kartoshka 7)bug’doy

A)1,5 B)2,4 C)3,6 D)1,7

495. Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)tariq 2)banan 3)kartoshka 4)arpa

5)kakao daraxti 6)tamaki 7)sabzi

A)2,4 B)1,5 C)3,7 D)4,5

496. Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)tamaki 2)sabzi 3)arpa 4)sholi 5)ananas

6)banan 7)oshqovoq 8)kartoshka

A)1,5,8 B)2,6,8 C)2,4,7 D)1,3,6

497. . Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)sholi 2)sabzi 3)qalampir 4)loviya

5) banan 6)shakarqamish 7)tariq 8kofe darxti

A)1,6 B)3,4 C)5,8 D)2,7

498. . Quyida keltirilgan madaniy o'si’liklar orasidan kelib chiqish markazlari bir xil bo’lgan o’simliklarni aniqlang

1)tamaki 2)sabzi 3)arpa 4)sholi

5)ananas 6)bug’doy 7)shakarqamish 8)kofe daraxti

A)1,5 B)2,6 C)4,7 D)3,8

499.Quyidagi atamalarni manosi bilan togri juftlab ko’rsating

a)genofond b)genomlar banki c)genom d)genlar banki

1)organizmlar genlar yig’indisi 2)populatsiya tarkibiga kiruvchi organizmlarning genlar yig’indisi 3)hayvon va osimlik irsiy axborotini butunligicha muzlatish usuli bilan saqlash 4)hayvon va osimlik ayrim genlari bakteriyaga kiritib saqlash va klonlash

A)2a3c4b1d B)2a 3b 1c 4d C)3a4c2b1d D)1c4a3b2d 500. .Quyidagi atamalarni manosi bilan togri juftlab ko’rsating

a)genom b)genlar banki c)genofond d)genomlar banki 1)organizmlar genlar yig’indisi 2)populatsiya tarkibiga kiruvchi organizmlarning genlar yig’indisi 3)hayvon va osimlik irsiy axborotini butunligicha muzlatish usuli bilan saqlash 4)hayvon va osimlik ayrim genlari bakteriyaga kiritib saqlash va klonlash A)2a3c4b1d B)2a 3b 1c 4d C)3d 4b 2c 1a D)1c4a3b2d

738. DNK molekulasida аденvaнvaтvaмvaн orasida ikkita, гуанvaнvaцvaтозvaн orasida uchta vodorod bog’ bor, qo’shni nukleotidlar orasi 0,34 nmga teng. Nuklein kislotalar molekulasida nukleotidlar o’zaro fosfodiefir bog’lari orqali bog’lanadi. DNK molekulasida 598 ta fosfodiefir bog’I bo’lsa hamda G umumiy nukleotidlar sonining 20% ini tashkil qilsa A va T orasidagi vodorod bog’lar sonini toping. A) 360 B) 240 C) 358 D) 480

739. Digeterozigota kulrang tanali normal qanotli urg’ochi va erkak drozofilla pashshalari o’zaro chatishtirildi. Avlodda ota – onaning ayrim belgilariga ega organizmlar ham hosil bo’ldi.KROSSINGOVER17% Avlodning necha foizi retsessiv digomozigotali bo’ladi?A) 20,75% B) 17% C) 25% D) 12,5%

740. Digeterozigota kulrang tanali normal qanotli urg’ochi va erkak drozofilla pashshalari o’zaro chatishtirildi. Avlodda ota – onaning ayrim belgilariga ega organizmlar ham hosil bo’ldi. Avlodning necha foizi genotipik jihatdan ota – onasiga o’xshamaydi? A) 62,50% B) 17% C) 58,50% D) 25,00%

741. Digeterozigota kulrang tanali normal qanotli urg’ochi va erkak drozofilla pashshalari o’zaro chatishtirildi. Avlodda ota – onaning ayrim belgilariga ega organizmlar ham hosil bo’ldi. Avlodning necha foizi fenotipik jihatdan ota – onasiga o’xshaydi? A) 83% B) 62,5% C) 41,5% D) 70,75%

742. Yo’sinlarda (a), qirqquloqаlarda (b) sporadan (1) va zigotadan (2) nima hosil bo’ladi?

A)a – 1 – gametofit(jinsiy bo’g’in), 2- sporofit(jinssiz bo’g’in); b – 1 – gametofit(jinsiy bo’g’in), 2 – sporofit (jinssiz bo’g’in)

B)a – 1 – sporofit(jinssiz bo’g’in), 2- gametofit(jinsiy bo’g’in); b – 1 – gametofit(jinsiy bo’g’in), 2 – sporofit (jinssiz bo’g’in)

C)a – 1 – gametofit(jinsiy bo’g’in), 2- sporofit(jinssiy bo’g’in); b – 1 – sporofit(jinssiz bo’g’in), 2 – gametofit (jinssiy bo’g’in)

D) a – 1 – sporofit(jinssiz bo’g’in); 2 - gametofit(jinsiy bo’g’in), b – 1 – sporofit(jinssiz bo’g’in), 2 - gametofit (jinssiy bo’g’in)

743 . Quyidagi o`simlikni ularni xos xususiyatlar bilan juftlang? 1) пыльнvaков 2ta halqada joylashgan; 2) gulqorgoni oddiy, kosasimon; 3) kosachasi ikki qavat; 4) gultojbarglari uch xil; 5) gulkosachabarglari vagultojbarglari qo’shilgan; 6) gulkosachabarg yaxshi taraqqiy etmagan; 7) пыльнvaковning to’rttasi 2 tadan qo’shilgan;

a) shivit; b) лvaфток; c) bo’ritaroq; d) qozonyuvgich; e) белена; f) заяцjun; g) доннvaк; h) sholg’omA) 1 – h; 2 – e,f; 3 – c; 4 – a; 5 – e; 6 – b, g; 7 – b,d B) 1 – d; 2 – c; 3 – c; 4 – a,d; 5 – b,d; 6 – a; 7 – g

C) 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – a,g; 5 – a,d; 6 – b, h; 7 – b D) 1 – h; 2 – f; 3 – c; 4 – g; 5 – d,e; 6 – b; 7 – d

744. Voyaga yetguncha qoramolda (a), voyaga yetganda qoramolda (b) yashovchi hayvonlarni aniqlang.

A)a – jigar qurti; b – qoramol tasmasimon chuvalchangi

B)a – qoramol tasmasimon chuvalchangi; b – jigar qurti

C)a – qoramol tasmasimon chuvalcahngi; b – exinokokk

D)a – jigar qurti; b – cho`chqa tasmasimon chuvalchangi

745. Voyaga yetganda odamda (a), voyaga yetguncha odamda (b) yashovchi hayvonlarni aniqlang.

A)a – jigar qurti; b – qoramol tasmasimon chuvalchangi

B)a – qoramol tasmasimon chuvalchangi; b – jigar qurti

C)a – qoramol tasmasimon chuvalcahngi; b – exinokokk

D)a – jigar qurti; b – cho`chqa tasmasimon chuvalchangi

746. Keng burunli (a) va tor burunli (b) primatlarni aniqlang.1) yashil martishka 2) gibbon 3) tupay; 4) orangutan; 5) gorilla; 6) malla revun; 7) o’rgimchak maymun; 8) lemur 9) shimpanze a – 1, 3, 6, 7; b – 2,4,5,9 B) a – 3,7,9; b – 4,5,9 C) a – 2,7; b – 4,5,9 D) a – 2,6,7; b – 1,4,5,9

747. Odamlarda ko’krak qafasini hosil qiladigan suyaklar(a) va qo’l suyaklari (b), oyoq suyaklari (c) солvailishiga ko’ra qaysi guruh suyaklariga kiradi? 1) длvaнные губчатыеsuyaklar 2) короткvaе губчатые; 3) длvaнные трубчатые ; 4) короткvaе трубчатые; 5) плоскvaеA) a – 1,2; b – 2,3,4,5; c – 2,3,4,5 B) a – 1,2,5; b – 2,3,4; c – 3,4,5

C) a – 1,2,4; b – 1,2,4; b – 1,2,3,4,5; c – 3,4 D) a – 1,2; b – 2,3,4; c – 1,3,4,5

748. Sog’lom odamda yurak sistolasida (a) va diastolasida (b) sodir bo’ladigan jarayonlarni juftlang.

1)uch tavaqali klapan orqali qon o’tish vaqtida bo’lmachaning holati (((a

2)chap bo’lmachadagi karbonat angidridga to’yingan qon chap qorinchaga o’tishi (((---

3)chap bo’lmachaga o’pka веныidan qon quyilishi(((b

4)chap qorinchadagi qon аорта yoyiga chiqishi(((a

5)o’ng bo’lmachaga kovak venadan венозная кровь quyilishi(((b

6)o’ng qorinchadgagi qon легочная артерvaяga chiqishi(((a

7)maksilmnal bosim hosil bo’ladi;(((a

8)o’ng qorinchaga o’ng bo’lmadan венозная кровь quyilishi(((b

9)uch tavaqali klapan orqali qon o’tish vaqtida qorinchaning holati(((b

10)minimal bosim hosil qiladi(((b

A) a – 1,4,6,7 ; b – 3,5,8,10 B) a – 1,4,5,8; b – 2,3,5,9

C) a – 2,4,6,10; b – 1,3,5,7 D) a – 1,4,6,10; b – 3,5,7,8

749. Sog’lom odamning yurak qon – tomir sistemasi ishi haqidagi tog’ri (a) va notog’ri fikrlarl (b) berilgan javobni aniqlang.

1)bo’lmachadagi arterial ikki tavaqali klapan ochilganda qon qorinchaga quyiladi(((a

2)uch tavaqali klapan ochilganda bo’lmachadagi венозная кровь qorinchaga quyiladi(((a

3)qorincha vaаорта o’rtasidagi yarim oysimon klapan ochilganda артерvaальная кровь tomirlarga chiqadi(((a

4)o’ng qorinchadan артерvaальная кровь аортаga chiqadi(((b

5)o’ng qorincha va легочная артерvaяdagi yarim oysimon klapan ochilganda венозная кровь vena tomirlariga chiqadi(((b

6)chap bo’lmachaga o’pka venasidan артерvaальная кровь quyiladi(((a

7)o’ng bo’lmachadagi венозная кровь o’ng qorinchaga ikki tavaqali klapan ochilganda quyiladi(((b

8)o’ng bo’lmachaga kovak веныdan венозная кровь quyiladi (((a

9)o’ng qorinchadan венозная кровьлегочная артерvaяga chiqadi(((a

10)легочная артерvaяdagi артерvaальная кровь chap bo’lmachaga quyiladi(((b

A) a – 2,3,6,9; b – 5,10 B) a – 1,2,3,5,6,8; b – 4,7,10

C) a – 2,3,5,6,9; b – 4,10 D) a – 1,3,6,7; b – 4,5,10

750.Shashir va shirach o`simliki uchun umumiy булмаганhususiyatlarni aniqlang. 1) размножается семенамva 2) образует цветкva 3)мvaкроспоры образуются в результате мейоза 4) мvaкроспоры гаплоvaдны 5) археспора молодой семяпочкva образуется в результате мейоза 6)magnoliatoifalarga mansub 7) gultojbargalari halqada 3 tadan joylashgan 8) ildiz poya barglardagi o’tkazuvchiтканvai uzun, yog’ochlashgan 9) murtak haltasini hosil bo’lishida dastlab mitoz songra meyoz sodir bo’ladi 10) har ikkala растенvaе uchun urug’ning paydo bo’lishi morfofiziologik yuklsalish hisoblanadi A),6,7,8 B) 1,2,3,4,6,8 C) 2,3,4,5,10 D) 4,8,9

751.Qushlarning uchayotganida nafas olishi natijasida qaysi muskullar ishlaydi? 1)katta ko’krak muskullari 2)ko’krak qafasi muskullari 3)o’mrov osti muskullari 4) havo pufaklari A)1,3 B)2,3 C) 3,4 D)1,4

752.Gelikoniusning uchinchi ko’krak bo’g’imi (a), ikkinchi ko’krak bo’g’imi (b), birinchi ko’krak bo’g’imi (c) da joylashgan a’zolari qaysi javobda tog’ri berilgan?A) a-uchinchi juft oyoqlari, b-ikkinchi juft oyoqlari,ikkinchi juft qanotlari c-birinchi juft oyoqlari, birinchi juft qanotlari B) a-birinchi juft oyoqlari, b- ikkinchi juft oyoqlari , birinchi juft qanotlari, c- uchunchi juft oyoqlari, ikkinchi juft qanotlari C)a-ikkinchi juft qanotlari, uchinchi juft oyoqlari, b- birinchi juft qanotlari,ikkinchi juft oyoqlari c- birinchi juft oyoqlari D) a-uchinchi juft oyoqlari; b-ikkinchi juft qanotlari,ikkinchi juft oyoqlari c-birinchi juft qanotlari, birinchi juft oyoqlari

753.Transpozon (a) va transpozaza (b) uchun tegishli bo’lgan xususiyatlarni aniqlang. 1)bir plazmid tarkibidagi genni boshqa plazmidga olib o’tadi 2)monomerlari xar xil 3)tarkibi aminokislotalardan iborat 4)рvaбозаva fosfat kislotasiga ega 5)tarkibida тvaмvaн nukleotidi uchraydi 6)markazida DNK ni yopishqoq uch hosil qilib kesuvchi ferment geni joylashgan 7)ko’chib yuruvchi endonukleaza 8)qo’shni genlar faoliyatini o’zgartiradi 9)ko’chib yuruvchi element markazida joylashuvchi ferment 10)nukleotidlarning maxsus izchilligini topib kesadi 11) tarkibida purin pirimidin asoslari mavjud 12)monomerlari peptid bog’i yordamida birikadi 13)kasallik chiqaruvchi mikroblarning antibiotiklarga chidamliligini oshiruvchi molekulyar jarayonini ta’minlaydi 14)translyatsiya jarayonida hosil bo’ladi A) a – 1,2,5,8,11; b – 2,3,10,12,14 kirmaydi X – 4,7,9

754. Quyida berilgan misollarda qaysi qonuniyatlarning ifodalanishi ko’rish mumkin? 1)baqaning ontonogenezida uch kamerali yurakning paydo bo’lishi 2)kapalakning metomorfozida so’ruvchi tipdagi og’iz a’zosining paydo bo’lishi 3) assidiya lichinkasida xorda, nerv nayining bo’lishi 4)karam kapalagining qurtining og’iz a’zosi kemiruvchi tipda bo’lishi 5)kvakshaning embrionida жабра yoriqlarining yo’qolib ketishi 6) to’tiqushning ontonogenezida жабра yoriqlarining налvaчvaе 7) embrional rivojlanishining keying davrlarida odam embrionida peshona oldinga bo’rtib chiqishi 8)embrional rivojlanishning keyingi davrlarida gorilla embrionida jag’ oldinga bo’rtib chiqishi 9)ontonogenezda ajdodlarni yetuk formalari bosqichlari qaytariladi 10) ontonogenezda faqat embrion bosqichlari qaytariladi 11) kitlarning embrionida tishlarning so’rilib ketishi a)biogenetik qonun b)ontonogenetik qonun A)a – 3,4,6,10; b – 1,2,7,8,11

755. Biosfera evolyutsiyasi birinchi bosqichida (a) va ikkinchi bosqichida (b) sodir bo’lgan morfofiziologik yuksalishlarni aniqlang. 1)suvo’tlarida tana tabaqalashuvi 2) dastlabki xordali hayvonlar boshskeletsizlar kenja tipi paydo bo’lishi 3) tanasining oldingi va keying , yelka va qorin qismlariga bo’linishi 4)minogalar va miksinalarni uzoq ajdodi- qalqondorlarni paydo bo’lishi 5)korall riflarning hosil bo’lishi 6)poyaning paydo bo’lishi 7) грvaбыpaydo bo’lishi 8)ikkiyoqlama simmetriyaning paydo bo’lishi 9) halqali chuvalchanglarni paydo bo’lishi 10) molyuskalarning paydo bo’lishi 11) bo’g’imoyoqlilarning paydo bo’lishi 12)uch kamerali yurakni paydo bo’lishi 13)umurtqa pog’onasining paydo bo’lishi 14)lepidodentronlar, plaunlar , kalamitlarning paydo bo’lishi a – 1,2,3,5,8,9,10,11,12, b – 4,6,7,13,14,***********

756.. Gulli o`simlikda jinsiy hujayralarning rivojlanishi haqidagi tog’ri fikrlarni aniqlang.

1)changdonning hujayralari meyoz usulida bo’linadi 2)mikrosporalar meyoz usulda hosil bo’ladi 3)yosh urug’kurtakning arxeosporasi meyoz bo’linishidan 3ta mayda , I yirik hujayra rivojlanadi 4)mikrospoaralar mitoz usulda bo’linadi5) mikrospora mitoz yo’li bilan bo’linib vegetative va generative hujayrani hosil qiladi 6)mikrosporalar gaploid to’plamli hujayralardan hosil bo’ladi 7) arxeosporalar meyoz usulida bo’linadi 8)murtak xaltachasi urug’kurtakni yirik hujayrasi mitoz usulida bo’linishidan hosil bo’ladi 9)megosporalar meyoz usulida bo’linadi 10) arxeosporalar mitoz usulida bo’linadi 11) chang donasi shakllanishi dastlab mitoz so’ngra meyoz kuzatiladi 12)Mikrosporalar mitoz usulida hosil bo’ladi 13)urug’kurtakning yirik hujayrasi 3 marotaba meyoz yo’li bilan bo’linib murtak xaltachasini hosil qiladi 14)mikrosporalar diploid to’plamli hujayralardan hosil bo’lad A)1,2,3,4,5,7,8,14

757. Hujayrada 10070 molekula ATF sintezlandi.Shundan necha mlekula ATF sitoplazmada sintezladi?

A)530 B)4000 C)2768 D)

758. Qaysi o`simlikning tugunchasida bitta urug’kurtagi bo’ladi? 1) boychechak 2) mingdevona 3) olxori 4) shaftoli 5) na’matak 6) gilos A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,2,5 D) 3,4,6

759. Qaysi o`simlikning tugunchasida ko’p urug’kurtaklarii bo’ladi? 1) boychechak 2) mingdevona 3) olxori 4) shaftoli 5) na’matak 6) gilos A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,2,5 D) 3,4,6

760. Shakli o’zgargan novdalarni aniqlang. 1) kartoshkaning tugunagi 2) qizil lolaning piyozboshi 3) turpning ildizmevasi 4) qirqquloqning ildiz poyasidagi qobiqlar 5) qoqio’tning naysimon guli 6) bug’doyiqning ildiz poyasi 7) qulupnayning jingalagi A) 1,2,4 B) 5,6,7 C) 1,2,6 D) 3,4,5

761. Shakli o’zgargan novdalarni aniqlang.1) kartoshkaning tugunagi 2) sarimsoqning piyozboshi 3) sholg’mning ildizmevasi 4) bug`doyiqning ildiz poyasi 5) makkajoxorining so’tasi 6) qirqbo’gi’imning sporofilli 7) zirkning tikani A) 2,4,5 B) 1,2,3,6 C) 1,2,4,7 D) 2,3,4

762. Shakli o’zgargan novdalarni aniqlang.1) kartoshkaning tugunagi 2) boychechakning piyozboshi 3) turning ildizmevasi 4) aspidistraning ildiz poyasi 5) qoqio’tning guli 6) qirqbo’gi’imning sporofilli 7) akatsiyaning tikani A) 2,4,5 B) 1,2,3,6 C) 1,2,4,7 D) 2,3,4

763. O`simlik tanasidagi o’lik(a) va tirik (b) hujayralarini juftlab ko’rsating: 1) ksilema naylari hujayralari 2) floema naylari hujayralari 3) po`kak hujayralari 4) epiderma hujayralari 5) endosperm hujayralari 6) kollenxima hujayralari A) a – 1,3; b – 2,4,5 B) a – 2,4,5; b – 1,3 C) a – 1,3,4,5; b – 2,6 D) a – 1,4,5,6; b – 2,3

764. Murakkab boshoq (1) va murakkab shingil (2) to’pgullar qaysi o`simlikga xos?

a) qamish b) otquloq c) sholi d) tariq e) suli f) bug`doyiq j) zubturum

A) 1 – a,b,c; 2 – d,e,f B) 1 – a,b,j; 2 – c,d,e C) 1 – d,e,f; 2 – a,b,c D) 1 – d,e,j; 2 – a,b,c

765. Umumiy barg bandining uchi bitta barg bilan tugaydigan o`simlikni aniqlang.1) маш 2) shirinmiya 3) yong`oq 4) шvaповнvaк 5) арахvaс 6) партеноцvaссус A) 1,5 B) 2,3 C) 4,6 D) 3,6

766. Ildizsiz sporali o`simlikni aniqlang. 1) kordait 2) gingko biloba 3) suv qaroqchisi 4) zuhrasoch 5) фунарvaя 6) suv qirqqulog’I 7) kuksoniya 8) riniya A) 4,5,6,8 B) 1,2,6,7 C) 5,6,7,8 D) 3,5,6,8

767. Ildizsiz sporali o`simlikni aniqlang. 1) bennettit 2) gingko biloba 3) kuksoniya 4) riniya 5) фунарvaя 6) suv qirqqulog’I 7) suv qaroqchisi 8) zuhrasoch A) 3,4,5 B) 1,2,6 C) 1,3,4,5,6 D) 3,5,6,7,8

768. Ko’p (a) va ikki (b) xivchinli jinsiy hujayralarni juftlab ko’rsating. 1) фунарvaясперматозоvaд 2) хвощ spermatozoid 3) qirqquloqасперматозоvaд 4) гаметы улотрvaкса; 5) улотрvaкса zoosporalari

A) a – 2,3,5; b – 1,4 B) a – 1,4; b – 2,3,5 C) a – 2,3; b – 1,4 D) a – 1,3; b – 2,4

769. Ikki(a) va ko’p (b) xivchimli jinsiy hujayralani juftlab ko’rsating. 1) фунарvaясперматозоvaд 2) хвощсперматозоvaд 3) qirqquloqасперматозоvaд 4) гаметы улотрvaкса; 5) улотрvaкса zoosporalari

A) a – 1,4; b – 2,3,5 B) a – 2,3; b – 1,4 C) a – 1,4; b – 2,3 D) a – 2,4; b – 1,3

770. Ko’sak mevaga ega bo’lgan oddiy gulqo’rg’onli o`simlikni aniqlang. 1) псоралея 2) vaксvaлvaрvaон татарскvaй 3) boychechak 4) qizil lola 5) белена 6) хлопчатнvaкA) 5,6 B) 1,3,4 C) 2,3 D) 2,3,6

771. Ko’sakmevagaegabo’lganmurakkabgulqo’rg’onlio`simliknianiqlang. 1) псоралея 2) vaксvaлvaрvaон татарскvaй 3) boychechak 4) qizil lola 5) белена 6) хлопчатнvaкA) 5,6 B) 1,5,6 C) 2,3,4 D) 2,3

772. Ko’sakmevagaegabo’lganmagnoliyasimonlarnianiqlang 1) псоралея 2) vaксvaлvaрvaон татарскvaй 3) boychechak 4) qizil lola 5) белена 6) хлопчатнvaкA) 5,6 B) 1,5,6 C) 2,3,4 D) 2,3

773. Ko’sakmevagaegabo’lganmagnoliyasimonlar(1) vaqizil lolasimonlar (2)nianiqlang

1) псоралея 2) vaксvaлvaрvaон татарскvaй 3) boychechak 4) qizil lola 5) белена 6) хлопчатнvaк

774. O`simlikniularninghayotiyshaklivaulargaxosxususiyatlarbilanjuftlang.a) лvaк репчатыйb) мальва пренебреженнаяc) sebarga луговой1) пыльнvaков 10 ta 2) bargbandiuzun 3) gulbandigultojdanuzun4) urug’chisiko’p 5) gulpoyasiuzun 6) пыльнvaковko’p 7) цветкvaqiyshiq 8) цветкvatog`ri 9) многолетняя трава 10) однолетняя траваA) a – 3,5,8; b – 2,6,8,10; c – 1,2,7,9 B) a – 1,4,5; b – 3,4,6,7,9; c – 2,6,8,9 C) a – 2,3,7,9; b – 2,4,8,9; c – 1,4,5,10 D) a – 4,6,8; b – 3,5,7,10; c – 3,4,8,9

775. Растенvaеtanasidagitirik (a) vao’lik(b) hujayralarnijuftlabko’rsating.

1) клеткva сvaтовvaдных трубок 2) клеткva древесных трубок 3) клеткva пробкva 4) клеткva эпvaдермы 5) клеткva камбvaя 6) клеткva склеренхvaмы 7) kallenximahujayralari

A) a – 1,4,5,7; b – 2,3,6 B) a – 2,3,6; b – 1,4,5,7 C) a – 1,6,7; b – 2,3,4,5 D) a – 1,3,7; b – 2,4,5,6

776. Растенvaе tanasidagi o’lik (a) vatirik(b) hujayralarni juftlab ko’rsating.

1) клеткva сvaтовvaдных трубок 2) клеткva древесных трубок 3) клеткva пробкva 4) клеткva эпvaдермы 5) клеткva камбvaя 6) клеткva склеренхvaмы 7) kallenxima hujayralari

A) a – 2,3,6; b – 1,4,5,7 B) a – 1,4,5,7; b – 2,3,6 C) a –2,3,4,5; b – 1,6,7 D) a –2,4,5,6; b – 1,3,7

777. Jumagul qaysi oilaga mansub? A) loladoshlar B) луковые C) эремуросовые D) лvaлейные

778. Berilgan растенvaе navlarini ularga xos gul turlari bilan juftlang.a) двуполые, tog`ri b) однополые, tog`ri c) двуполые, qiyshiq d) однополые, qiyshiq1) дароva 2) козvaдастор 3) корагузал 4) зармvaтон 5) баргva A) a – 1,2,3; b – 4,5 B) a – 1,3; 2 – c; d – 4,5 C) a – 1,5; c – 2; d – 3,4 D) d – 2,3,4; a – 1,2,5

779. . Berilgan растенvaе navlarini ularga xos gul turlari bilan juftlang.a) двуполые, tog`ri b) однополые, tog`ri c) двуполые, qiyshiq d) однополые, qiyshiq 1) гултvaш 2) козvaдастор 3) бувакva 4) зармvaтон 5) баргva

A) a – 1,2,3; b – 4,5 B) a – 1,3; 2 – c; d – 4,5 C) a – 1,5; c – 2; d – 3,4 D) d – 2,3,4; a – 1,2,5

780. Berilganрастенvaеnavlariniulargaxosbargturlaribilanjuftlang.a) простой, с прvaлvaстнvaкамva, расположены поочередноb) сложный, с прvaлvaстнvaкамva, расположены поочередноc) простой, без прvaлvaстнvaка, d) простой, расположен поочередно1) дароva 2) козva дастор 3) кора гузал 4) чогаре 5) баргvaA) a – 1,2,3; d – 4,5 B) b – 1,3; 2 – c; a – 4,5 C) a – 1,5; c – 2; d – 3,4 D) d – 3,4; a – 1,2,5

781. Berilganрастенvaеnavlariniulargaxosbargturlaribilanjuftlang.a) простой, с прvaлvaстнvaкамva, расположены поочередноb) сложный, с прvaлvaстнvaкамva, расположены поочередноc) простой, без прvaлvaстнvaка, d) простой, расположен поочередно1) гултvaш 2) козva дастор 3) бувакva 4) зармvaтон 5) баргvaA) a – 1,2,3; d – 4,5 B) b – 1,3; 2 – c; a – 4,5 C) a – 1,5; c – 2; d – 3,4 D) d – 3,4; a – 1,2,5

782. Berilganрастенvaеnavlariniulargaxospoyaturlaribilanjuftlang.a) ilashuvchib) tiko’suvchic) palakotuvchi 1) гултvaш 2) козva дастор 3) бувакva 4) зармvaтон 5) баргvaA) a – 1,3; b – 2; c – 4,5 B) a – 1,3,4; b – 2; c – 5 C) a – 1,4; b – 2; c – 3,5 D) a – 3,4; b – 2; a – 1,5

783. Berilgan растенvaе navlarini ularga xos poyaturlari bilan juftlang .a) tiko’suvchi b) ilashuvchi c) palak otuvchi 1) гултvaш 2) козva дастор 3) бувакva 4) зармvaтон 5) баргva A) a – 2; b – 1,3; c – 4,5 B) a – 2; b – 1,3,4; c – 5 C) a – 2; b – 1,4; c – 3,5 D) a – 2; b – 3,4; c – 1,5

784. Quyidaberilganlardancho’ziq – tirik (I) vacho’ziqo’lik (II) mexanikto’qimahujayralarinianiqlang.;

a)древесные трубкva; b) колленхvaмаc) склеренхvaма; d) сvaтовvaдная трубка.

A) 1 – b; 2 – c B) 1 – a; 2 – d C) 1 – b,c; 2 – a,d D) 1 – b,d; 2 – a,c

785. Quyida berilganlardan cho’ziq – tirik (I) va cho’ziq o’lik (II) mexanik to’qima hujayralarini aniqlang.;

a) ksilema naylari; b) колленхvaма c) склеренхvaма; d) floema naylari. A) 1 – b; 2 – c B) 1 – a; 2 – d C) 1 – b,c; 2 – a,d D) 1 – b,d; 2 – a,c

786. Quyida berilganlardan cho’ziq – o’lik (I) va cho’ziq tirik (II) mexanik to’qima hujayralarini aniqlang.;

a)ksilema naylari; b) колленхvaма c) склеренхvaма; d) floema naylari.

A) 1 – c; 2 – b B) 1 – d; 2 – a C) 1 – a,d; 2 – b,c D) 1 – a,c; 2 – b,d

787. Quyida berilganlardan cho’ziq – o’lik (I) va cho’ziq tirik (II) mexanik to’qima hujayralarini aniqlang.;

a)yog’ochlik naylari; b) колленхvaма c) склеренхvaма; d) сvaтовvaдная трубкаlari.

A) 1 – c; 2 – b B) 1 – d; 2 – a C) 1 – a,d; 2 – b,c D) 1 – a,c; 2 – b,d

798. Баргva oddiy, yonbargchali o`simlikni aniqlang.

A) партеноцvaссус, вvaноградB) sebarga, яблоняC) янтак, вvaноградD) партеноцvaссус, лvaфток

799. Yonbargchali, баргvaoddiy, bargbandiuzunрастенvaеnianiqlang.

A) партеноцvaссусB) sebargaC) вvaноградD) shirinmiya

800. Yonbargchali, oddiybarglio`simliknianiqlang.

A) вvaноград, шvaповнvaк, sebargaB) янтак, вvaноград, абрvaкосC) burchoq, маш, лvaфтокD) shirinmiya, партеноцvaссус

801. Yonbargchali, murakkabbarglio`simliknianiqlang.

A) вvaноград, шvaповнvaк, sebargaB) янтак, вvaноград, абрvaкосC) burchoq, маш, лvaфтокD) shirinmiya, партеноцvaссус

802. Yonbargchagaegao`simliknianiqlang.

A) чоган, таволга, вvaноградB) vaзень, sebarga, burchoqC) терескен, вvaшня, айваD) японская сафора, партеноцvaссус

803. Barglariqaramaqarshijoylashganкустарнvaк (1) vaмноголетняя трава (2) larnibelgilang.

a) шалфейb) лvaгуструмc) сvaреньd) гвоздvaкаe) мятаf) базvaлvaкg) помvaдор

A) 1 – b,c; 2 – a,d,e B) 1 – b,c,d; 2 – a,e,f C) 1 – c,d; 2 – e,f,g D) 1 – a,e,f; 2 – b,c,d

804. Баргva yonbargli растенvaеni aniqlang.

A) солянка, айва, мvaндаль B) лvaфток, копеечнvaк, olga sorbariyasi C) яблоня, nok, солянка Рvaхтера D) вvaноград, янтак, заяцjun

805. Ildizidagi kurtaklardan yangi novdalar hosil qiluvchi yon bargchali murakkab bargli o`simlikni belgilang

A) шvaповнvaк, вvaноградB) yong`oq, янтакC) shirinmiya, яблоняD) шvaповнvaк, shirinmiya

806. Qaysio`simlikdayonbargchalarbo’lmaydi?

A) заяцjun, oqshoraB) кейреук, терескенC) шпvaнат, свеклаD) астрагал, vaзень

807. Ksilemaqavatiyumshoq, клеткva камбvaяtezbo’linadiganрастенvaеnibelgilang.

A) terak, талB) yong`oq, платанC) tol, yong`oqD) terak, дуб

808. Magnoliyasimonlarga mansub o`simlikni ularning barg shakllari bilan juftlang.

1) shirinmiya 2) дvaкая морковь 3) подводные лvaстья водяного qirqquloqа 4) надводные лvaстья водяного qirqquloqаa) toqpatsimonb) раздельныеc) воронкообразные d) дваждыпеsholiторассеченные e) ланцетовvaдныеA) 1 – a; 2 –d; 4 – cB) 1 – a; 2 – d; 3 – b; 4 – eC) 1 – e; 2 – d; 4 – cD) 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 - e

809. Urug’idazaharlimoddato’plovchi, barglarinavbatbilanjoylashgano`simliknibelgilang.

A) kampirchopon, мvaндальB) мvaндаль, зvaраC) shaftoli, kampirchoponD) мvaндаль, shaftoli

810. Urug’idazaharlimoddato’plovchi, barglariqarama - qarshijoylashgano`simliknibelgilang.

A) kampirchoponB) мvaндаль, C) shaftoli, D) зvaра

811. Льна (1), пvaона (2), гортензvava (3) ninghayotiyshaklinibelgilang.a) многолетняя траваb) однолетняя траваc) кустарнvaк

A) 1 – b; 2 – b; 3 – a B) 1 – b; 2 – a; 3 – c C) 1 – a; 2 – a; 3 – c D) 1 – b; 2 – c; 3 – a

812. Kamxastak(1), гvaбvaскус сvaрvaйскvaй(2), альбvaцvaя (3) ning tashqi muhitga moslanish shaklini ko’rsating.

a) полукустарнvaкb) деревоc) кустарнvaкd) многолетняя трава

A) 1 – b; 2 – c; 3 – b B) 1 – c; 2 – a; 3 – c C) 1 – c; 2 – c; 3 – d D) 1 – b; 2 – c; 3 -a

813. Qaysi javobda odam organizmida organlarni boshqarishda faoliyati bir - biriga o’xshash (a) va qarama – qarshi(b) sekretsiya bezlari tog`ri ko’rsatilgan? 1) гvaпофvaзvaqalqonsimonbez, buyrakishida 2) поджелудочная железаvaнадпочечнvaкva, qondauglevodmiqdoriniboshqarishda 3) надпочечнvaкvavaвvaлочковая железа, в регуляцvava деятельностva половых желез 4) надпочечнvaкvavaгvaпофvaз, в деятельностva сердца 5) гvaпофvaзvaэпvaфvaз, в обмене пvaгментов 6) поджелудочная железаvaнадпочечнvaкva, регуляцvava содержанvaя углеводов в печенvaA) a – 4,6;b – 1,2,3

814. Qaysijavobdaodamorganizmidaorganlarniboshqarishdafaoliyatiqaramaqarshi (a) vabir – birigao’xshash(b) sekretsiyabezlaritog`riko’rsatilgan? 1) гvaпофvaзvaqalqonsimonbez, buyrakishida 2) поджелудочная железаvaнадпочечнvaкva, qondauglevodmiqdoriniboshqarishda 3) надпочечнvaкvavaвvaлочковая железа, в регуляцvava деятельностva половых желез 4) надпочечнvaкvavaгvaпофvaз, в деятельностva сердца 5) гvaпофvaзvaэпvaфvaз, в обмене пvaгментов 6) поджелудочная железаvaнадпочечнvaкva, регуляцvava содержанvaя углеводов в печенvaA) a – 1,2,3; b – 4,6

815. Укажvaте мутацvava, связанные с vaзмененvaем строенvaя хромосом.

1) фенvaлкетонурvaя 2) дуплvaкацvaя 3) полvaплоvaдvaя 4) развvaтvaе тsholiомvaков 5) Сvaндром Шерешевского-Тернера 6) Делецvaя 7) vaнверсvaя 8) анеуплоvaдvaя 9) транслокацvaя 10) развvaтvaе моносомvaков 11) Сvaндром Дауна 12) полvaдактvaлvaяA) 2,6,7,9 B) 1,2,4,12 C) 3,4,5,8 D) 1,4,10,12

816. В каком ответе неправvaльно указана пvaщевая цепь? A) растенvaекомарлягушказмеяежлvaса

B) растенvaеariпаук крестовvaкящерvaцазмеяcho`chqaC) растенvaеariпаук крестовvaкящерvaцадрофа

D) растенvaесаранчазаяцящерvaцахvaщная птvaца

817. Baliqlarningqonaylanishsistemasibo’ylabqonningharakatiqaysijavobdatog`riko’rsatilgan?

A)желудочек сердцабрюшная аортажаберная артерvaякапvaллярыспvaнная аортаартерvavaкапvaллярывены-->предсердvaе

B)предсердvaебрюшная аортажаберная артерvaякапvaллярыспvaнная аортаартерvavaкапvaллярывеныжелудочек сердца

C)предсердvaеспvaнная аортажаберная артерvaякапvaллярыбрюшная аортаартерvavaкапvaллярывеныiжелудочек сердца

D)желудочек сердцаспvaнная аортажаберная артерvaякапvaллярыбрюшная аортаартерvavaкапvaллярывеныпредсердvaе

818. Quyidakeltirilganmutatsiyaturlariorasidanxromosomalarsoniningo’zgarishibilanbog’liqbo’lmaganmutatsiyalarnianiqlang.1) фенvaлкетонурvaя 2) дуплvaкацvaя 3) полvaплоvaдvaя 4) развvaтvaе тsholiомvaков 5) Сvaндром Шерешевского-Тернера 6) Делецvaя 7) vaнверсvaя 8) анеуплоvaдvaя 9) транслокацvaя 10) развvaтvaе моносомvaков 11) Сvaндром Дауна 12) полvaдактvaлvaя

A)1,2,6,7,9 B) 2,3,4,10,11 C) 3,5,6,8,12 D) 2,6,7,8

819. Quyidagikeltirilganhodisalarnimutatsiyaturlariorasidangenommutatsiyalari – xromosomalarsoniningo’zgarishibilanbog’liqmutatsiyalarnianiqlang.1) фенvaлкетонурvaя 2) дуплvaкацvaя 3) полvaплоvaдvaя 4) развvaтvaе тsholiомvaков 5) Сvaндром Шерешевского-Тернера 6) Делецvaя 7) vaнверсvaя 8) анеуплоvaдvaя 9) транслокацvaя 10) развvaтvaе моносомvaков 11) Сvaндром Дауна 12) полvaдактvaлvaя

A)1,7,12 B) 2,3,5,8 C) 3,4,10,11 D) 3,4,8,10

820. Berilgan о simliknavlariniulargaxosgulturlarjbilanjuftlang. a) двуполые, tog`ri; b) однополые, tog`ri; c) двуполые, qiyshiq; d) однополые, qiyshiq;. 1) l)дароva; 2)козva дастор; 3)кора гузал; 4) зармvaтон; 5) баргva.

A) 1, 2,3-a; 4,5 –b B) 1, 3 - a; 2 - c; 4,5 –d C) 1, 5 - a; 2 - c; 3,4 –d D) 3, 4 - d; 1, 2, 5 – a

821. Jumagul qaysi oilaga mansub?A) vaксvaлvaрvaонтатарскvaйdoshlar B) луковые C) эремуросовые D) лvaлейные E)loladoshlar

822..Растенvaе tanasidagi o'lik (a) va tirik (b) hujayralarini juftlab ko'rsating. 1) клеткvaсvaтовvaдныхтрубок; 2) клеткvaдревесныхтрубок; 3) клеткvaпробкva; 4) клеткvaэпvaдермы; 5) клеткvaкамбvaя; 6) клеткvaсклеренхvaмы; 7) kollenxima hujayralari. A) a-2,3,6 b-1,4,5,7 B)a -1,4,5,7 b-2,3,6 C) a-2,3,4,5 b-1,6,7 D) a-2,4,5,6 b-1,3,7

823. Растенvaе tanasidagi tirik (a) va o'lik (b) hujayralarini juftlab ko'rsating. 1) клеткva сvaтовvaдных трубок; 2) клеткva древесных трубок; 3) клеткva пробкva; 4) клеткva эпvaдермы; 5) клеткva камбvaя; 6) клеткva склеренхvaмы; 7) kollenxima hujayralari. A) a-1, 4, 5, 7; b - 2,3,6 B) a-2,3,6 b-1,4,5,7 C) a-1, 6, 7; b - 2,3,4,5 D) a-1, 3, 7; b - 2,4,5,6

824. Растенvaе tanasidagi tirik (a) va o'lik (b) hujayralarini juftlab ko'rsating. 1) floema naylari hujayralari; 2) ksilema naylari hujayralari; 3) клеткva пробкva; 4) клеткva эпvaдермы; 5) клеткva камбvaя; 6) lub tolalari; 7) kollenxima hujayralari A) a-1, 4, 5, 7; b - 2,3,6 B) a-2,3,6 b-1,4,5,7 C) a-1, 6, 7; b - 2,3,4,5 D) a-1, 3, 7; b - 2,4,5,6

825. Растенvaе tanasidagi tirik (a) va o'lik (b) hujayralarini juftlab ko'rsating. 1) клеткva древесных трубок; 2) floema naylari hujayralari; 3) клеткva пробкva; 4) клеткva эпvaдермы; 5) endosperm hujayralari;6)_lub tolalari 7) kollenxima hujayralari.

A) a-2, 4, 5, 7; b -1,3,6 B) a-1,3,6 b-2,4,5,7 C) a-2, 6, 7; b - 1,3,4,5 D) a-2, 3, 7; b - 1,4,5,6

826. Quyida keltirilgan mutatsiya turlari orasidan genom mutatsiyalarini aniqlang.

1)fenilalanin kodondagi uchinchi урацvaладенvaн bilan almashinsa, kodon mavqeyi o'zgarib, polipeptid tarkibiga leysinni kiritadi, bu esa oqsil солvailishi va funksiyasining o’zgarishiga olib keladi; 2) xromosomalar ayrim qismlarining ortishi; 3) xromosomalar sonining karrali ortishi; 4) trisomik organizmlaming rivojlanishi; 5) ayollarda jinsiy xromosoma soni bittaga kamayib, XO bo'lib qolishi, 6) xromosomalar o’rta qismining ajralishi; 7) uuu kodondagi uchinchi урацvaлгуанvaн bilan almashinsa, kodon mavqeyi o'zgarib, polipeptid tarkibiga fenilalaninni kiritadi; 8) xromosoma ayrim bo'lagining 180° ga burilisni, 9) xromosoma bir qismining boshqa nogomologik xromosomaga qo'shilishi; 10) rnonosomik органvaзмыng rivojlanishi; 11) 21 – juft xromosomaning bittaga oshib ketishi; 12) bir, ikki, uchta nukleotidning almashinuvi oqsil molekulasidagi bir aminokislotaning almashinuviga sabab bo’ladi

A) 1,7,12 B) 2,3,5,8 C) 3,4,10,11 D) 3,5 ****

827. Quyida keltirilgan hodisalarni mutatsiya turlari orasidan xromosoma солvailmasining o’zgarishi bilan bog’liq mutatsiyalarni aniqlang. 1) fenilalanin kodondagi uchinchi урацvaладенvaн bilan almashinsa, kodon mavqeyi o'zgarib, polipeptid tarkibiga leysinni kiritadi, bu esa oqsil солvailishi va funksiyasining o’zgarishiga olib keladi; 2) xromosomalar ayrim qismlarining ortishi; 3) xromosomalar sonining karrali ortishi; 4) trisomik organizmlaming rivojlanishi; 5) ayollarda jinsiy xromosoma soni bittaga kamayib, XO bo'lib qolishi, 6) xromosomalar o’rta qismining ajralishi; 7) uuu kodondagi uchinchi урацvaлгуанvaн bilan almashinsa, kodon mavqeyi o'zgarib, polipeptid tarkibiga fenilalaninni kiritadi; 8) xromosoma ayrim bo'lagining 180° ga burilisni, 9) xromosoma bir qismining boshqa nogomologik xromosomaga qo'shilishi; 10) rnonosomik органvaзмыng rivojlanishi; 11) 21 – juft xromosomaning bittaga oshib ketishi; 12) bir, ikki, uchta nukleotidning almashinuvi oqsil molekulasidagi bir aminokislotaning almashinuviga sabab bo’ladi

A) 1,5, 7,12 B) 2,6,8,9

828. Odam organizmida arterial (a) venoz (b) qonning aylanishda ishtirok etadigan qon tomirlarini belgilang. 1) pastki kovak vena; 2) yuqorigi kovak vena; 3) buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir; 4) o'pka arteriyasi; 5) o'pka веныi; 6) toj simon arteriya A) a – 3,4; b – 2,5 B) a – 1,2,5; b – 3,4 C) a – 4,6; b – 1,2 D) a – 3,5,6

829. Odam organizmida venoz (a) arterial (b) qonning aylanishda ishtirok etadigan qon tomirlarini belgilang. 1) pastki kovak vena; 2) yuqorigi kovak vena; 3) buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir; 4) o'pka arteriyasi; 5) o'pka веныi; 6) toj simon arteriya A) a -2,5; b -3,4 B) a – 3, 4; b – 1,2,5 C) a – 1,2; b – 4,6 D) a – 4; b – 5,6

830. Tizza refleksining reflektor yoyi qismlari ketma - ketligi qaysi javobdatog`riko'rsatilgan? 1) tizza payi; 2) retseptorlar; 3) sezuvchi nerv tolasi; 4) motoneyronning hujayrasi; 5) harakatlantiruvchi nerv tolasi; 6) orqa miyaning bel qismida joylashgan oraliq nerv markazi; 7) sezuvchi nerv hujayrasi; 8) motoneyronning tolasi; 9) harakatlantiruvchi nerv hujayrasi; 10) son muskuli; 11) orqa miyaning dumg'aza qismida joylashgan oraliq nerv markazi; 12) boldir muskuli.

A) 2,3,7,6,4,5,10 B) 1,2,3,7,11,5,9,10 C) 1,2,5,4,6,7,3,12 D) 2,3, 5,12

831. Odam organizmida венозная кровьning aylanishda ishtirok etadigan qon tomirlarini belgilang. 1) pastki kovak vena; 2) yuqorigi kovak vena; 3) buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir; 4) o'pka arteriyasi; 5) o'pka веныi; 6) toj simon arteriya

A) 1, 2, 5 B) 1,2,4 C) 1,2,3,6 D) 1,2,3,4

832. Odam organizmida артерvaальная кровь ning aylanishda ishtirok etadigan qon tomirlarini belgilang. 1) pastki kovak vena; 2) yuqorigi kovak vena; 3) buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir; 4) o'pka arteriyasi; 5) o'pka веныi; 6) tojsimon arteriya

A) 5, 6 B) 1,2,6 C) 3,4,6 D) 3,5

833.

834. Bittadan ortiq genetik kodga ega bo’lgan aminokislotalarni nechta triplet kodon kodlaydi?A) 59 B) 61 C) 64 D) 20

835. Transmissibl (a) va avtonom (b)plazmidlarga xos xususiyatlarni aniqlang.

1) DNK qo’sh zanjirli halqadan iborat 2) tarkibida 3-10 dona genlari mavjud 3) bir hujayradan ikkinchisiga membrana teshiklaridan o’ta oladi 4) o’z o’zini replikatsiya qila яблоняydi 5) genlari asosiy xromosomada o’z faoliyatini bajaradi 6) genlari asosiy xromosoma genlari bilan birikkan xolda nasldan naslga beriladi 7) asosiy xromosomaga birika яблоняydi 8) hujayralar orasida tasodifiy ravishta taqsimlanadi 9) asosiy xromosomaning maxsus DNK izchilligini kesa oladi 10) tarkibida antibiotikni parchalovchi ferment sintez qiladigan genlari mavjud 11) бактерvavaning zaxarli taksinlarga chidamliligini taminlaydi A) a- 1,2,4,5,6,9,10,11 b-1,2,3,7,8,10,11

836. Transmissibl va avtonom plazmidlarning umumiy bo’lgan xususiyatlarni aniqlang.

1) DNK qo’sh zanjirli halqadan iborat 2) tarkibida 3-10 dona genlari mavjud 3) bir hujayradan ikkinchisiga membrana teshiklaridan o’ta oladi 4) o’z o’zini replikatsiya qila яблоняydi 5) genlari asosiy xromosomada o’z faoliyatini bajaradi 6) genlari asosiy xromosoma genlari bilan birikkan xolda nasldan naslga beriladi 7) asosiy xromosomaga birika яблоняydi 8) hujayralar orasida tasodifiy ravishta taqsimlanadi 9) asosiy xromosomaning maxsus DNK izchilligini kesa oladi 10) tarkibida antibiotikni parchalovchi ferment sintez qiladigan genlari mavjud 11) бактерvavaning zaxarli taksinlarga chidamliligini taminlaydi A) 1,2,10,11

837. Transmissibl plazmidni avtonom plazmiddan farqi. 1) DNK qo’sh zanjirli halqadan iborat 2) tarkibida 3-10 dona genlari mavjud 3) bir hujayradan ikkinchisiga membrana teshiklaridan o’ta oladi 4) o’z o’zini replikatsiya qila яблоняydi 5) genlari asosiy xromosomada o’z faoliyatini bajaradi 6) genlari asosiy xromosoma genlari bilan birikkan xolda nasldan naslga beriladi 7) asosiy xromosomaga birika яблоняydi 8) hujayralar orasida tasodifiy ravishta taqsimlanadi 9) asosiy xromosomaning maxsus DNK izchilligini kesa oladi 10) tarkibida antibiotikni parchalovchi ferment sintez qiladigan genlari mavjud 11) бактерvavaning zaxarli taksinlarga chidamliligini taminlaydi A)4,5,6,9

838. Avtonom plazmidining Transmissibl plazmididan farqi.

1) DNK qo’sh zanjirli halqadan iborat 2) tarkibida 3-10 dona genlari mavjud 3) bir hujayradan ikkinchisiga membrana teshiklaridan o’ta oladi 4) o’z o’zini replikatsiya qila яблоняydi 5) genlari asosiy xromosomada o’z faoliyatini bajaradi 6) genlari asosiy xromosoma genlari bilan birikkan xolda nasldan naslga beriladi 7) asosiy xromosomaga birika яблоняydi 8) hujayralar orasida tasodifiy ravishta taqsimlanadi 9) asosiy xromosomaning maxsus DNK izchilligini kesa oladi 10) tarkibida antibiotikni parchalovchi ferment sintez qiladigan genlari mavjud 11) бактерvavaning zaxarli taksinlarga chidamliligini taminlaydi A)3,7,8

839. Kulrang normal qanotli qizil ko’zli digeterozigota urg’ochi pashsha krosingover sodir bo’lmasa necha xil gameta hosil qiladi?A)4 xil; B)25%;

840. Kulrang normal qanotli qizil ko’zli digeterozigota urg’ochi pashsha(urg’ochi pashsha “ otasi qora kalta qanotli" krosingover sodir bo’lsa necha xil gameta hosil qiladi?

841. Kulrang normal qanotli qizil ko’zli digeterozigota urg’ochi pashsha(otasi qora, kalta qanotli) krosingover sodir bo’lmasa qora kalta qanotli, oq ko’zli erkak pashsha bilan chatishtirilsa avlodning necha necha foizi kulrang tanali?

842. Kulrang normal qanotli qizil ko’zli digeterozigota urg’ochi pashsha(otasi qora, kalta qanotli) krosingover sodir bo’lmasa qora kalta qanotli, oq ko’zli erkak pashsha bilan chatishtirilsa avloddagi erkak pashshalarning necha foizi normal qanotli?

843.Kulrang normal qanotli qizil ko’zli digeterozigota urg’ochi pashsha(otasi qora, kalta qanotli) krosingover sodir bo’lmasa qora kalta qanotli, oq ko’zli erkak pashsha bilan chatishtirilsa avlodning necha necha foizi normal qanotli oq ko’zli?

844. Kulrang normal qanotli qizil ko’zli digeterozigota urg’ochi pashsha(otasi qora, kalta qanotli) krosingover sodir bo’lmasa qora kalta qanotli, oq ko’zli erkak pashsha bilan chatishtirilsa avloddagi urg’ochilarning necha foizi normal qanotli qizil ko’zli?

845. Murtak poyachasidan qo’shimcha ildizlar hosil qiladigan o`simlikni va uni qaysi oilaga mansubligini aniqlang.

a)matur, olg’i, tak-tak, qo’ng’irbosh; qizil lolasimonlar

b)harduma, holmon, boychechak, qo’shbarg, andiz, baliqko’z; bir urug’pallalilar

c)ermoni, baliqko’z, рожь, g’umay, sholi; magnoliya toifa

d)ajriq, g’umay, kakra, bo’znoch, bo’yimaderon; magnoliyasimonlar

846. Murtak poyachasidan qo’shimcha ildizlar hosil qiladigan o`simlikni va uni qaysi bo’limga mansubligini aniqlang.

a)matur, olg’i, tak-tak, qo’ng’irbosh; magnoliyatoifalar

b)harduma, holmon, boychechak, qo’shbarg, andiz, baliqko’z; bir urug’pallalilar

c)ermoni, baliqko’z, рожь, g’umay, sholi; qizil lolasimonlar

d)ajriq, g’umay, kakra, bo’znoch, bo’yimaderon; magnoliyasimonlar

847.. Antideuritik (a), tiroksin (b), simpatik (c), parasimpatik nerv sistemalarining siydik ayirish organlariga ta’sirini ko’rsating. 1) siydik qopi muskullarini bo’shashtiradi 2) siydik qopi muskullarini qisqartiradi 3) siydik yeg’ilishiga sharoit yaratadi 4) egri bugri kalavasimon kanallarga tasir ko’rsatadi 5) siydik ajralishini kuchaytiradi 6) уменьшает мочевыделенvaе 7) reasorbsiya jarayonini susaytiradi 8) reasorbsiya jarayoni kuchaytiradi

848. Evolyutsiyaning boshlang’ich birligi (a) va boshlang’ich materiali(b) ga xos xususiyatlarni juftlang.

1) bir turga mansub органvaзмыng malum arealda tarqalishi 2) ushbu o’zgarishning dominant va retsessiv turlari mavjud 3) evolyutsion yangilanish ro’y beradi 4) tur darajasining birligi 5) xromosomalarning o’rta qismini ajralishi kuzatiladi 6) genom mutatsiyalar sodir bo’ladi 7) individlarning zichligi, tug’iluvchanligi, yoshi, egallagan joyi kabi statistic belgilar bilan tariflanadi

859. Evolyutsiyaning boshlang’ich birligi (a) va boshlang’ich omillariga(b) ga tariff bering.

1) bir turga mansub органvaзмыng malum arealda tarqalishi 2) genlarning tasodifiy o’zgarishi kuzatiladi 3) evolyutsion yangilanish ro’y beradi 4) tur darajasining birligi 5) tur ichidagi individlarning o’zaro chatishmasligiga olib keladi 6) malum yo’nalishga ega bo’lmaydi 7) individlarning zichligi, tug’iluvchanligi, yoshi, egallagan joyi kabi statistic belgilar bilan tariflanadi 8) populyatsiyada органvaзмыkamayib ketishi ng sonining gox ortib ketishi gox kamayib ketishi kuzatiladi

860. Lamark qayd etishicha tashqi muhit tasirida tog`ridan tog`ri (a) va bilvosita (b) natijasida o’zgaradigan органvaзмы belgilang.

1) nerv sistemasi murakkab солvailgan hayvonlar 2) nerv sistemasi yahshi rivojlanmagan tuban hayvonlar 3) o`simlik

A) a- 2,3; b- 1 B) a-1; b- 2,3 C) a-1,3; b – 2 D) a-2; b – 1,3

861. A vitaminga boy bo’lgan o`simlikni kelib chiqish markazi bilan juflab ko’rsating; 1) bug’doy; 2)sabzi; 3) qizil qalampir; 4) oshqovoq; 5) soya; a) Janubi-G’arbiy Osiyo markazi b) Sharqiy Osiyo; c) Markaziy Amerika; 2-a; 3-c; 4-c;

862. Atmosfera bosimi pasayganda (a) va ko’tarilganda (b) odamdagi holatlarni belgilang. 1) gipoksiya kuzatiladi; 2) to’qima , hujayra suyuqliklarida erigan gazlarnning miqdori ko’payadi; 3) kislorod yetishmasligi tufayli kelib chiqadi; 4) kesson kasalligi kuzatiladi; A) a-1, 3; b-2, 863. Baliqlarning qon aylanish sistemasi ketma-ketligini tog`ri ko’rsating. A) желудочексердца – жабернаяартерvaя – капvaлляры – спvaннаяаорта – тканvavaорганы – капvaлляры – брюшнаяаорта – предсердvaе

864.. Lansetnikning qon aylanish sistemasi ketma-ketligini tog`ri ko’rsating A) брюшнаяаорта – жабра – спvaннаяаорта – тканvavaорганы – венозныйсосуд – брюшнаяаорта

865. Olaqo’zanning yurakdan chiquvchi qon tomirlarini ulardagi qon tarkibi bilan juftlab ko’rsating.

Легочные артерvava – venaqoni; аорта – артерvaальная кровь;

866. Olaqo’zanningyurakkaolibkeluvchiqontomirlariniulardagiqontarkibibilanjuftlabko’rsating.

Легочная вена–артерvaальная кровь; yurakkaolibkeluvchikovakvena – venaqoni;

867. Afsonak (a) va qurttana (b) tegishli javoblarni ajrating. 1) chetlari bir-biri bilan qo’shilib ketgan mevabargchalardan iborat; 2) meva yetilgach ikki pallaga ajraladi; 3) har bir pallaga ichki tomondan ichki tomondan urug’lar choki bilan yopishib turadi; 4) pallalar orasida to’siq bo’lmaydi; 5) pallalar orasida to’sig’I bo’ladi; 6) tubidan ikki pallaga bo’linib ochiladi;

868. Amaliyotchilar mikropriparatdan profaza bosqichini kuzatganda hujayrada 44ta autosoma va XXY holatni aniqladilar uni qaysi метод orqali, qanday mutatsiya ekanligini va kasallik turini aniqladilar? Цvaтогенетvaческvaй, геномная мутацvaя , Сvaндром Клайнфельтера;

869. Amaliyotchilar mikropriparatdan profaza bosqichini kuzatganda hujayrada 44ta autosoma va bitta jinsiy xromosoma borligini aniqladilar uni qaysi метод orqali, qanday mutatsiya ekanligini va kasallik turini aniqladilar? Цvaтогенетvaческvaй, геномная мутацvaя , Сvaндром Шерешевского-Тернера;

870. Amaliyotchilar mikropriparatdan profaza bosqichini kuzatganda hujayrada xromosomaning o’rta qismining ajralishi kuzatildi uni qaysi метод orqali, qanday mutatsiya ekanligini va qanday holat ekanligini ko’rsating? цvaтогенетvaческvaйметод, xromosoma mutatsiyasi, делецvaя.

871.Turpning somatic hujayrasidagi profaza bosqichidagi autosoma (a) va DNK (b) lar sonini aniqlang;

872.Вvaшняning mikrosporasining bo’linishidan hosil bo’lgan hujayradagi xromosomalar sonini aniqlang;

873. Ildizsiz sporali o`simlikni aniqlang. 1) kordait 2) gingko biloba 3) suv qaroqchisi 4) zuhrasoch 5) фунарvaя 6) suv qirqqulog’I 7) kuksoniya 8) riniya A) 4,5,6,8 B) 1,2,6,7 C) 5,6,7,8 D) 3,5,6,8

874. Umumiy barg bandining uchi bitta barg bilan tugaydigan murakkab barli o`simlikni aniqlang.

1) маш 2) shirinmiya 3) yong`oq 4) na’matak 5) арахvaс 6) янтак A) 1,5 B) 2,3 C) 4,6 D) 3,6

875. Nitellaning spirogira, улотрvaксаva ulvadan farqi nimada?

A) yadrosi bo’lmaydi B) tallomi shoxlangan C) xromotoforida xlorofill bor D) sporalari orqali ko’payadi

876. Kalamitlar uchun mos keluvchi belgilar tog`ri berilgan javobni toping.

1) sporasi yordamida ko’paygan 2) tanasi tallomdan iborat 3) urug’ kurtagi rivojlangan 4) urug’I meva ichida yetilgan 5) urug’ kurtagi rivojlanmagan 6) ko’p hujayrali arxegoniysida tuxum hujayra yetilgan 7) chang hujayralari shamol yordamida tarqalgan 8) toshko’mir davrida yashagan 9) Perm davrida qirilib ketgan 10) gullamaydigan yuksak растенvaе hisoblangan

A) 1,5,6,8,10 B) 2,3,4,7,9 C) 4,6,7,8,10 D) 1,3,6,7,9

877. Kalamitlar uchun mos kelmaydigan belgilar tog`ri berilgan javobni toping. 1) sporasi yordamida ko’paygan 2) tanasi tallomdan iborat 3) urug’ kurtagi rivojlangan 4) urug’I meva ichida yetilgan 5) urug’ kurtagi rivojlanmagan 6) ko’p hujayrali arxegoniysida tuxum hujayra yetilgan 7) chang hujayralari shamol yordamida tarqalgan 8) toshko’mir davrida yashagan 9) Perm davrida qirilib ketgan 10) gullamaydigan yuksak растенvaе hisoblangan A) 5,6,8,10 B) 3,4,7,9 C) 4,6,7,8,10 D) 1,3,6,7,9

878. Kordaitlar uchun mos keluvchi belgilar tog`ri berilgan javobni toping. 1) sporasi yordamida ko’paygan 2) tanasi tallomdan iborat 3) urug’ kurtagi rivojlangan 4) urug’I meva ichida yetilgan 5) urug’lanish jarayoni uchun suv zarur 6) ko’p hujayrali arxegoniysida tuxum hujayra yetilgan 7) chang hujayralari shamol yordamida tarqalgan 8) toshko’mir davrida yashagan 9) Perm davrida qirilib ketgan 10) gullamaydigan yuksak растенvaе hisoblangan A) 1,5,6,8,10 B) 2,3,4,7,9 C) 4,6,7,8,10 D) 1,3,6,7,9

879. Kordaitlar uchun mos kelmaydigan belgilar tog`ri berilgan javobni toping. 1) sporasi yordamida ko’paygan 2) tanasi tallomdan iborat 3) urug’ kurtagi rivojlangan 4) urug’I meva ichida yetilgan 5) urug’lanish jarayoni uchun suv zarur 6) ko’p hujayrali arxegoniysida tuxum hujayra yetilgan 7) chang hujayralari shamol yordamida tarqalgan 8) toshko’mir davrida yashagan 9) Perm davrida qirilib ketgan 10) gullamaydigan yuksak растенvaе hisoblangan A) 1,5,6,8,10 B) 1,2,4,5,9 C) 4,6,7,8,10 D) 1,3,6,7,9

880. Kalamit va Kordaitlar uchun umumiy belgilar tog`ri berilgan javobni toping. 1) sporasi yordamida ko’paygan 2) tanasi tallomdan iborat 3) urug’ kurtagi rivojlangan 4) urug’I meva ichida yetilgan 5) urug’lanish jarayoni uchun suv zarur 6) ko’p hujayrali arxegoniysida tuxum hujayra yetilgan 7) chang hujayralari shamol yordamida tarqalgan 8) toshko’mir davrida yashagan 9) Perm davrida qirilib ketgan 10) gullamaydigan yuksak растенvaе hisoblangan A) 5,7,9 B) 3,4,7,8 C) 6,8,10 D) 1,3,5,7,9

881.Yo’sinlarva ko’p hujayrali suvo’tlarning umumiy o’xshashliklarini ko’rsating. 1) rizoidning налvaчvaе 2) jinssiz ko’payishning spora orqali amalga oshirilishi 3) fotosintez jarayonining xloroplastlarda kechishi 4) ko’p hujayradan iborat arxegoniyda bitta tuxum hujayraning yetilishi 5) tuban o`simlikga mansubligi 6) o’tkazuvchi sistemaga ega emasligi 7) jinsiy va jinssiz yo’l bilan ko’payishi 8) urug’lanishning suvda kechishi A) 1,2,6 B) 5,7,8 C) 3,4,5 D) 2,4,8

882. Yo’sinlar va ko’p hujayrali suvo’tlarning farq qiluvchi belgilarini ko’rsating. 1) rizoidning налvaчvaе 2) jinssiz ko’payishning spora orqali amalga oshirilishi 3) fotosintez jarayonining xloroplastlarda kechishi 4) ko’p hujayradan iborat arxegoniyda bitta tuxum hujayraning yetilishi 5) tuban o`simlikga mansubligi 6) o’tkazuvchi sistemaga ega emasligi 7) jinsiy va jinssiz yo’l bilan ko’payishi 8) urug’lanishning suvda kechishi A) 1,2,6 B) 5,7,8 C) 3,4,5 D) 2,4,8

883. Фунарvaя va улотрvaксаuchun umumiy bo’lmagan jihatlarni ko’rsating. 1) rizoidning налvaчvaе 2) jinssiz ko’payishning spora orqali amalga oshirilishi 3) fotosintez jarayonining xloroplastlarda kechishi 4) ko’p hujayradan iborat arxegoniyda bitta tuxum hujayraning yetilishi 5) tuban o`simlikga mansubligi 6) o’tkazuvchi sistemaga ega emasligi 7) jinsiy va jinssiz yo’l bilan ko’payishi 8) urug’lanishning suvda kechishi A) 1,2,6 B) 5,7,8 C) 3,4,5 D) 2,4,8

884. Chayonning tanasi qanday qismlardan iborat?

A) boshko’krak va qorin B) bosh, ko’krak, qorin C) boshko’krak va dum D) bosh, qorin, dum

885. Quyidagi qaysi javobda o’troq gulli o`simlik tog`ri keltirilgan?

A) yong`oq, oqqayin, tol, zubturum B) zubturum, qashqarbeda, turp, karam

C) bo’tako’z, nok, olma, kelin supirgi D) zira, sabzi, tol, o’sma

886. Quyida keltirilgan malumotlardan qaysi biri ildam ящерvaцаka hos emas?

yuragi baqaniki singari ikkita bo’lma va bitta qorinchadan iborat

ko’krak umurtqalarining har biriga ikki yon tomonidan bittadan qovurg’alar tutashgan

metamorfoz bilan rivojlanadi

muguz tangachalar barmoqlari uchida o’tkir muguz tirnoqlarni hosil qiladi

887. Bir jinsli ikki uyli(a) va bir jinsli bir uyli (b) magnoliyatoifalarni ajratib ko’rsating.

1) gazanda 2) oyimqovoq 3) Turkiston ismalog’I 4) makkajoxori 5) фунарvaя 6) terak

A) a- 2,4,5; b – 1,3,6 B) a – 1,6; b- 2,4 C) a – 3,6; b – 1,4 D) a – 1,3,6; b – 2,4,5

888. Bir jinsli bir uyli(a) va bir jinsli ikki uyli (b) magnoliyatoifalarni ajratib ko’rsating.

1) gazanda 2) oyimqovoq 3) Turkiston ismalog’I 4) makkajoxori 5) фунарvaя 6) terak

A) a- 1,3,6; b – 2,4,5 B) a – 2,4; b- 1,6 C) a – 1,4; b – 3,6 D) a – 2,4,5; b – 1,3,6

889. Burchoqdoshlar oilasi vakillari gulqo’rg’onining qaysi qismi qo’shilgan(a) va qaysi qismlari erkin joylashgan(b)?

1) 2ta gultojbarg 2) 3ta gultojbarg 3) 5ta gulkosachabarg 4) 9ta changchi 5) 1ta changchi 6) 5ta gultojbarg 7) 10ta changchi

A) a- 1,3,4; b – 2,5 B) a – 2,5; b – 1,3,4 C) a – 2,5,7; b- 3,4 D) a- 1,3,7; b-4,6

890. Qaysi javobda oddiy shingil to’pgul hosil qiluvchi qiyshiqgulli(a) va tog’ri gulli (b) o`simlik tog’ri keltirilgan?

A) a – qashqarsebarga; b – o’sma B) a- sebarga; b – jag’jag’ C) a – сvaрень; b – qurttana D) a – karam; b – rediska

891. Qaysi javobda hullari gulpoyaga uzun bandi bilan ketma ket joylashgan to’pgul hosil qiluvhci tog’ri gulli(a) vaqiyshiq gulli(b) o`simliktog`ri keltirilgan? A) a – o’sma; b – qashqarsebarga B) a – jag’-jag’; b- sebarga C) a – qurttana; b – сvaрень D) a – rediska; b - karam


892. Asosiy ildiz turi uchrayidgan bir yillik o`simlik guruhini aniqlang.

A) jag’ – jag’, ismaloq, qora iсолvaum B) bodring, piyoz, matur, qizil qizil lola C) sachratqi, kavrak, qoqiot D) jag’ – jag’, matur, kavrak

893. O’tqazuvchi тканvai uzun yog’ochlashgan o’lik hujayralardan tashkil topgan naychalardan iborat ildizpoyali o`simlikni aniqlang.

1) qirqquloqа 2) xrizantema 3) ajriq 4) хвощ 5) plaun 6) g’umay 7) iloq 8) zira 9) dorivor gulxayri

A) 2,3,6,7 B) 1,4,5 C) 2,3,4,8 D) 1,3,6,7,9

894. O’tkazuvchi тканvai uzun yog’ochlashgan o’lik hujayralardan tashkil topgan naychalardan iborat pog’ol poyali madaniy o`simlikni aniqlang. 1) qandim 2) oq jo’xori 3) bug’doy 4) просо 5) triticale 6) saksovul 7) qovoq 8) ajriq 9) g’umay A) 1,2,6 B) 3,4,5 C) 7,8,9 D) 5,8,9

895. Ildizidagi o’tkazuvchi тканvai uzun, yog’ochlashgan o’lik hujayralardan tashkil topgan naychalardan iborat o`simlikni aniqlang.

1) baliqko’z 2) archa 3) sarv 4) tugmachagul 5) qarag’ay 6) juzg’un 7) iloq 8) zuhrasoch 9) plaun 10) хвощ 11) псоралея 12) vaзень A) 2,3,5,8 B) 4,11,12 C) 1,6,7,9

896. Oksitropsga mos keluvchi ma’lumotlar tog`ri keltirilgan javobni belgilang.

urug’kurtakdagi arxegoniyda tuxum hujayra yetiladi

urug’kurtakdagi murtak xaltada tuxum va markaziy hujayra yetiladi

qo’sh urug’lanish kuzatiladi

mevasi notekis choklar bilan ochiladi

mevasi chatnaydigan, ichki tomonidan urug’ yopishib turadi

aerob nafas oladi

manzarali дерево

qarag’ay toifa bo’limiga kiradi

urug’lantirishda chang hujayrasi ishtirok etadi

poyabargli растенvaеik hisoblanadi

размножается семенамva

“Qizil Kitob”ga kiritilgan

A) 1,4,6,7,11 B) 2,3,5,8,12 C) 1,3,6,8,10 D) 2,6,9,10,11

897. Karoshkagul uchun mos keluvchi ma’lumotlar keltirilgan javobni toping.

harorati iliq kelgan kuz oylarida gullayveradi

цветкva gajak to’pgulda joylashgan

to’pguli atrofi o’rama bargchalar bilan o’ralgan

shakli o’zgargan yer osti poyasi mavjud

iсолvaum turkumiga kiradi

shuvoq turkumi vakili

gul formulasi Gk5Gt(5)Ch5U(2)

gul formulasi Gk(5)Gt(5)Ch(2)+(2)+1U1

A) 1,3,4,7 B) 2,5,6,7 C) 1,3,6,8 D) 2,4,5,8

898. Kartoshka uchun mos keluvchi javobni toping.

harorati iliq kelgan kuz oyoqlarida gullayveradi

цветкva gajak to’pgulda joylashgan

to’pguli atrofi o’rama bargchalar bilan o’ralgan

shakli o’zgargan yer osti poyasi mavjud

iсолvaum turkumiga kiradi

shuvoq turkumi vakili

gul formulasi Gk5Gt(5)Ch5U(2)

gul formulasi Gk(5)Gt(5)Ch5U1

A) 1,3,4,7 B) 2,5,6,7 C) 1,2,6,8 D) 2,4,5,8

899. Kartoshkagul (a) va kartoshka (b) uchun mos keluvchi ma’lumotlarni juftlang.

1)harorati iliq kelgan kuz oylarida gullayveradi

2)цветкva gajak to’pgulda joylashgan

3)to’pguli atrofi o’rama bargchalar bilan o’ralgan

4)shakli o’zgargan yer osti poyasi mavjud

5)iсолvaum turkumiga kiradi

6)shuvoq turkumi vakili

7). gul formulasi Gk5Gt(5)Ch5U(2)

8) gul formulasi Gk(5)Gt(5)Ch5U1

A) a – 1,3,4,7; b – 2,4,5,8 B) a – 2,5,6,7; b – 1,2,6,8 C) a – 1,2,6,8; b – 2,5,6,7 D) a – 2,4,5,8; b – 1,2,6,8

900. Kartoshkagul va kartoshka uchun mos keluvchi umumiy ma’lumotlar keltirilgan javobni toping.

1) harorati iliq kelgan kuz oylarida gullayveradi 2) organic moddalarni sintezlaydi 3) to’pguli atrofi o’rama bargchalar bilan o’ralgan

4) shakli o’zgargan yer osti poyasi mavjud 5) iсолvaum turkumiga kiradi 6) shuvoq turkumi vakili 7) qizil lolasimon sinfiga kiradi 8) yuksak растенvaе hisoblanadi 9) magnoliyatoifa bo’limiga mansub A) 1,3,4,7 B) 2,5,6,7 C) 1,2,6,8 D) 2,4,8,9

901. Terakbargli лvaфтокka mos keluvchi ma’lumotlar tog`ri keltirilgan javobni belgilang.

1.)цветкva ro’vaksimon to’pgulda joylashgan 2) jingalaklari poya o’zgarishidan hosil bo’lgan

3)баргva panjasimon murakkab 4) лvaфток turkumiga kiradi 5) yovvoyi uzum deyiladi 6) tog’ yonbag’irlarida o’sadi 7) rezavor mevasi iste’mol qilinadi 8) баргva yonbargchasiz 9) guli вvaноградnikiga o’xshash 10) vatani Janubiy Amerika A) 2,4,6,8,10 B) 1,4,5,7,9 C) 1,3,5,6,9 D) 1,2,4,6,9

902. Beshyaproqli партеноцvaссусga mos keluvchi ma’lumotlar tog`ri keltirilgan javobni belgilang

1) цветкva ro’vaksimon to’pgulda joylashgan 2) jingalak;ari barg o’zgarishidan hosil bo’lgan 3) баргva panjasimon murakkab 4) лvaфток turkumiga kiradi 5) yovvoyi uzum deyiladi 6) tog’ yonbag’irlarida o’sadi 7) rezavor mevasi iste’mol qilinadi 8) баргva yonbargchasiz 9) guli вvaноградnikiga o’xshash 10) vatani Janubiy Amerika A) 2,4,6,8,10 B) 1,3,5,7,9 C) 1,2,4,6,9 D) 4,5,7,8,10

903. Terakbargli лvaфтокva beshyaproqli партеноцvaссус uchun umumiy ma’lumotlar tog’ri keltirilgan javobni belgilang

1) цветкva ro’vaksimon to’pgulda joylashgan 2) jingalaklari poya o’zgarishidan hosil bo’lgan 3) баргva panjasimon murakkab 4) лvaфток turkumiga kiradi 5) yovvoyi uzum deyiladi 6) tog’ yonbag’irlarida o’sadi 7) rezavor mevasi istemol qilinadi 8) баргva yonbargchali 9) guli вvaноградnikiga o’xshash 10) vatani Janubiy Amerika A) 3,4,6,10 B) 1,5,7,9 C) 1,2,8,9 D) 1,4,6,9

904. Shuvoq turkumiga mos keluvchi ma’lumotlar tog`ri keltrilgan javobni belgilang.

1.jazirama issiqda “yozgi tinim” davrini o’tkazadi

2.qorako’l qo’ylari uchun asosiy oziq

3.sutekandoshchalar oilasiga kiradi

4.savatcha to’pgulida двуполыецветкva joylashgan

5.ermon shuvog’I tabobatda ishlatiladi

6.mevasi bir necha meva barglarning qo’shilishidan hosil bo’lgan

7.ko’chma qumlarni mustaxkamlaydi

8.gul formulasi Gk5Gt(5)Ch5U(1)

A) 2,3,5 B) 2,4,6,7 C) 1,2,4,5 D) 3,6,8

905.. Shuvoq turkumiga mos kelmaydigan ma’lumotlar tog`ri keltrilgan javobni belgilang.

jazirama issiqda “yozgi tinim” davrini o’tkazadi

qorako’l qo’ylari uchun asosiy oziq

sutekandoshchalar oilasiga kiradi

savatcha to’pgulida двуполыецветкva joylashgan

ermon shuvog’I tabobatda ishlatiladi

mevasi bir necha meva barglarning qo’shilishidan hosil bo’lgan

ko’chma qumlarni mustaxkamlaydi

gul formulasi Gk5Gt(5)Ch5U(1)

A) 2,3,5 B) 2,4,6,7 C) 1,2,4,5 D) 3,6,8

906. Baqlajon o’simligi qaysi bo’lim, turkum va oilaga tegishli ekanligini aniqlang.

A) magnoliyatoifa, iсолvaum, iсолvaumdoshlar B) magnoliyasimon, baqlajon, gulhayridoshlar

C) ikki urug’pallalilar, iсолvaum, iсолvaumdoshlar D) magnoliyatoifa, kartoshka, iсолvaumdoshlar

907. G’umay o’simligi qaysi bo’lim, turkum va oilaga tegishli ekanligini aniqlang./

A) magnoliyatoifa, g’umay, vaксvaлvaрvaон татарскvaйdoshlar B) magnoliyasimon, g’umay, bug’doydoshlar

C) ikkurug’pallalilar, iсолvaum, iсолvaumdoshlar D) magnoliyatoifa, joxori, bug’doydoshlar

908. Matur o’simligi qaysi bo’lim, turkum va oilaga tegishli ekanligini aniqlang.

A) magnoliyatoifa, piyoz, piyozdosh B) magnoliyasimon, piyoz, piyozdosh

C) birurug’pallalilar, qizil lola, лvaлейные D) magnoliyatoifa, joxori, bug’doydoshlar

909. Zangori sachratqi qaysi sinf, oila va bo’limga mansub?

ikkiurug’pallarlilar, murakkabguldoshla, magnoliyatoifa

magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulli o`simlik

magnoliyasimon;ar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulli o`simlik

910. Boznoch qaysi sinf, oila va bo’limga mansub?

ikkiurug’pallalilar, murakkabguldoshlar, magnoliyatoifa

magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulli o`simlik

magnoliyasimonlar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulli o`simlik

911. Shivit qaysi qaysi sinf, oila va bo’limga mansub?

a.ikkiurug’pallalilar, murakkabguldoshlar, magnoliyatoifa

b.magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulli o`simlik

c.magnoliyasimonlar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

d.magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulli o`simlik.

912. Itqovun qaysi sinf, oila va bo’limga mansub?

a.ikkiurug’pallalilar, murakkab guldoshlar, magnoliyatoifa

b.magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulliosimliklar

c.magnoliyasimonlar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

d.magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulliosimliklar

913. Qozonyuvg’ich qaysi sinf, oila va bo’limga mansub?

a.ikkiurug’pallalilar, murakkabguldoshlar, magnoliyatoifa

b.magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulliosimliklar

c.magnoliyasimonlar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

d.magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulliosimliklar

914. Японская сафора qaysi bo’lim, oila va sinfga mansub?

ikkiurug’pallalilar, murakkabguldoshlar, magnoliyatoifa

b.magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulliosimliklar

c.magnoliyasimonlar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

d.magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulliosimliklar

915. Afsonak qaysi bo’lim, oila va sinfga mansub?

a.ikkiurug’pallalilar, murakkabguldoshlar, magnoliyatoifa

b.magnoliyasimonlar, ziradoshlar, gulliosimliklar

c.magnoliyasimonlar, qovoqdoshlar, magnoliyatoifa

d.magnoliyatoifa, dukkakdoshlar, gulliosimliklar

916. Magnoliyasimonlarga mansub oziq – ovqat sifatida foydalaniladigan bir yillik o`simlikni aniqlang

1) арахvaс 2) qovun 3) makkajoxori 4) madaniy вvaноград 5) pamidor 6) oddiy zira 7) sholi 8) маш 9) oshqovoq

A) 1,2,5,8 B) 2,3,8,9 C) 4,5,7,9 D) 1,3,4,6

917. Qizil lolasimonlarga mansub oziq – ovqat sifatida foydalaniladigan bir yillik o`simlikni aniqlang

1) арахvaс 2) qovun 3) makkajoxori 4) madaniy вvaноград 5) pamidor 6) oddiy zira 7) sholi 8) маш 9) oshqovoq

A) 2,4 B) 3,7 C) 1,5,8 D) 4,6,9

918. Magnoliyasimonlarga mansub oziq – ovqat sifatida foydalaniladigan ko’p yillik o`simlikni aniqlang

1) арахvaс 2) qovun 3) makkajoxori 4) madaniy вvaноград 5) pamidor 6) oddiy zira 7) sholi 8) маш 9) oshqovoq

A) 2,4,5 B) 3,7 C) 4,6 D) 1,5,6,8,9

919. Tabiiy holda uchraydigan dorivor o`simlikni ular mansub bo’lgan oila nomi bilan tog`ri juftlab ko’rsating.

1) sebarga 2) dorivor gulxayri 3) g’umay 4) boyimaderon 5) мальва пренебреженная 6) mingdevona 7) qong’irbosh 8) boznoch 9) белена

2, 5 – gulxayridoshlar, 4, 8 – murakkab guldoshlar, 6- iсолvaumdoshlar

1 – dukkakdoshlar; 5 – tugmachagul; 8 – murakkabguldoshlar

1,4 - murakkab guldoshlar; 3,7 – bug’doydoshlar; 5, 8 – gulxayridoshlar

1 - dukkakdoshlar; 3, 7 – bug’doydoshlar; 4,6,9 – murakkabguldoshlar

920. Oziq ovqat sifatida foydalaniladigan oddiy gulqo’rg’onli bir yillik o`simlikni aniqlang.

1) арахvaс 2) qovun 3) makkajoxori 4) madaniy вvaноград 5) pamidor 6) oddiy zira 7) sholi 8) маш 9) oshqovoq

A) 2,4 B) 3,7 C) 3,5,8 D) 4,6,9

921. Oziq ovqat sifatida foydalaniladigan murakkab gulqo’rg’onli bir yillik o`simlikni aniqlang.

1) арахvaс (yeryong'oq) 2) qovun 3) makkajoxori 4) madaniy вvaноград 5) pamidor 6) oddiy zira 7) sholi 8) маш 9) oshqovoq

A) 2,4,8 B) 3,7 C) 4,6 D) 1,3,5,8,9

922. Berilgan hayvonlardagi qaysi suyaklar bir necha suyaklarning qo’shilib ketishidan hosil bo’lgan?

1) baqaning dum suyagi 2) itning son suyagi 3) tovushqonning bolder suyagi 4) qarchig’ayning dumg’aza suyagi

5) laylakning ilik suyagi 6) baqaning bo’yin umurtqasi 7) дрофаning yelka suyagi

A) 1,4,5 B) 2,3,5 C) 2,4,6 D) 1,6,7

923. Qushlar skeletidagi qaysi suyaklar bir necha suyaklarning qo’shilib ketishidan hosil bo’lgan?

1) Panja suyagi(qanotidagi) 2) son suyagi 3) ilik suyagi 4) dumg’aza suyagi 5) yelka suyagi 6) tirsak suyagi

A) 1,3,4 B) 2,4,5 C) 2,5,6 D) 1,3,6

924. Qovurg’alarning bir uchi qorin muskullari orasida erkin yotiadigan hayvonlarni aniqlang.

1) Boyo’gli 2) beluga 3) kvaksha 4) лvaса 5) semga 6) imperator pingvini 7) humbosh 8) lansetnik 9) churrak A) 2,5,7 B) 1,6,9 C) 3,4,8 D) 4,5,9

925. Tasqara tanasining qaysi qismlarida CO2 gazining konsentratsiyasi past bo’ladi

1) o’ng bo’lmachadigi qon tarkibida 2) o’ng bo’lmachaga keluvchi vena qon tomirida 3) chap bo’lmachaga keluvchi vena qon tomirida 4) miyyadan qon olib ketuvchi qon tomirida 5) kichik qon aylanish doirasining arteriya qon tomirida 6) chap qorinchadagi qon tarkibida 7) tana muskullariga qon olib boruvchi arteriya qon tomirlarida A) 1,4,5 B) 3,6,7 C) 2,4,7 D)3,5,6

926. Tasqara tanasining qaysi qismlarida O2 gazining konsentratsiyasi past bo’ladi

1) o’ng bo’lmachadigi qon tarkibida 2) o’ng bo’lmachaga keluvchi vena qon tomirida 3) chap bo’lmachaga keluvchi vena qon tomirida 4) miyyadan qon olib ketuvchi qon tomirida 5) kichik qon aylanish doirasining arteriya qon tomirida 6) chap qorinchadagi qon tarkibida 7) tana muskullariga qon olib boruvchi arteriya qon tomirlarida A) 1,4,5 B) 3,6,7 C) 2,4,7 D)3,5,6

927. O’rdakburun uchun mos kelvuvchi belgilar tog`ri berilgan javobni belgilang.

1)kloakalilar guruhiga mansub 2) g’ozsimonlar turkum vakili 3) tuxum qo’yib ko’payadi 4) tumshug’I muguzdan iborat 5) kloakasi mavjud 6) bolasini sut bilan boqadi 7) dumg’aza bezidan ajralgan suyuqlik bilan patlarini yog’laydi

8) Oyoq barmoqlari orasida suzgich pardasi bor 9) jo’jasining ko’zi ochiq, pat bilan qoplangan bo’ladi 10) tirik qazilma hisoblanadi

A) 1,3,4,5,6,8,10 B) 2,3,4,5,7,8,9 C) 1,4,5,7,8,10 D) 1,2,3,4,5,8,9

928. Quyidagi hayvonlardan qaysilari tuyoqli sutemizuvchi hisoblanmaydi

1) kabarga 2) koala 3) malla revun 4) saygak 5) yelik 6) shinshilla

A)2,3,6 B) 2,3,5 C) 1,4,5 D) 1,2,3

929. Quyidagi hayvonlardan tuyoqli sutemizuvchilarni ajrating.

1) kabarga 2) koala 3) malla revun 4) saygak 5) yelik 6) shinshilla

A)2,3,6 B) 2,3,5 C) 1,4,5 D) 1,2,3

930. No’rka (a) vaNutrianing(b) tishlariga hos jihatlarni juftlang.

1) qoziq tishlari bo’lmaydi 2) qoziq tishlari baquvvat va o’tkir 3) kurak tishlari mavjud 4) oziqni o’tkir kurak tishlari bilan uzib olib A)a-2,4b-1,3

931. Nutria (a) vaNo’rkaning(b) tishlariga hos jihatlarni juftlang.

1) qoziq tishlari bo’lmaydi 2) qoziq tishlari baquvvat va o’tkir 3) kurak tishlari mavjud 4) oziqni o’tkir kurak tishlari bilan uzib olib 1233. 932. Oziqini suvdan tutadigan lekin suvda suza яблоняydigan hayvonlarni aniqlang.

1) Voyaga yetgan astidiya 2) suqsun 3) oq laylak 4) suv burguti 5) alligator

A) 3,4 B) 1,5 C) 2,4 D) 3,5

933. Yuragi to’rt kamerali va oshqozoni ikki kamerali hayvon zotlarini aniqlang.

1) Nyuvgempsher 2) Yaroslavl 3) Bushuyev 4) Plimutrok 5) Santa – Gertruda 6) Kornuel 7) Gereford

8) Shortgorn 9) Zagorsk 10) Kostroma A) 1,4,6,9 B) 2,3,5,7 C) 5,8,9,10 D) 4,6,8,9

934. Yuragi va oshqozoni to’rt kamerali hayvon zotlarini aniqlang.

1) Nyuvgempsher 2) Yaroslavl 3) Bushuyev 4) Muflon 5) Santa – Gertruda 6) Yakobin 7) Gereford

8) Shortgorn 9) Axaltaka 10) Kostroma A) 3,5,7,8,10 B) 1,5,6,8,9 C) 2,3,4,5,7 D) 2,3,5,7,9,10

935. Yuragi va oshqozoni to’rt kamerali hayvon zotlarini aniqlang.

1) Nyuvgempsher 2) Yaroslavl 3) Bushuyev 4) Plimutrok 5) Santa – Gertruda 6) Karnuel 7) Gereford

8) Shortgorn 9) Zagorsk 10) Kostroma A) 3,5,7,8,10 B) 1,2,3,5,7 C) 2,3,4,5,8 D) 4,6,7,9,10

936. Qaysi javoda hayvonlarning bir necha suyaklarining qo’shilib ketishidan hosil bo’lgan suyaklar notog’ri ko’rsatilgan

1) Yashil лягушкаning dum suyagi 2) Yenotning son suyagi 3) yumronqoziqning bolder suyagi 4) Qirg’iyning dumg’aza suyagi 5) churrakning ilik suyagi 6) baqaning boyin umurtqasi 7) дрофаning yelka suyagi A) 1,4,5 B) 2,3,5 C) 2,3,7 D) 1,6,7

937. Qaysi javoda hayvonlarning bir necha suyaklarining qo’shilib ketishidan hosil bo’lgan suyaklar notog’ri ko’rsatilgan

1) Baqaning dum suyagi 2) itning son suyagi 3) tovushqonning bolder suyagi 4) Qarchig’ayning dumg’aza suyagi 5) laylakning ilik suyagi 6) baqaning boyin umurtqasi 7) дрофаning yelka suyagi A) 1,4,5 B) 2,3,5 C) 2,3,7 D) 1,6,7

938. Qaysi javoda hayvonlarning bir necha suyaklarining qo’shilib ketishidan hosil bo’lgan?

1) Yashil лягушкаning dum suyagi 2) Yenotning son suyagi 3) yumronqoziqning bolder suyagi 4) Qirg’iyning dumg’aza suyagi 5) churrakning ilik suyagi 6) baqaning boyin umurtqasi 7) дрофаning yelka suyagi A) 1,4,5 B) 2,3,5 C) 2,3,7 D) 1,6,7

939. Agar Komil rezus musbat, II группа кровvali va gemofiliya bilan kasallangani ma’lum bo'lsa, uning buyrak venasi (a), birlamchi (b) va ikkilamchi siydigi (c) tarkibida qanday moddalar uchrashini aniqlang.

1) vaнсулvaн; 2) testosteron; 3) глобулvaн; 4) солva;5) kreatiinin; 6) qoldiq azot; 7) глюкоза; 8) антvaгемофvaльный фактор; 9) agglutinogen A; 10) agglutinin betta; 11) резус фактор; 12) agglutinin alfa A) a-1, 4, 5, 8, 11; b-4, 5, 6, 7, 9; c-4, 5, 6 B) a-1, 2, 3, 4, 7, 9, 11; b-4, 5, 6, 10; c-1, 4, 5, 6;

C) a- 1,2, 3, 4, 6, 8, 11; b-2, 4, 5, 7; c-4, 5, 6, 12 D) a- 1, 2, 3, 4, 7, 11; b-2, 4, 5, 6, 7; c-4, 5, 6

940. Agar Komil rezus musbat, II группа кровvali gemofiliya va qandli diabet bilan kasallangan bo'lsa, uning birlamchi (a) va ikkilamchi siydigi (b), buyrak venasi (c) tarkibida qanday moddalar uchrashini aniqlang.

1) vaнсулvaн; 2) testosteron; 3) глобулvaн; 4) солva; 5) креатvaнvaн; 6) qoldiq azot; 7) глюкоза; 8) антvaгемофvaльный фактор; 9) agglutinogen A; 10) agglutinin /3; 11) резус фактор; 12) agglutinin alfaA) a-2,3, 4, 5, 6, 7; b-4, 5, 6, 8 c-2, 3, 4, 8, 11 B) a-4,5, 6, 7; b-4, 5, 9; c-3, 4,5,11,12

C) a-2,4, 5, 6, 9; b-3, 4, 5, 6, 7; c-2, 3, 4, 10, 12 D) a-2,4, 5, 6, 7; b-4, 5, 6, 7; c-2, 3, 4, 7, 11

941. Agar Komil rezus musbat, II группа кровvali gemofiliya va qandli diabet bilan kasallangan bo'lsa, uning buyrak venasi (a), birlamchi (b) va ikkilamchi (c) siydigi tarkibida qanday moddalar uchrashini aniqlang;

1) vaнсулvaн; 2) testosteron; 3) глобулvaн; 4) солva;5) креатvaнvaн; 6) qoldiq azot; 7) глюкоза; 8) антvaгемофvaльный фактор; 9) agglutinogen A; 10) agglutinin /3; 11) резус фактор; 12) agglutinin а A) a-2, 3, 4, 8, 11; b-1, 3, 4, 5, 6, 7; c-l, 5, 6, 7 B) a-3, 4, 5, 11, 12; b-4, 5, 6, 8; c-4, 5, 6, 10

a-2, 3, 4, 7, 12; b-2, 4, 5, 6, 7; c-3, 4, 5, 6, 9 D) a-2,3, 4, 7, 11; b-2, 4, 5, 6, 7; c-4, 5, 6, 7

942. Agar Zarifa rezus musbat II qo qandli diabet bilan kasallangan venasi (a), birlamchi (b) va ikk tarkibida qanday moddalar ucl 1) vaнсулvaн; 2) testosteron; 3) gl( 5) креатvaнvaн; 6) qoldiq azot; 7) omil; 9) agglutinogen A; 10) ag omil; 12) agglutinin a; 13) este

A)a-1,4, 7, 10, 11, 12; b-3, 5, B)a-3,4, 7, 11, 13; b-4, 5, C) a-1,2, 3, 4, 7, 8, 11, 13; b-2, D) a-2,3, 4, 7, 11; b-2, 4, 5, 6,

943. Agar odam bir kunlik ovqati t 110 I yog* va 400 g uglevod is hisoblansa, shu moddalar hiso energiya miqdoridan foydalani javob toping.

Oqsil va uglevodlar hisobiga hosil bo'lgan?

0‘rtacha qancha (kJ) energiya doimiyligini saqlash uchun sa

0‘rtacha qancha (kJ) ener organlarning ish faoliyati uch

a-9152; b-4477; c-8954

a-2132; b-8954; c-4477

943. Agar Komil rezus musbat, II группа кровvali gemofiliya va qandli diabet bilan kasallangan bo'lsa, uning buyrak venasi (a), ikkilamchi (b) va birlamchi (c) siydigi tarkibida qanday moddalar uchrashini aniqlang;

1) vaнсулvaн; 2) testosteron; 3) глобулvaн; 4) солva;5) креатvaнvaн; 6) qoldiq azot; 7) глюкоза; 8) антvaгемофvaльный фактор; 9) agglutinogen A; 10) agglutinin /3; 11) резус фактор; 12) agglutinin а A)a-2,3, 4, 8, 11; b-1, 5, 6, 7; c-2, 3, 4, 5, 6, 8 B) a-3,4,5,11, 12; b-4, 5, 6, 10; c-4, 5, 7, 9

944. Agar odam bir kunlik ovqati 110 g yog' va 400 g uglevod istemol qilgan deb hisoblansa, shu moddalar hisobiga hosil bolganenergiya miqdoridan foydalanib quyidagi savolga javob toping.

Oqsil va uglevodlar hisobiga qancha (kkal) energiya hosil bo'lgan?

O'rtacha qancha (kkal) energiya tana harorati doimiyligini saqlash uchun sarf boladi

O'rtacha qancha (kkal) toqima va organlarning ish faoliyati u-n sarf boladi

A) a-9152 b-4477 c-8954 B) a-2132 b-1051 c-2103 C)2132 b -8954 c-4477 D) a-4477; b-8954; c -2132

945. Tarkibida остаток фосфорной кvaслоты mavjud bo'lgan солvailmalar to'g' ri berilgan javobni aniqiang. 1) transpozaza; 2) retrotranspozon; 3)pBR322; 4) Bam Hi; 5) RSS 101 6)Eco Rl; 7) nukleaza; 8) profag

A) 2,3,5,8 B) 1,3,7,8 C) 2,4,5,7 D) 1,4,6,7

946. qaysiсолvailmaning tarkibida azot asoslari mavjud emas?

transpozaza; 2) retrotranspozon; 3)pBR322; 4) Bam Hi; 5) RSS 101 6)Eco Rl; 7) nukleaza; 8) profag

A) 2,3,5,8 B) 1,3,7,8 C) 2,4,5,7 D) 1,4,6,7

947.Tarkibida azot elementi mavjud солvailmalar tog`ri berilgan javobni aniqlang? 1) аденvaн 2) glikogen 3) selluloza 4) transpozaza 5) HaeIII 6) interferon 7) глюкоза 8) урацvaл A) 4,5,6,8 B) 2,3,6, C) 1,4,7 D) 1,2,5,7948. Qaysi organism hujayralarida i-RNK transkripsiyasi sitoplazmada amalaga oshadi?

1) tamaki mozaikasi kasalligining qo’zg’atuvchisi 2) rizosfera бактерvavai 3) amyoba 4) gavial 5) nitrifikator бактерvava 6) pseudomonas 7) infuzoriya A) 2,5,6 B) 3,4,7 C) 1,2,6 D) 2,3,6,7

949. Murakkab oqsillarni ularga xos hususiyatlar bilan juftlang.

a) lipoprotein b) gemoglobin c) glikolipid d) nucleoprotein

1) kisloroni to’qimalrga tashiydi 2) ribosomaning qurilish materiallari 3) membrane hosil qilishda ishtirok etadi 4) xromatin ko’rinishida axborotni saqlaydi 5) transport vazifasini bajaradi 6) qurilish materiali 7) tarkibida temir atomi mavjud 8) metabolic suv manbai 9) monomer birxil A) a-5,6; b- 2,4; c -3,8; d- 1,7 B) a – 5,6; b -2,7; c – 3,8; d- 1,4

C) a – 3,5;b-1,7;d-2,4 D) a-5,9;b-1,4;d-2,7

950. murakkab oqsillarni ularning hususiyatlari bilan juftlang

a) gemoglobin b) nukleoprotein c) glikolipid d) lipoprotein

1) kisloroni тканvaga tashiydi 2) ribosomaning qurilish materiallari 3) membrane hosil qilishda ishtirok etadi 4) xromatin ko’rinishida axborotni saqlaydi 5) transport vazifasini bajaradi 6) qurilish materiali 7) tarkibida temir atomi mavjud 8) metabolic suv manbai 9) monomer birxil A) a-2,4; b- 1,7; c -3,8; d- 5,6 B) a –2,7; b -1,4; c – 3,8; d- 5,6

C) a – 1,7;b-2,4;d-3,5 D) a-5,9;b-1,4;c-3,8;d-2,7

951. i-RNK ga mos keluvchi tog`ri javoblarni ko’rsating.

1) transkripsiya natijasida hosil bo’ladi 2) yarmi oqsil, yarmi nuklein kislotadan iborat 3) o’z tripletiga mos aminokislotalarni biriktirib oladi 4) oqsildagi aminokislotalar ketma ketligini belgilab beradi A)1,4

952. Ordak uchun mos keluvchi malumot togri berilgan javopni belgilang

kloakalilar guruhiga mansub 2)gozsimonlar turkumi vakili 3) tuxum qoyib kopayadi 4) tumshugi muguzdan iborat 5) kloakasi mavjud 6) bolasini sut bilan boqadi 7) dumgaza bezlaridan ajralgan suyuqlik bilan patini yoglaydi 8) oyoq barmoqlari orasida suzgich pardasi bor 9) jojasining kozi ochiq, pat bilan qoplangan boladi 10) tirik qazilma hisoblanadi A) 1,3,4,5,6,8,10 B)2 ,3,4,5,7,8,9 C) 1,4,6,7,8,10 D)1,2,3,4,6,8,9

953. Ordakburun va ordak uchun umumiy malumotlar togri berilgan javobni belgilang

kloakalilar guruhiga mansub 2)gozsimonlar turkumi vakili 3) tuxum qoyib kopayadi 4) tumshugi muguzdan iborat 5) kloakasi mavjud 6) bolasini sut bilan boqadi 7) dumgaza bezlaridan ajralgan suyuqlik bilan patini yoglaydi 8) oyoq barmoqlari orasida suzgich pardasi bor 9) jojasining kozi ochiq, pat bilan qoplangan boladi 10) tirik qazilma hisoblanadi A) 1,6,8,10 B)2 ,7,9,10 C) 1,4,9,10 D)3,4,5,8

954. Ordakburun va ordak uchun umumiy malumotlar togri berilmagan javobni belgilang

kloakalilar guruhiga mansub 2)gozsimonlar turkumi vakili 3) tuxum qoyib kopayadi 4) tumshugi muguzdan iborat 5) kloakasi mavjud 6) bolasini sut bilan boqadi 7) dumgaza bezlaridan ajralgan suyuqlik bilan patini yoglaydi 8) oyoq barmoqlari orasida suzgich pardasi bor 9) jojasining kozi ochiq, pat bilan qoplangan boladi 10) tirik qazilma hisoblanadi A) 1,6,8,10 B)2 ,7,9,10 C) 1,4,9,10 D)3,4,5,8

955. Ordak burun (a) va ordak (b) uchun mos keluvchi togri berilgan javopni berlgilang

kloakalilar guruhiga mansub 2)gozsimonlar turkumi vakili 3) tuxum qoyib kopayadi 4) tumshugi muguzdan iborat 5) kloakasi mavjud 6) bolasini sut bilan boqadi 7) dumgaza bezlaridan ajralgan suyuqlik bilan patini yoglaydi 8) oyoq barmoqlari orasida suzgich pardasi bor 9) jojasining kozi ochiq, pat bilan qoplangan boladi 10) tirik qazilma hisoblanadi A) a-1,6,8,10 b-2,7,6,10 B) a-2,7,9,10 b-1,6,8,10 C) a-1,4,5,10 b-2,3,7,9 D) a-2,3,7,9 b-1,4,5,10

956. O’rdak (a) va o’rdakburun (b) uchun mos keluvchi togri berilgan javopni berlgilang

kloakalilar guruhiga mansub 2)gozsimonlar turkumi vakili 3) tuxum qoyib kopayadi 4) tumshugi muguzdan iborat 5) kloakasi mavjud 6) bolasini sut bilan boqadi 7) dumgaza bezlaridan ajralgan suyuqlik bilan patini yoglaydi 8) oyoq barm oqlari orasida suzgich pardasi bor 9) jojasining kozi ochiq, pat bilan qoplangan boladi 10) tirik qazilma hisoblanadi A) a-1,6,8,10 b-2,7,6,10 B) a-2,7,9,10 b-1,6,8,10 C) a-1,4,5,10 b-2,3,7,9 D) a-2,3,7,9 b-1,4,5,10

957. Koala uchun mos keluvchi malumotlar togri berilgan javopni toping 1) sut emizuvchilar sinfiga kiradi 2) kichik va zaif bolasini haltasida olib yuradi 3) qol qanotlilar turkumi vakili 4) oldingi oyogi kapalak qanotiga nisbatan analogik organ hisoblanadi 5) barmoqlarida плоскvaе tirnoqlari boladi 6) tanasi jun bilan qoplangan 7) burni va ogzidan ultra tovush chiqaradi 8) primatlar turkumiga kiradi 9) rangni yaxshi ajratadi 10) kloakasi bяблоняydi A) 1,2,6,10 B) 3,4,6,7 C) 1,5,8,9 D) 3,5,7,9

958. Kojan uchun mos keluvchi malumotlar togri berilgan javopni toping 1) sut emizuvchilar sinfiga kiradi 2) kichik va zaif bolasini haltasida olib yuradi 3) qo’l qanotlilar turkumi vakili 4) oldingi oyogi kapalak qanotiga nisbatan analogik organ hisoblanadi 5) barmoqlarida плоскvaе tirnoqlari boladi 6) tanasi jun bilan qoplangan 7) burni va ogzidan ultra tovush chiqaradi 8) primatlar turkumiga kiradi 9) rangni yaxshi ajratadi 10) kloakasi bяблоняydi A) 1,2,6,10 B) 3,4,6,7 C) 1,5,8,9 D) 3,5,7,9

959. Kaputsin uchun mos keluvchi malumotlar togri berilgan javopni toping 1) sut emizuvchilar sinfiga kiradi 2) kichik va zaif bolasini haltasida olib yuradi 3) qol qanotlilar turkumi vakili 4) oldingi oyogi kapalak qanotiga nisbatan analogik organ hisoblanadi 5) barmoqlarida плоскvaе tirnoqlari boladi 6) tanasi jun bilan qoplangan 7) burni va ogzidan ultra tovush chiqaradi 8) primatlar turkumiga kiradi 9) rangni yaxshi ajratadi 10) kloakasi bяблоняydi A) 1,2,6,10 B) 3,4,6,7 C) 1,5,8,9 D) 3,5,7,9

960. Koala va kojan uchun umumiy belgilar togri berilgan javopni toping 1) sut emizuvchilar sinfiga kiradi 2) kichik va zaif bolasini haltasida olib yuradi 3) qol qanotlilar turkumi vakili 4) oldingi oyogi kapalak qanotiga nisbatan analogik organ hisoblanadi 5) barmoqlarida плоскvaе tirnoqlari boladi 6) tanasi jun bilan qoplangan 7) burni va ogzidan ultra tovush chiqaradi 8) primatlar turkumiga kiradi 9) rangni yaxshi ajratadi 10) kloakasi bo’lmaydi A) 1,2,6,10 B) 3,4,6,7 C) 1,5,8,9 D) 3,5,7,9

961. Koala va kaputsin uchun umumiy belgilar togri berilgan javopni toping 1) sut emizuvchilar sinfiga kiradi 2) kichik va zaif bolasini haltasida olib yuradi 3) qol qanotlilar turkumi vakili 4) oldingi oyogi kapalak qanotiga nisbatan analogik organ hisoblanadi 5) barmoqlarida плоскvaе tirnoqlari boladi 6) tanasi jun bilan qoplangan 7) burni va ogzidan ultra tovush chiqaradi 8) primatlar turkumiga kiradi 9) rangni yaxshi ajratadi 10) kloakasi bяблоняydi A) 1,2,6,10 B) 3,4,6,7 C) 1,5,8,9 D) 3,5,7,9

962. Kaputsin va kojan uchun umumiy belgilar togri berilgan javopni toping 1) sut emizuvchilar sinfiga kiradi 2) kichik va zaif bolasini haltasida olib yuradi 3) qol qanotlilar turkumi vakili 4) oldingi oyogi kapalak qanotiga nisbatan analogik organ hisoblanadi 5) barmoqlarida плоскvaе tirnoqlari boladi 6) tanasi jun bilan qoplangan 7) burni va ogzidan ultra tovush chiqaradi 8) primatlar turkumiga kiradi 9) rangni yaxshi ajratadi 10) kloakasi bяблоняydi A) 1,2,6,10 B) 3,4,6,7 C) 1,5,8,9 D) 3,5,7,9

963. Korgalak uchun mos keluvchi mos keluvchi togri berilgan javopni toping 1) tuxum qoyish uchun maxsus uya yasaydi 2) oldingi oyog’i korshapalak qanoti bilan gamologik organ hisoblanadi 3) tanasi jung bilan qoplangan 4) hordalilar tipiga kiradi 5) kloakasi mavjud 6) yupqa teri pardasi uchganda kotarilish yuzasini hosil qiladi 7) yuragi tort kamerali 8) tana harorati doimiy 9) kozi ojiz 10) birmarta olgan havosidan ikki marta nafas oladi A) 1,2,4,5,7,8,10 B) 2,3,4,6,7,8,9 C) 1,3,4,7,8,9,10 D) 2,3,5,6,7,8,9

964. Kojan uchun mos keluvchi mos keluvchi to’gri berilgan javopni toping 1) tuxum qoyish uchun maxsus uya yasaydi 2) oldingi oyog’i qush qanoti bilan gamologik organ hisoblanadi 3) tanasi jung bilan qoplangan 4) hordalilar tipiga kiradi 5) kloakasi mavjud 6) yupqa teri pardasi uchganda kotarilish yuzasini hosil qiladi 7) yuragi tort kamerali 8) tana harorati doimiy 9) kozi ojiz 10) birmarta olgan havosidan ikki marta nafas oladi A) 1,2,4,5,7,8,10 B) 2,3,4,6,7,8,9 C) 1,3,4,7,8,9,10 D) 2,3,5,6,7,8,9

965. Korgalak va kojan uchun umumiy belgilar togri berilgan javopni aniqlang 1) tuxum qoyish uchun maxsus uya yasaydi 2) oldingi oyoqlari ozaro gamologik organ hisoblanadi 3) tanasi jung bilan qoplangan 4) hordalilar tipiga kiradi 5) kloakasi mavjud 6) yupqa teri pardasi uchganda kotarilish yuzasini hosil qiladi 7) yuragi tort kamerali 8) tana harorati doimiy 9) kozi ojiz 10) birmarta olgan havosidan ikki marta nafas oladi

1,5,9,10 B) 3,6,9,10 C) 1,3,8,9 D) 2,4,7,8

966. Korgalak va kojan uchun umumiy bяблоняgan belgilar togri berilgan javopni aniqlang 1) tuxum qoyish uchun maxsus uya yasaydi 2) oldingi oyoqlari ozaro gamologik organ hisoblanadi 3) tanasi jung bilan qoplangan 4) hordalilar tipiga kiradi 5) kloakasi mavjud 6) yupqa teri pardasi uchganda kotarilish yuzasini hosil qiladi 7) yuragi tort kamerali 8) tana harorati doimiy 9) kozi ojiz 10) birmarta olgan havosidan ikki marta nafas oladi A) 1,5,9,10 B) 3,6,9,10 C) 1,3,8,9 D) 2,4,7,8

967. Korgalak uchun mos kelmaydigan togri berilgan javopni toping 1) tuxum qoyish uchun maxsus uya yasaydi 2) oldingi oyoqlari korshapalak qanoti bilan gamologik organ hisoblanadi 3) tanasi jung bilan qoplangan 4) hordalilar tipiga kiradi 5) kloakasi mavjud 6) yupqa teri pardasi uchganda kotarilish yuzasini hosil qiladi 7) yuragi tort kamerali 8) tana harorati doimiy 9) kozi ojiz 10) birmarta olgan havosidan ikki marta nafas oladi A) 1,2,4 B) 6,7,8 C) 4,5,10 D) 3,6,9

968. Kojan uchun mos kelmaydigan togri berilgan javopni toping 1) tuxum qoyish uchun maxsus uya yasaydi 2) oldingi oyoqlari qush qanoti bilan gamologik organ hisoblanadi 3) tanasi jung bilan qoplangan 4) hordalilar tipiga kiradi 5) kloakasi mavjud 6) yupqa teri pardasi uchganda kotarilish yuzasini hosil qiladi 7) yuragi tort kamerali 8) tana harorati doimiy 9) kozi ojiz 10) birmarta olgan havosidan ikki marta nafas oladi

2,4,5 B) 3,6,9 C) ,1,5,10 D) 4,7,8

969. Qilquyruq (1), Polituxa (2) va Kanna (3) ning eshitish azolari qanday qismlardan iborat a) ichki v аорта quloq b) faqat ichki quloq c) tashqi, orta va ichki quloq A) 1-c 2-b 3-c B) 1-b 2-a 3-c C) 1-b 2-b 3-c D) 1-a 2-b 3-a

970.Kloakali sutemizuvchilarning faqat sutemizuvchilarga (a) hamda faqat sudralib yuruvchilarga(b) hos jihatlarini aniqlang.

a-katta va kichik qon aylanish sistemasiga ega bo’lishi; b – tuxum qo’yip ko’payishi

a – tanaasining jun bilan qoplanganligi; b – o’rta va ichki quloqqa ega bo’lishi

a – bolasini sut bilan boqishi; b – kloakaga ega bo’lishi

a- o’pka orqali nafas olishi; b – ichki urug’lanish orqali ko’payish

971. Faqat sutemizuvchilarga hos bo’lgan hususiyatlarni aniqlang.

1) tanasi jun bilan qoplangan 2) sut bezlari rivojlangan 3) to’rt oyoqda yuradi 4) boshi tanasiga harakatchan qo’shilgan 5) urug’lanishi ichki 6) bolasini sut bilan boqadi 7) tirik bola tug’adi 8) quloq suprasi rivojlangan

A) 1,2,6,8, B) 2,3,7,8 C) 1,3,5,6 D) 4,5,6,8

972. Sutemizuvchilardagi qaysi hususiyatlar boshqa hayvonlarda ham uchraydi

1) tanasi jun bilan qoplangan 2) sut bezlari rivojlangan 3) to’rt oyoqda yuradi 4) boshi tanasiga harakatchan qo’shilgan 5) urug’lanishi ichki 6) bolasini sut bilan boqadi 7) tirik bola tug’adi 8) quloq suprasi rivojlangan

A) 3,4,5,7 B) 2,5,7,8 C) 1,3,5,6 D) 4,5,6,8

973. Sistematik guruhlarni ularga hos hususiyatlar bilan juftlab ko’rsatin.

1) kloakalilar 2) haltalilar 3) qo’lqanotlilar 4) kemiruvchilar 5) yirtqichlar

a) tishlari sharxlanib turadi b) sut bezlari so’rg’ichlari rivojlanmagan c) kurak tishlari mayda d) oldingi oyoqlari suzgichga aylangan e) bolalash uchun quruqlikga chiqadi f) ultra tovushlardan foydalanadi g) bachadoni kuchsiz rivojlangan

A) 1-b;2-g;3-f;4-a;5-c B) 1-b;2-g;3-d;4-c;5-a C) 1-e;2;-f3-g;4-a;5-c D) 1- d;2-g;3-f;4-c;5-a

974. Sistematik guruhlarni ularga hos hususiyatlar bilan juftlab ko’rsatin.

1) tuxum qo’yuvchi sutemizuvchilar 2) xaltalilar 3) qo’lqanotlilar 4) kemiruvchilar 5) kavsh qaytaruvchi juft tuyoqlilar

a) tishlari sharxlanib turadi b) sut bezlari so’rg’ichlari rivojlanmagan c) oshqozoni to’rt bo’lmali d) oldingi oyoqlari suzgichga aylangan e) bolalash uchun quruqlikga chiqadi f) ultra tovushlardan foydalanadi g) bachadoni kuchsiz rivojlangan

A) 1-b;2-g;3-f;4-a;5-c B) 1-b;2-g;3-d;4-c;5-a C) 1-e;2;-f3-g;4-a;5-c D) 1- d;2-g;3-f;4-c;5-a

975.Odamsimon maymunlar tarqalgan biogeografik viloyatlarni aniqlang.

A) habashiston; hindomalay B) Netropik, Avstraliya C) Avstraliya, Hindomalay D) Habashiston, Neotropik

976. Bosh skeletsizlar kenja tipi vakillarining qon aylanish sistemasi bo’ylab qonning harakati qaysi javobda tog`ri ko’rsatilgan.

брюшная аортажабракапvaллярыiжабрыспvaнная аортамелкvaе кровеносные сосудытканvaбрюшная аорта

спvaнная аортажабракапvaллярыiжабрыбрюшная аортамелкvaе кровеносные сосудытканvaспvaнная аорта

желудочек сердцабрюшная аортажаберная артерvaякапvaллярыспvaнная аортаартерvavaкапvaллярывеныпредсердvaе

желудочек сердцабрюшная аортажаберная артерvaякапvaллярыспvaнная аортаартерvavaкапvaллярывеныжелудочек сердца

977. Lansetnikningqonaylanishsistemasibo’ylabqonningharakatiqaysijavobdatog`riko’rsatilgan

брюшная аортажабракапvaллярыiжабрыспvaнная аортамелкvaе кровеносные сосудытканvaбрюшная аорта

спvaнная аортажабракапvaллярыiжабрыбрюшная аортамелкvaе кровеносные сосудытканvaспvaнная аорта

желудочек сердцабрюшная аортажаберная артерvaякапvaллярыспvaнная аортаартерvavaкапvaллярывеныпредсердvaе

желудочек сердцабрюшная аортажаберная артерvaякапvaллярыспvaнная аортаартерvavaкапvaллярывеныyura

978. O’laqo’zanningyuragidanchiquvchiqontomirlarilarivaulardaqandayqonoqishinianiqlang.

A) аорта- артерvaальная кровь; легочные артерvava – venaqoniB) o’pkavenasi – артерvaальная кровь; артерvaальный сосуд– артерvaальная кровь

C) артерvaальный сосуд - venaqoni; легочные артерvava – артерvaальная кровьD) легочная вена- venaqoni; артерvaальный сосуд– артерvaальная кровь

979. Qizilto’shningyuragidanchiquvchiqontomirlarilarivaulardaqandayqonoqishinianiqlang.

A) аорта- артерvaальная кровь; легочные артерvava – venaqoni

B) o’pkavenasi – артерvaальная кровь; артерvaальный сосуд– артерvaальная кровь

C) артерvaальный сосуд - venaqoni; легочные артерvava – артерvaальная кровьD) легочная вена- venaqoni; артерvaальный сосуд– артерvaальная кровь

980. O’laqo’zanningyuragigakeluvchiqontomirlarilarinivaulardaqandayqonoqishinianiqlang.

легочная вена–артерvaальная кровь; o’ngbo’lmachagaquyiluvchiвенозный сосуд – venaqoni

легочная вена - venaqoni; o’ngbo’lmachagaquyiluvchiвенозный сосуд - артерvaальная кровь

op’kaarteriyasi – артерvaальная кровь; брюшная аорта – артерvaальная кровь

легочные артерvava venaqoni; chapbo’lmachagaquyiluvchiвенозный сосуд – артерvaальная кровь

981. Qizilto’shningyuragigakeluvchiqontomirlarilarinivaulardaqandayqonoqishinianiqlang.

легочная вена–артерvaальная кровь; o’ngbo’lmachagaquyiluvchiвенозный сосуд – venaqoni

легочная вена - venaqoni; o’ngbo’lmachagaquyiluvchiвенозный сосуд - артерvaальная кровь

op’kaarteriyasi – артерvaальная кровь; брюшная аорта – артерvaальная кровь

легочные артерvava venaqoni; chapbo’lmachagaquyiluvchiвенозный сосуд – артерvaальная кровь

982. Lansetnik qon aylanish sistemasi qaysi qon tomirlarida qanday qon oqadi?

спvaнная аорта - артерvaальная кровь; брюшная аорта – venaqoni

спvaнная аорта – venaqoni; брюшная аорта – артерvaальная кровь

жаберная артерvaя - артерvaальная кровь; orqaqontomiri – venaqoni

жаберная артерvaя – venaqoni; orqaqontomiri – артерvaальная кровь

983. Bosh skeletsizlar kenja tipi vakillarining qon aylanish sistemasining qaysi qon tomirlarida qanday qon oqadi

спvaнная аорта-артерvaальная кровь; qonarteriyasi – vanaqoni

спvaнная аорта – venaqoni; брюшная аорта-артерvaальная кровь

жаберная артерvaя – артерvaальная кровь; orqaqontomiri-venaqoni

жаберная артерvaяvenaqoni; брюшная аорта – артерvaальная кровь

984. Kattayoshlierkakoziniyomonhisetayotganivaishqobilyatiningpasayganidanshikoyatqilibshifokorgamuroojatqildi. Tekshirish natijalari 1mm(3) qonidagi lekositlar soni 6,5 ming dona trombositlar soni 350 ming dona eritrositlar soni 4,5 mln maksimal qon bosimi 140mm, minimal qon bosimi 100mm ga teng ekanligin korsatdi. Shifokor unga qanday tashhis qoydi?

gipertoniya B) gipotoniya C) leykopeniya D) leykotsitos

985. Katta yoshli erkak ozini yomon his etayotgani va pasayganidan shikoyat qilib shifokorga muroojat qildi. Tekshirish natijalari 1mm(3) qonidagi lekositlar soni 6,5 ming shikoyat dona trombositlar soni 350 ming dona eritrositlar soni 4,5 mln maksimal qon bosimi 90mm, minimal qon bosimi 100mm ga teng ekanligin korsatdi. Shifokor unga qanday tashhis qoydi?

gipertoniya B) gipotoniya C) leykopeniya D) leykotsitos

986. Katta yoshli erkak ozini yomon his etayotgani va ish qobilyatining pasayganidan shikoyat qilib shifokorga muroojat qildi. Tekshirish natijalari uning 1mm(3) qonidagi lekositlar soni 7ming dona, trombositlar soni 350 ming dona eritrositlar soni 4,5 mln maksimal qon bosimi 120mm, minimal qon bosimi 80mm ga teng ekanligi, gemoglobin esa kamayganligini ko’rsatdi . Shifokor unga qanday tashhis qoydi?

gipertoniya B) gipotoniya C) leykopeniya D) anemiya

987. Katta yoshli erkak ozini yomon his etayotgani va ish qobilyatining pasayganidan shikoyat qilib shifokorga muroojat qildi. Tekshirish natijalari uning 1mm(3) qonidagi lekositlar soni 2ming dona, trombositlar soni 350 ming dona eritrositlar soni 4,5 mln maksimal qon bosimi 120mm, minimal qon bosimi 80mm ga teng ekanligi ko’rsatdi. Shifokor unga qanday tashhis qoydi?

gipertoniya B) gipotoniya C) leykopeniya D) anemiya

988. Qon ivishi qonning qaysi shakily elementlari va omillari bilan bog’liq?

A) trombotsitlar, антvaгемофvaльный фактор B) limfotsitlar, Ca ionlari C) bazofillar , K vitamin D) iozonifillar, резус фактор

989. Ko’krak qafasi nechta длvaнные губчатые (a) nechta короткvaе губчатые (b) suyaklardan iborat?

A) a – 25; b – 12 B) a – 24;b -12 C) a – 27;b-19 D) a – 20; b -10

990. Yassi suyaklar(a) vaдлvaнные губчатые suyaklar (b) tananing qaysi qismlarida uchraydi?

1) miyya qutisi 2) qo’l skeleti 3) oyoq skeleti 4) yelka kamari 5) ko’krak qafasi 6) umurtqa pog’onasi

A) a – 2,3; b – 4,5 B) a- 1,5;b-4 C) a – 3,4; b – 2,3 D) a – 1,4; b -5,6

991. Odam organizmida венозная кровьning aylanishida ishtirok etmaydigan qon tomirlarni belgilang.

1) pastki kovak vena 2) yuqori kovak vena 3) buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir 4) легочные артерvava 5) легочная вена 6) tojsimon arteriya A) 3,5,6 b) 1,2,4 C) 3,4,5 D) 3,4,6

992. Odam organizmida артерvaальная кровь ning aylanishida ishtirok etmaydigan qon tomirlarni belgilang.

1) pastki kovak vena 2) yuqori kovak vena 3) buyrak darvozasidan kiruvchi qon tomir 4) легочные артерvava 5) легочная вена 6) tojsimon arteriya A) 1,2,5 B) 1,2,4 C) 3,5,6 D) 2,4,5

993. Qo’l suyaklari orasida солvailishiga ko’ra qaysi suyaklar uchramaydi

1) длvaнные трубчатые 2) короткvaе трубчатые 3) длvaнные губчатые 4) короткvaе губчатые 5) плоскvaе 6) решетчатые

A) 6 B) 3,5,6 C) 1,4,5 D) 3,6

994. Qo’l suyaklari orasida qanday солvailishiga ega suyaklar uchramaydi

1) солvailishi son suyagiga o’xshash 2) солvalishi oyoq kaft suyagiga o’xshash 3) солvailishi грудvaнаsuyagiga o’xshash 4) солvailishi umurtqa suyagiga o’xshash 5) солvalishi nomsiz suyakka o’xshash 6) солvailishi ponasimon suyakka o’xsahsh 7) солvailishi peshona suyagiga o’xshash

A) 6,7 B) 3,5,6 C) 1,4,5 D) 3,6

995. Qo’l suyaklari orasida солvailishiga ko’ra qaysi suyaklar uchraydi

1) солvailishi son suyagiga o’xshash 2) солvalishi oyoq kaft suyagiga o’xshash 3) солvailishi qovurg’a suyagiga o’xshash 4) солvailishi umurtqa suyagiga o’xshash 5) солvalishi nomsiz suyakka o’xshash 6) солvailishi ponasimon suyakka o’xsahsh 7) солvailishi peshona suyagiga o’xshash

A) 12,3,4,5 B) 1,2,3,4,6 C) 1,2,4,5,7 D) 1,2,4,5,6

996. Qo’lning erkin suyaklari orasida солvailishiga ko’ra qaysi suyaklar uchramaydi

1) солvailishi boldir suyagiga o’xshash 2) солvalishi oyoq kaft suyagiga o’xshash 3) солvailishi грудvaнаsuyagiga o’xshash 4) солvailishi umurtqa suyagiga o’xshash 5) солvalishi nomsiz suyakka o’xshash 6) солvailishi ponasimon suyakka o’xsahsh 7) солvailishi peshona suyagiga o’xshash

A) 3,5,6,7 B) 1,2,3,4 C) 2,4,5,6 D) 1,2,5,6

997. Odam organizmi quyidagi keltirilgan suyaklardan солvailishiga ko’ra(a) va joylashuviga ko’ra (b) ortiqchasini belgilang.

1) yuqorigi jag’ 2) peshona 3) ensa 4) ponasimon A) a – 3;b-1 B) a – 1; b- 3 C) a – 2, b – 4 D) a – 4; b – 2

998. Odam organizmi quyidagi keltirilgan suyaklardan солvailishiga ko’ra(a) va joylashuviga ko’ra (b) ortiqchasini belgilang

1) грудные позвонкva 2) грудvaна 3) qovurg’alar 4) o’mrov A) a -1 ; b-4 B) a – 4; b- 1 C) a – 3; b- 2 D) a -2; b -3

999. Odam organizmi quyidagi keltirilgan suyaklardan joylashuviga ko’ra(a) vaсолvailishiga ko’ra (b) ortiqchasini belgilang

1) грудные позвонкva 2) грудvaна 3) qovurg’alar 4) o’mrov A) a -1 ; b-4 B) a – 4; b- 1 C) a – 3; b- 2 D) a -2; b -3

1000. Odam organizmidagi quyidagi keltirilgan muskullardan joylashuviga ko’ra ortiqchasini belgilang.

A) trapetsiyasimon muskul B) deltasimon muskul C) rombsimon muskul D) orqaning serbar muskuli

1001. Odam organizmidagi quyidagi keltirilgan muskullardan joylashuviga ko’ra ortiqchasini belgilang.

A) o’mrov osti muskul B) diafragma muskul C) qovurg’alararo muskul D) deltasimon serbar muskuli

1002. Odam organizmidagi quyidagi keltirilgan muskullardan joylashuviga ko’ra ortiqchasini belgilang.

A) o’mrov osti muskul B) diafragma muskul C) qovurgalararo muskul D) грудvaнаomrov so’rg’ichsimon muskuli

1003. Odam tanasining qaysi qismlarida elastic tolali biriktiruvchi to’qima uchraydi?

1) ikki boshli muskulning dum qismi 2) terning epidermis qavati 3) kovak venaning ichki devori 4) kekirdak devori 5) orqa miyianning kulrang moddasi 6) uch boshli muskulning bosh qismi 7) yurak devoriining o’rta qismi A) 1,4,6 B) 3,5,7 C) 2,5,6 D) 2,4,7

1004. Odam tanasining qaysi qismlarida elastic tolali biriktiruvchi to’qima uchramaydi?

1) ikki boshli muskulning dum qismi 2) terning epidermis qavati 3) kovak venaning ichki devori 4) kekirdak devori 5) orqa miyianning kulrang moddasi 6) uch boshli muskulning bosh qismi 7) yurak devoriining o’rta qismi A) 1,4,6 B) 3,5,7 C) 2,5,6 D) 2,4,7

1005. Odam tanasining qaysi qismlarida elastic tolali biriktiruvchi to’qima uchraydi(I) va uchramaydi (II)?

1) ikki boshli muskulning dum qismi 2) terning epidermis qavati 3) kovak venaning ichki devori 4) kekirdak devori 5) orqa miyianning kulrang moddasi 6) uch boshli muskulning bosh qismi 7) yurak devoriining o’rta qismi 8) qon plazmasi

A) I – 1,4,6; II – 3,5,7 B) I-3,5,8; II -1,4,6 C) I-2,5,6; II – 1,4,6 D) I-2,4,7;II-3,5,8

1006. Odam tanasining qaysi qismlarida elastic tolali biriktiruvchi to’qima uchramaydi(I) va uchraydi (II)?

1) ikki boshli muskulning dum qismi 2) terning epidermis qavati 3) kovak venaning ichki devori 4) kekirdak devori 5) orqa miyianning kulrang moddasi 6) uch boshli muskulning bosh qismi 7) yurak devoriining o’rta qismi 8) qon plazmasi

A) I – 1,4,6; II – 3,5,8 B) I-3,5,7; II -1,4,6 C) I-2,5,6; II – 1,4,6 D) I-2,4,7;II-3,5,8

1007. Quyidagilar orasidan odam organizmiga oid tog`ri malumotlarni aniqlang.

Bel umurtqasining ro’parasida поджелудочная железа joylashgan

Dumg’aza umurtqalarining ikki yonida buyraklar joylashgan

3) Qorin bo’shlig’I yuqori qismidagi organlar ishini orqa miyaning dumg’aza segmentidan chiquvchi parasimpatik nerv tolalari boshqaradi

4) yurak ishini orqa miyaning dumg’aza segmentidan chiquvchi parasimpatik nerv tolalari boshqaradi

5) siydik pufagi ishini orqa miyaning dumg’aza segmentidan chiquvchi parasimpatik nerv tolalari boshqaradi

6) orqa miyaning bo’yin segment tolalari ichaklar faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi

7) yurak faoliyatini boshqarishda adashgan nerv tolalar ishtirok etadi

A) 1,5,7 B) 2,4,6 C) 2,5,6 D) 1,3,5

1008. Quyidagilar orasidan odam organizmiga oid notog`ri malumotlarni aniqlang.

Bel umurtqasining ro’parasida поджелудочная железа joylashgan

Dumg’aza umurtqalarining ikki yonida buyraklar joylashgan

3) Qorin bo’shlig’I yuqori qismidagi organlar ishini orqa miyaning dumg’aza segmentidan chiquvchi parasimpatik nerv tolalari boshqaradi

4) yurak ishini orqa miyaning dumg’aza segmentidan chiquvchi parasimpatik nerv tolalari boshqaradi

5) siydik pufagi ishini orqa miyaning dumg’aza segmentidan chiquvchi parasimpatik nerv tolalari boshqaradi

6) orqa miyaning bo’yin segment tolalari ichaklar faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi

7) yurak faoliyatini boshqarishda adashgan nerv tolalar ishtirok etadi

A) 1,5,7 B) 2,4,6 C) 2,5,6 D) 1,3,5

1009. Odam tanasining qaysi qismlarida bir yadroli silliq muskul to’qimasi uchraydi

1) diafragma 2) arteriya qon tomir devori 3) yurak qorinchalari 4) капvaлляры devori 5) qorin devori 6) siydik yo’li 7) yurakning o’ng bo’lmachasi 8) siydik pufagi A) 2,6,8 B) 2,4,6,8 C) 3,4,6,8 D) 1,5,7

1010. Odam tanasining qaysi qismlarida ko’p yadroli ko’ndalang targ’il muskul to’qimasi uchraydi

1) diafragma 2) arteriya qon tomir devori 3) yurak qorinchalari 4) капvaлляры devori 5) qorin devori 6) siydik yo’li A) 1,2 B) 2,4,6 C) 3,4,6 D) 1,5

1012. Odam tanasining qaysi qismlarida Ko’p yadroli muskul to’qimasi uchraydi

1) diafragma 2) arteriya qon tomir devori 3) yurak qorinchalari 4) капvaлляры devori 5) qorin devori 6) siydik yo’li 7) yurakning o’ng bo’lmachasi 8) siydik pufagi A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 6,7,8 D) 1,3,8

1013. Odam qoni plazmasi tarkibida uchraydigan lipid tabiatli moddalarni aniqlang.

1) aglyutinin 2) эстероген 3) gemoglobin 4) vaнсулvaн 5) antitanalar 6) antigomofil omil 7) holesterol 8) testosterone

A) 2,7,8 B) 1,3,4,5 C) 6,7,8 D)2,5,7

1014. Quyidagi organizm qismlardan qaysi retseptor turlari joylashadi

1) аорта devori 2) siydik puffagi 3) burun bo’shlig’I shilliq pardasi 4) мvaндальsimon bezlari ustki qavati 5) ahil payi 6) muskulning bosh qismmi a) visteroretseptorlar b) proprioretseptorlar c) hid bilish retseptorlari d) tam bilish retseptorlar

A) a-1,2; b – 5,6; c- 3; d -4 B) a – 1,6; b -2,5; c- 3; d- 4 C) a – 2,6;b-1,5;c-3;d-4 D) a-5,6;b—1,2;c-3;d-4

1015. Quyidagi orgaanlarda qaysi retseptor turlari joylashadi

1) аорта devori 2) siydik puffagi 3) burun bo’shlig’I shilliq pardasi 4) мvaндальsimon bezlari ustki qavati 5) ahil payi 6) muskulning bosh qismmi a) visteroretseptorlar b) proprioretseptorlar c) hid bilish retseptorlari d) tam bilish retseptorlar

A) a-1,2; b – 5,6; c- 3; d -4 B) a – 1,6; b -2,5; c- 3; d- 4 C) a – 2,6;b-1,5;c-3;d-4 D) a-5,6;b—1,2;c-3;d-4

1016. Quyidagi orgaanlarda qaysi retseptor turlari joylashadi

1) аорта devori 2) siydik puffagi 3) burun bo’shlig’I shilliq pardasi 4) мvaндальsimon bezlari ustki qavati 5) ahil payi 6) muskulning bosh qismmi a) proprioretseptorlar b) visteoretseptorlar c) tam bilish retseptorlari d) hid bilish retseptorlar

A) a-1,2; b – 5,6; c- 4; d -3 B) a – 1,6; b -2,5; c- 4; d- 3 C) a – 2,6;b-1,5;c-3;d-4 D) a-5,6;b—1,2;c-3;d-4

1017. Diafragma muskuli haqidagi qaysi malumot tog’ri hisoblanadi?

1) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 2) diafragmaning pastka tushishi, ichki qovurg’alararo muskullari qisqarishi natijasida sodir bo’ladi 3) qorin muskullar qisqarganda yuqoriga ko’tariladi 4) qorin muskullari guruhiga kiradi 5) orqa miyya bo’yin segmenti oldingi shoxidan chiqqan nerv tomondan boshqariladi 6) vegetative nerv sistemasi tomondan boshqariladi A) 1,3,6 B) 2,4,7 C) 1,2,4,5 D) 3,4,5,6

1018. Diafragma muskuli haqidagi qaysi malumot tog’ri hisoblanadi?

1) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 2) diafragmaning pastka tushishi, ichki qovurg’alararo muskullari qisqarishi natijasida sodir bo’ladi 3) qorin muskullar qisqarganda yuqoriga ko’tariladi 4) qorin muskullari guruhiga kiradi 5) orqa miyya bo’yin segmenti oldingi shoxidan chiqqan nerv tomondan boshqariladi 6) vegetative nerv sistemasi tomondan boshqariladi A) 1,3,5 B) 2,4,7 C) 1,2,4,5 D) 3,4,5,6

1019. Diafragma muskuli haqidagi qaysi malumot notog’ri hisoblanadi?

1) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 2) diafragmaning pastka tushishi, ichki qovurg’alararo muskullari qisqarishi natijasida sodir bo’ladi 3) qorin muskullar qisqarganda yuqoriga ko’tariladi 4) qorin muskullari guruhiga kiradi 5) orqa miyya bo’yin segmenti oldingi shoxidan chiqqan nerv tomondan boshqariladi 6) vegetative nerv sistemasi tomondan boshqariladi A) 1,5 B) 2,6 C) 3,5 D) 3,4

1020. Diafragma muskuli haqidagi qaysi malumot tog’ri hisoblanadi?

1) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 2) diafragmaning pastka tushishi, diafragma muskullari qisqarishi natijasida sodir bo’ladi 3) nafas chiqarish jarayonida diafragma pastka tushadi 4) ko’krak qafasi muskullari guruhiga kiradi 5) orqa miyya ko’krak segmenti oldingi shoxidan chiqqan nerv tomondan boshqariladi 6) vegetative nerv sistemasi tomondan boshqariladi A) 1,2,4 B) 2,4,6 C) 3,5,6 D) 2,3,5

1021. Diafragma muskuli haqidagi qaysi malumot notog’ri hisoblanadi?

1) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 2) diafragmaning pastka tushishi, diafragma muskullari qisqarishi natijasida sodir bo’ladi 3) nafas chiqarish jarayonida diafragma pastka tushadi 4) ko’krak qafasi muskullari guruhiga kiradi 5) orqa miyya ko’krak segmenti oldingi shoxidan chiqqan nerv tomondan boshqariladi 6) vegetative nerv sistemasi tomondan boshqariladi A) 1,2,4 B) 2,4,6 C) 3,5,6 D) 2,3,5

1022. Odamning rombsimon muskuli haqidagi qaysi malumotlar tog;ri hisoblanadi

1) trapetsiyasimon muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) umurtqa pog’onasini bukishda ishtirok etadi 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5,6 D)4,5,6,7

1023. Odamning rombsimon muskuli haqidagi qaysi malumotlar notog’ri hisoblanadi

1) trapetsiyasimon muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) umurtqa pog’onasini bukishda ishtirok etadi 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 3,6,7 D)5,6,7

1024. Odamning trapetsiyasimon muskuli haqidagi qaysi malumotlar tog;ri hisoblanadi

1) rombsimon muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) umurtqa pog’onasini bukishda ishtirok etadi 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5,6 D)4,5,6,7

1025. Odamning trapetsiyasimonsimon muskuli haqidagi qaysi malumotlar notog’ri hisoblanadi

1) rombsimon muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) umurtqa pog’onasini bukishda ishtirok etadi 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 3,6,7 D)5,6,7

1026. Odamning o’mrov osti muskuli haqidagi qaysi malumotlar tog;ri hisoblanadi

1) diafragma muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) umurtqa pog’onasini bukishda ishtirok etadi 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,3,4 B) 5,6,7 C) 2,4,5,7 D)1,2,6,7

1027. Odamning o’mrov osti muskuli haqidagi qaysi malumotlar notog;ri hisoblanadi

1) diafragma muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) umurtqa pog’onasini bukishda ishtirok etadi 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,3,4 B) 5,6,7 C) 2,4,5,7 D)1,2,6,7

1028. Odamning грудvaнаo’mrov so’r’gichsimon haqidagi qaysi malumotlar tog;ri hisoblanadi

1) joylashuviga ko’ra o’mrov osti muskul bilan bir guruhga kiradi 2) qisqarishi odam ihtiyoriga bog’liq 3) somatic nerv sistemasi tomondan boshqariladi 4) hujayralarida embrional tarqqiyotidan so’ng siвvaноградenez kuzatilmaydi 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglobin oqsili sintezlanadi 6) ko’krak qafasi muskuli 7) vegetative nerv sistemasi tomonidan boshqariladi A) 1,5,6 B) 2,4,5 C) 4,6,7 D)2,3,4

1029. Sog’lom odamda надпочечнvaкva gormoni glyukokortikoidning funksiyasini aniqlang.

A) qonda qand miqdorini kamaytiradi B) jigarda qand miqdorini ko’paytiradi

C) qonda xolesterin miqdorini ko’paytiradi D) qonda солva miqdorini kamaytiadi

1030. Quyida berilganlarning qaysi biri shartli reflekslarga misol boladi

ogriq sezganda qolni tortib olish, svetoforga qarap yoldan otish

Jojaning yeb boladigan va yeb bяблоняydigan narsalarni farqlashi, svetoforga qarab yoldan otish

qushlarning uya qurishi, jojaning yeb boladigan va yeb bяблоняydigan narsalarni farqlashi

burunga chang kirganda aksirish, ogriq sezganda qolini tortib olish

1031. Odamdagi qaysi suyaklar ozaro choklar yordamida uzluksiz birikadi

tepa va peshona suyaklari 2) 7-8- juft qovurgalar 3) 6- juft qovurgalar va tosh suyagi 4) tepa va chakki suyaklar 5) kaft usti va tirsak suyaklari 6) son va bolder suyaklari A) 1,4 B) 2,3 C) 5,6 D) 2,5

1032. Odamdagi qaysi suyaklar ozaro togay yordamida birikkan 1) tepa va peshona suyaklari 2) 7-8- juft qovurgalar 3) 5- juft qovurgalar va tosh suyagi 4) tepa va chakki suyaklar 5) kaft usti va tirsak suyaklari 6) son va bolder suyaklari A) 1,6 B) 2,3 C) 4,6 D) 4,5

1033. Odamdagi qaysi suyaklar ozaro choklar (a) va togay (b) yordamimda birikkan

tepa va peshona suyaklari 2) 7-8- juft qovurgalar 3) 6- juft qovurgalar va tosh suyagi 4) `tepa va chakki suyaklar 5) kaft usti va tirsak suyaklari 6) son va bolder suyaklari A) a-1,4 b-2,3 B) a-2,3 b-1,4 C) a-3,4 b-5,6 D) a-5,6 b-3,4

1034. Odamdagi qaysi suyaklar ozaro togay (a) va choklar (b) yordamimda birikkan

tepa va peshona suyaklari 2) 7-8- juft qovurgalar 3) 6- juft qovurgalar va tosh suyagi 4) tepa va chakki suyaklar 5) kaft usti va tirsak suyaklari 6) son va bolder suyaklari A) a-1,4 b-2,3 B) a-2,3 b-1,4 C) a-3,4 b-5,6 D) a-5,6 b-3,4

1035. Odamdagi qaysi suyaklar ozaro harakatchan birikkan

tepa va peshona suyaklari 2) 7-8- juft qovurgalar 3) 6- juft qovurgalar va tosh suyagi 4) tepa va chakki suyaklar 5) kaft usti va tirsak suyaklari 6) son va bolder suyaklari A) 1,3 B) 2,4 C) 5,6 D) 3,4

1036. Odamdagi irsiylanadigan belgilarni aniqlang 1) muskul hujayralarida glekogen miqdorining ortishi 2) Qonda агглютvaноген moddasining bolishi 3) taloqda limfotsitlar hosil bolishining tezlashuvi 4) eritrositlarda rezurs omilning налvaчvaе 5) qonda suv miqdorining kamayishi 6) yurak massasining reaksiya normasi A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 1,2,3 D) 4,5,6

1037. Odamdagi irsiylanamaydigan belgilarni aniqlang 1) muskul hujayralarida glekogen miqdorining ortishi 2) Qonda агглютvaноген moddasining bolishi 3) taloqda limfotsitlar hosil bolishining tezlashuvi 4) eritrositlarda rezurs omilning налvaчvaе 5) qonda suv miqdorining kamayishi 6) yurak massasining reaksiya normasi A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 1,2,3 D) 4,5,6

1038. Odamning to’sh-o’mrov so’rg’ichsimon muskuli haqidagi qaysi ma’lumotlar notog`ri hisoblanadi?

joylashuviga ko’ra o’mrovosti muskuli bilan bir guruhga kiradi; 2) qisqarishi odam ixtiyoriga bog’liq; 3) somatik nerv sistemasi tomonidan boshqariladi; 4) hujayralarida embrional taraqqiyotidan so’ng siвvaноградinez kuzatilmaydi; 5) hujayralarida kislorod tashuvchi gemoglabin oqsili sintezlanadi; 6) ko’krak qafasi muskuli; 7) vegetativ nerv sistemasi tomonidan boshqariladi.

A) 1,3,6 B) 2,4,5,7 C) 4,6,7 D) 5,6,7

1039. Qo’l panjasini yozuvchi muskul (a), tirsak bo’g’imini bukuvchi (b); qo’l panjasini bukuvchi muskul(c); tirsak bo’g’imini yozuvchi muskullarni(d) aniqlang.

A) a-задняя мышца предплечья; b – передняя мышца плеча; c-передняя мышца предплечья; d- задняя мышца плеча B) a-передняя мышца предплечья; b- задняя мышца плеча; c) задняя мышца предплечья; d-передняя мышца плеча. C) a-передняя мышца предплечья; b- передняя мышца плеча; c- задняя мышца предплечья; d- задняя мышца плеча. D) a- задняя мышца предплечья; b-задняя мышца плеча; c-передняя мышца предплечья; d- передняя мышца плеча

1040. Qo’lpanjasinibukuvchimuskul (a), tirsakbo’g’iminiyozuvchimuskul (b), qo’lpanjasiniyozuvchimuskul (c), tirsakbo’g’iminibukuvchimuskullarni (d) aniqlang.

A) a – передняя мышца предплечья; b - задняя мышца плеча; c- задняя мышца предплечья; d- передняя мышца плеча. B) a- задняя мышца предплечья; b - передняя мышца плеча; c- передняя мышца предплечья; d- задняя мышца плеча. C) a- передняя мышца предплечья; b- передняя мышца плеча; c- задняя мышца предплечья; d- задняя мышца плеча. D) a-задняя мышца предплечья; b-задняя мышца плеча; c- передняя мышца предплечья; d- передняя мышца плеча.

1041. Tirsakbo’g’iminibukuvchimuskul (a), qo’lpanjasiniyozuvchiyozuvchimuskul (b), tirsakbo’g’iminiyozuvchimuskul (c), qo’lpanjasinibukuvchimuskullarni(d) aniqlang.

A) a-передняя мышца плеча; b-задняя мышца предплечья; c- задняя мышца плеча, d-передняя мышца предплечья. B) a-задняя мышца плеча; b- передняя мышца предплечья; c-передняя мышца плеча; d – задняя мышца предплечьяC) a- передняя мышца плеча; b- передняя мышца предплечья; c- задняя мышца плеча; d- задняя мышца предплечьяD) a- задняя мышца плеча;

1042. Tirsakbo’g’iminiyozuvchimuskul(a) qo’lpanjasinibukuvchimuskul(b) tirsakbo’g’iminibukuvchimuskul(c) мыщцы разгvaбающvaе кvaсть(d) aniqlang.

A) a-задняя мышца плеча; b – передняя мышца предплечья; c- yelkaniningoldsohasidagimuskul; d- задняя мышца предплечьяB) a-передняя мышца плеча; b- задняя мышца предплечья; c- задняя мышца плеча; d- передняя мышца предплечьяC) a- передняя мышца плеча; b- передняя мышца предплечья; c- задняя мышца плеча; d- задняя мышца предплечьяD) a-задняя мышца плеча; b- задняя мышца предплечья; c- передняя мышца плеча; d- передняя мышца предплечья

1043. Qo’l panjalari qachon bukilad(a), yoziladi(b)?

a-прva расслабленvava заднvaх мышц предплечья, b) прva расслабленvava переднvaх мышц предплечьяB) a-прva сокращенvava заднvaх мышц предплечья, b- прva сокращенvava переднvaх мышц предплечьяC) a-прva сокращенvava заднvaх мышц предплечья, b-прva расслабленvava переднvaх мышц предплечьяD) a-прva расслабленvava переднvaх мышц предплечья, b- прva сокращенvava заднvaх мышц предплечья.

1044. Qo’l panjalari qachon yoziladi(a) , bukiladi (b)?

a-прva расслабленvava переднvaх мышц предплечья, b) прva расслабленvava заднvaх мышц предплечьяB) a-прva сокращенvava переднvaх мышц предплечья, b- прva сокращенvava заднvaх мышц предплечьяC) a-прva сокращенvava переднvaх мышц предплечья, b-прva расслабленvava заднvaх мышц предплечьяD) a-прva расслабленvava заднvaх мышц предплечья, b- прva сокращенvava переднvaх мышц предплечья.

1045. Organik olam evolyutsiyasida dastlab quruklikka otgan hayvonlarni aninqlangumurtqasizlar B) sudralib yuruvchilar C) trilobidlar D) togarak ogizlilar

1046. Poliomiyelit virusi orqa miyyaning faqat boyin segmentlarini zararlagan deb tasavur qilsak, bu holatda quyidagi qaysi muskullar falajlanishi kuzatiladi?

teri osti muskuli 2) sonning togri muskuli 3) kozning aylana muskuli 4) diafragma muskuli 5) boldirning uch boshli muskuli 6) oyoq panjasini yozuvchi muskuli 7) deltasimon muskul 8) qorinning qiyshiq muskuli 9) tashqi qovurgalararo muskul 10) trapetsiyasimon muskul 11) ichki qovurgalararo muskul 12) tikuvchi muskul

A) 1,2,3,5,6,7 B) 2,5,6,8,12 C) 1,3,4,7,9,10 D) 3,4,8,9,11,12

1047. Poliomiyelit virusi orqa miyyaning faqat boyin segmentlarini zararlagan deb tasavur qilsak, bu holatda quyidagi qaysi muskullar falajlanishi kuzatilmaydi?

teri osti muskuli 2) sonning togri muskuli 3) kozning aylana muskuli 4) diafragma muskuli 5) boldirning uch boshli muskuli 6) oyoq panjasini yozuvchi muskuli 7) deltasimon muskul 8) qorinning qiyshiq muskuli 9) tashqi qovurgalararo muskul 10) trapetsiyasimon muskul 11) ichki qovurgalararo muskul 12) tikuvchi muskul

A)1,2,3,5,6,7, B) 2,5,6,8,12 C) 1,3,4,7,9,10 D) 3,4,8,9,11,12

1048. Poliomiyelit virusi orqa miyyaning faqat kokrak segmentlarini zararlagan deb tasavur qilsak, bu holatda quyidagi qaysi muskullar falajlanishi kuzatiladi?

teri osti muskuli 2) sonning togri muskuli 3) kozning aylana muskuli 4) diafragma muskuli 5) boldirning uch boshli muskuli 6) oyoq panjasini yozuvchi muskuli 7) deltasimon muskul 8) qorinning qiyshiq muskuli 9) tashqi qovurgalararo muskul 10) trapetsiyasimon muskul 11) ichki qovurgalararo muskul 12) tikuvchi muskul

A) 1,3,7 B) 8,9,11 C) 2,5,6,12 D) 4,7,8,10

1049. Poliomiyelit virusi orqa miyyaning faqat boyin segmentlarini zararlagan deb tasavur qilsak, bu holatda quyidagi qaysi muskullar falajlanishi kuzatilmaydi?

boyinning teri osti muskuli 2) sonning togri muskuli 3) kozning aylana muskuli 4) diafragma muskuli 5) boldirning uch boshli muskuli 6) oyoq panjasini yozuvchi muskuli 7) deltasimon muskul 8) qorinning qiyshiq muskuli 9) tashqi qovurgalararo muskul 10) trapetsiyasimon muskul 11) ichki qovurgalararo muskul 12) tikuvchi muskul1,2,4,5,7,12 B) 2,3,5,6,9,10 C) 3,5,6,7,8,9 D) 1,2,4,7,9,12

1050. Poliomiyelit virusi orqa miyyaning faqat bel segmentlarini zararlagan deb tasavur qilsak, bu holatda quyidagi qaysi muskullar falajlanishi kuzatiladi?

teri osti muskuli 2) sonning togri muskuli 3) kozning aylana muskuli 4) diafragma muskuli 5) boldirning uch boshli muskuli 6) oyoq panjasini yozuvchi muskuli 7) deltasimon muskul 8) qorinning qiyshiq muskuli 9) tashqi qovurgalararo muskul 10) trapetsiyasimon muskul 11) ichki qovurgalararo muskul 12) tikuvchi muskul

1,3,4,7 B) 2,5,7,8 C) 1,4,9,10 D) 2,5,6,12

1051. Poliomiyelit virusi orqa miyyaning faqat bel segmentlarini zararlagan deb tasavur qilsak, bu holatda quyidagi qaysi muskullar falajlanishi kuzatilmaydi?

teri osti muskuli 2) sonning togri muskuli 3) kozning aylana muskuli 4) diafragma muskuli 5) boldirning uch boshli muskuli 6) oyoq panjasini yozuvchi muskuli 7) deltasimon muskul 8) qorinning qiyshiq muskuli 9) tashqi qovurgalararo muskul 10) trapetsiyasimon muskul 11) ichki qovurgalararo muskul 12) tikuvchi muskul

A)1,3,4,7 B) 5,8,9,12 C) 2,8,9,10 D)2,5,6,12

1052. Odamda uchraydigan quyidagi kasalliklarni qaysi organlar sistemasida uchrashiga qarab tog`ri joylashtirilgan javobni aniqlang.

rinit; 2) faringit; 3) Bazedov; 4) surunkali gastrit; 5) piyelonefrit

A) 1,2- nafas olish sistemasi; 3- endokrin sistemasi; 4 – hazm qilish sistemasi; 5-siydik ayirish sistemasi B) 1-siydik ayirish sistemasi; 2- nafas olish sistemasi; 3- endokrin sistemasi; 4-hazm qilish sistemasi; 5-nerv sistemasi C) 1,2-nafas olish sistemasi; 3-hazm qilish sistemasi; 4-endokrin sistemasi; 5- siydik ayirish sistemasi; D) 1-hazm qilish sistemasi, 2-nafas olish sistemasi; 3 – endokrin sistemasi; 4,5- siydik ayirish sistemasi.

1053. . Odamda uchraydigan quyidagi kasalliklarni qaysi organlar sistemasida uchrashiga qarab tog`ri joylashtirilgan javobni aniqlang

piyelonefrit; 2) faringit; 3) Bazedov; 4) surunkali gastrit; 5) nevrit

A) 1,2-nafas olish sistemasi, 3-endokrin sistemasi, 4- hazm qilish sistemasi, 5- siydik ayirish sistemasi; B) 1-siydik ayirish sistemasi;2-nafas olish sistemasi; 3-endokrin sistemasi; 4- hazm qilish sistemasi; 5- nerv sistemasi C) 1,2-nafas olish sistemas, 3-hazm qilish sistemasi, 4- endokrin sistemasi. 5- siydik ayirish sistemasi D) 1-hazm qilish sistemasi, 2- nafas olish sistemasi, 3- endokrin sistemasi, 4,5- siydik ayirish sistemasi

1054. Odamda uchraydigan quyidagi kasalliklarni qaysi organlar sistemasida uchrashiga qarab tog`ri joylashtirilgan javobni aniqlang

1)Bazedov; 2) farangit; 3) rinit; 4) enterit; 5) piyelonefrit

A) 1- endokrin sistemasi, 2,3- nafas olish sistemasi, 4- hazm qilish sistemasi; 5- siydik ayirish sistemasi B) 1-siydik ayirish sistemasi, 2- nafas olish sistemasi; 3- endokrin sistemasi; 4- hazm qilish sistemasi; 5- nerv sistemasi C) 1,2- nafas olish sistemasi; 3- hazm qilish sistemasi, 4- endokrin sistemasi, 5- siydik ayirish sistemasi D) 1-hazm qilish sistemasi; 2- nafas olish sistemasi; 3- endokrin sistemasi; 4,5 – siydik ayirish sistemasi

1055. Odamda uchraydigan yallig’lanish kasalliklarini belgilang.

1)Bazedov 2) nefrit 3)enterit 4) gipertoniya 5) faringit 6) nevroz 7) tonzilitA) 3,5,7 B)2,4,6 C) 1,3,4 D)1,2,6

1056. Quyidagi kasalliklaridan qaysilari yallig’lanish kasalliklari hisoblanmaydi?

1)Bazedov 2) nefrit 3)enterit 4) gipertoniya 5) faringit 6) nevroz 7) tonzilit

A) 3,5,7 B)1,4,6 C) 1,3,4 D)1,2,5

1057. B12 vitamini uchun mos bo’lgan ma’lumotlarni ajrating.

mikroorganizmlardan olinadi; 2) lishayniklar tarkibida bo’ladi; 3) qon ivishida ishtirok etadi; 4) qon hosil bo’lishida ishtirok etadi; 5) tarkibida kobalt ioni bor; 6)suvda eriydi; 7) yog’da eriydi.

A)2,3,5 B)1,4,6 C)1,2,7 D) 4,5,7

1058. B12 vitamini uchun mos bo’lmagan ma’lumotlarni ajrating.

mikroorganizmlardan olinadi; 2) lishayniklar tarkibida bo’ladi; 3) qon ivishida ishtirok etadi; 4) qon hosil bo’lishida ishtirok etadi; 5) tarkibida kobalt ioni bor; 6)suvda eriydi; 7) yog’da eriydi.

A)2,5 B)4,6 C)1,2 D)3,7

1059. Suyaklarning o’sishida suyak moddalarini sintezlovchi ustki hujayralarni belgilang.

A) osteoblastlar B)osteoklastlar C) periost, fassiya D) ossein,osteoklast

1060. Suyaklarning o’sishida suyak moddalarini yemiruvchi hujayralarni belgilang.

A)osteoblastlar B) osteoklastlar C) periost,fassiya D) ossein, osteoblast

1061. Suyaklarning o’sishida suyak moddalarini sintezlovchi ustki hujayralar(a) va yemiruvchi(b) hujayralarni belgilang.

1) osteoblastlar; 2)periost 3) fassiya 4) ossein 5) osteoklastlar

A) a-5,b-1 B) a-2,3; b-5; C)a-1, b-5 D) a-4,1, b-5

1062. Suyaklarning o’sishida suyak moddalarini yemiruvchi hujayralar (a) va sintezlovchi ustki hujayralar (b) belgilang.

1) osteoblast 2) periost 3) ossein 4) osteoklast 5) fassiya

A) a-1,b-4 B) a-4,b-1 C) a-2,4, b-1 D) a-4, b-3,5

1063. Suyaklarga tegishli quyidagi atamalarni ularga mos keluvchi javoblar bilan juftlab ko’rsating.

a)ossein b) periost c) osteoblast d) osteoklast e) kolagen

suyaklarni oziq modda bilan taminlaydi 2) suyak moddalarni yemiruvchi moddalar 3) suyaklardagi organik modda 4) suyak moddalarni sintez qiluvchi hujayralar

a-3 b-1 c-4 d-2 B) a-3 b-1 e-2 d-4 C) a-3 b-4 c-2 d-1 D) a-1 b-2 c-3 d-4

1064. Quyidagi tariflarga mos keluvchi atamalarni juftlab korsating

suyaklarni oziq moddalar bilan taminlaydigan hujayralar b) suyak moddalarini yemiruvchi hujayralar c) suyak tarkibidagi oziq modda d) suyak moddalarini sintez qiluvchi hujayralar

ossein 2) periost 3) osteoklast 4) osteoblast 5) kolagen

a-2 b-4 c-1 d-5 B) a-2 b-5 c-4 d-1 C) a-2 b-3 c-1 d-4 D) a-2 b-5 c-1 d-4

1065. Odamda faqat uzun govak suyaklar bilan birikuvchi suyakni aniqlang

tosh B) bilak C) qovurga D) boldir

1066. Notogri fikrni korsating

qovurgalarning kortarilishi boyin va tashqi qovurgalararo muskullar qisqarishi tufayli roy beradi

nafas olish markazi uzunchoq miyyada joylashgan

qonda kislorodning bosimi past bolgani uchun u toqimaga otadi, toqimada karbonat angidridni bosimi past bolib u qonga otadi

alveolalar boshligidagi havo tarkibidagi kislorodning bosimi kapilliar qon tomirdagiga nisbatan yuqori boladi

1067. Notogri fikrni korsating

qovurgalarning kortarilishi ichki qovurgalararo va diafragma muskullar qisqarishi tufayli roy beradi

nafas olish markazi uzunchoq miyyada joylashgan

qonda kislorodning bosimi yuqori bolgani uchun u toqimaga otadi, toqimada karbonat angidridni bosimi yuqori bolib u qonga otadi

alveolalar boshligidagi havo tarkibidagi kislorodning bosimi kapilliar qon tomirdagiga nisbatan yuqori boladi

1068. Notogri fikrni korsating

qovurgalarning pastka tushishi tashqi qovurgalararo va qorin muskullar qisqarishi tufayli roy beradi

nafas olish markazi uzunchoq miyyada joylashgan

qonda kislorodning bosimi yuqori bolgani uchun u toqimaga otadi, toqimada karbonat angidridni bosimi yuqori bolib u qonga otadi

alveolalar boshligidagi havo tarkibidagi kislorodning bosimi kapilliar qon tomirdagiga nisbatan yuqori boladi

1069. Togri fikrni aniqlang

qovurgalarning kortarilishi boyin va tashqi qovurgalararo muskullar qisqarishi tufayli roy beradi

qovurgalarning kortarilishi ichki qovurgalararo va diafragma muskullarining qisqarishi tufayli amalga oshadi

qonda kislorodning bosimi yuqori bolgani uchun u toqimaga otadi, toqimada karbonat angidridni bosimi yuqori bolib u qonga otadi

nafas olishning oily nerv markazi bosh miyya katta yarimsharlarning postloq osti qismida va uzunchoq miyyada joylashgan

1070. Katta yoshli soglom odamdagi qaysi doimiy tishlarning umumiy yigindisi ozaro teng

kichik oziq tishlar va qoziq tishlar B) kurak tishlar va aql tishlar C) katta oziq, kurak va sut tishlari D) kichiq oziq tishlar va kurak tishlar

1071. Katta yoshli soglom odamdagi qaysi doimiy tishlarning umumiy yigindisi ozaro teng

kichik oziq tishlar va qoziq tishlar B) qoziq tishlar va aql tishlar C) katta oziq, kichiq oziq va sut tishlari D) kichiq oziq tishlar va aql tishlar

1072. Quydagi o`simlikni barglariga xos hususiyatlari bilan juftlang.

1-burchoq 2-мvaндаль 3-mingdevona 4-boychechak 5-дvaкая морковь

a-дваждыпеsholiторассеченные shoxlanganb-yonbargchalic-yonbargchasizd-yaxlite-uchkarramurakkabf-murakkabнепарнопеsholiтыеg-murakkabjuftpatsimonA)1-e 2-b 3-c 4-d 5-aB)1-e 2-c 3-b 4-b 5-gC)1-f 2-a 3-b 4-f 5-gD)1-e 2-c 3-e 4-c 5-a

1073. Hayvonlarni ularning nafas olish organlar bilan juftlang

1-kapachi 2-kolarado qo’ng’izi 3-falanga 4-kana 5-biy 6-ko’lbuqa 7-вvaноград arvox kapalagi 8-sargan 9-lattachi 10-oynasimon kapalak

a-жабра b-traxeya c-o’pka A)a-8,9 b-2,3,4,7,10 c-1,3,4,6 B)a-1,9,8 b-4,5,7,10 c-3,4,6 C)a-8,9 b-7,10,4,2 c-1,7,6 D)a-10,8 b-4,5,7 c-1,3,6

1074. Tanasi bosh, ko’krak, qorinchadan iborat hayvonlarni tanlang

1-паук крестовvaк 2-chayon 3-falanga 4-kana 5-yovvoyi ari 6-yaydoqchi 7-so’na 8-qoraqurt 9-gelekonius 10-oynasimon kapalak

A)5,6,7,10 B)2,3,5,6 C)8,9,4,10 D)1,4,5,10

1075. Многолетняя траваo`simliknibelgilang

1.пvaона 2.sebarga 3.machin 4.yeryongok 5.qo’ypechak 6.boychechak 7.шалфей 8.oshqovoq 9.Bunium 10.qoqio’t

A)1.2.6.7.9.10B)1.2.3.4.5.6 C)9.10.5.3. D)2.8.9.10

1076.Bitiniya (1), yomg’ir chuvalchangi(2), tridakna(3) va daryoqisqichbaqasining (4) ayirish organining kengaygan uchi qayerda joylashadi?

A)1,3-предсердvaеda 2,4- tanabo’shlig’idaB) 1,4- yurakbo’lmachsida 2,3- tanabo’shlig’idaC) 1,2,3 –предсердvaеda 4-tanabo’shlig’idaD)1-предсердvaеda 2,3,4- tanaboshligida

1077. Lichinkasisuvdarivojlanadiganhayvonlarnianiqlang

1-комар 2-ninachi 3-саранча 4-suvarak 5-jigarqurti 6-yomg’irchuvalchangi 7-nereida 8-assidiya 9-baqa 10-bo’ka

A)1,2,5,7,8 B)1,2,5,7,10 C)5,6,9,10 D)3,4,5,10

1078. Lichinkasi suvda rivojlanmaydigan hayvonlarni aniqlang

1-комар 2-ninachi 3-саранча 4-suvarak 5-jigar qurti 6-yomg’ir chuvalchangi 7-nereida 8-assidiya 9-baqa 10-bo’ka

A)1,2,5,7,8 B)1,2,5,7,10 C)5,6,9,10 D)3,4,5,10

1079. yaydoqchilar yordamida changlanadigan sebargavasebarganing цветкva qanday(1)vaпыльнvaков qancha (2)

a-notog`ri b-6 ta changchi c-to’gri d-10ta changchi e-2ta changchi f- qo’shilgan A)1-a 2-d B) 1-c 2-b C)1-f 2-e D)1-a 2-e

1080. яблоня mevaxo’ri qaysi turkumga kiradi? A)tog`ri qanotlilar B) tangachaqanotlilar C)pardaqanotlilar D)ikkiqanotlilar

1081. яблоня mevaxo’rining qanoti tananing qaysi qismidan hosil bo’ladi? A)ko’krakning orqa qismidan B)ko’krakning old qismidan C)qorinning old qismidan D)qorinning orqa qismidan

1082. яблоня mevaxo’ri individual rivojlanishning qaysi bosqichida mevalarni zararlaydi? A)lichinkalik B)g’umbak C)yetuk organism D)tuxum

1083.Treska(1), yashil bronza qo’ng’izi (2), ari(3)ning mo’ylovi nima hisoblandi?

a-tuyg’u azosi b-hid bilish azosi c-eshitish azosi d-tam bilish azosi A)1-a 2-b 3-b B)1-a 2-a 3-c C)1-c 2-d 3-a D)1-b 2-b3-b

1084. Omar uchun xos xususiyatlar

1-dengizlarda yashaydi 2-qon bilan oziqlanadi 3-og’iz aparati yalovchi 4-og’iz apparati sanchuvchi-so’ruvchi 5-oshqozonning katta bo’lmasida oziq maydalanadi 6-qon nafas olishda ishtirok etmaydi 7- yurakda faqat артерvaальная кровь bo’ladi 8-tanasi bosh, ko’krak, qorindan солvailgan 9-tanasi boshko’krak, qorindan солvailgan 10-lichinkasi ko’lmaklarda rivojlanadi 11-oshqozonning katta bo’lmasida oziq tozalanadi

A)1,5,7, B)2,3,6,8,10 C)2,4,6,8,10 D)1,6,9,10

1085. Geografik(1), morfologik(2) ekologik(3)mezonlarni ko’rsating

a-qora qaragayning Sibir hdudida o’sishi b- sernam joylarda sudraluvchi ayiqtovon o’sishi v- janubiy sharqiy osiyoda gegant salamandraning yashashi g- o’rdakburunning suzgich pardalari bo’lishi d-yovvoyi o’rdakning boshi to’q yashil rangda bo’lishi va boyni oq bo’lishi e-quruq sharoitda gipsli cho’llarda buyurgunning o’sishi A)1-a,v 2-g,d 3-b,e B)1-a,b 2-g,d 3-v,e C)1-v,d 2-a,e 3-b,g D)1-a,v 2-b,g 3-d,e

1086.Afsonak (1)va javda(2)r цветкva uchun xos javobni ko’rsating.

a-цветкvada nektar bo’lishi b-patsimon tumshiqcha v-gultojbarglarning yorqin rangli bo’lishi g-цветкva hidli bo’lishi d-changlari yengil bo'lishiA)1-a,v,g 2-b,d B)1-a,b,d 2-v,g C)1-b,d 2-a,v,g D)1-v,g 2-a,b,d

1087.Qalpoqchali zamburug’ning развvaтvaеbosqichlari ketma-ketligini sporasi nam tuproqqa tushgan paytdan boshlab tog`ri ko’rsating

1-sporaning o’sishi 2-mitseliy hosil bo’lishi 3-spora hosil bo’lishi 4-meva tananing hosil bo’lishi A)1.2.4.3 B)1.4.2.3 C)3.1.4.2 D)4.1,2.3

1088.Tamakiga xos bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang

1-пыльнvaков gultojbarglarning qo’shilishidan hosil bo’lgan naycha ichida joylashgan 2-changchilar changchi iplari bilan qo’shilib ko’sak hosil qiladi 3-barglari oddiy 4-yog’ olinadi 5-barglari murakkab 6-24,48,72ta xromosomaga ega turlari bor 7-dukkaklilar oilasiga kiradi 8-iсолvaumdoshlar oilasiga kiradi 9-gulhayridoshlar oilasiga kiradi A)2,4,5,9 B)1,5,8 C)2,5,6,9 D)2,3,6,7

1089. Tamakiga xos bo’lgan xususiyatlarni aniqlang

1-пыльнvaков gultojbarglarning qo’shilishidan hosil bo’lgan naycha ichida joylashgan 2-changchilar changchi iplari bilan qo’shilib ko’sak hosil qiladi 3-barglari oddiy 4-yog’ olinadi 5-barglari murakkab 6-24,48,72ta xromosomaga ega turlari bor 7-dukkaklilar oilasiga kiradi 8-iсолvaumdoshlar oilasiga kiradi 9-gulhayridoshlar oilasiga kiradi A)1.3.6.8 B)1,5,8 C)2,5,6,9 D)2,3,6,7

1090.Quyda berilgan o`simlik orasidan ra’nodoshlar oilasiga kiruvchi nav(a) va tur(b)larni aniqlang

1-malina 2-кора гузал 3-vatan 4-чогаре 5-farxod 6-zarg’aldoq 7-anor 8-таволга 9-maymunjon 10-itsigak

A)a-3.6 b-1.8 B)a-2.5 b-8.9 C)a-4.6 b-9.10 D)a-5.6 b-7.8

1091. Quyda berilgan o`simlik orasidan ra’nodoshlar oilasiga kiruvchi tur(a) va nav(b)larni aniqlang

1-malina 2-кора гузал 3-vatan 4-чогаре 5-farxod 6-zarg’aldoq 7-anor 8-таволга 9-maymunjon 10-itsigak

A)a-8.9 b-3.6 B)a-1.8 b-2.5 C)a-9.10 b-4.6 D)a-5.6 b-7.8

1092. Chumolilarga xos xususiyatlarni aniqlang

1-tuproq shakillanishida ishtirok etadi 2-tuproq unumdorligini oshiradi 3- tangachaqanotlilar turkumiga kiradi 4-pardaqanotlilar turkumiga kiradi 5-rivojlanishi notog’ri 6-rivojlanishi chala metamarfoz bilan boradi A)1.2.5 B)2.3.5 C)1.3.5 D)2.4.6

1093.Chumolilarga xos bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang

1-tuproq shakillanishida ishtirok etadi 2-tuproq unumdorligini oshiradi 3- tangachaqanotlilar turkumiga kiradi 4-pardaqanotlilar turkumiga kiradi 5-rivojlanishi notog’ri 6-rivojlanishi chala metamarfoz bilan boradi A)3.6 B)1.2.5 C)1.3.5 D)2.6

1094. Jigarang ko’zli ota onadan ko’k ko’zli bolani tug’ilishi qanday vaзменчvaвостьkka misol bo’ladi?

A)kombinativ B) modifikatsion C)mutatsion D)fenotipik

1095. Qaysi organism гетеротрофный hisoblanadi

1-aureliya 2-laminariya 3-molodilo 4-inkarziya 5-spirogira 6-qizilquyruq A)1.4.6 B)2.3.4 C)1.3.5 D)2.4.6

1096. Qaysi organism гетеротрофный hisoblanmaydi

1-aureliya 2-laminariya 3-molodilo 4-inkarziya 5-spirogira 6-qizilquyruq A)1.4.6 B)2.3.5 C)1.3.5 D)2.4.6

1097. Sog’lom ota-onadan Shershevskiy-Terner sindromga ega bola tug’iish qanday vaзменчvaвостьk hisoblanadi ?

A)kombinativ B) modifikatsion C)mutatsion D)fenotipik

1098.So’na uchun postemrional rivojlanishning qaysi bosqichlar tog`ri keladi?

1-yetuk organism 2-gastrula 3-blastula 4-g’umbak 5-zigota 6-tuxum 7-lichinka A)1.4.7 B)1.4.6.2 C)2.3.5 D)2.3.5.6

1099. Evalyutsianing paleontologik(1),solishtirma anatomiya (2) embriologik (3) dalillarini ko’rsaing. a-itbaliqda ikki kamerali yurakning paydo bo’lishi b-ko’rshapalak va krotda yelka ,bilak,tirsak suyaklarning bo’lishi c-hayvonlar skelet, chanoq, tishi, shoxi yerning qoldig’ida bo’lishi d-комарning ikkinchi qanotlari e- tishsiz kitlarda tishlarning paydo keyinchalik so’rilib ketishi f- zebrasimon otlarning tug’ilishi g- Hisor tog’ tizmalari qatlamida растенvaе sporalari bo’lishi A)1-c,g 2-b.d 3-a,e B)1-a,b 2-c,d 3-e,g C) 1-c,g 2-b,g D)1-c,g 2-d,a 3-b,e

1100. Nima uchun olaqo’zan va latcha yertqich sanaladi?

A)oyoqlari kalta tanasi ingichka uncha yirik bo’lmagan hayvonlar B)oldingi oziq tislari va qoziqtishlari o’tkir va baquvvat C)ularning yung qatlami yaxshi rivojlangan D)ularning o’tkir va qayrilgan tirnoqlari mahsus xaltachaga botib kirgan

1101. tridakna laminariyadan qanday farq qiladi?

1-organik moddadan hosil bo’lgan energiyadan foydalanadi 2-ko’p hujayrali organism 3-oziqni suvni filtrlash yo’li bilan oladi 4-noarganik moddadan organic modda hosil qiladi 5-quyosh energiyasidan foydalanadi A)1.3 B)2.4 C)1.3.4 D)2.4.5

1102. Laminariya tridaknadan qanday farq qiladi?

1-organik moddadan hosil bo’lgan energiyadan foydalanadi 2-ko’p hujayrali organism 3-oziqni suvni filtrlash yo’li bilan oladi 4-noarganik moddadan organic modda hosil qiladi 5-quyosh energiyasidan foydalanadi

A)1.2.3 B)5.4 C)5.3.4 D)1.5

1103.Bitta turga kiradigan hayvonlarni aniqlang

1-biy va falanga 2-nereida va bo’ka 3-dengiz лvaсаsi va manta 4-sterlyad va oq amur 5-sariq змеяva ko’lvor змея 6-miqqiy va burgut 7-begemot va nasarog 8-olaqo’zan va bars A)3.5.6.8 B)1.2.4.5 C)1.3.4.8 D)2.5.6.7

1104.Sarganga xos xususiyatni ko’rsating

1-желудочек сердцаda венозная кровь bo’ladi 2-o’ng bo’lmachada венозная кровь 3-qovoqlari ko’zni qurib qolishdan saqlaydi 4-nog’ora parda ko’zdan orqaroqda joylashgan 5-og’iz bo’shlig’I ,halqum va butun tanasida tam bilish hujayralari joylashgan 6-ko’krak qafasi umurtqalariga o’roqsimon qovurg’alar birikadi 7-buyragi tasmasimon 8-tanasi quruq va shoxsimon tangachalardan tashkil topgan

A)1.5.6.7 B)2.3.5.8. C)1.2.4.6 D)3.4.6.8

1105. Odamda spermatozoid hosil bo’lish jarayonlari ketmakatligini aniqlang

1-DNKning ortishi 2-ikkita gaploid hujayra hosil bo’lishi 3-hujayraning mitoz bo’linishi 4-krossingover 5-xromosomalar spirallashishi 6-sentromeraning bo’linishi ,xromatidlarning mustaqil xromosma bo’lishi 7- 4ta gaploid hujayra hosil bo’lishi

A)1.3.5.4.2.6.7 B)1.4.7.5.3.2.6 C)2.5.1.4.3.6.7 D)6.4.7.2.1.5.4

1106.Qaysi jarayon ammonifikatsiya deyiladi?

A)oqsillarning chirituvchi бактерvava tomonidan parchalanib ammiak hosil qilishi B)atmosferadagi azotni tirik organizmlar tonmonidan yeg’ilishi C)ammiakning nitratga aylanishi D)nitratlarni бактерvava tomonidan azotgacha parchalanishi

1107.Qaysi jarayon nitrifikatsiya deyiladi?

A)ammiakning nitratga aylanishi B)atmosferadagi azotni tirik organizmlar tonmonidan yeg’ilishi C) nitratlarni бактерvava tomonidan azotgacha parchalanishi D) oqsillarning chirituvchi бактерvava tomonidan parchalanib ammiak hosil qilishi

1108.Qaysi jarayon denitrifikatsiya deyiladi?

A)nitratlarni бактерvava tomonidan azotgacha parchalanishi B) atmosferadagi azotni tirik organizmlar tonmonidan yeg’ilishi) C)ammiakning nitratga aylanishi D) oqsillarning chirituvchi бактерvava tomonidan parchalanib ammiak hosil qilishi

1109.Quyda keltirilgan hayvonlardan turlarni aniqlang.

1-змея bo’yinli toshbaqa 2-sodda hayvonlar 3-yarim qattiqqanotlilar 4-jigar qurti 5-tangachalilar 6-tut ipak kapalagi 7-qo’lqanotlilar 8-oq akula 9-mushuksimonlar A)1.4.6.8 B)1.3.6.7 C)2.4.5.9 D)3.5.6.9

1110.qaysi sistematik birlik xivchinlilar va soxta oyoqlilarni birlashtiradi? A)tip B)sinf C)turkum D)tur

1111. qaysi sistematik birlik bakra va karpsimonlarrni birlashtiradi? A)sinf B)tip C)turkum D)tur

1112. qaysi sistematik birlik suvsarsimonlar va ayiqsimonlarrni birlashtiradi? A)turkumB)tip C)sinf D)tur

1113.Tovuqlarda kalta oyoqlilikga javob beradigan(bb) gomozigota resessiv holda o’limga olib keladi. DD- jingalak Dd- to’lqinsimon dd -normal patni rivojlantiradi. Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda yashovchan va normal patli tovuqlar tug’ilish ehtimolini aniqlang

A)18.75 B)6.25 C)37.5 D)56.25

1114. Tovuqlarda kalta oyoqlilikga javob beradigan(bb) gomozigota resessiv holda o’limga olib keladi. DD- jingalak Dd- to’lqinsimon dd -normal patni rivojlantiradi. Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda, yashovchan tovuqlar genotipi ajralishi qanday bo’ladi

A)1;2;2;4;1;2 B)1;2;1 C)1;2;2;4;1;2;1;2;1 D)3;6;3;1;2;1

1115.Tovuqlarda X xromosomada joylashgan resessiv gen jo’jalarning tuxumni yorib chiqmasdan oldin nobut bo’lishiga olib keladi. Avlotda 120ta tirik jo’ja olindi. Ularning qanchadan qismini urg’ochi va erkak tovuqlar tashkil qiladi.

A) 80 ta erkak va 40ta urg’ochi B) hammasi erkak C)60 erkak va 60 urg’ochi D)40 erkak va 80 urg’ochi

1116. jigarrangva sariq rangli qalampirlarni chatishtirganda birinchi avlotda qizil rangli qalampirlar, ikkinchi avlotda 322 ta растенvaе olindi. Ularning 182 tasi qizil, 59 tasi jigarrang, 20ta yashil, 61ta sariq mevaga ega. Bu belgi qanday irsiylanadi.

A)komplementar B)diduragay chatishtirish C)epistaz D) kumulyativ

1117. jigarrangva sariq rangli qalampirlarni chatishtirganda birinchi avlotda qizil rangli qalampirlar, ikkinchi avlotda 322 ta растенvaе olindi. Ularning 182 tasi qizil, 59 tasi jigarrang, 20ta yashil, 61ta sariq mevaga ega. Genotiplarning qanchasi qizil (a), sariq (b) mevaga ega

A)a-4 b-2 B) a-3 b-2 C)a-9 b-3 D)a-2 b-1

1118. jigarrangva sariq rangli qalampirlarni chatishtirganda birinchi avlotda qizil rangli qalampirlar, ikkinchi avlotda 322 ta растенvaе olindi. Ularning 182 tasi qizil, 59 tasi jigarrang, 20ta yashil, 61ta sariq mevaga ega. Birinchi avlod duragaylari bilan yashil mevali o`simlik chatishtirilganda avlodda qanday o`simlik hosil bo’ladi.

A)25% qizil 25% jigaang 25% sariq 25% yashil B)hammasi qizil C)50% qizil 50% yashil D)56.25%qizil 18.75%jigarrang 18.75%sariq 6.25%yashil

1119.Qaysio`simlikning urug’idan bir urug’pallali bargcha unib chiqadi?

1-baliqko’z 2-ajriq 3- partenosisus 4-afsonak 5-koreandr 6-oq joxori 7-boychechak 8-солянка A)2.6.7 B)2.4.6 C)1.3.8 D)5.7.8

1120. shahar bog’larining birida chug’urchuq va chumchuqlar yana bir boshqasida chugurchiq va kaptarlar yashaydi. Bu bog’larda umumiy nechta populyatsiya nechta tur bor A)3ta tur 4ta papulyatsiya B)3ta tur 2ta papulyatsiya C) 3tur 3papulyatsiya D)4tur 4 papulyatsiya

1121. daryo qisqichbaqasining marfologik belgilar ifodasini aniqlang

daryo qisqichbaqasi chuchuk suv daryo va ko’llarda yashaydi 2.tanasi pishiq xitin qobig’i bilan o’ralgan 3.yurish oyoqlari yordamida suv tagida oldinga harakatlanadi 4. Erta bahorda urg’ochisi yuzlab tuxum qo’yib keyin qorin oyoqlariga ilintirib oladi 5. Tanasining oldingi tomonida boshi joylashgan bo’lib uzun va kalta juft mo’ylovlari bor. A)2.5 B)1.3C) 2.4 D)1.5

1122. daryo qisqichbaqasining fiziologik belgilar ifodasini aniqlang

daryo qisqichbaqasi chuchuk suv daryo va ko’llarda yashaydi 2.tanasi pishiq xitin qobig’i bilan o’ralgan 3.yurish oyoqlari yordamida suv tagida oldinga harakatlanadi 4. Erta bahorda urg’ochisi yuzlab tuxum qo’yib keyin qorin oyoqlariga ilintirib oladi 5. Tanasining oldingi tomonida boshi joylashgan bo’lib uzun va kalta juft mo’ylovlari bor. A)3.4 B)1.4 D)1.5 C)2.5

1123. to’qaylarda tarqalgan o`simlikni aniqlang

1.qamish 2.Tol 3.Buyurg’un 4.kirpi o’t 5.Yulg’un 6.shirinmiya 7.qatrong`i 8.tut 9.zirak o’t 10.gulhayri

A)1.5.10.8 B)1.2.3.4 C)2.5.6.7 D)1.5.6.9

1124. to’qaylarda tarqalmagan o`simlikni aniqlang

1.qamish 2.Tol 3.Buyurg’un 4.kirpi o’t 5.Yulg’un 6.shirinmiya 7. Qatrong`i 8.tut 9.zirak o’t 10.gulhayri

A3.4.7.9 B/1.2.3.4 C/2.5.6.7 D/1.5.6.9

1125. gidraсперматозоvaдning nechta xivchini bor? A)2 B) ko’p C) 1 D)4

1126. паук крестовvaкning qon aylanish sistemasi daryo qisqichbaqasinikidan qanday farq qiladi?

A/ yurakning joylashuvi B/ ochiq C/ yopiq D/ yuragida tirqishlar bor

1127. oyoq muskullari yugurganda o’rtacha 1min.da 24 kdj sarflaydi. Shunday sarf bilan yugurgan odamda gulyukoza 50 minda to’liq oksidlansa qancha глюкоза sarflangan ? A. 540 B. 142 C. 682 D.1350

1128. oyoq muskullari yugurganda o’rtacha 1min.da 24 kdj sarflaydi. Shunday sarf bilan yugurgan odamda gulyukoza 50 minda to’liq oksidlansa, 10 min glikoliz anaerob sharoitda qancha глюкоза sarflangan ? A)540 B.142 C. 682 D. 1350

1129. oyoq muskullari yugurganda o’rtacha 1min.da 12 kdj sarflaydi. Shunday sarf bilan yugurgan odamda gulyukoza 10 minda to’liq oksidlansa qancha глюкоза sarflangan ? A)14.2 B) 7.7 C)108 D)270

1130. O’zbekistondan hududidan boshqa o’lkalarda uchramaydigan hayvonlarni belgilang

1.змеяbosh 2. Ko’k sug’ur 3. Nutriya 4. Aureliya 5. Qilquyruq 6. Oq amur 7. Вvaноград arvox kapalak 8. Ingichka barmoqli qil oyoq 9.qum bo’g’ma змеяi 10.qong’ir ayiq A-2.5.8.9 B-2.7.8.10 C-5.6.7.8 D-3.4.6.10

1131. Karom oq kapalagi lichinkasi qaysi osimliklar bilan oziqlanadi?

1. jag’ jag’ 2.turup 3. Skerda 4. Qurttana 5.zirako’t 6.rediska 7.белена 8.yulg’un A-1.2.6 B-1.2.3.5 C- 1.2.7.8 D-1.6.8

1132. Tuxumini g’umbak ichiga qoyadigan germafradit hayvonlarni aniqlang

1.planariya 2.kolorado qo’ng’izi 3.chirildoq 4.yomg’ir chuvalchangi 5.паук крестовvaк 6. Chayon 7.temirchak 8. Tut ipak qurti

A-1.4 B-2.3.8 C-1.4.5 D-6.7

1133. Inlarini kovlab quradigan hayvonlarni aniqlang

1.kazaur 2.o’rta osiyo toshbaqasi 3.дрофа 4.sug’ur 5.bo’rsiq 6.emu 7.exidna A-2.4.5 B-1.6.7 C-3.4.7 D-2.4.6

1134. Mikroorganizmlar genomiga yod genni kiritish usuli bilan olinadigan moddalarni aniqlang. 1) interferon: 2) vaнсулvaн: 3) эстероген: 4) testosteron: 5) somatot

ropin: 6) fosfolipid: 7) glikogen A) 1,2,5 B) 3,4,6 C) 1,2,3,4,5 D) 2,5,7

1101. . Odam sezgi analizatoriga xos bo’lgan to’g’ri malumotni ko’rsating

1)teridagi og’riqni sezuvchi retseptorlar soni taxminan 1mlnga yaqin bo’li, ular himoya vazifasini o’taydi 2)ko’zning optic sistemasiga uning shox pardasi, ko’z ichi suyuqligi, gavhar va shishasimon tana kiradi 3)chig’anoq ichidagi eshitish retseptorlaridan qo’zg’alish nerv tolasi orqali miya ko’prigi, o’rta miya va undan yarimsharlar po’stlog’ining chakka qismidagi sezuvchi neyronlarga o’tkaziladi. 4)ichki quloqdagi suyak labirinti va parda labirinti orasida endolimfa suyuqligi bo’ladi 5)o’pka, ichak, buyrak kabi ichki organlarda joylashgan propioretseptorlar mazkur organlardagi o’zgarishlar tasirida qo’zg’aladi.

A)1,2 B)2,4 C)3,4 D)4,5

1102. . Odam sezgi analizatoriga tegishli bo’lgan to’g’ri malumotni ko’rsating

1)teridagi og’riqni sezuvchi retseptorlar soni taxminan 1mlnga yaqin bo’li, ular himoya vazifasini o’taydi 2)ko’zning optic sistemasiga uning kamalak pardasi, ko’z ichi suyuqligi, gavhar, qorachiq va shishasimon tana kiradi 3)chig’anoq ichidagi eshitish retseptorlaridan qo’zg’alish nerv tolasi orqali miya ko’prigi, o’rta miya va undan yarimsharlar po’stlog’ining chakka qismidagi motonetronlarga o’tkaziladi. 4)ichki quloqdagi suyak labirinti va parda labirinti orasida perilimfa suyuqligi bo’ladi 5)o’pka, ichak, buyrak kabi ichki organlarda joylashgan visseroretseptorlar mazkur organlardagi o’zgarishlar tasirida qo’zg’aladi.

A)4,5 B)2,4 C)1,3 D)2,5 1103. Eshitish (a), vestibular (b), harakat(c) teri (d) analizatorining periferik qismi qayerda joylashgan?

1)ichki quloq 2)chig’anoq 3)derma 4)bosh miya kata yarimsharlar po’stlog’I 5)bo’g’imlar 6)yarimdoira kanalchalar 7)epiderma

A)a-1b-1c-3d-3 B)a-2b-6 c-3d-7

C)a-1b-3c-6d-3 D)a-2b-6c-4d-7 1104.Eshitish (a), ta’m bilish(b), harakat(c), vestibulyar (d) analizatorning periferik qismi qaterda joylashgan

1)ichki quloq 2)chig’anoq 3)derma 4)bosh miya kata yarimsharlari po’stlog’I 5)bo’g’imlar 6)yarimdoira kanlchalar 7)epiderma 8)paylar 9)tomoq shilliq pardasi 10)til so’rg’ichlari A)a-1b-9c-8d-1 B)a-2b-4c-6d-3

C)a-2b-9,10c-6,d-3,7 D)a-1b-10c-3,5,8d-2,6 1105.Teri(a), vestibular(b), harakat(c), eshitish (d) analizatorining periferik qismi qayerda joylashgan?

1)chig’anoq 2)ichki quloq 3)derma 4) bosh miya kata yarimsharlari po’stlog’I 5)muskullar 6)suyak labirinti 7)epiderma A)a-3 b-2 c-5 d-6 B)a-3,7 b-5 c-5 d-6

C)a-7 b-2 c-6 d-1 D)a-7 b-6 c-3,5 d-1,2 1106. Harakat(a), muvozanat(b), ko’rish(c), eshitish(d) analizatorining periferik qismi qaterda joylashgan?

1)ichki quloq 2)chig’anoq 3) ko’z soqqasining tashqi qismi 4)suyak labirinti 5)muskullari 6)bosh miya kata yarimsharlari po’stlog’I 7) epiderma 8)to’r parda

A)a-5b-1c-3d-4 B)a-4b-5c-8d-2

C)a-2b-4c-3,8d-2 D)a-1,6b-2,4c-8d-1 1107.Eshitish(a), vestibulyar(b), ko’rish(c), teri(d) analizatorining periferik qismi qayerda joylashgan?

1)ichki quloq 2)chig’anoq 3)derma 4)paylar va bo’g’imlar 5)shox parda 6)yarimodoira kanalchalar 7)epiderma 8)ko’z soqqasining tashqi qsimi

A)a-1b-6c-8d-3 B)a-2 b-4c-5d-7

C)a-1,2b-6c-5,8d-3,7 D)a-1,2,6 b-4c-5,8d-3,7 1108.Odam eshitish organi qismlari qaysi javobda to’g’ri berilgan

a)tashqi quloq b)o’rta quloq c)ichki quloq

1)quloq suprasi 2)uzangi 3)dahliz 4)yarimdoira kanalchalar 5)Yevstaxiy nayi 6)tashqi eshitish yo’li 7)sandoncha 8)bolg’acha 9)perilimfa 10)endolimfa

A)a-6b-2,5c-9,10 B)a-1,6b-3,4,9,10c-2,7,8

C)a-1b-2,7c-3,4,5 D)a-5,6b-9,10c-2,7,8 1109.Analizatorlar haqidagi to’g’ri fikrni belgilang

1)vestibulyar analizatorning periferik qismi ichki quloqda joylashgan 2)eshitish analizatorining o’tkazuvchi qismi o’rta miya orqali o’tadi 3)ko’rish analizatorining periferik qismi ko’z soqqasining tashqi qismida joylashgan 4)ichki analizatorning periferik qismi paylarda joylashgan 5)harakat analizatorining periferik qismi suyak labirintda joylashgan 6)vestibulyar analizatorning o’tkazivchi qismi miyacha orqali o’tadi

A)1,4,6 B)1,2,3 C)2,3,5 D)4,5,6 1110. .Analizatorlar haqidagi to’g’ri fikrni belgilang

1)vestibulyar analizatorning periferik qismi ichki quloqda joylashgan 2)eshitish analizatorining o’tkazuvchi qismi o’rta miya orqali o’tadi 3)ko’rish analizatorining periferik qismi ko’z soqqasining tashqi qismida joylashgan 4)ichki analizatorning periferik qismi paylarda joylashgan 5)harakat analizatorining periferik qismi suyak labirintda joylashgan 6)vestibulyar analizatorning o’tkazivchi qismi miyacha orqali o’tadi

A)4,5 B)1,2 C)3,6 D)5,6 1111. .Analizatorlar haqidagi to’g’ri fikrni belgilang

1)vestibulyar analizatorning periferik qismi ichki quloqda joylashgan 2)ko’rish analizatorining o’tkazuvchi qismi o’rta miya orqali o’tadi 3)ko’rish analizatorining periferik qismi ko’z soqqasining tashqi qismida joylashgan 4)ichki analizatorning periferik qismi paylarda joylashgan 5)harakat analizatorining periferik qismi suyak labirintda joylashgan 6)vestibulyar analizatorning o’tkazivchi qismi miyacha orqali o’tadi

A)2,3,6 B)1,4,6 C)1,3,5 D) 2,4,5 1112. Neyron hujayrasi neyrogliya hujayrasi kabi…

1)murtak varaqasining ektoderma qavatidan rivojlanadi 2)nerv to’qimasini hosil qiladi 3)tananing barcha a’zo va to’qimalariga boradi 4)nerv hujayralarini oziqlantiradi 5)orqa miyaning kulrang moddasini hosil qiladi 6)yallig’lanishi nevralgiya deyiladi

A)1,2,5 B)3,4,6 C)2,4,6 D)1,3,4 1113. . Neyron hujayrasi neyrogliya hujayrasidan farq qilib… 1)murtak varaqasining ektoderma qavatidan rivojlanadi 2)nerv to’qimasini hosil qiladi 3)o’simtalari tananing barcha a’zo va to’qimalariga boradi 4)nerv hujayralarini oziqlantiradi 5)orqa miyaning kulrang moddasini hosil qiladi 6)yallig’lanishi nevralgiya deyiladi 7)tolalari faqat orqa miyadan chiqadi

A)5,7 B)2,4 C)3,6 D)1,6 1114. . Neyrogliya hujayrasi neyron hujayrasidan farq qilib… 1)murtak varaqasining ektoderma qavatidan rivojlanadi 2)nerv to’qimasini hosil qiladi 3)o’simtalari tananing barcha a’zo va to’qimalariga boradi 4)nerv hujayralarini oziqlantiradi 5)orqa miyaning kulrang moddasini hosil qiladi 6)yallig’lanishi nevralgiya deyiladi 7)tolalari bosh va orqa miyadan chiqadi A)4,7 B)1,3,4 C)2,5,6 D)3,6 1139. Odamning orqa miyasiga xos bo’lgan to’g’ri malumotni ko’rsating

1)orqa miya to’qimasining yalliglanishi miyelit deb ataladi 2)polimiyelit kasalligida tegishli segment boshqaradigan azolarning sezuvchanligi va harakati susayadi yoki butunlay yoqoladi 3)orqa miyaning yuqori qismining dastlabki 8ta segmentida joylashgan nerv markazlari qo’lning ichki yuzasidagi teri va muskullarni sezuvchanligi va harakatini taminlaydi 4)orqa miyani o’rab turgan pardaning tashqi qsimi qattiq, o’rta qavati o’rgimchak to’rsimon, ichki qavati yumshoq parda deyilib, o’rta va ichki parda orasida orqa miya suyuqligi bo’ladi 5)simpatik nerv tolalarining birinchi qismi umurtqa pog’onasi atrofida joylashgan nerv tugunlarida tugaydi 6)orqa miyani o’rab turuvchi pardani yallig’lanishi ensefalit deyiladi

A)1,2,5 B)2,3,5 C) 1,4,6 D)2,5,6

1140 Odamning orqa miyasiga xos bo’lmagan malumotni ko’rsating

1)orqa miya to’qimasining yalliglanishi miyelit deb ataladi 2)polimiyelit kasalligida tegishli segment boshqaradigan azolarning sezuvchanligi va harakati susayadi yoki butunlay yoqoladi 3)orqa miyaning yuqori qismining dastlabki 8ta segmentida joylashgan nerv markazlari qo’lning ichki yuzasidagi teri va muskullarni sezuvchanligi va harakatini taminlaydi 4)orqa miyani o’rab turgan pardaning tashqi qsimi qattiq, o’rta qavati o’rgimchak to’rsimon, ichki qavati yumshoq parda deyilib, o’rta va ichki parda orasida orqa miya suyuqligi bo’ladi 5)simpatik nerv tolalarining birinchi qismi umurtqa pog’onasi atrofida joylashgan nerv tugunlarida tugaydi 6)orqa miyani o’rab turuvchi pardani yallig’lanishi ensefalit deyiladi

A)3,4,6 B)2,3,5 C) 1,4,6 D)2,5,6 1141.Orqa miyaning bo’yin (a), ko’krak (b), bel(c) segmentlari qaysi muskullarning qisqarishini taminlaydi?

1)qo’l barmoqlarini yozuvchi muskul 2)to’sh-o’mrov so’rg’ichsimon muskul 3)tikuvchi muskul 4)diafragma 5)teri osti muskuli 6)deltasimon muskul 7)orqaning serbar muskuli 8)oyoq barmoqlarini yozuvchi muskul

A)a-1,2,4,6 b-7c-3,8 B)a-2,4,5b-1,7c-6,8

C)a-1,2,5b-4,6,7 c-3,8 D)a-2,4,6b-5,6c-3,7 1142. Orqa miyaning bo’yin (a), ko’krak (b), bel(c) segmentlari qaysi muskullarning qisqarishini taminlaydi?

1)qo’l barmoqlarini yozuvchi muskul 2)to’sh-o’mrov so’rg’ichsimon muskul 3)tikuvchi muskul 4)diafragma 5)chakka muskuli 6)chaynash muskul 7)qorinning qiyshiq muskuli 8)oyoq barmoqlarini yozuvchi muskul

A)a-1,2,4,6 b-7c-3,8 B)a-2,4,5b-1,7c-6,8

C)a-1,2,5b-4,6,7 c-3,8 D)a-2,4,6b-5,6c-3,7 1143.Quyidagi berilgan malumotlarning qaysilari evolutsuyaning boshlangich birligi hisoblangan hayotning tuzilish darajasiga mos keladi?

1)bir turga mansub organizmlar o’zaro munosabati 2)har xil turga mansub organizmlarning o’zaro munosabati 3)ayrim individlar uchun zararli, tur uchun foydali moslanishlar 4)turning yaxlitligini taminlovchi moslanishlar 5)populyatsiyadagi individlar sonining mavsumiy o’zgarishi 6)o’rmonlarda har xil o’simliklarning yaruslilik hodisasi

A)1,2,4,5 B)1,2,5,6 C)3,4,5,6 D)2,4,5,6 1146. Quyidagi berilgan malumotlarning qaysilari evolutsuyaning boshlangich birligi hisoblangan hayotning tuzilish darajasiga mos kelmaydi?

1)hayvonlarning o’z nasliga g’amxo’rlik qilishi 2)yirtqich va o’lja munosabati 3)ayrim individlar uchun zararli, tur uchun foydali moslanishlar 4)turning yaxlitligini taminlovchi moslanishlar 5)populyatsiyadagi individlar sonining yillar davomida davriy o’zgarishi 6)o’simliklarga antropogen omilning tasiri

A)2,6 B)1,3 C)4,5 D)3,5 1147. Quyidagi berilgan malumotlarning qaysilari evolutsuyaning boshlangich birligi hisoblangan hayotning tuzilish darajasiga mos keladi?

A)bir turga mansub bo’lgan organizmlarning o’zaro munosabati; ayrim individlar uchun zararli, tur uchun foydali moslanishlar

B)har xil turga mansub organizmlarning o’zaro munosabati; turning yaxlitligini taminlovchi moslanishlar

C)populyatsiyadagi individlar sonining mavsumiy o’zgarishi; o’rmonlarda har xil o’simliklarning yaruslilik hodisasi

D)hayvonlarning o’z nasliga g’amxo’rlik qilishi, o’simliklarga antropogen omilning tasiri 1148. Quiydagi berilgan malumotlarning qaysilari evolutsuyaning boshlangich birligi hisoblangan hayotning tuzilish darajasiga mos kelmaydi?

A)o’lja va yirtqich munosabat; o’rmonlarda har xil o’simliklarning yaruslilik hodisasi

B)bir turga mansub organizmlarning o’zaro munosabati; turning yaxlitligini taminlovchi moslanishlar

C)har xil turga mansub organizmlarning o’zaro munosabati; turning yaxlitligi taminlovchi mexanizmlar

D)populyatsiyadagi individlar sonining mavsumiy o’zgarishlari; o’simliklarga antropogen omilning tasiri 1149. Quyidagi berilgan malumotlarning qaysilari evolutsuyaning boshlangich birligi hisoblangan hayotning tuzilish darajasiga mos keladi?

A)populatsiya individlarining zichligi, tug’iluvchanligi, Yoshi va jinsiy tarkibi kabi statistik belgilar

B)o’lja va yirtqich munosabati; o’rmonlarda har xil o’simliklarning yaruslilik hodisasi

C)energiya va moddalarning davriy aylanishi

D)har xil turga mansub organizmlarning o’zaro munosabati 1150.Quyidagi berilgan misollar turning qaysi mezonlarini ifodalaydi?

1)erkak o’rdakning boshi yashil, bo’yni oq bo’ladi 2)halqali ninachi tog’dagi suv havzalarida yashaydi 3)Amerika som baligi tuxumlarini qorniga yopishtirib olib yuradi 4)suvarakning kariotipida 46ta autosoma bor 5)osh zira efir moyiga boyligi bilan ajralib turadi 6)begemot Afrikada tarqalgan

A)1-morfologik,2-ekologik,3-fiziologik,4-genetik,5-biokimyoviy,6-geografik

B)1-ekologik,2-morfologik,3-fiziologik,4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

C)1-fiziologik 2-ekologik 3-morfologik 4-geografi 5-biokimyoviy 6-genetik

D)1-morfologik 2-ekologik 3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik 1151.Quyidagi misollar turning qaysi mezonlarini ifodalaydi?

1)uygochi o’rdakning tumshugi qizil, dumi oq bo’ladi 2)daryo qisqichbaqasi chuchuk suvli ko’l va daryolarda uchraydi 3)povituxa qurbaqasi tuxumlarini yelkasiga opichib olib yuradi 4)shimpanzening kariotipida 46ta autosoma bor 5)achchiq bodomning urugida zaharli moddalar ko’p bo’ladi 6)gorilla Afrikada tarqalgan

A)1-morfologik,2-ekologik,3-fiziologik,4-genetik,5-biokimyoviy,6-geografik

B)1-ekologik,2-morfologik,3-fiziologik,4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

C)1-fiziologik 2-ekologik 3-morfologik 4-geografi 5-biokimyoviy 6-genetik

D)1-morfologik 2-ekologik 3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

1152.Quyidagi berilgan misollar turning qaysi mezonlarini ifodalaydi?

1)karam kapalagi qurtining yon tomonida qora dog’lari bor 2)daryo qisqichbaqasi chuchuk suvli daryo va ko’llarda uchratdi 3) yomgir chuvalchangi tuxumlarini pilla ichiga qo’yadi 4)quyonning kariotipida 42ta autosoma bor 5)achchiq bodomning urugida zaharli moddalar kop boladi 6)shimpaze Afrikada tarqalgan

A)1-morfologik,2-ekologik,3-fiziologik,4-genetik,5-biokimyoviy,6-geografik

B)1-ekologik,2-morfologik,3-fiziologik,4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

C)1-fiziologik 2-ekologik 3-morfologik 4-geografi 5-biokimyoviy 6-genetik

D)1-morfologik 2-ekologik 3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

1153. .Quyidagi berilgan misollar turning qaysi mezonlarini ifodalaydi?

1)karam kapalagi qurtining yon tomonida qora dog’lari bor 2)daryo qisqichbaqasi chuchuk suvli daryo va ko’llarda uchratdi 3) yomgir chuvalchangi tuxumlarini pilla ichiga qo’yadi 4)shimpanzening kariotipida 46ta autosoma bor 5)achchiq bodomning urugida zaharli moddalar kop boladi 6)nandu tuyaqushi Amerijada tarqalgan

A)1-morfologik,2-ekologik,3-fiziologik,4-genetik,5-biokimyoviy,6-geografik

B)1-ekologik,2-morfologik,3-fiziologik,4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

C)1-fiziologik 2-ekologik 3-morfologik 4-geografi 5-biokimyoviy 6-genetik

D)1-morfologik 2-ekologik 3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik 1154. .Quyidagi berilgan misollar turning qaysi mezonlarini ifodalaydi?

1)karam kapalagi qurtining yon tomonida qora dog’lari bor 2)yomgir chuvalchangi yozda pillaga oralib uyquga ketishi

3) dehqon chumchug’I va bog’ dehqon chumchug’I o’zaro chatishmaydi 4)shimpanzening kariotipida 46ta autosoma bor 5)gorillaning gemoglabini oqsilidagi aminokislotalar ketma-ketligi shimpanzenikidan farq qiladi 6)emu tuyaqushi Avstraliyada tarqalgan

A)1-morfologik,2-ekologik,3-fiziologik,4-genetik,5-biokimyoviy,6-geografik

B)1-ekologik,2-morfologik,3-fiziologik,4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik

C)1-fiziologik 2-ekologik 3-morfologik 4-geografi 5-biokimyoviy 6-genetik

D)1-morfologik 2-ekologik 3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-genetik 6-geografik 1155.Quyidagi berilgan misollar turning qaysi mezonlarining nisbiy ekanligini ifodalaydi?

1)gorilla va shimpanze kariotipi 48ga teng 2)erkak va urg’ochi o’rdak tashqi qiyofasi bilan farq qiladi 3)xonqiziga taqlid qiluvchi suvaraklar bor 4)odam va shimpanze qonidagi gemoglobin α-zanjiridagi aminokislotalar ketma ketligi bir xil 5)tovushqonlarning har xil turlari o’zaro chatishib nasl beradi A)1-genetik,2,3-morfologik,4-biokimyoviy,5-fiziologik

B)1-genetik 2,3-morfologik 4-fiziologik 5-biokimyoviy

C)1-genetik 2,3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-ekologik

D)1-morfologik 2-genetik 3-morfologik 4-biokimyoviy 5-fiziologik 1156. Quyidagi berilgan misollar turning qaysi mezonlarining nisbiy ekanligini ifodalaydi?

1)karam va turpning kariotipi 18ga teng 2)erkak va urg’ochi o’rdak tashqi qiyofasi bilan farq qiladi 3)ariga taqlid qiluvchi kapalaklar bor 4)odam va shimpanze qonidagi gemoglobin α-zanjiridagi aminokislotalar ketma ketligi bir xil 5)kanareykalarning har xil turlari o’zaro chatishib nasl beradi A)1-genetik,2,3-morfologik,4-biokimyoviy,5-fiziologik

B)1-genetik 2,3-morfologik 4-fiziologik 5-biokimyoviy

C)1-genetik 2,3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-ekologik

D)1-morfologik 2-genetik 3-morfologik 4-biokimyoviy 5-fiziologik 1157. Quyidagi berilgan misollar turkarning qaysi mezonlarining nisbiy ekanligini ko’rsatadi?

1)bugdoy va noxat kariotipi 18ga teng 2)ayrim jinsli organizmlarning erkak va urgochilarida xromosoma bir xil emas 3)bir populatsiya doirasida bir-biridan farqlanuvchi bir nechta polimorf formalar mavjud 4)odam va shimpanze qonidagi gemoglobin β-zanjiridagi aminokislotalar ketma ketlgi bir xil 5)daryo qisqichbaqasi va butli o’rgimchakning qon aylanish jarayoni o’xshash

A)1,2-genetik 3-morfologik 4-biokimyoviy 5-fiziologik

B)1-genetik 2,3-morfologik 4-fizilogik 5-biokimyoviy

C)1-genetik 2,3-fizilogik 4-biokimyoviy 5-ekologik

D) 1-morfologik 2-genetik 3-morfologik 4-biokimyoviy 5-fiziologik

1158.Quyidagi misollar turning qaysi mezonlarining nisbiyligini korsatadi?

1)eraka va urgochi pashshaning xromosomalari toplamida jinsiy tavovutlar mavjud 2)erkak va urgochi ordak tashqi qiyofasi bilan farq qiladi 3)butli orgimchakning urgochisi erkakiga nisbatan yirik bo’ladi 4)odam va shimpanze qonidagi gemoglobin α-zanjiridagi aminokislotalar ketma ketligi bir xil 5)har xil turga mansub organizmlar o’zaro chatishib nasl berishi mumkin

A)1-genetik,2,3-morfologik,4-biokimyoviy,5-fiziologik

B)1-genetik 2,3-morfologik 4-fiziologik 5-biokimyoviy

C)1-genetik 2,3-fiziologik 4-biokimyoviy 5-ekologik

D)1-morfologik 2-genetik 3-morfologik 4-biokimyoviy 5-fiziologik 1159.Organizmlarning morfologik mezonlari to’g’ri berilgan javobni toping.

1)Taraz dalalaridagi kolorado qo’ng’izi Toshkent tumandagiga nisbatan yirikroq 2)oddiy qaragayning barglari och yashil,5-7sm bo’ladi 3)kitning yuqorigi va pastki jag’ida muguzdan iborat popuk plastinkalari boladi 4)erkak o’rdakning bo’yni yashil, boshi oq rangda bo’ladi 5)oq planariya tanasining oldingi tomonida ikkita qora nuqta shaklidagi ko’zchasi bo’ladi 6)zarpechakning mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega, asosiy ildiz yaxshi rivojlanga bo’ladi.

A)1,2,5 B)2,3,5 C)1,4,5 D)3,5,6 1160. Organizmlarning morfologik mezonlari noto’g’ri berilgan javobni toping.

1)Taraz dalalaridagi kolorado qo’ng’izi Toshkent tumandagiga nisbatan yirikroq 2)oddiy qaragayning barglari och yashil,5-7sm bo’ladi 3)kitning yuqorigi va pastki jag’ida muguzdan iborat popuk plastinkalari boladi 4)erkak o’rdakning bo’yni yashil, boshi oq rangda bo’ladi 5)oq planariya tanasining oldingi tomonida ikkita qora nuqta shaklidagi ko’zchasi bo’ladi 6)zarpechakning mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega, asosiy ildiz yaxshi rivojlanga bo’ladi.

A)3,4,6 B)1,2,6 C)3,4,5 D)1,2,5 1161.Organizmlarning fiziologik mezonlari to’gri berilgan javobni toping.

1)suv shilligi tizimcha shaklida shilimshiq ipga tuxumlarini qoyadi 2)Osiyo chigirtkasining g’umbagi tuproqdagi maxsus ko’zachada yetiladi 3)Afrika tilyapiya baligi urgochisi qoygan tuxumlarini qornidagi xaltasida olib yuradi 4)daryo qisqichbaqasi uruglangan tuxumlarini qorinoyoqlariga yopishtirib olib yuradi 5)baqachanoqning lichinkasi tanasidagi tishchalar yoki yopishqoq iplar yordamida baliqlar terisiga yopishib oladi 6)yexidnaning urgochisi bitta tuxum qo’yadi va tuxumlarini o’zi bosib yotadi

A)1,,4,5 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1162. .Organizmlarning fiziologik mezonlari noto’gri berilgan javobni toping.

1)suv shilligi tizimcha shaklida shilimshiq ipga tuxumlarini qoyadi 2)Osiyo chigirtkasining g’umbagi tuproqdagi maxsus ko’zachada yetiladi 3)Afrika tilyapiya baligi urgochisi qoygan tuxumlarini qornidagi xaltasida olib yuradi 4)daryo qisqichbaqasi uruglangan tuxumlarini qorinoyoqlariga yopishtirib olib yuradi 5)baqachanoqning lichinkasi tanasidagi tishchalar yoki yopishqoq iplar yordamida baliqlar terisiga yopishib oladi 6)yexidnaning urgochisi bitta tuxum qo’yadi va tuxumlarini o’zi bosib yotadi

A)2,3,6 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1163. .Organizmlarning fiziologik mezonlari to’gri berilgan javobni toping.

1)yomgir chuvalchangi ning belbogidan kopayish davrida suyuqlik ajralib chiqadi va undan pilla hosil bo’ladi 2)chuchuk suv gidrasi jinsiy ko’payganda tuxumdonida bitta tuxum hujayra, urug’donida ko’plab spermatazoidlar yetiladi 3)dengiz otchasi uruglangan tuxumlari va kichik chavoqlarni og’iz bo’shlig’ida olib yuradi 4)dengizda yashovchi kop tukli halqali chuvalchanglar ko’payishi davrida kiprikli lichinka hosil qiladi 5)baqachanoqning lichinkasi tanasidagi tishchalar yoki yopishqoq iplar yordamida baliqlar terisiga yopishib oladi 6)o’rdakburunning urgochisi bitta tuxum qo’yadi va tuxumlarini qornidagi xaltasida olib yuradi. A)1,,4,5 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1164. . .Organizmlarning fiziologik mezonlari to’gri berilgan javobni toping.

1)yomgir chuvalchangi ning belbogidan kopayish davrida suyuqlik ajralib chiqadi va undan pilla hosil bo’ladi 2)chuchuk suv gidrasi jinsiy ko’payganda tuxumdonida bitta tuxum hujayra, urug’donida ko’plab spermatazoidlar yetiladi 3)dengiz otchasi uruglangan tuxumlari va kichik chavoqlarni og’iz bo’shlig’ida olib yuradi 4)dengizda yashovchi kop tukli halqali chuvalchanglar ko’payishi davrida kiprikli lichinka hosil qiladi 5)baqachanoqning lichinkasi tanasidagi tishchalar yoki yopishqoq iplar yordamida baliqlar terisiga yopishib oladi 6)o’rdakburunning urgochisi bitta tuxum qo’yadi va tuxumlarini qornidagi xaltasida olib yuradi. A)2,3,6 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1165. Organizmlarning morfologik mezonlari togri berilgan javobni toping. 1)Toshkent tumanlaridagi koloradi qong’izi Qozog’istonning Taraz dalalaridagiga nisbatan maydaroq 2)gulmoy tanasining orqa tomonida ikkita suzgichi bor 3)oddiy namatakning gullari och pushti rangda barglari juft patsimon bo’ladi 4)Afrika tuyaqushi erkagining rangi yer rangida bo’lib, uzoqdan ko’zga tashlanmaydi 5)baqachanoqning pallalari ustki tomondan muguz modda bilan, ichki tomondan sadaf ilan qoplangan 6)suv qaroqchisining gullari to’pgulda joylashgan, ildizning uzunligi 20-30 smga yetadi

A)2,3,5 B)1,4,5 C)3,5,6 D)1,2,5 1166. . Organizmlarning morfologik mezonlari notogri berilgan javobni toping.

1)Toshkent tumanlaridagi koloradi qong’izi Qozog’istonning Taraz dalalaridagiga nisbatan maydaroq 2)gulmoy tanasining orqa tomonida ikkita suzgichi bor 3)oddiy namatakning gullari och pushti rangda barglari juft patsimon bo’ladi 4)Afrika tuyaqushi erkagining rangi yer rangida bo’lib, uzoqdan ko’zga tashlanmaydi 5)baqachanoqning pallalari ustki tomondan muguz modda bilan, ichki tomondan sadaf bilan qoplangan 6)suv qaroqchisining gullari to’pgulda joylashgan, ildizning uzunligi 20-30 smga yetadi

A)3,4,6 B)1,2,6 C)3,4,5 D)1,2,5 1167.organizmning morfologik mezoniga xos javoblarni belgilang

1)Taraz dalalaridagi kolorado qongizi Toshkent tumanidagiga nisbatan maydaroq bo’ladi 2)oddiy qarag’ayning barglari och yashil rangda bo’ladi, 5-7sm/novdaga to’rttadan bo’lib birlashadi 3)Yevropadagi sanoatlashgan xududlarda qayin odimchi kapalagining rangi qoramtir, qishloqlarda oq turi ko’p uchraydi 4)erkak o’rdakning bo’yni oq, boshi yashil rangda boladi 5)oq planariya tanasining oldingi tomonida uzun va ingichka paypaslagichi bor 6)zarpechakning mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega, ildizi rivojlnamagan bo’ladi

A)3,4.6 B)1,2,6 C)3,4,5 D)1,2,5 1168. organizmning morfologik mezoniga xos notogri javoblarni belgilang

1)Taraz dalalaridagi kolorado qongizi Toshkent tumanidagiga nisbatan maydaroq bo’ladi 2)oddiy qarag’ayning barglari och yashil rangda bo’ladi, 5-7sm/novdaga to’rttadan bo’lib birlashadi 3)Yevropadagi sanoatlashgan xududlarda qayin odimchi kapalagining rangi qoramtir, qishloqlarda oq turi ko’p uchraydi 4)erkak o’rdakning bo’yni oq, boshi yashil rangda boladi 5)oq planariya tanasining oldingi tomonida uzun va ingichka paypaslagichi bor 6)zarpechakning mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega, ildizi rivojlnamagan bo’ladi

A)1,2,5 B)2,3,5 C)1,4,5 D)3,5,6 1169.Organizmlarning fiziologik mezonlari to’gri berilgan javobni toping.

1)suv shilligi tizimcha shaklida shilimshiq ipga qoygan tuxumlaridan lichinkalar hosil bo’ladi 2)Osiyo chigirtkasi txumlarini tuproqdagi maxsus ko’zachaga qo’yadi 3)Afrika tilyapiya baligi urgochisi qoygan tuxumlarini va yosh baliqchalarni ogiz bo’shlig’ida himoya qilib yuradi 4)daryo qisqichbaqasi uruglangan tuxumlarini yurish oyoqlariga yopishtirib olib yuradi 5)baqachanoqning tuxumdan chiqqan kichik molluskalar suv tubida rivojlanishni davom ettiradi 6)yexidnaning urgochisi bitta tuxum qo’yadi va tuxumlarini qornidagi xaltasida olib yuradi

A)2,3,6 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1170. Organizmlarning fiziologik mezonlari noto’gri berilgan javobni toping.

1)suv shilligi tizimcha shaklida shilimshiq ipga qoygan tuxumlaridan lichinkalar hosil bo’ladi 2)Osiyo chigirtkasi txumlarini tuproqdagi maxsus ko’zachaga qo’yadi 3)Afrika tilyapiya baligi urgochisi qoygan tuxumlarini va yosh baliqchalarni ogiz bo’shlig’ida himoya qilib yuradi 4)daryo qisqichbaqasi uruglangan tuxumlarini yurish oyoqlariga yopishtirib olib yuradi 5)baqachanoqning tuxumdan chiqqan kichik molluskalar suv tubida rivojlanishni davom ettiradi 6)yexidnaning urgochisi bitta tuxum qo’yadi va tuxumlarini qornidagi xaltasida olib yuradi

A)1,4,5 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1171.Organizmning fiziologik mezonlari to’gri berilgan javobni toping

1)chirildoqning lichinkalari tuproqdagi maxsus kozachalarda gumbakka aylanadi 2)chuchuk suv gidrasi jinsiy kopayganda maxsus bortmalarda nitta tuxum hujayra, koplab spermatazoidlar yetiladi 3)dengiz otchasi uruglangan tuxumlari va kichik chavoqlarni qornidagi xaltasida olib yuradi 4)kam tukli halqali chuvalchanglar kopayish davrida kiprikli lichinkalar hosil qiladi 5)Uzoq Sharqda yashovchi dengiz mushugi qishda usti oq, momiq yung bn qoplangan bola tug’adi 6)ordakburunning urgochisi bitta tuxum qoyadi va tuxumlarini ozi bosib yotadi A)2,3,6 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1172. Organizmning fiziologik mezonlari noto’gri berilgan javobni toping

1)chirildoqning lichinkalari tuproqdagi maxsus kozachalarda gumbakka aylanadi 2)chuchuk suv gidrasi jinsiy kopayganda maxsus bortmalarda nitta tuxum hujayra, koplab spermatazoidlar yetiladi 3)dengiz otchasi uruglangan tuxumlari va kichik chavoqlarni qornidagi xaltasida olib yuradi 4)kam tukli halqali chuvalchanglar kopayish davrida kiprikli lichinkalar hosil qiladi 5)Uzoq Sharqda yashovchi dengiz mushugi qishda usti oq, momiq yung bn qoplangan bola tug’adi 6)ordakburunning urgochisi bitta tuxum qoyadi va tuxumlarini ozi bosib yotadi A)1,4,5 B)1,3,6 C)2,3,5 D)2,4,6 1173. Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating

1)chupchikning ingichga novdaga oxshashlligi 2)kallima kapalagi qanotlarining bargga oxshashligi 3)kuropatkaning yozgi va qishki qiyofasi 4)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 5)g’o’ng’illovchi pashshaning oddiy ariga oxshashligi 6)suvarakning ‘’xonqiziga’’ga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)gelikoniusning belyankaga taqlidi

A)I-1,2,7,8 II-5,6 B)I-2,3,7 II-4,5 C)I-1,2,5 II-3,9 D)I-2,4,9 II-6,8 1174. . Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating

1)beshiktervatarning novda va choplarga oxshashligi 2)kallima kapalagi qanotlarining bargga oxshashligi 3)gornostoyning yozgi va qishki qiyofasi 4)kakku tuxumining sirchumchuq tuxumiga oxshashligi 5)belyankaning zaharli gelekoniusga oxshashligi 6)suvarakning ‘’xonqiziga’’ga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9) zaharsiz Amerika suvilonining korall aspidiga oxshashligi

A)I-1,2,7,8 II-5,6 B)I-2,3,7 II-4,5

C)I-1,2,5 II-3,9 D)I-2,4,9 II-6,8 1175. . Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating

1)ninabaliqning suvotlariga oxshashlligi 2)kallima kapalagi qanotlarining bargga oxshashligi 3)ilonlarning qum rangida bo’lishi 4)kakku tuxumining bog’ moyqurti tuxumiga oxshashligi 5)gelekoniusning oynasimon kapalakka taqlidi 6)Amerika suvilonning aspidga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)belyankaning gelekoniusga taqlidi

A)I-1,2,7,8 II-6,9 B)I-2,3,7 II-4,5

C)I-1,2,5 II-6,9 D)I-2,4,9 II-6,8 1176. Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va ogohlantiruvchi rang(II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating 1)ninabaliqning suvotlariga oxshashlligi 2)kallima kapalagi qanotlarining bargga oxshashligi 3)tukli arining tana rangi 4)kakku tuxumining bog’ moyqurti tuxumiga oxshashligi 5)gelekonius tangachalarining rangi 6)Amerika suvilonning aspidga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)oynasimon kapalakning belyankaga taqlidi

A)I-1,2,7 II-3,5 B)I-1,4,7 II-3,6

C)I-2,3,4 II-5,8 D)I-2,7,9 II-5,6 1177. Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va ogohlantiruvchi rang(II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating 1)chupchikning ingichka novdaga oxshashlligi 2)dengiz masxarabozining ayrim suvotlarga oxshashligi 3)tillaqongizning tana rangi 4)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 5)korall aspidining rangi 6)suvarakning ‘’xonqizi’’ga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)gelekoniusning belyankaga taqlidi

A)I-1,2,7 II-3,5 B)I-1,4,7 II-3,6

C)I-2,3,4 II-5,8 D)I-2,7,9 II-5,6 1178. Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –mimikriya (I) va ogohlantiruvchi rang(II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating 1)belyankaning gelekoniusga oxshashlligi 2)tillaqongizning tana rangi 3)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 4)gornostoyning yozgi va qishki qiyofasi 5)korall aspidining rangi 6)suvarakning ‘’xonqizi’’ga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi

A)I-1,6 II-2,5 B)I-1,4,7 II-3,6

C)I-2,3,4 II-5,8 D)I-2,7 II-5,6 1179. Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –mimikriya (I) va ogohlantiruvchi rang(II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating 1)belyankaning gelekoniusga oxshashlligi 2)tillaqongizning tana rangi 3)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 4)korall aspidining tanasining rangi 5)suvarakning ‘’xonqizi’’ga oxshashligi 6)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 7)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 8)gelekoniusning belyankaga taqlidi

A)I-1,5 II-2,4 B)I-2,6 II-4,8

C)I-3,7 II-2,4 D)I-2,3 II-4,7 1180. Quyidagiumurtqasiz organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating

1)chupchikning ingichga novdaga oxshashlligi 2)kallima kapalagi qanotlarining bargga oxshashligi3)g’o’ng’illovchi pashshaning oddiy ariga oxshashligi 4)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 5)belyankaning oynasimon kapalakka oxshshligi 6)suvarakning ‘’xonqiziga’’ga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)Amerika suvilonning zaharli korall aspidiga oxshashligi A)I-1,2,7,8 II-3,6 B)I-1,2,9 II-3,5

C)I-1,2 II-4,7,9 D)I-2,5,7 II-3,6 1181. Quyidagi umurtqasiz organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –ogohlantiruvchi (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating

1)chupchikning ingichga novdaga oxshashlligi 2)tillaqongizning tanasining rangi 3)g’o’ng’illovchi pashshaning ariga oxshashligi 4)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 5)belyankaning oynasimon kapalakka oxshshligi 6)suvarakning ‘’xonqiziga’’ga oxshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)gelekonius kapalagining rangi

A)I-2,9 II-3,6 B)I-1,2,9 II-3,6 C)I-2,7 II-4,6 D)I-2,5,7 II-3,8 1182. Quyidagi umurtqali organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating 1)kuropatkaning yozgi va qishki qiyofasi 2) Amerika suvilonning zaharli korall aspidiga oxshashligi 3)g’o’ng’illovchi pashshaning ariga oxshashligi 4)oynasimon kapalakning oddiy ariga oxshashligi 5) kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 6)suvarakning ‘’xonqiziga’’ga oxshashligi 7)’’dengiz masxarabozi’’ning ayrim suvotlarga oxshashligi 8)kvakshaning barg rangiga oxshashligi

A)I-5,7 II-2,4 B)I-1,5 II-2,6

C)I-7,8 II-4,5 D)I-3,5, II-4,7 1183. . Quyidagi umurtqali organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –himoya rangi(I) va maskirovka (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating

1)korall aspidiga Amerika suvilonning oxshashligi 2) kakku tuxumining sirchumchuq tuxumiga oxshashligi 3)gornostoyning yozgi va qishki qiyofasi 4) kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 5)odimchi qurt tanasining rangi 6)suvarakning ‘’xonqiziga’’ga oxshashligi 7) yashil chigirtkaning rangi 8) ) kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)gelekonius kapalagining rangi

A)I-3 II-4,8 B)I-1,3 II-7,9

C)I-2,5 II-4,6 D)I-3,5, II-2,4

1184.Quyidagi osimliklar guruhi yer yuzida qanday ketma-ketlikda paydo bolgan? 1)plaunlar 2)qo’ng’ir suv’otlar 3)ochiq urug’lilar 4)psilofitlar 5)urug’li qirqquloqlar

A)2,4,1,5,3 B)1,4,2,5,3

C)2,1,4,3,5 D)4,2,1,5,3 1185. Quyidagi osimliklar guruhi yer yuzida qanday ketma-ketlikda paydo bolgan? 1)plaunlar 2)nemalion 3)sharq sauri 4)riniya 5)urug’li qirqquloqlar

A)2,4,1,5,3 B)1,4,2,5,3

C)2,1,4,3,5 D)4,2,1,5,3 1186. K.D.Belyayev tajribasida olingan tulkilarda o’zgargan morfologik(a) fiziologik(b) belgilarni ajrating 1)odamga tez o’rganadi 2)dumi gajak bo’ladi 3)dekabr-yanvar oylarida urchiydi 4)quloq suprasi osilgan bo’ladi 5)erkalaganda xursand bo’ladi 6)mart-aprel oylarida urchiydi 7)quloq suorasi tik bo’ladi

A)a-2,4b-3,6 B)a-2,6b-1,3,5

C)a-3,6,7 b-2.4 D)a-1.4.7b-1.2.5.6 1187. Uy sichqoni sichqonlar avlodiga mansub sutemizuvchi hayvon. Dastlabki areali Shimoliy Afrika, Yevraziya. Kechqurun va tunda faol, yiliga 5-8marta bolalaydi. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan?

A)geografik,fiziologik,ekologik B)geografik,biokimyoviy,fiziologik

C)geografik,ekologik,genetic

D)ekologik,fiziologik,genetic 1188. Uy pashshasida barcha qo’shqanotlar kabi birinchi juft qanot rivojlangan. Urgochi pashsha har 2-4kunda 100-150ta tuxum qo’yadi, lichinkasining boshi va oyog’I bo’lmaydi.Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan.

A)fiziologik, morfologik B)geografik,ekologik C)biokimyoviy,fiziologik D)eklogik,genetic 1189. Ishchi arilar boshining yon tomonida ikkita murakkab ko’zlar ularning orasida uchta oddiy ko’zlar joylashgan. Ular uruglangan tuxumdan rivojlanadi. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan.

A) morfologik, fiziologik B)geografik,ekologik C)biokimyoviy,fiziologik D)eklogik,genetic 1190. To’shak qandalasi odam va hayvonlar qonini so’radi, uning qanotlari bo’lmaydi, tanasi mayda sezgir tuklar bilan qoplangan,chala o’zgarish bilan rivojlanadi Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan.

A) morfologik, fiziologik B)geografik,ekologik C)biokimyoviy,fiziologik D)eklogik,genetic 1191.Ko’l baqasi yer yuzida keng tarqalgan faqat sovuq Shimoliy mintaqalarda va baland tog’li hududlarda uchramaydi. Qishda ariqlar tubidagi balchiqqa komilib yoki suv ostidagi o’simliklar orasida daraxtlar ildizi yaqinidagi kovaklarda qishki uyquga ketadi. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan A)geografik,ekologik B)biokimyoviy,fiziologik C)ekologik,genetik D)fiziologik, morfologik 1192. Ildam kaltakesak O’rta Osiyoning cho’l va tog’oldi mintaqalarida tarqalgan. Terisi kulrang yoki yashil-kulrang tusda bo’lganligi tufayli uni o’tlar orasidan yirtqich hayvolar payqamaydi. Ular juft-juft bo’lib yashaydi, turli hasharotlar bilan oziqlanadi. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan A)geografik,morfologik,fiziologik,ekologik B)geografik,morfologik,biokimyoviy,genetic C)ekologik,morfologik,genetic,fiziologik D)geografik,morfologik,biokimyoviy,fiziologik 1193.Toshbaqalar terisi orqa va qorin tomondan suyak hamda muguzdan iborat mustahkam kosa- qalqon bilan qoplangan. Yuragi uch kamerali,sovuqqonli hayvon. Metamorfozsiz rivojlanadi . Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan? A)morfologik,fiziologik B)morfologik,genetic C)morfologik,ekologik D)geografik,morfologik 1194.Mamlakatimizning cho’l va adirlarida O’rta Osiyo toshbaqasi keng tarqalgan. Toshbaqa yovvoyi o’simliklar maysalari bilan oziqlanadi. Jazirama yoz boshlanishi bilan kuz kirguncha uyquga ketadi. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan?

A)geografik,fiziologik,ekologik B)morfologik,genetic,biokimyoviy

C)biokimyoviy, morfologik,ekologik D)geografik,morfologik,biokimyoviy 1195. O’zbekistonda uchraydigan yo’rg’a tuvaloqning patlari yer rangida bo’lganidan uzoqdan ko’zga tashlanmaydi. U o’simliklar bargi, novdasi,uruglari,tugunaklari,hasharotlar,kaltakesaklar bn oziqlanadi,juft bo’lib yashaydi. Urg’ochisi tuproq ustidagi chuqurchaga bir necha tuxum bosib yotadi. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan? A)geografik,ekologik,fiziologik

B)geografik,morfologik,genetic

C)biokimyoviy, morfologik ekologik D)geografik,morfologik,biokimyoviy 1196.Afrika tuyaqushi Afrika dashtlarida kichik gala bo’lib yashaydi. Urg’ochi tuyaqush uyaga 4-9ta tuxum qo’yadi. Tuxumlarni kunduzi urg’ochisi,kechasi erkagi bosib yotadi. Urg’ochisining patlari qo’ng’ir kulrang tusda bo’lganligidan cho’l manzarasida uzoqdan ko’zga tashlanmaydi.Erkak tuyaqushning patlari qora bo’lib,dumi va qanotlarining uchuda oq patlari bor. Ushbu matnda turning qaysi mezonlari aks etgan? A)Geografik,fiziologik,ekologik,morfologik B)fiziologik,ekologik,morfologik,genetic

C)biokimyoviy , fiziologik,ekologik,geografik, D)geografik,morfologik, biokimyoviy, ekologik 1197.Chuchuk suv shillig’I belgi xususiyatlari va tur mezonlari o’rtasidagi muvofiqlikni aniqlang.

a)chig’anog’I spiralsimon o’ralgan

b)boshining ikki tomonida paypaslagichlari bor

c)jigari oshqozon boshlig’iga hazm qilish shirasi ishkab chiqaradi d)nafas olish uchun suv yuzasiga ko’tariladi va o’pkasini havo bilan to’ldirib oladi

1)morfologik mezon 2)fiziologik mezon

A)a,b-1; c,d-2 B)c,d-1; a,b-2 C)a,d-1; b,c-2 D)b,c-1; a,d-2 1198.Tur paydo bo’lishining yo’nalishi va sababi o’rtasidagi muvofiqlikni aniqlang.

a)tur tarqalgan arealning suvli to’siq tufayli ajralishi b)ajdod tur areali doirasida ekologik alohidalanishning paydo bo’lishi c)areal ichuda irsiy o’zgaruvchanlikning xilma-xilligi d)geografik to’siqning paydo bo’lishi e)tur areali doirasida aneuploid turlarning paydo bo’lishi

1)allopatric tur paydo bo’lishi 2)simpatrik tur paydo bo’lishi A)a,d-1; b,c,e-2 B)b,c,e-1 a,d-2

C)a,e-1; b,c,d-2 D)c,e-1; a,b,d-2 1199Quyidagi fikrlarning qaysi birida xatolikka yo’l qoyilgan? 1)populatsiya-evolutsiyaning elementar birligi 2)populatsiya tolqinlari evolutsiyaning boshlang’ich omili 3)evolutsiya konvergent harakterga ega 4)populatsiya organizmlari sonining keskin kamayishi genlar dreyfi deyiladi 5)simpatrik yo’nalishda tur paydo bo’lishi geografik alohidalanish natijasi hisoblanadi 6)tur areali doirasida aneuploid turlarning paydo bo’lishi-allopatrik yonalishda tur paydo bolish natijasidir

A)1,2,3 B)2,4,5 C)3,4,6 D)4,5,6 1200.Quyidagi fikrlarning qaysi biri to’g’ri hisoblanadi? 1)populatsiya-evolutsiyaning elementar birligi 2)populatsiya tolqinlari evolutsiyaning boshlang’ich omili 3)evolutsiya konvergent harakterga ega 4)populatsiya organizmlari sonining keskin kamayishi genlar dreyfi deyiladi 5)simpatrik yo’nalishda tur paydo bo’lishi geografik alohidalanish natijasi hisoblanadi 6)tur areali doirasida aneuploid turlarning paydo bo’lishi-allopatrik yonalishda tur paydo bolish natijasidir

A)1,2,3 B)2,4,5 C)3,4,6 D)4,5,6


1201. Baqachanoqning belgi xususiyatlari va tur mezonlari o’rtasidagi muvofiqlikni aniqlang

1)baqachanoq tinch oqadigan daryolar va sayoz ko’llar tubidagi qumga tanasining yarmigacha ko’milib yashaydi 2)chig’anog’I tuxumsimon, oldingi tomoni to’mtoq, keying tomoni esa suyri shaklda 3)baqachanoq ayrim jinsli hayvon 4)jabralari orqali nafas oladi 5)chiganogining sirti muguz moddadan, ichi sadafdan iborat. 6)tuxumlari Jabra sirtida rivojlanadi

A)ekologik-1, morfologik-2, biokimyoviy-5, fiziologik-3,4,6 B)ekologik-1, morfologik-5, biokimyoviy-6, fiziologik-2,3,4 C)geografik-1, ekologik-2 biokimyoviy-5 morfologik 3,4,6 D)geografik-1 fiziologik-2,3,4 biokimyoviy-5 morfoligik-6 1202.Shahar bog’larining birida chug’urchuq va chumchuqlar, yana bir boshqasida esa chug’urchuq va kaptarlar yashaydi. Bu bog’larda umumiy nechta populatsiya, nechta tur bor?

A)3ta tur,4ta populatsiya B)3ta tur, 2ta populatsiya

C)3ta tur, 3ta populatsiya D)4ta tur, 4ta populatsiya 1203Hozirgi baliqlarning kelib chiqish ketma-ketligi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

A)tuban xordali-> juft suzgichga ega yirtqich hayvon-> nerv sistemasi va sezgi azolari rivojlangan baliq ->hozirgi baliqlar

B)tuban xordali-> juft suzgichga ega yirtqich hayvon->togayli baliq->nerv sistemasi va sezgi azolari rivojlangan baliq ->suyakli baliqlar

C )tuban xordali-> juft suzgichga ega yirtqich hayvon->nerv sistemasi va sezgi azolari rivojlangan baliq -> bosh skeletsizlar-> hozirgi baliqlar

D)tuban xordali->nerv sistemasi va sezgi azolari rivojlangan baliq->juft suzgichga ega yirtqich hayvon ->panjaqanotli baliq->hozirgi baliqlar 1204. Hasharotlarning kelib chiqishi to’g’ri ketma-ketlikda berilgan javobni toping.

A)tuban xalqalilar->trilobit-> qisqichbaqa->hasharot B)tuban xalqalilar->trilobite->orgimchak->hasharot C)qadimgi yassi chuvalchanglar->trilobit-> qisqichbaqa->orgimchak-> hasharot

D)tuban xalqalilar->trilobit-> orgimchak->qisqichbaqa-> hasharot

1205 Organizmlarning genetic mezonlari to’gri korsatilgan javobni toping.

1)qora kalamush qiyofadosh turlarning har qaysisining jinsiy xromosomalar soni teng 2)diploid navli bugdoyning somatic hujayrasida 7juft avtosoma bo’ladi 3)xrizantemaning diploid turi jinsiy hujayrasida 18ta xromosoma bo’ladi 4)g’o’zaning xizutum turi barg hujayralarida 26juft xromosoma bo’ladi 5)olchada xromosomaning gaploid to’plami 16ga teng 6)makkajoxorining diploid toplamida 10juft avtosoma boladi 7)zog’ora baliq epiteliy hujayrasida autosoma va jinsiy xromosomalarning nisbati 51:1

A)3,4,7 B)1,4,,5 C)1,2,5 D)5,6,7 1206. Organizmlarning genetic mezonlari noto’gri korsatilgan javobni toping.

1)qora kalamush qiyofadosh turlarning har qaysisining jinsiy xromosomalar soni teng 2)diploid navli bugdoyning somatic hujayrasida 7juft avtosoma bo’ladi 3)xrizantemaning diploid turi jinsiy hujayrasida 18ta xromosoma bo’ladi 4)g’o’zaning xizutum turi barg hujayralarida 26juft xromosoma bo’ladi 5)olchada xromosomaning gaploid to’plami 16ga teng 6)makkajoxorining diploid toplamida 10juft avtosoma boladi 7)zog’ora baliq epiteliy hujayrasida autosoma va jinsiy xromosomalarning nisbati 51:1

A)2,3,6 B)3,4,7 C)1,2,5 D)5,6,7 1360.Qaysi organizmlar konsument hisoblanmaydi? 1)yomgir chuvalchangi 2)rafleziya 3)batsidiya 4)nemalion 5)olenadr 6)qoziqorin 7)assidiya 8)triponosoma

A)3,4,5 B)2,5,6 C02,7,8 D)2,3,5 1361. Produtsent organizmlarni aniqlang

1)o’laksa pashsha 2)raffleziya 3)laminariya 4)albitsiya 5)parpi 6) aureliya 7)mog’or zamburug’I 8)shumg’iya

A)3,4,5 B)1,6,7 C)2,7,8 D)2.3.5 1362.Produtsent organizmlarni toping ?

1)yomgir chuvalchangi 2)rafleziya 3)batsidiya 4)nemalion 5)olenadr 6)qoziqorin 7)assidiya 8)triponosoma

A)3,4,5 B)2,5,6 C02,7,8 D)2,3,5 1363.Biosfera evolutsiyasining birinchi bosqichida sodir boladigan jarayonlarni toping

1)dastlabki xordalilarning kelib chiqishi 2)fotosintezning paydo bo’lishi 3)qalqondor baliqlarning paydo bo’lishi 4)Jabraning paydo bo’lishi 5)ikki yoqlama simmetriyali hayvonlarning paydo bolishi 6)bazi yashil suvotlarning quruqlikka chqishi 7)tuproqning paydo bo’lishi

A)2,4,5 B)1,2,3 C)2,3,7 D)2,4,6 1364. .Biosfera evolutsiyasining birinchi bosqichiga tegishli bolmagan jarayonlarni toping

1)dastlabki xordalilarning kelib chiqishi 2)fotosintezning paydo bo’lishi 3)qalqondor baliqlarning paydo bo’lishi 4)Jabraning paydo bo’lishi 5)ikki yoqlama simmetriyali hayvonlarning paydo bolishi 6)bazi yashil suvotlarning quruqlikka chqishi 7)tuproqning paydo bo’lishi

A)3,6,7 B)1,2,3 C)2,4,5 D)4,5,7 1365. Suv havzasi organizmlarini konsument (1) va produtsent(2)ga ajrating a) voyaga yetgan baliq b)baliq chavoqlari c)itbaliq d)fitoplankton e)baqachanoq f)suvo’tlar A)1-b,c,e 2-d,f B)1-a,b,d 2-e,f

C)1-a,c,f 2-b,d D)1-d,f 2-a,b,c,e

1366. Suv havzasi organizmlarini konsument (1) va produtsent(2)ga ajrating a) voyaga yetgan baliq b) zogorabaliq chavoqlari c)itbaliq d)spirogira e)dafniya f)kladafora

A)1-b,c,e 2-d,f B)1-a,b,d 2-e,f

C)1-a,c,f 2-b,d D)1-d,f 2-a,b,c,e 1367 Suv havzasi organizmlarini konsument (a) va produtsent(b)larga ajrating

a)gambuziya b) zooplankton c) itbaliq d)spirogira e)dafniya f)kladafora g)sianobakteriyalar

A)1-b,c,e 2-d,f,g B)1-a,b,d 2-e,f,g

C)1-a,e,f 2-b,d D) 1-d,f 2-a,b,c,e

1368.Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5marta kop. To’qima va organlar hayotiu jarayonlarning normal o’tishi va ish bajarishi uchun 2548kkalni tashkil etgan bo’lsa, uning ovqat ratsionidagi uglevodning (a) miqdorini (gramm) va yog’ning parchalanishidan hosil bo’ladigan enrgiya (b) miqdorini (kkal) aniqlang

A)a-540 b-1116 B)a-360 b-328

C)a-500 b- 1216 D)a-640 b-2116

1369. Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5marta kop. To’qima va organlar hayotiu jarayonlarning normal o’tishi va ish bajarishi uchun 2548kkalni tashkil etgan bo’lsa, uning ovqat ratsionidagi yog’ning (a) miqdorini (gramm) va uglevodning parchalanishidan hosil bo’ladigan enrgiya (b) miqdorini (kkal) aniqlang

A)a-120 b-2214 B)a-80 b-1476

C)a-130 b-2114 D)a-150 b-2234

1370. Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5marta kop. To’qima va organlar hayotiu jarayonlarning normal o’tishi va ish bajarishi uchun 2548kkalni tashkil etgan bo’lsa, uning ovqat ratsionidagi oqsilning (a) miqdorini (gramm) va uglevodning parchalanishidan hosil bo’ladigan enrgiya (b) miqdorini (kkal) aniqlang

A)a-120 b-2214 B)a-80 b-1476

C)a-110 b-1214 D)a-220 b-1214

1371. Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5marta kop. To’qima va organlar hayotiu jarayonlarning normal o’tishi va ish bajarishi uchun 2548kkalni tashkil etgan bo’lsa, uning ovqat ratsionidagi uglevodning (a) va oqsil (b) miqdorini (gramm) aniqlang

A)a-540 b-120 B)a-360 b-80

C)a-450 b-110 D)a-500 b- 100 1372. Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5marta kop. To’qima va organlar hayotiu jarayonlarning normal o’tishi va ish bajarishi uchun 2548kkalni tashkil etgan bo’lsa, uning ovqat ratsionidagi uglevodning (a)va yog’(b) miqdorini (gramm) aniqlang

A)a-540 b-120 B)a-360 b-80

C)a-530 b-130 D)a-550 b-220 1373. Komiljon bir sutka davomida qabul qilgan ovqati ratsionida yog’ va oqsilning miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5marta kop. To’qima va organlar hayotiu jarayonlarning normal o’tishi va ish bajarishi uchun 2548kkalni tashkil etgan bo’lsa, uning ovqat ratsionidagi uglevodning (a) miqdorini (gramm) va oqsilning parchalanishidan hosil bo’ladigan enrgiya (b) miqdorini (kkal) aniqlang

A)a-540 b-492 B)a-360 b-328

C)a-440b-592 D)a-550 b-592 1374.Fotosintez jarayonida 1260gr glukoza sintezlanishi uchun sarf bo’lgan ATF miqdori (a) va shuncha glukoza ishtirokida sodir bo’ladigan energetic almashinuvning aerob bosqichida sintezlangan ATf miqdorini aniqlang

A)a-126b-252 B)a-116b-242

C)a-125b-262 D)a-226 b-225 1375. Fotosintez jarayonida 1260gr glukoza sintezlanishi uchun sarf bo’lgan ATFdagi energiya miqdori (a) va shuncha glukoza ishtirokida sodir bo’ladigan energetic almashinuvning aerob bosqichida sintezlangan ATFga boglanadigan energiya miqdorini aniqlang

A)a-5040 b-10080 B)a-5050 b-10080 C

)a-5400 b-10080 D)a-5400 b-18000 1376. 1260 gr glukoza ishtirokida sodir bo’ladigan energetic almashinuvning aerob bosqichida sintezlanadigan ATF da toplanadigan enrgiya miqdori fotosintez jarayonida shuncha glukoza sintezlanishi uchun sarf bo’ladigan Atfdagi energiyadan necha kj ga ko’p?

A)5040 B)5400 C)5004 D)4050 1377.DNK molekulasi bolagining massasi 862500 ga teng DNK tarkibidagi bitta nukleotid qoldigining o’rtacha og’irligi 345ga teng deb qabul qilinsa, shu DNK qo’sh zanjiridagi purin va pirimidin qoldiqlari sonini toping

A)2500 B)5200 C)2300 D)3200 1378. DNK molekulasi bolagi zanjirining uzunligi 459nm ga teng DNK tarkibidagi bitta nukleotid qoldigining o’rtacha og’irligi 345ga,nukleotidlar orasidagi masofa 0,34nmga teng deb qabul qilinsa, shu DNK qo’sh zanjiridagi purin va pirimidin qoldiqlari sonini (a), va shu DNK asosida sintezlangan i-RNK molekulasining og’irligini hisoblang

A)a-2700 b-465750 B)a-2070 b-467550 C)a-2700b-465570 D)a-2070 b-456750 1379. DNK molekulasi bolagi zanjirining uzunligi 459nm ga teng DNK tarkibidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34nmga teng deb qabul qilinsa, shu DNK qo’sh zanjiridagi monosaxaridlar qoldiqlar sonini (a), va shu DNK asosida sintezlangan oqsildagi peptid boglar sonini (b) toping

A)a-2700 b-449 B)a-2070 b-494

C)a-2500 b-499 D)a-2770 b-450

1380. Oqsildagi peptid boglar soni 449ta, DNK tarkibidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34nmga teng deb qabul qilinsa, shu oqsil sinteziga asos bolgan DNK dagi fosfat kislota qoldiqlari sonini (a), va shu DNK uzunligini (b) toping A)a-2700 b-459nm B)a-2070b-449nm

C)a-2700b-449nm D)a-2070b-549nm 1381. Malum i-RNK tarkibidagi nukleotidlarning 40%i ni Adeninli , 30%ini Guaninli nukleotidalr tashkil etadi. Sitozinli va uratsilli nukleotidlar miqdorin teng bo’lsa shu iRNK asosida teskari transkripsiyalangan DNK fragmentidagi Adeninli nukleotidlar necha % ?

A)40 B)55 C)27,5 D)22,5 1382. . Malum i-RNK tarkibidagi nukleotidlarning 40%i ni Adeninli , 30%ini Guaninli nukleotidalr tashkil etadi. Sitozinli va uratsilli nukleotidlar miqdorin teng bo’lsa shu iRNK asosida teskari transkripsiyalangan DNK fragmentidagi Timinli nukleotidlar necha % ?

A)40 B)55 C)27,5 D)22,5 1383. . Malum i-RNK tarkibidagi nukleotidlarning 40%i ni Adeninli , 30%ini Guaninli nukleotidalr tashkil etadi. Sitozinli va uratsilli nukleotidlar miqdorin teng bo’lsa shu iRNK asosida teskari transkripsiyalangan DNK fragmentidagi Guaninli nukleotidlar necha % ?

A)40 B)55 C)27,5 D)22,5 1384. . Malum i-RNK tarkibidagi nukleotidlarning 40%i ni Adeninli , 30%ini Guaninli nukleotidalr tashkil etadi. Sitozinli va uratsilli nukleotidlar miqdorin teng bo’lsa shu iRNK asosida teskari transkripsiyalangan DNK fragmentidagi Sitozinli nukleotidlar necha % ? A

)40 B)55 C)27,5 D)22,5 1385. . Malum i-RNK tarkibidagi nukleotidlarning 40%i ni Adeninli , 30%ini Guaninli nukleotidalr tashkil etadi. Sitozinli va uratsilli nukleotidlar miqdorin teng bo’lsa shu iRNK asosida teskari transkripsiyalangan DNK fragmentidagi Uratsilli nukleotidlar necha % ?

A)15 B)55 C)0 D)22,5 1386. Quyonsuyakning bitta hujayrasida nazariy jihatdan bittadan mitoxondriya va xloroplast bo’lsin. Yorug’ kunning malum vaqtida aerob sharoitda 18molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oraligida sintezlangan barcha ATF lar sonini toping?

A)559 B)1118 C)558 D)1116 1387. . Quyonsuyakning bitta hujayrasida nazariy jihatdan bittadan mitoxondriya va xloroplast bo’lsin. Yorug’ kunning malum vaqtida aerob sharoitda 18molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oraligidaanaerob sharoitda sintezlangan ATF lar sonini toping?

A)541 B)1 C)540 D)19 1388. . Quyonsuyakning bitta hujayrasida nazariy jihatdan bittadan mitoxondriya va xloroplast bo’lsin. Yorug’ kunning malum vaqtida aerob sharoitda 18molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oraligida quyosh nuri tasirida sintezlangan ATF necha molekula glukoza sinteziga sarf bolgan?

A) 30 B)31 C)60 D)61 1389. . Quyonsuyakning bitta hujayrasida nazariy jihatdan bittadan mitoxondriya va xloroplast bo’lsin. Yorug’ kunning malum vaqtida aerob sharoitda 36molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oraligida sintezlangan barcha ATF lar sonini toping?

A)559 B)1118 C)558 D)1116 1390. . Quyonsuyakning bitta hujayrasida nazariy jihatdan bittadan mitoxondriya va xloroplast bo’lsin. Yorug’ kunning malum vaqtida aerob sharoitda 36molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oraligidaanaerob sharoitda sintezlangan ATF lar sonini toping?

A)1082 B)2 C)1080 D)540 1391. . Quyonsuyakning bitta hujayrasida nazariy jihatdan bittadan mitoxondriya va xloroplast bo’lsin. Yorug’ kunning malum vaqtida aerob sharoitda 36molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oraligida quyosh nuri tarsirida sintezlangan ATF necha molekula glukoza sinteziga sarf bolgan?

A)30 B)31 C)60 D)61 1392.Fotosintez jarayonida 36 molekula organik birikma vodorodi ishtirok etgan bo’lsa, fotoliz jarayonida necha molekula suv dissotsiyalangan?

A)36 B)18 C)72 D)108 1393. .Fotosintez jarayonida 72 molekula organik birikma vodorodi ishtirok etgan bo’lsa, fotoliz jarayonida necha molekula suv dissotsiyalangan?

A)72 B)144 C)36 D)12 1394 .Fotosintez jarayonida 18 molekula organik birikma vodorodi ishtirok etgan bo’lsa, fotoliz jarayonida necha molekula suv dissotsiyalangan?

A)18 B)36 C)72 D) 12 1395. .Fotosintez jarayonida 12 molekula organik birikma vodorodi ishtirok etgan bo’lsa, fotoliz jarayonida necha molekula suv dissotsiyalangan?

A)12 B)24 C) 36 D) 18 1396. DNK qosh spirrali parchalanib ketganda, jami 3600 ta azotli asoslar, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldiqlari hozil bo’lgan bo’lsa, shu DNK fragmenti parchalanishidan avval nechta aminokislotadan iborat oqsilni kodlagan?

A)200 B)600 C)300 D)1200 1397. DNK qosh spirali parchalanib ketganda, jami 3600 ta azotli asoslar, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldiqlari hozil bo’lgan bo’lsa, shu DNK fragmenti parchalanishidan avval undan transkripsuyalangan iRNKdagi nukleotidlar sonini toping

A)1800 B)1200 C)600 D)300 1398 DNK qosh spirrali parchalanib ketganda, jami 3600 ta azotli asoslar, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldiqlari hozil bo’lgan bo’lsa, shu DNK fragmenti parchalanishidan avval nechta peptid bog’ga ega oqsilni kodlagan?

A)199 B)599 C)299 D)200 1399. DNK qosh spirrali parchalanib ketganda, jami 3600 ta azotli asoslar, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldiqlari hozil bo’lgan bo’lsa, shu DNK fragmenti parchalanishidan avval nechta nukleotiddan iborat bo’lgan?

A)1200 B)1800 C)600 D)3600

1400. Ota va o'g'ildagi ma’lurn bir xroinosomadagi DNK fragmentlari solishtirilganda fragmentlar uzunligi teng ekanligi ma’lum bo'ldi. Otada nnizkur fragmentda 412 ta nukleotid bor va shulardan 252 tasi G-C juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi. O’g’lida esa mazkur fragmentda A-T juftligi otasimkidan 1,1 marta ko'pligi ma’lum bo'lsa, o'g'ildagi mazkur fragmentda nechta hodorod bog’ bor

J: 530


1401. Ota va o'g'ildagi ma’lurn bir xroinosomadagi DNK fragmentlari solishtirilganda fragmentlar uzunligi teng ekanligi ina’lum bo'ldi. Otada nnizkur fragmentda 412 ta nukleotid bor va shulardan 252 tasi G-C juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi. O’g’lida esa mazkur fragmentda A-T juftligi otasimkidan 1,1 marta ko'pligi ma’lum bo'lsa, o'g'ildagi mazkur fragmentda A-T juftligi orasida nechta vodorod bog'i bor ’ J: 176

1402. Ota va o'g'ildagi ma’lurn bir xroinosomadagi DNK fragmentlari solishtirilganda fragmentlar uzunligi teng ekanligi ina’lum bo'ldi. Otada nnizkur fragmentda 412 ta nukleotid bor va shulardan 252 tasi G-C juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi. O’g’lida esa mazkur fragmentda A-T juftligi otasimkidan 1,1 marta ko'pligi ma’lum bo'lsa, o'g'ildagi mazkur fragmentda G-S juftligi orasida nechta vodorod bog'i bor J: 354

1403. Ota va o'g'ildagi ma’lurn bir xroinosomadagi DNK fragmentlari solishtirilganda fragmentlar uzunligi teng ekanligi ina’lum bo'ldi. Otada nnizkur fragmentda 412 ta nukleotid bor va shulardan 252 tasi G-C juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi. O’g’lida esa mazkur fragmentda A-T juftligi otasimkidan 1,1 marta ko'pligi ma’lum bo'lsa, o'g'ildagi mazkur fragmentda guaninli nukleotidlar sonining adeninli nukleotidlar soniga nisbati nechaga teng J: 1,34

1404. xromosoma obberatsiyasi natijada DNK ma’lum bir qismi (15%) yo’qotildi. Yo’qotilgan qismi 138 ta aminokislato sintezlangan bo’lsa, dastlabki xromosomada nechta dezoksiriboza bo’lgan J: 5520

1405. xromosoma obberatsiyasi natijada DNK ma’lum bir qismi (15%) yo’qotildi. Yo’qotilgan qismi 138 ta aminokislato sintezlangan bo’lsa, dastlabki xromosomada nechta fosfot kislota qoldig’I bo’lgan J: 5520

1406. xromosoma obberatsiyasi natijada DNK ma’lum bir qismi (15%) yo’qotildi. Yo’qotilgan qismi 138 ta aminokislato sintezlangan bo’lsa, dastlabki xromosomadagi DNK fragmenti o’zgarmasdan avval nechta aminokislotadan iborat oqsilni kodlang J:920

1407. xromosoma obberatsiyasi natijada DNK ma’lum bir qismi (15%) yo’qotildi. Yo’qotilgan qismi 138 ta aminokislato sintezlangan bo’lsa, dastlabki xromosomaning uzunligini aniqlang (0,34 nm) J: 938,4

1408. DNK fragmentida 1100 ta nukleotid bo’lib T+G+C yig’indisi T+G+A yig’indidan 1,2 marta katta bo’lsa, fragment tarkibidagi vodorod bog’lar sonini toping J: 1450

1409. DNK fragmentida 1100 ta nukleotid bo’lib A+G+C yig’indisi T+C+A yig’indidan 1,2 marta katta bo’lsa, fragment tarkibidagi vodorod bog’lar sonini toping J: 1450

1410. DNK fragmentida 1100 ta nukleotid bo’lib T+G+C yig’indisi T+G+A yig’indidan 1,5 marta katta bo’lsa, fragment tarkibidagi vodorod bog’lar sonini toping J: 1540

1411. DNK fragmentida 1100 ta nukleotid bo’lib A+G+C yig’indisi T+C+A yig’indidan 1,5 marta katta bo’lsa, fragment tarkibidagi vodorod bog’lar sonini toping J: 1540

1412. DNK fragmentida 1000 ta nukleotid bo’lib A+G+C yig’indisi T+C+A yig’indidan 1,5 marta katta bo’lsa, fragment tarkibidagi vodorod bog’lar sonini toping J: 14001413. DNK fragmentida 1000 ta nukleotid bo’lib T+G+C yig’indisi T+G+A yig’indidan 1,5 marta katta bo’lsa, fragment tarkibidagi vodorod bog’lar sonini toping J: 1400

Download 0.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling