1. Germanlar orasida nima sababdan dehqonchilikning ahamiyati oshdi


Download 20.58 Kb.
Sana07.06.2022
Hajmi20.58 Kb.
#739914
Bog'liq
7-sinflar uchun olimpiada
makroiqtisodiyot fanidan amaliy mashgulotlar otkazish boyicha uslubiy qollanma , pul bozori. pul bozorida muvozanat (1), O'rta asrlar tarixi kursiga kirish, manzil, nizamaddin 2, Nizamaddin, boshqaruv

1. Germanlar orasida nima sababdan dehqonchilikning ahamiyati oshdi.
A) Mulkiy tensizlik kuchayishi natijasida B)Yerga egalik munosabati shakllanishi natijasida
C)Aholi soni ko’payishi natijasida D)Temir plug ixtiro qilinishi natijasida
2.Karl imperiyasi qachon 3 ga bo’linib ketgan edi
A)842 yil B)843 yil C)844 yil D)845 yil
3.Yaponiyada yer egaligi munosabati nechanchi asrlarda uzil kesil shakllandi
A)X-XII asrlarda B)X-XI asrlar C)XI-XII asrlarda D)XI-XIII asrlarda
4. Mamlakatda yer egaligining asosiy turi qaysi
A)Iqto B)Xolisa C)Vaqf D)Suyurg’ol
5. O’rta asrlarda qaysi shaharda kitob chop etish yuksalgan
A)Venetsiya B)Genuya D)Florensiya D)Parij
6. Saljuqiylar davlati nechanchi yillarda yashagan
A)1030-1308 yillar B)1038-1208 yillar C)1008-1308 yillar D)1038-1308 yillar
7. Fridirix I qonunlar yozish uchun qayerdan huquqshunoslarni chaqirtirdi
A) Florensiyadan B)Genuyadan C)Bolonyadan D)Venetsiyadan
8. Abdulatif Baxlda qaysi savdogarlardan olinadigan qaysi soliqni bekor qildi
A)Ushr B)Targ’u C)Tamg’a D)Kalon
9. G’isht teruvchi usta qanday nom bilan atalgan
A)Ustoz B)XAlfa C)Banno D)Falloh
10. Oromiy yozuv asosda yurtimizda qaysi yozuvlar shakllangan
A) Sug’d va eftal B)Eftal va xorazm
C)Xorazm va toxar D)Sug’d va xorazm
11. Qachonga kelib Movorounnahr viloyatlari to’lioq arablar boshqaruviga o’tdi
A)VIII asr boshida B)VIIIasr o’rtalarida C)VIII asr oxirida D)VIIasr oxirida
12. Islom olamiga ofat yog’dirayotgan mo’g’ullardan emas,balki Xorazmshohning kuchayib borishidan xafsirab ,Jaloliddinga qarshi bo’lgan hukmdor kim
A)O’zbek B)Shamsiddin Eltutmish C)Olauddin Qayqubod D)Nosir
13. Xato fikrni belgilang
A)Chig’atoy ulusi XIV asrning 40-yillarda ikkiga bo’lindi B)Qoraunas- duragaylar
C)Jete- qaroqchi,o’g’ri D)1348-yil Tug’luq Temur Mo’g’uliston taxtiga chiqdi
14.Amir Temurning qayerlarga uch marta askar tortgan
1.Eron 2.Ozarbayjon 3.Iroq 4. Kavkaz 5.Shom 6.Suriya
A)1,2,3,5,6 B)1,2,3,4 C)1,2,4,6 D)1,2,4,5
15. Astranomiya,geografiya,matematika,tarix fanlari bo’yicha asarlar yozgan alloma kim?
A)Al-Xorazmiy B)Al-Farg’oniy C)Beruniy D)Farobiy
16. Zamaxshariy haqida bildirilgan fikrlarning qaysi biri to’g’ri
A)Turli soha ilmlariga oid 50 ga yaqin asar yozgan
B)1994-yil 920 yilligi keng nishonlandi
C)U ilmga chanqoqlik tufayli Buxoro,Marv, Baxl,Nishopur,Isfahon,Shom,Bag’dod,Hirot va Makka shaharlarida o’qigan
D)U mintaqa geog rafiyasiga oid malumotlar to’plagan
17. O’rta Osiyoda xioniylar hukmronligi qaysi davrni o’z ichiga oladi
A) IV asrning 70-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha
B)IV asrning 70-yillaridan V asrning birinchi yarmigacha
C)IV asrning 60-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha
D)IV asrning 60-yillaridan V asrning birinchi yarmigacha
18. Qaysi knyaz mahalliy knyazlar sulolalarini tugatib ,ularning o’rniga o’g’illarini noiblikka tayinlagan
A)Vladimir B)Svyatoslav C)Igor D)Yaroslav
1. Germanlar orasida nima sababdan dehqonchilikning ahamiyati oshdi.
A) Mulkiy tensizlik kuchayishi natijasida B)Yerga egalik munosabati shakllanishi natijasida
C)Aholi soni ko’payishi natijasida D)Temir plug ixtiro qilinishi natijasida
2.Karl imperiyasi qachon 3 ga bo’linib ketgan edi
A)842 yil B)843 yil C)844 yil D)845 yil
3.Yaponiyada yer egaligi munosabati nechanchi asrlarda uzil kesil shakllandi
A)X-XII asrlarda B)X-XI asrlar C)XI-XII asrlarda D)XI-XIII asrlarda
4. Mamlakatda yer egaligining asosiy turi qaysi
A)Iqto B)Xolisa C)Vaqf D)Suyurg’ol
5. O’rta asrlarda qaysi shaharda kitob chop etish yuksalgan
A)Venetsiya B)Genuya D)Florensiya D)Parij
6. Saljuqiylar davlati nechanchi yillarda yashagan
A)1030-1308 yillar B)1038-1208 yillar C)1008-1308 yillar D)1038-1308 yillar
7. Fridirix I qonunlar yozish uchun qayerdan huquqshunoslarni chaqirtirdi
A) Florensiyadan B)Genuyadan C)Bolonyadan D)Venetsiyadan
8. Abdulatif Baxlda qaysi savdogarlardan olinadigan qaysi soliqni bekor qildi
A)Ushr B)Targ’u C)Tamg’a D)Kalon
9. G’isht teruvchi usta qanday nom bilan atalgan
A)Ustoz B)XAlfa C)Banno D)Falloh
10. Oromiy yozuv asosda yurtimizda qaysi yozuvlar shakllangan
A) Sug’d va eftal B)Eftal va xorazm
C)Xorazm va toxar D)Sug’d va xorazm
11. Qachonga kelib Movorounnahr viloyatlari to’lioq arablar boshqaruviga o’tdi
A)VIII asr boshida B)VIIIasr o’rtalarida C)VIII asr oxirida D)VIIasr oxirida
12. Islom olamiga ofat yog’dirayotgan mo’g’ullardan emas,balki Xorazmshohning kuchayib borishidan xafsirab ,Jaloliddinga qarshi bo’lgan hukmdor kim
A)O’zbek B)Shamsiddin Eltutmish C)Olauddin Qayqubod D)Nosir
13. Xato fikrni belgilang
A)Chig’atoy ulusi XIV asrning 40-yillarda ikkiga bo’lindi B)Qoraunas- duragaylar
C)Jete- qaroqchi,o’g’ri D)1348-yil Tug’luq Temur Mo’g’uliston taxtiga chiqdi
14.Amir Temurning qayerlarga uch marta askar tortgan
1.Eron 2.Ozarbayjon 3.Iroq 4. Kavkaz 5.Shom 6.Suriya
A)1,2,3,5,6 B)1,2,3,4 C)1,2,4,6 D)1,2,4,5
15. Astranomiya,geografiya,matematika,tarix fanlari bo’yicha asarlar yozgan alloma kim?
A)Al-Xorazmiy B)Al-Farg’oniy C)Beruniy D)Farobiy
16. Zamaxshariy haqida bildirilgan fikrlarning qaysi biri to’g’ri
A)Turli soha ilmlariga oid 50 ga yaqin asar yozgan
B)1994-yil 920 yilligi keng nishonlandi
C)U ilmga chanqoqlik tufayli Buxoro,Marv, Baxl,Nishopur,Isfahon,Shom,Bag’dod,Hirot va Makka shaharlarida o’qigan
D)U mintaqa geog rafiyasiga oid malumotlar to’plagan
17. O’rta Osiyoda xioniylar hukmronligi qaysi davrni o’z ichiga oladi
A) IV asrning 70-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha
B)IV asrning 70-yillaridan V asrning birinchi yarmigacha
C)IV asrning 60-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha
D)IV asrning 60-yillaridan V asrning birinchi yarmigacha
18. Qaysi knyaz mahalliy knyazlar sulolalarini tugatib ,ularning o’rniga o’g’illarini noiblikka tayinlagan
A)Vladimir B)Svyatoslav C)Igor D)Yaroslav
19. O’rta yer dengizi bo’yida tashkil etilgan faktoriyalar qayerlik savdogarlarga tegishli
A)Italiyaliklarga B)Ispaniyaliklarga C)Fransiyaliklarga D)Gretsiyaliklarga
20. Papalarning Avinion tutquni necha yil davom etgan
A) 70 yil B) 69 yil C) 66 yil D) 68 yil
21. To’g’ri fikrni toping
A)Baronlar ritsarlar va ruhoniylar ko’magida 1215-yil bahorida isyon ko’tardilar
B)”Buyuk ozodlik xartiyasi’’ 62 moddadan iborat bo’lib,ritsar va erkin dehqonlarga ayrim yengilliklar berilgan
C)XIII asrdan parlament lordlar va umumpalataga bo’lingan
D)XIV asrdan parlament soliqlarni tayinlashdan tashqari,qonunlarni ishlab chiqish va qabul qilishda qatnashish huququni qo’lga kiritdi
22. O’rta Osiyoning qaysi shaharlarida kutubxonalar ,kitob do’konlari qurilgan
1.Buxoro 2.Samarqand 3.Urganch 4.Toshkent 5.Marv 6.Baxl 7.NIshopur
A)1,2,3,4,5,6,7 B)1,2,3,5,6,7 C)1,2,3,4,6,7 D)1,2,3,4,5,7
23. Yuz yillik urushda 2- suhl tuzilishidan 60 yil avval 61 o’tib qanday voqea sodir bo’lgan
A)Angliya va Fransiya o’rtasida birinchinchi sulh;Provans viloyati va Marsel portini egalanishi
B)Yuz yillik urushning boshlanishi;Karl VIII ning Akvitaniya gersogi qiziga uylanishi
C)Puate jangchi sodir bo’lishi;Yuz yillik urushning tugashi
D)Flipp IV vafat etishi;Janna D’Ark gulxanda yoqilishi
24. Perondinoning “Skifiyalik Temurlanning ulug’vorligi” asari chop etilgnidan necha yil o’tib Klavixo “Esdaliklari” chop etilgan
A)19 yil B)29 yil C)39 yil D)49 yil
25. Kimning oqilona boshqaruvi tufayli xaql homiysi sifatida ulug’lanadi
A)Shamsiddin Eltutmish B)Alouddin Xiljiy C)Muhammad Tug’luq D)Feruzshoh Tug’luq
26. Qarluqlarga chegaradosh qabilalarni to’g’ri joylashtiring
1.shimol va sharqda 2.g’arbda 3.janubda
a. Elsuvi daryosi vodiysigacha,chigil qabilasi yaylovlarigacha b.O’guz yurti va Farg’ona vodiysigacha
c.Yag’mo vohasi va Sharqiy Turkiston
A)1-a,2-c,3-b B)1-c,2-a,3-b C)1-a,2-b,3-c D)1-b,2-c,3-a
27. To’rg’i mulohazani toping
A)Provaslav ruhoniylari uylanish taqiqlangan(selebat)
B)Cherkov aholiga ushr 1/10 solig;ini to’lagan
C)G’arbiy provaslav(chin etiqod,sof din)ga bo’lingan
D) Ekinzorlarning 1/3 qismi ibodatxona va monastirlar qo’lida to’plangan
28. Jaloliddin tomonidan Marog’a shahrini jangsiz qo’lga kiritlganidan 360 yil avval va160 o’tib qanday voqea ro’y bergan
A)Ismoil taxtga chiqishi;Amir Temur tomonidan Xorazmning uzil kesil egallanishi
B)Safforiylar hukronligining boshlanishi; TemurningMo’gulistonga yurishlarning boshlanishi
C)Nasr taxtga o’tirishi;Misr sultoni Barquq bilan aloqa o’rnatilishi
D)Amir ibn Lays hukmronligi boshlanishi;Temurning Mo’g’ulistonga yurishning tugashi
29. Davlatlarning tashkil topishi davri bilan joylashtiring
1.Polsha 2.Chexiya 3.Bolgariya a.X asr b.VII asr oxirida c.X asr o’rtalari
A)1-a,2-b,3-c B)1-c,2-a,3-b C)1-c,2-b,3-a D)1-b,2-c,3-a
30. Qaysi voqealar orasida 10 yil farq yo’q
A)Mamun hukmronligining tugashi;Abul Abbos Abdulloh hukmronligi tugashi
B)Qutayba Baxl viloyati bosib olishi;Arab askarlari tomonidan Qutayba o’ldirilishi
C)Alisher Navoiy tavallud topishi; Mirzo Abdullo halok bo’lishi
D)Barcha javoblar to’g’ri

19. O’rta yer dengizi bo’yida tashkil etilgan faktoriyalar qayerlik savdogarlarga tegishli


A)Italiyaliklarga B)Ispaniyaliklarga C)Fransiyaliklarga D)Gretsiyaliklarga
20. Papalarning Avinion tutquni necha yil davom etgan
A) 70 yil B) 69 yil C) 66 yil D) 68 yil
21. To’g’ri fikrni toping
A)Baronlar ritsarlar va ruhoniylar ko’magida 1215-yil bahorida isyon ko’tardilar
B)”Buyuk ozodlik xartiyasi’’ 62 moddadan iborat bo’lib,ritsar va erkin dehqonlarga ayrim yengilliklar berilgan
C)XIII asrdan parlament lordlar va umumpalataga bo’lingan
D)XIV asrdan parlament soliqlarni tayinlashdan tashqari,qonunlarni ishlab chiqish va qabul qilishda qatnashish huququni qo’lga kiritdi
22. O’rta Osiyoning qaysi shaharlarida kutubxonalar ,kitob do’konlari qurilgan
1.Buxoro 2.Samarqand 3.Urganch 4.Toshkent 5.Marv 6.Baxl 7.NIshopur
A)1,2,3,4,5,6,7 B)1,2,3,5,6,7 C)1,2,3,4,6,7 D)1,2,3,4,5,7
23. Yuz yillik urushda 2- suhl tuzilishidan 60 yil avval 61 o’tib qanday voqea sodir bo’lgan
A)Angliya va Fransiya o’rtasida birinchinchi sulh;Provans viloyati va Marsel portini egalanishi
B)Yuz yillik urushning boshlanishi;Karl VIII ning Akvitaniya gersogi qiziga uylanishi
C)Puate jangchi sodir bo’lishi;Yuz yillik urushning tugashi
D)Flipp IV vafat etishi;Janna D’Ark gulxanda yoqilishi
24. Perondinoning “Skifiyalik Temurlanning ulug’vorligi” asari chop etilgnidan necha yil o’tib Klavixo “Esdaliklari” chop etilgan
A)19 yil B)29 yil C)39 yil D)49 yil
25. Kimning oqilona boshqaruvi tufayli xaql homiysi sifatida ulug’lanadi
A)Shamsiddin Eltutmish B)Alouddin Xiljiy C)Muhammad Tug’luq D)Feruzshoh Tug’luq
26. Qarluqlarga chegaradosh qabilalarni to’g’ri joylashtiring
1.shimol va sharqda 2.g’arbda 3.janubda
a. Elsuvi daryosi vodiysigacha,chigil qabilasi yaylovlarigacha b.O’guz yurti va Farg’ona vodiysigacha
c.Yag’mo vohasi va Sharqiy Turkiston
A)1-a,2-c,3-b B)1-c,2-a,3-b C)1-a,2-b,3-c D)1-b,2-c,3-a
27. To’rg’i mulohazani toping
A)Provaslav ruhoniylari uylanish taqiqlangan(selebat)
B)Cherkov aholiga ushr 1/10 solig;ini to’lagan
C)G’arbiy provaslav(chin etiqod,sof din)ga bo’lingan
D) Ekinzorlarning 1/3 qismi ibodatxona va monastirlar qo’lida to’plangan
28. Jaloliddin tomonidan Marog’a shahrini jangsiz qo’lga kiritlganidan 360 yil avval va160 o’tib qanday voqea ro’y bergan
A)Ismoil taxtga chiqishi;Amir Temur tomonidan Xorazmning uzil kesil egallanishi
B)Safforiylar hukronligining boshlanishi; TemurningMo’gulistonga yurishlarning boshlanishi
C)Nasr taxtga o’tirishi;Misr sultoni Barquq bilan aloqa o’rnatilishi
D)Amir ibn Lays hukmronligi boshlanishi;Temurning Mo’g’ulistonga yurishning tugashi
29. Davlatlarning tashkil topishi davri bilan joylashtiring
1.Polsha 2.Chexiya 3.Bolgariya a.X asr b.VII asr oxirida c.X asr o’rtalari
A)1-a,2-b,3-c B)1-c,2-a,3-b C)1-c,2-b,3-a D)1-b,2-c,3-a
30. Qaysi voqealar orasida 10 yil farq yo’q
A)Mamun hukmronligining tugashi;Abul Abbos Abdulloh hukmronligi tugashi
B)Qutayba Baxl viloyati bosib olishi;Arab askarlari tomonidan Qutayba o’ldirilishi
C)Alisher Navoiy tavallud topishi; Mirzo Abdullo halok bo’lishi
D)Barcha javoblar to’g’ri

Download 20.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling