1. Gulli o’simliklar va o’simliklarni hayotiy shakllari. Ikki yillik o’simliklarlarga qaysi o’simliklar kiradi?


Download 0.61 Mb.
bet40/48
Sana17.09.2020
Hajmi0.61 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   48

a) bug’doy-bug’doyiq

b) bug’doyiq-javdar

c) makkajo’xori-bug’doy

d) javdar-suli

4. Madaniy o’simliklarning 50% ni markazi ….. hisoblanadi.

a) Janubiy Osiyo tropik markazi

b) Sharqiy Osiyo markazi

c) Abissiya markazi

d) O’rta yer dengizi markazi

5.Quyidagi o’simliklarning qaysi biri Abissiya markazidan kelib chiqqan?

a) banan

b) yeryong’oq

c) olma

d) bog’doy

6. G’alla navlarini toping.

a) Ukug’bek-600, sanzor

b) sanzor, g’alaba

c) O`zbekiston, Ulug’bek-500

d) Zarafshon

7. Soya va tariq o`simlikini asl vatanini aniqlang.

a) Janubiy Osiyo

b) Sharqiy Osiyo

c) MarkaziyAmerika

d) Xindiston

8. Tritikale bug`doy bilan qaysi o`simlikning duragayi sanaladi ?

a) sholi

b) arpa

c) tariq

d) javdar

9. Ulug`bek – 600, Sanzor galla navlari qanday xususiyatlarga ega ?

a) zararkunandalarga chidamsiz, suvni kam talab qiladi

b) zararkunandalarga chidamli, suvni ko`p talab qiladi

c) zararkunandalarga chidamli, suvni kam talab qiladi

d) zararkunandalarga chidamli ,o`g`itni kam talab qiladi

10. O’zbekiston o’simlikshunosligida N.Vavilov koleksiyasining qaysi o’simliklarga tegishli qismi saqlanmoqda?

a) tropik mintaqa o’simlilari

b) subtropik mintaqa o’simlilari

c) Abissiya markazi o’simlilari

d) janubiy osiyo o’simlilari

11. Quyidagi o’simliklardan qaysi biri markaziy Amerikadan kelib chiqqan?

a) banan

b) kofe daraxti

c) non daraxti

d) mango daraxti

12. Madaniy o’simliklarning necha % Janubiy Osiyo tropik markazlaridan kelib chiqqanligini belgilang.

a) 50 %

b) 14 %

c) 7 %

d) 30 %

13. Mikrobiologiya fanini rivojlanishiga o’z xissasini qo’shgan olim kim?

a) O’.Oripov

b) S.Asqarova

c) A.Abdullaev

d) A.Muhamadiyev

14. Inson tomonidan yaratilgan qanday populyatsiyalar belgilangan irsiy xususiyatlarga ega bo`ladi ?

a) shtamm, tur, turkum

b) shtamm, nav, zot

c) nav, tur, avlod

d) nav, zot, tur

15. O’simliklar selaksiyasining asosiy usullarini aniqlang.

a) duragaylash

b) yakka va yalpi tanlash

c) duragaylash, yakka tanlash

d) duragaylash, yalpi tanlash

16. G’o’zani “Yulduz” navi qaysi olimlar tomonidan yaratigan?

a) Nabijon Nazirov, Oston Jalilov

b) Musayev, A.Abdullaev

c) Sodiqmirahmedov, A.Abdullaev

d) M.Mauer, G.Zaysev

17. Turlararo duragaylarning nasilsizligni bartaraf etish usuli qaysi olim tomonidan yaratilga?

a) D.Karpachenko

b) S.Chetverikov

c) Gekkel va Myuller

d) N.Vavilov

18. Gen muhandisligi usuli yordamida olinayotgan oqsilni ko`rsating ?

a) insulin

b) interferon

c) sitoxrom

d) gemogilabin

19. Tritikale o’simligi qaysi o’simliklarni duragaylash natijasi ekanligini aniqlang?

a) bug’doy-arpa

b) bug’doy-suli

c) bug’doy-javdar

d) arpa-suli

20. Tajribada birinchi marotaba karam va turp duragaylarini yaratgan olim kim?

a) M.Mirzayev

b) N.Vavilov

c) G.D.Karpachenkov

d) S.Mirahmedov

21. Yovvoyi g’o’zaning qimmatli genlari asosida yaratilgan navni ko’rsating.

a) Toshkent

b) Yulduz

c) AN-402

d) Samarqand-3

22. Rossiyada saqlanayotgan Vavilov kolleksiyasida ... dan ortiq namunani o’z ichiga olib, ... o’simlik turiga mansub.

a) 330/1041

b) 320/1041

c) 305/1043

d) 350/1043

23.Qaysi chatishtirish natijasida olingan duragaydan yiliga 3-4 marta 300-450 s/ga hosil olinadi?

a) bug’doy-javdar

b) bug’doy- arpa

c) bug’doy-bug’doyiq

d) bug’doy-suli

24.Qaysi o’simliklarning poliploid navlari keng tarqalgan?

a) beda, qand lavlagi, javdar, grechixa

b) beda, iloq ,qand lavlagi, grechixa

c) beda, qulupnay, qand lavlagi, javdar

d) beda, tarvuz, qand lavlagi, javdar

25. Qaysi markaz arpa va bananning vatani?

a) Markaziy Amerika

b) Abissiya

c) Janubiy Amerika

d) O’rtayer dengizi

26. Seleksiyaning asosiy metodlari qaysi?

a)populyatsion statistik

b)tanlash va duragaylash

c)duragaylash va sitogenetik

d) genetik injeneriya

27. Kartoshka va ananasning vatanini aniqlang ?

a) Jaqnubiy Amerika

b) O`rtayer dengizi

c) Efiopiya

d) Markaziy Amerika

28. Qand lavlagi, karam va beda o`simliklarining vatanini aniqlang ?

a) Janubiy Osiyo tropik markazi

b) Sharqiy Osiyo

c) Janubi – g`arbiy Osiyo

d) O`rtayer dengizi

29. Kartoshkaning kechpishar navining aniqlang.

a) Sanzor

b) Samarqand

c) Nimrang

d) Obidov

30. Suli, zig`ir, va dukakkli o`simliklarning vatanini aniqlang ?

a) Janubiy – G`arbiy Osiyo

b) Sharqiy Osiyo

c) Janubiy Osiyo tropik markazi

d) O`rtayer dengizi

31. Sholi va shakarqamishning vatanini aniqlang.

a) Janubiy Osiyo tropik markazi

b) O’rtayer dengizi

c) Sharqiy Osiyo

d) Janubiy G’arbiy Osiyo

32. G`o`za, qalampir va kakao daraxtining vatanini aniqlang.

a) Janubiy Amerika

b) O`rtayer dengizi

c) Efiopiya

d) Markaziy Amerika

33. Qaysi organizmlar tarkibida 60 % gacha oqsil moddasi to`planadi?

a) zamburug`lar

b) yo`sinlar

c) g`alladoshlar

d) suvo`tlar

34. Mikrobiologiya fanining rivojlanishiga xissa qo`shmagan olimni aniqlang.

a) A. Muzaffarov

b) M. Mavloniy

c) M. Mirzayev

d) S. Asqarova

35. Kartoshkaning o`rtapishar navini aniqlang.

a) sanzor

b) Samarqand

c) Obidov

d) nimrang

36. Qaysi seleksioner o`z shogirlari bilan meva va rezavor mevalarning 200 ga yaqin navlarini yaratdi?

a) J. Musayev

b) D. Abdukarimov

c) M. Mirzayev

d) S. Muhamedov
44. Molekulyar biologiya va biotexnologiya asoslari
1.O’simlik tanasida shish hosil qiluvchi genom bo’lagini belgilang.

a) T-RNK

b) T-DNK

c) I-RNK

d) pBR-322

2. Ipak qurti hujayrasida transgen poliedr virusi necha soat davomida ko`payadi?

a) 1 sutka

b) 4 sutka

c) 2.5 sutka

d) 1.5 sutka

3. Bakteriyalar kalloniyasini hosi qilish uchun bakteriyani qanday oziq bilan boqiladi?

a) kislorod

b) agar – agar

c) kislorodsiz

c) meva sharbati

4. G`oza tomir tolachalari sathida qanday bakteriya turi yashaydi?

a) achituvchi

b) chirituvchi

c) pnevmokokk

d) rizosfera

5. Bakteriyalar irsiy molekulasi tarkibidagi fag qanday holatda bo`ladi?

a) profag

b) bakteriofag

c) enzim

d) DNK

6. Pestitsid qoldiqlarini parchalab zararsizlantiruvchi genlar guruhi qaysi bakteriya shtammidan ajratib olingan va qaysi bakteriyaga ko`chirib o`rkazilgan ?

a) psevdomonas, pnevmokokk

b) tugunak bakteriyasi, rizosfera

c) psevdomonas, rizosfera

d) psevdomonas, chirituvchi bakteriya

7. Vismut-sulfat, agarli muhitda qaysi bakteriya avlodi rivojlanadi va ko`payadi ?
a) salmonellyoz


b) lyambliya

c) gommoz

d) eyzeniya

8. Tuban eukaroitlarni belgilang.

a) sporalilar, viruslar

b) suvo’tlar, bakteriyalar

c) zamburug’lar, bakteriyalar

d) zamburug’lar

9. Monoklonal antitana nima uchun ishlatiladi ?

a) splenotsitlar va mieloma-rak hujayralardan iborat gibridoma hosil qilish uchun

b) gibridoma hujayralardan pronukleus yaratish va zigotaga kirish uchun

c) xastaliklarni o`ta aniq tashxis qilish uchun

d) poliklonal antitana hosil qilish uchun

10. Mutatsiyaga uchragan mikrorganizmlar qaysi oziq muhitida o`stiriladi ?

a) oqsilli

b) agar – agarli

c) spirtli

d) kislotali

11. Plazmid tarkibidagi t–DNK bo`lagi o’simliklarda qanday o`zgarishlarga olib keladi ?

a) o`simlik tanasida shish hosil qiladi

b) o`simlik tanasidagi shishni yo`qotadi

c) hayvon tanasida shish hosil qiladi

d) hayvon tanasida shishni yo`qatadi

12. Splenotsitlar qaysi organ hujayralaridan hosil bo`ladi ?

a) jigar

b) taloq

c) buyrak

d) yurak

13. Retrotranspozonlar tuzilishiga ko`ra nimaga o`xshaydi ?

a) poligenga

b) ontogenga

c) monogenga

d) RNKga

14. Moddaning har xil antigen gurupalariga alohida antitana sintez qiluvchi hujayralar qanday ataladi ?

a) osteoblastlar

b) splenotsitlar

c) trombotsitlar

d) eritrotsitlar

15. Antitanalar o`z xossasiga ko`ra qanday moddalar hisoblanadi ?

a) oqsil

b) gormon

c) lipid

d) ferment

16. Gibridoma hujayralar olish texnalogiyasi qaysi kashfiyotga asoslangan holda ishlab chiqildi ?

a) restriktazaning kashf etilishi

b) ligaza fermentini olish

c) monoklonal antitananing kashf etilishi

d) hujayra injeneriyasidan foydalanib

17. Transpozaza fermenti DNKmolekulasiga qanday ta’sir ko`rsatadi ?

a) DNK molekulasini yopishqoq uchlar hosil qilib kesadi va transpozon uchlariga biriktiradi

b) DNK molekulasining nukleotidlar izchilligini buzadi

va DNKni reduplikasiya qiladi

c) DNK bo`laklarining ligaza fermenti ta’sirida kimyoviy bog`lar orqali bog`lanishini tezlashtiradi

d) faglar DNKsini bakterya DNKsi bilan biriktiradi

18. Yopishqoq uchlar hosil qilib, ikki molekulani

bir – biriga bog`lovchi ferment qanday ataladi ?

a) oksidoreduktazalar

b) liazalar

c) ligazalar

d) izomerazalar

19. R–shtammning S–shtammga transformatsiya bo`lishida qanday modda ishtrok etadi ?

a) oqsil

b) iRNK

c) DNK va RNK

d) DNK

20. Transformatsiya natijasida nima o`zgaradi ?

a) timidinkinaza fermentining miqdori va sifati

b) hujayra irsiyati

c) organizm kariotipi

d) xromosomalarning gaploid to`plami

21. Retrotranspozonlar o`simlik genomining qancha qismini tashkil etadi ?

a) hammasini

b) o’simlik genomini tashkil etmaydi

c) chorak qismini

d) yarimini

22. Makkajo’xori o’simligida ko’chib yuruvchi genetik elementlar qaysi olim tomonidan aniqlangan?

a) A.Buxoriy

b) G.Georgiyev

c) J.Bishop

d) B.Klintok

23. Transgen g’o’za va bug’doy osimliklarini yaratgan olimlarni aniqlang.

a) O.Jalilov va N.Nazirov

b) S.Jatayev va F.Muhammedxonovalar

c) O.Odilova

d) S.Jatayev va O.Odilov

24.Transpozonlar ….

a) qo’shimcha xromasomalar

b) avtonom plazmidlar

c) ko’chib yuruvchi genetik elementlar

d) avtonom plazmidlar

25. Qaysi plasmid nasldan-naslga o’tadi?

a) avtonom

b) transmissibl

c) restriktazalar

d) endonukleazalar

26. Antibiotiklarni parchalovchi genlar bir plazmiddan ikkinchisiga nima orqali o’tadi?

a) tronspozonlar

b) endonukleazalar

c) restriktazalar

d) kallus to’qima

27. Restriktazalar …. molekulalarni mayda bo’laklarga bo’luvchi fermentdir.

a) oqsil

b) DNK

c) PNK

d) yog’larni

28. Transformatsiya-……

a) ona hujayrani ketma-ket bo’linishidan hosil bo’lgan koloniya

b) qizdirish yo’li bilan bijg’ishdan halos bo’lish

c) bir organizm irsiy molekulasini ikkinchi organizm molekulasi bilan birikishi

d) DNK molekulasini profagdan holatdan ajralib chiqishi

29. Lizis bu …

a) fag bilan zararlangan bakteriya koloniyasining yo’qolishidir

b) fag bilan zararlangan ba’zi bakteriyalarning ofatdan qutilishi

c) bakteriya avlodi koloniyasini vujudga kelishi

d) DNK bo’lagining xromasoma bilan birikishi

30. “Tikuvchi” fermentni aniqlang.

a) restriktaza

b) polimeraza

c) ligaza

d) integraza

31. Qanday yo’l bilan ichak tayoqchasi bakteriyasida insulin sintezi amalga oshiriladi?

a) genotipiga insulin geni orqali ta’sir etish bilan

b) xromasomasini o’zgartirish bilan

c) insulin gormoni sitezini nazorat qiluvchi gen ta’sirida

d) insulin gormoniga ichak tayoqchasi bakteriyasining genlarini kiritish bilan

32. Maxsus tuzilishga ega bo’lgan DNK bo’lagining xromasoma bilan birikishi va undan ajralish jarayonida o’zi bilan birga genni ko’chirib chiqish jarayoni nima deb ataladi?

a) transformatsiya

b) transduksiya

c) lizogen reaksiya

d) ekssiziya

33. Plazmidlar tarkibi asosan qanday genlardan iborat?

a) oqsilni parchalovchi va sintez qiluvchi

b) organizmni o’stiruvchi gormonlarni sintezlovchi

c) zaharli moddalarni to’plovchi fermentlarni sintezlovchi

d) zaharli toksinlarni parchalovchi fermentni sintezlovchi

34. Hozirgi kungacha nechtadan ortiq retriktazalar o’rganilgan?

a) 200 ta

b) 300 ta

c) 400 ta

d) 500 ta

35. Plazmidlar ikki xil bo’ladi. Bular qaysilar?

a) hujayralardagi qo’shimcha xromasomalar va rekombinatsiya bo’la oladigan

b) DNK izchilligini kesib, rekombinatsiya bo’la oladigan va avtonom holda replikatsiyalanuvchi

c) asosiy xromosoma bilan birikuvchi va transpozonlar bilan birikkan holda ko’chib o’tuvchi

d) asosan antibiotik sintez qiladigan, DNK molekulasini mayda bo’laklarga bo’luvchi fermentni sintez qiladigan.

36. Qaysi plazmid asosiy xromosomag birika olmayd?

a) transmissibl

b) avtonom

c) restiriksion

d) transpozon

37. Genetik injineriya qanday darajada amalga oshiriladi?

1.to’qima 2.hujayra 3.organizm 4.xromosoma 5.ferment 6.gen

a) 1.2.5

b) 1.2.3

c) 2.3.4

d) 2.4.6

38.Faglarning litik reaksiyasi deb nimaga aytladi?

a) fag bilan zararlangan bakteriya koloniyasining

yo’qolishiga

b) fag bilan zararlangan bakteriyalarning ayrimalarini

ofatdan qutilib qolishiga

c) faglarning faol holatidan nofaol holatga o’tishiga

d) fagning bakteriya xromosomasining maxsus

nukleotidlarning izchilligini kesib birikishiga

39.Transpozonlarni qaysi olimlar kashf etgan?

1)Barbara Makklintok; 2.Griffit; 3.Lvov; 4.Ahmad Buxoriy; 5. L.Paster; 6. Boyer 7. G.Georgiyev

a)1.3.5

b)1.4.7

c)2.5.6

d)2.3.6

40. Transmissibl plazmid qaysi paytda o’z

mustaqilligini yo’qotadi?

a) asosiy xromosomaga birikmaganda

b) asosiy xromosomaga birikish oldidan

c) asosiy xromosomaga birikkandan keyin

d) hujayradan hujayraga ko’chib o’tganda

41. Yo’naltirilgan mutatsiya deb qanday

usulga aytiladi?

a) gen injenerligi usuli yordamida hujayrani ko’chirib

o’tkazish biotexnologiyasiga

b) DNK bo’lagning xromasoma bilan birikishi va undan

ajralib chiqish usuliga.

c) gen injenerligi usullarni qo’llash yordamida

bakteriya klonlarini hosil qilish usuliga

42. Hujayra darajasidagi genetik injeneriya qanday amalga oshiriladi?

a) ikki hujayrani qo’shish bilan

b) hujayra yadrosiga qo’shimcha xromosomalar kiritish

c) transgen hujayradan sun’iy sharoitda yetuk o`simlik o`stirish orqali

d) vektor konstruksiyani hujayraga kiritish va transgen hujayra olish orqali

43. Gen darajasidagi genetik injeneriya qanday bosqichlarda amalga oshiriladi ?

a) ahamyatga ega bo`lgan gen funksiyasi orqali qidirib topiladi, ajiratib olinadi va tizilishi o`rganiladi

b) ajratib olingan gen xromosoma DNKsi bilan rekombinatsiyalanuvchi biror fag geni bilan biriktirilib, vektor konstruksiyasi yaratiladi

c) vektor konstruksiya hujayraga kiritiladi va transgen hujayra olinadi. Transgen hujayradan sun’iy sharoitda yetuk o`simlik o`stiriladi

d) yuqoridagilarni barchasi

44. Restriktazalar deb nimaga aytiladi?

a) DNK molekulasining qo’sh spiralini hosil qilishda ishtirok etuvchi fermentlarga

b) asosiy xromosomadan bir necha barobar kichik bo’lgan DNK halqasiga

c) DNK molekulasini mayda bo’laklarga bo’luvchi fermentlarga

d) bir plazmiddan ikkinchisiga transpozon bilan birikib o’tadigan gen

45. Amerkalik olimlar Boyer va Koenlar tomonidan biotexnologiyaga oid qanday ishlar amalga oshirilgan?

a) tuban eukaroit hujayralarda asosiy xromosomadan tashqari qo’shimcha xromasomalar borligini isbotlashgan

Download 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling