1-hafta: Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar Nazorat savollari


Download 135.1 Kb.
bet1/2
Sana06.11.2021
Hajmi135.1 Kb.
  1   2

1-hafta: Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar
Nazorat savollari
1.10 CPU qaysi tilni tushunadi?

 1.11 Assembler tili nima?

 1.12 Assembler nima?

1.13 Yuqori darajadagi dasturlash tili nima?

 1.14 Dastur kodi nima?

 1.15 Interpretator nima?

 1.16 Kompilyator nima?

 1.17 Tarjima qilingan til va kompilyatsiya qilingan til o'rtasidagi farq nima?

1.18 Operatsion tizim nima? Ba'zi mashhur operatsion tizimlarni sanab o'ting.

1.19 Operatsion tizimning asosiy vazifalari nimalar?

1.20 Ko'p dasturiy ta’minot, ko'p oqim va ko'p ishlov berish nima?

1.21. C, C++, Java va C# o'rtasidagi munosabatlar qanday?

1.22. C++ dasturlash tilini kim yaratgan?

1.23 C++ kalit so'zlarini tushuntirib bering. Ushbu bobda o'rgangan C++ kalit so'zlarini sanab bering.

1.24 C++ holati nozikmi? C++ kalit so'zlari uchun qanday holat mavjud?

1.25 Windowsda C++ dastur kodi nomining kengaytmasi nima va C++ bajariladigan fayl nomining kengaytmasi nima?

1.26 Izoh nima? C++ tilida izohning sintaksisi nima? Izoh kompilyator tomonidan e'tiborga olinmaganmi?

1.27 Konsolda satrni ko'rsatish operatori qaysi?

1.28 namespace std nimani anglatadi?

1.29 Quyidagi preprotsessor direktivalaridan qaysi biri to'g'ri?

a. import iostream

b. #include

c. include

d. #include iostream

1.30 Quyidagi preprotsessor direktivalaridan qaysi biri barcha C++ kompilyatorlari bilan ishlaydi?

a. #include < iostream>

b. #include

c. include

d. #include

1.31 Quyidagi kodning chiqishini ko'rsating:

#include

using namespace std;

int main()

{

cout << "3.5 * 4 / 2 – 2.5 = " << (3.5 * 4 / 2 – 2.5) << endl;return 0;

}

1.32 Quyidagi kodning chiqishini ko'rsating:#include

using namespace std;

int main()

{

cout << "C++" << "Java" << endl;cout << "C++" << endl << "Java" << endl;

cout << "C++, " << "Java, " << "and C#" << endl;

return 0;

}

1.33 C++ har qanday mashinada ishlay oladimi? C++ dasturlarini kompilyatsiya qilish va ishlatish uchun nima kerak?1.34 C++ kompilyatorining kiritishi va chiqarishi qanday?

1.35 Quyidagi koddagi xatolarni aniqlang va tuzating:

1 include

2 using namespace std;

3

4 int main5 {

6 // Konsolga C++ga xush kelibsiz so’zi chiqariladi

7 cout <<"C++ga xush kelibsiz! "<< endl;

8


9 return 0;

10 }


1.36 Qanday qilib izoh satrini va izoh paragrafini belgilaysiz?

1.37. Dasturlash uslubi va hujjatlashtirishning ko'rsatmalariga muvofiq quyidagi dasturni qayta formatlang.

#include

using namespace std;

int main()

{

cout << "2 + 3 = "<<2+3;return 0;

}

1.38 Sintaksis xatolar (kompilyatsiya xatolari), dastur bajarilishidagi xatolar va mantiqiy xatolar nima?1.39 Agar satrga yakuniy qo'shtirnoq qo'yishni unutib qo'ysangiz, qanday xato yuz beradi?

1.40 Agar sizning dasturingiz fayldan ma'lumotlarni o'qishi kerak bo'lsa, lekin fayl mavjud bo'lmasa, ushbu dasturni ishga tushirishda xato yuzaga keladi. Bu qanday xato?

 1.41 To'rtburchakning perimetrini hisoblash uchun dastur yozdingiz deylik va siz dasturingizni to'rtburchaklar maydonini hisoblaydigan qilib noto'g'ri yozdingiz. Bu qanday xato?

 1.42 Quyidagi koddagi xatolarni aniqlang va tuzating:


1 int Main()

2 {


3 cout << 'C++ ga xush kelibsiz!;

4 return 0;

5 )

Testlar

1.2-bo'lim. Kompyuter nima?

1.1 _ _______ kompyuterning ko’zga ko’rinadigan fizik ko’rinishi. 

 A. Aparat ta’minoti 

 B. Dasturiy ta'minot 

 C. Operatsion tizim 

 D. Ilova dasturlari 

 

1.2 _ _________ bu kompyuter miyasi.  A. Aparat ta’minoti  

 B. CPU 


 C. Xotira 

 D. Disk 

 

1.3 Protsessor tezligi __________ o'lchash mumkin.  A. megabayt 

 B. gigabaytlar 

 C. megagers 

 D. gigagers 

 

1.4 Nima uchun kompyuterlar nol va birlarni ishlatadi?  A. chunki nol va ularning kombinatsiyasi har qanday raqam va belgilarni ifodalashi mumkin. 

 B. chunki raqamli qurilmalar ikkita barqaror holatga ega va bitta holat 0 va ikkinchisi 1 uchun ishlatilishi tabiiydir. 

 C. ikkilik raqamlar eng sodda bo'lgani uchun. 

 D., chunki ikkilik raqamlar boshqa barcha raqam tizimlari quriladigan asosdir . 

 

1.5 Bir baytda ________ bit bor.  A. 4 

 B. 8 


 C. 12 

 D. 16 


 

1.6 _ ___________ bu kompyuterni lokal tarmoqqa (LAN) ulash uchun mo'ljallangan qurilma. 

 A. Doimiy modem 

 B. DSL 


 C. Kabel modemi 

 D. NIC 


 

1.3-bo'limda. Dasturlash tillari

1.7 _ ___________ bu kompyuter uchun ko'rsatmalar. 

 A. Aparat ta’minoti 

 B. Dasturiy ta'minot 

 C. Dasturlar 

 D. Klaviaturalar 

 

1.8 Kompyuter kodni ____________ da bajarishi mumkin.  A. mashina tili 

 B. assembler tili 

 C. yuqori darajadagi til 

 D. yuqoridagilardan hech biri 

 

1.9 _ __________ yuqori darajadagi til dasturini mashina tilidagi dasturga tarjima qiladi.  A. Assembler 

 B. Kompilyator

 C. CPU 

 D. Operatsion tizim 

 

1.4-bo'lim. Operatsion tizimlar

1.10 _ ___________ bu operatsion tizim. 

 A. Java 

 B. C++ 


 C. Windows XP 

 D. Visual Basic 

 E. Ada 

 

1.11 _ ____________ bu kompyuter faoliyatini boshqarish va boshqarish uchun kompyuterda ishlaydigan dastur.  A. Operatsion tizim 

 B. C++ 


 C. Modem 

 D. Interpretator 

 E. Kompilyator 

 

1.5-bo'lim. C++ tarixi

1.12 _ _______ - bu ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash tili. 

 A. Java 

 B. C++ 

 C. C 


 D. C # 

 E. Python 

 

1.6-bo'lim. Oddiy C ++ dasturi

1.13 asosiy vazifasi header sifatida yoziladi: 

 A. public static void main(string[] args)

 B. public int main ( String [] args ) 

 C. int main () 

 D. public static main(String[] args)

 E. public void main(String[] args)

 

1.14 C ++ ga xush kelibsiz, konsolda quyidagi ko'rsatmalardan qaysi biri to'g'ri?  A. cout << "C ++ ga xush kelibsiz"; 

 B. cout >> "C ++ ga xush kelibsiz"; 

 C. cout <"Biz C ++ ga erishamiz"; 

 D. cout << 'C ++ ga xush kelibsiz'; 

 E. System.out.print ( "C ++ ga xush kelibsiz"); 

 

1.15 Quyidagi gaplarning qaysi biri to'g'ri?  A. Dasturdagi har bir satr nuqtali vergul bilan tugashi kerak. 

 B. Dasturdagi har bir operator nuqtali vergul bilan tugashi kerak. 

 C. Har bir izoh nuqtali vergul bilan tugashi kerak

 D. Har bir funktsiya nuqtali vergul bilan tugashi kerak; 

 E. Har bir protsessor direktivasi nuqtali vergul bilan tugashi kerak; 

 

1.16 Dastlabki protsessor direktivasi __________ belgisi bilan boshlanadi.  A. < 

 B. > 


 C. @ 

 D. # 


 E. * 

 

1.17 C++ kompilyatori C++ dastur kodini _________ ga tarjima qiladi.  A. Java kodi 

 B. mashina kodi 

 C. C kodi 

 D. yana bir yuqori darajadagi til kodi 

 

1.18 Quyida ko’rsatilgan C++ dastur kodi qanday ko’rinishda saqlanishi kerak  int main()
{

}        

 A. Test.cpp 

 B. Test.doc 

 C. Test.txt 

 D. Test.java 

 E. Kengaytmali har qanday ism. cpp 

 

1.19 Windowsda C++ obyekt faylining nomi kengaytmasi ______ hisoblanadi  A. .java 

 B. . obj 

 C. .klass 

 D. . exe 

 

1.20 C++ dastur faylining nomi kengaytmasi ______ hisoblanadi  A. .java 

 B. . obj 

 C. .klass 

 D. . exe 

 E. . cpp 

 

1.21 Quyidagi satrlardan qaysi biri C++ izohi emas?  A. / ** izohlar * / 

 B. // izohlar 

 C. - izohlar 

 D. / * izohlar * / 

 E. ** izohlar ** 

 

1.22 C ++ tilidagi har bir operator ________ bilan tugaydi, bu operator terminatori deb ataladi.  A. nuqtali vergul (;) 

 B. vergul (,) 

 C. davr (.) 

 D. yulduzcha (*) 

 

1.23 _ __________ mahsulotni konsolga yuborish uchun oqim kiritish operatori deb nomlanadi.  A. nuqtali vergul (;) 

 B. vergul (,) 

 C. davr (.) 

 D. yulduzcha (*) 

 E. << 

 

1,24 A blok __________ ichida ilova qilinadi.  A. Figurali qavs

 B. Qavs


 C. Yulduzcha

 D. izoh 

 

1.25 Quyidagi dastur ko'rsatadi __________. #include 
 using namespace std;

 int main()


 {
   cout << 1 + 2 << endl;

   return 0;


 }
  A. 1 + 2 

  B. 2 


  C. 12 

  D. 3 


  E. 1 

 

1.26 Quyidagi dastur ko'rsatadi __________. #include 
 using namespace std;

 int main()


 {
   cout << "A";
   cout << "B";

   return 0;


 }

 A. AB 


 B. AB 

 C. BA 


 D. BA 

 

1.8-bo'lim. Dasturlash dizayni va hujjatlashtirish

1.27  Dasturlash dizayni muhim, chunki ______________. 

 A. Agar u noto'g'ri uslubga ega bo'lsa, dastur kompilyatsiya qilmasligi mumkin 

 B. yaxshi dasturlash uslubi dasturni tezroq ishlashini ta'minlaydi 

 C. yaxshi dasturlash uslubi dasturni o'qishga qulay qiladi 

 D. yaxshi dasturlash uslubi dasturiy xatolarni kamaytirishga yordam beradi 

 

1.28  Quyidagi kodni tahlil qiling . I:
  #include 
  using namespace std;

  int main()


  {
    cout << "Welcome to C++" << endl;
    return 0;
  }

  II:
  #include 


  using namespace std;

  int main()

{

cout << "Welcome to C++" << endl; return 0;

 A. Ikkala va II ham kompilyatsiya qilishi va ishlay olishi va C ++ ga xush kelibsizligini namoyish qilishi mumkin, ammo II kodi Iga qaraganda yaxshiroq uslubga ega.  B. Faqatgina men joylashgan kodni kompilyatsiya qilish, ishlatish va C ++ ga xush kelibsiz. 

 C. Faqat II kodi kompilyatsiya qilishi va C ++ ga xush kelibsiz. 

 D. I va II ikkalasi ham kompilyatsiya qilishlari va ishga tushirishlari va Welcome + C ++ dasturlarini namoyish qilishlari mumkin, ammo I kodi II-ga qaraganda yaxshiroq uslubga ega. 

 

1.29  Quyidagi kodlardan qaysi biri eng yaxshi dizaynga ega?


 I:
  #include 
  using namespace std;

  int main()


  {
       cout << "Welcome to C++" << endl;
    return 0;
  }

  II:
  #include 


  using namespace std;

  int main()


  {
  cout << "Welcome to C++" << endl;
  return 0;
  }

  III:
  #include 


  using namespace std;

  int main()


  { cout << "Welcome to C++" << endl;
    return 0;
  }

  IV:
  #include 


  using namespace std;

  int main()


  {
    cout << "Welcome to C++" << endl;
    return 0;
  }

 A. I 


 B. II 

 C. III 


 D. IV 

 

1.9-bo'lim. Dasturlashdagi xatolar

1.30 Agar dastur yaxshi kompilyatsiyani topsa, lekin u p 

noto'g'ri natija chiqarsa, u holda dastur __________ deyiladi.

 A. kompilyatsiya xatosi 

 B. ish vaqtidagi xato 

 C. mantiqiy xato 


Download 135.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling