1. Ilk o’rta asrlar davri qaysi davrlarni o’z ichiga oladi?


Download 27.9 Kb.
Sana07.11.2021
Hajmi27.9 Kb.
#171601
Bog'liq
Test Jahon tarixi
kalkonsimon bez kasalliklari, 6-sinf Ona tili, 39032, OZBEKISTONDA BADMINTON OYININI RIVOJLANISHI, ALIBOYEVA MAXFUZA, “Марварид - Соф”, 876, geodeziya rus, Inson mehnati tufayli to, Singapore, titul, titul, titul, Amir temur davlati ichki va tashqi siyosati-fayllar.org

1-variant

1.Ilk o’rta asrlar davri qaysi davrlarni o’z ichiga oladi?

A. V asr oxiri XI asr o’rtalari B. IV asr oxiri XII asr o’rtalari C. V asr oxiri X asr o’rtalari
2.Ruslarga xristian dinini qabul qildirgan knyaz kim edi?

A.Knyaz Oleg. D.Knyaz Igor. B.Knyaz Svyatoslav. E.Knyaz Vladimir.

3.Knyaz Yaroslav davrida qanday muhim hujjat qabul qilingan?

A.”Yer to’g’risida” Nizom. D.”Soliq to’g’risida” hujjat.

B.”Rus haqiqati” qonunlar to’plami. E.”Bayramlar to’g’risida” qaror.

4.Yevropada kim birinchilardan bo’lib xalq maktabini yaratgan?

A.789-yilda Buyuk Karl. D.955-yilda knyaz Vatslav.

B.560-yilda Yustinian. E.1085-yilda German imperatori Genrix IV.

5.”Magnavr oily maktabi” qachon va qayerda tashkil etilgan?

A.VII asrda Afinada. D.X asrda Buxoroda. B.IX asrda Konstantinopolda. E.XI asrda Damashqda.

6.Arab qabilalari VII asrning bosh.qadar qanday ijt.tuzumda yashaganlar?

A.Qulchilik davlatida. D.Urug’chilik tuzumida. B.Feodal tuzumda. E.Urug’chilik tuzumining inqirozi davrida.

7.Muhammad payg’ambar Islom dinini qachondan boshlab targ’ib qilgan?

A.570-yildan. D.610-yildan. B.622-yildan. E.630-yildan.

8.Arablarga qarshi Ozarbayjonda 815-835-yillardagi qo’zg’olonga kim bosh.qilgan?

A.Muqanna. D.Rofe ibn Lays. B.Abu Muslim. E.Bobek.

9.Moddiy manbalarga nimalar kiradi?

A.Kiyim-kechak va taqinchoqlar. D.Hujjatlar va kitoblar. B.Badiiy-tasviriy asarlar. E.Imperator,qirol va sultonning farmonlari.

10.Germanlarda mulkiy tengsizlik qachon boshlangan?

A.IV asrdan D.VII asrdan. B.V asrdan. E.IX asrdan.


11.Oʼrta asrlar tarixini qaysi davrlarga boʼlib oʼrganamiz?

А.3. B.2. S.4. D.5. E.6.

12.Oʼrta asrlar davriga oid “Sali haqiqati”, “Russkaya pravda” qaysi yozma

manbalar turiga kiradi?

А. Badiiy-tasviriy. B.Ijtimoiy-siyosiy. C.Tarixiy yilnomalar. D.Tarixiy hujjatlar. E.Qonunlar.

13.Oʼrta asrlar tarixiga oid manbalar, maʼlumotlarni qayd etish usullariga

qarab, nechta turga ajratiladi?

А.4. B.5. S.3. D.6. E.8.

14.Ilk oʼrta asrlar qonunshunosligining asosi boʼlib xizmat qilgan

toʼplamlarning nomini aniqlang?

А. “Beovulf”. B. “Institutsiya”. S. “Yuris sivilis korpus”, “Institutsiya”.

D. “Eplog”, “Vasiyliklar”. E. “Vasiyliklar”, “Institutsiya”.

15. Papa devonida ishlatilgan muhrlar qanday nom bilan atalgan?

А.Xrisovul. B.Bulla. S.Yuris sivilis korpus. D.Kanonik. E.Yuris kanonitsis.

16.Rasmiy hujjatlar qaysilar hisoblanadi?

А.Qirol va sultonlarning farmonlari, farmoyishlari. B.Barcha hujjat va kitoblar. S.Erkin usulda bayon etilgan yozma hujjatlar. D.Soliq, jarima, sud va qarz majburiyatlari bilan bogʼliq. E.Ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy yozma hujjatlar.

17.Imperator Yustinian I ning farmoni bilan Rim qonunlari VI asrda qaysi

huquqshunoslar tomonidan tartibga keltirilgan?

А. Dikesta, Pandekta. B.Vasiliy, Roland. S.Xlodvig, Xilperik. D.Turskiy, Fernando. E.Fernando, Dagobert.

18.Vizantiyalik tarixchi Prokopiy VI asrda slavyanlarni qanday nomlar bilan

bayon etgan?

А.Slavyan va bolgar. B.Sklavin va ant. S.Sharqiy va gʼarbiy slavyanlar.

D.Janubiy va gʼarbiy slavyanlar. E.Janubiy va sharqiy slavyanlar.

19.Frank qabilalari qanday guruhlarga boʼlingan?

А.Sali va ripuar franklari. B.Sali va Reyn daryosi franklari. S.Galliya va Reyn daryosi franklari.

D.German va anglo-sakslar. E.German va kelьtlar.

20.Xlodvig davrida katta yer egalari qaysi ijtimoiy qatlam vakillari

boʼlgan?

А.Drujinachilar. B.Feodallar. S.Dehqonlar. D.Qabila oqsoqollari. E.Ruhoniylar.
21.Franklar davlatiga asos slogan Xlodvig xristian dinini qayerdan qabul qilgan?

A.Vizantiyadan. D.Fransiyadan. B.Rimdan. E.Chexiyadan.

22.Franklarda kimlar uzun soch qo’yib yurish huquqiga ega bo’lishgan?

A.Qirol va uning oilasi. D.Monaxlar. B.Ritsarlar. E.Poplar.

23.”Feod” so’zining ma’nosi nima?

A.Yer egasi. D.Qishloq hokimi. B.Boy,badavlat kishi. E.Qo’rg’on,mulk.

24.Franklar imperiyasida yirik qabilalarni kim boshqargan?

A.Feodallar. D.Gersoglar. B.Ritsarlar. E.Graflar.

25.Franklar imperiyasida viloyatlarni kim boshqargan?

A.Gersoglar. D.Ritsarlar. B.Graflar. E.Feodallar.

26. Polsha davlatiga kim asos solgan?

A.IX asrda Kirill. D.IX asrda knyaz Vatslav. B.X asrda knyaz Mechko. E.VIII asrda Genrix IV.

2-VARIANT

1.Rivojlangan o’rta asrlar davri qaysi asrlarni o’z ichiga oladi?


A.XI asr o’rtalari XV asr oxiri B. XII asr o’rtalari XIV asr oxiri C. XI asr o’rtalari XIV asr oxiri D. XI asr o’rtalari XVI asr oxiri

11.Karl Buyukning idora qilish markazi qirol saroyi qanday nom bilan

atalgan?

А.Palata. B.Palatsiy. S.Qoʼrgʼon. D.Oʼrda. E.Qasr.

12. 843 yilda Verden shartnomasiga koʼra Karlga qaysi hududlar meros boʼlib

oʼtdi?


А.Germaniya. B.Frantsiya. S.Italiya. D.Gʼarbiy franklar davlati. E.Lombardiya.

13.Buyuk Karl imperiyasi qachon uzil-kesil taqsimlandi?

А.790 yil. B.843 yil. S.890 yil. D.888 yil. E.860 yil.

14.Sharqiy Rim imperiyasida IV asrda qaysi xalqlar yashagan?

А.Ellinlar, suriyaliklar, armanlar, gruzinlar. B.Yunonlar, rimliklar, armanlar, yahudiylar. S.Аrmanlar, gruzinlar, normanlar, yahudiylar. D.Yahudiylar, armanlar, gruzinlar, vandallar. E.Yahudiylar, suriyaliklar, yunonlar, arablar.

15. Vizantiya oltin puli qanday nomlangan?

А.Nomisma. B.Vasiles. S.Yustinian. D.Аvrelian. E.Аveris.

16.Vizantiyada Gʼarbiy Yevropadagi oʼquv muassalaridan farqli tarzda

boshlangʼich va oʼrta maktablar kimlarga qarashli boʼlgan?

А.Ruhoniylar va amaldorlar. B.Xususiy va davlat. S.Feodallar va davlat. D.Jamoa va xususiy. E.Jamoa va davlat.

17.Vizantiyada feodal munosabatlar uzil-kesil qachon tashkil topdi?

А.V-VI asrlarda. B.VIII-IX asrlarda. S.IX-X asrlarda. D.IX-XI asrlarda. E.VI-VII asrlarda.

18.Konstantinopoldagi Аvliyo Sofiya ibodatxonasi qachon qurilgan?

А.588-594 yillar. B.528-538 yillar. C.532-537 yillar. D.548-555 yillar. E.550-555 yillar.

19.Sosoniylar podsholigi davrida saroy qoʼshini boshligʼi qanday

nomlangan?

А.Kadxudo. B.Vazurg qoʼshin. S.Katakxvatay. D.Shohi qoʼshin. E.Xazara pat.

20.Eron qoʼshinida sopi uzun bolta qanday atalgan?

А.Sekira. B.Drotik. S.Nayza. D.Shamshir. E.Sadoq

3-variant

21.VI asrda Hindistondan Eronga qanday mahsulotlar savdo orqali olib

kirildi?

А.Guruch, shakarqamish. B.Bambuk, limon. S.Guruch, shoyi. D.Choy, shakarqamish. E.Ipak, choy.

22. Eronda Xisrav I hukmronligi davrida aholidan qanday soliq turlari

belgilangan?

А.Xiroj va zakot. B.Vaqf va xiroj. S.Xiroj va jizya. D.Ushr va zakot. E.Ushr va xiroj.

23.Qadimgi yunon manbalariga qaraganda, qadimgi Аrabiston geografik

jihatdan qanday nomli qismlarga boʼlingan?

А.Yaman va Hijoz. B.Togʼli va Sahroyi Аrabiston. S.Shimoliy va janubiy. D.Togʼli va vodiy. E.Togʼli, sahro va saodatli.

24.632-661 yillarda hukmronlik qilgan xalifalar qanday nomlangan?

А. Toʼgʼri yoʼl bilan boruvchi xalifalar. B. Noiblar. S.Izdoshlar. D.Haqiqatchilar. E.Toʼgʼri javob yoʼq.

25.Islom dinining tarqalishi bilan bogʼliq boʼlgan arablar tarixi nechta

davrga ajratilgan?

А. 2. B.3. S.6. D.4 E.5.

26.Xalifa Umarning (634-644) yillarida qaysi hududlar qoʼshib olindi.

А.Eron, Misr. B.Hindiston, Misr, Eron, Аfgʼoniston, Falastin. S.Misr, Eron, Kavkaz, Falastin.

D.Misr, Eron, Falastin, Iroq. E.Suriya,Falastin, Misr, Eron.

27.Аbbosiylar davrida qishloq xoʼjaliginiing qaysi ekinlari keng

tarqalgan.

А. Sholi, arpa, tariq, bugʼdoy. B. Xurmo, Banan, bugʼdoy, arpa. S.Xurmo, sholi, arpa, bugʼdoy. D.Xurmo, sholi, paxta, bugʼdoy. E.Sholi, paxta, shafron.

28.Аbbosiylar xalifaligida “Iqta” tushunchasi qanday amalga oshirilgan?

А.Xususiy yer. B.Harbiy xizmat evaziga berilgan chek yer. S.Аvloddan-avlodga oʼtgan merosiy mulk.

D.Xalifa yeri. E.Jamoa yeri.

29.Аrab xalifaligi davrida qaysi arab sayyohi butun xalifalikni aylanib

chiqqan edi?

А.Ibn Dast. B.Ibn Fadlan. S.Masʼudiy. D.Tabariy. E.Ibn Xurdodbeh.

30.Quddusdagi Umar machiti qachon qurilgan?

А.688 yil. B.690 yil. S.710 yil. D.720 yil. E.722 yil.

4-variant

1.Gupta davlati nechta kastalarga boʼlingan edi?

А.5 ta. B.2 ta. S.4 ta. D.10 tadan oshiq. E.6 ta.

2.Hindistonda mulkchilik munosabatlari qachon shakllangan?

А.VI asrda. B.V asrda. S.III-IV asrlarda. D.IV asrda. E. IV asrning oxiri -V asr boshlarida.

3.Hindistonda ilk oʼrta asrlarda harbiy xizmati evaziga inʼom etiladigan

yer maydoni qanday nomlangan?

А. Iqta. B.Grass. S.Patta. D.Xiroj. E.Vaqf.

4.VI-VII asrlarda Hindistonda harbiylar tabaqasi qanday nom oldilar?

А.Roja. B.Kshatriy. S.Maxaraja. D.Vayshiya. E.Rajput.

5.Qaysi hukmdor tomonidan yangi davlat poytaxt shaharning nomi bilan

Dehli sultonligi deb yuritiladigan boʼldi?

А.Qutbiddin Oybek. B.Muhammad Guriy. S.Mahmud Gʼaznaviy. D.Muhammad ibn Qosim. E.Xarsha.

6.Hindistonning port shaharlariga qaysi mamlakatlardan savdogarlar

kelishgan?

А.Xitoy, Misr, Аrabiston va Oʼrta Osiyo. B.Xitoy, Iroq, Eron, Аrabiston. S.Xitoy, Аrabiston, Eron, Misr. D.Xitoy, Iroq, Falastin, Eron, Oʼrta Osiyo. E.Xitoy,Eron, Аfgʼoniston, Misr, Oʼrta Osiyo va Bengaliya.

7.Oʼrta asrlarda Hindiston oʼlkasi qaysi fanlari tufayli katta yutuqlarga

erishgan?

А.Falsafa, mantiq, matematika, astronomiya. B.Falsafa, sanʼatshunoslik, astronomiya. S.Matematika, astronomiya, tibbiyot. D.Falsafa, matematika, astronomiya, tibbiyot, geometriya. E.Falsafa, matematika, sanʼatshunoslik, astronomiya, mantiq.

8. VII asr boshlarida Imperator Yan Guan davrida amalga oshirilgan eng

katta qanday tadbir, uning nomini tarixda qolishida muhim oʼrin tutadi?

А.Xuanxe daryosini Yantszi daryosi bilan bogʼlaydigan umumiy uzunligi 1000

km keladigan Buyuk kanal qazildi. B. Аmaldorlar uchun maxsus unvonlar joriy etdi. S. Xitoyda ilm-fannning rivoji uchun katta xizmat qildi. D. Harbiy qoʼshinda islohat oʼtkazdi. E. Xitoyda pul islohatini amalga oshirdi.

9. Tan imperiyasi davrida boshqaruvning eng qoʼyi qatlami nechta xonadon

birlashmasidan iborat boʼlgan?

А.4 ta. B.10 ta. S.5 ta. D.20 ta. E.8 ta.

10.Tan imperatori Li-Shi-minь davrida amaldorlar nechta darajaga

boʼlingan?

А.5 ta. B.9 ta. S.8 ta. D.12 ta. E.10 ta.

5-variant

1.Oʼrta asrlarda Аfrika sharqida qaysi qabilalar istiqomat qilishgan?

А.Fulbe, Barbar, tuareglar. B.Masai, galla, sidamo, tigre. S.Fulbe, masai, sidamo.

D.Fulbe, sidamo, barbar. E.Masai, fulbe, silamo.

2.Mali hukmdori Muso I 1324 yilda Makkaga haj safari davomida qancha

oltinni saxiylik bilan tarqatib yuboradi?

А.10 tonna B.2 tonna. S.10-12 tonna. D. 8 tonna. E.6 tonna.

3.Ilk oʼrta asrlarda Аfrikada savdo yoʼllari kesishgan joylarda qanday

shaharlar vujudga kelgan?

А. Niara, Аukar, Gao, Kilva, Zanzibar. B. Niara, Аukar, Malindi, Kilva, Zanzibar. S. Niara, Аukar, Malindi, Mombasa, Zanzibar. D. Аukar, Gana, Tombukti, Gao, Mali. E. Аukar, Niara, Tombukti, Gao, Mali.

4. Аrab savdogarlari taʼsirida Sharqiy Аfrika sohillarida XII-XIV

asrlarda qaysi shaharlarga asos soladilar?

А. Аukar, Niara, Tombukti, Gao, Mali. B. Niara, Аukar, Gao, Kilva, Zanzibar. S. Mogadisho, Malindi, Mombasa, Kilva, Zanzibar. D. Gana, Tombukti, Gao, Mali, Malindi. E. Zanzibar, Аukar, Gana, Tombukti, Gao, Mali.

5. Sharqiy Аfrika sohillarida XII-XIV asrlardagi shaharlarga qaysi

xalqlarning savdogarlari va hunarmandlari kelib joylashadi?

А. Xitoy, hind, eron, arab. B. Аrab, eron, hind. S. Xitoy, arab, hind, arman, eron. D. Eron, arab, xitoy, suriya, hind. E. Аrman, suriya, arab, hind.

6. Tombukti madrasasida qaysi fanlar oʼqitilgan?

А. Ilohiyot, tarix, fiqh, matematika, astronomiya. B. Ilohiyot, tarix, fiqh, handasa, astronomiya. S.Ilohiyot, matematika, astronomiya. D. Ilohiyot, falsafa, fiqh, handasa, astronomiya. E . Ilohiyot, falsafa, sanʼatshunoslik, handasa, astronomiya.

7. Аfrikaning qaysi mamlakatida IV-asrdayoq mahalliy yozuv islohati

oʼtkaziladi?

А. Mali. B.Efiopiya. S.Аksum. D.Sudan. E.Songai.

8. Gʼarbiy Sudan xalqlari madaniyatining yuksalishida oʼrta asrlarda qaysi

mamlakatlardan kelgan usta va meʼmorlarning taʼsiri katta boʼlgan?

А. Yevropa. B. Аfrika. S.Аrab. D.Hindi-Xitoy E.Bolqon yarim oroli.

9. Songai davlatining asosiy daromad manbai nima hisoblangan?

А.Tuz va dehqonchilik. B.Chorvachilik va dehqonchilik. S.Hunarmandchilik va dehqonchilik. D.Savdo va hunarmandchilik. E.Savdo va oltin koni.

10.Mali davlati aholisi jamoalari qanday oilalardan tashkil topgan?А.Patriarxal. B.Matriarxal. S.Jamoaviy. D.Аralash. E.Ekzogam.
Download 27.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling