1. Insonning individual tipologik xususiyatlari deganda nimani tushunasiz?


Download 21.37 Kb.
bet1/7
Sana28.01.2022
Hajmi21.37 Kb.
#551577
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Lobaratoriyalar xammasi1, KIRISH. 1. Fan haqida tushuncha. Fanlar tizimi. - PDF Ücretsiz indirin, Lobaratoriyalar xammasi1, Amir-Temur-davrida-markazlashgan-davlatning-tashkil-topishi, Amir Temur saboqlari (1-kitob), buyuk sohibquron amir temur tarixi haqida, Amir Tåmur saltanatining parchalanishi. Shohruh va Ulug’båk hukm, 1405 yilda Amir Temur vafotidan so’ng uning yirik davlati parcha-fayllar.org, 1405 yilda Amir Temur vafotidan so’ng uning yirik davlati parcha-fayllar.org, Amir Temur davlatida boshqaruv tizimi, Data analist 2-qism, Ii bob. Ahmad al-farg’oniyning tabiiy va ilmiy qarashlari 1 Ahma, Mavzu Imom Al-Buxorining “ Al-Jome as-Saxix’’ asari-Islom dinin-fayllar.org, Ahmad Al Farg'oniy, Rojiy Margʻiloniy - Vikipediya

1. Insonning individual tipologik xususiyatlari deganda nimani tushunasiz?
Xarakter, qobiliyat, temperament.
Tavsif, melanxolik, xolerik.
Tavsif, qobiliyat, xolerik.
2. Emotsiya, e’tiqod, tetiklik, ijodiy ruhlanish
Bilish protsesslari
SHaxsning individual xususiyatlari
Psixologik holatlar
3. Sezgi turlarini aniqlang ?
Hid bilish, ta’m bilish.
Barcha javoblar to‘g‘ri.
Teri sezgilari, eshitish, ko‘rish.
4. «Kasbiy psixologiya» fanining metodlarini aniqlang
Suhbat metodi, test metodi, ma’lumotlarni qayta ishlash, psixologik-pedagogik eksperiment, qonuniyatlarni amalda qo‘llash, anketa metodi;
Kuzatish metodi, eksperiment, psixologik – pedagogik eksperiment, anketa metodi, suhbat metodi, test metodi, biografik (tarjimai xol) metodi, sotsiometrik metod.
Tabiiy metod, ma’lumotlarni to‘plash, kuzatish metodi, tadqiqot metodikasini tanlash, laboratoriya metodi, qonuniyatlarni qo‘llash;
5. SHaxsni temperament tipini qaysi metodika orqali aniqlanadi?
G.Yu.Ayzenk metodikasi orqali
E.G‘oziev metodikasi orqali
J.Moreno metodika-si orqali
6. Ekstrovert – o‘ta jahldor.
o‘ta muloyim shaxslar.
o‘ta muloqatga kirishuvchan, o‘zini odamlar guruhisiz tassavur qila olmaydigan kishilar
7. Qaysi faoliyat turi bilish jarayonlarini rivojlantiradi?
O‘yin, o‘qish.
Barsha javoblar to‘g‘ri.
Mehnat.
8. Hissiyot nima?
Odamda sodir bo‘ladigan quvonch, norozilik, g‘am-alam, umidsizlik va shavqu-zavq his tuyg‘u-laridir
Odamning boshqa kishilarga, o‘z-o‘ziga, tevarak atrofdagi hayotga bo‘lgan munosabatini izohlovchi psixologik holatdir.
Bizning atrofimizdagi narsalarni bilish va unga biror tarzda munosabatda bo‘lish.
9. Metod nima?
O‘quvchilarning psixik xusuiyatlarini tabiiy sharoitda maxsus usullar yordamida o‘rganishdir
Psixologik tadqiqotlar, to‘plangan ma’lumotlarni har jixatdan tavsiflash
Metod (yunoncha metщods – tadqiqot, tekshirish) – bilishning nazariy va amaliy o‘zlashtirish usullari yig‘indisi
10. Faoliyatda psixik faollikning xususiyatiga ko‘ra xotira turlarini aniqlang.
Ixtiyoriy, xarakat, obrazli va suz mantiqli
Qisqa muddatli, ixtiyorsiz, suz mantiqli.
Ko‘rgazmali-obrazli, mantiqiy, emotsional
11. Kasbga yaroqllikni belgilovchi omillar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
Qobiliyatga qiziqishlari
SHaxsning individual xususiyatlari
Salomatligiga tegishli ma’lumotga ega ekanligi
12. Inson temperamentini qaysi yoshdan boshlab aniqlash mumkin?
15-17 yoshdan.
Chaqaloqlik davridan
10 yoshdan
13. Intellekt –
aql, taffakkur, faoliyat nisbatidir.
aql, ong, faoliyat nisbatidir.
aql, taffakkur, qobilyat nisbatidir.
14. Harakterning ta’rifi qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?
SHaxsdagi shunday psixologik subьektiv munosabatlar majmusi, ular uning borliqqa, odamlarga predmetli faoliyatga hamda o‘z-o‘ziga munosabatini ifodalaydi.
Xarakter temperamentning davomi.
Inson hulqini ifodalovchi sifatlar.
15. Shaxs faolligining turlarini aniqlang
tashqi faollik va mnemik faoliyat
tashqi faollik , ichki faollik
mnemik faoliyat va fikrlash faoliyati
16. Diqqatni taqsimlash qobiliyati qanday qobiliyat?
Qisqa daqiqalarda auditoriya xolatini idrok qila olish qabiliyati.
Tadqiqotga layoqatlilik
Bir vaqtning o‘zida bir necha obьektga o‘z munosabatlarini bildira olish qobiliyatidir.
17. SHahslararo munosabatda “Emotsional aks-sado” mehanizmi
gavdasi orqali boshqalarni his-tuyg‘usiga ta’sir o‘tkazish.
buyruq orqali boshqalarni his-tuyg‘usiga ta’sir o‘tkazish.
kayfiyat orqali boshqalarni his-tuyg‘usiga ta’sir o‘tkazish.
18. Bilish jarayonlari qaysi davrdan rivojlanadi?
CHaqaloqlik.
Bolalik.
Kichik maktab yoshidan.
19. Temperamentning ta’rifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
Insonni turli vaziyatga munosabati.
Ijtimoiy munosabatlar ta’sirida orttirilgan sifatlar.
Shaxs faoliyati va xulqining dinamik (o‘zga-ruvchan) va emotsional hissiy tomonlarini xarakterlovchi xususiyatlar majmuasi.
20. Rahbarlik faoliyatini belgilovchi omillar –
kishilarga ta’sir o‘tkazuvchanlik hususiyatiga egalik, tavakkalchilik, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olaolmaslik, shahsiy namuna ko‘rsata olmaslik.
kishilarga ta’sir o‘tkazuvchanlik hususiyatiga egalik, tavakkalchilik, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi, shahsiy namuna ko‘rsata bilishi.
befarqlik huhususiyatiga egalik, tavakkalchilik, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi, shahsiy namuna ko‘rsata bilishi.
21. O‘quv faoliyati motivatsiyasining manbalari qaysilar?
Ichki motivlar, tashqi motivlar va shaxsiy motivlar
Ustanovka, qadriyat, orttirilgan qobiliyat
Bilim, ko‘nikma va malaka;
22. SHaxsning o‘z-o‘zini baholash xususiyati necha turga bo‘linadi?
5 turga
9 turga
3 turga
23. Insonni tug‘ilganidan to umrining oxirigacha bo‘lgan davri nima deb ataladi?
Bosqichli davr.
Filogenez.
Ontogonez.
24. Qobiliyatlar – bu:
ish-harakat va xulq-atvor bo‘lib, odamning kimligini bilib olish imkoniyatini yaratadi;
odamning faoliyati orqali orttirilgan individual psixologik xususiyati hisoblanadi
voqealik aks ettirish jarayonidan boshqa narsa emas
25. Iroda – ….
SHaxsning maqsadga erishish yo‘lidagi jismoniy va ruxiy kiyinchiliklarini yengishi
SHaxsning yashash tartibi va sharoitlari bilan belgilanadigan aktivligi
Kishilarning ixtiyoriy xarakatlari yigindisi
26. O‘quvchi shaxsini har tomonlama (ma’naviy, jismoniy, estetik, psixologik va h.k) rivojlantirishga yo‘naltirilgan jarayon?
Rivojlantirish
Ta’lim
Tarbiya
27. Boshqaruv psihologiyasi –
rahbarlar faoliyatini o‘rganadi.
boshliqlar faoliyatini o‘rganadi.
liderlar faoliyatini o‘rganadi.
28. Quyidagi javoblardan qaysi biri tafakkurning ta’rifini to‘g‘ri ifoda etadi?
Buyum va hodi-salarning umu-miy xususiyat-larini ular orasidagi mav-jud bog‘lanishlar va munosabat-larni bilish jarayonidir
Nutq va hissiy bilishga bog‘liq bo‘lmagan psixik jarayon
Tafakkur alohi-da jarayon emas, balki xotira obrazlarining oddiy birik-masidir.
29. Diqqat bu…
Psixik jarayon bo‘lib, u shaxs ongining narsa va xodisalarga yo‘nalganligini aks ettiradi
Ob’ektni tanlab idrok etish
Psixik faoliyat turi bo‘lib, ob’ektning sezgi organlariga ta’sir etishdan paydo bo‘ladi.
30. SHaxs-
aqli raso, jamiyatda ma’lum o‘rin tutgan individga aytiladi
Odamlar orasida voyaga yetgan, aqli raso, jamiyatda ma’lum o‘rin tutgan individga aytiladi
odamlar o‘rtasida voyaga yetgan, aqli raso, jamiyatda ma’lum o‘rin tutgan jonzodga aytiladi

Download 21.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling