1 Jism ox o’qi bo’ylab x(t)=5πcos(2t+π/2) (m) qonuniga muvofiq tebranadi. Tebranishlar amplitudasini ko’rsating


Download 20.64 Kb.
Sana21.11.2020
Hajmi20.64 Kb.

1 Jism OX o’qi bo’ylab x(t)=5πcos(2t+π/2) (m) qonuniga muvofiq tebranadi. Tebranishlar amplitudasini ko’rsating.

a)2t b)5π c)π/2 d)5

2 5mk F nechа F (fаrаd) gа teng.
А ) 5106 F B) 510-6 F C) 510-9 F D) 510-12 F

3 Elеktr mаydоn kuchlаngаnligi 2000 N/C bo`lgаn nuqtaga joylashgan 12 nC zaryadga qаndаy kuch tа`sir qiladi?


А) 24 m N B) 2000 N C)24 µ N D) 24 nN

4 27C temperaturali 5kg massali suvni qaynatish uchun necha kJ issiqlik miqdori berish kerak bo’ladi? c=4200J/kg

A)1533 B)6300 C)15780 D)8559

5 168 g azot molekulasida necha mol azot bor?

A)6mol B)7mol C)8mol D)9mol

6 Massasi 125 kg bo’lgan granit pilitasini 20m balandlikka ko’tarishda bajarilgan ishini toping.

a)245kJ b)520kJ c)540kJ d)620Kj

7 Yerga erkin tushayotgan jism 3 sekund oxirida qanday tezlikga erishadi.

A)30 B)35 C)40 D)45

8 Gorizontal sirtda turgan aravachaga harakat yo’nalishida 15N kuch ta’sir etmoqda.Agar aravacha 3m/s2 tezlanish bilan harakatlanayotgan bo’lsa,uning massasini aniqlang

A)2 B)3 C)4 D)5

9 Modullari 6N va 8N ga teng bo’lgan o’zaro perpendikulyar ikki kuch jismning bir nuqtasiga qo’yilgan. Bu kuchlar teng ta’sir etuvchisini toping

A)11 B)10 C)9 D)8

10. Berilgаn tenglаmаlаr оrаsidаn izохоrik jаrаyon tenglаmаsini tоping

А)p/T=const B) pv=const C) v/T=const D) pv=m/MRT

11 Massasi 36kg bo’lgan muz qancha hajmni egallaydi.

a)30l b)40l c)20l d)10l

12 2 m/s2 tezlanish bilan yuqoriga ko’tarilayotgan liftda 50kg massali odam turibdi.Odamning og’irligi qanchaga teng.

a)550N b)600N c)650N d)700N

13. Avtomobil o‘z harakati vaqtining birinchi yarmida 30 km/soat tezlik bilan, qolgan vaqtida esa 70 km/soat tezlik bilan harakatlangan. Avtomobil harakatining o‘rtacha tezligi topilsin.

A) 100 km/soat B) 50 m/s C) 40 km/soat D) 50 km/soat

14 massasi 6 g bo’lgan oltin uzukda qanday modda miqdori (mol) bor? Oltinning molar massasi 197g/mol ga teng.

a)0.01 b)0.02 c)0.03 0.04

15. Inson qulog‘ining og‘riq sezish bo‘sag‘asi qanchaga teng?

А) 100-110 dB В) 130 dB С) 150 dB D)180 dB

16. Vertolyot gorizontal ravishda 40 km uchib, 900 burchak ostida burildi va yana 30 km uchdi. Vertolyot uchgan yo‘lni va ko‘chishini toping (km).

A) 70;50 B) 50;70 C) 7;50 D) 70;5

17 Atmosfera bosimi 100 kPa ga teng. Chuqurligi 20 m bo’lgan ko’l tubidagi bosim necha kPa ga teng? g=10m/s2

a)150 b)200 c)300 d)500

18 67 C temperaturani kelvin shkalasiga aylantiring?

a)330K b)340K c)350K d)106K

19 Jumlani davom ettiring.Issiqlik аlmаshmaydigan qilib izolatsiyalangan sistemadagi jarayon dеyilаdi

a)... izахоrik b)...аdiаbаtik c)... izахоrik d)…izоbаrik

20 Izotermik jarayondagi ifodani ko’rsating.

a)PV=const b)P/T=const

c)P/V=const d)V=const

21 Izobarik jarayonni o’rgangan olim kim?

a)Boyl-Mariott b)Gey-Lyussak

c)J.SHarl d)I.Nyuton

22 5 tonna antratsit to’la yonganda qancha issiqlik miqdori ajraladi.q=3∙107

a)15∙108 b)15∙1010 c)6∙106 d)6∙103

23 Agar ideal gazning zichligi 9 martaortsa,bosimi esa 9 marta kamaysa,gaz molekulalarining o’rtacha kvadrat tezligi qanday o’zgaradi.

a)O’zgarmaydi b) 2marta ortadi

c) 2marta kamayadi d) 4 marta ortadi

24 400K temperature 138kPa bosimda gaz molekulalarining konsentratsiyasi nimaga teng bo’ladi.k=1.38∙10-23

a)25∙1023 b)25∙1024 c)25∙1025 d)25∙1026

25. Potensiometrning vazifasi nimadan iborat?

A) O`zgarmas qarshilikni o`lchaydigan asbob

B) Elektr zanjirida tok kuchini rostlaydigan elektr asbob

С) Elektr zanjirida kuchlanishni rostlaydigan elektr asbob

D) Qarshilikni o`lchaydigan asbob

26 200 g massali jism 1.5 sm amplituda va 8 Hz chastota bilan garmonik tebranmoqda. Jismga ta’sir qilayotgan kuchning maksimal qiymati qanday(N)? π2=10 deb hisoblang.

a)6.4 b)7.7 c)10.1 d)13.5

27 massasi 2 g bo’lgan oltin uzukda qanday modda miqdori (mol) bor? Oltinning molar massasi 197g/mol ga teng.

a)0.01 b)0.02 c)0.03 0.04

28 Lаmpа qisqichlаridаgi kuchlаnish 120 V bo`lgаndа lаmpаоrqаli 0,5А bо`lgаn tоk о`tаdi. Lаmpаning qаrshiligini аniqlаng .

A) 600  B) 24  С) 60  D) 240 

29. 3 tа o`tkаzgich kеtmа-kеt ulаngаndа zаnjirdаgi tоk kuchi qаndаy bo`lаdi.

А) I1=I2 =I3 B) I12 3 C)I1>I2 >I3 D)I1+I2 +I3

30. Pаrаllеl ulаngаndа zаnjirdаgi kuchlаnish nimаgа tеng.

А)Uu= U1+ U2 B) Uu=U1 -U2 C) Uu= U1= U2D) Uu>U1> U2

31 Yerga nisbatan harakatdagi jismning hajmi 2 marta kamaysa, uning zichligi necha marta o’zgaradi?

a)2 marta kamayadi b)2 marta ortadi

c)4 marta ortadi d)4 marta kamayadi

32 massasi 0.2 kg bo’lgan yuk ta’sirida 4 sm ga uzaygan prujinaning bikrligini toping?

a)100 b)90 c)50 d)20

33 45 m balandlikdan 22 m/s tezlik bilan gorizontal otilgan jismning uchish uzoqligini (m) toping.

a)54 b)66 c)75 d)84

34 Massasi 5 kg bo’lgan jism 90 J kinetik energiyaga ega. Bu jismning impulsi qanday.

a)20 b)30 c)45 d)60

35 Matematik mayatnikning tebranish davri qaysi kattalilarga bog’liq:

1)massasiga 2)uzunlik 3)erkin tushish tezlanish 4)Amplitudasiga

a)1,2 b)2,3 c)3,4 d)2,4

36 Jism OX o’qi bo’ylab x(t)=6πcos(2t+π/2) (m) qonuniga muvofiq tebranadi. Tebranishlar amplitudasini ko’rsating.

a)2t b)6π c)π/2 d)6

37 200 g massali jism 1.5 sm amplituda va 2 Hz chastota bilan garmonik tebranmoqda. Jismga ta’sir qilayotgan kuchning maksimal qiymati qanday(N)? π2=10 deb hisoblang.

a)0.16 b)0.40 c)0.48 d)1.1

38 Atmosfera bosimi 100 kPa ga teng. Chuqurligi 15 m bo’lgan ko’l tubidagi bosim necha kPa ga teng? g=10m/s2

a)150 b)200 c)250 d)500

39 massasi 3,94 g bo’lgan oltin uzukda qanday modda miqdori (mol) bor? Oltinning molar massasi 197g/mol ga teng.

a)0.01 b)0.02 c)0.03 0.04

40 hajmi 8 m3 , bosimi 166 kPa va temperaturasi -73C bo’lgan vodorodning (µ=2 g/mol) m massasini (kg) aniqlang?a)1 b)1,2 c)1.4 d)1.6

Download 20.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling