1. Kulolchilik sohasidagi rivojlanishni davrlarga tegishli ravishda moslashtiring


Download 48.5 Kb.
Sana21.10.2020
Hajmi48.5 Kb.
#135284
Bog'liq
6-sinf 1


#6-sinf Tarix

1. Kulolchilik sohasidagi rivojlanishni davrlarga tegishli ravishda moslashtiring.

a) Kulolchilik charxi kashf etildi b) Kulolchilik xumdonlari yaratildi c) Kulolchilik sohasi kashf etildi

1.Neolit 2.Bronza 3.So’nggi paleolit 4. Eneolit 5. Mezolit

A) 1a,2c,3b B) 3b,4a,2c C) 2a,4b,1c D) 2a,4c,5b

2. Qaysi podsholik qulay geografik o‘ringa ega bo‘lib, Frot va Dajla daryolarining o‘zanlari bir-biriga yaqinlashib ketadigan hududda joylashgandi?

A) Mesopotamiya B) Bobil C) Ossuriya D) Urartu

3. Quyidagi qaysi voqealar bir davrda ro’y bergan?

A) Misrga giksoslar hujumi-Isroil podsholigi vujudga keladi. B) Xet davlati vujudga keladi-Hammurapi podsholigi davri C) Hindistonda tez-tez to’fonlar, suv toshqinlari ro’y beradi-Qadimgi Bobil podsholigi vujudga keldi.

4. Qaysi mulohaza to’g’ri?

A) So’nggi paleolit davrida kashf qilingan mayda tosh qurollari – mikrolitlardan mezolit davrida ham foydalanishgan. B) O’rta paleolitda insoniyat o‘z rivojida yana bir pog‘onaga yuksaldi. C) Odamning o‘zini qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi eng qadimgi tasviriy san’at rivojlanishi uchun asos bo‘lib xizmat qildi. D)Jarqo’ton manzilgohidan yirik xumlarda saqlangan bug‘doy va arpa doni topilgan.

5. Misrliklar e’tiqodicha, xudo Ptaxning yerdagi ko’rinishini Apis buqa shaklida tasvirlashgan?

A) Chunki u Quyosh xudosining o’g’lidir. B) Chunki misrliklar xudolar hayvonlar siymosiga o’tib olib odamlar orasida yashaydi deb hisoblashadi. C) Ptax shunchalik qudratliki, uni tasvirini ko’rishning iloji yo’q. D) Chunki Ptax Fiva shahri homiysi, Apis esa Quyosh xudosi hisoblanib, keyinchalik ular yagona xudoga birlashgan.

6. Budda dinida inson amal qilishi lozim bo’lgan amallar…

1. yolg‘on so‘zlamasligi 2.va’dasi ustidan chiqishi 3. mol davlat to‘plamasligi 4. tirik mavjudotlar qonini to‘kmasligi lozim 5. faqat ezgu ishlarni amalga oshirishi

A) 1,2,5 B)2,3,4 C)1,3,4 D) 2,3,5

7. Quyidagi qaysi hudud shahar va unga tutash dehqonchilik tumanlaridan iborat shahar-davlatlardan iborat bo’lgan.

A) Xitoy B) Mesopotamiya C) Hindiston D) Bobil

8. “To’rt iqlim podshosi” vafot etgach ..?

A) Uning taxtiga o‘tirgan vorislariga mamlakatda alanga olib turgan qo‘zg‘olonlarni bostirishga to‘g‘ri keldi. B) Uning hayoti keyinchalik ko‘plab afsonalarga aylangan. C) tog‘lik kassitlar qabilalari uning mamlakatini bosib oladi. D) Uning istilochilik siyosatini vorislari Kambiz II va Doro I davom ettirdi.

9. … qo‘shnilariga yog‘och, metallar va gazlamalar sotardilar.

A) Mesopotamiyaliklar B) Shumerlilar C) Finikiyaliklar D) Xorazmliklar

10. Quyidagi qaysi voqea nisbatan oldinroq sodir bo’lgan?

A) Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo‘lgan alifbo yaratildi.B) Kiaksar hukmronligi davri C) Xitoyda Sin sulolasi hokimiyatga keldi D) Falastin hududida Isroil podsholigi vujudga keldi

12. Misrda asosiy piramidalar qurilgan shaharni aniqlang?

A) Memfis B) Giza C) Fiva D) Asvon

13. Sinay yarimorolining yonboshida joylashgan davlat o’rnida qadimda qaysi davlat tashkil topgan va u qaysi davlatning doimiy raqibi bo’lgan?

A) Ossuriya, Xet B) Urartu, Ossuriya C) Mitanni, Xet D) Yangi Bobil, Fors davlati

14. Qishda surunkali yomg‘ir va daryolar toshqini bo‘lib turgani sababli Mesopotamiyada..?

A) Mesopotamiya yerlari ishlov berish uchun qulay, serunum bo‘lgan. B) don mo‘l-ko‘l yetishtirilgan, chorva mollari ko‘p bo‘lgan. C) eng yirik qudratli davlatga aylangan. D) jahondagi eng qadimiy rivoyatlardan biri – Yer yuzini butunlay suv bosishi to‘g‘risidagi To‘fon rivoyati dunyoga kelgan.

15. … jon bir tanadan boshqasiga ko‘chib o‘tishiga e’tiqod qilishgan.

A) misrliklar B) hindlar C) mayya xalqlari D) A va C j.to’g’ri

16. Moslashtiring.

1. shumerliklar 2. misrliklar 3. xitoyliklar 4. hindlar

a)shakarqamishdan birinchi bo’lib shakar olishgan. b) hunarmandchilik, binokorlik va

savdo-sotiq yuksak darajada rivojlangan. c) Yulduzlarni kuzata turib yil davomiyligini 365 kun etib aniq-raso belgiladilar, birinchi bo‘lib taqvim tuzdilar. d) bilimdon, tajribali quruv chilar va hunarmandlar bo‘lishgan.

A) 1b,2a,3d,4,c B) 1d,2a,3c,4b C) 1d,2c,3b,4a

17. Poytaxtida Old Osiyodagi eng yirik sopol taxtachalardan iborat kutubxona jamlangan davlatga qaysi davlat barham bergan (1), bu davlat ravnaqi cho’qqisiga qachon erishgan (2), kimning davrida (3),

A) (1)-Bobil,(2)-XVIII asr, (3)- Xammurapi; B) (1)-Ossuriya,(2)-VI asr,(3)-Novoxudonosor II; C) (1)-Ossuriya,(2)-VIII asr,(3)-Kiaksar; D) (1)-Yangi Bobil,(2)-558 yil,(3)-Kir II;

18. … Shimoliy Xitoy bo‘ylab qurilgan mudofaa devorini yanada mustahkamlashni buyurgan.

A) “Osmon o’g’illari” B) Sin Shixuandi C) U Di D) to’g’ri j yo’q

19. Finikiya qaysi hududlarda joylashgan? ___________________________________________________

20. Doro I ning 4ta islohotini yozing? _______________________________________________________

#6-sinf Tarix

1. Kulolchilik sohasidagi rivojlanishni davrlarga tegishli ravishda moslashtiring.

a) Kulolchilik charxi kashf etildi b) Kulolchilik xumdonlari yaratildi c) Kulolchilik sohasi kashf etildi

1.Neolit 2.Bronza 3.So’nggi paleolit 4. Eneolit 5. Mezolit

A) 1a,2c,3b B) 3b,4a,2c C) 2a,4b,1c D) 2a,4c,5b

2. Qaysi podsholik qulay geografik o‘ringa ega bo‘lib, Frot va Dajla daryolarining o‘zanlari bir-biriga yaqinlashib ketadigan hududda joylashgandi?

A) Mesopotamiya B) Bobil C) Ossuriya D) Urartu

3. Quyidagi qaysi voqealar bir davrda ro’y bergan?

A) Misrga giksoslar hujumi-Isroil podsholigi vujudga keladi. B) Xet davlati vujudga keladi-Hammurapi podsholigi davri C) Hindistonda tez-tez to’fonlar, suv toshqinlari ro’y beradi-Qadimgi Bobil podsholigi vujudga keldi.

4. Qaysi mulohaza to’g’ri?

A) So’nggi paleolit davrida kashf qilingan mayda tosh qurollari – mikrolitlardan mezolit davrida ham foydalanishgan. B) O’rta paleolitda insoniyat o‘z rivojida yana bir pog‘onaga yuksaldi. C) Odamning o‘zini qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi eng qadimgi tasviriy san’at rivojlanishi uchun asos bo‘lib xizmat qildi. D)Jarqo’ton manzilgohidan yirik xumlarda saqlangan bug‘doy va arpa doni topilgan.

5. Misrliklar e’tiqodicha, xudo Ptaxning yerdagi ko’rinishini Apis buqa shaklida tasvirlashgan?

A) Chunki u Quyosh xudosining o’g’lidir. B) Chunki misrliklar xudolar hayvonlar siymosiga o’tib olib odamlar orasida yashaydi deb hisoblashadi. C) Ptax shunchalik qudratliki, uni tasvirini ko’rishning iloji yo’q. D) Chunki Ptax Fiva shahri homiysi, Apis esa Quyosh xudosi hisoblanib, keyinchalik ular yagona xudoga birlashgan.

6. Budda dinida inson amal qilishi lozim bo’lgan amallar…

1. yolg‘on so‘zlamasligi 2.va’dasi ustidan chiqishi 3. mol davlat to‘plamasligi 4. tirik mavjudotlar qonini to‘kmasligi lozim 5. faqat ezgu ishlarni amalga oshirishi

A) 1,2,5 B)2,3,4 C)1,3,4 D) 2,3,5

7. Quyidagi qaysi hudud shahar va unga tutash dehqonchilik tumanlaridan iborat shahar-davlatlardan iborat bo’lgan.

A) Xitoy B) Mesopotamiya C) Hindiston D) Bobil

8. “To’rt iqlim podshosi” vafot etgach ..?

A) Uning taxtiga o‘tirgan vorislariga mamlakatda alanga olib turgan qo‘zg‘olonlarni bostirishga to‘g‘ri keldi. B) Uning hayoti keyinchalik ko‘plab afsonalarga aylangan. C) tog‘lik kassitlar qabilalari uning mamlakatini bosib oladi. D) Uning istilochilik siyosatini vorislari Kambiz II va Doro I davom ettirdi.

9. … qo‘shnilariga yog‘och, metallar va gazlamalar sotardilar.

A) Mesopotamiyaliklar B) Shumerlilar C) Finikiyaliklar D) Xorazmliklar

10. Quyidagi qaysi voqea nisbatan oldinroq sodir bo’lgan?

A) Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo‘lgan alifbo yaratildi.B) Kiaksar hukmronligi davri C) Xitoyda Sin sulolasi hokimiyatga keldi D) Falastin hududida Isroil podsholigi vujudga keldi

12. Misrda asosiy piramidalar qurilgan shaharni aniqlang?

A) Memfis B) Giza C) Fiva D) Asvon

13. Sinay yarimorolining yonboshida joylashgan davlat o’rnida qadimda qaysi davlat tashkil topgan va u qaysi davlatning doimiy raqibi bo’lgan?

A) Ossuriya, Xet B) Urartu, Ossuriya C) Mitanni, Xet D) Yangi Bobil, Fors davlati

14. Qishda surunkali yomg‘ir va daryolar toshqini bo‘lib turgani sababli Mesopotamiyada..?

A) Mesopotamiya yerlari ishlov berish uchun qulay, serunum bo‘lgan. B) don mo‘l-ko‘l yetishtirilgan, chorva mollari ko‘p bo‘lgan. C) eng yirik qudratli davlatga aylangan. D) jahondagi eng qadimiy rivoyatlardan biri – Yer yuzini butunlay suv bosishi to‘g‘risidagi To‘fon rivoyati dunyoga kelgan.

15. … jon bir tanadan boshqasiga ko‘chib o‘tishiga e’tiqod qilishgan.

A) misrliklar B) hindlar C) mayya xalqlari D) A va C j.to’g’ri

16. Moslashtiring.

1. shumerliklar 2. misrliklar 3. xitoyliklar 4. hindlar

a)shakarqamishdan birinchi bo’lib shakar olishgan. b) hunarmandchilik, binokorlik va

savdo-sotiq yuksak darajada rivojlangan. c) Yulduzlarni kuzata turib yil davomiyligini 365 kun etib aniq-raso belgiladilar, birinchi bo‘lib taqvim tuzdilar. d) bilimdon, tajribali quruv chilar va hunarmandlar bo‘lishgan.

A) 1b,2a,3d,4,c B) 1d,2a,3c,4b C) 1d,2c,3b,4a

17. Poytaxtida Old Osiyodagi eng yirik sopol taxtachalardan iborat kutubxona jamlangan davlatga qaysi davlat barham bergan (1), bu davlat ravnaqi cho’qqisiga qachon erishgan (2), kimning davrida (3),

A) (1)-Bobil,(2)-XVIII asr, (3)- Xammurapi; B) (1)-Ossuriya,(2)-VI asr,(3)-Novoxudonosor II; C) (1)-Ossuriya,(2)-VIII asr,(3)-Kiaksar; D) (1)-Yangi Bobil,(2)-558 yil,(3)-Kir II;

18. … Shimoliy Xitoy bo‘ylab qurilgan mudofaa devorini yanada mustahkamlashni buyurgan.

A) “Osmon o’g’illari” B) Sin Shixuandi C) U Di D) to’g’ri j yo’q19. Finikiya qaysi hududlarda joylashgan? ___________________________________________________

20. Doro I ning 4ta islohotini yozing? _______________________________________________________
Download 48.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling