1. Maktabda natural son tushunchasini kiritish metodikasi


Download 21.69 Kb.
Sana20.05.2022
Hajmi21.69 Kb.
#683210
Bog'liq
3-kurslar yakuniy savolnoma
Foizlar-5-sinf, Ona tili mavzu Asos va asosdosh so’zlar Maqsad, Хамдамова Сурайё. , 3 chi majlis...., M.O\'.M 403-guruh talabasi Ahmedova Husnida M.O\'.T.L, 1-sinf matematika dars ishlanma, Amaliy masalalarning matematik modellari, Mashhura Nurmatova, boshlangich sinfda matematika oqitishni takomilashtirish omillari., Векторлар 6-7 - копия, Презентация Microsoft PowerPoint, Документ Microsoft Word - копия, qunduz test, Тураева Векторлар

1-variant
1. Maktabda natural son tushunchasini kiritish metodikasi.
2. Maktabda algebraik ifodalar va ularni ayniy almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda kompleks sonlar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda tengsizliklar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamalar sistemasini yechish metodikasini keltiring:

2-variant


1. Natural son tushunchasini Piano aksiomatikasi asosida kiritish metodikasi.
2. Maktabda kasr ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar to’plami mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda tenglama tushunchasini kiritish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamalar sistemasini o’rniga qo’yish usulida yechish metodikasini keltiring:
3-variant
1. Natural son tushunchasini to’plam nazariyasi asosida kiritish metodikasi.
2. Maktabda irratsional ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda tengsizliklar sistemasi va uni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda haqiqiy sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamalar sistemasini qo’shish usulida yechish metodikasini keltiring va ni hisoblang:

4-variant


1. Natural sonlar ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda tenglamalar sistemasi va uni yechish usullari mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda manfiy son va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda kasr ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamalar sistemasi birgina yechimga egaligini grafik usul bilan ko’rsatish metodikasini keltiring:

5-variant


1. Maktabda kasr son tushunchasini kiritish metodikasi.
2. Maktabda tenglamalarni yechish usullari mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda trigonometrik ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: a so‘mga 8 kg anjir va 20 kg husayni uzum sotib olishdi. Agar 5 kg anjir 7 kg uzumdan b so‘m qimmat tursa, har bir mevaning 1kilogrami qancha turadi?

6-variant


1. Maktabda oddiy kasrlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda chiziqli va kvadrat tenglamalar mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda haqiqiy sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda ayniy shakl almashtirishlar va ularni o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tengsizlik a ning istalgan qiymatida to‘gri bo‘lishini isbotlash metodikasini keltiring:

7-variant
1. Maktabda o’nli kasrlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda tenglama tushunchasini kiritish metodikasi.
3. Maktabda algebraik ifodalar va ularni ayniy almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Natural son tushunchasini to’plam nazariyasi asosida kiritish metodikasi.
5. Quyidagi kvadrat tenglamani yechish metodikasini keltiring:

8-variant
1. Maktabda manfiy son va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar to’plami mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda kasr son tushunchasini kiritish metodikasi.
4. Maktabda tengsizliklarni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: Shaxtaga tosh tashlandi va uning shaxta tubiga urilganda chiqargan ovozi 9 sekunddan keyin eshitildi. Tovush tezligini 320 m/s, og‘irlik kuchining tezlanishini esa deb hisoblab,
shaxtaning chuqurligini aniqlang.
9-variant
1. Maktabda ratsional sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda o’suvchi va kamayuvchi funksiyalar mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda tengsizliklar sistemasi va uni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda irratsional ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
5. kvadrat tenglama berilgan bo’lsa ni topish metodikasini keltiring.

10-variant


1. Maktabda irratsional sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda kvadrat funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Natural son tushunchasini Piano aksiomatikasi asosida kiritish metodikasi. 4. 4. Maktabda kasr ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi kvadrat tenglamani yechish metodikasini keltiring:

11-variant


1. Maktabda haqiqiy sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda toq, juft va davriy funksiyalar mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda o’nli kasrlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda tengsizliklar sistemasi va uni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: Tadbirkor 1- va 2- nav mollarni sotib, jami 54 000 so‘m foyda qildi. 1- nav molning narxi 120 000 so‘m edi, tadbirkor uni 15 % foydasiga sotdi. 2- nav moldan 20 % foyda ko‘rdi. 2- nav molning narxi necha so‘m? Ikkala nav molni sotib, tadbirkor necha foiz foyda ko‘rgan?

12-variant


1. Maktabda trigonometrik ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda chiziqli funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda kompleks sonlar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda tengsizliklar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: Ishchilarning ikki guruhi yo‘lni ta’mirlashni 4 soatda tugatdilar. Agar avval birinchi guruh yo‘lning yarmini, so‘ngra esa ikkinchisi qolgan qismini ta’mirlaganida edi, barcha ta’mirlash ishlari 9 soatda tugallangan bo‘lar edi. Yo‘lni har bir guruh alohidaalohida qancha vaqtda ta’mirlaydi?

13-variant


1. Maktabda ayniy shakl almashtirishlar va ularni o’qitish metodikasi.
2. Maktabda funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda geometriyaning birinchi darslarini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda natural son tushunchasini kiritish metodikasi.
5.Quyidagi tenglamalar sistemasini yechish metodikasini keltiring:

14-variant


1.Maktabda trigonometrik ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
2.Maktabda irratsional sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
3.Maktabda haqiqiy sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda natural son tushunchasini kiritish metodikasi.
5. Quyidagi tengsizliklar sistemasini yechish metodikasini keltiring:

15-variant


1. Maktabda algebraik ifodalar va ularni ayniy almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar to’plami mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Natural son tushunchasini Piano aksiomatikasi asosida kiritish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamani to’la kvadratni ajratish usuli bilan yechish metodikasini keltiring:

16-variant


1. Maktabda kasr ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda kompleks sonlar mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda tengsizliklar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Natural son tushunchasini to’plam nazariyasi asosida kiritish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamani yechish metodikasini keltiring:

17-variant


1. Maktabda tenglamalar sistemasi va uni yechish usullari mavzusini o’qitish metodikasi. 2.Maktabda tengsizliklarni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Natural sonlar ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4.Maktabda o’suvchi va kamayuvchi funksiyalar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: Sinovda 60 ta savol berildi, har bir to‘g‘ri javob 5 ballga baholandi. 4 ta noto‘g‘ri javob uchun jarima sifatida bitta to‘g‘ri javob bekor qilinadi. Bu sinovda hamma savollarni belgilagan bir o‘quvchi 225 ball olgan bo‘lsa, u nechta savolga to‘g‘ri javob bergan?

18-variant


1. Maktabda geometriyaning birinchi darslarini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda kasr son tushunchasini kiritish metodikasi.
3. Maktabda haqiqiy sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda ayniy shakl almashtirishlar va ularni o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: Agar butun sonning qismidan uning qismi ayrilsa, u holda 29 dan katta son hosil bo‘ladi, agar xuddi shu sonning qismidan uning qismi ayirilsa, u holda 29 dan kichik son hosil bo‘ladi. Shu butun sonni toping.

19-variant


1.Maktabda chiziqli va kvadrat tenglamalar mavzusini o’qitish metodikasi.
2.Maktabda tengsizliklar sistemasi va uni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
3.Maktabda natural son tushunchasini kiritish metodikasi.
4. Maktabda oddiy kasrlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
5.Quyidagi tengsizlikni yechish metodikasini keltiring:

20-variant


1.Maktabda tenglama tushunchasini kiritish metodikasi.
2.Maktabda irratsional sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda haqiqiy sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda o’nli kasrlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tengsizlikni yechish metodikasini keltiring:
21-variant
1.Maktabda funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar to’plami mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda geometriya darslarini tashkil qilish metodikasi
3. Maktabda manfiy son va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4.Maktabda trigonometrik ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamani yechish metodikasini keltiring:

22-variant


1. Maktabda o’suvchi va kamayuvchi funksiyalar mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda ratsional sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi. 3.Natural sonlar ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
4.Maktabda kasr son tushunchasini kiritish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamani yechish metodikasini keltiring:

23-variant


1.Maktabda kvadrat funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
2.Natural son tushunchasini Piano aksiomatikasi asosida kiritish metodikasi.
3. Maktabda algebraik ifodalar va ularni ayniy almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
4. Maktabda irratsional sonlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tenglamani yechish metodikasini keltiring:

24-variant
1.Maktabda toq, juft va davriy funksiyalar mavzusini o’qitish metodikasi
2.Maktabda tengsizliklar mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda geometriya darslarini tashkil qilish metodikasi. .
4. Maktabda kompleks sonlar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: Parallelogramm burchaklaridan birining bissektrisasi o’zi kesib o’tadigan tomonni 7 sm va 9 sm li kesmalarga bo’ladi. Shu parallelogrammning perimetrini toping.

25-variant


1.Maktabda chiziqli funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda tengsizliklar sistemasi va uni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda irratsional ifodalarni ayniy shakl almashtirish mavzusini o’qitish metodikasi.
4.Maktabda manfiy son va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi masalani yechish metodikasini keltiring: ABCD teng yonli trapetsiyada BC=20 sm, AB=24 sm va D burchak 60˚ ga teng bo’lsa, uning AD asosini toping.

26-variant


1.Maktabda funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitish metodikasi.
2. Maktabda tengsizliklarni yechish mavzusini o’qitish metodikasi.
3. Maktabda ayniy shakl almashtirishlar va ularni o’qitish metodikasi.
4.Maktabda oddiy kasrlar va ular ustida arifmetik amallar mavzusini o’qitish metodikasi.
5. Quyidagi tengsizlikni yechish metodikasini keltiring:

Download 21.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling