1. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2


Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2


Download 465.84 Kb.
bet2/3
Sana16.01.2020
Hajmi465.84 Kb.
#94551
1   2   3
Bog'liq
401 402
4. Karimova, 4. Karimova, таълим йўналишлари ва мутахассисликларни, 11 sinf uzb tarixi 001, Малакавий имтиҳонга АРИЗА, Yarim o’tkazgichlarda atomlar diffuziyasi, 1, 1Микроиктисодиёт 2-курс 2019-2020 , Далолатнома, Адабиёт, 1-mavzu -model-va-modellashtirish-tushunchalari, IJRTE Notification Form A2872059120, 1, 2.

73. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o’z amaliy harakatlari mohiyatining o’rganilishi – bu ..

o’zini o’z tahlil qilish

o’z-o’zini rivojlantirish

o’z-o’zini baholash

o’zini o’zi anglash74. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;Pedagogik mahorat – bu …


Ta’lim va tarbiyaviy faoliyatda yuqori darajaga erishishni va uni doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta’minlovchi faoliyat bo’lib, har bir pedagog fazilatida namoyon bo’ladi


Muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo’naltirilgan hamda ushbu maqsadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat jarayonining mazmunidir


Didaktik hamda tarbiyaviy jarayonning pedagog tomonidan samarali, mahoratli tarzda tashkil etishdir.


75. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Pedagogik faoliyatning samarali bo’lishi uchun tarbiyachiga zarur bo’lgan qobiliyat tizimini aniqlang?


Bilim, tushuntira olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, obro’ orttira olish, muloqot qilish, kelajakni ko’ra bilish, diqqatni taqsimlay olish.


O’quvchini tushuna olish, uni urishmaslik, xatolarini tuzatish


Muruvvatli bo’lish, insof bilan yondashish, mehribon bo’lish, kam gapirish


Qomatni tik tutish, taktikani to’g’ri tanlash, ravon nutqqa ega bo’lish

76. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidur”. Tarbiya haqidagi ushbu fikrlar

Abdulla Avloniy.


Umar Xayyom


Alisher Navoiy

Abu Nasr Farobiy

77. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Ma’lum maqsadga yo’naltirilgan inson shaxsini rivojlanishini ta’minlovchi, maxsus tashkil etilgan tizim bo’lib, o’qitish va uning natijasidir. Ushbu ta’rif qaysi tushunchaga tegishli?


Ma’lumot


Ta’lim


Tarbiya


Rivojlanish.

78. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Izchil ravishda kasbiy o’sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o’z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish negizida pedagogga xos qanday kompetentlik aks etadi?


shaxsiy kompetentlik;


maxsus kompetentlik;


ijtimoiy kompetentlik;


ekstremal kasbiy kompetentlik.

79. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Nutq xususiyatlari bular....


Nutqning aniqligi, irodaviyligi, sofligi, ravonligi, boyligi.


turli sheva so’zlaridan foydalanish.


Ma’lumotlarni aniq yetkazish

Mavzuni ilmiy jihatlariga ahamiyat berish.

80. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Biror bir ish yoki faoliyatni yuksak darajada, hech bir qiyinchiliksiz, o’ta mohirlik bilan bajarish qanday nomlanadi?


mahorat;


bilim;


ko’nikma;


malaka.

81. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Pedagogning pedagogik jarayonni tashkiliy, metodik, ruhiy va sub’ektiv jihatdan o’ta mohirlik, ustalik bilan tashkil etish va boshqarish qobiliyati, ko’nikma-malakasiga egaligi ... deb nomlanadi?


pedagogik mahorat;


pedagogik tajriba;


pedagogik yondashuv;


pedagogik imkoniyat;;


82. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Nutqni tbolalarga yetkazishda qo’llaniladigan vositalar majmui qanday nomlanadi?


nutq texnikasi;


nutq dialektikasi;


nutq strukturasi;


nutq fakturasi.


83. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Tarbiya umumiy qonuniyatlari noto’g’ri ko’rsatilgan javobni ainqlang?


Tarbiyalanuvchilarning o’zaro tarbiyaviy ta’siri, o’zaro munosabatlari hamda faol faoliyati o’rtasidagi bog’lanish


Har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash


Ijtimoiy muhitning ob’ektiv va sub’ektivligi


Tarbiya va o’zini ­­o’zi tarbiyalashning intensivligi


84. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Tarbiyaning dastlabki qoidalari bir so’z bilan ......


Tarbiya qonuniyatlari


Tarbiya yo’nalishlari


Tarbiyaning mohiyati


Tarbiya tamoyillari

85. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Tarbiyaning qaysi tamoyili bixevioristik yo’nalganlik, tarbiyani shaxsning xulq – atvoriga ta’sir ko’rsatadigan ijtimoiy pedagogik ta’sir sifatida qarashni o’rganadi?


Tarbiyani insonparvarlashuvi


Faoliyatga yo’naltirilganligi


Tarbiyaning hayot va mehnat bilan bog’liqligi


Tarbiyaning hayot va mehnat bilan bog’liqligi

85. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Tarbiya jarayonini tashkil etisha doir qanday yondashuv maxsus tashkil qilingan pedagogik jarayon sifatida tarbiyadan voz kechish kerak deb ta’kidlaydi?


Germenevtik yondashuv


Sinergetik yondashuv


Madaniyatshunoslik yondashuvi


Antropologik yondashuv

86. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Tarbiya va tarbiyalanuvchilar orasidagi munosabatlar uslubiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi


Avtoritar, demokratik, liberal vaerkin tarbiya


Pragmatik, aksiologik, jamoaviy va individual tarbiya


Jamoaviy, yakka va individul tarbiya


Demokratik, erkin va aksiologik tarbiya

86. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Ta’lim oluvchilarning intellekti, bilish imkoniyatlari, iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan tarbiya turini aniqlang?


To’g’ri javob berilmagan


Huquqiy va iqtisodiy tarbiya


Jismoniy va Estetik tarbiya

Ahloqiy tarbiya va aqliy tarbiya87. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Ta’lim metodlariga to’g’ri ta’rif qaysi qatorda to’g’ri berilgan?


Pedagog bilan ta’lim oluvchining o’quv vazifalarini hal etishga qaratilgan, o’zaro bog’langan faoliyat yo’llari va usullari


Tevarak – atrofdagi olamni bilishning maxsus tashkil etilgan shakli


Tarbiyachi bilan bolalarning birgalikdagi faoliyati bo’lib, ikki tomonlama harakterga egadir.


Mashg’ulot jarayonining tashkil etilishi va o’tib borishini ta’minlaydigan o’quv jihazlari majmui

88. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Mashg’ulotlar asosan qaysi vaqtda o’tkaziladi?


Kunning birinchi yarmida

Kunning ikkinchi yarmida


Obedgacha

Ertalab

89. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2


Mashg’ulot qanday tuzilishga ega bo’ladi?


Bolalarni uyushtirish, mashg’ulotning borishi, asosiy qism, yakunlovchi qism


Mashg’ulotning boshlanishi, borishi, yakuni

Bolalarni uyushtirish, asosiy va yakuniy qism

Tashkiliy qism, mashg’ulotning borishi

90. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Mashg’ulotning asosiy maqsadi nima?

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga har tomonlama bilim berish


Bolalarga bilim berish

Bolalarni bilim ko’nikma, malakalar bilan qurolalntirish

Bolalarni maktab ta’limga tayyorlash

91. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Axloqiy tarbiyaning asosiy vositalari qaysilar?


bayramlar, ijtimoiy hayot voqealari, bolalar badiiy adabiyoti, musiqa, tasviriy san`at, radio, televidenie.


axloqiy on


madaniy xulq-atvor


axloqiy xis-tuyg’ular

92. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Bolalar jamoasi necha kishidan iborat bo’ladi?


6-8 kishidan


2-3 kishidan


15 kishidan


20 kishidan

93. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Qanday axloqiy sifatlarni bolalarda shakllantiriladi?


insonparvarlik, kamtarli, to’g’rilik, halollik, quvnoqlik


mehribonlik


odoblilik


madaniy gigienik malakalar

93. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Bolaning injiqligiga nima sabab bo’ladi?

hamma javoblar to’g’ri


bolaning biror narsadan noroziligi

bolaning kasalligi


kun tartibining noto’g’ri tuzilganligi

94. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Bolaning xis-tuyg’usi va munosabatlarini rag’batlantirish usullari qaysilar?

namuna ko’rsatish, rag’batlantirish, jazolash

xulq madaniyatini tarbiyalash


ijobiy sifatlarni tarbiyalash


maqtash, ma’qullash.


95. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Bolalarning axloqiy tasavvur va bilimlarini egallab olishi, ularda madaniy xulq va ijobiy munosabatlarni, shaxsning axloqiy his-tuyg’ulari va sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan faoliyat bu...

Axloqiy tarbiya metodlari


Estetik tarbiya metodlari


Jismoniy tarbiya metodlari

97. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Axloqiy tarbiya metodlari necha guruhga bo’linadi.


2;

3;

4;

5;

98. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
“Donishmandlar aytibdurlarkim, odobli inson barcha odamlarning yaxshiligi va barcha xalqlar uchun yoqimlidir. U mansabdor kishilardan go’zalroq va badavlat odamlardan hurmatliroqtsir. Yoshlarni ko’zga ulug’ qilib ko’rsatadigan narsa odobdir” deb aytilgan fikr muallifi kim?Alisher Navoiy;


Abu Nasr Forobiy;

Abu Rayhon Beruniy

Yusuf Xos Hojib;


98. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


“Qutadg’u bilik” asarining muallifi kim?


Yusuf Xos Hojib;


Abu Nasr Forobiy;


Abu Rayhon Beruniy;


Alisher Navoiy;


99. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Tarbiyalanuvchilarning jismoniy va sportga oid faoliyatlarini maqsadga yo’naltirilgan. aniq tashkil etiladigan va rejali tarzda amalga oshirish tizimi bu ...


Jismoniy tarbiya;


Estetik tarbiya;


Sensor tarbiya;


Aqliy tarbiya;


100. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Maktabgacha ta’lim davrida bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalashning asosiy maqsadi nima?


bolalardagi turli ko’nikma va malakalarni shakllantirish, ulardagi kuchlilik, tetiklik, chaqqonlikni amalga oshirish, ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan iboratdir muntazam ravishda o’tkaziladigan mashg’ulotlar bolalarning bilim .


o’zlashtirish jarayoniga ijobiy ta’sir qilish.ijodkorlik imkoniyatlarini oshirish.

bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish.

101. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;Maktabgacha yoshdagi bolalardagi asosiy harakat ko’nikmalari?


emaklash, yurish, yugurish.


yugurib kelib uzoqqa sakrash.


uchish, suzish.


Sakrash, 10 km uzoqqa yugurish.


102. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Jismoniy tarbiyada sog’lomlashtiruvchi vazifalarga kiruvchi omillar?


bolalar sog’lig’ini mustahkamlash, organizmning shakl va funktsiyalarini uyg’un rivojlantirish, ish qobiliyatini oshirish, har xil tashqi ta’sirlarga chidamlilikni kuchaytirish, uzoq umr ko’rishini ta’minlash.

chaqqonlik, kuchlilik. chidamlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, muvozanat, ko’z bilan chamalashni kabi jismoniy sifatlarni o’stirish

boladagi harakat ko’nikmalari rivojlantirish.


gigiena malakalarni egallash bilan bog’lik bo’lgan dastlabki bilimlar.


103. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda zarur ko’nikma, malakalarni shaktlantirish, chaqqonlik, kuchlilik. chidamlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, muvozanat, ko’z bilan chamalash kabi jismoniy sifatlarni o’stirish, jismoniy tarbiya haqidagi bilimlar yetkazish bu ...


Jismoni tarbiyaning ta’limiy vazifalaridir.

Jismoni tarbiyaning tarbiyaviy vazifalaridir.

Jismoni tarbiyaning estetik vazifalaridir.


Jismoni tarbiyaning rivojlantiruvchi vazifalaridir.


103. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Jismoniy mashqlarni bajarishda harakterning ijobiy xususiyatlari ya’ni, uyushqoqlik, intizomlilik, kamtarlik, ko’ngilchanlik, va h.k va axloqiy fazilatlar halollik, haqqoniylik, o’rtoqlik hissi, o’zaro yordam, jamoada shug’ullanish malakasi, jismoniy tarbiya asboblarini ehtiyot qilish, topshiriqni mas’uliyat bilan bajarishlarini tarbiyalash bu....


Jismoni tarbiyaning tarbiyaviy vazifalaridir.


Jismoni tarbiyaning ta’limiy vazifalaridir.


Jismoni tarbiyaning estetik vazifalaridir.


Jismoni tarbiyaning rivojlantiruvchi vazifalaridir.

104. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Bola organizmini tabiiy yo’l bilan chiniqtirishning asosiy turlari

Xavo, suv, quyosh nuri yordamida;

Kitob mutoola qilish orqali.


Fitnes bilan shug’ullantirish orqali.

Badiiy gimnastika turi bilan shug’ullantirish orqali.

104. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Quyosh nurida chiniqtirish orqali organizmda qaysi vitamini paydo bo’lishiga yordam beradi?“D”;

“E”;


“S”;


“RR”;

105. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Jismoniy tarbiya qonuniyatlari, vazifalari bilan bog’liqlikda maxsus tashkil etiluvchi hamda ongli ravishda bajarishga qaratilgan harakatlar yig’indisi bu...


jismoniy mashqlar;


amaliy mashqlar

o’yinli mashqlar;


turli mashg’ulotlar;

106. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Osuda yerlarda, oromgoh, sayrgohlarda aylanib yurish, tomosha qilish, orom olish bu...


sayr;


uyqu;


yugurish;


jismoniy chiniqish;

107. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Asosiy estetik kategoriya bu …


go’zallik kategoriyasi


axloqiylik kategoriyasi


bilimlilik kategoriyasi


madaniyatlilik kategoriyasi


108. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Estetik ong asosini nima tashkil etadi?


estetik bilish


estetik idrok


tafakkur


bilim

109. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Estetik ong bu …


hamma javoblar to’g’ri


badiiy fikr mezonlari


san’at, muloqot jarayonida shakllanadigan g’oyalar


ijtimoiy voqelik

110. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

«Badiiy tarbiya» - bu …


san’at vositalari bilan tarbiyalash


idrok orqali tarbiyalash


estetik ehtiyoj


estetik idrok

111. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Maktabgacha yoshidagi bolalarni estetik jihatdan tarbiyalashning vositalari bu …


hamma javoblar to’g’ri.


bolalarning tasviriy faoliyatlari, bayramlar


tabiat, san’at asarlari


tevarak atrofdan olingan ta’surotlar

112. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Estetika atamasining ma’nosi nima?go’zallikni his etaman;


yaxshilikni sezish;


aql va axloq;

badiylik;

113. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

SHaxsni ijtimoiy voqelik, tabiat. mehnat munosabatlari, turmush go’zalliklarini anglash, idrok etish, to’g’ri tushunishga o’rgatish, ularning estetik didini o’stirish, ularda go’zallikka muhabbat uyg’otish, shuningdek, go’zallikni yaratish qobiliyatlarini tarbiyalash jarayoni bu...


Estetik tarbiya;


Jismoniy tarbiya;


Axloqiy tarbiya;


Sensor tarbiya;

114. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Estetik ehtiyoj bu....


kishi borliqni, badiiy faoliyatni, uning har xil ko’rinishlarida estetik idrok etishga undovchi sub’ektiv omildir.


san’at asarlari adabiyot, musiqa, ashula, tasviriy san’at va boshqa vositalar asosida tarbiyalashdir.


insonni o’rab turgan muhitga munosabatining asosiy shakli bo’lib,

hayot haqiqatini o’zlashtirishning asosiy bosqichidir

115. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

San’at asarlari adabiyot, musiqa, ashula, tasviriy san’at va boshqa vositalar asosida tarbiyalash bu...


Badiiy tarbiya;


Iqtisodiy tarbiya;

Milliy tarbiya;
Sensor tarbiya;

116. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Estetik his bu.....


insonni o’rab turgan muhitga munosabatining asosiy shakli bo’lib, hayot haqiqatini o’zlashtirishning asosiy bosqichidir.


pedagog tomonidan ta’lim jarayoni ishtirokchilarining ichki kechinmalari, his-tuyg’ulari, o’y-fikrlarini tushuna olishi, ular bilan samarali muloqotni tashkil etish.


estetik idrok, ishonch va talabi.


kishi borliqni, badiiy faoliyatni, uning har xil ko’rinishlarida estetik idrok etishga undovchi sub’ektiv omildir.


117. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Maktabgacha yoshdagi bolalarni qanday mehnat turlariga jalb qilinadi?

O’z-o’ziga xizmat qilish, xo’jalik-maishiy mehnat, tabiatdagi mehnat, qo’l mehnati;


Kattalar mehnati bilan tanishtirish;

Bolalarni kattalar bilan birgalikdagi mehnati;


Tabiat qo’ynidagi mehnat;


118. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


MTMlarda mehnatni tashkil etish shakllari qaysilar?

O’z-O’ziga mehnat qilish, topshiriqlarni bajarish, yakka tartibdagi mehnat, navbatchilik, qo’l mehnati, barcha mashg’ulotlarMehnat natijalari;

Maishiy-xo’jalik mehnat;


Bolalarni o’z mehnati;

119. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Mehnat jarayonini rejalashtirish nimalarni o’z ichiga oladi?


Mehnat malakasini o’rgatish, mehnat faoliyati sabablarini shakllantirish;


Maqsad qo’yish;


Mehnat faoliyati uchun kerakli ish qurollarini tayyorlab olish;


Natijani aniqlab olish, ish joyini yig’ib qo’yish;

120. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Mehnat tarbiyasi bu...


Tarbiyaning muhim turi, shaxsni shakllantirishning zarur shartlaridan biri bo’lgan pedagogik jarayon;


Mehnat malakasini o’rgatish, mehnat faoliyati sabablarini shakllantirish;


Mehnat faoliyati uchun kerakli ish qurollarini tayyorlab olish;


Natijani aniqlab olish, ish joyini yig’ib qo’yish;


121. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Mehnat turidan qat’iy nazar uni sevib, unga sadoqatli bo’lgan, uni malakali bajaruvchi kishining fazilati bu....

Mehnatsevarlik
Bilimlilik;


Axloqiy sifatlarga boy;


Estetik;

122. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Ilk mehnatsevarlik tarbiyasini bolalar dastlab qaerda oladilar?


Oilada;


Bog’chada;


Maktabda;


Maxallada;

123. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Maktabgacha tarbiya muasasalarida mehnat tarbiyasi asosan qaysi faoliyat bilan xamohang singdiriladi?


o’yin faoliyati bilan;


musiqa faoliyati bilan;


raqs faoliyati bilan;


o’qish faoliyati bilan;

124. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;
Bolalarda mehnatsevarlik orqali qanda sifatlar tarbiyalanadi?


mehnatda qatnashish, boshlagan ishini oxiriga yetkazish, o’zining mehnatiga nisbatan to’g’ri munosabatni tarbiyalash javobgarlik, qatьiylik, sabr matonatlilik, chidamlilik, o’zi va o’rtoqlarining mehnatini xolisona baholash tarbiyalanadi..


bolalar sog’lig’ini mustahkamlash, organizmning shakl va funktsiyalarini uyg’un rivojlantirish, ish qobiliyatini oshirish, har xil tashqi ta’sirlarga chidamlilikni kuchaytirish, uzoq umr ko’rishini ta’minlanadi.

chaqqonlik, kuchlilik. chidamlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, muvozanat, ko’z bilan chamalashni kabi jismoniy sifatlari o’sadi.
muntazam ravishda o’tkaziladigan mashg’ulotlar bolalarning bilim o’zlashtirish jarayoniga ijobiy ta’sir qiladi.chidamlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, muvozanat, ko’z bilan chamalashni kabi jismoniy sifatlari o’sadi.


125. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;

Bolalarning mustaqil faoliyatiga nimalar kiradi?


Didaktik va harakatli o’yinlar, rasm chizish, loydan narsa yasash, rasmlar tomosha qilish, musiqa badiiy asarlar tinglash

Sayrda kuzatish


Ekskursiyada mehnat qilish


Kattalar mehnati


126. Maktabgacha ta’limda pedagogik diagnostika faniga kirish Qiyinlik darajasi – 2;


Bolalarning mustaqil faoliyatlari qachon tashkil etiladi?


Ertalab nonushtadan keyin, ertalab qabul vaqtida, ertalab va kechki sayrda


Kunning ikkinchi yarmida


Sayr o’tgan paytda


Mashg’ulotlar vaqtida


Download 465.84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling