1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet1/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 1, paragraf 1.1; Qiyinlik darajasi-1

Tahliliy kimyo tahlil usullari … bo’lib, hozirgi vaqtda … yo’nalishlarda rivojlanmoqda.

1.majmuasidan iborat; 2. haqidagi fan 3. uchun yangi g’oyalar manbai; 4. va ularning uslublarini sanoatda qo’llashga mo’ljallangan; 5. tarkibiy qismlar analizi; 6. dinamik analiz; 7. lokal-taqsimlanish analizi; 8 struktur analiz;9. matematik analiz.

2; 5,6,7,8:

1; 5,6,9;

3; 5,6,7,8;

4; 5,6,7,9.

2. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 1, paragraf 1.3; Qiyinlik darajasi-1

Tahliliy reaksiyalarning belgilari quyidagilardan iborat:

tashqi effekt (rang hosil bo’lishi yoki o’zgarishi, cho’kma tushishi, gaz ajralishi), tez o’tish, bir tomonga yo’nalganlik, o’ziga xoslik, sezuvchanlik:

sifat, miqdor, cho’ktirish, oksidlash va qaytarish;

rH, harorat, bosim, konsentrasiya;

umumiylik, xususiylik, tegishli rH ni nazorat qilish, konsentrasiyaning o’zgarishi.

3. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.1; Qiyinlik darajasi-1

Brensted-Lourining proton nazariyasiga ko’ra kislotalar va asoslar deb . . . va … aytiladi:

kislotalar - proton donorlariga, asoslar - proton akseptorlariga:

kislotalar - proton akseptorlariga, asoslar - proton donorlariga;

kislotalar - elektron donorlariga, asoslar - elektron akseptorlariga;

kislotalar - elektron akseptorlariga, asoslar - elektron donorlariga.

4. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.1; Qiyinlik darajasi-1

Lyuisnig elektron nazariyasiga ko’ra kislotalar va asoslar deb . . . va … aytiladi:

kislotalar - elektron akseptorlariga, asoslar - elektron donorlari:

kislotalar - elektron donorlari, asoslar - elektron akseptorlariga;

kislotalar - proton akseptorlariga; asoslar - proton donorlariga;

kislotalar - proton donorlariga; asoslar - proton akseptorlariga donorlariga.

5. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3; Qiyinlik darajasi-1

Kuchli kislotalar va kuchli asoslar suvdagi eritmalarining рH qiymatlari quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:

kuchli kislota - rH=-lg[H+], kuchli asos - pH =14+ lg[OH-]:

kuchli kislota - pH =14+ lg[OH-], kuchli asos - rH=-lg[H+].

kuchli kislota - Kw[H+]/[OH+]., kuchli asos - pH =14+ lg[OH-];

kuchli kislota - rH=-lg[H+], kuchli asos - Kw=[H+][OH-];

6. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3; Qiyinlik darajasi-1

Kuchli asoslar (ishqorlar) suvdagi eritmalarining рH qiymati quyidagi tenglama yordamida hisoblanadi:

:

Kw=[H+][OH-];

rH=-lg[H+];

rOH=-lg[OH-].

7. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.5; Qiyinlik darajasi-1

Bufer eritmalar deb, eritmalarning рH qiymatini muayyan oraliqda ushlashga mo’ljallangan . . . aralashmasiga aytiladi:

kuchsiz kislota (asos) va uning tuzi:

kuchli kislota va unga tutash asos;

aproton kislota va proton asos;

kuchsiz kislota va kuchli asos.

8. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.5; Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi reaksiyalar tenglamasi bufer mexanizmini ifodalaydi:

1. CH3COONa+HCl=CH3COOH+NaCl;

2. CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O

3. CH3COOH+HCl=CH3COOH2++Cl-; 4. NH4OH+HCl=NH4Cl+H2O;

5. NaH2PO4+HCl=H3PO4+NaCl; 6. NH4Cl +NaOH=NH4OH+NaCl

7. NH4Cl+H2O=NH4Cl+H2O; 8. Na2HPO4+NaOH=Na3PO4+H2O;

9. Na2HPO4+HCl=NaH2PO4+NaCl.


1, 2, 4, 5, 6, 8, 9:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

9. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6; Qiyinlik darajasi-2

Kation va anion bo’yicha gidrolizga quyidagi reaksiyalar misol bo’la oladi.

1. NH4Cl+H2O=NH4Cl+H2O; 2. CH3COONa+ H2O =CH3COOH+NaOH;

3. NH4Cl+NaOH = NaCl+NH4OH; 4. NaNO3 + HOH = HNO3+NaOH.


kation bo’yicha – 1, anion bo’yicha – 2:

kation bo’yicha – 2, anion bo’yicha - 3;

kation bo’yicha – 2, anion bo’yicha - 4

kation bo’yicha – 3, anion bo’yicha - 4;

10. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6; Qiyinlik darajasi-2

Ham kation, anion bo’yicha gidrolizga quyidagi reaksiya misol bo’la oladi.

CH3COONa+H2O=CH3COOH+NaOH:NaH2PO4+HCl = H3PO4+NaCl.

CH3COONH4+H2O=CH3COOH+NH4OH;

Al(NO3)3+3HCl = AlCl3+3HNO3

CH3COONa+H2O=CH3COOH+NaOH;

CH3COONa+H2O=CH3COOH+NaOH;

11. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6; Qiyinlik darajasi-2

Tuzlarning gidrolizlanishini kuchaytirish yoki susaytirish uchun ularning eritmalariga:


boshqa gidrolizlanuvchi tuz, kislota yoki asos eritmasini qo’shish, konsentrasiya yoki haroratni o’zgartirish kerak:

gidrolizlanmaydigan tuz parchalarini qo’shish, haroratni va konsentrasiyani o’zgartirmaslik kerak;

2-3 ml distillangan suv qo’shish va eritmani astoydil aralashtirish kerak;

aralashtirgich tushirib, eritmani yaxshilab aralashtirish va keyin eritmani tindirish kerak.


12. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6; Qiyinlik darajasi-1

Amfoterlik reaksiyalari kimyoviy tahlilda moddalarni (ionlarni) . . . maqsadida ishlatadi:

ajratish va topish:

cho’ktirish;

oksidlash (qaytarish);

komplekslash

13. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.2; Qiyinlik darajasi-1

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tahliliy kimyoda quyidagi maqsadlarda ishlatiladi.

moddalarni topish,ajratish va aniqlash:

reaksiyalarning sezuvchanligini o’zgartirish, selektivligi va o’ziga xosligini oshirish;

moddalarni ekstraksiyalash, rangli qavat hosil qilish;

moddalarni konsentrlash, rang hosil qilish.

14. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.1; Qiyinlik darajasi-1

Tahliliy kimyoda qo’llanadigan asosiy oksidlovchilar qatoriga quyidagilar kiradi:

xlorli va bromli suv, H2O2, HJO3 Na2S2O3 KNO3 KMnO4 K2Cr2O7; KIO3, Fe3+, Sn(IV) va boshqalar;

Na3[Co(NO2) 6], Na2B4O7, CrCl2, (NH4) 2SO4, MnCl2, FeCl2:

Na+, Cu2+, H2SO3, Na2S2O3,, HJ, Cr2+ SnSl2 va boshqalar;

Zn, Fe, AI, H2O2, SnCl2, H2S, H2SO3; Na2S2O3, HJ, Fe2+, Ti va boshqalar.

15. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.1; Qiyinlik darajasi-1

Tahliliy kimyoda qo’llaniladigan asosiy qaytaruvchilar qatoriga quyidagilar kiradi:

Zn, Fe, Al, H2O2, SnCl2, H2S, H2CO3, Na2S2O3, HJO3, Fe2+ va boshqalar:

[Co(NO2)6] Na2S4O7, CrCl3, (NH4)2SO4, AlCl3, FeCl3 va boshqalar

Xlorli va bromli suv, H2O2, KClO3, Na2S2O3, HNO3, KMnO4, K2Cr2O4, KJO3, Fe3+, Sn va boshqalar;

CoCl2, AlCl3, CO2, SO2, PH3, KCl, KBr, HCl, H2SO4 va boshqalar.

16. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. Bob7, paragraf 7.1; Qiyinlik darajasi-1

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasining yo’nalishi quyidagi tenglama yordamida aniqlanishi mumkin:

:;

.

17. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.3; Qiyinlik darajasi-1

Oksidlanish-qaytarilish potensiali quyidagi tenglama yordamida ifodalanadi:

:;

.

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling