1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet2/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

18. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.3; Qiyinlik darajasi-1

Hosil bo’layotgan cho’kmalarning tuzilishi kurtaklarning o’zaro joylashish tezligiga bog’liq bo’lib, oriyentasiya tezligi katta bo’lsa, cho’kma qanday tuzilishiga ega bo’ladi?Kristal:

amorf;

yaproqsimon;

ninasimon.

19. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 6, paragraf 6.3; Qiyinlik darajasi-2

Kompleks birikmalar tahliliy kimyoda . . . quyidagi maqsadlarga ishlatiladi:

moddalarni topish, niqoblash, eritish, oksidlanish potensiali, kislota-asos xossalarini o’zgartirish, miqdoriy aniqlash:

komplekslarning barqarorligini oshirish va tahliliy mukammallashtirish;

ionlarni kompleksga boshlash, parchalash, bug’latish;

noorganik moddalarni organik moddalardan, organik moddalarni noorganik moddalardan ajratib aniqlash.

20. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-1

Cho’kmalar o’z tuzilishiga ko’ra . . . cho’kmalarga bo’linadi:

amorf, kristall:

g’adir-budir;

silliq va yaltiroq;

zanjirsimon-yapaloq;

21. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.2 Qiyinlik darajasi-1

Analitik kimyoda olinadigan natijalarning aniqlik darajasi yuqori bo’lishi uchun . . . cho’kmalar hosil qilish muhimdir:

kristall:

amorf;

kolloid;

yashirin kristal.

22. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-1

Okklyuziya-cho’kma . . . begona moddalarning qolib ketishidir:

kristal panjarasi orasidagi bo’shliqlarda:

kristal panjarasi uchlarida;

kristal panjarada;

sirtida.

23. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-1

Izomorfizm-cho’kma. . . begona moddalarning kirib qolishi natijasida yuzaga keladi:

kristal panjarasi tarkibida:

sirtida;

oralig’idagi bo’shliqlarda;

kristal panjarasi sirtida

24. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-1

Begona moddalarning cho’kma sirtida adsorbilanishi sirt yuzasining kattaligiga. . . , yuza qancha katta bo’lsa, adsorbilanish shunchalik katta bo’ladi:

bog’liq:

bog’liq emas;

teskari mutanosib;

nomutanosib bog’langan.

25. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4; Qiyinlik darajasi-1

Cho’kmalarning tuzilishi ularni hosil qilish sharoitiga bog’liq bo’lib, bu sharoit quyidagilardan iborat:

cho’ktiriladigan ionning va cho’ktiruvchining konsentrasiyasi, eritmaning tuz tarkibi, rH va harorat:

cho’kma hosil qiladigan ionning tarkibi, diametri, harorati va rH qiymati;

cho’ktirish o’tkaziladigan stakanning tuzilishi, undagi aralashtirgichning tabiati, uning joylashgan shrni;

cho’ktiruvchining erituvchisi, uning rH qiymati, harorati va tuzilishi.

26. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-2

Eruvchanlik ko’paytmasini AmBn modda uchun … formula bilan ifodalash mumkin.

:

;

;

.

27. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.3; Qiyinlik darajasi-2

Cho’kmaning mollarda ifodalangan eruvchanligi … formula bilan ifodalanadi.

:

;

;

.

28. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.2; Qiyinlik darajasi-1

Hosil bo’layotgan cho’kmalarning tuzilishi kurtaklar hosil bo’lish tezligiga bog’liq bo’lib, agregasiya tezligi katta bo’lsa, cho’kma shuncha . . . tuzilishiga ega bo’ladi:amorf yoki mayda kristall:

yirik kristal;

yaproqsimon;

ninasimon.

29. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.3; Qiyinlik darajasi-1

Hosil bo’layotgan cho’kmalarning tuzilishi kurtaklarning o’zaro joylashish tezligiga bog’liq bo’lib, oriyentatsiya tezligi qancha katta bo’lsa, cho’kma shuncha . . . tuzilishiga ega bo’ladi:kristal:

mayda kristal;

yaproqsimon;

amorf yoki mayda kristal.

30. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-1

Cho’ktirish suyultirilgan eritmalardan cho’ktiruvchini oz-ozdan qo’shib, eritmani uzluksiz aralashtirib turgan holda issiq eritmalardan o’tkazilsa va issiq eritma sekin sovutilsa, . . . cho’kmalar hosil bo’ladi:

kristal:

amorf;

mayda;

kolloid.

31. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.2; Qiyinlik darajasi-1

Kristal cho’kmalar hosil qilish uchun . . . cho’ktirish usulidan foydalanish mumkin:

gomogen:

gomologik;

gomofonik;

gomoplastik

32. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1; Qiyinlik darajasi-1

Cho’kmalarning eruvchanligini orttirish uchun cho’kma ustidagi eritmaga . . . qo’shish kerak.

kislotalik xossasini namoyon etadigan organik birikma:biror tuz;

cho’kma tarkibiga kiradigan kation va anionlari bo’lgan birikmalar;

cho’kma bilan bir ismli bo’lgan ion;

kislotalik xossasini namoyon etadigan organik birikma

33. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 10, paragraf 10.1; Qiyinlik darajasi-2

Ekstraksiya uchun ishlatiladigan organik suyuqlik:

suv bilan kam yoki cheklangan holda aralashishi kerak:

ikkinchi organik suyuqlik bilan aralashmasligi kerak;

suv bilan cheksiz aralashadigan bo’lishi kerak;

suv bilan yuqori haroratda aralashishi kerak

34. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 9, paragraf 9.1; Qiyinlik darajasi-2

Moddalarning turli xil yutuvchi moddalar (adsorbentlar) da yutilishiga ko’ra ajralishiga asoslangan usulga qanday usul deyiladi?

xromatografiya:

ekstraksiya;

flotasiya;

distilyasiya.

35. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 9, paragraf 9.1; Qiyinlik darajasi-2

Ajratish mexanizmiga ko’ra adsorbsion, taqsimlanish, ion-almashinish, cho’ktirish, kompleks hosil qilish, oksidlanish-qaytarilish . . . usullarini qarab chiqish mumkin.

xromatografiyasi:

xromatometriyasi;

ekstraksiyasi;

reaksiyalari.

36. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 11, paragraf 11.1; Qiyinlik darajasi-2

Kolonkali suyuqlik xromatografiyasi usulida tashuvchi sifatida . . . ishlatiladi.

suyuqlik:

gaz;

qattiq modda;

gaz va suyuqlik aralashmasi

37. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 20, paragraf 20.1; Qiyinlik darajasi-2

Elektrolit eritmasiga tushirilgan elektrolitlar orqali o’zgarmas tok o’tishi natijasida moddalarning elektrodlardan birida konsentrlanish usuliga. . . usuli deyiladi.elektroliz:

xromatografiya;

flotasiya;

distilyasiya.

38. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.2; Qiyinlik darajasi-1

Gravimetrik tahlil usuli nimaga asoslangan?

gravimetrik shaklning massasi asosida moddaning miqdorini aniqlashga:

cho’ktiruvchi eritmasining miqdorini aniqlashga;

titrlashga ketgan titrantning hajmi asosida moddaning miqdori aniqlashga;

cho’ktiriladigan shaklning massasini aniqlashga.

39. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.5; Qiyinlik darajasi-1

Qiyin eriydigan, yaxshi filtrlanadigan va tortiladigan shaklga oson o’tadigan moddaga . . . deyiladi;

cho’ktiriladigan shakl:

standart eritma tayyorlash uchun ishlatiladigan modda;

gravimetrik shakl;

cho’ktiruvchi.

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling