1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet3/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

40. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.2; Qiyinlik darajasi-2

Kimyoviy jihatdan barqaror, kimyoviy tarkibi kimyoviy formulasiga mos keluvchi va tarkibida aniqlanadigan moddaning miqdori eng kam bo’lgan shaklga . . . deyiladi:gravimetrik shakl:

ichki kompleks;

kompleks;

cho’ktiriladigan shakl.

41. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.1; Qiyinlik darajasi-1

Titrimetriyada eritmalarning konsentrasiyasi qanday ifodalanadi?

normal, molyar:

foizli, molyar;

anomal, bimolyar

massa ulushli, hajm ulushli.

42. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.1; Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi usullardan qaysi biri modda miqdorini aniqlashda sarf bo’lgan ishchi eritmaning hajmini o’lchashga asoslangan?

titrimetrik tahlil:

gravimetrik tahlil;

termogravimetrik tahlil;

elektrogravimetrik tahlil

43. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.1; Qiyinlik darajasi-1

Titrlangan eritma deb qanday eritmaga aytiladi?

titri ma’lum bo’lgan standart eritmaga:

titri noma’lum eritma bilan titrlangan eritmaga;

titrlanadigan eritmaga;

titri o’rnatilishi ko’zda tutilgan eritmaga.

44. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.2; Qiyinlik darajasi-2

O’rnatuvchilar qanday talablarga javob berishlari kerak?


kristall tuzilishiga ega bo’lib, muayyan kimyoviy formulaga javob berishi, gigroskopik bo’lmasligi, barqaror bo’lishi, tarkibida begona moddalar tutmasligi va ekvivalent massasi imkon boricha katta bo’lishi kerak:

tarkibi kimyoviy formulasiga yaqin bo’lishi, eritmaga o’tkazilishi mumkin bo’lishi, namlikni oson yutadigan gigroskopik bo’lishi, saqlanganda o’z tarkibini qisman o’zgartira olishi, ekvivalentini topish imkoni bo’lishi kerak

tuzilishi formulasiga javob bermasdan, suvda erisa va titrlash davomida o’z rangini o’zgartirishi hamda ekvivalentining molyar massasi kichik bo’lishi kerak

tarkibida begona moddalar kam bo’lib, zarur bo’lganda ularni kiritish mumkin bo’lishi, formulasi tarkibiga o’xshash bo’lishi, eruvchanligi tabiatiga bog’liq bo’lishi va ekvivalent massasini topish mumkin bo’lishi kerak.

45. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3; Qiyinlik darajasi-1

Tayyorlangan titr quyidagi formulalardan qaysi biri bilan ifodalanadi?

:

;

;

.

46. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3; Qiyinlik darajasi-1

Aniqlangan titr quyidagi formulalardan qaysi biri bilan ifodalanadi?:

;

;47. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3; Qiyinlik darajasi-1

Aniqlanadigan modda bo’yicha titr quyidagi formulalardan qaysi biri bilan ifodalanadi?:

;

;

.


48. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.1; Qiyinlik darajasi-2

Titrimetrik tahlilda ishlatiladigan reaksiyalar qanday talablarga javob berishi kerak?

reaksiya qat’iy stexiometrik nisbatlarda, tez, oxirigacha borishi, begona moddalar titrlash va ekvivalentlik nuqtasini topishga xalaqit bermasligi, ekvivalentlik nuqtasini oson topish imkoni bo’lishi, yonaki reaksiyalar bo’lmasligi zarur:

reaksiya stexiometriya atrofida, bir tomonga yo’nalgan bo’lishi, begona maddalar ekvivalent nuqta yaqinida reaksiyaga kirmasligi, ekvivalentlikni aniqlash uchun indikator talab etilmasligi zarur;

reaksiya muayyan sharoitda nisbiy stexiometriyada sodir bo’lishi, reaksiyaning oxiri tez aniqlanishi, buning uchun indikatorlar talab etilmasligi, yonaki reaksiyalar ekvivalentlik nuqtasi yaqinida sodir bo’lmasligi zarur;

reaksiyaning nisbiy stexiometriyasi biror usul yordamida topilishi, qay tarafga yo’nalganligi aniq bo’lishi, ekvivalentlik nuqtasi oxirgi nuktaga mos kelishi, indikator faqat asosiy reaksiyaga daxldor bo’lishi zarur.

49. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.1; Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi moddalardan qaysi birini titrlaganda ekvivalentlik nuqtasida рH<7 bo’ladi?

C6H5NH2+HCl=C6H5NH2+HCl (pK=9,38):

HCOOH+NaOH=HCOONa+H2O (pK=3,75)

KOH+HCl=KCl+H2O;

HNO3+NaOH=NaNO3+H2O.

50. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.1; Qiyinlik darajasi-2

Kislota-asosli titrlash usullari qanday usullarga bo’linadi?

asidimetriya, alkalimetiya:

permanganatometriya, yodometriya, xromatometriya, bromatometriya va boshqalar;

gravimetriya, volyumometriya, titanometriya;

amperometriya, potensiometiya.


51. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.2; Qiyinlik darajasi-3

Kislota-asosli titrlashda titrlash sakrashiga (rH) qanday kattaliklar ta’sir ko’rsatadi?

kislota va asosning konsentrasiyalari, kislota va ishqor eritmalarining tabiati, harorat, erituvchining tabiati:

kislota va ishqor eritmalarining tabiati, indikatorning konsentrasiyasi, laboratoriyaning umumiy harorati;

kislota asosning turi, koordinata o’qlarida masshtabning o’lchami;

kislota eritmasi rangining intensivligi, ishqor eritmasining harorati, atrof-muhitning tozaligi

52. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.3; Qiyinlik darajasi-3

Indikator xatolarining paydo bo’lishi quyidagilarga bog’liq.

indikatorning noto’g’ri tanlanishi, eritmaning keragidan ortiqroq yoki kamroq titrlanishi:

titrant sifatida ishqor yoki kislota konsentrasiyasining noto’g’ri o’rnatilganligi;

titrlash uchun ishlatiladigan idishning noto’g’ri tanlanishi;

titrlashning yuqori haroratli eritmada bajarilishi natijasida indikator eritmasi hajmining ortishi.

53. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.3; Qiyinlik darajasi-2

Kislota-asosli titrlashda indikatorning kislota xatosi eritmada titrlanmasdan qolgan … bo’lishidir.

kuchsiz kislotaning (HAn):

ishqorning;

vodorod ionining;

kuchsiz asosning.

54. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.3; Qiyinlik darajasi-2

Kislota-asosli titrlashda indikatorning gidroksil xatosi eritmada titrlanmasdan qolgan … bo’lishidir.

gidroksid ioning:

vodorod ionining;

kuchsiz kislotaning (HAn);

kuchsiz asosning

55. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.1; Qiyinlik darajasi-1

Oksidlanish-qaytarilishga asoslangan titrimetrik usullar qanday turlarga bo’linadi?

permanganatometriya, yodometriya, xromatometriya, bromatometriya va boshqalar:

asidimetriya, alkalimetriya, protolitometriya

gravimetriya, volyumometriya, titanometriya

argentometriya, rodanometriya, merkurometriya, merkurimetriya, ftorometriya, kompleksometriya, kompleksonometriya

56. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.2; Qiyinlik darajasi-1

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga asoslangan titrimetrik usullarining titrlash egri chizig’iga ta’sir etadigan omillar quyidagilardan iborat.

kompleks hosil qilish, vodorod ionlarining konsentrasiyasi, oksidlovchi va qaytaruvchilarning normal potensiali, harorat, eritmaning ion kuchi:

tarkibiy qismlarning ulushlari, harorat;

indikatorning tabiati, eritma tarkibida begona moddalarning tabiati;

oksidlovchi va qaytaruvchilarning konsentrasiyasi.

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling