1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet5/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

85. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.2; Qiyinlik darajasi-2

Polyarografiya usulini kim va qachon tavsiya qilgan.

1. Nernst; 2. Faradey; 3. Geyrovskiy; 4. Salomon; 5. 1897-98;

6. 1922; 7. 1952; 8. 1956.


3, 6:

2, 8;

1, 7;

4, 5.

86. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.2; Qiyinlik darajasi-2

Polyarografiyaning qo’llanilish sohalari:

1. ayrim olingan moddalarni sifat va miqdoriy aniqlash;

2. o’tkazgichlarning elektr o’tkazuvchanligini o’rganish;

3. kimyoviy va elektr kimyoviy reaksiyalarning kinetikasini o’rganish;

4. qutblanadigan elektrodlarning potensialini o’rganish;

5. adsorbsiya hodisalarini o’rganish; 6. organik moddalarning tuzilishini o’rganish;

7. reaksiyalarning mexanizmini o’rganish;

8. gazlarning termodinamik xossalarini o’rganish;

9. moddalar aralashmalarini sifat va miqdoriy aniqlash;

10. kimyoviy va elektr kimyoviy reaksiyalarning muvozanatni o’rganish;

11. qutblanmaydigan elektrodlarda sodir bo’ladigan elektroliz hodisalari asosida tahlil qilish;


1, 3, 5, 6, 7, 9, 10:

1, 2, 3, 4, 5;

1, 3, 6, 7, 8, 9,11;

1, 4,7, 9, 11.

87. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.4; Qiyinlik darajasi-3

Yarimto’lqin potensiali qanday omillarga bog’liq?

1. fon elektrolitining tabiati va konsentrasiyasi; 2. elektrodlarning tabiati; 3. erituvchilarning tabiati; 4. asbobning turi; 5. eritmaning tarkibi; 6. tajriba o’tkazilish va tajriba o’tkazuvchining malakasi; 7. kompleks hosil qiluvchilarning ishtiroki.1, 2, 3, 5, 7:

1, 2, 4, 5;

1, 2, 5, 6;

1, 3, 6, 7.

88. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.3; Qiyinlik darajasi-3

Polyarografiyadagi qutblanadigan va qutblanmaydigan elektrodlarni qo’rsating.

1. qutblanmaydigan elektrod; 2. qutblanadigan elektrod;

3. tomchilaydigan simob; 4. idish tubidagi simob;

5. istalgan taqqoslash elektrodi; 6. istalgan indikator elektrodi.1-3, 2-4,5:

1-6, 2-3,5;

1-4,5; 2-3;

1-3,4; 2-5,6.

89. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.4; Qiyinlik darajasi-3

Depolyarizatorning konsentrasiyasini aniqlash usullari:

1. hisoblash; 2. darajalash; 3. standartlar usuli; 4. qo’shimchalar usuli;

5. tekshiriladigan modda eritmasining polyaragrammasi tuzilib, shu polyagrammaning balandligi aniqlanadi, so’ngra ushbu eritmaga tegishli moddaning standart eritmasidan tomchilab, polyagrammaning balandligi ikki marta oshguncha qo’shiladi;

6. tekshiriladigan va standart eritmaning polyagrammasi tuzilib, ularning balandliklari aniqlanadi;

7. konsentrasiyalari aniq bo’lgan va s1,23<. . .n bo’lgan tekshiriladigan moddaning standart eritmalarining polyagrammalari tuzilib, ularning balandliklari aniqlanadi;

8. tekshiriladigan moddaning polyarogrammasi asosida Id (h) qiymat, m2/3 va t1/6 qiymatlar aniqlanadi;9. ; 10. ;

11. o’lchanadigan qiymatlar asosida darajalash chizmasi tuzilib, uning yordamida tekshiriladigan modda eritmasining konsentrasiyasi aniqlanadi;

12. Id=607nD1/2m2/3·t1/6s;

1-8-12; 2-7-11; 3-6-9; 4-5-10:

1-7-10-; 2-8-11; 3-5-9; 4-5-9; 4-6-12

1-5-9; 2-6-10; 3-7-11; 4-7-12;

1-5-6; 2-7-10; 3-8-9; 4-11-12.

90. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.10; Qiyinlik darajasi-2

Amperometrik titrlashning mohiyati va ko’rinishlari:

Boltamperometriyaning titrimetrik variati bo’lib, titrlash davomida o’zgaradigan to’yingan diffuzion tok (amperometriya) yoki tok qiymatini (biamperometriya) o’lchashga asoslangan;

Boltamperometriyaning titrimetrik variati bo’lib, titrlash davomida o’zgaradigan diffuzion tok (amperometriya) yoki potensialini (biamperometriya) o’lchashga asoslangan;

Boltamperometriyaning titrimetrik variati bo’lib, titrlash davomida o’zgaradigan potensial (amperometriya) yoki kuchlanishni (biamperometriya) o’lchashga asoslangan;

Boltamperometriyaning titrimetrik variati bo’lib, titrlash davomida o’zgaradigan elektr o’tkazuvchanlik (amperometriya) yoki dielektrik o’tkazuvchanlikni (biamperometriya) o’lchashga asoslangan.

91. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.10; Qiyinlik darajasi-2

Amperometrik va biamperometrik titrlashda titrlash uchun potensial va kuchlanish tanlash.

1. amperometrik titrlash; 2. biamperometrik titrlash; 3. kuchlanish;

4. potensial; 5. diffuzion tok sohasiga to’g’ri keladigan;

6. voltamper egri chizig’ining istalgan sohasiga to’g’ri keladigan, elektr kimyoviy reaksiyaning qaytarligini ta’minlaydigan.1-4-5; 2-3-6:

1-3-5; 2-4-6;

1-3-6; 2-4-5;

1-4-6; 2-3-5.

92. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 24, paragraf 24.1; Qiyinlik darajasi-1

Konduktometriya usuli nimaga asoslangan?

elektrolitlar eritmalarining elektr o’tkazuvchanligini o’lchash:

elektrolitlar eritmalarining tok o’tkazuvchanligini o’lchash;

elektrolitlar eritmalaridan o’tadigan elektr miqdorini o’lchash;

elektrolitlar eritmalarining elektrod potensialini o’lchash.

93. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 25, paragraf 25.1; Qiyinlik darajasi-2

Elektromagnit nurlanish spektri:

1. nurlanish to’lqin shaklida tarqaladi; 2. nur kvantlari shaklida tarqaladi 3. nur vektorsimon tarqaladi; 4. nur yo’nalishiga ega emas1, 2:

1, 3;

2, 4;

3, 4.


94. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 25, paragraf 25.1; Qiyinlik darajasi-2

Ultrafiolet, ko’rinadigan va infraqizil spektr sohalarini ko’rsating:

1. ultrafiolet; 2. infraqizil; 3. ko’rinadigan; 4. 400-700 nm; 5. 200-400 nm; 6. 700 nm< soha;1-5; 2-6; 3-4:

1-4; 2-5; 3-6;

1-5; 2-4; 3-6.;

1-4; 2-6; 3-5.

95. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 25, paragraf 25.6; Qiyinlik darajasi-3

Spektral chiziqlar va ularning tavsiflari quyidagilar:

1. spektrdagi o’rni (to’lqin o’zunligi); 2. intensivlik; 3. yarimkenglik;

4. chastota; 5. optik zichlik; 6. amplituda; 7. o’tkazuvchanlik.


1, 2, 3:

1, 2, 4, 5;

1, 2, 3, 4, 6, 7;

1, 2, 3, 5.

96. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 26, paragraf 26.1; Qiyinlik darajasi-3

Energetik o’tishlar va atom spektrlarining paydo bo’lishi:

1. past energetik holatdan yuqori energetik holatga o’tish;

2. yuqori energetik holatdan past energetik holatga o’tish;

3. spektr paydo bo’ladi; 4. spektr paydo bo’lmaydi;1-4; 2-3:

1-3; 2-4;

1-2; 3-4;

1-2; 4-3.

97. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 26, paragraf 26.1; Qiyinlik darajasi-3

Atomizasiya va qo’zg’atish manbalarida sodir bo’ladigan fizikaviy va kimyoviy jarayonlar:

1. moddani eritish; 2. erituvchining yonishi; 3. suvning bug’lanishi;

4. moddaning termik dissosiasiyasi; 5. elementning pastki energetik holatdan energiyasi yuqori holatga o’tishi;

6. alangadan chiqishda elementlarning qayta birikib, modda molekulasini hosil qilishi.2, 3, 4, 5;

1, 2, 3, 4;

3, 4, 5, 6;

1, 2, 4, 5.

98. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 26, paragraf 26.1; Qiyinlik darajasi-3

Atomizasiya manbalarining asosiy tavsiflari quyidagilar:

1. alanga; 2. elektr yoyi; 3. plazma harorati; 4. alanganing tarkibi; 5. elektronlarning konsentrasiyasi; 6. elektrodning materiali; 7. tok kuchining qiymati; 8. elektrodlar orasidagi masofa; 9. atmosfera bosim va tarkibi.1-2, 3, 4, 5; 2-7, 8, 9:

1-4; 3, 5, 6; 2-8, 7, 9

1-3; 4, 5, 6; 2-8, 7, 9.

1-3, 4; 2-6, 7, 8, 9;

99. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 25, paragraf 25.4; Qiyinlik darajasi-3

Nurlarni monoxromatlash uchun quyidagilardan foydalaniladi:

1. svetofiltr; 2. prizma; 3. difraksion panjara; 4. ko’zgu; 5. eritma.

1, 2, 3:

1, 3, 4;

1, 4, 5;

1, 3, 5.

100. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.1; Qiyinlik darajasi-1

Kislota-asosli titrlash usullari qanday usullarga bo’linadi?

asidimetriya, alkalimetiya:

permanganatometriya, yodometriya, xromatometriya, bromatometriya va boshqalar;

gravimetriya, volyumometriya, titanometriya;

amperometriya, potensiometiya.


101. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.2;

Qiyinlik darajasi-1

Fotoelektrokolorimetriyada qanday yorug‘lik xodisasi qo‘llaniladi?

Yorug‘lik yutilishi:

Yorug‘lik tarqalishi;

Fotonlar chiqarilishi;

Yorug‘likning sinishi;

102. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.3;

Qiyinlik darajasi-3

50 millilitrida 2 mg NiSO4 tuzi tutgan eritmaning optik zichligini o‘lchash uchun yutadigan qavat (kyuvetaning optimal qalinligi) ni hisoblang e=4*102, Aq0,516

5:

4;

0,5;

2;

103. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.1;

Qiyinlik darajasi-2

Molyar so‘ndirish koeffitsienti hisoblanadigan tenglamani ko‘rsating?

E=:

A=lCl;

lg

Jt=J0e-kl;

104. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.3;

Qiyinlik darajasi-3

Misni mis ammiakati kompleksi sifatida aniqlashda tarkibida 0,23 mg mis tutgan 50 ml eritmaning yutuvchi qavati l=1sm bo‘lganda uning optik zichligi 0,652 teng. Molyar so‘ndirish koeffitsientini hisoblang?

9,0*104:

80*102;

1,8*105;

1,8*103;

105. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.1;

Qiyinlik darajasi-1

Buger-Lambert-Ber qonunning matematik ifodasini ko‘rsating?

A=eCl:

Jt=J0e-kl;

K=ES

T=

106. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.2;

Qiyinlik darajasi-1

Fotoelektrokolorimetriyada qanday yorug‘lik xodisasi qo‘llaniladi?

Yorug‘lik yutilishi:

Yorug‘lik tarqalishi;

Fotonlar chiqarilishi;

Yorug‘likning sinishi;

107. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 26, paragraf 26.4;

Qiyinlik darajasi-3

Fluoressent indikatorning rangli indikatorlardan afzalligi nimada?

Rangli va loyqa eritmalarni titrlash mumkinligi:

Suvda yaxshi eruvchanligi;

Indikatorlarni kam miqdorda qo‘llash mumkinligi

Titrlashning oxirgi nuqtasini vizual nazorat qilish mumkinligi

108. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.5;

Qiyinlik darajasi-3

Analiz qilinayotgan eritmadagi kalsiy xloridning graduirovkali grafik bo‘yicha topilgan konsentratsiyasi 2*10-3 moll. Shu eritmaning 500ml da necha gramm Ca+2 bor?

0,04:

0,8;

0,08;

0,4;

109. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.5;

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling