1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet8/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Qiyinlik darajasi-3

AgCl, AgClO3, Ag2CrO4, Ag3PO4, AgBO2 tuzlarining eruvchanlik kupaytmalari mos ravishda 1,1 10-10, 2,3 10-8, 1,61 10-12, 1,46 10-21, 3,6 10-3 ga teng. Bu tuzlarning qaysi birining to‘yingan eritmasida kumush ionlari eng kam bo‘ladi?

AgCl,

Ag3PO4

Ag2CrO4,

AgClO3

162. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-3

0,1 M eritmada qaysi tuzning gidolizlanish darajasi katta bo‘ladi?

(NH4)2CO3

Na2CO3

NaCl

NaNH4CO3

163. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.7;

Qiyinlik darajasi-3

0,5 M natriy atsetati eritmasidagi vodorod elektrodi potensialini hisoblang (KCH3COOH=1,74 10-5)

-0,545 V.

-0,445 V.

0,135 V.

0,035 V.

164. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-3

Konsentratsiyasi 0,005M bo‘lgan sulfat kislota eritmasining pHi nechaga teng?

2,0:

2,5;

3,5;

3,98;

165. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.4;

Qiyinlik darajasi-2

Nernst tenglamasi yordamida berilgan juftning qaysi xossasi aniqlanadi?

Berilgan juftning oksidlanish-qaytarilish potensiali aniqlanadi:

Berilgan juftning qaytarish potensiali aniqlanadi;

Berilgan juftning oksidlanish darajasi aniqlanadi;

Berilgan juftning standart potensiali aniqlanadi;

166. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 1, paragraf 1;

Qiyinlik darajasi-3

250S BaSO4 ning eruvchanlik ko‘paytmasi EK(BaSO4)=1,1 10-10ga teng. Uning eruvchanligini (gl) aniqlang.

2,45·10-3:

1,45·10-3;

1,05·10-5;

0,234;

167. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-3

Kislota asosli muvozanatda termodinamik muvozanat konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi.?

Modda tabiati va eritmaning temperaturasiga:

Eritmaning ion kuchiga, temperaturaga va begona ionlar ishtirokiga.

Eritmaning konsentratsiyasiga, ion kuchiga va modda tabiatiga;

Eritmadagi begona ionlar ishtirokiga, temperatura va modda tabiatiga;

168. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.4;

Qiyinlik darajasi-3

Kislota-asosli muvozanatda shartli muvozanat konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga modda tabiatiga va eritmadagi begona ionlar ishtirokiga:

Eritmaning konsentratsiyasiga, ion kuchiga va modda tabiatiga;

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga va modda tabiatiga;

Modda tabiati va eritmaning temperaturasiga;

169. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.4;

Qiyinlik darajasi-3

Kislota-asosli muvozanatda konsentratsion muvozanat konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Modda tabiati va eritmaning ion kuchi va temperaturaga:

Modda tabiati va eritmaning ion kuchi;

Modda tabiati va eritmaning temperaturasiga;

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga va eritmadagi begona ionlar ishtirokiga;

170. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Quyidagi keltirilgan qonuniyatlardan qaysi biri suyultirish qonunini ifodalaydi?

Eritmaning konsentratsiyasi ortishi bilan birikmaning dissotsilanish darajasi kamayadi, dissotsiatsiya konstantasi esa o‘zgarmaydi:

Eritmaning konsentratsiyasi ortishi bilan birikmaning dissotsilanish darajasi ortadi;

Eritmaning konsentratsiyasi kamayishi bilan birikmaning dissotsilanish darajasi ortadi, dissotsilanish konstantasi esa kamayadi;

Birikmaning dissotsilanish darajasi ortishi bilan dissotsilanish konstantasi ortadi;

171. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.4;

Qiyinlik darajasi-3

Ostvaldning suyultirish qonuni qanday moddalar uchun qo‘llaniladi

1) 2SO4; 2) HCOOH; 3)CH3COONH4 4)CH3COOH 5)HNO2; 6)NaOH; 7)NH4OH; 8)HNO3

2.4.5.7:

2.4.6.8..

1.3.6.8.

1.2.3.5.6.

172. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4;

Qiyinlik darajasi-3

Qanday hollarda eritmaning aktivligi uning konsentratsiyasiga teng bo‘ladi.

Kuchli elektrolitlarda agarda eritmaning konsentratsiyasi 10-4 M dan kichik bo‘lsa va ideal eritmalarda:

Kuchli elektrolitlarda agarda eritmaning konsentratsiyasi 10-4 M dan katta bo‘lsa.

Faqat ideal eritmalarda;

Kuchsiz elektrolitlarga konsentratsiyasiga bog‘liq bo‘lmagan xolda.

173. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kuchsiz kislota eritmalarida vodorod ionlari [H+] konsentratsiyasini hisoblash formulasini ko‘rsating.

[H+]=:

[H+]=;

[H+]=Ck-ta;

[H+]=

174. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kuchsiz asos eritmalarida vodorod ionlari [H+] konsentratsiyasini hisoblash formulasini ko‘rsating.

[H+]=:

[H+]=[OH-]-Kasos

[H+]=[OH-]-Ksuv.

[H+]=;

175. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kuchsiz kislota eritmasining pHi qanday formula yordamidaa hisoblangan?

pH=pK-lgC:

pH=pK+lgC;

pH=lgK;

pH=pK-lgC;

176. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-3

Qaysi tuzning 0,1 M eritmasi eng yuqori gidrolizlanish darajasiga ega bo‘ladi?

NH4NO2

NaHCO3

NaCl

NaHCO3

177. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-3

Quyidagi turli tuzlar 0,1 M eritmalarining gidrolizlanish darajasi (h) qiymatlari keltirilgan qaysi tuz eritmasining pHi eng yuqori ekanligini ko‘rsating.

Na3PO4 (h=34%):

Na2CO3 (h=4,65%)

KCN (h=1,3%)

CH3COONa (h=0,08%)

178. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.5;

Qiyinlik darajasi-2

Bufer eritmalar qanday xossalarga ega?

Kislota yoki ishqor qo‘shilganda bufer eritma pHi ma’lum qiymatgacha juda sekin o‘zgaradi.

Bufer eritma pHi temperaturaga bog‘liq emas.

Bufer eritma pHi kislota konsentratsiyasiga bog‘liq emas.

Bufer eritma pHi kislota yoki ishqor qo‘shilganda o‘zgarmaydi.

179. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-2

Gidroliz darajasiga qanday omillar ta’sir etadi?

Temperatura va suyultirish, erituvchi tabiati.

Erituvchi tabiati.

Suyultirish temperatura;

Gidroliz vaqti, temperatura, erituvchi tabiati.

180. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-2

Qaysi tuz eng katta gidrolizlanish xossasiga ega?

(NH4)2CO3,

K2CO3,

NaCl,

NH4Cl,

181. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-3

Xlorid kislotasi qo‘shilganda gidroliz darajasi kamaysa, Eritmada tuzning qaysi turi bo‘ladi?

Kuchsiz asos va kuchli kislotadan tashkil topgan tuz.

Kuchsiz kislota va kuchli asosdan tashkil topgan tuz.

Kuchsiz asos, kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuz.

Kuchli asos va kuchli kislotadan tashkil topgan tuz.

182. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.2;

Qiyinlik darajasi-3

Gravimetrik analizda kalsiyni cho‘ktirib, CaCO3 xolida tortish uchun quyidagi tuzlarning qaysi biri bilan cho‘ktirish maqsadga muvofiq bo‘ladi?

(NH4)2 CO3

K2CrO4 ;

Na2CrO4 ;

PbSO4;

183. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.3;

Qiyinlik darajasi-2

Cho‘kmaning to‘la tushishi uchun cho‘ktiruvchini qancha olish kerak?

1,5 baravar:

tenglama bo‘yicha stexiometrik

3 baravar.

3,5 baravar,

184. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.2;

Qiyinlik darajasi-2

Amorf cho‘kmalarni filtrlashda qanday lenta bilan o‘ralgan filtr qog‘ozlaridan foydalanish kerak?

qizil:

ko‘k,

oq,

qora,

185. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.5;

Qiyinlik darajasi-3

BaSO4 tarkibidagi oltingugurtning miqdorini topish uchun ko‘paytirish faktorini xisoblang.

0,1373:

0,4029,

0,3430,

0,2402,

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling