1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.3; Qiyinlik darajasi-2


Download 205.77 Kb.
bet9/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

185. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.3;

Qiyinlik darajasi-2

Okklyuziya xodisasi nima?

Begona ionlarning krisstall ichiga adsorblanishi

Begona ionlarning cho‘kma sirtiga adsorblanishi

Cho‘kmaning begona ionlar bilan kimyoviy ta’sirlashuvi

Begona ionlar ta’sirida cho‘kmaning erib ketishi

186. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-1

Amorf cho‘kmalar qanday sharoitda cho‘ktiriladi?

Konsentrlangan eritmadan.

Suyultirilgan eritmadan.

Eritmalarni isitilgan xolda.

Kislotali sharoitda.

187. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.4;

Qiyinlik darajasi-2

Gomogen eritmadan cho‘ktirish deb nimaga aytiladi?

Cho‘ktiruvchini eritmada hosil qilish.

Komponentlarni sovuqda cho‘ktirish.

Komponentlarni qizdirib turib cho‘ktirish.

Cho‘kmani cho‘ktirib, so‘ngra sovutish.

188. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.1;

Qiyinlik darajasi-1

Moddaning foiz konsentratsiyasi nima?

100gr eritmadagi, erigan moddaning massasi

1l erit-madagi moddaning molekulyar massasiga teng bo‘lgan grammlar soni.

1000ml erituvchida erigan moddaning mol massasi.

1ml eritmada erigan moddaning grammlar miqdori.

189. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3;

Qiyinlik darajasi-3

1 l 0,25M HCl eritmasini tayyorlash uchun 12,5 M HCl dan qancha xajm olish kerak?

20ml,

25ml,

30,

35ml,

190. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 6, paragraf 6.1;

Qiyinlik darajasi-2

Kompleks hosil qilish reaksiyalarida konsentratsion barqarorlik konstantasiga ta’sir etuvchi faktorlarni ko‘rsating?

Modda tabiati eritmaning ion kuchi va temperaturaga

Eritmaning temperaturasiga, ion kuchiga va begona ionlar konsentratsiyasiga.

Eritmaning temperaturasiga va modda tabiatiga

Modda tabiatiga, eritmaning ion kuchiga, temperaturasiga va eritmadagi begona ionlar ishtirokiga.

191. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 6, paragraf 6.3;

Qiyinlik darajasi-3

Kompleks hosil qilish reaksiyalarida termodinamik barqarorlik konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Eritmaning temperaturasi va modda tabiatiga.

Eritmaning ion kuchiga.

Eritmaning ion kuchi, temperaturaga, modda tabiatiga.

Eritmaning konsentratsiyasi va modda tabiatiga.

192. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 6, paragraf 6.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kompleks hosil qilish reaksiyalarida shartli barqarorlik konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Eritmaning temperaturasi, ion kuchi, modda tabiati va begona ionlar konsentratsiyasiga:

Eritmaning temperaturasi va modda tabiatiga.

Eritmaning konsentratsiyasiga, ion kuchi va temperaturaga.

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga, modda tabiatiga

193. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.5;

Qiyinlik darajasi-3

Bufer sig‘imi deb nimaga aytiladi va u qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Bufer sig‘imi deb eritma pH ini bir birlikka o‘zgartirish uchun zarur bo‘lgan kislota yoki asosning gramm-ekvivalent miqdoriga aytiladi va u kislota yoki asosning konsentratsiyasiga va bufer eritmadagi tuzning konsentratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi:

Bufer sig‘imi deb bufer eritmaning pH ni o‘zgartirish uchun zarur bo‘lgan kislota yoki asosning gramm-ekvivalent miqdoriga aytiladi va bufer eritma tabiatiga bog‘liq.

Bufer sig‘imi deb bufer aralashmadagi kislota yoki asosning gramm-ekvivalentlar soniga aytiladi. Bufer sig‘imi eritmadagi tuzning konsentratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi.

Bufer sig‘imi deb tuz konsentratsiyasining kislota konsentratsiyasiga nisbatiga aytiladi. Bufer sig‘imi temperaturaga bog‘liq bo‘ladi.

194. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.4;

Qiyinlik darajasi-2

Oksidlanish-qaytarilish potensiali deb nimaga aytiladi?

Moddaning oksidlangan va qaytarilgan formalarini tutgan eritmadagi indifferent elektrodning potensialiga aytiladi.

Moddaning oksidlangan va qaytarilgan formalari ekvivalent miqdordagi aralashmalaridagi vodorod elektrodining potensialiga;

Moddaning oksidlangan formasi eritmasidagi metall elektrodning potensialiga;

Metall tuzi eritmasidagi berilgan metall elektrod potensialiga;

195. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1;

Qiyinlik darajasi-2

Kristall cho‘kmalarni qanday sharoitlarda cho‘ktirish eng qulay hisoblanadi?

1) Issiq eritmalardan cho‘ktirish, 2) Cho‘ktiruvchini tomchilatib qo‘shish, 3)Cho‘ktirishdan oldin eritmani suyultirish, 4)Cho‘ktirish dan oldin eritmani bo‘g‘latish, 5)Cho‘ktiruvchini tez qo‘shish.1.2.3:

1.2.4

2.3.4

1.2.5

196. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1;

Qiyinlik darajasi-2

Cho‘ktiruvchining ortiqcha miqdori cho‘kmaning eruvchanligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

Cho‘ktiruvchining ortiqcha miqdori qo‘shilganda eruvchanlik dastlab kamayadi, so‘ngra oshadi:

Eruvchanlikni kamaytiradi

Eruvchanlikka ta’sir etmaydi,

Eruvchanlikni oshiradi

197. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4; Qiyinlik darajasi-2

Cho’kmalarning tuzilishi ularni hosil qilish sharoitiga bog’liq bo’lib, bu sharoit quyidagilardan iborat:

cho’ktiriladigan ionning va cho’ktiruvchining konsentrasiyasi, eritmaning tuz tarkibi, rH va harorat:

cho’kma hosil qiladigan ionning tarkibi, diametri, harorati va rH qiymati;

cho’ktirish o’tkaziladigan stakanning tuzilishi, undagi aralashtirgichning tabiati, uning joylashgan shrni;

cho’ktiruvchining erituvchisi, uning rH qiymati, harorati va tuzilishi.

198. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.1; Qiyinlik darajasi-2

Kulonometriyada asosiy elektrod reaksiyasi qaysi elektrodda sodir bo’ladi?


ishchi:

simob;

yordamchi;

taqqoslash


199. Manba-O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.3;

Qiyinlik darajasi-3

Quyidagi reaktivlar-ning qaysi biridan foydalanib rux ionini temir(III) va mangan ionlaridan ajratib olish mumkin?

NH4OH

Na2CO3

BaCO3

K4[Fe(CN)6

200. Manba-O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-2

Ionning aktivlik koeffitsienti eritma konsentratsiyasi bilan qanday bog‘lanishda bo‘ladi?

Eritma konsentratsiyasi kamayishi bilan aktivlik koeffitsienti 1 ga intiladi:

Eritma konsentratsiyasi ortishi bilan aktivlik koeffitsienti ham ortadi.

Aktivlik koeffitsienti konsentratsiyaga bog‘liq emas.

Aktivlik koeffitsienti konsent-ratsiyaning ion zaryadi kvadrati ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional.

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling