№1 Ma`ruza: Mikroelektronikadan nanoelektronikaga o‘tish asoslari


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
Sana16.04.2020
Hajmi0.72 Mb.

№ 1 Ma`ruza: Mikroelektronikadan nanoelektronikaga o‘tish asoslari. 

KIRISH 


Asоsiy adabiyotlar  

1.  Ж. Панков. Оптические процессы в полупроводниках. М. «Мир», 1973 

г., 456 с. (Электрон версия).  

2.  А.Т.Мамадалимов  Фотоэлектрические  явления  в  полупроводниках. 

Ташкент.  2003. 102 стр. ( Учеб. пособия).  

3.  Ю.И.Уханов.  Оптические  свойства  полупроводников.  М.Ф.М.1977  г., 

368 с.  

4.  С.М.Рывкин.  Фотоэлектрические  явления  в  полупроводниках.  М. 

«Физматгиз».  1963 г., 496 с. (Электрон версия).  

5.  Х.  Akrоmоv,  S.  Zaynоbidinоv,  A.  Tеshabоеv.  YArimo`tkazgichlarda 

fоtоelеktrik hоdisalar. «O`zbеkistоn». 1994 y. 272 b.  

6.  А.Т.Мамадалимов, А.А.Лебедев, Е.В.Астрова. Спектроскопия глубоких 

центров в полупроводниках. Тошкент. «Университет», 1999, 164 стр.  

REJA 


1.  Mikroelektronika va nanoelektronika nima? 

2.  Mikroelektronikadan nanoelektronikaga nima uchun o`tish kerak? 

3.  Moor qonuni nima? 

4.  Nanoelektronikaning eng katta muammolari nima? 

5. 

Bugun nanotexnologiyaning rivojlanish yo‘nalishlari 

 

 1)  Nanoelektronika o`lchami100 nanometrdan kam bo'lgan elementlarning 

integral sxemalarda yoki yakka holatda ishlash xarakteristikalarini va 

texnologik asoslarini ishlab chiqadigan va o`rganadigan sohasidir.  


Mikroelektronika o`lchami100 nanometrdan katta bo'lgan elementlarning 

integral sxemalarda yoki yakka holatda ishlash xarakteristikalarini va 

texnologik asoslarini ishlab chiqadigan va o`rganadigan  sohasidir.  

 

2)  Chunki  mikroelektronikadan  nanoelektronikaga  o`tish  quyidagicha qulayliklarga va yutuqlarga olib keladi. 

•  Nanoelektronika asosida ishlaydigan qurulmalar o`lchami jihatdan kichik va 

qulay. 

•   Energiya  iste`mol  qilishda  tejamkor  ya`ni  kam  quvvat  bilan  ham  ko`p ishlash imkonini beruvchi qurilmadir. 

•  Nanoelektronika  asosida ishlaydigan qurulmalar  ko`p  funksiya bajara olish 

imkoniga ham ega.  

3)  Moor qonuni asosan nano texnologiya asosida qurilgan integral sxemalarni 

rivojlanib boorish tendensiyasini ifodalaydi va u quyidagicha talqin qilinadi. 

"Nanoelektronika"  atamasi  mantiqiy  ravishda  "mikroelektronika"  atamasi  bilan 

bog'liq  bo'lib,  zamonaviy  yarimo'tkazgich  elektronikasida  mikron  va  submikron 

o'lchamlaridagi    elementlardan  nanometr  o`lchamlarga    o'tishini  aks  ettiradi. 

Texnologiyaning  ushbu  rivojlanish  jarayoni  Moorning  emperik  qonunini  aks 

ettiradi.  Moor  qonuni  shunday  deyilgan:  Integral  sxemalarda  ishlatiladigan 

tranzistorlar soni har ikki yilgada ikki barobar ko'payishini aytib o`tgan.  


4.  Nanoelektronikaning  eng  katta  muammolari  nima?  Bu  muammolar 

quyidagilardan iborat. 

•  Biroq, nanoelektronikaning asosiy 

elementlari uchun kvant effektlarnin

•  Ya`ni  mikroelektronikadan  nanoelektronikaga  o'tishda  kvant  effektlari 

asosan  (tunnel  effektlar,  qisqa  kanal  effektlar  va  h.z)  tranzistorlarning  va 

integral  sxemalarning  aniq  ish  bajarishida  katta  to`sqinliklarni  keltirib 

chiqaradi.  

•  Nanoelektronika asosida ishlaydigan qurilmalar tashqi ta`sirlarga chidamsiz 

bo`ladi, katta quvvatlarda tez ishdan chiqadi. 

Nanoelektronikaning  eng  katta  muammolari  nima?  Bu  muammolar 

Biroq, nanoelektronikaning asosiy  muammolardan biri bunday o'lchamdagi 

elementlari uchun kvant effektlarning ta'sirining ustun bo'lishi

Ya`ni  mikroelektronikadan  nanoelektronikaga  o'tishda  kvant  effektlari 

asosan  (tunnel  effektlar,  qisqa  kanal  effektlar  va  h.z)  tranzistorlarning  va 

tegral  sxemalarning  aniq  ish  bajarishida  katta  to`sqinliklarni  keltirib 

Nanoelektronika asosida ishlaydigan qurilmalar tashqi ta`sirlarga chidamsiz 

bo`ladi, katta quvvatlarda tez ishdan chiqadi.  

 

Nanoelektronikaning  eng  katta  muammolari  nima?  Bu  muammolar muammolardan biri bunday o'lchamdagi 

ta'sirining ustun bo'lishidir.  

Ya`ni  mikroelektronikadan  nanoelektronikaga  o'tishda  kvant  effektlari 

asosan  (tunnel  effektlar,  qisqa  kanal  effektlar  va  h.z)  tranzistorlarning  va 

tegral  sxemalarning  aniq  ish  bajarishida  katta  to`sqinliklarni  keltirib 

Nanoelektronika asosida ishlaydigan qurilmalar tashqi ta`sirlarga chidamsiz Mikropotsessorlarda yuzaga kelgan sizish toki bilan

bog`liq muammolar

Год

1999


2001

2004


2008

2011


2014

Технологическая норма, нм

180

130


90

60

4032

Длина затвора L

(нм) 


120 

90

7045

32

22Толщина окисла d

ох

(ангстремы) 9-25

5-19


2-15

8-12*


6-8*

5-6* 


Ток утечки при 100°С

(нА/мкм) 

7

10

1640*

80*


160*

 

5. Bugun nanotexnologiyaning quyidagi ustuvor rivojlanish yo‘nalishlari mavjud: 

1.  Tibbiyot. Odamning  tanasida  paydo  bo‘ladigan  barcha  kasalliklarning  oldini 

oluvchi  yoki  davolovchi  molekulyar  nanorobotlarni  yaratish.  Amalga  oshish 

muddati - XXI asrning birinchi yarmi. 

2.  Gerontologiya. Insonlarning  jismoniy  boqiyligiga,  odam  tanasidagi  hujayralar 

qirilishining oldini oluvchi, odam organizmi to‘qimalarining ishlashini yaxshilash 

va  qayta  qurish  uchun  molekulyar  robotlarni  kiritishga  erishish.  Amalga  oshish 

muddati - XXI asrning to‘rtinchi choragi. 

3.  Sanoat. Iste'mol  mollarini  ishlab  chiqarishda  an'anaviy  usullardan  foy-

dalanishdan  bevosita  atom  va  molekulalardan  yig‘ishga  o‘tish.  Amalga  oshish 

muddati - XXI asrning boshi. 

4.  Qishloq  xo‘jaligi. Oziq-ovqatni  tabiiy  ishlab  chiqaruvchilarni  (masalan, 

o‘simliklar  va  hayvonlar)  molekulyar  robotlardan  tuzilgan  funktsional 

o‘xshashlariga  almashtirish.  Ular  tirik  organizmda  sodir  bo‘ladigan  kimyoviy 

jarayonlarni  qisqaroq  va  samaraliroq  yo‘l  bilan  amalga  oshirishadi.  Masalan, 


«tuproq-is  gazi-fotosintez-o‘t-sigir-sut»  zanjiridan  barcha  ortiqcha  bo‘limlar  olib 

tashlanadi. Faqat «tuproq-is gazi-sut (qatiq, yog‘, go‘sht)» qoladi. Bunday «qishloq 

xo‘jaligi»  samaradorligi  ob-havo  va  og‘ir  mehnat  sharoitiga  bog‘liq  bo‘lmaydi. 

Uning ishlab chiqarish hajmi oziq-ovqat muammosini birato‘la hal qiladi. Amalga 

oshish muddati - XXI asrning ikkinchi-to‘rtinchi choraklari. 

5.  Biologiya. Tirik  organizmga  atomlar  darajasidagi  nanoelementlarni  kiritish 

mumkin  bo‘ladi.  Buning  oqibatlari  turlicha  bo‘lib,  yo‘qolib  ketgan  turlarni 

tiklashdan  tortib,  yangi  turdagi  jonzotlar  biorobotlarini  yaratishga  olib  kelishi 

mumkin. Amalga oshish muddati - XXI asr. 

6.  Ekologiya. Inson  faoliyatining  atrof-muhitga  ta'sirini  to‘liq  bartaraf  qilish. 

Bunga  birinchidan,  ekosferani  inson  faoliyati  chiqindilarini  boshlang‘ich  xom-

ashyoga aylantiruvchi molekulyar robot-sanitarlar bilan to‘ldirish, ikkinchidan esa 

sanoat  va  qishloq  xo‘jaligini  chiqindisiz  nanotexnologik  usulga  o‘tkazish  bilan 

amalga oshirish mumkin. Amalga oshish muddati - XXI asr. 

Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling