1-ma’ruza Raqamli qurilmalarni loyihalashtirishga kirish faniga kirish


Download 100.1 Kb.
Sana13.10.2022
Hajmi100.1 Kb.
#846189
Bog'liq
bes 3 [163](1)I1
lenter kolosnik panjarasini takomillashtirish, 1-taqriz , 1-taqriz , 11, bes 3 [163](1), bes 3 [163](1)I1, bes 3 [163](1)I2, bes 3 [163](1)I2, bes 3 [163](1)I3, bes 3 [163](1)I3, bes 3 [163](1)I4, bes 3 [163](1)I4, bes 3 [163](1)I5, bes 3 [163](1)I6

1-ma’ruza
Raqamli qurilmalarni loyihalashtirishGA KIRISH FANIGA KIRISH
Reja

 1. Raqamli qurilmalarni loyihalashtirishga kirish fani maqsadi va vazifalari.

 2. Raqamli qurilmalar va signallar.

 3. Raqamli qurilmalarning afzalligi.

 4. Raqamli qurilmalarni loyihalashtirish rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari. Integral mikrosxemalar (IMS) va ularning klassifikatsiyasi.

Raqamli qurilmalarni loyihalashtirishga kirish fani umumkasbiy fanlar majmuasiga taalluqli bo‘lib, V semestrda o‘rganiladi.


“Raqamli qurilmalarni loyihalashtirishga kirish” fanining bosh muhim vazifasi talabalarga axborot va kommunikatsiya texnologiyalarida ishlatiladigan raqamli qurilmalar turlari, xarakteristikalarini, ularning tuzilishi, ishlash mexanizimlari va ular yordamida yaratiladigan murakkab raqamli qurilmalarning texnologik hamda sxemotexnik xususiyatlarini o‘rganish masalalarini o‘z ichiga olib keyinchalik talabalarga maxsus fanlarni o‘zlashtirishda, kelajakda esa raqamli qurilmalarni ishlab chiqarish, loyihalash va tadqiqot ishlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishi uchun zarur bo‘ladigan tayanch bilimlarni beradi.
Fan bo‘yicha talabaning malakasiga qo‘yiladigan talablar. Talabalar raqamli qurilmalarni loyihalashtirishga kirish fanini o‘rganish jarayonida quyidagilarni bajara olishi lozim:
-raqamli integral qurilmalarning ishlash mexanizimi, xarakteristikalari, modellari hamda ularni analiz va sintez qilishga kerak bo‘ladigan ekvivalent sxemalarini bilishi;
-o‘zlashtirgan bilimlarini raqamli integral qurilmalarni to‘g‘ri tanlashda, xarakteristikasidan parametrlarini to‘g‘ri hisoblashda, ish rejimlari va tashqi ta’sirlarga turg‘unligini aniqlashda qo‘llay bilishi;
-axborot va kommunikatsiya texnologiyalarida ishlatiladigan raqamli qurilmalar mikro yo‘nalishlari va vazifalarini, sxemaning diskret passiv komponentalari va integral sxema elementlarini, integral mikrosxema elementlari tuzilishi uning xarakteristikasiga ta’sirini bilishi;
-raqamli integral qurilmalarning parametrlarini o‘lchash hamda xarakteristikalarini tadqiq etishga ishlatiladigan asbob va apparaturalarda ishlashni bilishi;
-axborot va kommunikatsiya texnologiyalarida ishlatiladigan raqamli qurilmalar parametrlarini aniqlay bilishi va olingan natijalarni to‘g‘ri tahlil qilishni bilishi lozim.
Har qanday ilmiy-texnik ,biologik va sotsial tizimlarni boshqarish va ishlash, ayniqsa xisoblash texnikasi asoslarida axborot jarayonlari yotgan bo‘lib , ularda axborotlarni yig‘ish va qayta ishlash bilan bog‘lik bo‘lib ,ularni uzatish,saqlash ,taqsimlash,aks ettirish ,yozib qo‘yish, o‘qish va boshqa jarayonlar yotadi. Sanab o‘tilgan axborot jarayonlarini yakunlash asosida quyidagi:axborotni qabul qilish,uzatish,saqlash va ularni qayta ishlash -to‘rt asosiy jarayonlar yoki bajariladigan ishlar tartibini ajratish mumkindir.Umuman ushbu jarayonlarni amalga oshirish asosida axborotlarni ifodalovchi fizik qayta ishlash va ularning taqdim etish shakllarida yotadi.
Axborot - eng qisqa va qiyin tariflanadigan tushunchadir. Axborotning qandaydir material ko‘rinishda mujassamlantirilgani -xabar,uni fizik vositalar bilan uzatilishi- (DSTU2938-94 ga asosan )-signal deb ataladi.
Har doim axborot xabarlari axborot manbasi , axborotni qabul qiluvchi va uzatish kanallari bilan bog‘likdir (1.1-rasm)Ахборот манбаси

Узатиш каналлари

Ахборотни кабул килувчи
1.1.rasm.Uzatish kanalining axborot modeli


Axborotlarni uzatuvchi va qabul qiluvchi sifatida insonlar yoki texnik qurulmalar(kompyuterlar,datchiklar indikatorlar v.b. )bo‘lishi mumkindir. Uzatish(aloka) kanali deb- bir kirish va bir chikishli axborotlarni ko‘rsatilgan masofaga uzatish uchun mo‘ljallangan qurilmalar majmuasiga aytiladi. Xabarlar turli formalarda: ovoz, matn, tasvir, datchiklardan olingan elektr kuchlanishlar bo‘lishi mumkin.
Integral mikrosxemdalardan tashkil topgan raqamli texnika va raqamli usullar, shu jumladan, mikroprotsessor sistemalari, televizion, radiouzatish va aloqa apparaturalarida axborot tashkil etishda keng tatbiq etilgan.
Raqamli texnika hozirgi kunda hisoblash texnikasining asosini tashkil qilib quyidagi yo‘nalishlarda keng qo‘llanilmoqda:
- Texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish, texnik xususiyatlarini avtomatik nazorat qilish va tashxis qilish;
- Elektron hisoblash mashinalarida administrativ boshqarish, ilmiy ishlar va avtomatlashtirilgan loyihalashtirishlar uchun foydalanilmoqda;
- Raqamli texnikaning rivojlanishiga 1949 yilda tranzistorning yaratilishi turtki bo‘ldi.
Bizga ma’lum bo‘lgan mantiqiy funksiya va amallarni hosil qilishda tranzistorlardan foydalanish imkoniyati mavjudligi raqamli texnikaning shu darajada jadal rivojlanishiga olib keldi. Hozirgi kunga kelib barcha EHM protsessorlarining asosini tashkil qiluvchi integral mikrosxemalarda, tranzistorlarda qurilgan mantiqiy funksiyalar asosiy hisoblash ishlarini amalga oshiradi.
- Raqamli qurilmalar deb, mantiqiy algebra funksiyalarini amalga oshirish uchun ishlatiladigan qurilmalarga aytiladi.
- Mantiqiy algebra funksiyalarini tashkil etishda qo‘llaniladigan qurilma mantiqiy qurilma deb ataladi.
- Raqamli qurilmalar kodli so‘zlarni kiritish va chiqarish usuliga qarab ketma-ket, parallel va aralash turlarga bo‘linadi.
- Ketma-ket raqamli qurilma kirishiga kodli so‘z belgilari bir vaqtda berilmaydi. Misol uchun 1.2-rasmdagi qurilmani keltirish mumkin:

1.2.- rasm
Parallel raqamli qurilma kirishiga har bir kirish belgi bir vaqtda beriladi. 1.3.-rasmda bunday qurilmaga misol keltirilgan:

1.3 - rasm
Bunda kirishda 2 ta (I, II) uch razryadli signal belgilari bir vaqtda beriladi va chiqishda ham uch razryadli signal belgilari bir vaqtda chiqadi.
Aralash turli raqamli qurilmalarda kirish va chiqish kodli so‘zlari har xil turda beriladi. Masalan, kirishlar ketma- ket, chiqishlar parallel. Bunday qurilmalar kodli so‘zlarni bir formadan boshqa formaga o‘tkazishda ishlatilishi mumkin (Masalan, ketma-ket formadan, parallel formaga va aksincha).Avtomatlashgan tizimlarda axborot almashinishi signallar yordamida amalga oshadi. Signalni tashuvchilari sifatida fizik kattaliklar tushuniladi, masalan, tok, kuchlanish, magnit holatlar va h.k. Fizik kattaliklar o‘zining vaqt funksiyasi orqali yoki belgilangan fazoviy taqsimlanishida ifodalanadi.
CHastota, amplituda, faza, impulslar davomiyligi, ketma-ket impulslar seriyalarining bir yoki bir nechta parallel liniyalarida taqsimlanishi, tasvir nuqtalarining tekislik va x. k. larda taqsimlanishi kabi uzatuvchi vaqtli funksiyalarni aniqlovchi parametrlar (ular orqali axborot uzatish holatida) axborot parametrlari deb ataladi. Agar fizik kattalik ikki yoki undan ortiq axborot parametrlarning tashuvchisi bo‘lsa, u ko‘p o‘lchovli signal hisoblanadi. Axborot parametrlar bir qator aniq miqdorlar to‘plamiga ega.

 • Analog signallar (axborot parametrlari berilgan diapazon ichida har qanday miqdorni qabul qilishi mumkin);

 • Diskret signallar (axborot parametrlari faqatgina berilgan aniq diskret miqdorlarni qabul qilishi mumkin);

 • Uzluksiz signallar (axborot parametrlari har vaqtda o‘zgarishi mumkin);

 • Uzlukli signallar (axborot parametrlari vaqtning diskret onlaridagina boshqa miqdorni qabul qilishi mumkin);

EHM yordamida avtomatlashtiriladigan tizimlarda uchraydigan signallarning tipik formalariga ba’zi misollar quyida keltirilgan:

1.4.-rasm

1.5.-rasm

1.6.-rasm

1.7.-rasm

1.8.-rasm

1.9.-rasm

1.10.-rasm
Signallar.

 • Diskret signallar raqamli va ko‘p pozitsiyali signal turlariga bo‘linadi.

 • Barcha raqamli bo‘lmagan diskret signallar ko‘p pozitsiyali deb ataladi.

 • Raqamli signallar asosan ketma-ket yoki parallel tarzda uzatiladi. Parallel signallarda axborot parametrlarining barcha parametrlari turli n signal liniyalari orqali uzatiladi.

 • Ketma-ket signallarda axborot parametrlarning barcha parametrlari aniq vaqt ketma-ketligida umumiy signal liniyalari bo‘yicha birin-ketin amal qiladi.

Raqamli signallar. Quyidagi 2-rasmda to‘rt razryadli raqamli signalning ko‘rinishi tasvirlangan.
Unda
a – parallel signal;
b – ketma-ket signal;

1.11.-rasm

Nazorat uchun savollar
 1. Raqamli qurilmalarni loyihalashtirishga kirish fani maqsadi va vazifalari nimalardan iborat ?

 2. Fan bo‘yicha talabaning malakasiga qanday talablar qo‘yiladi?

 3. Mantiqiy qurilma deganimiz nima?

 4. Raqamli qurilmalar deganimiz nima va turlarini sanang.

 5. Raqamli signallar turlarini sanang.

 6. EHM yordamida avtomatlashtiriladigan tizimlarda uchraydigan signallarning tipik formalarini sanang.

Download 100.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling