1. Mashq qildiruvchi dasturlar bilan ishlashni o‘rgatish


Download 2.12 Mb.
bet16/16
Sana12.02.2020
Hajmi2.12 Mb.
#96808
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Bog'liq
Nurmetova Rohat
4-Bilet, Bioxilma-xillik tadbir, Seminarlar jadvali, 2 5402080461839140018, bir xil maxrajli kasrlarni qoshish va, bir xil maxrajli kasrlarni qoshish va, 3-sinfda massa olchovlarini orgatish metodikasi (1), boshlangich sinf matematikasida miqdor tushunchasini orgatish metodikasi (1), 6-bilet Fuqarolik jamiyati ijtimoiy tuzilmasida mulkdorlar sinfining o‘rni, 1. Teng to’plamlar. To’plam osti. Universal to’plam, Jabborova Iqbol amiyatni boshqarishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli, УрГУ - оборудование объявление, Sonlarni yaxlitlash (Aim.uz), Pedagogik texnologiya innovatsiya integratsiya, 1487046332 8-sinf-mehnat-namuna
3.17-rasm.

6. Paint dasturiga scaner orqali rasmni yuklang.

Xotiradagi rasmni Paint ish stol iga chaqirish. Buning uchu n «Файл » bu yruql ar to 'plami dan «Откр ыть » bandi tanlanadi , xoti rada mavjud bo'lgan fayllar ro'yxatidan kerakli fayl tanlanadi va «si chqo nc ha» tu gmachasi bosi ladi .

Rasm qismini ajratish. Ish stolida hosi l qi lingan rasmning bi ror qismini ajratib olish uchun das tlab « Правка » bu yruqlar to 'plamiga kiriladi . So'ngra « Вырезать » (yoki [Ctrl] + [X] ) bandi tanlanib , « sichqoncha» tugmachasi bosiladi.

7. Rasm qismini maxsus joyga o'rnatish. Buning uchun dastlab «Правка » buyruqlar to 'plami ga kirib , « Вырезать » yordamida qi rqib olingan qism, shu buyruqlar to'plamidagi

Копировать » (yoki [Ctrl] + [C] ) buyrug 'i yordamida rasmni maxsus joyga keltirib qo'yish mumkin.8. Rasmni o'z joyidan ko'rsatilgan joyga ko'chi rish.

Buning uchun « Правка » buyruqlar to 'plamidan « Вставить » (yoki [Ctrl]+[V]) bandi tanlanib, rasm ko'rsatilgan joyga qo'yiladi .9. Yangi rasm kel ti rib qo'yish. Buning uchun, masalan, yangi hosil qilingan rasmni boshqa joyga nusxalash uchun «Правка » buyruqlar to 'plamiga kirib, « Копировать » (yoki [Ctrl]+[C]) bandi yoki « Вставить » [Ctrl] +[V] bandidan foydalaniladi.

10. Rasmni kattalashtir ish. Bu holat uchun « Вид » buyruqlar to 'plamiga kirib, «Масштаб » bandi tanlanadi hamda «sichqoncha» chap tugmachasi bosiladi.

11. Rasmni kichiklashtirish. Buning uchun « Вид » buyruqlar to'plamiga kirib, «Масштаб » bandida «sichqoncha» tugmachasi bosiladi .

12. Chiziqlar qal inl igini tanlash. Bu holatni bajarish uchun « Вид » buyruqlar to 'plamiga kirib, «sichqoncha» ko 'rsatkichi «Набор инструментов » bandida bosiladi so'ngra kerakli qalinlik tanlanadi .

13. Bo'yoq (ranglar)ni tanlash. Buning uchun « Вид » buyruqlar to 'plamiga kirib, «sichqoncha» tugmachasi bosiladi . Hosil bo'lgan bo'yoqlardan kerakli rang tanlanadi .

14. Rasm yoniga(tagiga, ustiga, yoniga va ichiga)

yozish. Rasm tevaragiga (yoniga, tagiga, ustiga va ichiga) yozish uchun ko'rsatkich dastlab yozi lishi lozim bo'lgan joyga keltiriladi , «Обычный » bandi yordamida oddiy, yarim quyuq belgi (yozuv)lar - «Полужирные» bandi yordamida, og'ma belgi lar kursiv yordamida klaviatura

quri lmasidan teriladi .15. Yozishda turli xil shriftlardan foydalanish. Buning uchun « Текст » buyruqlar to 'plamiga kirib, «Шрифты » bandida «sichqoncha» tugmachasi bosiladi va kerakli shrift turi tanlanadi .

Katta rasmlarni ekranda to' liq ko'rish. Buning uchun

«Про смо тр » to'pl ami ga ki ri ladi va «s i chqon cha»

ko 'rsatki chi « Пр осмотреть рис уно к » bandi ga kel ti ri li b,

chap tugma bosi ladi , nati jada ekranda rasm to'liq

ko'rinadi .

17. Ranglarni tahrir qilish. Buning uchun «Параметры»

buyruqlar to'plamiga ki ri ladi va «Р едак ти ровани е цв етов »

bandida «sichqoncha» chap tugmachasi bosi ladi . So'ngra

ko'rsatkich yordamida rangni tahri r qi lish (o'chi rish, boshqa

rangga almashti rish) mumkin.

18. Rangni qo'yish va saqlash. Bu holatni bajarish

uchun dastavval «Параметр ы» buyruqlar to'plamiga

ki ri ladi . So'ngra mos holda «Пол учи ть цв ета» ( rangni

qo'yish uchun) va «Сохр ани ть цв ета» ( rangni saqlashuchun) bandlarida «sichqoncha» tugmachasi bosi ladi .

7. Excel dasturida matematik amallarni bajaring. (ko’paytma va bo’linma)

Excel elektron jadvalida ishlashni misollar

yordamida ko'rib chiqamiz.

1- misol. Karra jadvalini hosil qiling (E6- rasm).Quyidagi ketma- ketlikdagi ishlarni bajaramiz:

  1. B2:H2 blokidagi katakchalarni piktogrammasi yordamida birlashtiramiz va "Nechalik jadval kerak?" matnini kiritamiz;

  2. D3 katakchaga "=", E3 katakchaga biror sonni (masalan, 6 ni) kiritamiz;

  3. C4 katakchadan E3 katakchaga absolyut murojaatni kiritamiz, ya'ni C4 katakchaga "=E3"ni yozib, F4 klavishni bosamiz;

  4. D4 katakchaga "*" belgisini, E4 katakchaga 1 sonini, F6

katakchaga "=" belgisini kiritamiz;

  1. G4 katakchaga "=C4*E4" formulani kiritamiz;

  2. C4:G4 blokini belgilab, blokning o'ng quyi burchagidagi % belgisidan sichqoncha yordamida G ustun bo'yicha pastga tortib nusxalaymiz;

  3. Katakchalarga katakcha formati yordamida rang beramiz. Tekshirib ko'rish mumkinki,

E3 katakchadagi qiymatni o'zgartirsak, G ustundagi qiymatlar karra

jadvaliga mos ravishda o'zgaradi.Excel elektron jadvali matematik formulalar bilan ishlash uchun

keng imkoniyat ochib beradi. Shulardan biri funksiyalar to'plamining

mavjudligidir. Excel funksiyalar to'plamida 400 dan ortiq funksiya bo'lib, ular matematik, mantiqiy, statistik, matn, moliya va boshqa turlarga bo'linadi.

Funksiyalarni formulalarda ishlatishning umumiy qoidasi quyidagilardan iborat:


  1. har bir funksiya boshqa takrorlanmaydigan o'z nomiga ega;

  2. funksiyalarga murojaatda ularning nomidan keyin qavs ichida nuqtali vergul bilan ajralib turuvchi argumentlar ro'yxati yoziladi. Excel elektron jadvalidagi funksiyalarning ba'zilari bilan

tanishtiramiz:

Matematik funksiyalar

Misollar
ABS (son) Sonning absolyut qiymatini hisoblaydi

ABS(-274)=274; ABS(48)=48; ABS(- 1,23)=1,23; ABS(0)=0

Знак (son) Son manfiy bo'lsa -1, 0 bo'lsa 0, musbat bo'lsa 1 qiymatga teng

Знак(-7,5)= -1;

Знак(0)= 0;

Знак(2011)= 1

Корень (son) Sonning kvadrat ildizini hisoblaydi

Корень(4)=2; Корень(81)=9;Остат(son;bo'luvchi) Sonni bo'luvchiga bo'lgandagi qoldiqni hisoblaydi

Остат (5;7)=3;

Остат (15;3)=0;

Остат (-191;10)=9Степень (son;daraja ko'rsatkichi) Sonni darajaga ko'taradi

Степень (3;4)=81;

Степень (2;10)=1024;

Степень ( 1,7; 5)= -14,1986Сумм (son 1; son 2; ...) Katakchalar blokidagi qiymatlarning

yig'indisini
hisoblaydi Сумм(G4:G13)=330; Сумм(C4:C13; E4:E13)

= 115 (1- rasm)Целое (son) Kichik butun songacha yaxlitlaydi

Целое (5,5)=5;

Целое (--5,5)=--6


Download 2.12 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling