1-mavzu: Ijtimoiy pedagogika va pedagogik sotsiologiyaga ehtiyoj va zamonaviy jamiyat rivojining zaruriy shartlari Reja


Download 72 Kb.
Sana20.09.2020
Hajmi72 Kb.

1-MAVZU:Ijtimoiy pedagogika va Ijtimoiy pedagogika va pedagogik sotsiologiyaga ehtiyoj va zamonaviy jamiyat rivojining zaruriy shartlari

Reja:

1.Jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi.

2.Hozirgi vaqtda ijtimoiy pedagogika va pedagogik sotsiologiya faniga zaruriyat va uning ahamiyati.
Seminar mashg`uloti “Qadamba-qadam” usuli asosida o’tkazilishi e’lon qilinadi

Maqsadi: talabalarning estetik savodxonligi hamda ta’limning mazmunli tamoyillari haqidagi bilimlarini tekshirish

O’tkazish tartibi: mashg’ulot davomida talabalarga Ta’limning mazmunli tamoyillari. Yozilgan tarqatma materiallar tarqatiladi.

1 qadam –talabalar o’qituvchi tomonidan tarqatma materalda yozilgan so’zlarni diqqat bilan o’qib chiqishlari va har bir tamoyilning qarshisiga ahamiyati bo’yicha so’zlarni yozib chiqishlari kerak.

Ular ta’lim mazmunini tanlash bilan bog’liq bo’lgan qonuniyatlarni aks ettiradi va quyidagi g’oyalarni ifodalaydi:

- fuqarolik;

- ilmiyligi;

- tarbiyalovchi ta’lim;

- fundamentalligi va amaliy yo’nalganligi (ta’limning hayot bilan, nazariyaning amaliyot bilan bog’liqligi);

- tabiat bilan uyg’unligi;

- madaniyat bilan uyg’unligi;

- insonparvarligi.2-qadam –talabalardan har bir tamoyilga ta’rif berish talab qilinadi.

3-qadam-guruhlarga bo’linib, keltirilgan so’zlar ishtirokida hikoya yoki matn tuzish tavsiya qilinadi.

4-qadam-guruhlarda bir-birovlarining hikoya (matn)lari yuzasidan savol-javob o’tkaziladi.

5-qadam-guruh ishlari o’zaro baholanadi

6-qadam –o’qituvchi reja asosida mustahkamlaydi

Maqsadi: “Sayohat” texnologiyasi murakkab, ko‘p tarmoqli, mumkin qadar muammo harakterdagi mavzularni o‘rganishga qaratilgan. Texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo‘yicha biryo‘la axborot beriladi, ularning har biri alohida muhokama etiladi. Talabalarda mantiqiy, tahliliy, tanqiqdiy fikrlashni rivojlantirishni hamda o‘z g‘oyalarini, qobiliyatlarini o‘stirishga xizmat qiladi.

Qo‘llanishi: Bu texnologiya kichik guruhlarda (talaba soni 20 tagacha bo‘lgan) olib boriladi, Barcha ishtirokchilar 4-5 kishidan iborat kichik guruhchalarga bo‘linadilar. Mavzudan kelib chiqqan holda bir qancha davlatlarning ta’lim tizimi yoritilgan tarqatmali materiallar har bir guruhga tarqatiladi. 15 daqiqa davomida har bir guruh o‘z tasavvuridan kelib chiqib, guruhga berilgan ma’lum bir davlat ta’lim tizimini biror bir chizma shaklida ifodalaydi va guruhdan bir kishi chiqib chizmadagi fikrlarni og‘zaki bayon qiladi, ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari muhokama qilinadi.

KICHIK GURUHLARDA ISHLASH QOIDASI1

Auditoriya guruh vakillarining muntazam ravishda joy almashishlariga rotatsiya jarayonini amalga oshirish uchun qullay bo‘lmog‘i lozim

2

O‘qituvchi talabalarni katta yoki kichik guruhlarga bo‘lishda, talabalarning son va intellektual qobiliyatlarini teng me’yorda taqsimlashi zarur.

3

Talabalar topshiriqni bajarish uchun zarur bilim va malakalarga ega bo‘lmog‘i lozim.

4

Guruhlarga aniq topshiriqlar beriladi.

5

Kichik guruh oldiga qo‘yilgan topshiriqni bajarish uchun etarli vaqt ajratiladi.

6

Guruhlardagi fikrlar chegaralanmaganligi, taziqqa uchramasligi haqida ogohlantirilishi zarur.

7

Guruh ish natijalarini qanday taqdim etishini aniq bilishlari uchun o‘qituvchi tomonidan talabalarga yo‘riqnoma beriladi.


Ijtimoiy pedagogikaning jamiyat taraqqiyotidagi asosiy omillari:

Блок-схема: процесс 36Блок-схема: процесс 37


Блок-схема: узел 35

Блок-схема: процесс 34Блок-схема: процесс 33

Блок-схема: процесс 32
Блок-схема: процесс 31


Блок-схема: процесс 30


Блок-схема: процесс 29


Блок-схема: процесс 28
TUSHUNCHALAR TAHLILI METODINING O‘TKAZISH BOSQICHLARI

Metodning maqsadi: Mazkur metod biror tushuncha, yoki mavzu bo‘yicha o‘rganilgan axborotlar tizimini solishtirish, mustaqil munosabatni shakllantirishga imkoniyat yaratish maqsadida qo‘llaniladi.

Bunda ta’lim oluvchi shaxsidagi:

Mustaqil va ijodiy fikrlash, berilgan tushunchalarni izohlash, muloqotchanlik va taxlil qilish, jamoada ishlash ko‘nikmalari, o‘z-o‘zini nazorat qilish va baholash kabi sifatlar rivojlantiriladi.Metodni amalga oshirish tartibi:

1. O‘qituvchi ta’lim oluvchilarni trening o‘tkazishga qo‘yilgan talablar va bajarilishi zarur bo‘lgan topshiriq shartlari bilan tanishtiradi;

2. Tarqatmalar (ilovadagi) ta’lim oluvchilarga beriladi va taklif etilgan sxema asosida qatnashchilar tushunchaga yoki muammoga nisbatan o‘zining mustaqil fikrini bildiradi;

3. Bildirilgan fikrlar kerakli ustunchalarga yoziladi;

4. Belgilangan vaqt (10-15 daqiqa) yakuniga etgach, barcha ta’lim oluvchilarning tafsilotlari yordamida prezentatsiya tashkil etiladi;

5. Barcha ta’lim oluvchilar yakuniy xulosalari o‘qib eshittirilganidan so‘ng, o‘qituvchita’lim oluvchilar ishini baholaydi va qo‘shimcha to‘ldirishlarni kiritadi.Kutiladigan natija: O‘quvchilar mavzu yuzasidan zaruriy bilimlarni o‘zlashtiradi,

mustahkamlaydi, mavzuning mohiyati haqida aniq tasavvurga ega bo‘ladi va shaxsiymunosabati shakllanadi.


Tushunchalar

tushunchalar mazmuni

kasbiy faoloyatingizdagi o`rni

qo`shimcha ma’lumot

Shaxs

psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo’lgan jamiyat a’zosi.Tarbiya

muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o’stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni.Ta’lim

o’quvchilarni nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish, ularning bilish qobiliyatlarini o’stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo’naltirilgan jarayon.Bilim

shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma’lum obrazlar ko’rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma’lumotlar majmui.
Ko’nikma

shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish qobiliyati.
Malaka

muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli.
Ma’lumot

ta’lim-tarbiya natijasida o’zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko’nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui.
Rivojlanish

shaxsning fiziologik va intellektual o’sishida namoyon bo’ladigan miqdor va sifat o’zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon.

Mustahkamlash uchun savollar:

1. Kadrlar tayyorlash Milliy modeli nimasi bilan farq qiladi?

2. “Ijtimoiy pedagogika ” tushunchasiga nimalar kiradi?

3. “Ijtimoiy pedagogika ” fanining maqsad va vazifalari nimalardan iborat?4. “Ijtimoiy pedagogikaning” fanining boshqa fanlar bilan bog‘liqligini qanday ifodalaysiz?
Download 72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling