1 mavzu Ikkinchi jahon urushidan keyin Hindiston va Pokiston


Download 1.99 Mb.
bet1/51
Sana20.10.2019
Hajmi1.99 Mb.
#71527
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Bog'liq
mavzular
30733

n

1

mavzu

Ikkinchi jahon urushidan keyin Hindiston va Pokiston.



1.1. O’quv mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

O’quv soati: 80 daqiqa

O’quvchilar soni: 31

O’quv mashg’ulot shakli va turi

Nazariy- kirish mavzu bo’yicha ma’ruza



O’quv mashg’ulot rejasi

 1. Hindiston Respublikasining tashkil topishi

 2. Hindistonning iqtisodiy va siyosiy taraqqiyoti

 3. Taraqqiyot yo`lidagi ijtimoiy – siyosiy muammolar

 4. Tashqi siyosat. Hindiston - O`zbekiston munosabatlari.

 5. Pokiston davlatining tashkil topish;.

 6. Kashmir muammosi;

 7. Pokiston 60 - 90 – yillarda;

O’quv mashg’ulotining maqsadi: Ikkinchi jahon urushidan so'ng dunyo siyosati va hayotidagi o'zgarishlar to’g’risidagi umumiy tushunchalarni shakllantirish, ikkinchi jahon urushini Amerika Qo’shma Shtatlari uchun oqibatlari, ichki va tashqi siyosati, AQSh va O’zbekiston munosabatlari haqida bilimlarga ega bo’ladilar.

Pedagogik vazifalar

O’quv faoliyati natijalari:

 • II-jahon urushining Hindiston uchun oqibatlari haqida tushincha berish.

 • Hindiston ichki siyosatida liberalizm va konservatizmning o`rnini rivojlanishini keng tushuntirish.

 • Pokiston tashqi siyosati haqida tushuncha berish.

 • Pokistonning tashqi siyosati.

 • Hindiston va Pokiston munosabatlari haqida tushuntirish.

 • II-jahon urushining Hindiston uchun oqibatlari haqida tushinchalarni aytib beradi

 • Hindiston ichki siyosatida liberalizm va konservatizmning o`rni haqida izoh beradi.

 • Pokiston ichki siyosati haqida tushuntirib beradi.

 • Pokistonning tashqi siyosati haqida birma –bir izoh beradi.

 • Hindiston va Pokistonning munosabatlari haqida bilimga ega bo’ladi va sanab beradi.

O’qitish metodlari

Nazorat savollari, Jadval bilan ishlash, Aqliy hujum, Slaydlar taqdimoti, Venna diagrammasi, Test savollari.

O’qitish vositalari

Tarqatma materiallar, vizual materiallar, xarita, darslik; proektor, kompyuter.

O’quv faoliyatini tashkil etish shakllari

Jamoa va guruhlarda ishlash

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya

Qautar aloqaning usul va vositalari

Og’zaki nazorat, savol-javob

2.2. O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi.



Faoliyat bosqichlari

Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

O’quvchi

1-bosqich O’quv mashg’ulotiga kirish

(5 daqiqa)



1.1 O’quvchilarning mashg’ulotga tayyorgarligini va guruh davomatini tekshiradi;

1.2 O’quvchilarni milliy istiqlol g’oyasi ruhida tarbiyalash (1-ilova).



O’quv mashg’ulotiga tayorgarlik ko’radilar

2-bosqich

Asosiy


(65 minut)

2.1 O’quvchilarning o’tilgan mavzu bo’yicha egallagan bilimlarini nazorat savollari, jadval bilan ishlash orqali tekshiradi va o’z tanlovi asosida o’quvchilardan so’raydi (2-ilova);

2.2 Mavzuning nomi, maqsadi, rejasi bilan tanishtiradi. Mavzuga oid “Tayanch iboralar” ni aytadi (3-ilova);



2.3 Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (4-ilova);

2.4 Baholash mezoni va uning ko’rsatkichlari bilan o’quvchilarni tanishtiradi (5-ilova);

2.5 O’tilgan mavzu bo’yicha ”Aqliy hujum” usuli orqali jalb qiluvchi savollar beradi va berilayotgan ma’lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi (6-ilova);

2.6 Mashg’ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o’qitish jarayonini tashkil etish bo’yicha xarakatlar tartibini bayon etadi va asosiy holatlarni yozdiradi;

2.7 Ma’ruzani reja bo’yicha tushuntiradi, har bir rejani nihoyasida umumlashtiradi. Jarayon kompyuter slaydlarini namoyish qilish bilan olib boriladi (7-ilova);

2.8 Mavzuni mustahkamlash uchun o’yinlarni tashkil etadi;

2.9 Venna diagrammasi usuli orqali o’quvchilar bilimini faollashtiradi (8-ilova);

2.10 Yangi mavzu oid Nazorat savollari va Test bilan ishlash orqali o’quvchilarni mustaqil fikrlasgha yo’naltiradi, tahlil qiladi (9,10 - ilovalar);

2.11 Mavzuni rejasi asosida hulosa qilib, eng muhim ma’lumotlarga o’quvchilar diqqatini jalb qiladi;

2.12 Guruhdagi ish jarayonini baholaydi;

2.13 Mavzuning har bir qismi bo’yicha xulosalar qilib, asosiy ma’lumotlarni yozdiradi, mavzuni kasbiy faoliyatdagi ahamiyati bilan bog’lab yakunlaydi.



Savollarga javob beradilar;

Mavzuning nomi, rejasi va tayanch iboralarni yozib oladilar;

Diqqat bilan eshitadilar.
Savollarga javob beradilar va berilayotgan ma’lumotlarni daftarga yozadilar;

Eshitadilar, yozib oladilar;

O’yin qoidalari bilan tanishadilar;
Savollarga beradilar;

O’yinda ishtirok etadilar; guruhni qo’llaydilar;

Testlar ishlaydilar;


3-Bosqich

Yakuniy


(10 minut)

3.1 Faol ishtirok etgan o’quvchilarni baholaydi, rag’batlantiradi va izohlaydi;

3.2 Uyga vazifa va topshiriqlar beriladi (11-ilova)



Baholar bilan tanishdilar.

Vazifa va topshiriqlarni yozadilar.




1-ilova

Горизонтальный свиток 10

2-ilova

Nazorat savollari

1. Ikkinchi jahon urushining Xitoy uchun oqibatlari haqida nimalarni bilib oldingiz?

2. Xitoydagi 1946—1949-yilgi fuqarolar urushining oqibatlari haqida so'zlab bering.

3. Xitoyga Sovet davlatining yordami qanday bo'ldi?

4. XKP rahbariyatining «Katta sakrash» dasturi mazmuni haqida nimalarni bilib oldingiz?

5. XXR ning 80-yillardan gurkirab rivojlanishi, ya'ni modemizatsiya sa-bablarini izohlab bering.

6. «Sotsialistik bozor xo'jaligiga o'tish»ning mazmuni nima?

7. Xitoy bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqalari haqida ma’lumot bering.





Amalga oshirilgan tadbirlar

Natijalar

























3- ilova



Download 1.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling