1-mavzu. Ma’lumotlar bazasini loyihalash va administratorlash


Download 95 Kb.
Sana17.09.2020
Hajmi95 Kb.

1-mavzu. Ma’lumotlar bazasini loyihalash va administratorlash.
Ma’lumotlar bazasi haqida tushuncha. Ma’lumotlar bazasining asosiy atamalari. Ma’lumotlar bazasini loyihalash bosqichlari. Ma’lumotlar bazasini boshqarish. Ma’lumotlar bazasini va jadvallarda foydalanuvchilarni belgilash va cheklash. Ma’lumotlar bazasini administratori imkoniyatlari va vazifalari.
Adabiyotlarda mualliflarning sub'ektiv fikrlarini aks ettiruvchi "ma'lumotlar bazasi" tushunchasining ko'plab ta'riflari berilgan, ammo umuman qabul qilingan yagona shakli mavjud emas.

Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqilgan xalqaro standartlar va milliy standartlardan ta'riflar:Ma'lumotlar bazasi - bu ma'lumotlar sxemasiga muvofiq saqlanadigan va ma'lumotlarni modellashtirish vositalari qoidalariga muvofiq manipulyatsiya qilinadigan ma'lumotlar to'plamidir.

Ma'lumotlar bazasi – bu bir yoki bir nechta sohalarda ishlatiladigan, ma'lumotlarning xususiyatlarini va ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tavsiflovchi kontseptual tuzilishga muvofiq tashkil etilgan ma'lumotlar to'plami,.

Avtoritet monografiyalardan ta'riflar:Ma'lumotlar bazasi - bu ma'lum bir qoidalar asosida tashkil etilgan va kompyuter xotirasida saqlanadigan, ma'lum predmet sohaning hozirgi holatini tavsiflovchi va foydalanuvchilarning axborot ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan ma'lumotlar to'plamidir.

Ma'lumotlar bazasi - har qanday korxonaning dasturiy ta'minot tizimlari tomonidan ishlatiladigan doimiy (doimiy saqlanadigan) ma'lumotlar to'plami.

Ma'lumotlar bazasi - tashkilotning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun ishlab chiqilgan, mantiqan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarning umumiy to'plami (va ushbu ma'lumotlarning tavsifi).
Ma'lumotlar bazasi turlari

Har xil mezonlarga ko'ra farq qiladigan ma'lumotlar bazalarining ko'p turlari mavjud. Masalan, "Ma'lumotlar bazasi texnologiyalari entsiklopediyasi" da ma'lumotlar bazalarining 50 dan ortiq turlari ko'rsatilgan.

Asosiy tasniflar quyida keltirilgan.
Ma'lumotlar modeli bo'yicha tasniflash

Misollar: Ierarxik, Ob'ektli va ob'ektga yo'naltirilgan, Ob'ektli-relyatsion, Relyatsion, Tarmoqlik, Funktsional.


Doimiy saqlash muhiti bo'yicha tasnifi

 • Ikkilamchi xotirada yoki odatdagi turda (conventional database): doimiy saqlash vositasi periferik xotira (ikkilamchi xotira) - odatda qattiq disk.

 • Operativ xotiraga: MBBT faqat joriy qayta ishlash uchun ma'lumotlarni keshga joylashtiradi.

 • Operativ xotira ichida (in-memory database, memory-resident database, main memory database): bajarish bosqichidagi barcha ma'lumotlar operativ xotirada joylashtiradi.

 • Uchinchi darajali xotirada (tertiary database): bu odatda magnit lentalar yoki optik disklarga asoslangan serverdan ajraladigan ommaviy saqlash qurilmasi.


Tarkibni bo'yicha tasnifi

Misollar: Geografik, Tarixiy, Ilmiy, Multimediali, Mijozlar uchun.


Tarqatish darajasi bo'yicha tasniflash

 • Markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasi (centralized database):: bitta kompyuterda to'liq qo'llab-quvvatlanadigan ma'lumotlar bazasi.

 • Tarqatilgan ma'lumotlar bazasi (distributed database) - uning tarkibiy qismlari ba'zi bir mezonlarga muvofiq kompyuter tarmog'ining turli tugunlarida joylashgan.

 • Bir hil emas (heterogeneous distributed database): turli tarmoq tugunlarida tarqatilgan ma'lumotlar bazasining qismlari bir nechta MBBT yordamida qo'llab-quvvatlanadi.

 • Bir hil (homogeneous distributed database): turli xil tarmoq tugunlarida tarqatilgan ma'lumotlar bazasining fragmentlari bir xil MBBT yordamida qo'llab-quvvatlanadi.

 • Parchalangan yoki bo'lingan (partitioned database): ma'lumotlarni tarqatish usuli vertikal yoki gorizontal ravishda parchalanadi.

 • Replikatsiya qilingan ma'lumotlar bazasi (replicated database): ma'lumotlarni tarqatish usuli replikatsiya (tirajlash) hisoblanadi.


Ma’lumotlar bazasining asosiy atamalari

 • SQL – strukturialashtirilgan so'rovlar tili. Ushbu til yordamida biz ma'lumotlar bazalari bilan turli xil harakatlarni amalga oshiramiz.

 • Ma'lumotlar – strukturialashtirilgan ma'lumot.

 • Ma'lumotlar bazasi - bu predmet sohasi tomonidan aniqlangan ma'lumotlar to'plamidir. Oddiy qilib aytganda: jadvallar to'plami

 • Jadval (mohiyat) - bu ma'lumotlarni relyatsion ma'lumotlar bazasida saqlanish usuli (ma'lumotlar bazasidagi minimal o'lchov birligi). Jadval oddiygina ma'lumotlar bazasidagi munosabatlar deb ataladi.

 • MBBT – ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi: ma'lumotlar bazalari bilan har xil amallarni bajarishga imkon beruvchi dastur.

 • Biznes qoidalari - ma'lumotlar bazasini loyihalashda ko'rib chiqiladigan rasmiy qoidalar. Boshqacha qilib aytganda: bu biz ma'lumotlar bazasi yordamida tavsiflashimiz va avtomatlashtirishimiz kerak bo'lgan jarayon yoki jarayonlar to'plami.

 • Predmet soha – bu ma'lumotlar bazasini yaratishda tasvirlangan yoki avtomatlashtirilgan real hayotning bir qismidir. Masalan: ombor, do'kon, kutubxona, yoqilg'i quyish shoxobchasi.

 • Mijoz - ma'lumotlar bazasiga kiradigan shaxs yoki dastur.

 • Kalitlar yoki kalit atributi - ma'lumotlar bazasida mohiyat/ob'ekt/jadvalni noyob ravishda aniqlaydigan atribut (ustunni misol qilsada bo’ladi) yoki atributlar to'plami.

 • Birlamchi (asosiy) kalit - ob'ektni identifikatsiyalash uchun ishlatiladigan kalit.

 • Alternativ kalit (muqobil kalit) - bu ba'zi bir sabablarga ko'ra asosiy kalit sifatida ishlatilmaydigan kalit.

 • Kompozit kalit - bu bir nechta atributlardan foydalanadigan kalit.

 • Surroqat kalit - qiymati MB ma'lumotlar bazasi tomonidan generatsiya qilingan kalit tushuniladi.

 • Normal forma - bu ma'lumotlarning relyatsion modelidagi munosabatlar xususiyati bo’lib, uni ortiqcha nuqtai nazaridan tavsiflaydi, potentsial ravishda tanlashning mantiqiy noto'g'ri natijalariga yoki ma'lumotlarning o'zgarishiga olib keladi. Normal forma - bu munosabatlar qondirishi kerak bo'lgan talablar to'plami. Sodda qilib aytganda: Normal forma bu ma'lumotlar bazasining holati. Tabiatda modda to'rt holatda bo'lishi mumkin: suyuq, qattiq, gazsimon va plazma shaklida. Relyatsion ma'lumotlar bazalari to'qqizta holatda bo'lishi mumkin.

 • Munosabatlar - bu ma'lumotlarning relyatsion modelining asosiy tushunchasi. Shu sababli model relyatsion deb nomlanadi. Taxminan aytganda, munosabatlar- bu jadvaldir.

 • Normallashtirish - ma'lumotlar bazasi munosabatlarini normal shaklga o'tkazish jarayoni. Normallashtirish ma'lumotlar bazasi tuzilishida mantiqiy ortiqchalikni minimal ta'minlaydigan shaklga keltirish uchun mo'ljallangan va ma'lumotlar bazasining ishlashini kamaytirish yoki yoki jismoniy hajmini oshirish uchun mo'ljallanmagan.

 • Denormalizatsiya - bu normalizatsiya jarayoniniga teskari jarayon. Bu ko'pincha ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni o'qish jarayonini tezlashtirish uchun ishlatiladi.

 • Atomarnost - bu atributlarning bo'linmasligi. Masalan, F.I.SH. atomar ustun emas.

 • Tranzitiv qaramlik - bu atributlarning hech biri asosiy kalit bo'lmasligi sharti bilan, bitta atributning boshqasiga mantiqiy yoki semantik bog'liqligi. Klassik misol: shahar va pochta indeksi.

 • Funktsional bog'liqlik - bitta ustun qiymatlarining boshqasiga bog'liqligi, lekin aksincha bo’lishi kerak emas. Keling, ikkita ustunni olaylik, ularni A va B deb ataymiz, A atributi uchun bir xil qiymatga ega bo'lgan barcha qatorlar B ustunida bir xil qiymatga ega bo'ladi, aksincha emas.

 • Ortiqchalik - ma'lumotlar bazasidagi keraksiz ma'lumotlar, bu bizga foyda keltirmaydi, balki ma'lumotlar bazasini hajmini oshiradi.

 • Anomaliya - ortiqcha ishlov berish sababli ma'lumotlarni manipulyatsiya qilishda (ma'lumotlarni yangilash, ma'lumotlarni o'chirish, o'zgartirish yoki o'zgartirish) yuzaga keladigan muammolar.

 • Ma'lumotlar domeni - bu yordamchi ma'lumotlarni saqlaydigan ma'lumotnoma yoki jadval.

 • Birinchi normal forma (1NF). Munosabatlar o'zgaruvchisi birinchi normal formada (1NF), agar faqat munosabatlarning har qanday haqiqiy qiymatida uning har bir atributi uchun atigi bitta qiymat bo'lsa.

 • Ikkinchi normal forma (2NF). Aloqadorlik o'zgaruvchisi ikkinchi normal shaklda bo'ladi, agar u birinchi normal shaklda bo'lsa va har bir kalit bo'lmagan atribut uning potentsial kalitiga (funktsional jihatdan to'liq) bog'liq bo'lsa.

 • Uchinchi normal forma (3NF). Munosabat uchinchi normal shaklda bo'ladi, agar u ikkinchi normal shaklda bo'lsa va kalitlarga xos bo'lmagan atributlarning tranzit funktsional bog'liqliklari bo'lmasa.

 • Boys-Kodd normal formasi (BCNF). Munosabatlar o'zgaruvchisi Boys-Kodd normal shaklida (aks holda, kengaytirilgan uchinchi normal shaklda), agar uning har bir noan'anaviy va chapga kamaytirilmaydigan funktsional bog'liqliklari, ularning determinanti sifatida ba'zi potentsial kalitlarga ega bo'lsa.

 • To'rtinchi normal forma (4NF). Munosabatlar o'zgaruvchisi to'rtinchi normal shaklda, agar u Boys-Kodd normal shaklida bo'lsa va unda noan'anaviy ko'p qiymatli bog'liqliklar mavjud bo'lmasa.

 • Beshinchi normal forma (5NF). Aloqadorlik o'zgaruvchisi beshinchi normal shaklda (aks holda, proektsiyani birlashtiruvchi normal shaklda), agar undagi har bir noan'anaviy aloqaga bog'liqlik ushbu munosabatlarning potentsial kaliti (lar) i bilan aniqlansa.

 • Birga-ko'p bog’lanish. U A ob'ekti bir nechta B ob'ektiga tegishli bo'lishi yoki unga mos kelishi mumkin bo'lganda amalga oshiriladi.

 • Ko'pga-ko'p bog’lanish. Ko'pga-ko'p bog'liqlik A jadvalidagi bir nechta ob'ektlar B jadvalidagi bir nechta moslamalarga va shu bilan birga B jadvalidagi bir nechta ob'ektlar A jadvalidagi bir nechta ob'ektlarga mos kelishi mumkin bo'lgan holda amalga oshiriladi.

 • Birga-bir bog’lanish. Birga-bir munosabatlar bu jadvallar orasidagi eng noyob munosabatlardir. Agar siz bunday munosabatni ko'rsangiz, ikkita jadvalni bittaga birlashtirishingiz kerak bo'ladi.


Ma’lumotlar bazasini loyihalash bosqichlari.
Ma’lumotlar bazasini loyihalash jarayoni, odatda quyidagi asosiy bosqichlardan tashkil topadi:

 1. Predmet sohasini tahlil qilish va ma’lumotlar bazasining axborot iste’moli talablarini aniqlash.

 2. Ma’lumotlar bazasida modellashtirilishi lozim bo’lgan ob’ektlarni tahlil qilish. Ushbu ob’ektlardan mohiyatlar va ularning xususiyatlarini hosil qilish hamda ularning ro’yxatini tuzish. Masalan, «nomi», «rangi», «og’irligi» va boshqa xususiyatlar «detal» mohiyatining xususiyatlari sifatida keltirilishi mumkin.

 3. Tanlab olingan MBBT (Paradox, dBase, FoxPro, Clipper, Access, InterBase, SyBase, Informix, Oracle va hokazo) talqinida mohiyatlar va xususiyatlar uchun mos keluvchi axborot ob’ektlarini (masalan, jadvallar va ustunlarni) belgilash.

 4. Har bir ob’ektni qaytarilmas tarzda belgilaydigan atributlarni aniqlash.

 5. Ma’lumotlar butunligini belgilaydigan va uni saqlab turishga qaratilgan qoidalarni ishlab chiqish.

 6. Ob’ektlar (masalan, jadvallar va ustunlar) orasidagi aloqalarni o’rnatish.

 7. Ma’lumotlarning ishonchliligi hamda zarur hollarda ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlash masalalarini rejalashtirish.Ma’lumotlar bazasini boshqarish.
Axborotni qayta ishlashga mo'ljallangan zamonaviy dasturiy vositalar katta miqdordagi ma'lumotlarni qabul qilinadigan tezlikda qayta ishlashga qodir bo'lgandagina samarali bo'ladi. Hatto soniyasiga millionlab operatsiyalarni bajarishga qodir bo'lgan protsessorlarning yuqori tezligiga ega zamonaviy uskuna ham bunga har doim ham erishishi mumkin emas. Buning sabablari quyidagicha:

 • barcha ma'lumotlarni tezkor xotirada saqlashga imkon yo’kligi, yoki texkor xotiraning ko’lamining cheklanishi;

 • ma'lumotni tashqi muhitda (disklarda) saqlash ma'lumotlarni qayta ishlashda katta kechikishlarni keltirib chiqaradi;

 • barcha harakatlar ketma-ketlikda amalga oshirilganda, markaziy protsessorlarda katta navbatning foyda bo’lishi.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda qayta ishlash muammosini hal qilish uchun ma'lumotlarni izlash va tartibli turda saqlashning kuchli usullari topildi: • qidiruvni ko'p bosqichliligi;

 • qidiruvni oldindan qayta ishlash;

 • ma'lumotlarni strukturalashi.

Ko'p bosqichlilik dasturning to'g'ridan-to'g'ri katta ma'lumotlar bazalari bilan ishlamasligida, faqat indekslar yoki kalitlar deb ataladigan, ya'ni maqsadli ma'lumotlarni qidirish uchun ko'rsatgich bo'lgan ma'lumotlarning kichik bir qismining ishlashida namoyon bo'ladi.

Qidiruvni oldindan qayta ishlash, ma'lumotlarning bunday kichik qismi ma'lumotlarning o'zi emas, balki faqat ularga ko'rsatgichlarni saqlaydigan maxsus indeks jadvallari yoki fayllar shaklida tayyorlanishida namoyon bo'ladi.

Bazani indeksatsiya qilish jarayonida u ikkinchi maydonda, manzil-ofsetda yoki boshqa usulda topiladi va yoziladi - bu kombinatsiyaga.

Shunday qilib, qidiruv bosqichida faqat uchta tezkor operatsiya bajariladi:


 • indeksni aniqlash yoki kerakli yozuv uchun xeshni hisoblash;

 • indeks faylida tegishli indeks yoki xesh qiymatiga ega yozuvni qidirish va indeks faylida ushbu yozuvdan asosiy fayldagi kerakli yozuvining manzilini olish;

 • kerakli yozuvga to'g'ridan-to'g'ri kirish usuli bilan asosiy faylga kirish.

Ushbu operatsiyalarning har biri asosiy fayldagi yozuvlarni takrorlash bilan taqqoslaganda juda oz vaqtni oladi.

Bularning barchasi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBS) deb nomlangan dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladi.
Ma’lumotlar bazasi foydalanuvchilari.
Ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilari – o’larning manfaatlari uchun ma'lumotlar bazasi yaratilgan foydalanuvchilardir. Ular vaqti-vaqti bilan ba'zi ma'lumotlarni olish uchun ma'lumotlar bazasiga kiradigan tasodifiy foydalanuvchilar yoki doimiy foydalanuvchilar bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilarni uchta guruhga bo'lish mumkin:


 1. Oxirgi foydalanuvchilar - bu ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilarning asosiy toifasi. Oxirgi foydalanuvchilar tasodifiy yoki doimiy bo'lishi mumkin. Tasodifiy foydalanuvchilar vaqti-vaqti bilan ma'lumotlar uchun ma'lumotlar bazasiga murojaat qilishadi. Doimiy foydalanuvchilar - ular uchun o'z vazifalarini bajarishda o'z faoliyatini avtomatlashtirishni ta'minlaydigan maxsus ishlab chiqilgan dasturlar bilan ishlashadi;

 2. MBBT administratorlari (ma'murlari) - bu MBBT ni yaratishning boshlang'ich bosqichidagi foydalanuvchilar guruhi. Ko'p sonli foydalanuvchilarning bir vaqtning o'zida ishlashi nuqtai nazaridan uning optimal tashkil etilishi uchun javobgardir. Foydalanish davomida u ko'p foydalanuvchanlik rejimida to'g'ri ishlash uchun javobgardir. Rivojlanish va qayta tashkil etish bosqichida - ushbu foydalanuvchilar guruhi hozirgi faoliyatini o'zgartirmasdan yoki tugatmasdan to'g'ri qayta tashkil etish imkoniyati uchun javobgardir;

 3. Dastur ishlab chiquvchilar va dastur ma'murlari - bu loyihalash, yaratish va qayta tashkil etish jarayonida ishlaydigan foydalanuvchilar guruhi. Ilovalar ma'murlari ishlab chiquvchilarning ma'lum bir dasturni yoki funktsional quyi tizimga birlashtirilgan dasturlar guruhini ishlab chiqishda ishlarini muvofiqlashtiradi. Maxsus dasturlarni ishlab chiquvchilar ma'lumotlar bazasidan ma'lum bir dastur uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning kerakli qismi bilan ishlaydi. Eng murakkab tizim ma`lumotlar bazasi ma'muri guruhi tomonidan boshqariladi va unga bir qator mutaxassislar kiradi: tizim tahlilchilari; ma'lumotlar bazasidan tashqaridagi ma'lumotlar tuzilmalari va axborot ta'minoti loyihashilari; ma'lumotlarni qayta ishlashning texnologik jarayonlari loyihashilari; tizim va amaliy dasturchilar; operatorlar va texnik xodimlar.

Ma'lumotlar bazasining mantiqiy tuzilishini, jadvallar o'rtasidagi munosabatlarni, yaxlitlikni cheklashlarni va boshqa tuzilmalarni loyihalashtirgandan so'ng, ma'lumotlar bazasiga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan foydalanuvchilar doirasini aniqlash kerak.

Ko’pchilik MBBT larda ma'lumotlarga ruxsatni cheklashning ikki bosqishli qo’llaniladi. Birinchi bosqishda siz unga serverning o'zi bilan bog'lanishiga imkon beradigan, ammo ma'lumotlar bazalariga avtomatik kirishni ta'minlamaydigan foydalanuvchi qayd yozuvini (login) yaratishingiz kerak. Ikkinchi bosqishda MBBTdagi har bir ma'lumotlar bazasi uchun foydalanuvchi qayd yozuviga asoslanib foydalanuvchi yozuvini yaratish kerak. Ma'lumotlar bazasi foydalanuvchisi (user) sifatida foydalanuvchiga berilgan huquqlar asosida uning kirish nomi (login) tegishli ma'lumotlar bazasiga kirish huquqini oladi. Turli xil ma'lumotlar bazalarida bir xil foydalanuvchining loginida kirish huquqlari har xil bo'lgan bir xil yoki har xil foydalanuvchi nomlari bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, MBBT ga ulanish uchun foydalanuvchi qayd yozuvidan foydalaniladi, undan so'ng uning ruxsat darajalari har bir ma'lumotlar bazasi uchun alohida belgilanadi.
MBBT larda qo'shimcha uningr ob'ektlariga ruxsat darajasini belgilaydigan rollar mavjud. Ular ikki guruhga bo'linadi: server foydalanuvchi hisoblariga tayinlangan va ma'lumotlar bazasi ob'ektlariga ruxsatni cheklash uchun ishlatiladigan.

Shunday qilib, server darajasida xavfsizlik tizimi quyidagi tushunchalar bilan ishlaydi: • autentifikatsiya;

 • qayd yozuv;

 • serverning o'rnatilgan rollari.

Ma'lumotlar bazasi darajasida quyidagi tushunchalar qo'llaniladi; • ma'lumotlar bazasi foydalanuvchisi;

 • ma'lumotlar bazasining fiksirlangan roli;

 • ma'lumotlar bazasini foydalanuvchi roli.

MBBT muhitida foydalanuvchi yaratish uchun siz quyidagi amallarni bajarishingiz kerak: 1. Ma'lumotlar bazasida o’ning ko’rsatgan standart paroli bilan foydalanuvchi qayd yozuvini yaratish.

 2. Ushbu foydalanuvchini kerakli ma'lumotlar bazalariga qo'shish.

 3. Har bir ma'lumotlar bazasida unga tegishli imtiyozlarni berish.Ma’lumotlar bazasini administratori imkoniyatlari va vazifalari.
MB korxonaning umumiy axborot resursi sifatida doimo ish holatida bo'lishi kerak. U muhim ahamiyatga ega bo'lgan resurs sifatida, alohida boshqarishni talab qila boshladi. Ko'pgina hollarda uning kundalik ishlashini, korxonaning o'sib borayotgan ehtiyojlariga mos ravishda rivojlanishini ta'minlash zarur edi. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazasi va uni rivojlantirish texnologiyasi doimiy ravishda takomillashtirilib turar edi va ma'lumotlar bazasiga aylangan ancha murakkab ob'ekt uchun yuqori darajadagi maxsus bilimlar talab qilinardi. Bunnan kelib chiqib MB ni boshqarish funktsiyasi "Ma'lumotlar bazasini administratorlash" deb nomlandi va uni boshqaruvchi shaxs "Ma'lumotlar bazasi administratori (ma'muri)" deb nomlana boshladi.

Ma'lumotlar bazasini administratorlash (boshqarish) - bu ma'lumotlar bazasini boshqarish funktsiyasi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun mas'ul shaxs "Ma'lumotlar bazasi administratori" (MBA) yoki “Database Administrator” (DBA) deb nomlanadi.


Ma'lumotlar bazasi administratori (MBA) yoki Database Administrator (DBA) - ma'lumotlar bazasiga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish, uni loyihalashtirish, amalga oshirish, samarali foydalanish va saqlash, shu jumladan ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilari qaydlarini boshqarish va ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun mas'ul shaxsdir. MBA ning yanada muhim vazifasidan biri bu - ma'lumotlar bazasining yaxlitligini ta'minlashdir.

Foydalaniladigan MBBT turiga qarab MBA vazifalari biroz farq qilishi mumkin, ammo asosiy vazifalarga quyidagilar kiradi: • Ma'lumotlar bazasini loyihalash.

 • Ma'lumotlar bazasi o’nimdorligini optimallashtirish

 • Ma'lumotlar bazasiga ruxsatni ta'minlash va boshqarish

 • Ma'lumotlar bazasini himoya qilish

 • Ma'lumotlar bazasini zaxiralash va tiklash

 • Ma'lumotlar bazalarining yaxlitligini ta'minlash

 • MBBTning yangi versiyasiga o'tishni ta'minlash

MBAlari orasida turlari bo'yicha qat'iy hujjatli farqlash mavjud emas. Ammo ularga yuklangan vazifalarga qarab MBAning bir nechta umumiy turlari mavjud: • Tizim administratori

 • MB arxitektori

 • MB tahlilchisi

 • Ma'lumotlar modelini ishlab chiqaruvchi

 • Ilovalar administratori

 • MB ning muammoga yo'naltirilgan administratori

 • O’nimdorlik bo'yicha tahlilchi

 • Ma'lumotlar ombori administratori

Download 95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling