#1 Melodiy asr boshlariga kelib german qabilalari aholisi sonining o’sishi …


Download 53.5 Kb.
Sana10.06.2020
Hajmi53.5 Kb.
#116640
7-jahon gost
Bog'liq
test Elektr tex qur, Fizika o’qitishda o’quvchilarni mustaqil ishlashga o’rgatish, 2-Педагогнинг компетентлик қобилияти асослари., NEMISCHA, tar oraliq Gapparov Shavkat, @AKT Official Aqliy hujum usuli

7SINF JAHON TARIXI
#1 Melodiy asr boshlariga kelib german qabilalari aholisi sonining o’sishi …...

dehqonchilik ahamiyatini oshirdi

hunarmandchilik ahamiyatini oshirdi

chorvachilik ahamiyatini oshirdi

savdosotiq ahamiyatini oshirdi
#2 Amvrosiy Avrelian tomonidan britt qabilalari birlashtirilgan davrni aniqlang?

VI asrning o’rtalari

VI asrning oxirlari

VI asrning boshlari

VII asrning boshlari
# 3VIVII asrlarda arab qabilalar orasidagi ziddiyatlarni yanada keskinlashtirgan omilni

aniqlang.

aholi soni ko‘payishi

turli ilohlarga sig'inganligi

savdo yo’llari xavfliligi

Xusrav I Yamanni istilo qilishi


#4 Buyuk kanal barpo etilishi nimaga sharoit yaratadi?

yangi unumdor yerlar zahirasini barpo etishga

mamlakat miqyosida yagona suv yo‘lining barpo etilishiga va sharqiy viloyatlarni

dengizga chiqishiga

mamlakat viloyatlari orasidagi iqtisodiy a’loqalarni mustahkamlashga, Xuanxe va Yanszi

daryolari oralig‘idagi hududlami savdosotiq munosabatlariga tortishga

faol tashqi siyosat olib borib, Turk xoqonligi, Arab xalifaligi, Vizantiya, Yaponiya

va Hindiston bilan diplomatik aloqalar o‘rnatilishiga


#5 O’rta asrlarning rivojlangan davrida XIIXIII asrlardan qaysi hududlarda shaharlar soni

ko’paya boshlagan?

1) Boltiqbo’yida; 2) Fransiyaning shimolida; 3) Vengriyada; 4) Niderlandiyada; 5) Rus

yerlarida; 6) Germaniyada;

2 ,4 , 6

1,3, 5


1, 5, 6

3 ,4 ,6
# 6Yevropadagi o 'rta asrlar shaharlari ularning vujudga kelgan o'rni bilan to 'g 'ri berilgan

javobni toping.

1) Gamburg; 2) Myunster; 3) Bremen;

a. monastir qoshida; b.qal’a atrofida; c. daryo va ko'prik yonida;

1 c, 2 a, 3 b

1 a, 2 s, 3 b

1 b, 2 c, 3 d

1 b, 2 a, 3 c
# 7O’rta asrlarda Normandiya qanday mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan edi?

l) vinochilik; 2) temirchilik; 3) jun gazlamalari to’qish; 4) ot va qoramol yetishtirish;

5) qurolsozlik; 6) tuz

1,3,5


2,4,6

2,3,5,


4,5,6
#8 14221461yillarda kim Fransiya qiroli bo'lgan?

Karl V


Karl VI

Karl VII

Karl VIII
#9 Angliyada "qalqon puli" solig'i kimning davrida joriy qilingan?

Vilgelm I

Georg V

Genrix II

Ioann
10# Qaysi Dehli sultoni davrida Hindiston yarim oroli to'liq birlashtirildi?

Alouddin Xiljiy

Muhammad Tug'luq

Shamsiddin Eltutmish

Qutbiddin Oyboq

11# Quyidagi ko'rsatilgan qabilalardan qay birlari qadimgi german qabilalariga mansub?

1) franklar; 2) vestgotlar; 3) ostgotlar; 4) vandallar; 5) burgundlar; 6) langobardlar;

7) alemann; 8) got; 9) tyuring; 10) pikt

1 ,2, 3 ,4 , 5, 6

1 ,3 ,5 , 7, 9

2, 4, 6, 8, 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


#12 Kiyev Rusi davlatining hukmdori Vladimir Svyatoslavichning buyuk xizmatlari to'g'ri

ko'rsatilgan javob variantini aniqlang.

1) davlatga katta xavf tug’dirgan qipchoqlarni yengdi; 2) mustahkam chegara qal’alarini qudirdi; 3) Volga Bolgariyasi va Xazar podsholiklarini yengdi; 4) slavyan qabilalarining isyonini

bostiradi; 5) Vizantiya imperiyasiga qarshi urush olib bordi; 6) Kiyey Rusida xristian dinini joriy etdi.

1,3,6

2,4,6


1,2,5

3,4,5
#13 Quyidagi qaysi hududda IX asrda arablarga qarshi 20 yildan ortiq davom etgan

qo'zg'olon bo'lgan?

Movarounnahrda

Ozarbayjonda

Xurosonda

Misrda
#14 Xitoyda qaysi sulola hukmdorlari shaharlarda kechasi ko'chaga chiqishni taqiqlaydi?

Suy imperatorlari

U Day imperatorlari

Tan imperatorlari

Sun imperatorlari
15# O'rta asrlarda Yevropada shaharlarning paydo bolishi va yuksalishi turli mamlakatlarda

turlicha bo'lgan.Quyidagi davlatlarda shaharlaming vujudga kelishi, rivojlanishi birbiriga mos

kelgan javoblarni aniqlang.

a.Italiya va Janubiy Fransiya; b.Fransiya shimoli, Niderlandiya, Angliya, Germaniya

c.Vengriya, Boltiqbo'yi, Rus; 1) IXX asrlar; 2) XXI asrlar; 3) XIIXIII asrlar

a 3; b 1; с 2

a 1; b 2; с 3

a 3; b 2; с 1

a 1; b 3; c 2
#16 Fransiyada qachondan boshlab yangi o'zlashtirilgan yerlarda dehqonlar qaramligi bekor qilinib, soliqlarning bir qismi pul bilan to’lanadigan bo'ldi?

XII asrdan

XIII asrdan

XIV asrdan

X asrdan
#17 Rim papasi Bonifatsiy VIII qaysi yillarda papalik qilgan?

12851314yillarda

11801223yillarda

12941303yillarda

11371180yillarda
18# Fridrix I Barbarossa qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

12541273yillarda

12271241yillarda

11521190yillarda

11251137yillarda
19# 1405 1433yillari Chjan Xe, ... 7 marta yurishlar taslikil qiladi.

Zond arxipelagi, Shri Lanka va Hindistonga

Koreya, Tayvan oroli va Indoneziyaga

Bengal ko’rfazi, Seylon va Tayvan oroliga

Hindixitoy yarim oroli, Sumatra va Filippin orollariga
20# Qaysi javobda o'rta asrlar davlatlari va poytaxtlari to'g'ri berilgan?

1) Asteklar daviati; 2) Mayyalar davlati; 3) Inklar davlati; 4) Mali davlati; 5) Songai davlati;

a.ChechenItsa; b.Kusko; c.Tenochtitlan; d.Goa; e.Niara

la, 2c, 3b, 4d, 5e

lc, 2a, 3b, 4e, 5d

lb, 2a, 3c, 4e, 5d

ld, 2a, 3b, 4c, 5e

#21 IIIV asrlarda german qabilalari Rim imperiyasining qaysi chegaralari bo'ylab joylashgan?

sharqiy

shimoliyg'arbiy

janubiyg’arbiy

shimoliy sharqiy


22# German qabilalari qadimda qaysi hududda yashagan?

Bolqon yarim orolida

Reyn daryosidan Elba daryosigacha bo’lgan hududda

Hozirgi Gemianiya davlati hududida

Sharqiy Germaniyada
23# Qachon yutlar Kent viloyatini bosib oladi?

V asr boshlarida

V asr oxirlarida

V asr o'rtalarida

V asr birinchi yarmida
#24 German qabilalarining istilo dahshatidan ko'pgina keltlar Yevropaning qayeriga

ko'chib o'tadi?

Nortumbriya viloyatiga

Normandiya .viloyatiga

Armorika viloyatiga

Flandriya viloyatiga


25# Fransiyaning shimolig'arbidagi hudud brittlaming ommaviy ko'chishidan so‘ng

Bretan nomini olgunga qadar qaysi nomda atalardi?

Nortumbriya viloyati

Normandiya viloyati

Flandriya viloyati

Armorika viloyati


26# Arablarda VII asrning boshlarida urug’chilik tuzumining inqirozini tezlashtirgan jarayonni

aniqlang.

Patriarxat tuzumiga o’tilishi

Urug’qabila zadogonlarining shakllanishi

Yevropaga harbiy yurishlardagi g’alabalar

Abbosiylar sulolasining taxtga chiqishi

sabab bo’lgan omilni aniqalng.

aholi soni ko‘payishi

turli ilohlarga sig'inganligi

savdo yo’llari xavfliligi

Xusrav I Yamanni istilo qilishi
#28 VIII asrda bo'lgan tarixiy voqealar qaysilar.

1) Angliyada normandlar hujumi; 2) Magnavr oily maktabini ochilishi; 3) Grek olovining

ixtiro qilinishi; 4) Pekinda "poytaxt axboroti" nomli gazeta chiqishi; 5) Xanlin akadeniiyasi

tashkil qilinishi; 6) Polsha davlatiga asos solinishi.

1,2

2,6


4,5

1,3
29 Bir vaqtda sodir bo’lgan voqealarni toping?

1.Arablarda urug‘chilik tuzumining inqirizi tezlashdi. 2. olimlarning oliy yig‘inlari tashkil etilib, u keyinchalik Xanlin akademiyasi nomini olgan. 3. «Poytaxt axboroti» nomli gazeta chiqariladi. 4. «Bayt ulhikma» – «Donishmandlik uyi» tàshkil etilàdi. 5.Xitoy faol tashqi siyosat olib bordi. 6.Vizantiyada «Ziroatchilik qonunlari» kitobi yozilgan. 7 Ziriyab yashab ijod qilgan.

1,2,3,7


2,3,6

1,4.5.6


1,5,6
#30 O‘rta asr Yevropa shaharlarini turli asrlarda vujudga kelishining asosiy sababi nimada edi?feodal davrining shakllanishidagi farqlar

xo'jalik taraqqiyotidagi farqlar

uch dalali almashlab ekishga o'tilishidagi farqlar

ijtimoiyiqtisodiy rivojlanishdagi farqlar


31# Qaysi davrda G’arb mamlakatlarida feodal munosabatlar yuksak rivojlangan edi?

IXXIV asrlarda

XXVI asrlarda

XIXV asrlarda

VXVII asrlarda
32# O’rta asrlarda Yevropada quyidagi qaysi shaharlar feodallar qal'alari atrofida barpo etilgan?

Strasburg, Gamburg, Ausburg

Myunster, SenGallen, SenDene

Padebom, Bremen, Bryugge

Sveybryukken, Myunster, Bremen
#33 Levant savdo yo’lida qatnashmagan davlatni toping

Fransiya janubi

Italiya

Ispaniya


Germaniya
34# Vizantiya imperiyasini qachon va kim qayta tikladi?

1261yilda Mixail VIII

1402yilda Trepezund itnperatori Ioann Paleolog VIII

962yilda Otton I

1229yilda Fridrix II
35# Dastlabki diniyritsarlik ordenini qayd eting.

gospitalyeriar

tampliyerlar

tevtonlar

xramovniklar va tevtonlar
36# Qaysi tadbir dehqonni yerga munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi?

feodallarning o'z yerlarini dehqonlarga merosiy ijaraga bera boshlashi

yer egaligining yangi turlari shakllanishi

yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishi

yangi o'zlashtirilgan yerlarda dehqonlar qaramligi bekor qilinib, soliqlarning bir

qismini pul bilan to'lanishi


37# O'rta asrlarda Fransiyaning viloyatlar orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish

ehtiyojlari nimani taqozo etardi?

o'zo'zini ta’minlovchi natural xo'jalikdan, bozor uchun mahsulot yetishtiruvchi xo'jalikka

o'tilishni

shaharlaming va hunarmandchilik sexlarining taraqqiyotini

yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishini

feodal tarqoqlikni tugatishni
38# Fransiya qirollari mamlakatni birlashtirishda qaysi qatlamalarga tayandilar?

shaharliklar, mayda va o'rta feodallarga

harbiylar, hunarmand va savdogarlarga

qishloqlar, shaharlarliklaming quyi ijtimoiy qatlamiga

gersoglarga, graflarga, ritsarlarga
39# Flandriya Fransiyaning qayerida joylashgan edi?

shimolida

g'arbida

janubida

sharqida
#40 Fransiyada General Shtatlar faoliyat ko’rsatgan yillarni toping.

13021789yillar

13041779yillar

12691789yillar

12691779yilar
41# Nemis feodallari est va lit qabilalariga qarshi urush olib borgan davrni aniqlang.

XIII asr o‘rtalari

XII asr boshlari

XIII asr boshlari

XII asr oxirlari
#42 Qaysi jang Rus tarixida “Muz ustida jang” nomi bilan ataladi?

Kulikovo maydonidagi jang

Voje daryosi bo‘yidagi jang

Qunduzcha daryosi bo'yidagi jang

Chud ko'lidagi jang
#43 Gumanistlar qaysi madaniyatni o'rganishga katta e’tibor berishgan?

yunon va rim madaniyatini

“Renessans” davri madaniyatini

Qadimgi Sharq madaniyatini

Arab sivilizatsiyasi madaniyatini
44# Qaysi shaharlar Uyg'onish madaniyati markazlari edi?

Venetsiya va Genuya

Marsel va Tuluza

Florensiya va Venetsiya

London va Parij
#45 Gotika uslubi qaysi asrda yuksak darajada rivojlandi?

XIIXIII asrlarda

XII asr o'rtalarida

X asr boshlarida

XIII asr 1yarmida
#46 Fransiyada gotika uslubida bunyod etilgan ibodatxonalarni aniqlang.

1) Ruan; 2) Milan; 3) Reyms: 4) Laax; 5) Bibi Maryam; 6) Shartr; 7) Avliyo Mark; 8) Axen .

5 ,6 , 7 ,8

1,3, 5 ,6

2 ,4 ,5 , 7

1 ,3 ,4 ,6


47# Kim o’z oldiga Koguryo qirolligining shimolisharqiy Xitoyda yo’qotgan hududlarini

qaytarib olish vazifasini qo’ydi?

Van Gon

Van In


Chjan Xe

Li San
48# Koryo qirolligi qancha vaqt mo’g’ullar qo’li ostida bo’lgan?

126 yil

137 yil


143 yil

167 yil
49# Dehli sultonligida yer egaligining qanday turlari mavjud bo'lgan?

iqto’, xolisa, vaqf yerlari va sulton hadya etgan yerlar

suyurg'ol, amlok, patta va grass yerlar

mulki devoniy, mulk, mulki vaqf va jamoa yerlari

iqto, suyurg'ol, tanho va jogir yerlar


#50 Songailar davlat birlashmasi qaysi davlat ta’sirida b’ladi?

Mali


Marokash

Gana


Aksum
51# Afrika xalqlari ichida o’z yozuviga ega bo’lgan davlatni aniqlang.

aksum


gana

mali


songai
Download 53.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling