1. Mis(II)- nitratning 18,8 li suvli eritmasi elektrodlarda ajralayotgan gazlar hajmlari teng


Download 230.01 Kb.
Pdf ko'rish
Sana12.11.2019
Hajmi230.01 Kb.

ddg      

 

Doniyor QO’SHAQOV ELEKTROLIZ 

CHEMISTRY 

chemistry 1. Mis(II)- nitratning 18,8 % li suvli eritmasi 

elektrodlarda ajralayotgan gazlar hajmlari teng 

bo’lguncha elektroliz qilindi. Olingan 

eritmadagi erigan modda konsentratsiyasini 

(%) aniqlang.   

A)13,97  B)12,6 C)18,9 D)14,4 

2.Mis(II)- nitratning 37,6 % li suvli eritmasi 

elektrodlarda ajralayotgan gazlar hajmlari teng 

bo’lguncha elektroliz qilindi. Olingan 

eritmadagi erigan modda konsentratsiyasini 

(%) aniqlang. 

 A)13,8 B)12,6 C)18,9  D)31,34 

3. 1 mol natriy galogenidi saqlagan suvli eritma 

6F tok bilan elektroliz qilinganda anodda 120 g 

moddalar ajraldi. Galogenni aniqlang. 

A) xlor  

B) ftor  

C) yod  


D) 

brom 


 

4. 320 g X% li mis sulfat eritmasi orqali 3,2 F 

tok o’tkazilganda katodda 22,4 litr (n.sh.da) gaz 

ajraldi. X ning qiymatini aniqlang.(inert 

elektrod) 

A) 20   


B) 30   

C) 40   


D) 

50 


 

5. Xg 40%li CuSO

4

 eritmasi 2F tok bilan elektroliz qilinganda katodda 11,2 litr(n.sh.) 

gaz ajraldi. X =? 

A) 200  

B) 250  


C) 240  

D) 


400 

 

6. AgNO3

 eritmasi inert elektrodlar yordamida 

elektroliz qilinganda eritma massasi 50 ga 

kamaydi. Eitmadagi atomlar soni esa 1,2 N

A

 

taga kamaydi. Eritmadan necha faraday tok o’tganini aniqlang. (N

A

 – Avogadro soni) A) 0,8   

B) 0,4   

C) 0,2   

D) 


 

7. Kaliy xlorid eritmasidan 2F tok o’tkazilganda katodda necha gramm modda 

ajraladi ? 

A) 78   

B) 39   


C) 2 

 

D)  

 8. 144 g x% li Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz 

qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat 

ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosil 

bo‘lgan eritmada NO−3 va Cu

2+

ionlari soni nisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritma 

massasini (g) toping. (Tuzning gidrolizlanishini 

hisobga olmang.)# 120  

 

9. 144 g x% li Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat 

ionini saqlovchi eritmahosil bo‘ldi. Agar hosil 

bo‘lgan eritmada NO−3 va Cu

2+

ionlari soni nisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi 

kislotaning konsentratsiyasini (%) toping. 

(Tuzning gidrolizlanishini hisobga 

olmang.)#31,5  

10. . 5 A tok bilan 26,8 soat davomida 0,2 kg KOH eritmasielektroliz qilindi. Eritmaning pH 

qiymati 13 ga teng bo‘lsa(ρ=1,55 g/ml), 

dastlabki eritmaning massa ulushini 

(%)toping.#0,28  

11. . 500 g 8% li mis (II) sulfat eritmasi to‘liq 

elektroliz qilinganda5,2017% eritma olindi. 

Eritmadan necha faradey toko‘tganini 

aniqlang.# 

12. . 95,5 g x% li NaCl eritmasi elektroliz 

qilinganda tarkibidamassa jihatdan 25% natriy 

ionini saqlovchi eritma hosilbo‘ldi. Agar hosil 

bo‘lgan eritmada Na+ va Cl− ionlari 

soninisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi 

tuzning konsentratsiyasini (%) toping.#15,9 

 

13. . Kaliy nitratning 25◦C da to‘yingan 210 g eritmasi 5 A tokbilan necha sekund davomida 

elektroliz qilinganda 180 gto‘yingan eritma 

hosil bo‘ladi? Kaliy nitrat 25◦C da 40% 

tuzsaqlaydi.#38600  

 

14. Kaliy nitratning 25◦C da to‘yingan 210 g eritmasi nechaamper tok bilan 38600 sekund 

davomida elektroliz qilinganda180 g to‘yingan 

eritma hosil bo‘ladi? Kaliy nitrat 25◦C da40% 

tuz saqlaydi.#5  

 

 

 ddg      

 

Doniyor QO’SHAQOV ELEKTROLIZ 

CHEMISTRY 

chemistry 15. Kaliy nitratning 25◦C da to‘yingan eritmasi 

5 A tok bilan38600 sekund davomida elektroliz 

qilindi. Elektroliz so‘ngida180 g to‘yingan 

eritma hosil bo‘ldi. Agar kaliy nitrat25◦C da 

40% tuz saqlasa, dastlabki to‘yingan 

eritmamassasini (g) aniqlang.#210  

16. . MeSO

4

 + H2

O → Me O

2

 + H2

SO

4

 elektroliz reaksiyatenglamasi asosida 400 g 

10% li MeSO

eritmasi 3,5 F tokbilan elektroliz qilindi. Bunda tarkibida 56,5 mol atomtutgan 

eritma hosil bo‘ldi. Katodda ajralgan 

metallmassasini (g) aniqlang.#16 

 

17.  MeSO4

 + H

2

O → Me O

2

 + H2

SO

4

 elektroliz reaksiyatenglamasi asosida 140 g 

46% li MeSO4 eritmasi 2 F tokbilan elektroliz 

qilindi. Bunda tarkibida 12,4 mol atomtutgan 

eritma hosil bo‘ldi. Katodda ajralgan Me ni 

toping.#Zn 

 

18. MeSO4

 + H

2

O → Me O

2

 + H2

SO

4

 elektroliz reaksiyatenglamasi asosida 150 g 

64,4% li MeSO

4

 eritmasi 1,5 F tokbilan elektroliz qilindi. Bunda tarkibida 10,85 mol 

atomtutgan eritma hosil bo‘ldi. Katodda 

ajralgan metall massasini (g) aniqlang.#39  

 

19.  200 g 40% li mis (II) sulfat eritmasi to’liq 

elektroliz qilinganda tarkibida 114,38·10²³ ta 

atom tutgan eritma xosil bo’ldi. Xosil bo’lgan 

eritmaning konsentratsiyasini (%) toping. 

A) 34,51         B) 56,75        C) 45,84        D) 

26,87 


20..200 g 40% li mis (II) sulfat eritmasi to’liq 

elektroliz qilinganda tarkibida 114,38·10²³ ta 

atom tutgan eritma xosil bo’ldi. Necha gramm 

suv elektrolizga uchraganini toping. 

A) 9           B) 27         C) 18           D) 54 

21. 200 g 0,28% li KOH eritmasi 5 A tok bilan 

96500 sek davomida elektroliz qilindi. 

Eritmaning pH ini toping (ρ=1,55 g/ml) 

A) 13         B) 11         C) 4         D) 12 

22.800 g 0,35% li KOH eritmasi 38600 sek 

davomida elektroliz qilinganda eritmaning 

pH=13 ga teng bo’ldi (ρ=1,528 g/ml). 

Eritmadan o’tgan tok kuchini (A) aniqlang. 

A) 10        B) 5           C) 4        D) 9 

23.800 g 0,35% li KOH eritmasi 10 A tok 

kuchi ta’sirida elektroliz qilinganda eritmaning 

pH=13 ga teng bo’ldi (ρ=1,528 g/ml). Eritma 

qancha vaqt (sek) davomida elektroliz 

qilinganligini toping. 

A) 38600        B) 19300     B) 15440     C) 

96500 

24. 50,2 g 67,73% li kumush nitrat eritmasi to’liq elektroliz qilinganda tarkibida 15,05·10²³ 

ta atom tutgan eritma xosil bo’ldi. Xosil 

bo’lgan eritmaning konsentratsiyasini (%) 

aniqlang. 

A) 58,33          B) 65,88          C) 49,6         D) 

35,85 


25.50,2 g 67,73% li kumush nitrat eritmasi 

to’liq elektroliz qilinganda tarkibida 15,05·10²³ 

ta atom tutgan eritma xosil bo’ldi. Necha 

gramm suv elektrolizga uchraganini toping. 

A) 0,9        B) 7,2         C) 6,3           D) 18 

26.  Suvdan  2,68  soat  davomida  5  A  tok 

o‘tkazilganda  anodda  va  katodda  jami 

qancha (n.sh.l) gaz ajralib chiqadi? A) 22,4 B) 16,8 C) 33,6 D) 11,2 

 

27. 100 g 23,4% li NaCl eritmasi elektroliz qilindi.  Elektroliz  jarayonida  0,6  mol  suv 

sarflangan  bo‘lsa,  eritmadan  qancha 

faraday tok o‘tgan? 

A) 0,4 B) 0,8 C) 1,8 D) 0,6 

 

28.  Suvdan  2,68  soat  davomida  5  A  tok o‘tkazilganda  anodda  va  katodda  jami 

qancha (n.sh.l) gaz ajralib chiqadi? A) 22,4 B) 16,8 C) 33,6 D) 11,2 

 

29.  Kaliy  gidroksid  eritmasi  inert elektrodlar  bilan  elektroliz  qilinganda 

katodda 


qanday 

moddalar 

ajralishi 

mumkin? 


A) K, O

2

 B) K, H2

 C) O

2

, H2

 D) faqat H  

Download 230.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling