1. Moddiy nuqtaA(1;2;0) bo`lgan nuqtadan B(2;3;1) nuqtaga va so`ngra C(2;1;3) nuqtaga ko`chdi. Moddiy nuqtaning umumiy ko`chish modulini toping (m). Koordinatalar metrda berilgan


Download 0.7 Mb.
Sana22.01.2022
Hajmi0.7 Mb.
#422234
Bog'liq
Test tezlanuvchan harakat - javobsiz
1 Tanqidiy fikrlash - kirish darsi, Mustaqil ishlarning mazmuniga qoʻyiladigan talabalar, ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА, ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА, Metallarning qattiqligi Brinnel usulida aniqlash, Issiqlik relelarini qiymati nominal toki, цццццццццццццццццц, цццццццццццццццццц, цццццццццццццццццц, 2 5211055215754610645, 2 5316794815206131530, 2 5451976024629707523, 2 5316794815206131517, Umidjon

TEST-1

1.Moddiy nuqtaA(1;2;0) bo`lgan nuqtadan B(2;3;1) nuqtaga va so`ngra C(2;1;3) nuqtaga ko`chdi. Moddiy nuqtaning umumiy ko`chish modulini toping (m). Koordinatalar metrda berilgan. A) B) C) D) 2

2. Ikkita jism o`zaro 120° burchak ostida 3 m/s va 4 m/s tezliklar bilan harakatlanmoqda. Jismlarning o`zaro nisbiy tezligini toping (m/s).

A) √13 B) √37 C) 7 D) 1

3. Sol daryoda oqib ketmoqda. Sol ustidagi odam oqimga tik yo`nalishda 1 m/s tezlik bilan harakat-lansa, uning qirg`oqqa nisbatan tezligini toping (m/s). Oqim tezligi √15 m/s. A) 1 B) 5 C) 6 D) 4

4. Ikkila avlomobilning harakat tenglamasi x1= 10+2,5t2,x2=10t ga teng.Ular uchrashgan payidagi nisbiy tezligini aniqlang (m/s). A)20 B)0 C)5 D) 10

5 . Jism h=25 m balandlikdan ϑ0=25 m/s tezlik bilan gorizontal otildi. Jismni trayektoriyasini tuzing. g=10m/s2 A) B)

C)

D)

6. Jism balandligi 0,5 m va uzunligi 1 m bo’lga silliq qiya tekislikdan qanday tezlanisli bilan tushadi (m/s2) g= 10 m/s2 A)2 B)7,5 C)2.5 D)5

7. Quyuda OX o’qida harakatlanayotgan jismning tezlik grafigi keltirilgan. Agar jismning 4- s dagi koordinatasi -15 m bo’lsa, uning 8-s dagi koordinatasi qanday (m) bo’ladi?

A)-40 B)40 C)25 D)-55

8. a vektorning moduli 8, b vektorning moduli 6 ga teng. Agar c vektor bu vektorlarning natijaviy vektori bo’lsa, c vektor qanday oraliqda bo’lishini toping?A) [2;14] B) (2;14) C) [1;7] D) [6;8]

9. 3 km/s tezlik kattami, 3 km/h tezlik kattami?

A)teng B)3 km/s katta C)3 km/h kata D)TJY

10. Avtomobil dastlabki tezligi 11 m/s, oxirgi tezligi 1 m/s ga yetkazgunicha qanday masofani bosib o’tadi (m) Avtomobilning tezlanishi -2m/s2 ga teng.

A)24 B)30 C)26 D)32

11. Jism avval koordinatsi (-1;2) bo`lgan nuqtadan koordinatasi (2;6) bo`lgan nuqtaga ko`chdi, so`ngra koordinatasi (5;10) bo`lgan nuqtaga ko`chdi. Bunda jismning umumiy ko`chish modulini toping.

A) 5 B) 10 C) 15 D) aniqlab bo`lmaydi.

12.Jism tekis sekinlanuvchan harakatlanib, 5s ichida to`xtadi.Agar tormozlanish yo`li 25m bo`lsa,tormozlanishning 2-sekundida qancha

masofani bosib o`tgan?

A)7 m B)16 m C) 5m D) 3 m

13.Kemaning shamol ta’siridagi tezlanishi

12km/h2.U 2 soatda qanday yo’l (km) bosadi?

Kemaning boshlang’ich tezligi nolga teng .

A) 32 B) 18 C) 24 D) 1214.Rasmdagi sistemada odam-ning yerga nisba-tan tezligini toping (m/s).Birinchi aravacha yerga nisbatan υ1=5 m/s tezlik bilan, ikkinchi aravacha birinchisiga nisbatan υ2=2 m/s tezlik bilan, odam esa ikkinchi aravachaga nisbatan υ3=1 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. A) 1 B) 4 C) 2 D) 5 15. Avtomobil belgilangan yo`lni 30 km/h tezlikda bosib o`tdi. Agar avtomobil huddi shu yo`lni o`tishga 50 % vaqt ko`p sarflasa, avtomobil qanday tezlikda harakatlangan bo`ladi (km/h)?A)20 B)30 C)12 D)40

16.Jism tezligi 30 % oshirilib, harakat vaqti 10 % kamaytirilsa, uning bosib o`tadigan yo`li qanday o`zgaradi? A) 17 % oshadi B) 17 % kamayadi C) 1,12 % oshadi D) 1,12 % kamayadi 17. Birinchi avtomobil 2S masofani 3t vaqtda υ tezlik bilan bosib o`tdi. Ikkinchi avtomobil 3S yo`lni 2t vaqtda bosib o`tsa, uning tezligini toping. A) 2,25υ B) 2,5υ C) 1,5υ D) 0,5υ

1 8. va bo’lsa, A) 5 B) 11 C) 6 D) 16 E)

19..Inersial sanoq sistemasida moddiy nuqtaning harakat tenglamasi (m) , (m) ko’rinishga ega.Moddiy nuqtaning harakat trayektoriyasi OY o’qini koordinata boshidan qaysi masofada (m) kesib o’tadi? A)9 B) 5 C) 5;7 D) 7;9

20.Elastik sharcha va massiv devor o’zgarmas tezlik bilan bir tomonga qarab mos holda 5 m/s va v tezlik bilan harakatlanmoqda. Sharcha bilan devor o’rtasidagi to’qnashuvdan so’ng sharcha, dastlabki yo’nalishiga qarama-qarshi, 2m/s tezlik bilan harakatni davom etdi. Devorning v tezligi (m/s) nimaga teng?A) 3 B) 2,5 C) 3,5 D) 1,5

Har qanday bilim bizni g’ayratga undagan taqdirdagina qimmatlidir”


(I.Etves)


Download 0.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling