1. Motorli qayiqning daryo oqimi bo‘ylab suzgandagi qirg‘oqqa nisbatan tezligi 6 m/s, oqimga qarshi suzganda esa 4 m/s. Daryo oqimining tezligi (m/s) nimaga teng


Download 23.63 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi23.63 Kb.
1. Motorli qayiqning daryo oqimi bo‘ylab suzgandagi qirg‘oqqa

nisbatan tezligi 6 m/s, oqimga qarshi suzganda esa 4 m/s. Daryo

oqimining tezligi (m/s) nimaga teng?

A) 0,5; B) 1; C) 2,5; D) 5.

2. Jism 15 m/s tezlik bilan vertikal pastga qarab tashlandi. U 2 s

o‘tgach qanday tezlikka erishadi (m/s)?

A) 25; B) 35; C) 30; D) 45.

3. Jism qanday tezlik bilan vertikal otilsa, u 6 s dan so‘ng otilgan

joyiga qaytib tushadi (m/s)?

A) 20; B) 35; C) 30; D) 40.

4. Yuqoriga tik otilgan jismning tezligi 2 s o‘tgach, ikki marta

kamaydi. U qanday tezlik bilan otilgan?

A) 30; B) 40; C) 50; D) 60.

5. Massalari 100 g va 150 g bo‘lgan ikki metall sharcha bir xil tezlik

bilan tik yuqoriga otildi. Ularning qaysi biri balandroq ko‘tariladi?

Havoning qarshiligini hisobga olmang.

A) massasi kichik bo‘lgan sharcha;

B) massasi katta bo‘lgan sharcha;

C) ikkalasi bir xil balandlikkacha ko‘tariladi;

D) berilgan ma’lumotlar yetarli emas.

6. Elektromagnit induksiya hodisasini kim kashf qilgan?

А) Amper; B) Ersted; C) Faradey; D) Lens.

7. Induksiya EYuKning birligini ko‘rsating.

А) T/s; B) Wb/s; C) H; D) A/s.

8. I nduksion tokning yo‘nalishi kim tomonidan aniqlangan?

А) Amper; B) Ersted; C) Maksvel; D) Lens.

9. G‘altakdagi o‘ramlar soni 4 marta ortsa, undagi induksion EYuK

qanday o‘zgaradi?

А) 2 marta ortadi; B) 4 marta ortadi;

C) 4 marta kamayadi; D) 2 marta kamayadi.

10. Kоnturdаn о‘tаyotgаn mаgnit оqimi 0,3 s dаvоmidа 15 dаn 12 Wb

gаchа tеkis kаmаygаn bo‘lsа, kоnturdа hоsil bo‘lgаn induksiya ЕYuK

ni toping (V).

A) 10; B) 9; C) 4,5; D) 5.

11. O’zaro ta’sirlashuvchi jismlarning bir-biriga ta’sir kuchlari bir to’g’ri chiziq bo’yicha yo’nalgan, moduli bo’yicha teng va yo’nalish bo’yicha qarama-qarshidir. Bu .......

A) Nyutonning 1 qonuni

B) Nyutonning 2 qonuni

C)Nyutonning 3 qonuni

D) Nyutonning butun olam tortishish kuchi qonuni

12.Nyutonning 2 qonuni formulasini ko’rsating

A) a = F / m B) a = v / t C) a = v2 / R D) a=2 s / t2

13. Vaznsiz ko’zg’almas blok orqali o’tkazilgan vaznsiz cho’zilmas ipga massalari 6 va 4 kg bo’lgan ikki yuk osilgan. Ishqalanish yo’q. Agar bu sistema o’ziga qo’yib berilsa, yuklar qanday tezlanish (m/s2) bilan xarakat qiladi?

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

14. Qaysi shart bajarilganda, jism suyuqlikda tekis cho’ka boshlaydi? (mg-og’irlik kuchi, Fa- Arximed kuchi, F-qarshilik kuchi)

A) m g > F = F a B) m g = F C) m g = F = F a D) mg < F = F a

15. Nyutonning 3 qonuni formulasi qaysi ifodada to’g’ri ko’rsatilgan?

A) F1 =- F2 B) F = m g C) F = m v2 / R

D) F = - k xAttestatsiya Fizika Test

Murojat uchun : telegram @Ochilov_Oybek

Kanal @Fizika_Attestatsiya

Pullik Grupaga qo’shilish uchun +998944848855

Download 23.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling