1 Nazorat. Quyidagilardan qaysi biri jism? A temir b mis c pichoq d tuz 2


Download 26.61 Kb.
Sana15.12.2020
Hajmi26.61 Kb.

BUNYOD JABBOROV TEL:97 393 09 29

1 Nazorat.

1. Quyidagilardan qaysi biri jism?

A) Temir B) Mis C) Pichoq D) Tuz

2. Quyidagilardan qaysi birlari modda?

1) qoshiq 2) shakar 3) bo’r

4) suv 5) shtativ 6) shisha

A) 1,2,4,6 B) 2,3,4,6 C) 4,5 D) 2,4,63.Sublimatsiya xossasiga ega bo’lgan birikmalarni ko`rsating.

I – Iod kristallari II – Muz

III – CO2 (qattiq) IV – Osh tuzi

A) I, II B) II, III C) I, III D) II, IV

4. Quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang.

A) havodan azot olishB) sutning achishi

C) misning suyuqlanishi

D) shamning erishi

5. Suyuq holatdagi moddalar .............. .

A) molekulalari zich, hususiy hajmga ega, lekin shakli yo’q, bolg’alanadi, turg’unB) molekulalari zich, hususiy hajmga ega, lekin shakli yo’q, bolg’alanmaydi va siqilmaydi, oquvchan

C) molekulalari zich, hususiy hajmga va shaklga ega, bolg’alanadi, turg’un

D) molekulalari siyrak, hususiy hajmi va shakli yo’q, siqiladi, uchuvchan

6. n mol KOH tarkibidagi kaliy massasiga teng massada natriy saqlagan Na2CO3 necha mol keladiA) B) C) D)

7.1:3 mol nisbatdagi neon va kislarod aralashmasida kislarod neytronlari neon neytronlaridan 686,28*1022 taga ko`p bo`lsa, neon massasini aniqlang?
A)8 B)7 C)6 D)4

8.Quydagi reaksiya tenglamasidagi x,y va z ni aniqlang?

2PxSy+15O2=2P2O5+zSO2

A)x2,y5, z10

B) x2,y5, z8

C) x5,y2, z10

D) x4,y5, z109.X metali azot bilan X3N ni xosil qilsa, xlor bilan qandaytarkibli birikma xosil qiladi?

A)XCl B)X3Cl C)X3Cl2 D)X3Cl5

10.50g CaX2 birikmasi tarkibida 10g kalsiy mavjud bo`lsa, X ning nisbiy atom massasini aniqlang?

A)40 B)60 C)80 D)50

11..Atom massasi 12C izatopi massasining 4/3 qismiga teng bo`lgan elementni toping?

A)16O B)14N C)12C D)1H

12. Stolda qalam va ruchkalar bor. Ularning yig’indisi 80 ta . Qalamlar soni ruchkalardan 3 marta ko’p. Qalam va ruchkalar sonini aniqlang.

A) 30; 10 B) 75; 25 C) 50; 30 D) 60; 20

13. Quyidagilardan qaysi biri oddiy moddaga tegishli emas?A) yadro zaryadi B) hid

C) zichlik D) ta’m

14. Kimyoviy elementga tegishli bo’lgan xossalarni toping.

1) zichlik 2) rang 3) izotoplar

4) qaynash va suyuqlanish temperaturasi

5) elektron qobiq 6) yadro zaryadi

A) 2,3,6 B) 1,2,4 C) 1,5,6 D) 3,5,6

15. Tarkibida allotropik shakl o`zgarishli elementlar bo`lgan moddalarni toping.

1) N2H4 2) KBr 3) FeS2 4) LiF 5) CH4 6) HNO3 7) SnCl4 8) Fr2Se

A) 2,4,5,7 B) 1,3,4,6,8C) 3,5,6,7,8 D) 1,3,5,7,8

16. O’zgarishlar orasidan kimyoviy jarayonga taalluqli bo’lganlarini toping.

1) kislorodning ozonga aylanishi.

2) kislorodni suyultirilgan havodan olish.

3) simob(II)oksiddan kislorod olish.

4) suvni qaynatish.A) 1,3 B) 2,4 C) 2,3,4 D) 1,3,4

17. Nisbiy atom massaning o’lchov birligi qilib C12 uglerod izotopi massasining 1/12 qismi emas, balki 1/3 qismi qabul qilindi deylik. U holda moddaning nisbiy molekulyar massasi qanday o’zgaradi?

A) 4 marta ortadi B) 4 marta kamayadi

C) 3 marta ortadi D) o’zgarmaydi

18."Temirning nisbiy atom massasi 56 ga teng" degan jumla sizga nimani anglatadi?

A) bitta temir atomining massasi 56 g ga tengligini

B) bir mol temir atomlarining massasi 56 g ga tengligini

C) bitta temir atomining massasi bitta 12C atomining massasidan 56 marta katta ekanliginiD) bitta temir atomining massasi bitta uglerod atomi massasining 1/12 qismidan 56 marta og’irligini

19. Massasi 48 g bo’lgan molekulyar bromda nechta struktur birlik (molekula soni) bor.

A) 1,2∙1023 B) 9,03∙1022

C) 1,81∙1023 D) 2,4∙1023

20. Necha ml etil spirti C2H5OH (p = 0,8 g/ml) 108 g suvga qo’shilganda ikkala modda tarkibi-dagi vodorod atomlari miqdori bir xil bo’ladi?

A) 90 B) 100 C) 115 D) 160

21. 25 ta chang zarrachasi 1 mg keladi. Chang zarrachasida 59% kislorod bo’lsa, bitta chang zarrachasidagi kislorod atomlari sonini toping.

A) 6,67∙1016 B) 88,8∙1018

C) 66,7∙1017 D) 8,88∙1017

22. 2 mol suvda nechta vodorod atomi mavjud?

A) 6٠1024 B) 12٠1023C) 24٠1023 D) 3٠1023

23. 1,204 ∙1023 dona kislorod bo’lgan mis kuporosining CuSO4∙ 5H2O massasini aniqlang.A) 5,5 B) 16,2 C) 3,2 D) 6,4

24. Konsentratsiyasi 45% bo’lgan perxlorat – HClO4 kislotaning 100 g eritmasidagi kislorod atomlari sonini toping.A) 2,92∙1024 B) 1,08∙1024 C) 1,2∙1025 D) 18,4∙1025

25.Zaryadsiz zarrachani aniqlang.


A) proton B) neytron C) elektron D) positron

26.1877 yil topilgan “Amudaryo hazinasi”dagi noyob bilakuzuk 180 g keladi. Agar undagi oltinning massa ulushi 92 % ni tashkil qilsa, bilakuzuk tarkibida necha dona oltin atomi bor.

A) 6,02 ·1023 B) 7,24 ·1023

C) 4,56 ·1023 D) 5,06 ·1023

27.Oqsil molekulasi tarkibida 4 ta oltingugurt atomi bo’lib, u molekulaning 2,5% ini tashkil etadi. Oqsilning nisbiy molekulyar massasini hisoblang.

A) 520 B) 5120 C) 2560 D) 3560

28. 0.6 mol C4Hx tarkibida 21,672 *1023 ta vodorod atomi bor. “x”ni toping.
A) 8 B) 4 C) 5 D) 6

29.ClO3- ioni tarkibidagi praton va elektron yig`indisini toping?A)83 B)99 C)67 D)98

30.0,125 mol NOx ning massasi 5,75 g keladi. 0,4 mol Fex+1Oy ning massasi 92,8 ni tashkil qilsa, y ning qiymatini aniqlang.A)4 B)2 C)6 D)8

Download 26.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling