1. Oksalat kislotani olinishi Triazanitdan gilioksal olishi


Download 1.25 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi1.25 Mb.

1.

 

Oksalat kislotani olinishi 

                         

2. Triazanitdan gilioksal olishi  

3.benzoldan malein kislota olish

                            

4. Antiratsendan antraxinin olinishi

                              

5. Fenoldan gidraxinon va benzaxinon olinishi 

             

6. Aldegid va ketonlarga natriy bisulfit briktirib tegishli bisulfitlarni hosil 

qilinishi

7.aldegidlardan asetallrni hosil qilinishi                                                          

                                              

8. Aldegid va ketonlarning oksimlar xosil qilishi

                  

9.aldol kandensatsiya reaksiyasi

10.kraton kondensatsiya reaksiyasi

                          

11.asetondan diaseton spirtning xosil bo’lishi

                          

12. Urotropin olinishi

                                          

13. Chumoli kislotani olinishi                      

                                                                       

14. Asetil sut kislota olinishi                                        

15. 

Fenoldan adipin kislotaning olinishi

16. Naftalin oksidlanib 0-kisilolni olinishi

17.fenolftalein olinishi

18.olein kislotadan pelargon va azelain kislota olinishi                                       

                      19. Stearin kislotani olinishi

20.asetosirka eferini olinishi                   

                               

21. Asetosirka eferning diketenga spirt tasir etirib olinishi

22. Siangidrinning olinishi

                             

23.betta oksi moy kislotaning etil eferini olinishi

                                                       

                                                  

24. metakril kislotaning metil eferini olinishi

                            

25. Shilliq kislotani olish

26.mannitdan monnoshakar kislotani olinishi

                

27. Gulikozadan geksidni olinishi

28. Limon kislotali bijg’ish

                                      

29. Kraxmaldan gulukozaning olinishi

                                    

30. Selluloza  ksantogenatining xosil bo’lishi

              

                                       

31. Asetonitrildan etilaminni olinishi

                                                         

32. Oksimetiletilketondan izobutil aminni olinishi

                                                                      

33. Aseton fenil gidrozonidan izopropil amin va anilinni olinishi

34. Asetoamiddan ishqoriy muxitda  metilaminni olinishi

35. Adipin kislotadan  dinitril adipin kislota va undan geksametilen diaminni olinishi

                        

36. anilindan asetanilidning olinishi

37. Nitroza aminning olinishi

38. Uchlamchi aromatrik aminlardan paranitroza birikmalarning olinishi

39. Anilindan pikramid va sulfanil kislotaning olinishi

40. Mochevinaning olinishi

41. Mochevinadan biuretning olinishi                         

                                                       

42. Mochevinaga suvning tasiri

                                               

43. Akril kislotaning nitrilidan akril amidning olinishi

                             

44. a xlor sirka kislotadan gilitsinni olinishi 

45.aminokislotalarga nitrit kislota tasirida azod ajralib chiqishi

46.Aminokislotalarga farmaldegid tasir ettirib asos xarekterga ega bo’lgan 

N-metilen xosilalari olinadi

47.Gipur kislotadan gilitsin va bezoy kislota olinishi

48. Galantamindan Metilopogalantaminning olinishi

49. Trimetil silanolning gidrolizlanishi va degidratlanishi

 

50. Ningidrin teaksiyasi                                     

51. Ksantoprotein reaksiyasi

                                           

52. Fole reaksiyasi

                                 

53.Anilinni olinishi(Zinin)           

                                                                  

54. Xinondan gidroxinon olinishi

                      

55. Sianid kislotaga suv qo’shib metan kislota olish

 

56. nitrobenzoldan anilen olinishi                 

 

57.Aminlarning tuzlariga ishqor tasir etirib aminlar olish

                                                       

58. Furanni matanoliz qilib qaxrabo dialdegidasetat olinishi

59. Tiofenni olinishi

 

60. Gistidindan gistaminni olinishi

61.anilindan indolning olinishi(Chichibabin reaksiyasi)

 

62. Geteroauksinning olinishi

63. Indigo olinishi

64.triptofandan geteroauksion olinishi

65. Piridinni olinishi

                   

66. Alfa amino piridinni xosil bo’lishi

67. Pipiridinni olinishi

 

 Download 1.25 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling