1:: O’quvchilarning bir oyog`ida, tayanib gorizontal holati nima deb ataladi?


Download 0.96 Mb.
Sana24.06.2020
Hajmi0.96 Mb.

::1::O’quvchilarning bir oyog`ida, tayanib gorizontal holati nima deb ataladi?

{=Muvozanat

~Tortilish

~Ko`tarilish

~O`tirish

}

::2::Oyoqlarda depsingandan keyin erkin parvoz qilib ma`lum masofani yoki tushishni nima deb ataladi?{=Tayanib sakrash

~Tushish


~Orqaga dumalash

~Ag`darilish

}

::3::Sport gimnastikasida erkaklar bajaradigan snaryadlar ro`yxati?{=Turnik, brus, uzunot, (Kon)dastakli ot, halqa, akrobatika mashqlari.

~Yakka cho`p, past-baland brus, turnik

~Brus, past-baland brus, turnik akrobatika mashqlari dastakli ot (Kon’), halqa,

~Akrobatika, brus, turnik

}

::4:: Akrobatika mashqlari qaysi javobda berilgan?{=Umbaloq oshish, flyak, salto

~Sakrash, osilish, yugurish salto

~Tebranish, sakrab chiqish, yugurish

~Turish, osilish, yugurish salto

}

::5:: Gimnastika mashg`ulotlarida shikastlanishni oldini olish uchun qaysi mashqlarni bajarish kerak?{=Umumiyrivojlantiruvchi mashqlar

~Maxsus mashqlar

~Yugurish egiluvchanlik mashqlar

~Egiluvchanlik mashqlar

}

::6:: Baland turnikning poldan balandligi qancha?{= 240 sm

~245 sm


~ 230 sm

~255 sm


}

::7:: Buyruq berish usullarini ko‘rsating?

{=Ogoxlantiruvchi, bajaruvchi

~Bajaruvchi, tushintirish, so’zlash

~Ogoxlantiruvchi, ko’rsatuvchi

~Bajaruvchi, ro’chiruvchi

}

::8:: Turnikda bajariladigan mashqlar qaysi usulda bajariladi?{= Osilish

~Sakrash


~Yugurish

~Yurish


}

::9:: Gigienik gimnastika gimnastikaning qaysi turiga mansub?

{= Sog‘lomlashtiruvchi turiga

~Amaliy turiga

~Ishlab chiqarish gimnastikasi

~Atletik gimnastika

}

::10:: Gimnastikadagi maxsus atamalar deb nimaga aytiladi?{= Qisqa so’zlarga aytiladi

~Xarakatni ifodalovchi belgilarga aytiladi

~Ogohlantirish uchun

~Shartli qisqartirishlarga aytiladi

}

::11::Gigienik gimnastikaning mashqlarini aniqlang?{=Ertalabki badantarbiya, quyosh vannasi, suv vannasi

~Umbaloq oshish, salto, flyag, yugurish, sakrash, badantarbiya

~Saflanish, yugurish, sakrash

~Yurish, yugurish, passiv dam olish

}

::12:: Gimnastika darsining o‘rganish uslublarini aniqlang.{= Og‘zaki va ko‘rgazmalilik, amaliy

~Uyga mashq berish usuli,amaliy

~Mashq berish usuli,amaliy

~Yozma usulida

}

::13:: Akrobatika so’zining ma’nosi nimani anglatadi?{=Oyoq uchida yuraman

~Qo’llarda tik turaman

~Aylanaman sakrayman

~Egilaman yuraman

}

::14:: Gimnastika skameykasi qanday mashqlar uchun ishlatiladi?{=URM, muvozanatni saqlash, tirmashib chiqish va dam olish

~Maxsus mashqlar uchun

~Egiluvchanlikni rivojlantirish uchun

~ Kuchni o’stiruvchi mashqlar uchun maxsus mashqlar uchun

}

::15:: Gimnastika so‘zining ma’nosini aniqlang?{= Yalang’och mashq qilaman

~Mashq bajaraman, yuraman

~Yuguraman oyoq uchuda yuraman

~Sakrayman yuguraman

}

::16::Safdan orani ochishuchunqandaybuyruqberiladi?{= Boshlovchidan chapga orani ochish

~Chapga (o’nga) aylanibyurish

~Uchqatorgasaflanish

~Boshlovchidan chapga (o’nga) qo‘l kengligida orani ochish

}

::17::Gimnastikaning qaysi turida koptok, lenta, bulava ishlatiladi?{= Badiiy gimnastikada

~Ertalabki gimnastikada

~Atletik gimnastikada

~Amaliy gimnastikada

}

::18::Gimnastikachining bo’yi baland bo’lishi mumkinmi?{= Axamiyatsiz

~Mumkin


~Mumkin emas

~Faqat qizlarni

}

::19::Guruhga saflanish uchun buyruq bering?{=Guruh qatorga saflan!

~Ikki qatorga saflan!

~Bir guruhga saflan!

~Ikki guruhga saflan!

}

::20::Davolanish jismoniy tarbiyasida gimnastikaning qaysi turidan foydalaniladi?{=Gigienik va sog’lomlashtiruvchi gimnastika

~Ishlab chiqarish gimnastika

~Atletik ritmik va havaskor gimnastika turlari

~Badiiy gimnastika va akrobatika

}

::21::Jixozlarda bajariladigan mashqlarning atamalari?{=Siltanish, tebranish,osilish

~Tutish, osilish saflanish

~Tortilish, saflanishlar, yurish

Sakrash, tebranish, qadam bos

}

::22::Juftlikda va guruh bo’lib bajariladigan URM lari gimnastika darsini qaysi qismida bajariladi?{=Tayyorlov qismida

~Yakuniy qismida

~Bajarilmaydi

~Asosiy qismida

}

::23:: 90° burchak ushlash mashqlari qaysi snaryadlarda bajariladi?{=Brusya va halqada

~Yakka cho’p va tayanib sakrash

~Tayanib sakrash va akrobatika

~Baland past brussya va turnik

}

::24:: Kalonna bu ?{=Safda orqama-orqa joylashish

~Safda turish

~Safda yonma-yon turish

~Figurali yurish

}

::25:: Saf mashqlariga kiradigan mashqlarnianiqlang?{=Saflanish, qayta saflanish, joydan-joyga ko’chish, orani ochish va yaqinlashtirish

~Qatorga turish, ko’p qator xosil qilish orani ochishva yaqinlashtirish

~Saflanish, yonma-yon va ketma-ket saflanishorani ochishva yaqinlashtirish

~Safda yurish orani ochishva yaqinlashtirish

}

::26::Maktabda jismoniy tarbiya darsi necha daqiqa bo‘ladi?{=45 daqiqa

~40 daqiqa

~50 daqiqa

~42 daqiqa

}

::27:: Maxsus mashqlar darsni qaysi qismida bajariladi?{=Tayyorlov

~Asosiy


~Yakuniy

~Kirish


}

::28::Navbatchi ma’lumotni darsning qaysi qismida beradi?

{=Darsning tayyorlov qismida

~Darsning asosiy qismida

~Darsning yakuniy qismida

~Darsdan tashqarida

}

::29:: Oksana Chusovitina gimnastikaning qaysi turidan musobaqalarda ishtirok etdi?{=Sport gimnastikasi

~Trampolin

~Batutda sakrash

~Sog’lomlashtiruvchi gimnastika

}

::30:: Osilib tebranish qaysi snaryadlarda bajariladi?{=Turnik ,xalqada

~Akrobatika, yakka cho’pda

~Dastakli ot, tayanib sakrash

~Brusyada, dastakli kon

}

::31:: Saf usullar qaysilar?{=O‘ngga, chapga, roslan

~Joyingda yugur

~Odimlab yurish

~Yugur, odimlab yurish

}

::32:: Voleybolda to’pni o’yinga kiritishda to’p to’rga tegib o’tsa o’yinni davom ettirish mumkinmi?{=Mumkin, ruxsat beriladi

~Mumkin emas

~Hakamga bog’liq

~Faqat 1marta

}

::33:: Voleybolda o’yin davomida o’yinchi to’rga tegishi mumkinmi?{=Mumkin emas

~Mumkin


~1 marta

~2 marta


}
::34:: Voleybol maydoni chizig‘ini eni qancha?

{=5 sm


~4 sm

~3 sm


~2 sm

}

::35:: «Voleybol» so‘zining manosi nima?{=Uchayotgan to‘p

~Qo‘l to‘pi

~To‘pni oyoqda o‘ynash

~Ikki qo‘llab to‘p uzatish

}

36. Qaysi sport turlari sport o’yinlari deyiladi?{=Voleybol

~Yengil atletika

~Kurash

~Suzish


}

::37::Voleybolda to’pni o’yinga kiritish qaysi chiziqdan amalga oshiriladi?

{=Yuz chizig’idan amalga oshiriladi

~Yon chizig’idan amalga oshiriladi

~Hujum chizig’idan amalga oshiriladi

~Himoya chizig’idan amalga oshiriladi

}

::38:: Ayollar va erkaklar aralash jamoasi musobaqada o‘ynashga ruxsat beriladimi?{=Yoq ruxsat berilmaydi

~Ruxsat beriladi

~Hakamga bogliq

~Unvoniga bogliq

}

::39:: Ayollar voleybol to‘pining og‘irligi qancha?{={=250 gr

~200 gr


~150 gr

~300 gr


}

::40:: Ayollar uchun voleybol setkasining balandligi qanday?

{= 2 m 24 sm

~2 m 23 sm

~2 m 22 sm

~2 m 26 sm

}

::41:: Ayrim hollarda voleybol o‘yinida oyoq bilan o‘yinga ruxsat beriladimi?{= Ha, ruxsat beriladi

~Yo‘q, ruxsat berilmaydi

~Ikki marta

~Bir marta

}

::42:: “Barkamol avlod” sport o‘yinlarida kimlar o‘ynashga haqli?{=Kollejtalabalari

~Oliygoh talabalari

~Maktabo‘quvchilari

~Litsey o‘quvchilari

}

::43:: Voleybol maydonining o‘lchami qancha?{=18 x 9

~17 x 8


~16 x 7

~18 x 10


}

::44:: Voleybol setkasining katagini o‘lchami?

{=10-15

~8-9


~10-18

~10-5


}

45. Voleybol to‘pining aylanasi necha sm ?

~65-67 sm

~60-64sm


~50-62 sm

~55-50 sm

}

::46:: Voleybol to‘pini bosh bilan o‘ynashga ruxsat berilganmi?{= Ruxsat beriladi

~Yo‘q, berilmaydi

~Farqsiz

~Bir marta

}

47. Voleybol o‘yini qayerda o‘ylab topilgan?{= AQSH

~Fransiya

~Angliya

~Italiya


}

::48:: Voleybol o‘yini kim tomonidan o’ylab topilgan?

{= Vilyam Morgan

~Jeyms Neysmit

~Tetyuxin

~Ayrapetyans

}

::49:: Voleybol o‘yini nechanchi yili o‘ylab topilgan?{= 1895 yil

~1894 yil

~1893 yil

~1896 yil

}

::50:: Voleybol o‘yinining bir partiyasi davomida ochkolar soni qanchagacha bo‘ladi?{= 25 gacha

~20 gacha

~15 gacha

~26 gacha

}

::51:: Voleybol o‘yini jamoa o‘yiniga kiradimi yoki indivudal o‘yinlarga kiradimi?{=Jamoaviy

~Yakka kurash

~Suv sporti

~Ko‘p kurash

}

::52:: Voleybol o‘yini musobaqasida vaqt chegaralanadimi?{=Chegaralanmaydi

~Chegaralanadi

~50 m beriladi

~40 m beriladi

}

::53:: Voleybol o‘yini necha partiyadan iborat?{=3 x 5

~3 x 3


~2 x 4

~2 x 5


}

54. Voleybol o‘yinida necha kishiga maydonda o‘ynashiga ruxsat beriladi?

{= 6 kishi

~5 kishi


~4 kiish

~7 kishi


}

::55:: Ayollar voleybol musobaqalarida o‘yinchilar vazni hisobga olinadimi?

{=Hisobga olinmaydi

~Hisobga olinadi

~Ayrim xollarda

~Farqsiz


}

::56:: Quyidagi sport turlaridan qaysi biri sport o’yinlariga kiradi?

{=Voleybol

~Suzish


~Kurash

~Shashka


}

::57:: Voleybol “Universiada” o‘yinlari dasturiga kiritilganmi?

{=Kiritilgan

~Kiritilmagan

~Rejalashtirilgan

~Bir marta

}

::58:: Erkaklar voleybol to‘pining og’irligi?{=250-270 gr

~245-265 gr

~240-260 gr

~255-285 gr

}

::59:: Erkaklar uchun voleybol setkasining balandligiqanday?{= 2 m 43 sm

~2 m 42 sm

~2 m 35 sm

~2 m 45 sm

}

::60:: Voleybol nechanchi yili o’ylab topilgan ?{= 1895 yil

~1894 yil

~1891 yil

~1897 yil

}

::61:: Voleybol to‘rining antenasi uzunliginecha sm?{=180

~170


~160

~190


}

::62:: Xalqaro voleybol federatsiyasi FIVB qachon tashkil etilgan?

{= 1947 yil

~1945 yil

~1946 yil

~1948 yil

63. Voleybol setkasining uzunligi qancha?

{= 9,5 m


~9 m

~8,5 m


~10,5 m

}

::64:: Futbol o’yinida darvozabon qaytargan to’pni qayta urish qanday usullarda bajariladi?{=Barchasida

~Oyoqda

~Boshda

~Tizzada

}

::65:: Futbol bo’yicha Jaxon chempionatida eng ko’p g’olib bo’lgan terma jamoa qaysi ?

{= Braziliya

~Germaniya

~Italiya


~Urugvay

}

::66:: Futbol bo’yicha O‘zbekiston chempionati nechanchi yildan beri o’tkaziladi?{= 1992 yil

~1999 yil

~1990 yil

~1991 yil

}

::67:: Futbol maydonidagi katta jarima maydon o’lchami necha metr ?

{= 16.5 m

~15.5 m

~19.5 m


~13.5 m

}

::68:: Rasmiy xalqaro o’yinlar o’tkaziladigan futbol maydoni qanday

kattalik (razmer) da bo’ladi ?

{=Uzunligi 90-120 m eni 45-90 m

~Uzunligi 69-105 m eni 65-75 m

~Uzunligi 145-90 m eni 55 60 m

~Uzunligi 95-100 m eni 45-50 m

}

::69:: Futbol to’pining aylana doirasi necha sm?{= 68-70 sm

~50 -55 sm

~68-75 sm

~60-68 sm

}

::70:: O’zbekistonda futbol birinchi bo’lib qaysi shaxarda o’ynalgan?{= Qo’qonda 1912 yili

~Buxoroda1920 yili

~Samarqandda 1890 yili

~Sirdaryoda1900 yili

}

::71:: O’zbekistondafutbolnechanchiyildan boshlab o’ynala boshlagan ?{= 1912 yilda

~1915 yilda

~1910 yilda

~1900 yilda

}

::72:: Futbol maydonidagi markaziy aylana o’lchami necha metr ?{= 9.15

~9.50


~8.15

~7.15

}

::73:: Futbol maydonidagikichik jarima maydoni o’lchami necha metr ?

{=5.5 m


~3.5 m

~7.5 m


~2.5 m

}

::74:: Futbol o’yini qaysi mamlakatda paydo bo’lgan?{= Angliya

~AQSH


~Italiya

~Eron


}

::75:: O’zbekistonda futbol o‘yini ilk bor qaysi viloyatda o‘ynashgan?

{= Farg‘onada

~Namanganda

~Toshkentda

~Samarqandda

}

::76:: Futbol darvozasining o’lchami?

{=2,44 m – 7,32 m

2,50 m –7,50 m

2 m – 5 m

2,40 m – 6,32 m

}

::77:: Futbol o’yini necha daqiqadan iborat bo’ladi?{= 90 daqiqa

~100 daqiqa

~80 daqiqa

~45 daqiqa

}

::78:: Futbol o’yinida bir jamoa o’yinchisi to’pni tomoshabinlarga tepib yuborsa xakamni qarori qanday bo’ladi?{=Aut

~Ogohlantiradi

~Og’zaki ogoxlantirish

~O’yindan chetlatadi

}

::79:: Futbol o’yinida maydonda xar bir jamoadan nechtadan qatnashchi bo’ladi?{= 11 ta

~10 ta


~9 ta

~14 ta


}

::80:: Futbol maydonining yon chiziqlaridan to‘pni o‘yinga kiritish qanday bajariladi?

{=Bu tabiiy texnik usul maydondagio‘yinchining qo‘llari bilan

~Past uchib kelayotganto‘pni to‘xtatish orqali

~O‘yinchi oldiga tushayotgan to‘pni to‘xtatish

~O‘yinchi raqib to‘pni yon tomonidan fint qo‘llashi

}

::81:: Futbol o’yinida burchak to‘pi qanday hollarda beriladi?{=To‘p raqib o‘yinchilariga yoki darvozabonga tegib orka chizikdan chiqib ketganda

~Hujumchi va himoyachigaqarshi qo‘pol qarakatlar qilinganda

~Erkin jarima to‘pi tepish belgilanganda

~Hujumchini yakka holda va jamoa bilan hujum uyushtirganda

}

::82:: Futbol o‘yini qayerda o‘ynaladi?{=Futbol maydonida

~Gimnastika zalida

~Ochiq joylarda

~Voleybol maydonida

}

::83:: Futbolda final o’yini qo’shimcha taymlar bilan necha daqiqa davom etadi?{=120 minut

~140 minut

~115 minut

~90 minut

}

::84:: Futbol o’yini necha daqiqadan iborat bo’ladi?{=90 minut

~76 minut

~105 minut

~60 minut

}
::85:: Futbol o’yinining tanaffusi necha daqiqa?

{=15 daqiqa

~20 daqiqa

~25 daqiqa

~10 daqiqa

}

::86:: Futbol o’yinidagi hakamning asosiy quroli nima ?{=Xushtak

~Bayroq


~To’p

~Maydon


}

::87:: Futbol o’yinida to‘pni yon chiziqdan tashlash qanday usul?

{=Maydondagi o‘yinchilar qo‘lda bajaradigan yagona usul

~To‘p yo‘lini to‘sib qo‘yish

~To‘pni uzoq masofaga etkazib tashlash

~To‘pni olib qo‘yish

}

::88:: Futbol o‘yini qayerda o‘tkaziladi?

{=Ochiq va yopiq futbol maydonida (maxsus maydonlarda)

~Gimnastika zalida Ochiq joylarda

~Ochiq joylarda Voleybol maydonida

~Voleybol maydonida Ochiq joylarda

}

::89:: Futbol o’yinida bo‘limlar orasidagi tanaffus qancha bolishi kerak?{=15 minutdan ko‘p bo‘lmasligi zarur

~25 minutdan ko‘p bo‘lmasligi zarur

~10 minutdan ko‘p bo‘lmasligi zarur

~8 minutdan ko‘p bo‘lmasligi zarur

}

::90:: Futbol o’yinida jarima to‘pi qayerdan amalga oshiriladi?{=O‘yin qoidasi buzilgan joydan

~Maydon tashqarisida

~Maydon atrofida

~Autdan Maydon atrofida

}

::91:: Qo’l to’pi o’yinida erkaklar to‘pining og‘irligi qancha?{=425-475 gr

~400-425 gr

~350-375 gr

~450-500 gr

}

::92:: Qo’l to’pi o’yinida7 metrlik jarima to‘pi otilayotganda darvozabon darvozadan necha metr oldiga chiqishi mumkin?{=4 m

~3 m


~5 m

~2 m


}

::93:: Qo’l to’pi o’yinida ayollar to‘pining aylana uzunligi qancha?

{=54-56 sm

50-52 sm


48-50 sm

58-60 sm


}

::94:: Qo’l to’pi o’yinida taymlar orasidagi tanaffus qancha davom etadi?

{=10 daq

~8 daq


~15 daq

~3 daq


}

::95:: Qo’l to’pi o’yinida taym-aut qancha davom etadi?

{=1 daq

~2 daq


~0.5 daq

~0.3 daq


}

::96:: Qo’l to’pi o’yinida maydondagi barcha chiziqlar enini aniqlang?

{=5 sm.

~3 sm


~8 sm

~4 sm


}

::97:: Qo’l to’pi o’yinida bir jamoadan necha o‘yinchi o‘yinda ishtirok etadi?

{=7

~6

~9~4

}

::98:: Qo’l to’pi o’yinida jamoa tarkibi necha o‘yinchidan iborat?{=12

~11


~15

~8

}::99:: Qo’l to’pi o’yinida ayollar to‘pining og‘irligi qancha?

{=325-375 gr

~300-325 gr

~325-350 gr

~400-450 gr

}

::100:: Qo’l to’pi o’yinida to‘pni o‘yinga kiritish va uni qo‘lda ushlab turish uchun necha soniya vaqt beriladi?{=3 soniya

~2 soniya

~5 soniya

~Vaqt berilmaydi

}

::101:: Qo’l to’pi o’yinida erkaklar to‘pining aylana uzunligi qanaqa?{= 58-60 sm

~56-58 sm

~60-65 sm

~50-52 sm

}

::102:Qo‘l to‘pi bo‘yicha mustaqqil O‘zbekistonda nechanchi yildan boshlab erkaklar va ayollar o‘rtasidagi chempionat o‘tkazib kelinmoqda?{=1992 yil

~1991 yil

~1995 yil

~1990 yil

}

::103::Qo‘l to‘pi darvozasining o‘lchamlari qanday?{=2/3 mt

~2/2 mt


~4/5 mt

~1,5/1,5 mt

}

::104:: Qo‘l to‘pi o‘yini qaerda tashkil topgan?{=Daniya

~Angilya


~Polsha

~Vetnam


}

::105:: Qo‘l to‘pi o‘yini kim tomonidan yaratilgan?

{=Xolger Nilson

~J.Neysmit

~R.Kuman

~A.Azolin

}

::106:: Qo’lto’piga qachon asos solingan?{=1898 yil

~1890 yil

~1899 yil

~1896 yil

}

::107:: Qo’l to’piga kim asos solgan?{=H.Nil’son

~U.Morgan

~S. Salnik

~T. Homurnski

}
::108:: O’zbekistonda qo’l to’pi federasiyasi qachon tashkil topdan?

{=1992 yil

~1990 yil

~1989 yil

~1995 yil

}

::109::Gandbol o`yini darvoza o’lchami qancha?{=Eni 3m balatligi 2m

~Eni 2m balatligi 2m

~Eni 4m balatligi 3m

~Eni 2m balatligi 1.5m

}

::110: Qo’l to’pi o’yinida darvozabon hududinining o’lchami qancha?{=6 m

~3 m


~9 m

~4 m


::111:: Qo’l to’pi o’yinida necha metrdan erkin jarima to’pi otiladi?

{=7 m


~3 m

~9 m


~6 m

}

::112:: Qo’l to’pi o’yinida ayollar to’pining aylanma o’lchovini ko’rsating?54-56 sm

~50-52 sm,

~60-64 sm

~50-51 sm

}

::113:: Qo’l to’pi o’yinida ayollar to’pining og’irligiqancha?{=325-375 gr

~325-350 gr

~40-550gr

~300-330 gr

}

::114:: Qo’l to’pi o’yinida erkaklar to’pining og’irligi qancha?{=425-475 gr

~325-380 gr

~450-550 gr

~325-390 gr

}

::115:: Qo’l to’pi o’yinida maydonda 1 jamoada nechta o’yinchi ishtirok etadi?{=7ta

~5ta


~6ta

~9ta


}

::116:: Qo’l to’pi o’yinida to 'pli o 'yinchiga necha qadamgacha qo 'yishruxsat etiladi?

{=3 qadam

~2 qadam


~5 qadam

~1 qadam


}

::117:: Qo’l to’pi o’yinida to’p oyoqning qaysi qsimlariga tegishiga ruhsat etiladi?

{=Tizzadan pastki qismiga

~Oyoqni barcha qismiga

~Kaft pastki qismiga

~Son qismiga

}

::118::Qo’l to’pi o’yinida dastlabki to’pni tashlash maydonni qayeridan boshlanadi?{=Maydonning markaz chizig’idan

~Maydonning yuza chizig’idan

~Maydonning yon chizig’idan

~Maydonning hohlagan joyidan

}

::119::«Navro‘z» bayramlarida qanday harakatli o‘yinlar qo’llaniladi?{=Arqon tortish, armrestring o‘yini, bo‘sh joy

~Estafeta, gimanastika, o‘yinlari

~Yugurish, gimanastika o‘yinlari

~Turli xalqgimnastik chiqishlar

}

::120:: Qizlar o‘rtasida qandayharakatli o‘yinlar tashkillanadi ?{=O‘rtaga turish, oq-terakmi ko‘k terak, arqon bilan o‘yinlar

~Oq-terakmi ko‘k terak, bo‘sh joy, bayroqcha,suzish

~Arqon bilan o‘yinlar, joy almashish, do‘mbolog‘ oshish

~Do‘mbolog‘ oshish, yugurish, o‘rtada turish

}

::121:: Bayramlarda qanday harakatli o‘yinlar o’tkaziladi ?{=Ko‘z bog‘lash, joy almashish, bo‘sh joy

~Joy almashish, o‘rtaga turish, oq-terakmi ko‘k terak

~Sakrashlar, do‘mbolog‘ oshish, yugurish

~Yugurish,arqon bilan o‘yinlar, joy almashish

}

::122:: Basketbol elementlari bilan qanday o’yinlar qo’llaniladi ?{=To‘pni savatga tashlash , to’pni olib yurish

~Katta aylanma estafeta, qo‘z bog‘lash

~Kuchli va chaqqonlar, tez yugurish

~Uzoqqa sakrash, bo‘sh joy

}

::123::Bolalarga qanday harakatli o‘yinlarni qo‘llaniladi ?{= Futbol elementlari estafetasi,basketbol elementlari estafetasi, o‘rtaga tur

~Basketbol elementlari estafetasi, ko‘z bog‘lash, joy almashish

~O‘rtaga turish, bo‘sh joy, uloqtirish

~Joy almashish,suzish,uloqtirish, o‘rtaga turish

}

::124:: Vatanparvarlik ruhida tarbiyalovchi harakatli o‘yinlar ?{=Qalani ximoya qilish, merganlar, estafetali yugurish

~Eshak mindi, arqon bilan o‘yinlar, ovchilar

~Suzish, yugurish,uloqtirish

~Tez yugurish, kim keldi, bo‘sh joy

}

::125:: Qaysi o’yin voleybol elementi bilan o‘tkaziladi?{=Kartoshka, pionerbol, voleybolchilar estafetasi

~Suzish,tez yugurish, ovchilar

~Mosga turish, umbaloq oshish

~Kondan sakrash, ko‘z bog‘lash

}

::126:: Gimnastika elementi bilan o’tkaziladigon harakatli o‘yinlar ko‘rsating?{=Mostga turish, umbaloq oshish, kondan sakrash

~Ko‘z bog‘lash, o‘yinga joy top, kim oldi

~O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

~Kartoshka, pionerbol, voleybolchilar estafetasi

}

::127:: Darsdan tashqari vaqtlarda qandayharakatli o‘yinlarni tashkil etish mumkin ?{=Futbol elementlari estafetasi, basketbol elementlari estafetasi.

~Gimnastika estafetasi, kartoshka, kim oldi.

~Kartoshka, mosga turish, umbaloq oshish.

~Suzish, pionerbol , gimnastika elementlari estafetasi.

}

::128:: Yoz faslida qanday harakatli o‘yinlaro‘tkaziladi ?{=O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

~Yugurish, ko‘chma nishon, o‘rtada turish

~Ko‘chma nishon, ko’tarib urish, chalib yiqitish

~Sakrashlar, tez yugurish, o‘yinga joy top

}

::129:: Yozgi dam olish oromgoxlarda qanday xarakatli o‘yinlar o‘tkaziladi?{=Ko‘z bog‘lash, joy almashish, bo‘sh joy

~Joy almashish, tez yugurish, o‘yinga joy top

~Elkadan oshirish, ko’tarib urish, chalib yiqitish

~O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

}

::130:: Engil atletika elementi bilan qanday harakatli o‘yinlar o‘tkaziladi ?{=Estafeta, kim birinchi, chaqqonlar

~Oq terakmi ko‘k terakmi,ovchilar

~Ovchilar, chalib yiqitish, to‘pni uzat

~Quyoncha, boyo’g’li, ilib ol

}

::131:: Jamoa bo‘lib o‘ynaladigan harakatlio‘yinlarni o‘rgatish ?{=Basketbolchilar,futbolchilar,qo‘l to‘pichilar, voleybolchilar estafetasi

~Futbolchilarestafetasi, engil atletika estafetasi, yugurish, estafetasi

~Sakrashlar, tez yugurish, o‘yinga joy topi, estafetasi

~Kartoshka, mosga turish, umbaloq oshish

}

::132:: O’gil bolalar o‘rtasida qanday xarkatli o‘yinlar tashkillanadi?{=Tez yugurish, arqon tortish, kuchlilar va chaqqonlar

~O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

~To‘pni savatga tashlash, katta aylanma estafeta,topni olib yurish

~To‘pni uzat, bo‘sh joy, ko‘z bog‘lash

}

::133:: Kichik voleybol elementi bilan harakatli o‘yinlarni qo’llash?{=Kartoshka, pionerbol

~Joy almashish, ovchilar

~Tez yugurish, ko‘z bog‘lash

~Ko‘chma nishon, qor otish

}

::134:: Kichik qo‘l to‘pi bo‘yicha qanday harakatli o‘yinlar qo’llaniladi?{=O‘rtaga turish, nishonga urish, ovchilar va o’rdakchalar

~Bo‘ri zo‘vur ichida, o‘rtada turish,tez yugur

~Bo‘sh joy, to‘pni uzat, tez yugurish

~Joy almashish, nishonga urish, ovchilar

}

::135:: Harakatli o‘yinlarni o‘tkazishda voleybol maydonini o‘lchamlari?{=9-18

~30-35


~20-30

~40-60


}

::136:: Harakatli o‘yinlarni o‘tkazish qanday jihozlardan foydalaniladi ?

{=Ko‘rgazmali qurol, tayyorlash, joy tayyorlash

~To‘plar bilan, o‘ynaladigan o‘yinlar,suzish

~Kim chaqqonroq, yulduz

~Bayroqchalar bilan musobaqa, boyo’g’li

}

::137:: Harakatli o‘yinlarni o‘tkazish qanday jihozlardan foydalaniladi ?{=15 x 28

~10 x 40


~15 x 10

~35 x 55


}

::138:: Harakatli o‘yinlar bo‘yicha musobaqlarni tashkil etish va o‘tkazish?

{=Musobaqa maqsad va vazifalari musobaqalarni boshqarish musobaqani o‘tkazish sharti

~Sakrashlarmusobaqani o‘tkazish sharti va tartibi

~Imo ishora, ommaviy shug‘ullanish

~To‘pni olib yurish,bayroqchalar bilan musobaqa

}

::139:: Harakatli o‘yinlar darsida qaysi ta’lim usullaridan foydalanasiz?{=Og‘zaki, ko‘rgazmali amaliy

~Ma’ruza, shaqqonlikni aniqlash

~Shaxar topish,kuchli va chaqqonlar

~To‘pni qo‘yish,baliqchilar to‘ri

}

::140:: Muruvvat uylarida harakatli o‘yinlarni tashkillash va o‘tkazish ?{=Bayroqchani qo‘yib kelish, to‘pni olib yugurib qo‘yish, to‘pni olib yugurib savatga tashlash

~Yugurish, to’siqlar osha yugurish

~Arqon tortish, joy almashish

~Kim chaqqon, insiz quyon

}

::141::Nogironlar o‘rtasida harakatli o‘yinlarni o‘tkazish ?

{=Bayroqchalar bilan musobaqa, to‘pni olib yugurib qo‘yish

~Yugurish, ko‘z bog‘lash

~Qidirib top,chaqqonlar

~Boyo’gli,bayroqchani ol

}

::142:: Sakrash elementi bilan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish ?{=Yugurib uzunlikka sakrash, turgan joyda uzunlikka sakrash

~Bo‘sh joy, kim keldi

~Komandalar bilan yugurish, g’ozlar

~Oto‘yinlari, oqterakmi

}

::143:: Suzish elementi bo‘yicha harakatli o‘yinlar o‘tkazish ?{=Baterfley

~O‘rtaga turish

~Arqon bilan o‘yinlar

~Joy almashishh

}

::144:: Tennis elementi bilan harakatli o‘yinlarni o‘tkazish ?{=Tennis sharini olib yurish

~Yugurish estafetasi

~Sakrash estafeta

~Turli usilda suzish

}

::145:: Uchinchisinf o‘quvchilari bilan harakatli o‘yinlarni o‘tkazish ?{=Ko‘zbog‘lash, joy almashish, bo‘sh joy

~Engil atletika,gimnastika, suzish

~Eslab qol, to’pponcha, insiz quyon

~Qidirib top,chaqqonlar, quyoncha

}

::146:: Futbol elementi bilan harakatli o‘yinlar o‘tkazish ?{=To‘pni boshda olib yurish, bayroqchalar

~Oq terakmi ko‘k terak,ko‘z bog‘lash

~Chaqqonlar, boyo’gli

~Ilib ol, qorbobo

}

::147:: O‘zbekcha kurashi bo‘yicha harakatli o‘yinlar o‘tkazish?{=Elkadan oshirish

~O‘rtaga turish

~Arqon bilan

~Joyalmashish

}

::148:: O‘rta maktab yoshdagi o‘quvchilar bilan harakatli o‘yinlarni o‘tkazish metodikasi?{=Ko‘z bog‘lash

~Otni sug’or

~Metro

~Dumini ushla}

::149:: O‘smirlar bilan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish ?

{=Ko‘zbog‘lash, joy almashish bo‘sh joy

~Quloq cho‘zma, ro’molcha tashlash

~Tosh ko’tarish, arqon tortish

~Arg’amchida sakrash, jambil

}

::150:: Hozirgidavrdaxalqimiz orasidamashxur bo‘lgan o‘yinlarni sanab bering?{=Kurash, ko‘pkari-uloq, poyga, dorbozlik, qilichbozlik, nayza uloqtirish

~Qarmoq, qopqon, bayroq uchun kurashish, elka urushtirish

~Bekinmachok o‘yini, ot o‘yinlari, ro’molcha tashla

~Tosh ko‘tarish, ko‘zbog‘lash,joy almashish

}

::151:: Kuchni tarbiyalovchi o’yinlar?{=Doira ichiga tort

~Yelkaurushtirish

~Ketma-ket sakrash

~G’ozlar


}

::152:: Basketbol qachon paydo bo‘lgan?

{=1891 yil

~1888 yil

~1898 yil

~1887 yil

}

::153:: Basketbolo‘yini kim tomonidan ixtiro etilgan?{=J.Neysmit

~V.Morgin

~B.Kauze

~D.Lusis


}

::154:: Basketbolning vatani qayer?

{=AQSH

~Angliya


~Meksika

~Italiya


}

::155:: Xalqaro basketbol federatsiyasining nomi?

{=FIBA

~NBA


~FIFA

~FIDE


}

::156:: Basketbol xalqaro federatsiyasi nechanchi yil tashkil etilgan?

{=1932 yil

~1930 yil

~1928 yil

~1936 yil

}

::157:: Basketbol qachon Olimpiada o‘yin dasturiga kiritilgan?{=1936 yil

~1932 yil

~1938 yil

~1934 yil

}

::158:: Basketboldan eng ko‘p Olimpiadao‘yinlarida champion bo‘lgan jamoa?

{=AQSH


~Italiya

~Yaponya


~Braziliya

}

::159::O‘zbekistonlik basketbolchilardan kim olimpiada o‘yinlari chempioni bo‘lgan?{=Jarmuxammedov

~Axmedov


~Abilyanov

~Inoyatov

}

::160:: Basketbol o‘yininechanchi yilda xotin-qizlar basketboli olimpiada dasturiga kiritildi?{=1976 yil

~1972 yil

~1980 yil

~1936 yil

}

::161:: Basketbol so`zini ma`nosi qanday ?{=Basket-savat,bol-to`p

~Basket-tahta,bol-to`p

~Basket-doska,bol-to`p

~Basket-maydon,bol-to`p

}

::162:: Basketbol maydonini o‘lchami qancha?{=28x15 m

~24x13m


~30x18m

~26x16m


}

::163:: Basketbol to‘pining og‘irligi qancha?

{=600 – 650 gr

~500 – 550 gr

~550 – 600 gr

~750 – 800 gr

}

::164:: Basketbol o‘yini necha taym va minutdan iborat?{=4taym-10daqiqa

~4 taym-8 daqiqa

~4 taym-5 daqiqa

~4 taym-14 daqiqa

}

::165:: Basketbol o‘yinida qo‘shimchavaqt:{=5 minut

~3 minut


~7 minut

~2 minut


}

::166:: Basketbolmaydonida shitdanpolgachaqancha?

{=305 sm

~299 sm


~300sm

~310 sm


}

::167:: Basketbol maydonidagi chiziqning eni qancha?

{=5 sm

~4 sm


~3 sm

~10 sm


}

::168:: Basketbol shitining eni va bo‘yi qancha?

{=105x180

~102x140


~120x120

~120x200


}

::169:: Basketbolto‘pIni sirtqi o‘lchami qancha?

{=75-78 sm

~72-74 sm

~75-71 sm

~77-79 sm

}

::170:: BasketbolmaydonidaJarima chizig‘idan shitgacha bo‘lgan masofa:{=460 sm

~450 sm


~440 sm

~530 sm


}

::171:: Basketbol maydonida poldan shitning tagigacha bo‘lgan masofa qancha?

{=290 sm

~270 sm


~265 sm

~320 sm


}

::172:: Basketbol xalqasinig aylanasi qancha?

{=45 sm


~43 sm

~40 sm


~47 sm

}

::173:: Basketbol o‘yinida xakmlarlar jamoasi bitta o‘yinda nechakishi bo‘ladi?{=8 kishi

~5 kishi


~4 kishi

~10 kishi

}

::174:: Basketbol o‘yinida jarima to‘pini tashlash uchun ajratilgan vaqt:{=5 sekund

~2 sekund

~4 sekund

~8 sekund

}

::175:: Basketbol o‘yinida o‘yinchiga necha marta ogoxlantirish berish mumkin?{=5

~3

~4~8

}

::176:: Basketbol o‘yinida o‘yinchini almashitirish uchun qancha vaqt beriladi?{=Tezrok bajarish

~15 sek


~20 sek

~25 sek


}

::177:: Basketbol o‘yinida nechtaerkaklaro‘rtasidajamoalarO‘zbekistonsuperligasidaqatnashadi?

{=8

~7

~6~16

}

::178:: Basketbol o‘yinida jarima maydoninig o‘lchami:{=450x590mm

~430x560mm

~390x570mm

~400x600mm

}

::179:: Basketbol o‘yinida setkaninguzunligiqancha?{=40 sm

~35 sm


~38 sm

~70 sm


}

::180:: Basketbol o‘yinida setkaninguzunligiqancha?

{=40 sm

~35 sm


~38 sm

~70 sm


}

::181:: Basketbol o‘yinmaydonidantashqaridanechtaxakamo‘yindiboshqaradi?

{=5

~4

~3~9

}

::182:: Basketbol o‘yinida 24-soniyali xakamni fazifalari nimadan iborat?{=24- soniya ichida xujumni kuzatish

~Bayonnomatoldirish

~O’ynchinnialmashtirish

~Folberish

}

::183:: Yuza chizig‘idan to shitgacha bo‘lgan masofa:{=120 sm

~100 sm


~80 sm

~180 sm


}

::184:: Basketbol o‘yinida ayollar to‘pining og‘iligi qancha?

{=567 gr

~530 gr


~520 gr

~720 g


}

::185:: Basketbol o‘yinida daqiqali tanaffuslarning miqdori?

{=8

~5

~6~14

}

::186:: Basketbol o‘yinida xujumuchunajratilgan vaqtmiqdori?{=24 sek

~20 sek


~22 sek

~30 sek


}

::187:: Basketbol o‘yinida o‘ziningximoyamaydonidanto‘pniqanchasoniyadachiqarishkerak?

{=8 sek

~5 sek


~6 sek

~9 sek


}

::188:: Birinchi basketbol bo‘yicha jaxon chempionati qachon o‘tkazildi?

{=1953 yil

~1951 yil

~1950 yil

~1965 yil

}

::189:: Basketbol o‘yinida erkaklar o‘rtasida Yevropa chempionati qachon bo‘lgan?{=1935 yil

~1933 yil

~1931 yil

~1938 yil

}

::190:: Basketbol o‘yinida Ayollar o‘rtasida Yevropa chempionati qachon bo‘lgan?{=1938 yil

~1934 yil

~1936 yil

~1942 yil

}

::191:: O‘rtaOsiyodabasketbolo‘yinlariqachondanboshlabo‘tkazilgan?{=1960 yil

~1958 yil

~1948 yil

~1964 yil

}

::192::Basketbol bo‘yicha xotinqizlar musobaqasi O‘rta Osiyoda qachondan boshlab o‘tkazilmoqda?{=1965 yil

~1963 yil

~1961 yil

~1966 yil

}

::193:: Basketbol o‘yinida kotibnivazifalarinimadaniborat?{=Bayonnomani toldirish va so‘rovnomani tekshirish

~O‘iynchinialmashtirish

~24- soniya ichida xujumni kuzatish

~Folberish

}

::194:: Basketbol o‘yin maydoniga bitta jamoadan nechta o‘yinchi chiqadi?{=5

~2

~8~3

}

::195:: Basketbol o‘yinidajamoa nechta o‘yinchilardan iborat?{=12

~10


~11

~18


}

::196:: Basketbol o‘yinida jarimadan tashlangan to‘pnecha ochkodan iborat?

{=1

~3

~5~7

}

::197:: Basketbol o‘yni davomida jarima ichidan tashlangan to‘pnecha ochkodan iborat?{=2

~3

~5~7

}

::198:: Xozirda basketbol o‘yin qoidalari necha bo‘limdan iborat?{=190 bo‘lim

~150 bo‘lim

~160 bo‘lim

~250 bo‘lim

}

::199:: Basketbol o‘yinida maydona nechta xakam o‘yinni boshqaradi?{=3

~2

~1~5

}

::200:: Basketbolo‘yiniO‘zbekistonningqaysiviloyatidabirinchirivojlangan?{=Farg‘ona viloyati

~Xorazm vil

~Andijon viloyati

~Toshkentvil

}

::201:: Basketbolo ‘yini O‘zbekistonga nechanchi yil ikirib kelgan?{=1920 yil

~1918 yil

~1919 yil

~1926 yil

}

::202:: 1972 yilda Myunxen shaxrida o‘tkazilgan X olimpiadada erkaklar o‘rtasida basketbol sport turi bo‘yicha g‘olib kim bo‘lgan?{=SSSR

~Kuba


~AQSH

~O’zbekiston

}

::203:: SSSR basketbol sport turi bo‘yicha erkaklar terma jamoasi nechanchi yilda olimpiyada g‘olibi bo‘lgan?{=1972 Myunxen

~1962 Seul

~1966 Berlin

~1984 Los-anjles

}

::204:: Basketbol o‘yinida qayri raqamlar sportchilar kiyimiga yozilmaydi.{=1,2,3

~1,5,4


~2,4,6

~5,10,15


}

::205:: Basketbol o‘yinida 24 soniya xakamning vazifasi nimadan iborat?

{=Xujumni 24 soniya nazorat qilish

~Fol berish

~Bayonnoma yozish

~O‘yinni to‘xtatish

}

::206:: Basketbol o‘yinida kotibni vazifasi nimadan iborat?{=O‘yin bayonnomasini to‘ldirish

~O‘yinni vaqtini ko‘rish

~24 soniya nazorat qilish

~Fol berish

}

::207:: Universiada-2007 yili basketbol o‘yinida (ayol) o‘rtasida g‘olib kim bo‘lgan?{=Toshkent

~Qorqalpoq

~Andijon

~Namanga


}

::208:: Basketbol aperatir xakamini vazifasinimadan iborat

{=Basketbol o‘yini umumiy vaqti va xisobiga qarash

~O‘yinni vaqtini ko‘rish

~Bayonnoma yozish

~O‘yinni to‘xtatish

}

::209:: Basketbol o‘yini qanday boshlanadi?{=To‘pni maydon markazidan yuqoriga otish bilan

~Chigalyozishmashklaribilan

~Bayonnomanito`ldirishorqali

~O‘yinchilarni maydonga kirishi bilan

}

::210:: Basketbol dars qismlari: nimadan iborat?{=Kirish qism, asosiy qism, yakunlovchiqism

~Darsgatayyorlash, uyvazifalari

~Saflantirish

~Umumrivojlantiruvchimashqlar

}

::211:: Basketbol o`yini:{=Qo`lda oynaladi

~Oyoqda va qo`lda oynaladi

~Oyoqda o`ynaladi

~Boshda o`ynaladi

}

::212:: O‘zbekiston basketbol federatsiyasi nechanchi yil tashkil etilgan?{=1993 yil

~1992 yil

~1991 yil

~1998 yi


}

::213:: Basketbol o‘yinida birinchi va ikkinchi bo‘lim o‘rtasida necha daqiqa tanafus beriladi?

{=5 daqiqa

~4 daqiqa

~3 daqiqa

~6 daqiqa

}

::214:: Basketbol o‘yinida orqa chiziq dan jarima tashlash chizig‘igacha uzunligi qancha?{=5,80

~5,45


~5,20

~5,95


}

::215:: Basketbol o‘yinida bitta taym necha daqiqadani borat?

{=10 daqiqa

~9 daqiqa

~8 daqiqa

~14 daqiqa

}

::216:: Basketbol o‘yinida 2 taym orasidagi tanaffus qancha davom etadi?{=15 daqiqa

~10 daqiqa

~12 daqiqa

~25 daqiqa

}

::217:: Basketbol o‘yinida o‘yinchi almashtirish uchun o‘yin to‘xtatiladimi?{=Ha to`xtatiladi hakamni ruxsati blan

~Yo’q


~Taym-autolinadi

~Xakam ko‘rsatmasiga qarab

}

::218:: Basketbol o‘yinida 8 sekundlik qoida maqsadi qanday?{=Maydon yarimini to`pli o`yinchi kesib o`tishi

~To`psiz o`yinchini maydonni yarimi o`tishi.

~Maydonda himoyalanish usullari

~Maydon o`rtasidan o`yin boshlash

}

::219:: Basketbol o‘yinida texnik fol qaysi xarif bilan belgilanadi?{=T

~D

~R~K

}

::220:: Basketbol o‘yinida nechta erkaklar o‘rtasida jamoalar O‘zbekiston superligasida qatnashadi?{=8

~5

~6~9

}

::221:: Basketbol o‘yinida nechta ayollar o‘rtasida jamoalar O‘zbekiston superligasida qatnashadi?{=8

~7

~6~9

}

::222:: Qysi taymdan so`ng shitlar almashiniladi ?{=2 taymdan keyin

~1taymdan keyin

~3taymdan keyin

~4taymdan keyin

}

::223:: Basketbol to‘pini uzatishda ketma-ketligini aniqlash:{=Turgan joyidan xarakatda, sakrashda

~Sakrash xarakatda

~Joyidan xarakatda

~Joyidan sakrab turib, joyini almashtirish

}

::224:: Basketbol oyini qanday to`pda o`ynaladi?{=Basketbol to`pida

~Futbol to`pida

~Gandbol to`pida

~Voleybol to`pida

}

::225:: Basketbol to‘pini uzatishning necha xil usuli bor?{=3 xil

~2 xil


~1 xil

~4 xil


}

::226:: Basketbol to‘pini olib yurishni o‘rgatishning ketma-ketlik uslublari?

{=Turganjoyidanto‘g‘rixarakattezliknio‘zgartirib, yo`nalishinio‘zgartiribqarshilikniengibo‘tishusullari

~Turganjoyidan, to‘g‘riga, xarakattezliginio‘zgartirib qarshilikniengibo‘tish

~To‘g‘riga, turganjoyidan, xarakattezliginio‘zgartirib qarshilikniengibo‘tish

~Xarakatda tezlikni, to‘g‘riga, turgan joyida qarshilikni engib o‘tish

}

::227:: Xalqaro basketbol federatsiyasining nomi?{=F I B A

~NBA


~FIFA

~FIDE


}

::228:: 1892 yil basketbol oyininig nachta qoidasi ishlab chiqilgan?

{=13

~10


~12

~18


}

::229:: Basketbol xalqaro federatsiyasi nechanchi yil tashkiletilgan?

{=1932 yil

~1931 yil

~1930 yil

~1934 yi


}

::230:: Basketbol o‘yinida o‘yin jarayonida to‘g‘ri kullanilgan texnik konun qoidalarini ko‘rsating?

{=Maxsus umumlashgan usullari bilanTo‘pni olib, yurish

~O‘yinda usullarni to‘g‘ri bajarish

~Yuqori maxoratli sport ustasi

~O‘yinda To‘pniolibyurish

}

::231:: Basketbol o‘yinida o‘yin taktikasi qanday usullar kiradi?{=Shaxsiy yondashish, jamoaviy va komandaning xarakatiga mos xarakat bilan anik maqsadga erishish

~Komandaning xarakat bilan birgalikdagi maksadga erishishi

~Guruxgabo`linibxarakatqilish

~Xar bir o‘yinchining taktik tayyorngarligiga karab о`ynatish

}

::232:: 2018 yil basketbol sport turidan talabalar o`rtasidagi bo`lib o`tgan Ozbekiston chempionati qaysi jamoa?{=Toshkent

~Andijon


~Farg`ona

~Samarqand

}

::233:: Basketboldan eng ko‘p Olimpiada o‘yinlarida chempion bo‘lgan jamoa?{=SSHA

~Italiya


~Yugoslaviya

~Braziliy

}

::234:: O‘yin usul va uslublarini o‘rgatish tizimi:{=Tanishtirish, engilshart-sharoitda bajartirish, qiyin sharoitda murakkab usullarini bajartirish

~Aytibberish, ko‘rsatish, tushuntirishvabajartirish

~Tushuntirish, ko‘rsatish, xatolarinito‘g‘rilashvao‘yinusullarinio‘rgatish

~Tushuntirish mashklarini kiyinlashtirish, ximoyani karshiligi va o‘yinda usullarni bajartirish

}

::235:: Basketbolmaydoninio‘lchamiqancha?{=28x15m

~24x13m


~30x16m

~29x16m


}

::236:: Basketbolo‘yininechataymvaminutdaniborat?

{=4 taym-10daqiqa

~4 taym-8 daqiqa

~4 taym-5 daqiqa

~4 taym-12 daqiqa

}

::237:: Basketbol o‘yinida shitdan polgacha qancha?{=305 sm

~299 sm


~300 sm

~325 sm


}

::238:: Basketbol shitining eni va bo‘yi qancha?

{=105x180

~120x140


~120x160

~110x190


}

::239:: Basketbol maydon uzunligi qancha?

{=28

~18


~20

~29


}

::240:: Basketbol maydoninig eni qancha?

{=15

~12


~13

~18


}

::241:: Basketbol o‘yinida xujum texnikasining usullari:

{=Ilibolish, qabulqilish, uzatish, to‘pnisavatgatashlash, to‘pni olib yurish

~Uzatish, xarakatda uzatish, maydon tashqarisiga tashavorish

~Uzatishlar, xarakatdauzatishlar, xarakatdato‘pni quchoqlavolish

~Uzatish, xechkimga bermaslik

}

::242:: Basketbol o‘yinida ximoya texnikasi usullari:{=Turishxolativaxarakatlanish

~To‘pni quchoqlavolish

~Yugurish, tashqarisiga tashavorish

~Xechkimga bermaslik

}

::243:: Basketbol o‘yinida to‘pni egallash usullari:{=Barcha javoblar to`g`ri

~Bir qo`l bilan

~Xovoda ushlash

~Ikki qo`l bilan

}

::244:: Basketbol maydonidagi chiziqning eniqancha?{=5 sm

~4 sm


~3 sm

~7 sm


}

::245:: Basketbol o‘yinida to‘pnisirtqio‘lchamiqancha?

{=75-78 sm

~74-72 sm

~70-71 sm

~78-80 sm

}

::246:: Basketbol o‘yinida xujumdagi shaxsiy xarakatlar:{=Bosh joyga chikish, uzatishga tayyorgarlik, to‘pni savatga tashlash aldamchi xarakatlarni qo`llash

~To‘psiz o‘yinchining xarakati vaTo‘p bilan xarakati, xar xil uslublarni ishlatish

~Bushjoygachikish

~To‘p uzatishni qo`llash, to‘pni savatga tashlash

}

::247:: Basketbol o‘yinida xujumda guruxli xarakatlar:{=Ikki va uch o‘yinchining bir-birini tushunib xarakati

~Ikki, uch, to`rt, besh o‘yinchining o`ynamasligi

~Uch, turt, yigirma o‘yinchining o`zaro xarakati

~Tusiq vaxarxil sakrashlar

}

::248:: Basketbol o‘yinida jamoa bo‘lib xujumga chiqish xarakatlari:{=Xamma birgalikda xujumga tez chiqish

~Bir o`zi yorib o‘tish yon boshdan

~Bir o`zi tez yorib o‘tish yondan

~Bir o`zi yon chiziq bilan xujumga o‘tish

}

::249:: Basketbol o‘yinida ximoyadashaxsiyxarakatlar:{=To‘pdagi o‘yinchiga qarshi chiqish va to‘psiz o‘yinchiga qarshi chiqish

~Xujimga o`tib ketish

~To`psiz xujimga o`tib ketish

~To‘pni bilan yurish

}

::250:: Basketbol o‘yinida markaziyaylananiradiusiqancha?{=180 sm

~140 sm


~160 sm

~220 sm


}

::251:: Uzunlikka sakrash yo‘lakchasini eni qancha?

{=1,25

~1.35


~1,28

~1,27


}

::252:: Estafeta tayoqchasi diametri qancha?

{=120 mm

~121 mm


~125 mm

~126 mm


}

::253:: Estafeta tayoqchasi og‘irligi qancha?

{=50 g

~55 g


~58 g

~52g


}

::254:: Uzunlikka sakrash joylari elementlari qaysilar?

{=Yo‘lakcha, depsinish joyi, yama

~Depsinish joyi, yo‘lakcha

~YUgurish joyi, yama

~Planka, yama, metr

}

::255:: Uzunlikka sakrash joyining yugurish yo‘lakchchasining uzunligi qancha?{=45 m

~48 m


~50 m

~51 m


}

::256:: Uzunlikka sakrash joyining chuqurligi qancha?

{=50 sm

~70 sm


~80 sm

~60 sm


}

::257:: Yurishni nechta turi mavjud?

{=4

~5

~7~6

}

::258:: Yugurib kelib uzunlikka sakrashda qizil bayroqcha nimani anglatadi?{=Musobaqa qoidasini buzgani uchun

~Musobaqa qoidasini to‘g‘ri bajargani uchun

~Sakramagani uchun

~Musobaqa qoidasini to‘g‘ri bajargani uchun

}

::259:: Yugurib kelib uzunlikka sakrak necha fazadan iborat{=4 fazadan

~6 fazadan

~5 fazadan

~7 fazadan

}

::260:: Estafeta tayoqchasi uzunligi qancha?{=28,30 sm

~28,32


~28,31

~28,33


}

::261:: Xalqaro engil atletika federatsiyasi qachon tashkil topgan?

{=1912 yil

~1914 yil

~1987 yil

~1920 yil

}

::262::Yugurishda nechta start turlari mavjud?{=2

~6

~4~5

}

::263:: Yugurishda qo‘ng‘iroq chalinishi nimani anglatadi{=Sportchini stadionning oxirgi aylanishi uchun

~Marraga kelishda

~Startdan chiqishda

~2 marta aylangandan so‘ng

}

::264:: Yugurish yo‘lakchasining eni qancha{=1,25

1,30


1,32

1,28


}

::265:: Fall start nima?

{=Start beruvchining buyrug‘idan oldingi xarakatlanish

~Start beruvchining buyrug‘idan keyin xarakatlanish

~Stratga turish

~Marraga kirib kelish

}

::267:: Uzunlikka sakrashning asosiy fazasi nima{=Depsinish

~Oxirgi kuch berish

~Sakrash

~YUgurib kelish

}

::268:: Uzunlikka sakrash musobaqalarida g‘olib qanday aniqlanadi?{=Eng yuqori natijaga asosan

~Ikkiti natijaga asosan

~Barcha urinishlar natijasiga asosan

~Birinchi natijaga qarab

}

::269:: Ko‘pkurash qanday mashqlardan iborat{=Yugurish sakrash uloqtirish mashqlarining xar xil turlaridan iborat

~Jismoniy mashqlar

~Maxsus snaryadlarni uloqtirish mashqlari

~O‘xshash mashqlar

}

::270:: Qisqa masofaga yuguruvchilarda qaysi jismoniy sifatlar kuchliroq rivojlangan bo‘ladi?{=Tezkorlik

~Egiluvchanlik

~Kuch

~Chidamlik}

::271:: Qisqa masofaga yugurish texnikasini o‘rgatish necha fazadan iborat

{=4

~6

~8~5

::272:: Qaychi usuli, ko‘krak kerib, oyoq bukib sakrash usullari sakrashning qaysi turiga mansub?

{=Uzunlikka

~Balandlikka

~Langarcho‘kka tayanib

~Uzunlikka va balandlikka

}

::273:: Voleybol musobaqasini tashkillash va o‘tkazish uchun nima tuziladi?{=Nizom tayyorlanadi

~Ishchi dastur

~Konspekt

~Ma’ruzalar matni

}

::274:: Voleybol Olimpiada o‘yinlarida nechanchi yili o‘ynalgan?{=1964 yil

~1963yil


~1960 yil

~1945yil


}

::275:: Voleybol setkasining katagini o‘lchami?

{=10-15

~8-9


~10-8

~10-5


}

::276:: Voleybol sporttakomillashtirish guruhi qaysi yoshdanboshlanadi?

{=12-16 yosh

~10-15yosh

~8-13 yosh

~8-12yosh

}

::277:: Voleybol to‘pining aylanasi necha sm ?{=66-68 sm,

~60-64sm,

~50-62 sm,

~55-50 sm

}

::278:: Voleybol o‘yini qayerda o‘ylab topilgan?{=AQSH

~Fransiya

~Angliya

~Italiya


}

::279:: Voleybol o‘yini kim tomonidan o’ylab topilgan?

{=Vilyam Morgan

~Neyms


~Tityuxin

~Ayrapetyans

}

::280:: Voleybol to‘rining antenasi uzunliginecha sm?{=180

~170


~160

~150


}

::281::Voleybolni umumta’lim maktablarida o‘qitish qaysi sinflardan boshlanadi?

{=5-sinfdan

~2-sinfdan

~3-sinfdan

~1-sinfdan

}

::282::Voleyboldato‘p o‘yinga kiritilayotganda setkada to’siq qo’yish mumkinmi?{=Mumkinemas

~Mumkin


~Ayrim hollarda

~Farqsiz


}

::283::Voleybol o‘yinida eng ko‘ptakrorlanadiganholat?

{=To‘pni qabul qilish va uzatish

~Himoyada o‘ynash

~Hujumga o‘tish

~To‘pni o’yinga kiritish

}

::284::Libero (himoya) o‘yinchisi qaysi zonalarda o‘ynashi mumkin?{=1,5,6-zonalarda

~1,2,4-zonalarda

~1,4,3-zonalarda

~1,3,4-zonalarda

}

::285::Voleybol o‘yini nechanchi yili o‘ylab topilgan?{=1895 yil

~1894 yil

~1893 yil

~1891 yil

}

::286::Voleybol o‘yini asoschisi kim?{=Vilyam Morgan

~Neysmit


~Jeleznyak

~Klusov N.P

}

::287::Voleybol o‘yini jamoa o‘yiniga kiradimi yoki indivudal o‘yinlarga kiradimi?{=Jamoaviy

~Yakka kurash

~Suv sporti

~Ko‘p kurash

}

::288::Sport o’yinlariga qaysi sport turlari kiradi?{=Voleybol

~Suzish


~Kurash

~Shashka


}

::289::Voleybol o‘yinida to‘pni o’yinga kiritishni qaysi usuli yo’q?

{=Ikki qo‘llab yuqoridan

~Pastki yon

~Yuqori to‘gri

~Pastki to‘gri

}

::290::Voleybol “Universiada” o‘yinlari dasturiga kiritilganmi?{=Kiritilgan

~Kiritilmagan

~Rejalashtirilgan

~Bir marta

}

::291::Voleybol o‘yini kotibini vazifasi nimadan iborat?{=Bayonnomagahisobniyozibborish

~Chiziqdagihakam

~O‘yinchilarni massaj qilish

~To‘pni damlash

}

::292::Voleybol o‘yini musobaqasida vaqt chegaralanadimi?{=Chegaralanmaydi

~Chegaralanadi

~50 mberiladi

~40 m beriladi

}

::293::Voleybol o‘yini qaysi fanlar bilan aloqador?{=Yengil atletika

~Ekologiya

~Biologiya

~Fiziologiy

}

::294::Voleybol o‘yinida to‘siqlar qo‘yish (blok) qaysi zona o‘yinchilarga ruxsat beriladi?{=Oldingi zona o‘yinchilarga

~Orqa zona o‘yinchilariga

~Hamma o‘yinchilarga

~Farqsiz


}

::295::Libero (himoya) o‘yinchisini necha marta almashtirish mumkin?

{=Cheksiz almashtirish mumkin

~3 marta


~5 marta

~7 marta


}

::296:: O‘zbekistonning voleybol bo‘yicha XX asrdagi eng buyuk sportchisi kim?

Vera Duyunova

~Larisa Pavlova

~Saida Abdullaeva

~M.Toirova

}

::297:: Voleybolda to‘pni o‘yinga kiritishning nechta usuli bor?{=5 ta

~4 ta


~3 ta

~2 ta


}

::298::Voleybol murabbiysigahar bir bo‘limda necha marta tanaffus olishi mumkin?

{=2 marta mumkin

~3 marta


~4 marta

~1 marta


}

::299::Nufuzli musobaqalarda voleybol necha partiya o‘ynaladi?

{=5 partiya

~4 partiya

~3 partiya

~2 partiya

}

::300::To’pni o‘yinga kiritishda hakam hushtagidan so’ng necha soniyada to‘pni o‘yinga kiritish kerak?{=8 soniya

~7 soniya

~6 soniya

~5 soniya}
Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling