1 Ошкозон ва 12 бармокли ичак яра касаллиги Исматова М. Н


Малака, кўникма ва билимни текшириш усуллари


Download 264.45 Kb.
Pdf ko'rish
bet16/17
Sana10.09.2022
Hajmi264.45 Kb.
#804100
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Bog'liq
Oshkozon va 12 barmokli ichak yara kasalligi
Ijtimoiy soha va uning milliy iqtisodiyotdagi roli, 2-курс 2-оралиқ 2020 2021, 163610478413304390, 13 (1), 4 5841587527550503509, 2 5255962818275973264, 1-Mustaqil ish. Ma\'lumotlar bazasi, 5-Amaliyot vazifa, avazbek.mikro, Xordalilarni biosferadagi tutgan oʻrni, SADASDAASFFASF, Ekologik ekspertiza turlari
 
7. Малака, кўникма ва билимни текшириш усуллари 
1. БЕМОРЛАРНИ СЎРАБ СУРИШТИРИШ ВА КУРИКДАН ЎТКАЗИШ 
Максади: - Ташхис учун керакли маълумотларни йигиш; 
- Бошка ахборот манбаларини аниклаш (кариндошлари, бошка шифокорлар в ах.к.) 
- беморнинг ишончини козониб, мулокотга киришиш; 
- беморнинг шахсияти ва касалликка муносабатини аниклаш (касалликнинг ички манзараси); 
- беморнинг хуши, рухий холати, умумий куриниши, тери копламларини бахолаш. 
Курсатмалар: Сураб-суриштириш хушида булган хамма беморлар учун, курик хамма беморлар учун. 
Жихозланиши: яхши ёритилган палата, шифокор хонаси. 
Бажариладиган этаплар (погоналар): 

№ 
Тадбирлар 
Бажара 
олмади 
Тулик бажарди 

Паспорт маълумотларни йиғишШикоятлари (асосий ва ёндош) 

15 

Касаллик анамнезини йиғиш Хаёт анамнезини йиғиш 

15 

Эпидемиологик анамнез Аллергик анамнез Беморнинг ҳолати Тана тузилиши Умумий курик 

20 
10 
Касаллик мезонларини аниқлаш

20 
Жаъми 

100 
 
3. КАСАЛЛИККА МОС ПАРХЕЗ ВА РЕЖАЛИ ДАВО ТАЙИНЛАШ 
Максади: Касалликни даволаш
Курсатмалар: хамма беморлар учун 
Жихозланиши: шифохона 
Бажариладиган этаплар (погоналар): 


 
№ 
Тадбирлар 
Бажара олмади 
Тулик бажарди 
1. 
Певзнер буйича пархез столларининг тавсифи 

20 
2. 
Ташхисга мос равишда пархез столларини тугри 
танлай олиш. 

20 
3. 
Пархезнинг тулақонлилигини бахолай олиш 

20 
4. 
Ташхисга, касалликнинг огирлик даражасига ва 
боскичига мос равишда асосий ва симптоматик 
даво тайинлаш 

20 
5. 
Профилактика чора-тадбирларини тайинлаш 

20 
Жаъми 

100 
Тестлар 
1. Яра касаллигининг этиологик омиллари, нотугрисини курсатинг: 
А) 
Алкогол
Б) 
Никотин
В) 
Нарушения питания
Г) 
Эмоционал стресслар
Д) Дорилар* 
2. Ун икки бармокли ичак пиезчасида жойлашган ярада огрик пайдо булиш механизми:
А) 
Кислота-пептик омил
Б) 
Пилородуоденал соха спазми
В) 
Ошкозон ва ун икки бармокли ичакдаги босимнинг ошиши
Г) 
Периульцероз ялигланиш 
Д) Хамма санаб утилганлар* 
3. Яра касаллигида кабзият куйидагилар таъсирида булади, нотугрисини курсатинг 
А) Щадящей диеты 
Б) 
Постельного режима 
В) 
Адашган нерв тонусини ошиши
Г) Ишкорларни кабул килганда*
Д) 
Медикаментоз терапия 
4. Для язвенной болезни редко рецидивирующего течения обострения наступают 
А) 
2-3 йилда 1-2 марта 
Б) 
Йилда 2 марта 
В) Йилда 3 мартта* 
Г) 
5 йилда 1 мартта
Д) Йилда 4 мартта 
5. Яра касаллигини номедикаментоз даволаш усуллари, нотугрисини курсатинг:
А) 
Рефлексотерапия
Б) 
Магнитотерапия 
В) 
Гипербарик оксигенация
Г) Родон ванналари* 
Д) 
Лазеротерапия
6. Яра касаллигида кампилобактерия аникланганда кандай препарат буюрилади:
А) трихопол* 
Б) циметидин 
В) альмогель 
Г) гастроцепин 
Д) ранитидин 
7. Овкат кабул килиш билан боглик булган эпигастрал сохадаги огриклар, ошкозон шираси 
кислоталилигини ошиши, ахлатда яширин кон аникланиши, "ниша" симптоми кайси касалликка хос: 
А) Ошкозон ва ун икки бармокли ичак яра касаллигига* 
Б) Нормал секретор функцияли сурункали гастритга
В) Ошган секретор функцияли сурункали гастритга 
Г) Сурункали панкреатитга 
Д) Ошкозон ости бези усмасига 


8. Яккол ульцероген таъсирга эга гурух препаратларини курсатинг: 
А) НЯКВ* 
Б) Антибиотиклар 
В) Антигистаминлар 
Г) Ганглиоблокаторлар 
Д) Юрак гликозидлари 
9. Яра касаллигига олиб келувчи 6 асосий этиологик омилни курсатинг 
А) наслий мойиллик* 
Б) нейропсихик * 
В) алиментар* 
Г) зарарли одатлар* 
Д) дорилар таъсири* 
Е) инфекция (Helikobakter pilori)* 
Ж) II(А) кон гурухи 
З) манфий резус омил 
И) простагландин Е ишлаб чикарилишининг купайиши 
К) гистамин ишлаб чикарилишининг камайиши 
10.Яра касаллигини келтириб чикарувчи 3 генетик омилни курсатинг 
А) IgА ишлаб чикарилиши дефицити* 
Б) HlA В 5, В15, В35 антигенлар борлиги* 
В) O(I) кон гурухи* 
Г) Ig М ишлаб чикарилиши дефицити 
Д) HlA А1, Dr 5, В 11 антигенлар борлиги 
Е) II (А) кон гурухи 
11.Яра касаллигига олиб келувчи препаратларнинг 3 асосий гурухини курсатинг 
А) яллигланишга карши ностероид воситалар* 
Б) глюкокортикоидлар* 
В) резерпин* 
Г) периферик вазодилататорлар 
Д) кальций антагонистлари 
Е) антибиотиклар 
12. Яра касаллигидаги 4 асосий агрессия омилларини курсатинг 
А) HCl* 
Б) пепсин* 
В) ошкозондан эвакуациянинг бузилиши* 
Г) дуодено-гастрал рефлюкс* 
Д) шилимшик ишлаб чикарилишининг купайиши 
Е) Ig А ишлаб чикарилишининг ошиши 
Ж) ошкозондан эвакуациянинг тезлашиши 
З) пепсин ишлаб чикарилишининг камайиши 
13.
Яра касаллигидаги 6 асосий химоя механизмини курсатинг 
А) узлуксиз эпителиал кават* 
Б) эпителиал хужайралар ишлаб чикарувчи ишкори мухит* 
В) простагландинлар* 
Г) иммун химоя* 
Д) эпителиал хужайраларнинг тез регенерацияланиши* 
Е) эпителиал кават бутунлигининг бузилиши* 
Ж) ишкорий буфернинг пасайиши 


З) простагландин Е ишлаб чикарилишининг камайиши 
14. Яра касаллиги кечишининг 4 турини курсатинг 
А) яширин* 
Б) енгил ёки баъзан кайталанувчи* 
В) уртача огирликда ёки кайталанувчи (бир йилда 1-2 марта кайталаниши)* 
Г) огир ёки узлуксиз кайталанувчи ( бир йилда 3 ёки ундан ортик кайталаниши)* 
Д) молниенос 
Е) секин авж олувчи 
Ж) секин кечиши 
З) кам авж олувчи 
15. Яра касаллигининг 5 асоратини курсатинг 
А) кон кетиш* 
Б) перфорация* 
В) стеноз* 
Г) малигнизация* 
Д) пенетрация* 
Е) деформация 
Ж) кизилунгач веналарининг варикоз кенгайиши 
З) полртал гипертензия 
И) холестаз 
16. Яра касаллигининг 6 асосий симптомини курсатинг 
А) овкат ейиш билан боглик огрик* 
Б) жигилдон кайнаши* 
В) кекириш* 
Г) кайт килиш* 
Д) кабзият* 
Е) циклли кечиши* 
Ж) овкат билан боглик булмаган огрик 
З) сассик кекириш 
И) ич кетиши 
17. Ошкозон яра касаллигининг 5 асосий симптомини курсатинг 
А) купинча катта ёшдаги одамларда учрайди* 
Б) эпигастрал сохада эрта огриклар* 
В) кекириш* 
Г) кунгил айнаши* 
Д) кайт килиш* 
Е) купинча ёшларда учрайди 
Ж) купинча аёллар касалланади 
З) эпигастрал сохада кеч огриклар 
И) енгиллик келтирмайдиган кусиш 
18. 12 бармокли ичак яра касаллигининг 5 асосий симптомини курсатинг 
А) купинча ёшларда учрайди* 
Б) кеч ва оч коринга огриклар* 
В) енгиллик келтирадиган кусиш* 
Г) жигилдон кайнаши* 
Д) кабзият* 
Е) купинча катта ёшдагиларда учрайди 


Ж) эпигастрал сохада эрта огриклар 
З) енгиллик келтирмайдиган кусиш 
И) сассик кекириш 
19. Яра касаллиги билан касалланган беморларни текширишнинг 5 усулини курсатинг 
А) ошкозон ширасини ширасини текшириш* 
Б) нажасни яширин конга текшириш* 
В) умумий кон анализи* 
Г) ЭГДФС* 
Д) ошкозон рентгеноскопияси* 
Е) дуоденал ширани текшириш 
Ж) кондаги ферментларни аниклаш (АЛТ,АСТ) 
З) компьютерли томография 
И) ЯМР томография 
20. Яра касаллигининг 6 асосий рентгенологик белгисини курсатинг 
А) "токча" симптоми* 
Б) аъзонинг чандикли деформацияси* 
В) тахламлар конвергенцияси* 
Г) шилимшик гиперсекрецияси* 
Д) эвакуациянинг бузилиши* 
Е) дуоденогастрал рефлюкс* 
Ж) "тулиш" симптоми 
З) барийнинг тез эвакуацияси 
И) яра бор жойда аперистальтика 
21. Яра касаллигини кайси 4 касаллик билан фарклаш лозим 
А) сурункали гастрит* 
Б) симптоматик гастродуоденал яра* 
В) ошкозон раки* 
Г) ошкозон усмаси* 
Д) ЮИК, зурикиш стенокардияси 
Е) сурункали колит 
Ж) сурункали пиелонефрит
З) сурункали гломерулонефрит 
22. Яра касаллигини дори-дармонсиз даволашнинг 4 асосий усулини курсатинг 
А) режим* 
Б) пархез* 
В) физиотерапия* 
Г) психотерапия* 
Д) холинолитиклар 
Е) Н 2 блокаторлари 
Ж) антацидлар 
З) антибактериал терапия 
23. Яра касаллигини даволашда кулланиладиган препаратларнинг 4асосий гурухини курсатинг 
А) М холинолитиклар* 
Б) Н 2 блокаторлари* 
В) антацидлар, ураб олувчилар ва буриштирувчилар* 
Г) антибактериал* 
Д) В гурух витаминлари 


Е) биостимуляторлар
Ж) анаболик гормонлар
З) аминокислоталар 

Download 264.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling