1. O`z tilingni hurmat qil, u senga keng imkoniyatlar ochib beradi. Ushbu gap qo`shma gapning qaysi turiga mansub?


Download 60.93 Kb.
Sana22.01.2020
Hajmi60.93 Kb.
Ona tili

1.O`z tilingni hurmat qil, u senga keng imkoniyatlar ochib beradi. Ushbu gap qo`shma gapning qaysi turiga mansub?

A)bog`lovchisiz qo`shma gap B)bog`langan qo`shma gap C)ergashgan qo`shma gap D)Bir necha bosh gapli murakkab qo`shma gap

2. To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap qaysi qatorda berilgan ?

A)Kim Harakat qilsa u barakat topadi. B)Kimning ko`ngli ochiq bo`lsa, uning el o`rtasidagi martabasi ulug` boladi. C) Qayerda ahillik bo`lsa o`sha yerda, o`sha yerda yutuq bo`ladi. D)Nima ro`zg`orga kerak bo`lsa, dadam o`shani bozordan kelaverar edi.

3. Qaysi gapda ergash gap bosh gapdan oldin kelgan?

A) Shuni doim yodda tutish kerakki, nodon kishining gapi ko` bo`ladi.

B) Saxiylikni odat qilgan bo`lsa kim, Qo`lidan davlati ketmasin uning

C)Bobomlardan qolgan noyob bu tortiq toki avlodlarga yetolsin omon

D) Kitob mening do`stim, chunki u – bilim manbai

4. Nisbiy so`zli ergashgan qo`shma gap qaysi qatorda berilgan?

A) Shunday odamlar borki, ular bilan gaplashib bahra olasan.

B)Shuni angladimki,inson qobilyati cheksiz ekan

C) Kimning ko`ngli ochiq bo`sa, uning el o`rtasidagi martabasi ulug` bo`ladi.

D) Berilgan gaplarning barchasi nisbiy so`zli ergashgan qo`shma gap sanaladi.

5. Qizig`i shundaki, shu ko`rinishiga ovozi muloyim edi. Ushbu gap …

A) Kesim ergash gapli qo`shma gap B) To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap

C) ega ergash gapli qo`shma gap D)kiritma gapli soda gap

6. Ergash gapni bosh gapga bog`lash uchun xizmat qiladigan quydagi vositalarning qaysilari bosh gap boshida keladi?

A) chunki, negaki B) shuning uchun, shu bois C) go`yo, bamisoli D) -ki, toki

7. Ayiruv bog`lovchilari yordamida bog`langan qo`shma gap berilgan qatorni toping . 1.Ba`zan qurbaqalarning qurillashi quloqqa chalinib,kishiga yordam beradi

2.Kurashda goh unisi,goh bunisi yutadi 3.Dasturxon ustida dam o`zbek kuylari, dam hind qo`shiqlari ijro qilinardi. 4.Mahsulot aynigan yoki agrotexnika qoidalari buzilgan. A)3 va 4 B) faqat 4

C)1 va3 D)1,2,3,4

8. Nisbiy so`z yordamida birikkan ega ergash gapli qo`shma gapni toping.

A) Shunisi qiziqki,uyquda ham miya o`z faolyatini toxtatmaydi.

B) Kimki ilm urug`ini sepsa, u ulug`lik mevasini teradi.

C)Bu savollardan ma`lum bo`ldiki, aybnoma uydirma emas.

D) Eng yaxshi yo`l shuki, yaxshi do`st yor- diyordan ayrilishni ixtiyor etmaydi.

9. Zidlik munosabati ifodalangan bog`langan qo`shma gapni toping.

A) Burgut yalqovgina, lekin viqor bilan qanotlarini yoyib uchib ketdi.

B) Uydagilar xursand edi, ammo bu xursandchilik unga tatimadi.

C) Na hamdard kishisi, na ovuntiradigan mashg`ulot bor.

D) Kuz tushdi, tog` cho`qilarini qor bosdi.

10. Nimaiki ko`nglingda bo`lsa, tilga keltirma. Ushbu gap ergash gapning qaysi turiga mansub ?

A) To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap B)kesim ergash gapli qo`shma gap

C) ega ergash gapli qo`chma gap D) Hol ergash gapli qo`shma gap

11.Qiz uni ushlab olgani urindi//juda qiynalib ketdi//qo`llariga tikan kirdi//yuzi va bilaklari tirmalandi. Ushbu gapda // belgisi o`rniga qanday tinish belgilari ishlatiladi?

A) ikki nuqta,vergul,vergul B)vergul,ikki nuqta,vergul C)vergul,vergul,vergul

D)tire,vergul,vergul

12. To`rt mashina o`g`it yubordik//fermerlarga vaqtida taqsimlansin. Ushbu gapda // belgisi o`rniga qanday tinish belgisi qo`yilishi kerak?

A) tire B)vergul C)ikki nuqta D)nuqtali vergul

13. Qaysi bo`g`lovchisiz qo`shma gap tarkibida ikki nuqta noto`g`ri ishlatilgan?

A)Orzum shul:o`chmasin yongan chirog`ing.

B) Mening bir jaydari falsafamdir shu:hargiz iltimosga kuning qolmasin.

C) Yana uvlar dahshat shamoli: ko`kni qora bulut quchadi.

D) Barcha gaplarda ikki nuqta to`g`ri ishlatilgan.

14. Qaysi qatorda aniqlovchi ergash gapli qo`shma gap berilmagan?

A) Biz shunday kutubxona qildikki, butun elga manzur va mo`tabar bo`lsin.

B) Biz shunday zamondamizki, ilm-texnika yo`li hammaga ochiq.

C) Lekin haqiqiy hayotda shunday voqealar bo`ladiki, ular dahshatli afsonadan ming hissa yomonroqdir.

D) Shunday yashaylikki, hamma bizga havas qilsin.

15. Ergash gapning qaysi turida bosh gapning kesimi ko`rsatish olmoshi bilan ifodalanadi? A) ega ergash gaplarda B)kesim ergash gaplarda

C) to`ldirdiruvchi ergash gaplarda D) natija argash gaplarda

Matematika

16.Atirsovunning o‘lchamlari 6 sm, 3 sm va 4 sm. Sovun ishlatilganda har kuni uning hajmi 4 ga kamayib boradi. Sovundan necha kun foydalanish mumkin?A) 12 B) 24 C) 18 D) 9

17. Agar bitta paketga 6 ta futbolka joylashtirish mumkin bo’lsa 498 ta futbolkani joylashtirish uchun nechta paket kerak ? A) 82 B) 83 C) 84 D) 85 18. ( 2020 - 2019 ) =?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

19. Mahsulot tayyorlash rejadagidan 200 taga oshirib bajarildi. Agar reja 110% ga bajarilgan bo’lsa, reja bo’yicha nechta mahsulot tayyorlanishi kerak edi? A) 1800 B) 2000 C) 2200 D) 2400

20. sonining oxirgi raqamini topingA) 1 B) 3 C) 9 D) 7

21. Qaysi tengliklar qoldiqli bo’lishni ifodalaydi? 1) 2) 3) 4) 5) A) 1;2;4 B) 1;3;5 C) 1;3;4 D) 2;3;5

22. dan oshmaydigan barcha tub sonlar yig’indisi nechaga teng? A) 77 B) 78 C) 58 D) 59

23. 720 va 588 sonlarining umumiy bo’luvchi-lari nechta? A) 8 ta B) 9 ta C) 6 ta D) 10 ta

24. Qandaydir sonni 16 ga bo’lganda 11 qoldiq qoladi. Bu sonning ikkilanganini 16 ga bo’lgandagi qoldiq nechaga teng? A) 11 B) 6 C) 10 D) 22

25. tenglamaning ildizi 10 dan qanchaga kam? A) -16 B) 16 C) 26 D)-6

26. Yuzi tomonlari 24 va 6 ga teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchak yuziga teng bo’lgan kvadrat perimetrini toping. A) 44 B) 48 C) 40 D) 60

27. 1:2000 masshtabli xaritada yuzi bo’lgan maydonning haqiqiy yuzini toping. A) 3200 ar B) 32 ar C) 3,2 ar D) 0,32 ar

28. sonlarining o’rta arifmetigi 10 ga, sonlarining o’rta arifmetigi esa 12 ga teng. U holda va sonlarining o’rta arifmetigi nechaga teng? A) 2 B) -2 C) -6 D) -329. 40 soni 50 sonidan necha foiz kam? A) 10% B) 20% C) 25% D) 5%

30. sonlaridan qaysilari 90 ga bo’linadi, ammo 60 ga bo’linmaydi? A) B) C) D)

Tarix

31.Buxoro nechanich asirdan boshlab “Qubbat ul-islom “nomi bilan shuhrat topadi?

A)X asirdan B)XI asirdan C)IX asirdan D) XII asirdan

32.Xorazim shohga qarshi 1212-yilda qayerda qo’zg’olon ko’tarildi ?

A)O’trorda B)Buxoroda C)Xo’jandda D)Samarqandda

33.Dastlab Oltoyning g’arbida so’ngra Irtish daryosining o’rta oqimida yashagan xalqlarni toping?

A)o’g’uzlar B)qarluqlar C)safforiylar D)qoraxitoylar

34.Mo’g’ullar bosqini davrida qaysi shahar mudofaasi qariyb bir oy davom etdi?

A)Urganch B)Xo’jand C)Samarqand D) Buxoro

35.1220-yilninng aprelida Muhammad Xorazmshoh qaysi hududga boradi ?

A)Qunduz viloyatiga B)Ashura oroliga C)Nishopur viloyatiga D)Badaxshon viloyayiga

36.1227-yil sentabrda Isfahon yaqinida J.Manguberdi kimning qo’shinlarini yengadi? A)Taynol no’yonning B)Alouddin Qayqubodning C)xalifa Nosirning D)Sh.Eltutmishning

37.Quyidagilardan qaysi biri J.Manguberdining ishonchli mulozimlaridan biri bo’lib,

Vafotiga qadar u bilan birga bo’ladi ?

A)Juvayniy B)Mirxond C)Ibn al-Asir D)Nasaviy

38.Chig’atoyxoning ulusni boshqaradigan o’rdasi qaysi daryo bo’yida joylashgan?

A)Itil B)Sirdaryo C)Ili D)Sind

39.”Tirik mavjudot a’zolari haqida “ asarining muallifi tug’ilgan yilni aniqlang.

A)980-yil B)873-yil C)797-yil D)973-yil

40.Temuriyzoda Mironshoh qaysi qabila boshlig’i bilan bo’lgan jangda halok bo’ladi?

A)jaloyiriylar B)muzaffariylar C)qoraqo’yunli turkmanlar D)mo’g’ullar

41.A.Temurning Fransiya va Angilyaga yuborgan maxsus elchilari Parij shahriga qachon yetib boradilar ?

A)1402-yilning yozida B)1402-yilning bahorida C)1403-yilning kuzida D)1403-yilning may oyida

42.A.Temur bo’sundirlgan mamlakatlar shaharlaridan qaysilarini obod qilgan?

A)Darband,Bag’dod,Baylakon B)Bag’dod,Damashq,Qohira C)Baylakon,Darband,Sultoniya D)Qohira,Damashq,Sultoniya

43.Yevropa olimlarning A.Temur haqidagi birinchi ilmiy tadqiqoti quyidagi qaysi mualiffga tegishli?


A)Pero Meksika B)Perondino C)Klavixo D)Xristofor Morlo

44.A.Temur davlatida askariy qismlarni viloyatlardan to’plash bilan kim shug’ullangan?

A)qo’shun boshi B)harbiy vazir C)tavochi D) tuman og’asi

45.A.Temur va Amir Husayning Ilyos xo’ja bilan bo’lgan ilk jangi qaysi hududda bo’lib o’tgan ?A)Chirchiq daryosi bo’yida B)Samarqand yaqindagi Konigil mavzeida C)Toshkent bilan Chinoz o’rtasida D)Amudaryoning chap sohilidagi Qunduz shahri yaqinida


Download 60.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling