1. Peruda " Oydin yo`l " qo`zg`alonchi -terrorchilik tashkiloti faollashganidan keyin sodir bo`lganini aniqlag


Download 281.5 Kb.
Sana18.09.2020
Hajmi281.5 Kb.

TARIX
1. Peruda " Oydin yo`l " qo`zg`alonchi -terrorchilik tashkiloti faollashganidan keyin sodir bo`lganini aniqlag .

A) Parij talabalarining namoyishi boshlandi

B) SSSRda qayta qurish siyosati boshlandi

C) Margaret Tetcher boshvazir bo‘ldi

D) Pokiston prezidenti Legariy Milliy Assambleyani tarqatdi
2. Bir davrda tashkil topgan davlatlarni toping

1. Yunon-Baqtriya podsholigi;

2. Salavkiylar; 3. Parfiya posholigi;

4. Kushon podsholigi; 5. Davan;

6. Fors podsholigi

A) 1,2 B) 4,5 C) l,3 D) 4,6
3. Buxoroga kelgan Ang­liyaning Ost-Indiya kompaniyasi vakillari Ch. Stoddart va A. Konnoli amir tomonidan qatl qilingan yili Afg’onistonda sodir bo’lgan voqeani toping.

A) «birinchi afyun urushi» nomi bilan kirgan urush tugadiB) Buyuk Britaniya qo‘shini mamlakatdan olib chi­qib

ketildi

C) Kobul aholisi qo‘zg‘olon ko‘tardi

D) ingliz–afg‘on do‘stlik shartnomasini imzolandi
4. Buyuk ko'chishlar boshlanishiga qadar german qabilalariga mansub franklar qaysi hududlarda yashaganlar?

A) Reyn daryosi o’rta oqimida

B) Reyn va Elba daryolari havzasida

C) Reyn daryosi quyi oqimida

D) Elba daryosining quyi oqimida


5. Shayboniylar davlatida fuqarolarning xon siyosatiga munosabatini o‘rganuvchi va bu siyosatning daxlsizligini ta’minlovchi amaldorni aniqlang.

A) qozikalon B) ko’kaldosh

C) muhtasib D) naqib
6. Bizning zamonimizgacha saqlanib qolgan sug‘d yozuvlari qayerlardan topib o‘rganilgan

1. Panjikent yaqinidagi Mug‘ qal’asida;

2. Oltoy va Sharqiy Turkistonda;

3. Farg‘ona vodiysida; 4. Sharqiy Turkistondagi Turfan

shahri yaqinida; 5 Zarafshon vodiysida;

6. Samarqandning qadimiy xarobasi Afrosiyobda;

7. Shimoliy Kavkazda; 8. O’tukan vodiysida

A) 1,4,6 B) 2,3,5,7

C) 1,3,4,6 D) 3, 4, 6, 7, 8


7. Samarqand aholisi Xorazmshohga qarshi qo’zg’olon ko’targanda Germaniya qiroli deb tan olingan shaxsni belgilang.

A) Rudolf Gabsburg B) Fridrix I

C) Otton III D) Fridrix II
8. Moslashtiring.

1) Xo`jand va Jizzax 2) O`ratepa va Shohruxiya

3) Termiz ,Shahrisabz va Xuzor

4) Toshkent,Chinoz va Jizzax

a) Abdullatif tomonidan egallanadi

b) Abulxayrxon Abu Said yordami va ishtirokida yurish qiladi

c) Ilyosxo`ja “ Loy jangi”dan so`ng yurish qiladi

d) Amir Xudoydot tomonidan egallanadi

A) 1-d,2-c,3-a,4-b B) 1-c,2-d,3-b,4-a

C) 1-c,2-d,3-a,4-b D) 1-c,2-a,3-d,4-b

9. BXSR tuzilgaligi to’g’risidagi qaror qachon qabul qilindi?

A) 1921-yil 2-4-oktabr B) 1920-yil 6-8-oktabr

C) 1920-yil 14-sentabr D) 1920-yil 2-sentabr


10. Xariatada ko`rsatilgan davlatga tegishli bandni belgilang

A) kunsyuy B) kabuki C) shaxmat D) kipu


11. Xitoyda hukumat “ Ixetuan” larga qarshi yuborgan qo`shin yengilgan yili….?

A) Bobo Go`klan boshchiligida qo`zg`alon boshlandi

B) Ernazarbiy qo`g`aloni boshlandi

C) Qong`irot shahri markazga aylangan qo`zg`alon

boshlandi

D) Nukus volosti va Qo`ng`irot bekigida norozilik

harakatlari amalga oshirildi


12. Toshkentni ko`chmanchi jung`orlar egallab olgan yili taxtni boshqargan hukmdorlarni aniqlang.

A) Abulfazyxon, Elbarsxon, Shohruxbiy

B) Abulfazyxon, Sherg`ozixon, Shohruxbiy

C) Abulfazyxon, Sherg`ozixon, Abdurahimbiy

D) Ubaydullaxon II, Sherg`ozixon, Shohruxbiy


13. Oksford universiteti professori Rojer Bekon yashagan davrda sodir bo`lgan voqelarni aniqlang.

A) Dehli sultonligi tashkil topdi; Ma`sudbek

tomonidan pul islohoti bo`lib o`tdi

B) Fransiyada soliqlarning bir qismi pul bilan

olinadigan bo`ldi; O`g`uz qabilalarining Sulton

Sanjarga qo`zg`alonlari sodir bo`ldi

C) Angliyada “ Oq va qizil gullar urushi “ boshlandi ;

Yevropada kitob chop etish uskunasi ixtiro qilindi

D) Mali aholisi islomni qabul qildi; Toshkent o`z

nomi bilan atala boshlandi
14. " Maslak ul-muttaqin" ning turkiy tilda qisqartirib yozilgan nusxasi qaysi ?

A) " Sabot ul-ojizin " B) " Haftiyak "

C) " Kalila va Dimna " D) " Qobusnoma"
15. 1896-yili Madakaskar qaysi davlat tamonidan bosib olindi?

A) Buyuk Britaniya B) GermaniyaC) AQSH D) Fransiya
16. Quyida tasvirlangan shaxs qaysi davlat hukmdori ?A) Shumer-Akkad B) Salavkiylar

C) Afina D) Maurya

17. Turkiyada „Ittihodi Muhammadi“ partiyasining tarafdori bo‘lgan harbiylar 1909-yil 13-aprelda aksilinqilobiy isyon ko‘tardilar. Isyonchilar nimalarni talab qildilar?

1. parlamentni bekor qilish; 2. partiya sud ishlarida turkiyaliklar uchun „mahalliy kodeks“ nomli kamsituvchi tartibni bekor qilish; 3. soliq olishda turkiyarliklar va yevropaliklarni tenglashtirish; 4. shariat va sulton hokimiyatining tiklanishini;

5. turklar uchun saylanadigan lavozimlarni ko‘paytirish.

A) 1,3,5 B) 3,5 C) 1,4 D) 1,2,3,4,5


18. 1830-yildagi Parijda shahridagi inqilobning ishtirokchilari kimlar bo`ldilar ?

1. burjuaziya 2. talabalar 3. dehqonlar 4. ishchilar

5. ruhoniylar 6. hunarmandlar

A) 1,2,4,6 B) 1,2,5,6

C) 1,3,4,5 D) 1,3,4,6


19. Bir yilda sodir bo`lmagan voqeani aniqlang.

A) O`zbekiston Oliy Maljisi ikki palatadan iborat shaklda

ish boshladi

B) O`zbekistonda yil “ Sihat-salomatlik yili “ deb

nomlandi

C) Qarshi shahrining 2700 yilligi nishonlandi

D) “ Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ning uchinchi bosqichi boshlandi


20. Yosh buxoroliklar rahnamolari XX asr birinchi choragida o‘zlarining islohotlar borasidagi fikr-mulohazalarda yakdillikka erisha olmadilar. Quyidagilardan qaysilar radikal harakat tarafdorlari bo’lgan?

1. Mahmudxo‘ja Behbudiy; 2. Abdurauf Fitrat;

3. Usmon Xo‘ja; 4. Mullaxon o‘g‘li;

5.Fayzulla Xo‘jayev; 6. Mirzo G‘ulom;

7. Abduqodir Muhitdinov; 8. Musojon Sayidjonov

A) 1,4,5 B) 2,3,5

C) 2,3,5,7,8 D) 1,4,6
21. Boburiy hukumdor Humoyun Hindistonda hokimyatni yana o`z qo`liga olishda qaysi davlatning yordamidan foydalandi?

A) Turkiya B) Xitoy

C) Movarounnahr D) Eron
22. Xivada saroy fitnasi natijasida Asfandiyorxon o`ldirilgan yili….?

A) Rossiyada fevral inqilobi bo`ldi

B) Musbyuro tashkil topdi

C) Kichik Ergash muxtoriyat rahbariga aylandi

D) Farg`ona muvaqqat muxtoriyat hukumati tuzildi


23. Latviya o`z mustaqilligini e`lon qilgan yili…?

A) Litvada “ Sayudis “ harakati tuzildi

B) Turg`ut O`zol Turkiya Prezidenti etib saylandi

C) Qozog`istonning yangi konstitutsiyasi qabul qilindiD) Ikki nemis davlati bitta – Germaniya Federativ Respublikasiga birlashish to`g`risida shartnoma imzolandi
24. Qachon O‘zbekiston “Fidokorlar” milliy demokratik partiyasi va O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining birlashuv qurultoyi bo‘lib?

A) 2010-yil aprel B) 2008-yil iyun

C) 2006-yil iyul D) 2000-yil may

25. Quyidagi qaysi shahar bosib olinishi bilan podsho Rossiyasining yangi Qo‘qon chizig‘ini yaratish imkoniyati paydo bo'ldi?

A) Turkiston B) Avliyoota

C) Toshkent D) Chimkent


26. G. Aliyev qachon umumxalq saylovlarida Ozarbayjon Prezidenti etib saylandi.

A) 1992-yil B) 1996-yilC) 1993-yil D) 1995-yil
27. Qaysi yili AQSH va YI o`rtasida Deklaratsiya- Transatlantik xartiya imzolandi ?

A) 1988-yili B) 1990-yili C) 1992-yili D) 1994-yili


28. BMT ning qaysi sessiyasi arafasida Nyu Yorkdagi tashkilotning binosida muazzam Registon maydoning maketi o`rnatildi ?

A) 50-sessiyasi B) 65-sessiyasi

C) 72-sessiyasi D) 74-sessiyasi
29. «Oq inqilob» sodir bo’lganda Eron shohi kim bo’lgan

A) Muhammad Rizo Pahlaviy

B) Oyatilloh Ruhulloh Humayniy

C) Shoh Muhammad Dovud

D) Muhammad Zohirshoh


30. Moslashtiring

N/

Davr

Sodir bo`lgan voqea

1

So`nggi paleolit
2

Neolit3

Eneolit4

Temir


a) xom g`ishtdan ko`p xonali uylar

b) sun`iy sug`orishga asoslangan dehqonchilik

c) urug` jamoasi

d) kulolchilik xumdonlari

e) ishlab chiqaruvchi xo`jalik

f) toshga ishlov berishning silliqlash va parmalash usullari

g) qabila ittifoqlari

h) o`troq turmush tarzi

A) 1-g; 2-e,f,h; 3-a,b,d; 4-c

B) 1-c; 2-a,b,,h; 3-e,f,d; 4-g

C) 1-e; 2-c,f,h; 3-a,g,d; 4-bD) 1-c; 2-e,f,h; 3-a,b,d; 4-g
Download 281.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling