1: Populyasiya bu


Download 0.82 Mb.
bet1/5
Sana06.12.2020
Hajmi0.82 Mb.
#160985
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Pop. ekol. Test-baza -20 (323)


1:

Populyasiya - bu ....

Modda aylanish mumkin bo’lgan o’lik va tirik tabiat birligidan iborat sistema

Bir xil tashqi muhit sharofatida yashashga moslashgan organizmlar majmui

Bir xil o’lchamga ega va oziqlanish usuli o’xshash bulgan organizmlar yig’indisi

O’z- o’zini boshqarishga qobiliyatli, boshqa individlardan zamonda va makonda alohidalashgan bir turga mansub organizmlar majmui.

2:Populyasiyaning o’z- o’zining boshqarish xususiyati qanday ataladi?

Gomeostaz

Biosenoz

Klimaks

Fotoperiodizm

3:Populyasiyalar ekologiyasining asoschisi kim?

K.Mebius

Ch.Elton

A.Tensli

E.Gekkel

4:Populyasiyalarni o’rganishda asosan necha guruh miqdoriy ko’rsatkichlardan foydalaniladi?

2

3

4

5

5:Quyidagilarning qaysilari populyasiyaning statik ko’rsatgichlariga kiradi?

1 Populyasiya soni 2. Populyasiya zichligi 3. O’lim 4. Populyasiya tuzilmasi

5. Tug’ilish 6. Populyasiya sonining o’zgarishi


3,4

1,2,6

1,2,4

3,5

6:Quyidagilarning qaysilari populyasiyaning dinamik ko’rsatkichlariga kiradi?

1 Populyasiya soni 2 Populyasiya zichligi 3.O’lim 4. Populyasiya tuzilmasi

5. Tug’ilish 6. Populyasiya sonining o’zgarishi


1,2,6

3,5,6

3,4,5

1,2,4

7:Populyasiyada individlarning joyda taqsimlanishi necha xil bo’ladi?

4 xil: tasodifiy, qonuniy, tekis, notekis

2 xil: tasodifiy, qonuniy

3xil: tekis, tasodifiy, to’p-to’p

2 xil: tekis, notekis

8:Yashab qolish egri chizig’ining necha tipi farq qilinadi?

6

4

5

3

9:Quyidagi holatlarning qaysi birida populyasiyada individlar sonining o’sishini ko’tish mumkin?

Jins tuzilmada urg’ochi individlar hissasi katta bo’lsa, yosh tuzilmada keksa individlar hissasi yosh individlarga nisbatan kichik bo’lsa, tug’ilish o’limdan katta bo’lsa

Yosh tuzilmada keksa individlar hissasi yosh individlarga nisbatan kichik bo’lsa

Tug’ilish o’limdan katta bo’lsa

Individlar joyda tasodifiy taqsimlangan bo’lsa

10:Jinsiy yetilgan, ko’payishga qobiliyatli individlar orasida erkak va urg’ochi organizmlarning nisbati qanday jins tuzilmani hosil qiladi?

Ikkilamchi

Birlamchi

Uchlamch

To’rtlamchi

11:«Ekologiya – bu ekosistemalar biologiyasidir». Bu fikr qaysi olimga tegishli?

R.Margalef

Yu.Odum

S.Krebs

Ch.Elton

12:«Ekologiya- organizmlarning tarqalishi va zichligini belgilaydigan munosabatlar haqidagi fandir». Bu ta’rif qaysi olimga tegishli?

Ch.Elton

R.Margalef

S.Krebs

E.Gekkel

13:Populyasiyalar ekologiyasining asoschisini ko’rsating.

Ch.Elton

Yu.Odum

E.Gekkel

Ch.Darvin

14:Ekologiyaga turli yondoshishlarning qaysi birida asosiy e’tibor ayrim turlarga qaratiladi?

Struktur yondoshish

Ekosistemali yondoshish

Populyasiyali yondoshish

Funksional yondoshish

15:Gemipopulyasiya – bu …

Bir-biriga morfologik jihatidan o’xshash bo’lgan ikki va undan ortiq turga mansub individlar yig’indisi

Bir ekosistemadagi bitta turga mansub individlar yig’indisi

Erkin chatisha oladigan bir turga mansub individlar yig’indisi

Hayot fazalarini turli yashash muhitida o’tkazadigan bir turga mansub individlar majmui

16:Nima uchun ekosistemadagi bir turga mansub barcha individlar yig’indisini populyasiya deb qarash yetarli emas?

Bir ekosistemada genetik jihatdan alohidalashgan bir necha populyasiyalar yashashi mumkinligi uchun

Bir turga mansub individlar bir ekosistemadan boshqasiga o’tib turishi mumkin

Ekosistemada juda ko’p turlarga mansub individlar borligi uchun

b va d javoblar

17:Populyasiyaning qaysi ko’rsatkichlari ayrim olingan individlarga xos emas?

Populyasiya zichligi

Populyasiya soni

Barchasi

Tug’ilish va o’lim

18:Populyasiyaning dinamik ko’rsatkichlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) jins tuzilma; 2) o’lim; 3) populyasiya zichligi; 4) tug’ilish; 5) populyasiya soni; 6) yosh tuzilma2,4

1,3

4,5,6

1,3,6

19:Populyasiyadagi individlarning umumiy sonini aniqlash imkoniyatlari bo’lmaganda populyasiya soni qaysi ko’rsatkichni aniqlash orqali topiladi?

Jins tuzilmani

Tug’ilish va o’limni

Yosh tuzilmani

Zichlikni

20:Populyasiyaning statik ko’rsatkichlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) populyasiya soni; 2) tug’ilish; 3) populyasiya strukturasi; 4) o’lim; 5) populyasiya sonining o’zgarish tezligi; 6) populyasiya zichligi;1,5

1,2,5

2,4,5

4,5,

21:Populyasiya strukturasi – bu …

Populyasiyada turli jinsga mansub individlarning o’zaro nisbati

Populyasiyada turli sifat darajasidagi guruhlarning o’zaro nisbati

Vaqt birligi ichida individlarning ko’payib yoki kamayib turishi

Maydon birligidagi individlar soni

22:Populyasiya yosh tuzilmasi qanday usulda ifodalanadi?

Turli avlodlar nisbati orqali

Turli yoshdagi individlar guruhi nisbati orqali

Predreproduktiv, reproduktiv va postreproduktiv davrlarning nisbati orqali

Barcha javoblar to’g’ri

23:O’simliklarda invazion populyasiya deganda qanday populyasiya tushiniladi?

Generativ va vegetativ qari individlardan iborat populyasiya

Barcha yoshdagi individlardan iborat populyasiya

Yosh spektri faqat urug’ va o’simtalardan iborat populyasiya

Yosh tuzilmasini keskin o’zgartirib turadigan populyasiya

24:Regressiv populyasiya – bu …

Yosh spektri faqat urug’ va o’simtalardan iborat populyasiya

Generativ va vegetativ qari individlardan iborat populyasiya

Barcha yoshdagi individlardan iborat populyasiya

Yosh tuzilmasini keskin o’zgartirib turadigan populyasiya

25:Normal populyasiya – bu ..

Barcha yoshdagi individlardan iborat populyasiya

Yosh spektri faqat urug’ va o’simtalardan iborat populyasiya

Generativ va vegetativ qari individlardan iborat populyasiya

Yosh tuzilmasini keskin o’zgartirib turadigan populyasiya

26:Yosh individlar hissasi qari individlarga nisbatan yuqori bo’lsa, populyasiyani kelejakda qanday o’zgarishlar kutadi?

Populyasiya zichligi kamayadi

Populyasiyaning barcha ko’rsatkichlari barqaror saqlanadi

Populyasiyaning jins tuzilmasi o’zgaradi

Populyasiya soni ortadi

27:Individlarning populyasiya egallagan maydonda tarqalishi populyasiyaning qanday tuzilmasini ifodalaydi?

jins tuzilma

joy tuzilma

yosh tuzilma

ekologik tuzilma

28:Populyasiyada individlarning asosiy taqsimlanish tiplarini ko’rsating.

tekis, normal, regressiv

invazion, notekis (dog’dor, g’uj-g’uj, agregatsiyali ), regressiv

tekis, tasodifiy, notekis (dog’dor, g’uj-g’uj yoki agregatsiyali )

tasodifiy, regressiv, normal

29:Vegetativ ko’payadigan o’simliklar uchun taqsimlanishning qaysi tipi xos?

nuqtali

tekis

tasodifiy

tekis, tasodifiy

30:Qaysi javobda birlamchi jins tuzilma ifodalangan?

O’lgan individlardagi jinslar nisbati

Ko’payishga layoqatli individlar orasidagi erkak va urg’ochi organizmlar nisbati

Hayotning keyingi davrlarida shakllangan jinslar nisbati

Xromosomalar kombinasiyasi bilan aniqlanadigan jinslar nisbati

31:Ikkilamchi jins tuzilma – bu …

Hayotning keyingi davrlarida shakllangan jinslar nisbati

Ko’payishga layoqatli individlar orasidagi erkak va urg’ochi organizmlar nisbatiXromosomalar kombinasiyasi bilan aniqlanadigan jinslar nisbati

O’lgan individlardagi jinslar nisbati

32:Uchlamchi jins tuzilma – bu …

Hayotning keyingi davrlarida shakllangan jinslar nisbati

Ko’payishga layoqatli individlar orasidagi erkak va urg’ochi organizmlar nisbati

Xromosomalar kombinasiyasi bilan aniqlanadigan jinslar nisbati

O’lgan individlardagi jinslar nisbati

33:Qaysi organizmda 200C dan past haroratda qo’yilgan tuxumlardan erkak individlar rivojlanadi?

Baqalarda

Suvaraklarda

termitlarda

O’rmon chumolilarida

35:Arisama o’simligida tugunakdan rivojlanadigan organizmning jinsi nimaga bog’liq?

Tugunakning hosil bo’lish vaqtiga

Tugunakdagi oziq miqdoriga

Havo haroratiga

Tuproq namligiga

36:Jins tuzilmada urg’ochi individlar hissasi katta bo’lsa, populyasiya …

kamayadi

o’sadi

turg’un bo’ladi

areali torayadi

37:Quyidagi formulalarning qaysi biri populyasiyadagi solishtirma tug’ilishni ifodalaydi?

r =

d =

b =

b =

Download 0.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling