1. Qanday so`zlar undalma hisoblanadi?


Download 267.13 Kb.
Pdf ko'rish
Sana17.05.2020
Hajmi267.13 Kb.
#106981
Bog'liq
@kimyo2 kanalimizda blok test


@Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 ONA – TILI 

1. Qanday so`zlar undalma hisoblanadi? 

A)  Sanalayotgan  bo`laklar  ma’nosini 

jamlab ifodalagan so`zlar? 

B) 

So`zlochining fikriga 

ma’no 


qo`shiladigan so`zlar 

C) So`zlovchining fikri qaratilgan so`zlar 

D) Sanash ohangi bilan aytilgan so`zlar 

2. 


Talaffuz 

me’yorlarini  o’rganuvchi 

tilshunoslik bo’limi qaysi? 

A) orfografika 

B) fonologiya 

C) orfografiya 

D) orfoepiya 

3.  Bilingki,  jim  turib  salomat  bo’lish  , 

gapirib  malomatga  qolishdan  afzal.  Ushbu 

gap  ergashgan  qo’shma  gaopning  qaysi 

turiga mansub? 

A) To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gap 

B) Ega  ergash gapli qo’shma gap 

C) Hol ergash gapli qo’shma gap 

D) Aniqlovchi ergash gapli qo’shma gap 

4. 


O‘z  ma'nosida  qo‘llangan  so‘z 

birikmasinl aniqlang. 

A) Qattiq ovoz 

B) Qattiq uyqu 

C) Qattiq yer 

D) Qattiq sovuq 

5. O’zbek tilida quyidagi shakllardan qaysi 

biri bo’g’in sifatida uchramaydi? 

A) Bir unli va ikki undoshdan hosil bo’lgan 

bo’g’inlar 

B)  Bir  unli  va    bir  undoshdan  tuzilgan 

bo’g’inlar 

C)  Bir  undosh  va  ikki  unlidan  iborat 

bo’g’inlar 

D) Faqat bir unlidan iborat bo’g’inlar 

6.  Sifat+ot  ko’rinishdagi  qo’shma  sifatlar 

berilgan qatorni belgilang. 

A) Kamgap, kamquvvat 

B) Sovuqqon, balandparvoz 

C) Tez oqar, erta pishar 

D) Dunyoqarash, toshbag’ir 

7. 


Qaysi 

qatordagi 

otlarga 

egalik 


qo’shimchasi  qo’shilganda  k  tovushi  g 

tovushiga aylanmaydi? 

A) Terak, yurak        B) Bilak, chelak 

C) Idrok, ishtirok      D) Tilak, ko’ylak 

8. Boshqaruvli birikma ishtirok etgan gapni 

toping. 


A) Nasihatim yod qilib ol, farzandim. 

B) Yurak yaralandi. 

C) Oltin kuz ham kirib keldi. 

D) Dil so’zlarim tugadi. 

9.  Berilgan  gaplarning  qaysi  birida  -siz 

urg'uli qo'shimcha sanaladi 

A) Sizsiz kelajak yo'q 

B) haqingizni olmganmisiz 

C) siz kimsiz o’zi? Akammi? 

D) tangrim bergan boyligimsiz, onajon 

10. frazealogiyada nimalar o’rganiladi? 

A) shevalar 

B) iboralar 

C) dealektlar 

D) a, b 

11.    Qaysi  qatordagi  gapda  kelishik 

qo’shimchasini 

ko’makchi 

bilan 

almashtirish mumkin? A) Salima maktab tomon erta ketdi 

B)  Olimjon  Farg’onadagi  ukasi  bilan 

telefonda gaplashdi 

C)  Bog’imizdagi  olmalardan  yaxshi  hosil 

oldik 

D)  Mehnat  hamisha  inson  hayoti  va madaniyatining asosi bo’lgan 

12.  Atash  ma'nosini  tamoman  yo'qotib, 

faqat  o'zi  birikkan  so'zni  boshqa  so'zga 


@Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 tobelantirib 

bog'lash 

uchun 

xizmat 


qiladigan so'zlarni toping. 

A) uchun, singari 

B) ustida, uzra 

C) bo’ylab, tomon 

D) to’grisida, singari 

13.  Adabiy  tilning  yozma  shakliga  xos 

bo'lib,  muayyan  nutqiy  qolip,  qat'iy  odat 

tusiga  kirib  qolgan  shakllarga  ega  bo'lgan 

nutq uslubi qanday ataladi? 

A) rasmiy uslub 

B) so’zlashuv uslubi 

C) publitsistik uslub 

D) badiiy uslub 

14.  kongress  so’zi  tarkibida  qanday  til 

undoshlari mavjud? 

A) 4ta til oldi va 2ta til orqa 

B) 3ta til oldi va3ta til orqa 

C) 5ta til oldi va 1ta til orqa 

D) 4ta til orqa va 2ta til oldi 

15.  Bir  turkumga  mansub  shakldosh 

so'zlarni toping. 

A) sandal, palla 

B) sandal, issiq 

C) savagich, uch 

D) palla, sovuq 

 

TARIX 1. Tarixdan ma’lumki, Turk xoqonligi 

ikkiga: Sharqiy va G‘arbiy turk 

xoqonliklariga bo‘linib ketgan. Sharqiy 

turk xoqonligining poytaxti qaysi hududda 

qaror topgan.  

A. Toxaristonda        B. Yettisuvda  

C. Ustrushonada         D. Mo‘g‘ulistonda 

2. Xorazmda afrig‘iylar sulolasi barham 

topib, ma’muniylar hukmronligi 

boshlangan yilni aniqlang.  

A.995-yil   B. 1097-yil     C. 305-yil    

D.1186-yil 

3. Qo‘qon xoni Muhammad Alixon davri 

tarixiy voqealari batafsil yoritilgan asar 

nomini ko‘rsating.  

A. "Xudoyqul Anvar"  

B. "Shohnomayi Nusratpoyon"  

C. "Tarixi muhojiron"  

D. "Tarixi Jahonnomayi 

 4. 1017-yilda g`aznaviy hukmdorlaridan 

kim Xorazmni bosib olgan.  

A. Ma’sud G’aznaviy  

B. Alptegin  

C. Mahmud G’aznaviy  

D. Jaloliddin Manguberdi 

 5. 1892-yilda tarixda "Vabo isyoni" (yoki 

"Toshotar" voqeasi) deb nom olgan 

qo`zg`olon qayerda bo`lib o`tgan.  

A. Andijon      B. Jizzax  

C.Farg’ona      D. Toshkent 

 6. 1925-yil apreldan 1930-yil 

sentyabrgacha qaysi shahar O`zbekiston 

SSR poytaxti sanalgan.  

A. Samarqand      B. Buxoro  

D. Qo’qon         D. Marg’ilon 

7. Ikkinchi jahon urushi davrida 

O`zbekistonning qaysi shahrida 

metallurgiya zavodi bunyod etilgan. 

A. Buxoro       B. Samarqand  

C. Toshkent     D. Bekobod 

 8. ‘’Samoviy harakatlar va umumiy ilmi 

nujum" kitobining muallifi kim.  

A. al-Farg’oniy    B. Mirzo Ulug’bek  

C. Farobiy              D. Beruniy 

9. XIX asr o`rtalarida Buxoro amirligi, 

Xiva va Qo`qon xonliklarida vaqf 

yerlaridan olinadigan foydaning hisob-

kitobi va taqsimoti bilan qaysi lavozim 

egasi shug`ullangan. 


@Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 A. Mutavalli    B. Sadr  

C. Vaqfchi          D.Mushrif 

10. 1810-1822-yillarda hukmronlik qilgan 

qaysi hukmdor davrida Qo`qon ilm-

ma'rifat markaziga aylangan va bu yerda 

Qo`qon adabiy muhiti shakllangan.  

A. Muhammad Rahimxon I    B. Umarxon  

C. Muhammad Amin inoq        D. Olimxon 

11. 1370-yil qaysi hukmdor 

Movarounnahrning amiri deb e'lon 

qilingan.  

A. Amir Temur         B. Amir Husayn  

C. Husayn Boyqaro   D. Abu Said 

12. O`zbekiston Respublikasining Birinchi 

Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 

Toshkent shahrining Yunusobod 

tumanidagi Bo`zsuv kanali bo`yida 

"Shahidlar xotirasi" yodgorlik majmuasi 

ochilgan yilni aniqlang.  

A. 2000-yil        B. 2002-yil  

C. 1999-yil          D. 1995-yil 

 13. 1873-yilda Xiva xonligi va Rossiya 

imperiyasi o`rtasida shartnoma qaysi 

qishloqda imzolangan. 

A. Gandimiyon      B. Hasorasp  

C. Damashq             D. Taxta 

14. O`rta Osiyoga bostirib kirgan yunon-

makedon bosqinchilariga qarshi 

qo`zg`olonga kim boshchilik qilgan.  

A. Shiroq                B. Spitaman  

C. Muqanna          D. To’maris 

 15. Quyidagi qaysi shahar  1996-yilda   

"Amir Temur" ordeni bilan mukofotlangan.  

A. Termiz   B. Shahrisabz   C. Buxoro  D. 

Qarshi 

 

  

 

MATEMATIKA 1.  Tilla uzuk tarkibida oltinning probasi 580 

ga  teng.  20  g  tilla  uzukda  necha  g  tilla 

mavjud bo’ladi?  

A) 8,4 B) 10,8 C) 11,6  D) 12,0  

2.  Non  narxi  noyabr  oyida  oktybardagi 

narxiga nisbatan 20% ga, dekabr oyida esa 

noyabrga 

nisbatan 

25% 

ga 


ortdi. 

Dekabrdagi  non  narxi  1800  so’mga  teng 

bo’lsa,  oktyabr  oyida  non  necha  so’m 

bo’lgan?  

A) 1200 B) 1350  C) 1100 D) 1250  

3.  Teng  yonli  uchburchakning  perimetri  24 

sm  ga  teng,  asosi  yonidan  3  santimetrga 

uzunroq  bo’lsa,  yon  uzunligini  (sm) 

aniqlang.  A) 7  B) 8 C) 4 D) 6  

4.  Kvadratning  perimetri  uning  yuzasidan 

3/2 marta kichik bo’lsa, yuzasi necha sm

2

 ga teng?  

A) 25 B) 49 C) 36 D) 16  

5. 

2/7  soniga  19/7  sonini  qo’shilsa, qanday qiymat hosil bo’ladi? 

A) 3   B) 2   C) 3/2   D) 2/3 

6. 

 28-x=21  bo’lsa,  “x”  soni  28  ning necha % qismini tashkil qiladi? 

A) 50   B) 40   C) 25   D) 30 

7. 

 12  km/soat  tezlik  bizga  1 soatda  12 km yo’l bosib o’tilishini anglatadi. Shunday 

tezlik  bilan  45  daqiqa  davomida  necha  km 

yo’l bosib o’tish mumkin?   

A) 10  B) 9  C) 8  D) 6  

8. 

 Non narxi go’sht narxi bilan bir xil % ko’rsatkichda  oshadi.  60000  so’mlik  go’sht 

narxi  75000  so’m  bo’lgan  bo’lsa,  1000 

so’mlik  non  narxi  necha  so’m  bo’lganini 

aniqlang.  

A) 1250  B) 1200 C) 1150  D) 1500  

9. 


 10 dm necha millimetr bo’ladi? 

A) 10   B) 1000   C) 1   D) 100 @Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 10. 

 Bobur  biror sonni o’yladi, unga 5 ni 

qo’shdi va 4 ga bo’ldi. Natija 8 ga teng bo’ldi. 

Bobur qaysi sonni o’ylagan? 

A) 20   B) 32   C) 22    D) 27 

11. Hisoblang: 

√3

2

+ 71

  

A) 5   B) 8 C) 4  D) 6  12. Quyidagi  sonlardan  qaysi  biri  9  ga 

qoldiqsiz bo’linadi? A) 6567 B) 7407  C) 

2343 D) 4551  

13. 0,7(7) 

davriy 

kasrni 


oddiy 

kasr 


ko’rinishida ifodalang. A) 

3

4   B) 

7

9  C) 

77

100     

D)  


77

9

 14.   Quyidagi tengsizlikdagi “x” ning qiymati 

qaysi bandda to’g’ri keltirilgan: 2x-13>11  

A) x< -2  B) x>12  C) x<6  D) x<6  

15.   Korxonadagi  kiyimlarning  40%  qismi 

bolalar  kiyimlari,  35%  qismi  ayollar 

kiyimlari  va  qolgan  100  tasi  erkaklar 

kiyimlari  hisoblanadi.  Bolalar  kiyimlari 

sonini aniqlang.  A) 200 B) 120 C) 140 D) 

160  

 

BILOGIYA 1.    Albinizm  kasalligi  retsessiv  autosoma 

kasalligi, 

daltonizm 

retsessiv 

jinsga 

birikkan  holda  irsiylanadi.  I  qon  guruhi  I0 I0  va  II  qon  guruhi  IA  IA,  IA  I0  holda 

ifodalanadi.  I  qon  guruhli  daltonizm  va 

albinizm  bo'yicha  sog'lom  gomozigotali 

ayol  daltonik  bo'Imagan  va  qolgan  ikki 

belgi bo'yicha geterozigotali II qon guruhli 

yigitga  turmushga  chiqdi.  Ushbu  oilada 

tug’ilgan  qiz  bolalardan  necha  foizi  II  qon 

guruhli  hamda  daltonizm  va  albinizm 

bo'yicha kasal bo'lish ehtimolini toping. 

A) 0 B) 25 C) 75 D) 50 

2. 

Vixuxolga  tegishli  ma’lumotlami aniqlang. 

1) hasharotxo'rlar turkumiga mansub; 2) oz 

tishlilar  turkumi  vakili;  3)  suvda  ham, 

quruqlikda  ham  uchraydi;4)  sutemizuvchi 

hayvon;  5)  Paleoarktik  viloyatda  ko'proq 

uchraydi; 6) Neotropik viloyatda tarqalgan 

A) 2,4,6 B) 1,3,4 C) 2,3,4,6 D) 2,3,4,5 

3.  Yirtqich  hayvonlar  berilgan  qatorni 

belgilang.  

A) burgut, planariya, urg’ochi chivin, zlatka   

B) sarisor, cho’rtan, boltayutar, tillako’z  

C)  xonqizi,  cho’rtan,  sarisor,  zlatka                 

D) korsak, qashqaldoq, olaqo’zan, nutriya 

4.  Quyidagi  keltirilgan  organizmlarni 

ulardan olinadigan gametalar soni kamayib 

borish  tartibida  joylashtirligan  javobni 

korsating. 

1) AaBbCcDd; 2) AabbCcDD;  

3) AAbbCCdd; 

4) AaBbCcdd; 5) AABBccDd 

A) 3, 5, 2, 4, 1 B) 1, 5, 4, 2, 3 

C) 1, 3, 4, 5, 2 D) 1, 4, 2, 5, 3 

5.  Rasmga  qarang!  Ekologik  munosabat 

turlarini  shartli  belgilari  bilan  to’g’ri 

belgilanganini aniqlang 

 

  

A) Mutualizm  (+  0)            

B) protokooperatsiya (+ 0)  

C) Mutualizm   (++)             @Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 D) protokooperatsiya (++) 

6.   Qonning ivish ketma ketligini aniqlang. 

1-qon hujayralari fibrin tolalarga ilinadi, 2-

protrombin 

fermentini 

trombinga 

aylantiradi,  3-trombotsitlar  yoriladi,  4- 

fibrinogenni  fibringa  aylantiradi,  5-qon 

tomir  jarohatlanadi,  6-fibrin  tolalar  to’r 

xosil  qiladi,  7-tromboplastin  fermenti  qon 

plazmasiga chiqadi 8-tromb xosil bo’ladi     

A5-3-7-2-4-6-8-1  B) 5-3-2-7-4-1-6-8  

C)5-3-7-2-4-6-1-8 D) 5-7-2-4-6-1-8 

7.  DNK  bitta  zanjirida  90  ta  A  bor.  Shu 

DNK  fragmentidan  transkripsiyalangan  i- 

RNK  zanjiridagi  G  soni  DNK  ning  o’sha 

zanjiridagi  A  lar  sonidan  17  marta  ko’p. 

RNK  dagi  A  lar  soni  undagi  umumiy 

nukleotidlarning 17% ini tashkil etadi. RNK 

zanjiridagi S lar soni U lar sonidan 3 marta 

ko’p.  DNK  fragmentining  uzunligini  (nm) 

toping? 


A) 774.18 B) 1548.36 C) 387.09 D) 516.12 

8. Noto’g’ri fikrni aniqlang.  

A)  I  qon  guruh  Rh(-)  ayolning plazmasida 

agglutinin  α  va  β  bo’ladi.  androgen 

uchramaydi 

B)  II  qon  guruh  Rh  (+)  erkakda 

eritrotsitlarida 

agglutinogen 

A, 

tromboplastin va androgen uchraydi C) III qon guruh Rh (-) ayolda plazmasida 

agglutinin  β  uchraydi,  suvga  solishtirma 

og’irligi 1.025-1.034 ga teng 

D) Eritrotsitlar o’t va terida to’planadi 

9.  Quyida  berilgan  hayvonlar  nechta  tipga 

(a) va nechta sinfga (b) tegishli? 

1)  jigar  qurti  2)  ildizog’iz  meduza  3) 

qoramol  tasmasimon  chuvalchang  4)  qizil 

chuvalchang 5) nereida 6) krevetka 7) biy 8) 

iskabtopar  9)  bitiniya  10)  dresena  11) 

eshakqurt  12)  rishta  13)  tripanasoma  14) 

kulrang satir 15) kana 16) bit 

A) a-8, b-10 B) a-7, b-11 C) a-6, b-10   D) 

a-10, b-8 

10.  Qaysi  restriktaza  (lar)  fosfodiefir  va 

vodarod bog’larni uzadi? 

A) BamHI, EcoRI  B) EcoRI, HaeIII  

C) HaeIII, ligaza    D) pBR-322, Ti 

11. Klaynfelter sindromi  bilan  kasallangan 

erkak hujayra siklining metafaza bosqichida 

xromasoma sonini aniqlang. 

A) 47 B) 44 C) 45 D) 94 

12.  Bir  yillik  bahoriy  daraxt  novdasining 

ichki  tuzilishini  tashkil  etuvchi  qavatlar 

qanday to`qimalardan tashkil topgan? 

Qavatlar:  I)  epiderma      II)  asosiy  to`qima   

III) floema   IV) kambiy   V) ksilema   VI) 

o`zak 


To`qimalar: 1) hosil qiluvchi    

2) assimilyatsion   3) jamg`aruvchi    

4) qoplovchi   5) po`kak    

6) po`stloq   7) mexanik   8) o`tkazuvchi 

А) I-4; II-2; III-7, 8; IV-1; V-7, 8; VI-3  

B) I-4; II-2; III-7; IV-1; V-8; VI-3 

C) I-6; II-2; III-8; IV-1; V-7; VI-5      

D) I-5; II-2; III-7, 8; IV-1; V-7, 8; VI-5 

13.  Suv  shillig’i  qon  aylanish  sistemasi 

to’g’ri keltirilgan javobni aniqlang. 

A) yurak bo’lmasi –> arteriya –> to’qima va 

organlar  –>  qon  tomiri  –>  o’pka  ->  yurak 

qorinchasi 

B)  qorin  aortasi  –>  jabra  kapilyarlari  –> 

orqa aorta –> to’qima va organ kapilyarlari 

C) yurak qorinchasi –> arteriya –> to’qima 

va organlar –> qon tomiri –> jabra -> yurak 

bo’lmasi 

D) yurak –> arteriya –> to’qima va organlar 

–> qon tomiri –> o’pka -> yurak @Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 14.  Ushbu  toʼpgulga  ega  oʼsimliklar  soni 

nechta?  

 

 

Nastarin,  olma,  tok,  kungaboqar,  olcha, sebarga,  zubturum,  karam,  qoqioʼt,  tol, 

qashqarbeda,  piyoz,  rediska,  arpa,  sabzi, 

bugʼdoy, ukrop, suli, sholi.  

A) 2 ta.        B) 3 ta.  

C) 4 ta.        D) 1 ta.  

15.  Kurak tishlarining orqa tomonida emali 

bo‘lmaydigan  sutemizuvchi  hayvonlarni 

aniqlang.  

A) qunduz, nutriya B) bo‘rsiq, yumronqoziq   

C) jayra, yumronqoziq   D) suvsar, ondatra 

16. 

Fenotipik  o‘zgaruvchanlikni  aks ettiruvchi misollarni aniqlang. 

1)  ultrabinafsha  nurlar  ta’sirida  odam 

terisida  melaninning  ko‘payishi;  2)  nilufar 

gulida suv usti barglarining voronkasimon, 

suv  osti  barglarining  ingichka  lansetsimon 

bo‘lishi;  3)  xromosoma  o‘rta  qismining 

yo‘qolishi;  4)  odamlarda  barmoqlarning 

kalta bolishi. 

A) 1 ,3         B) 1 ,2           C) 3 ,4      D) 2, 4 

17. Organoidlarni moslikda juftlang. 

a-golji 

apparati, 

b-sentriola, 

c-

endoplazmatik to’r, 

d-lizosoma, 

e-

ribosoma,  s-plastida,  k-mitoxondriya,  f-vakuola,  

1-hujayraning  hayot  faoliyati  natijasida 

nobud bo;lgan hujayra qismlarini yo’qotadi, 

2-ko’payishi oqsil kichik bo’laklarini o’zini 

yig’ish hisobiga amalga oshadi, 3-birlamchi 

uglevodlarni hosil qilishda ishtirok etadi, 4-

uning 

soni 


hujayraning 

funksianal 

faolligiga bog’liq, 5-uning faoliyati tufayli 

plazmatik  membrana  yangilanib  turadi,  6-

erkin holatda prokariotlarda ham uchraydi, 

7-vakuolalar  va  kanalchalar  tizimidan 

iborat,  8-endoplazmatik  to’rning  g’ovak 

membranalar hisobidan hosil bo’ladi 

A)  a-5,b-2,  c-7,d-6,  e1,  s-3,k-4,  f-8                     

B) a-7, b-2, c-5, d-6, e-8,s-1, k-4, f-3 

C)  a-7,b-2,c-5,d-3,e-1,  s-8,  k-4,  f-6                     

D)a-5, b-2, c-7, d-1, e-6, s-3, k-4, f-8 

18.   DNK dagi 1 ta nukleoidning o’rtacha 

og’irligi  345  dalton,  oqsildagi  1  ta 

aminokislotaning og’irligi 120 ligi ma’lum. 

227700  D  massali  DNK  molekulasi  oqsil 

biosintezida  mutatsiya  natijasida  6  juft 

nukleotid  yo’qolib  qoldi.  Hosil  bo’lgan 

oqsildagi 

aminokislotalarning 

umumiy 

massasini aniqlang. A) 13400    B) 15000    C) 12960   D)  13330 

19.    Ti-plazmidga  ega  bo`lgan  bakteriyani 

ko`rsating. 

A) psevdomonas  B) rizosfera 

C) agrobakterium  C) salmonella 

20. 


Transformatsiya(a) 

va 


transduksiyaga(b) 

tegishli 

bo`lmagan 

fikrlarni  tanlang.1.faglar  15-60  min  ichida 

37◦C  da  lizogen  siklga  kirishadi  2.S-

shtamm polisaxarid po`stli usti g`adir-budur 

3.transformatsiya  jarayonini  Griffit  kashf 

qilgan 


4.N.Jinder 

va 


F.Lederberglar 

transduksiya jarayonini ochib berishgan 

A)a-1 b-2  B)a-3 b-4   C)a-4 b-2   D)a-3 b-2 

21. Sebarganing guli qanday to’pgul? 

A)soyabon     B)kallakcha   

C)savatcha     D)boshoq 

22. 

Nozema 


hasharotlarning 

qaysi 


turkumlari vakillarida parazitlik qiladi? 

@Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 1) ikki qanotlilar; 2) to‘g‘ri qanotlilar;  

3) tangachaqanotlilar; 4) pardaqanotlilar  

A) 1, 2  B) 2, 3   C) 2, 4  D) 3, 4 

23. To’g’ri fikrni aniqlang.   

A)  qon  tomir  va  nervlarning  tishning 

pulpasi orqali dentinga o’tadi 

B) tishning emal qismida ftorli kaliy mavjud 

C) tishning ildizi sement bilan qoplangan 

D) alveola-tish ildizi hisoblanadi 

24.  Mo`ljal  olish(a)  va  hisoblash(b)  qaysi 

bosh miya katta yarimsharlarida joylashgan. 

A) a-o`ng ,b-o`ng     B) a-chap, b-chap  

C) a-o`ng, b-chap     D) a-chap, b-o`ng 

25.  Onasi  qo'y  ko'z,  otasi  jingalak  sochli 

bo'lgan 

taram 


taram 

sochli 


ayol, 

digeterozigota  erkakka  turmushga  chiqdi.  

Ushbu  oilada  tug'ilishi  mumkin  boʼlgan 

farzandlar  orasida  genotipik  guruhning 

necha  foizini  taram  sochli,    qo'y  ko'z 

fenotipli farzandlar tashkil etadi.  

A) 55,25   B) 25   C) 22,2   D) 16,6 

26. Xrizantemani murtak xaltasida  jami 72 

xromasoma  boʼlsa  ildiz  qinchasidagi 

xromasomalar sonini aniqlang. 

A) 9        B) 8       C) 18        D) 16 

27.  Bargi  bandsiz  (a)  va  guli  bandsiz  (b) 

magnoliyasimonlarga  mansub  o‘simlikni 

aniqlang.   

A) a - makkajo‘xori; b - zubturum 

B) a - shuvoq; b - sachratqi 

C) a - saksovul;  b - sebarga 

D) a - achambiti; b - makkajo‘xori 

28.  Qirqquloqning  hayot  siklini  ketma-

ketlikda to’g’ri belgilang.  

A)  spora  –  yashil  ipcha  –  kurtakchalar  – 

gametafit  –  anteridiy,  arxegoniy  –  tuxum 

hujayra, spermatozoid – zigota – sporofit  

B) gametafit – anteridiy, arxegoniy – tuxum 

hujayra,  spermatozoid  –  zigota  –  sorus  – 

spora – yashil ipcha – kurtakchalar  

C)  sorus  –  spora  –  gametofit  –  anteridiy, 

arxegoniy – tuxum hujayra, spermatozoid – 

zigota – sporofit  

D)  anteridiy,  arxegoniy  –  tuxum  hujayra, 

spermatozoid – zigota – sporofil – spora – 

yashil ipcha – kurtakchalar 

29. Halqalarda hayvonlar evalyutsiyasi 

berilgan va ularning ichidagi qaysi sonlar 

hato qo’yilgan? 

 

 start    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1)Trilobitsimonlar; 2) 

yassi 


kiprikli 

chuvalchanglar; 3) meduzalar; 4) so’rg’ichli 

chuvalchanglar; 

5) 


koloniya 

bo’lib 


yashovchi xivchinlilar; 6) gidrasimonlar; 7) 

tasmasimon  chuvalchanglar;  8)  to’garak 

chuvalchanglar; 

9) 


korall 

poliplar; 

10)hashoratlar; 

14)qisqichbaqasimonlar; 

11)    ko’p  tukli  halqali  chuvalchanglar; 

12)o’rgimchaksimonlar;  13)  kam  tukli 

halqali chuvalchanglar 

9,9, @Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 A) 6 va 2   B)  12 va 14  C) 1 va 2  D)  11 

va 9 


30. Moslikni aniqlang! yurak bo’lmalari (a), 

yurak qorinchalari (b);  

I-qisqarish,  II-bo’shash;1-0.4  sek,2-0.1sek, 

3-0.3sek 

A) a-I-3, a-II-2; b-II-1, b-I-2    B) a-II-1, a-

I-3; b-I-2, b-II-1,  

C) a-II-1, a-I-2; b-I-3, b-II-1    D) a-1-2, a-

II-3; b-II-1, b-I-3, 

 

KIMYO 


1. Noma’lum gazning metan bilan 

aralashmasida uning massa ulushi 

47,83%,hajmiy ulushi esa 25% ga teng 

bo’lsa noma’lum gazni toping. 

A)C

2

H4

     B)C


3

H

6       C) C

2

H6

        


D)C

3

H8

 

2.  5,6 l   0,4 N konsentratsiyali sulfat kislota tayyorlash uchun 16% li oleumdan 

necha gramm olish kerak? 

A)180,2       B)150,8      C)115,4       

D)105,9 


3. Vodorodga nisbatan zichligi 13,3  

bo’lgan 20 litr etilen va atsetilen 

aralashmasidan necha gramm sirka kislota 

olish mumkin? 

A)43,6    B)53,6      C)63,6    D)73,2 

4.Quyidagi anionlar uchun reaktivlarni 

aniqlang. 

a)Cl


-

    b)S


2-

       c)PO

4

3-

     d)SO4

2-

 1)AgNO

3

     2)Ba(NO3

)

2       3)Pb(NO

3

)2

 

A)1-a,b;2-d;3-b     B)1-a,c;2-d;3-c     C)1-a,d;2-c;3-d     D)1-a,b,c;2-d;3-b 

5. Geliyga nisbatan zichligi 7,4 ga teng 

bo’lgan is gazi va O

2

 dan iborat aralashmaning 22,4 litri(n.sh.da) 

yondirilganda qaysi gazdan qancha (l)ortib 

qoladi? 

A) CO;2,24    B)O

2

;2,24     C)ortib qolmaydi    D)CO;1,12 

6. 3 l 0,4 N va 2 l 0,3 M sulfat kislota 

eritmalari aralashtirildi.Bu eritmani to’liq 

neytrallash uchun 20% li KOH (

𝜌=1,25 

g/ml ) eritmasidan qancha (ml)sarflanadi? A)227,6   B)337,6    C)437,6     D)537,6 

7.  300 gr 17% li kumush nitrat va 150 gr 

13,4 % li osh tuzi eritmalari 

aralashtirildi.Hosil bo’lgan eritmaning 

konsentratsiyasini (%) hisoblab toping. 

A)5,27     B)6,27     C)7,38     D)8,37 

8. 20 % li NaOH eritmasi tayyorlash uchun 

400 g suvda necha gramm natriy oksidini 

eritish kerak? 

A)53,37   B)73,37    C)63,37     D)93,37 

9)10 % li eritma tayyorlash uchun 40 g 

suvda necha litr(n.sh)ammiak eritilishi 

kerak? 

A)3,36   B)4,46    C)5,86    D)8,82 10. Uchta idishda erigan moddaning 

massasi teng bo’lgan sulfat kislota 

eritmalari berilgan.X  va Y  ni toping. 

1)294  gr 20%    2) 3 litr  X normal   3)2 

litr Y molyar 

A) 0,1;0,2    B)0,2 ;0,2    C)0,3  ;0,4    

D)0,4 ;0,3 

11. Etilen bilan x gazning aralashmasida 

,uning massa ulushi 81,82  %, hajmiy 

ulushi esa  75 ga teng bo’lsa,x ni toping.Bu 

aralashmani 10 litrini to’liq yonishi uchun 

n.sh.da qancha hajm (l) kislorod 

sarflanadi? 

A) C


2

H

6;23,6   B)C

3

H6

  ;41,3     

C) C

2

H2

;51,3  D)C

3

H

4; 68,2 

12.  200 gr 20 % li ,x gr 10 % li va 160 gr 

Y %  li eritmalar aralashtirilganda 500 gr 

12,4 % li eritma olingan.X  va Y-ni 

aniqlang. 


@Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

 A)140; 6    B)130; 8   C)150;  8   D)140; 5  

13. 0,5 mol Me

2

SO

4 429 gr suvda 

eritilganda 14,2% li eritma hosil 

bo’ldi.Metallni  toping. 

A)Li    B)K     C)Rb   D)Na 

14. Hajmiy ulushi 0,4 ga teng bo’lgan 

etilen va kislorod aralashmasining 22,4 litri 

to’liq reaksiyaga kirishdi.(suv bug’lari 

kondensatsiyalangan).Qolgan gazlar 

aralashmasining o’rtacha molyar massasini 

toping. 


A)16,6     B)24,8    C)32,5    D)38,7 

15.Vodorodga nisbatan zichligi 11,75 ga 

teng bo’lgan metan va atsetilenni 20 litr 

aralashmasidan foydalanib(tegishli 

reaksiyalar yordamida)necha gramm etanal 

olish mumkin? 

A)24,2  B)34,4  C)44,4       D)64,4 

16. 200 gr X% li va y gr 20 % li eritmalar 

aralashtirilganda 600 gr 23,3 % li eritma 

olindi.X va Y ni aniqlang. 

A)20;  400  B) 30; 400    C)40; 400  D) 50; 

500 


17. Metil,etil va propanol-1 spirtlaridan 

foydalanib nechta xil oddiy efir olish 

mumkin? 

A) 2   B) 4       C) 5        D)6 

18.Kartoshka tarkibida 20 %li kraxmal 

bo’lsa, 1 tonna kartoshkadan qancha (l) 

etanol(

𝜌=0,8 g/ml ) olish mumkin? A)132        B)142    C)152     D)162  

19.Quyidagi ma’lumotlardan foydalanib 

elementlarni aniqlang.E

2

O3

 tarkibida 30,38 

% kislorod, EO

3

 tarkibida 53,4 %  element mavjud. 

A)Cr    B)Cl       C)Mn        D)P 

20. Propanol suvda eritilganda necha xil 

vodorod bog’lanish vujudga keladi? 

A) spirt molekulalari orasida  B) spirt va 

suv molekulari orasida   C)suv 

molekulalari orasida 

A) a,b      B)b,c       C)a,c      D)a,b,c 

21.Tarkibida 96 % metan bo’lgan 360 litr 

tabiiy gazdan tegishli reaksiyalar 

yordamida olingan fenolni neytrallash 

uchun necha gramm 40%li NaOH eritmasi 

sarflanadi. 

A)157   B)257    C)347   D)457 

22. 1  gr ikki valentli metallni eritish uchun 

20 % li nitrat kislota eritmasidan (

𝜌 =

1,15 𝑔/𝑚𝑙) 11,4 ml sarflangan.Metallni aniqlang. 

A)Mg      B)Fe        C)Mn           D)Cu 

23. 11 gr karbonat angidrid 17

0

c va 80 k Pa bosimda qanday hajmni (l)egallaydi? 

A) 6,53   B)7,53    C)8,43      D)13,43 

24.Quyidagilardan :1.disproporsiyalanish 

va 2.simproporsiyalanish reaksiyalarini 

ajrating. 

a) NH


4

NO

3 

→ N


2

O +H


2

b)KOH+S →  K

2

S+K2

SO

4+H

2c)NaOH+Cl

→   NaCl+NaClO3

 

d) NH4

NO

2  

→ N


2

+H

2e)HNO


2

 →HNO


3

+NO+H


2

A)1-a,b;2-c,d,e     B)1-b,c,d;2-a,e         C)1-b,c,a;2-a,d     D)1-b,c,e;2-a,d 

25.E


2

O

3 tarkibida elementning massa 

ulushi 56,36 bo’lsa,elementni aniqlang. 

A) N    B)Al        C)Cr         D)P 

26.Oksidlanish jarayonini  ko’rsating. 

1.S

o

→S-2        

2.N


-3

 →N


+2     

3.NO


2

-

  →NO3

-

 4.Cl

+5  


→ Cl

-1       

5.SO

3

2- →SO

4

2- 

6.N


+5

→N

+2 

A)1,2,3    B)1,4,5    C)1,5,6    D)2,3,5 

27. Natriy xloridning 300 gr 8 %li va x gr 

10 % li eritmalari aralashtirilganda 8,8% li 

eritma olingan. X ni aniqlang. 


@Kimyo2 KANALIDA BEPUL ONLINE BLOK TEST//30.04.2020 

10 


 

A) 100    B)150    C)200    D) 300 

28. 0,3 mol Me(NO

3

)2

  196,8 gr suvda 

eritilganda 20 % li eritma hosil 

bo’ldi.Metallni toping. 

A)Mg   B)Fe    C)Cr    D)Ca 

29.  Pentanol izomerlari soni …ta va … 

tasi oksidlanib aldegid hosil qilishi 

mumkin? 


A) 6;3   B) 6’;4   C)8;3    D) 8; 4 

30.Quyidagilardan to’yinmagan karbon 

kislotalarni ko’rsating. 

1)stearin    2) akril  3) palmitin    4)olein     

5)moy       6)linol     7)valerian   

8)vinilsirka kislota    A)1,3,5,7     B)2,4,6,8     

C)1,2,4,6,8        D)2,4,5,8 

 

  

Download 267.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling